Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Alışverişi Pamukbank Migros Kart'la yapın. Hasabı Hesabınız ödesin. PAMUKBANKE : • J _ • ~ • - . - •, •• - • _ • - » * • - • • • • Cumhuriyel Alışverişte de işlem tamam! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 21 ARALIK 1991 CUMARTESİ68.YIL / SAYI 24186 / 2000 TL (KDVdahiI) KURUCUSU: YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) Partileryarın yapûacak seçim için 48 saat çılgın gibi kampanya yaptüar Batarköy finaliOemîrel 'selaırf yolluyor DYP lideri Demirel, yo- ğun programı nedeniyle Istan- bul'agelemiyor. Demirel, Ba- kırköy'e TansuÇiller, Yıldınm Aktuna, Akın Gönen ve Ersin Faralyalı'yı gönderiyor. DYP'Ii bakanlar kahve kahve dolaşarak seçmene "Baba'nın selamını" iletecekler. 5.Sayfada Inönü bugün meydanda SHPÜderi Erdal İnönü, Bakırköy'deki kampanyayason giin olan bugün katılıyor. SHP Ge- nel Başkanı Erdal İnönü önce ilçede iki saatlik bir "seçim turu" atacak, daha sonra Oz- gürlük Meydanı'ndaki miting- de konuşacak. ŞEMOL KOMUKÇU'mın haberi 5. Sayfada Yılmaz esnaf \ turunda ANAP lideri İMesut Yılmaz dün Bakırköy sokaklanndaydı. Esnaf ve halkla sohbet eden Yılmaz'ın seçim turu, teknik danışmanı Zenger'in anonsla- rı ve Necla Akben' in tür küle- riyle renklendi. Yılmaz, bugün Lüleburgaz'a gidecek. GÛNDÛZ İMŞİR'ln baberi 5. Sayfada Ecevit seçim koşusunda DSP lideri Bülent Ecevit, yerel seçim kampanyasma en yoğun biçimde "fiilen" katılan lider oldu. Bir güne hem Bakırköy'ü hem de Lü- leburgaz'ı sığdıran D S P Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit, iki yerde de miting yaptı. MEHMET DEMİRKAYA 5. Sayfada Tiırizm Bakanlığı, "beton dev9 konusunda Büyükşehir Betediyesi'niyetküi kıldı ParkOtePe'dıır'denîyorTurizm Bakanlığı'nın topu Büyükşehir Belediyesi'ne atmasıyla Başkan Sözen'e otel inşaatını mühürleme yetkisi geçti. Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Belediye yasalarmın kendisine verdiği yetkiyle istediği biçimde inşaata müdahale edebilir. Sayın Sözen'in inşaatı mühürlemesi için hiç bir engel yok. Top, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde" dedi. REMZİ GöKDAâ'm haberi ArkaSayfada tÇ SAVAŞIN GÖZYAŞLARI — V ugoslavya'da iç savaş biitiin şiddetiyle devam ediyor. Çatışmalarda ölen 43 Hırvat milisin cenazesi kaldırıiırken yskınlannın göz yaşları, parçalanan Yugoslavya'nın dramını da sergiliyordu. (Fotoğraf: AP) Almanlar Sırplara karşıTIR savaşı Yugoslav Başbakanı Markoviç istifa etti. Almanya, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıdı. Bosna Hersek ile Makedonya, tanınmak için AT'ye başvurdu. Almanya ile Sırbistan, sınırlarını birbirlerinin araçlanna kapattılar. Dış Haberler Servisi — Yu- goslavya, Almanya ve AT'nin artan müdahalesi ile hızla par- çalanıyor. Almanya, Slovenya ve Hırvatistan'ı tanıdığını ilan etti • 15 ocakta bu ülkelerde elçilik açacak. Yugoslav-ya Başbakanı Ante Markoviç istifa etti. Bosna-Hersek tanınmak için AT'ye başvurdu. Sırbistan ve Karadağ ise Almanya'nın sınır kapüarım kendi araçlanna ka- (Arkası Sa. 15, Sü. S'de) RUSYA, NATO KAPISINDA11. Sayfada Elçimize saldırıyı ASALA üstlendi Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Bedrettin Tunabaş'a önceki gece düzenlenen silahlı saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi. Tunabaş zırhh otomobil sayesinde kurtuldu. Haber Merkezi — Türkiye'nin Buda- peşte Büyükelçisi Bedrettin Tunabaş'a ön- ceki akşam düzenlenen silahlı saldınyı Er- meni terör örgütü ASALA üstlendi. ASALA mensubu olduğunu belirten bir Hşi, dün Fransız haber ajansı AFP'nin Paris'teki merkezinı telefonla arayarak sal- dırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini söy- ledi. Telefonda aksanlı bir Ingilizce ile ko- nuştuğu belirtilen ASALA üyesi, Tuna- baş'a, "Tnrk haberaima teşkilatlannm önemli bir kişisi" olması nedeniyle saldı- rıda bulunulduğunu söyledi. Saldın üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Enneni teroriz- minin 6 )il aradan sonra Türkiye-Ennenis- tan ilişkiieriıun beiirli bir yumuşama dö- nemine girdiği sırada yeniden ortaya çık- masioıo dikkat çekici olduğu" bildirildi. Açıklamada, uluslararası alandaki değişim ve yeniden yapılanma ortanunda terorizm yoluyla hiçbir amacın gerçekleştirilemeye- ceğine işaret edildi. (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) Boğaz'da koyunlar Çevreciler yarın insan ziııeiri eyleminde Koyun yükü ile batan gemiyi protesto etmek için çevreciler, yarın Boğaz'da 'insan zinciri' oluşturacak. Çevre Bakanı Akyürek, batan gemi gibi duyarlı konularda kamuoyunun eylem yapması gerektiğini söyledi. İstanbul Haber Servisi — Ru- melihisaıı açıklarında meydana gelen kazada, 22 bin koyunla batan Lübnan bandıralı Ra- bunion-18 gemisinin çevreye za- rar vermemesi yönünde bugüne kadar ciddi hiçbir önlem alın- maması, çevrecileri harekete ge- çirdi. Çevreci kuruluş, dernek ve meslek odalarının bir araya gel- mesiyle oluşturulan "S.O.S. Is- tanbul Gnıbu", bu durumu pro- testo etmek amacıyla yarın Bo- |az'da bir "insan zinciri" oluş- turulacağını açıkladı. Aşiyan Parkı'nda saat 12.00'de ei ele tu- tuşularak oluşturulacağı belirti- (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) Keban'da arıza 1.5 saat karanlıkta kaldık Keban Barajı'ndaki ana trafonun aşırı yükleme nedeniyle devre dışı kalması sonucu birçok kent elektriksiz kaldı. İstanbul'da iş çıkışına rastlayan kesinti yaşamı altüst etti. Haber Merkezi — Keban Ba- rajı Hidroelektrik Santraiı'nda- ki ana trafonun aşın yükleme nedeniyle devreden çıkînası so- nucu, başta İstanbul, Bursa, Ko- caeli ve Adapazan olmak üzere yurdun bazı bölgelerine dün yaklaşık 1.5 saat süreyle elektrik (Arkaa Sa. 19, Sü. I'de) Zam kervanı yürüyorPTT Posta ücretleri yüzde 33-100 arasında zam gördü. Mobil telefon ücreti 2.5 milyondan 4.6 milyona yükseldi. Küçük jeton 400, büyük jeton 5000 lira oldu. Acele Posta Servisi 35OO'den 7 bin liraya çıktı. Tüpgazda geri adım Önce yüzde 50 olarak açıklanan tüpgaz zammı dün yüzde lOoranınaindirildi. Vapnr ve banliyö Şehir Hatlan'nda 1500 liralık jeton 2500, banliyö bileti ise 1200 liraya yükseldi. 19. Sayfada BENZİNE AYARLAMA — Beazin isiasyonlanndaki görev- liler elektronik gösterge tablolannı yeni fiyatlara göre a\-arlı>or- lar. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOCLL) Inonu Zamlar devam etmeyecek Zaman verin Fiyat ayarlamalarını, halkımızı, hepimizi üzecek şekilde gündeme getirmeden KİT'lerin açıklannı başka türlü kapatmakgereklidir. Bu yıl devam etmeyecektir. Ekonomiyi böyle ayarlamalara gerek olmadan götürmek kararındayız. Bunun için de biraz zaman verin. 4. Sayfada DEMİREL'DEN YILMAZ'A: HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ 19. Sayfada BİR KOMİK STOKÇU AV1 BÜLENT KİZANUK'ın haberi ia Sayfada ÇİLLER; ZAMLAR GEREKEN ORANDA YAPILMADI 'Buzam üçtebir'KİT'Ier, siyaset dışına Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller, son zamları hükümetin yapmadığı görüşünüyineleyerek yapılması gereken zamların, ancak üçte birinin yapıldığını söyledi. Çiller, KİT'lerin siyasi gücün dışına çıkarılmasının şart olduğunu vurguladı. "Enf lasyon eylülde düşer' Enflasyonda yükselişin önümüzdeki aylarda devam edeceğini belirten Çiller, düşme eğiliminin ancak gelecek yıl ağustos ve eylül aylarında görülebileceğini öne sürdü. 13. Sayfada GEL TEZKERE GEL AHMET TAM'ın yazısı 5. Sayfada TÜSİAD VE SABANCI'DAN EKONOMİK TALEPLER 12. Sayfada TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ TIP Bütün dünyada uygulanan 'yeni tedavi teknikleri' Türkiye'de nasıl uygulanıyor? K.alp hastalıkları. Plastik cerrahi. Kanser. K.emik iliği, böbrek, karaciğer nakilleri. Görüntüleme yöntemler ve beyin cerrahisi. Doğum öncesi tanı. Göz cerrahisi, endoskopi. Ve romatizmadaki yenilikler. MURAT ARIN'ın yazı dizısı Yarın Cumburiyet'te ALTTAKİ RESİMLER Halûk Şahin 2. Sayfada GENEL MÜDÜRLÜK İLE YÖNETÎLEN DEVLET TtYATROLARI Necati Cumah 2. Sayfada NORMLARIN AYNASINDA Turhan Ilgaz 2. Sayfada TARZ-I SÎYASET Türker Alkan 4. Sayfada SARKİS'E MEKTUP Ems Batur 9. Sayfada BİR DAĞ VE BtR PEYGAMBER Yağmur Atsız 10. Sayfada EKONOMİDE KULİS Meral Tamer 13. Sayfada GEÇEN GÜNLER Mebmed Kemal 16. Sayfada CUMARTESİ CUMARTESİ Hüseyın Baş 17. Sayfada Bugün / Bilim Teknik Aslıhan Yener: Yılın bilim kadını Pendik/6. Sayfada Tren kazasına büyük öfke TV/ 8. Sayfada Tiyatrodan sinemaya: Hüzün Şarkısı Bale / 9. Sayfada Melissa Hayden: Müziği görüyor dansı işitiyor Şebnem Aksan ABD / Arka Sayfada 35yaşüstü uyuşturucuya sarıldı Zam... Zam paketi beklendiği gibi açıidı. Artık fi- ^at artışları KİT ürünlerinden başlayarak bir- tırini izleyecek, dalga dalga yayılacak zam- br, Özellikle dar ve sabit gelirlilerin geçim sı- kıntısı daha da büyüyecek. Çünkü hayat pa- falılığı ve enflasyonun önümüzdeki dönem- ce yeni sıçramalar kaydedeceği biliniyor. Tüketici fiyatlanyla bu yılki enflasyonun )üzde 70 civarında bağlanacağı söylenebi- lir. Gelecek yılın ilk sekiz, dokuz ayında ise enflasyon yükseliş eğrisi çizmeye devam edecek. Enflasyonun ancak 1992'nin ağus- tos ya da eylül ayından itibaren düşmeye başlayacağı belirtiliyor. Bu konuda, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dün söyledikleri şöyle: "Bir hasta var, bir tedaviye başlıyorsunuz. Ama tedaviye kadar hastalığın varmış oldu- <Arkası Sa. 19, Sü. Vde) HASAN CEMAL Atina'nın tepesine kara bulut çöktüSTELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan'ın baş- kenti Atina'nın en büyük sorun- larından biri hava kirliliği. 3.5 milyon nüfuslu Atina'da, hava kirliliği yoğun olduğu zamanlar yüzlerce kişi nefes darlığı ve kalp rahatsızlığından hastanelerese\k ediliyor. Atina'nın merkezinde ol- dukça yoğun olan trafiğin de yardımıyla atmosferdeki kar- bondioksit ve azotdioksit miktan artıyor ve kentin üzerine sis gibi "bulut" çöküverivor. Hava kirliliğinin yoğun ol- duğu günlerde Atina'nın en yüksek tepesi Lycabettus'tan (900 metre) kente kuşbakışı bakıldığında kaiın vegri renk- te bir sis tabakasından başka hiçbir şey görülmüyor. Bu durum çeşitli hükümet- ler tarafından alınan değişik 'önlemler'e karşın değişmedi. Somut sonuçlar verebılecek önlemlerin kısa ya da orta de- ğil 'uzun vadeli' olması gerek- tiğinin bilincine varıldı. Atina'ya yaklaşık 10 yıidan bu yana 'eziyet' eden hava kir- liliği, sis ya da bulut şeklinde çıplak gözle ayırt ediîebildigi için Yunanlar bu hava kirlili- ğe 'nefos', yani bulut' adını vermişler. Radyo. TV ve gaze- te haberlerinde 'nefosun geldi- ği' ve zehirli gazlann o günkü birim ve miktarlan duyurulu- yor. Aynı anda kalp hastalarının ve nefes darlığı gibi rahatsızlık geçirenlerin o gün için dışan çıkmamalan tavsiye edilirken bakan otolan dahil tüm özel ve devlet otolarının merkeze girişi yasaklanıyor. 1980 yıhndan bu yana, oto- ların plaka numaralanna göre tek-çift' yöntemiyle merkeze giriş ve çıkışlan denetleniyor. Atina etrafına biri büyük, di- ğeri küçük çapta çizilen 'zahi- ri' dairelere giriş ve çıkışlar o günkü hava kirliliğine bağlan- tılı plarak denetleniyor. Örneğin hava kirliliğinin alarm boyutlanna ulaştığı za- manlar otolann büyük çapta- ki daireye de girişi yasaklanı- yor. Ayrıca bacalanndan ze- hirli gaz çıkaran fabrikalann çalışma kapasifesi yanya indi- (Arkası Sa. 15, Sü. 7'deJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog