Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

İşlem tamam: Kişisel ıhtıyaçlarınız ıçin "Bizim Kredi" sizindir! PAMUKBANK Cumhuriyet Kışısel ıhtıyaçlarınızı karşılarken de ışlem tamam 1 *PAMUKBANK I iyi b a n k a d ı r j 68.YIL / SAYI 24195 / 2500 TL (KDVdahıl) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924 19451 BASYAZARI NADİR NADİ (1945 1991) $0 ARALIK 1991 PAZARTESİ Hîzbullah-PKK çatışmasıIran yanlısı îslama Kürt grubuyla PKK arasındaki çaüşmalarda son 7 aydal3kişi öldü Hizbullah örgütü Adresi Imn'daİç Polıtika Servisi — Turkçede "Allah'ın partisi" anlamına gelen Hizbullah adı, aslında tum lslarn dunyasında tran lslam Cumhurıyetı yanlısı polıtıkalar ızleyen tum orgut ve çevrelerce kullanılıyor Turkıye'de de kendısını "Hizbullah" veya bunun sıfat halı olan "Hizbullahi" olarak tanımlayan çok sayıda grup var Özelbkle öğrencı gençlık ve Kurtler arasında kendılenne taban bulabılen farklı güç ve önemlerdekı bu gruplar, Iran lslam Devnmı'nın TurkıyeMekı gerçek ızleyıcısı olma (Arkası Sa. 17, Sü. S'de) İç Polıtika Servisi — Guney- doğu'da PKK ıle İslamcı Hiz- bullah örgutu arasındaki çatış- ma gıderek ttrmanıyor 17 Mayıs 1991'de Hizbullah yanlısı Şerif Karaaslan'ın anne ve babasının Şırnak'ın Idıl ılçe- sınde PKKTılar tarafından öldu- rülmesıyle başlayan gergınlık so- nucu bugune kadar ıkı taraftan toplam 13 kışının ölduruldüğu iddia edılıyor Son olarak öncekıgün Şerif Karaaslan, ldıl'de otomobılının ıçınde ölduruldn Öte yandan Batman ıl merke- zınde öncekı gun başlayan ke- penk kapama eylemıne 50"ye ya- kın Hizbullah yanlısı esnaf dun de katümadı Hizbullah yanlıla- n, açtıkları ışyerlennden herke- sın duyacağı şekılde tslamı marşlar çalmaya devam ettıler Guneydoğu'da 1981 yılından ben faahyet gösteren Hizbullah adh Kurt-tslamcı örgütun 1991 mayıs ayından ben PKK ıle fiılı çatışma ıçınde olduğu, oncekı gun Batman'da başlayan kepenk kapama eylemıyle ortaya çıktı Gunevdoğu'da varlık gösteren 10'u aşkın Kurt-Islamcı grubun en guçlulennden olan Hizbul- lah, PKK ıle cıddı olarak ılk kez 17 Mayıs 1991'de karşı karşıya geldı. Bu tarıhte orgutun Şırnak'ın Idıl ılçesındekı onde gelen ısım- lennden olan bakkal Şenf Kara- aslan'ın evını basan PKK'lılar, kendısını bulamayınca annesı Hayriye ıle babası Sabri Karaas- lan'ı otomatık tufeklerle öldur- düler 1981 yılında Batman'da bır grup İslamcı tarafından çatısı kurulan Hizbullah orgutu, mayıs 1991'den ıtıbaren Dıyarbakır, Batman, Mardın ve Şırnak ılle- rınde PKK yanlısı olarak gör- duklen kışılere karşı mısüleme eylemlerıne gırıştıler. (Arkası Sa 17, Su. 7'de) G DOĞU'DA EKMEK VE ILAÇ SIKINTISI5. Sayfada BBC EKlBlNI ÖLDUREN TÜRK REHBERE İDAM 17. Sayfada DemireFden ÖzaPa by-passBaşbakan,Cumhurbaşkanı'nı atamalarda devre dışıbırakmak için yasa hazırlatü Devlet tduunrsa Demirel, Ozal'ın Toplu Konut İdaresi Başkanhğı'na Yiğit Gülöksuz'un atanmasına ılişkın kararnameyi ikinci defa geri yollaması uzerıne şoyle dedı: "Her şeye pekâlâ demem. Eğer devletın ışlemesi tıkanırsa by-pass olacaktır. Dunyanın vaadini yap gel, elin kolun bağlı. Olmaz oyle şey". Başbakan, atamaların uçlu yerıne ikılı kararname ile yapılmasını ongoren yasanın hazırlandığını soyledı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Başbakan Suleyman Demirel, Yiğit Guloksuz'un Toplu Konut Idaresı Başkanh- ğı'na atanmasına ıhşkın uçlu ka- rarnamenın Cumhurbaşkanı Türgut Ozal tarafından ıkıncı kez gerı gönderılmesı konusun- da, "Her şeye 'pekâlâ' demem" dedı. Atamaların ıkılı kararna- me ıle yapılmasına ıhşkın yasa- nın hazırlandığını bıldıren De- mirel, "Henuz o tartışmalara girmek ıstemıyorum. Eğer de\- letın ışlemesi tıkanırsa, tabıı ki bır by-pass olacaktır" dıye ko- nuştu. Demirel, b>-passın han- gı aşamada yapılacağının sorul- ması uzerıne, "Bılemı>orum. Omnı olan, Turkiye'de kuralla- ra dayalı bir rejimin ışledigını, bu rahatsızlıklariD ortadan kalktığını gorecek" karşılığını verdı Icra yetkısının hukumete aıt olduğunu \urgulayan Demı- rel, "Dunyanın vaadını yap gel, elin kolun baglı. Olmaz oyle şey" dedı Demirel, Guloksuz'un atama kararnamesının, Ozal tarafın- dan "Teamule uymuyor" gerek- çesıyle ıkıncı kez aynen ıade edılmesı konusunda şu değer- lendırmeyı yaptı "Bu çeşıt şeyleri çok buyut- meyin. Bunlar, devletin normal ısjeyışınde çok olağan olmasa bıle zaraan zaman gorulen şey- lerdir. Mektubun iceriğı tartışd- (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) OZAL'DAN KARARNAME BILANÇOSU 17. Sayfada A B D ' m n AÜanta eyaleünde o n c e | d yapüan 1991 Dunya Guzellık Varışması'nda şans, Venezuellalı Ninbeth Beatriz Leal Jimenez'e guldn. 78 ulkeden guzellerin katıldığı yarışmaıun fınalınde Jimenez kraliçelik tacını giyerken Avustralyalı Leanne Buckle (solda) ikinci, Guney Afrikalı Diana Tilden-Davıs ise uçuncu oldu. "Fınalistler arasında yer alacagımı duşunmuştum, ama bınncı olunca ruyalanm gerçekleşti" diyen 1991'in en guzel kızı Jimenez, 20 yaşında ve endustri muhendısliği ogrenimı goruyor. Jimenez yarışma sonrasında 100 bın dolar tutannda armağanlar alacak. Turkiye guzeli Aslıhan Koruyan, umutlu gıttigi yanşmada en guzel 10 kız arasına girdi ve mutluluktan ağladı. (Fotoğraf: AP) Belediye seçimi Kâğıthane Refah'ın, Çatalca DYP'ninİç Polıtika Servıs — Dun yapı- lan uç belediye başkanlığı seçı- mının ıkısmı DYP, bırını RP ka- zandı Sonuçlara gore Istanbul Kâğıthane ılçesınde RP adayı Arif Calban, Çatalca ılçesınde DYP adayı Gilay Atığ, Içel'ın Erdemlı ılçesıne bağlı Kargıpı- nar kasabasında ıse DYP adayı Kemal Bozkurt belediye başka- nı seçıldıler (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) Açık oturum Hükümet söz verdi: 92reform yüıolacak Demirel: Insanhk dışı muamele yapanın anasından emdığı sutu burnundan getınnm İBODn: 92'de demokratıkleşme gerçekleşecek Terör ve enflasyonla etkm mucadele edılecek YıİBiaz: Ekonomının alt- yapısını hallettık, tek yapılacak ış, fiyat ıstıkrarını sağiamak 4. Sayfada TURKEŞ, MÇP GENEL BAŞKANI 4. Sayfada Adalet Bakanlığı'nın 'yaıgıreformu'paketi her alanda standartlan çağdaşlaşürmayı hedef alıyor Türk adaleti Avrupa terazisîne çıkıyor Tutuklamaya koşul Bakanlar Kurulu'na sunulmaya hazır hale gelen yargı reformu taslağında, tutuklama için soruşturma konusu suça en az 10 yıllık ceza öngörülmesi gerekiyor. Sorguda avukat Taslağa göre sorgunun her aşamasında avukat bulunabilecek. Avukatı olmayanlara bir avukat tayin edilecek. Bu da mümkün olmazsa sanık, "bir yakınını" isteyebilecek. İşkenceye kesin yasak Taslakta, 'işkence', aç, susuz bırakmadan yormaya kadar somut tanımlar getirilerek yasaklanıyor ve "Yasaklar, sanığın rızası olsa dahi geçerlidir" deniyor. 5. Sayfada Özal yine onu seçti Doğramacı AÖKV evam Hükümete ragmen Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, YÖK Başkanhğı'na yeniden Prof. Ihsan Doğramacı'yı ataması hukumetle Çankaya arasında yeni bir gerginliğe yol açabilecek. Universite çevrelerınde ise artan tepki bekleniyor. 17. Sayfada StaıTde Özal-Uzan kavgası Iııtikam savaşçılamSenetteki imza kimin? Starl televızyonu sahıbı Uzanlar ıle Ozal aılesı arasındaki savaş kızışıyor. Starl yonetimi, Ahmet Ozal'ın 20 milyarlık senedmdeki ımzanın sahte olduğunu öne surerken karşı tarafın avukatlan, Starl ımza sirkulerini Ve sghetteki irtızayı dağıtıp "İmza kimin, basm karar versin" dediler. Avukatlar, asıl kilidin Imar Bankası kayıtlarlnda olduğunu söylediler. tstanbul Haber Servisı — Son genel seçımlerde, Starl aracılı- ğıyla DYP'ye karşı "ortak kampanya" yuruten Uzanlar ve Ozallar, sıyası gelışmeler ve 20 milyarlık hacız olayından sonra mahkemeye kadar uzanan bır "duelloya" gırdı Karşılıkh ağır suçlamalann yanı su-a, unlu hukukçuları da yanlanna alarak yargı onunde buyuk bır "hukuk savaşına" ha- nrlanan taraflar arasındaki ger- gınlık "sahtecilik" suçlamasıy- la daha da arttı Olayın, Ahmet Ozal'ın Teleon adlı televızyon şırketme ortak edılmemesınden kaynaklandığını one suren Starl cephesı, Ahmet Ozal'ın ımzala- dığı 20 mılyarhk senetteki ımza- lardan bırının sahte olduğu ge- rekçesıyle mahkemeye başvur- maya hazırlanıyor Ahmet Ozal cephesınde yer alan ve hacız ka- KIŞLALI'NIN K O N U Ğ U (Arkası Sa. 17, Su. 4 le) YENİ YILA ESKİ DÜŞLER Okay Gönensın 2. Sayfada KÜLTÜR BAKANLIĞI SERÜVENİ VE KÜLTÜR POLTTİKAMIZ Hikmet Şımşek 2. Sayfada ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Zebra Ipşıroğlu 2. Sayfada YANILANLARA VE YANILGILARA... Atülâ Dorsay 3. Sayfada İNSANHAKLARI BAKANLIĞI Bülent Tanör 4. Sayfada YABANCI SERMAYE Çelık Kurdoğlu 11. Sayfada DİREK BEL VERİYOR... Mehmed Kemal 14. Sayfada Ecevit: G.Doğu sorunu etnikdeğil Guneydoğu sorunu, iç kaynaklan bakırrundan etnık sorun değıldır. Tabıı dış kaynakları başka; onların amacı Turkıye'yı bölmektır. Ben Kurt varlığını hıçbır zaman ınkâr etmedim. Bence sorun bolgenın yarı feodal yapısından, ekonorruk ıhmalden kaynaklanıyor. 15. Sayfada Hava / 3. Sayiada İstanbuCda okullar 2 gün tatil TV / 6. Sayfada Bizim Gibi İnsanlar: Ben Gazzara \ başrolde Borsa notja^/^IO. Sayfada 'Hediyeli' sermaye arttırımı Abdurrahman Yıldınm Spor /16. Sayfada Çizgı roman / Aıfca Sayfada Rekabetinde ^ zepıın var Dost Kıp TV'de Lîderleri İzlericen.. 1 elevızyonda dun akşam ızledığımız par- tı lıderlerı yenı bır şey soylemedıler, bılınenı yıneledıler Ayrıca bır tartışma ortamı da oluşmadı Ya da zaten programın boyle bır amacı yoktu Kımse bırbırıne pek fazla laf dokundurma- ya da kalkışmadı Eleştırılerın dıkkatlı bır üs- lup ıçınde yapılmasına özen gosterıldı Suç- layıcı olmaktan herkes sakındı Lıderlerde dıkkatı ceken bu uslu çocuk ha- vası, programın çekıcılığını ıster ıstemez bır ölçude azalttı Ama, açık oturumun böylesıne bır sükû- net ıçınde geçmesının bır yararından da söz edılebılır Altı sıyasal partının lıderı, bır ma- sanın çevresınde toplanıp goruşlerını uygar bıcımde dıle getırmışlerdır Seslerını yukselt- meksızın konuşabılmışler, bırbırlerını guler yuzlu bıçımde dınleyebılmıslerdır (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) HASAN CEMAL Nevv York operasında Karagöz-Hacivat ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Metropolı- tan Operası'nda 1967'den ben ılk kez yenı bır opera sergılenıyor. John Corigüano'nun "Versail- les'ın Hayaletleri" operası. Teresa Slrasa, Maken Hage- gard gıbı unlulenn yanı sıra ola ğanustu bır mekân duzenleme sı ıle gözkamaştıran Versaılles' ın Hayaletlen hakkında "opera- lann en iyisi" dıyenler de var, "en aptalı" dıyenler"de. Opera, Fransız devrunınden 200 yü sonra Versaılles Sarayı'n- dakı arıstokrat hayaletlen anla- tıyor Oyun yazan Beaumarchais canlan sıkılan hayaletlen eğlen- dırmek üzere saraya çağnhr Be- aumarchais hayaİetlere, Fıgaro oyununun karakterlennı kulla- narak bır opera sunmaya karar verır. Beaumarchaıs'mn amacı Fıgaro sayesınde Mane Anto- nette"! eğlendırmek ve cezbet- mektır Beaumarchais ayrıca onun aracılığıyla tarıhı değıştı- rebılme gucune sahıptır Antoı- nette'ın unlu gerdanlığı onu ha- pısten kurtaracak gereklı para- yı ve "dunyanın olması gerekti- ği gibi yeni bir duzene" kavuş- masını sağlayacaktır Fakat bağımsız duşunen Fıga- ro, yaratıcısına karşı çıkar ve oyunun bütun duzenını boz- makJa tehdıt eder Şaşkınhk ıçındekı Beaumarc- hais, artık tarıhın kendısı olan oyununa gu-mek zorunda kalır Devnm teröre dönuşurken Fıga- ro ıle bırlıkte hapıstekı kralıçe- yı kurtarmaya kalkışırlar Devnmcı Fıgaro, devrımın ne olduğunu fark edınce devrıme karşı duruma geçer Sonunda Mane Antoınette oyun yazanna aşkının karşıhklı olduğunu ılan eder fakat tanhı değıştırmeden bırakmasını soyler Beaumarchaıs'yı ölumden sonrakı sonsuzlukta seveceğını belırtır Opera ıkı âşığın bırlık- te sahne ıçındekı otekı sahnele- re geçışı ıle sona erer Ikı âşık ıçın tarıh bır kâbus- tur Kurtancüan ıse sanattır Ya- (Arkası Sa 17, Su. 2'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog