Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'de anında alabileceğinız ve ömür boyu kullanabileceğiniz, 3 milyon TL çekiş gücüne sahip tek banka kartı Bank24 Kartıdır! PAMUKBANKİ Cumhuriyet Bank24 fşlem: Tamam1 "PAMUKBANKI iyi ban lca d ı r 68.YIL / SAYI 24185 / 2000 TL (KDV dahtl) KURUCUSU-mOIS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADJR N A D İ (1945-1991) 20 ARAUK 1991 CUMA Zamlar yıllmşıarıııağaıu Akaryakıt zamları otomobillere nasıl yansıdı? OtomoMl ınoociı Dıese! Şahın Renault 12 Yakrtcinsi Motonn Normal benzın Mercedes 600 SEL Sûper benzın BMW 3 18 I Kurşunsuz benzın Eskiı maltyeti (TL) 135 000 138.150 360150 249 600 Yenidepo müyeti (TL) 154 000 173 340 455 805 317 265 Apartmanlar kaça ısınacak? BûyukMğû 20 daıreiık apartman (1 sezon) Eskiyafcıt nrtanfn.) 41 815 000-53 763 00C Yerfyakıt tırtanfTL) 45 665 000-58 712 000 KITler zam paketini açtı. Demirel'Üzgünüm' dedi ANKARA (Cumhuri>et Bu- rosu) — Bakanlar Kurulu'nun zam paketi ile ilgilı goruşmele- rinı önceki gece tamamlamasın- dan sonra yuzde 9'la yuzde 48 arasında değişen oranlardaki KİT zamlan dunden başlayarak uygulamaya girdi. En yuksek zammı yuzde 48'le tupgaz gor- du. Dun yapılan 5 temel zam- raın getirısınin 15 trilyon 860 tnilyar lirayı bulacağı hesaplan- dı. Başbakan Suleyman Demirel "Zamları uzunluyle karşılıyorum" dedı. "KİT'lerio serbestçe yaptıkları" behrtılen zam oran- larının hukumetçe saptandığı belirlendı. Petrol urunleri ile içkı ve sigaraya Hazine ve DPT uz- manlannca onerilen duzeyde zam yapılırken elektrik zammı- nın 5 puan daha yuksek tutul- duğu, çay ve şeker zammı oran- lannın da duşurulduğu goruldu. TUPRAŞ Genel Mudurluğu^ nun rafıneri çıkış fiyatlanna yaptığı zam dun sabahtan baş- layarak Petrol Ofisi'nce pera- kende ürün fiyatlarına yansıtıl- dı. Benzin fıyatları ortalama yuzde 26 oranında arttınlırken gazyağı ve motorin zammı yuz- de 14, kalorifer yakıtı ve fuel- oil'deki zam oraru yuzde 9-10 duzeyinde tutuldu. En yuksek zam ıse yuzde 48'le tupgaz fıyat- larına yapıldı. Tupgaz peraken- de fiyatlarını il il belirleme ça- lışmalannın surduğu, ancak 12 kılogramiık tupgazın daha on- ce 30 bin lira olan Ankara'dakı satış fiyatının 43-45 bin lira du- (Arkaa Sa. 19, Sü. I'de) DEMİREL: ÜSTÜNE OTURSAYDİK CİVCİV OLURDU 19. Sayfada KAHVECI: GİZLI KELLE VERGİSİ 19. Sayfada ÖĞRETMENE % 118 EK DERS ZAMMI GELIYOR 14. Sayfada Pazffr günü yapılacak belediye seçimleri içinpartiler "şok kampanya"ya girişti Bakırköy'e ANAP baskınıYılmaz 50 milletvekili ile tur attı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, aralarında Hüsnü Doğan, Eyüp Aşık, Güneş Taner, Oltan Sungurlu gibi adların bulunduğu 50 milletvekili ile dün Bakırköy'de tur attı. İDRİS AKYÜZ'ün haberi 5. Sayfada Demirel ve İnönü de geliyor Özal'ın sürpriz veto kararı üzerine, koalisyon liderleri Demirel ve İnönü programlarını değiştirerek Istanbul'a gitmeye karar verdi. Örgütlerin ısrarı üzerine iki liderin de yarın seçim turuna çıkması bekleniyor. 5. Sayfada Bakırköy'ün kuzeyi köy güneyi kent Beyin kanaması geçirdi Baştürk komadaD t S K t e şok Toparlanma çalışması yürüten DlSK'in Genel Başkanı Abdullah Baştürk Önceki gece beyin kanaması gecirerek hastaneye kaldırıldı ve bitkisel hayata girdi. Haber DİSK çevrelerinde şok yarattı. lç Politika Senrisi — DISK Genel Başkanı Ab- dullah Baştürk, önceki ak- şam geçirdiğı rahatsızlık uzerıne tntemational Hos- pital'de yoğun bakıma alındı. Başturk'un yaygın bır beyin kanaması geçir- dıği ve hayati fonksiyonla- rının durduğu bildirildi. Başturk'un koma hali sürüyor Tansiyonu ve vucut ısısı düşen Baştürk, solunum makinesine bağlandı. Abdullah Baştürk, önceki gûn DlSK'uı Merter'deki genel mer- kezinde saat 19.30'a kadar bır basın bulteni uzerinde çalıştı Daha sonra eşiyle birlikte bir yakınının evine giden Baştürk, 22.00 sı- ralarında fenalaşarak bayıldı. Bunun üzerine ambulansla önce Haydarpaşa Göğüs Hastanesi'ne kaldırılan Baştürk, gece 02.30'da International Hospital'e (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) HEP KONGRESİ VE MESUT YILMAZ Murat Belge i Sayfada DYP-SHP KOALİSYONU VE YEŞİL YAKLAŞIM Celal Enuğ 2. Sayfada MAKtNELER VE TÜKETtM Kuvvet Lordoğlu 2. Sayfada DÜTsfYA BANKASI VE KİTLER Osman Ulagay 3. Sayfada TÜRKİ HALKLAR VE BtZ Şabın Alpay 4. Sayfada SAVUNMA HAKKI Ufuk Güldemır 10. Sayfada FAİZ POIİTİKASI VE UYGULAMA SORUNLARI Zafer Tunca 13. Sayfada DÖNÜŞÜM Mûşerref Hekımoğlu 16. Sayfada SANAT GÜNDEMİ Celal Üster GÜNDEMDEKİ SANATÇI Onat Kutlar 17. Savfada Kültür Bakanı Fikri Sağlar Cumhuriyet'e yazdı Resmi kültür politikası olmaz • Biz yalnızca kültür politikalannı değil, kültür kavramının kendisini de ilkin demokratikleştirme kavramı içinde ele almak istiyoruz. Hükümetimizin kültür politikası, kendisini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum oluşturmaya yöneliktir. Bu yaklaşımla birlikte, devletin 'resmi' bir kültür politikası uygulaması da son bulacaktır. • 14. Sayfada Gorbaçov'un SSCB ile birlikte tarih sabnesinden çekilişi 20. yüzyüı kapatan olaylardan biri. Bakırköy belediye başkanlığı için yarışan SHP'li Çengel, DYP'li Akyüz, DSP'li Bayram, MÇP'li Dökme, SP'li Kılıç, bağımsız Kemaloğlu bir araya gelip Türkiye'nin en büyük ilçesinin sorunlarını tartıştılar. GÜMDÜZİMŞİR 4 Sayfada ALTI EL ATEŞ Büyükelçi Tunabaş'ı zırh koruduTürkiye'nin Budapeşte Büyüİcelçisi Bedrettin Tunabaş'a makam otosu ile evine dönerken iki buçuk metreden 6 el ateş edildi. Otonun zırhlı olması nedeniyle büyükelçi ve şoförü yara almadan kurtuldu. Haber Merkezi — Turkıye- nın Budapeşte Buyukelçısı Bed- rettin Tunabaş, dün akşam sı-' lahh bir kışinin saldırısına uğra- dı. Tunabaş, zırhlı otomobil sa- yesinde saldınyı yara almadan atlattı. Macaristan'm başkentı Budapeşte'dekı elçılik konutu yakınında pusu kurarak otomo- bıle 6 el ateş eden sılahlı saldır- (Arkası Sa. 14, Su. 8'de) ÇEKİÇ GÜÇ ~ Kürtnöbeti 6 ay daha uzatıldı Bakanlar Kurulu'nda, SHP'lilerin 'Meclis'te, tartışılsın' isteklerine karşm 'son kez' kaydıyla Çekiç Güç'un görevi 6 ay daha uzatıldı. tsrail ve Filistin ile diplomatik ilişküerin büyukelçilik duzeyinde temsil edilmesi kararlaştırıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Bakanlar Kurulu, Çe- kiç Guç'un suresini "son kez" 6 ay uzatma kararı aldi. Huku- met, aynca, TBMM'nın yaban- cı askeri güç çağrılması konu- sunda kendisine verdiğı yetkiyı de Meclis'e iade etti. Uzatma kararı muhalefetin tepkısme ne- den oluren, Bakanlar Kurulu toplantısında SHP'h uyelerın "konunun oncelikle Meclis'te (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) İçkı ve sıgara zamları SriMM ciasi Kısa Maltepe Uzun Samsun Teke) 2000 Best E.Ryjt 2500 3000 5000 4 500 1 Grup yabancı sıqara (Camel-Mar1t)oro-Partıament) 7 000 2 Grup yabancı sıgara Rothmans 3 Grup yabancı sıgara 70 CL Yenı Rakı 75 CL Yabancı vıskı 6500 6000 24 500 60 000 Y.Ryat 3000 4000 6000 5 700 9000 8500 7500 29 500 80 000 Çay zamları OrtMNCİUİ Kamelya (1 kılo) Rıze Tunst (1 kılo) Yenı Ekstra (500 gr) Çay Çıçeğı (500 gr) Rıze Çayı (500 gr) Yeşıl Çay (250 gr) Fılız Lüks (500 gr) Kokulu Harman (125 gr) Fılız Sûzme (56 25 gr) Altınbaş (100 gr) E.Ryat 23 500 25.250 12 100 13 350 13 350 6 650 13 500 2 400 1050 3 350 Y.Ryat 28 200 30 200 14 500 16 000 16 000 7900 16 200 2850 1 250 4000 Sekerin toptan fiyatına gelen zamlar Şeker ciıtsi LRyat Y.FIyat n-KG TL-K6 Knstal (50 kg polıprobılen) 3 040 3 700 Knstal (15 kg paketlı kuUj) 3 100 3 770 Rafıne (50 kg bez torba) 3120 3 750 Rafine (10 kg kolı 25 kutu) 6 490 7 400 Rafine (10 kg kolı dokme) 4 480 5 070 Kûp (50 kg bez torba) 3 900 4 800 Kûp (18 kg dökme kutu) 5 040 6 100 Kûp (20 kg dökme kutu) 3 800 4 500 Kûp (25 kg paketlı kutu) 4 560 5 600 Kûp (30 kg krome paket) 4 520 5 550 Küp (10 kg kolı-20 adet) (500 gram poşette ıkılı) 5 200 5 900 Akaryakıt fiyatlarındaki artış Ankara bmİT Ürenler EsM Ye«i Eski Yenl Eski Yeıri S Benzın 3 430 4 343 3 430 4 341 3 400 4 296 N Benzın 3 070 3 859 3 070 3 852 3 040 3 812 Gazyağı 2 780 3 178 2 770 3 163 2 750 3 135 Motonn 2 710 3 092 2 700 3 086 2 670 3 050 0 K Yakıtı 1508 1 648 Kal Yakıtı 1 226 1 337 1 271 1 388 1 234 1 346 FOıt-5 1 105 1 211 1 167 1 273 1 150 1 254 F 0ıl-6 821 905 909 993 892 975 Zamdan sonra elektrik fivatları (kilovatsaat / TL) EskKTl) TMİ(TI) Meskenlerde (120 kılovatsaate kadar) 323 450 Meskenlerde (120 kılovatsaatten sonra) 411 500 Sanayıde 356 430 Kalkınmada öncelıklı yerierde 288 348 Öteki zamlar Bakanlar Kurulu'nun dun yaptığı toplantıda yeni zam kararlan alındı. Toplantıda Devlet Demıryolları, orman urunleri, Çınkur, kok, pik demir, Şehir Hatları ve Devlet Hava Meydanları'na zam yapıldı. En yuksek zammı, yüzde 50 ile Şehir Hatlan görürken. Devlet Hava Meydanlan'na yapılan zam oranı yuzde 5'te kaldı. Bakanlar Kurulu'nun belirlediği zam oranları şoyle: Devlet Demiryolları: Yüzde 25, orman urunleri: Yuzde 10-20, Çinkur: Yuzde 15, kok: Yüzde 35, pik demir: Yuzde 20, Şehir Hatlan: Yuzde 50, Devlet Hava Meydanları: Yüzde 5. i Orta Asya / 7. Sayfada Taşkenfte yükselen İslam Fatih Yılmaz Sinema / 9. Sayfada 'Çirkin kral' kendini oynuyor Atllâ Dorsay Yugoslavya / 1 1 . Sayfada Sırbistan'dan karşı atak Otomobil / 13. Sayfada Antik BMW'den çevreci BMW'ye / Arka Sayfada Kentin temeli insandır Adalet... Adalel deyince akla genellikle şu söz ge- lir: "Bir kişiye yapılan haksızhk tüm topluma karşı işlenmiş suçtur." Hukuk devleti, kimsenin haksızlığa uğra- madığı bir düzeni amaçlar. Kuşkusuz bu bir idealdir. Bugün yeryüzünde bu açıdan mü- kemmele ulaşmış bir ülke yokiur; olması da beklenemez zaten. Hukuk devleti bakımından gelişmişler, ge- lişme yolunda olanlarla az gelişmişler ve tü- müyte karanlık içerısınde yaşayan ülkeler var dünyamızda. Türkiye'yi gelişmekte olanlann arasında üst sıralara yerleştirebiliriz. Demokratik hukuk devleti anlayışı ne yazık ki ülkemiz- de bir türlü kökleşebilmiş değıldır. Hukuku ayakbağı olarak görenlerın sıyasal ıktidarlar- da ağır bastığı dönemler başımızdan hıç ek- sık olmamıştır. Hukuk devletının uygulama (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) HASAN CEMAL Postnişin Hüseyin Top Meydan-ı Mevlana boş kalmaz GÜNSELİ ÖNAL KONYA — Semazenlerin, Mevlana'nm hakka kavuşması nedeniyle bir "zifaf gecesi" ola- rak kutladıkları Şeb-ı Arus tö- renlerının 718'ıncisı, postnişin "Selman Dedc"siz yapıldı. 85 yaşındaki Selman Tiizün, rahat- sızlığı nedeniyle bu yılkı törene katılamayınca, postuna, bir su- redir yardımcılığını üstlenen 58 yaşındaki HuseyinTop oturdu. Semazenler, başlarında nefısle- rının mezartaşı sikkelen, ustle- rinde nefislennın kefenı tennurelerı ile Top'un etrafında dönduler. Sağdan sola, kalbın tarafında donerek, butun insan- ları ve butun yaradılışı, sevgıy- le kucakladılar. 700 yıllık geleneksel torenin 718'incısınde de insan yaratılışının uç ana un- suru bir potada birleşti. Akü (bilgi, duşunce), aşk (duygu, şi- ir, musiki) ve ruh (hayat, bere- ket, sema) bır kez daha kenetlendı. Şeb-i Arus torenlerinin 718'incisinin postnışini Top, "Meydan-ı Mevlana boş kalmaz" dedi. Top, rahatsızh- ğı nedeniyle bu yılki törenlere katılamayan Selman Tuzun'un görevini, hırkasınm cebine "De- de"nin resmıni koyarak devral- dı. Bunu, önceki yıllarda olduğu gibı "Selman Dede" ile beraber olabilmek için yaptığı- nı söyleyen Top, Cumhuriyet'- in sorularını şöyle yanıtladı: " — Şeb-i Arus torenine ilk kez postnişin olarak çıkıyorsu- nuz. Bunun sizin için anlanjı nedir? TOP — Ozgul ağırlığı çok yoğun olan bir olay. Bugün der- gâhta Cenab-ı pirimizin hakka kavuştuğu anda, huzurda onu anmaya çalışük. Niyazunızı tak- dim eyledik. Bu duygularla dopdoluyuz. Aynı gece Cenab- ı pırin makamında görevli gibi olmak, şuphesiz ınsanı çok duy- gulandıran, duygu ummanına gark eden, çok karmaşık hisler yumağı haline getiren bır olay. Sevgili dedemız de (Selman Tü- zün) başımızda olsaydı, şüphe- (Arkası Sa. 14, Su. I'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog