Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Lot altı hısse senedı alım-satımında ışlem tamamlayan yetkılı uye Pamukbank Pamukbank Menkul Kıymetler Merkezı Tel (1) 167 17 51 - 167 13 29 - 175 24 24 Cumhuriyet Borsa dısı hısse senedı a ım-satımmda saat 13 OO'den sonra da ısıem tamam1 t PAMUKBANK I i y i b a n k*a d ı r 2 JUtMJK 19Ö1 PAZARTESİ68.YIL / SAYI 24167 / 2000 TL (KDV dahil) KURUCUSU YÜMUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin kasım ayı harcaması 1 milyon 372 bin lira oldu Enflasjon mutfak faresiYUZDE 7.5 ARTIŞ Ekim ayı içinde 1 milyon 276 bin lira olan mutfak harcaması yüzde 7.5'lik bir artış gösterdi. Bunda sebze-meyve ve bakliyat fiyatlarının yüksekliği dışında tüpgaza gelen yüzde 10'luk zam da etkili rol oynadı. Ekim ayında mutfak enflasyonu yüzde 5.6 olarak gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 11 aymdaki artış yüzde 68'i aştı. MEYVE BAŞIÇEKIYOR Geçen ay 22 temel gıda maddesinden 13'ünün fiyatı yükseldi, patates ve tereyağının ise geriledi. Meyvedeki tırmanışın ihracatın başlamasından kaynaklandığı bildiriliyor. Körfez krizinden bu yana oldukça durgun geçen yaş sebze-meyve ihracatının eylül ayında hareketlenmeye başladığı, fiyatların daha da tırmanacağı iddia ediliyor. BAKLİYAT BAŞKALDIRDI Ekim ayında sessiz kalan bakliyatın da zam listesinde yer aldığı gözleniyor. Bir ayda yüzde 10 zamlanan bakliyata, havaların soğumasıyla birlikte talebin artacağı vurgulanıyor. Kuru gıda toptancıları fıyatın yeşil mercimek, kırmızı mercimek, barbunya ve pirincin üretim eksikliğinden ötürü tırmandığını savunuyorlar. Ekonomiüe Hazine Müsteşan Kılıç'tan tepki: KTTlerin satışı çözüm değil "Halka temettü vermeyen, değer artışı şansı bulunmayan, yonetim sorumluluğu olmayan bir müesseseyi halka satmanın hiçbir şey getirmeyeceğini" söyleyen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Namık Kemal Kılıç "Petkim'den hisse senedim yok, ama ben almam, bana sorana da alma dedim" diye konuştu. ANKARA (ANKA) — Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşan Namık Kemal Kılıç, Demirel hükümetinin KİT'ler için öngörduğü özerkleştirme politikasının çözüm olmayacağını sa- vundu. Kılıç, "Şn anda bu hükümeUe özeUeştinne yok. Bu da belld SHP'ye dayanan koalisyondan kaynaklani) or, bilemiyorum. ÖzeUeştinne yok, özerkleştirme var. özerkleştirme bence çözüm değil" dedi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Kılıç, AN- KA'nın sorulannı yanıtlarken, özerk kurum ola- rak TRT'yi öraek gösterdi ve "TRT de özerk, TRT çok iyi bir yer mi" diye sordu. "Onlann yaklaşımıyla benim aramdaki fark şu" diyerek KtT'ler konusunda öngörduğü reformu anla- tan Namık Kemal Kılıç şunlan söyledi: (Arkaa Sa. 14, Sü. 7'de) ÇOCUKTAN AL HABERİ Okay Gönensın 2. Sayfada KIBRISTA YAPILMASI GEREKEN Dr. Nurhan İnce 2. Sayfada TBMM'DE GÜNEYDOĞU GÖRÜŞMESt Uğur Cankoçak 2. Sayfada YEMİN, SHAKESPEARE VE MORAVIA Prof. Dr. Bülent Dâver 2. Sayfada "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" Atıllâ Dorsay 3. Sayfada 3 P'Lİ DEMOKRATİKLEŞME Bülent Tanör 4. Sayfada BORSA NOTLARI Abdurrabman Yıldınm 12. Sayfada İSTİKRAR PROGRAMI VE İÇ BORÇLAR Prof. Gülten Kazgan 13. Sayfada BtR GÜN SORAN ÇIKAR Mehmed Kemal 16. Sayfada NASIL BİR ÜNİVERSİTE? UNIVERSITELILER YAZIYOR^ — Hedef 'demokratik' okul... Klasik resmi daire gibi olmamalı... Daha özgür toplum, daha özgür üniversite... Saygının, iletişimin ön planda olduğu bir ortam... Tüm öğrencileri kapsayan dernekler... 7. Sayfada Foruııı 92 çağrısı Nasıl bir üniversite istiyorsunuz? 7. CJA:Gorbaçov'un sonu geldi'a göre Ukrayna koparsa Sovyet lideri görevden uzaklaştırılacak Dış Haberter Servisi — Amerikan Merkezi Habe- \ ralma Örgutü CIA'ya gö- re Sovyetler Birliği, 1992 yılına Gorbaçov'suz gire- cek. CIA'nın yeni şefı Ro- bert Gates, SSCB Devlet Başkanı Minail S. Gorba- çov'un, yusonundan önce görevden uzaklaştı- nlacağına inandığını söyledi. ABD'de yayımlanan 'US News and World G.Saraylılar / 3.Sayfada Report' dergısinin son sayısında, CIA şefı Ga- tes'in, Sovyetler Birliği'nın geleceği konusunda yaptığı yorumlar yer aldı. Derginin 'VVashing- ton'da Fısüdananlar' koşesinde yer alan bir ya- zıda, Gates'in geçen ay NVashıngton yönetimine verdiği brıfinglerde, "Ukrayna Sovyetler Birli- ği'nden aynlırsa'Gorbaçov gider" goruşünu sa- vunduğu bildirildi. Gates'e göre Sovyetler Bir- liği'nden bağımsızlığını ilan etmek için dun hal- koylaması yapan Ukrayna, oylama sonucunda bağımsızlık kararı alacak. Ukrayna'nın birlik- 50 yılın 'Aslanlar'ı ten kopmasından sonra ıse devlet başkanlığı go- revinden ayrüması için Gorbaçov'a yoğun biçim- de baskı yapılacak ve Devlet Başkanı, yıl sonun- dan önce gorevinden ayrılacak. 'US News and VVorld Report' dergisi, CIA Şefi Gates'in, SSCB'deki gelişmelerın izleyeceği yol konusunda ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowc- roft'u ınandırmayı başardığını, bunun sonucun- da ABD'nin Sovyetler Birliği politikasını değiş- tirdığini bıldirdi. Dergiye gore Baker ile Scovvc- roft, Ukrayna'nın bağımsızlığının tanınması ıçın Başkan George Bush'u ikna ettıler. Washington yonetimı geçen hafta, Ukrayna1 nm Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı al- ması durumunda Ukrayna'nın tanınacağını açık- lamış, bu açıklama Moskova'dan tepkı gormuş- tü. Açıklamayı yapan ABD'li yetkili, "Ukray- (Arkası Sa. 19, Sü. 8'de) UKRAYNA'DA BAĞIMSIZLIK OYLAMASI YAPILDI. 11. Sayfada tkinci Emekli işçiyi kim öldürdü? IDDIALAR l.Köprüaltındace- sedi bulunan Koca- kaya'yı gözaltına alanların kullandığı aracın Di- yarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğu belir- lendi. 2. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahte pla- ka kullanıldığını öne sürdü.3. Kardeşi Mehmet Kocakaya, "Eylül ayında PKK'ya yardım ve ya- takhk ettiğimiz gerekçesiyle gözaltına alınmıştık. Beni sorgulayan kişilerden biri ağabeyimi ölürnün- den önce gözaltına alan kişidir" dedi.4. OğluÜze- yir Kocakaya,''Babamı sürekli izleyen üç kişi var- d». Görsem hemen tanırım" diye konuştu. ERGUN AKSOY BAŞKENTTKV AHMET Poüs Aranıyor Istanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'la konuşuyoruz: "Personel-araç sayımızın en az dört katına çıkarılması gerekli" diyor. 760 bin aracın kayıtlı olduğu tstanbul'da polisin elindeki oto sayısı bini bulmuyor. 5. Sayfada DİYARBAKIR — Emekli iş- çı I. Hakkı Kocakaya'nın oldu- rulmesiyle ilgili olarak yeni bir "Vedat A>dın olayT'nı duşundu- ren bazı ıpuçları ortaya çıktı. Kocakaya'yı gözaltına alanların bindiği aracın plakalarının Di- yarbakır Emniyet Mudurluğu- ne ait olduğu belirlendı. Yetki- liler, sözu edilen plakaların em- niyete ait olduğunu, ancak sah- tesinin kullanıldığını ileri surdu- ler. Oldurulen emekli işçinin oğ- lu Üzeyir Kocakaya ise Cumhu- riyet'e, "Babamı oldürenlerin eş- kâlini biliyorum. Aynntısıyla ta- rif edebilirim" dedi. Gözaltına alındıktan 4 gun sonra Siverek-Diyarbakır kara- yolunda bir köprunun altında cesedi bulunan emekli işçi I. Hak- kı Kocakaya olayındaki "sis perdesi" aralanmaya başladı. Koca- kaya'nın >akınları, olay oncesi ve sonrasında kullanılan ve emekli işçıyı gözaltına alanların bındığı araçların plakalarının 21 EC 589 ve 21 EF 916 olduğunu belırterek "Bu plakaların Diyarbakır Em- niyet Mudurlüğıi'ne ait olduğunu belirledik" dedıler. Emniyet mu- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) • Iıısan lıaklaıiııa büyük hazırlık İnsan Hakları Derneği'nce düzenlenen 'İnsan Hakları Haftası' 10-16 aralık tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Fransız hükümeti, İHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı'ya 'Ulusal Liyakat Nişanı', Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Onen'e 'Şövalye Nişanı' verecek. İHD Genel Başkanı Helvacı, BM'nin bu yıl yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye'nin insan hakları açısından 40 puan üzerinden 7 puan alarak 88 ülke arasında 66. olduğunu belirterek "Biz bunu sürdürme durumunda değiliz. İnsanlarımız buna layık değil" dedi. TURAN YILMAZ'ın haberi S. Sayfada ALMANYA DAN ÇEVRE ATAĞI 19 trilyonlıık îhracat tehlikede Almanya'nın ambalaj malzemelerinde çevre açısından standardizasyona gitmesi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ihracatçı birliklerinde "alarm" sinyallerinin çalmasına yol açtı. Türkiye Almanya'ya yılda yaklaşık 19 trilyonluk ihracat yapıyor. İDRİS ADİL Türkiye'nin ihracatının önün- deki yeni engel: "Yeşil Nokta." Almanya'nın PVC ve PET'ler başta olmak üzere petrol ürün- lerinden yapılan ambalaj malze- melerınin ülkeye girişinı ya- saklayan "Yeşil Nokta"yı uygu- lamaya koyması ihracatçılan te- laşlandırdı. Almanya'ya yapılan yıllık 3.8 milyar dolarlık ihraca- tı korumak için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ihracat- çı birlikleri "teyakknza" geçti. Çeşitli gümrük vergileri, kotalar ve sübvansiyonlarla korunan Avrupa pazanna ginnekte bü- yük çabalar harcayan Türkiye 1 nin "Yeşil Nokta"yı aşmakta zorlanacağı belirtiliyor. Müsteşarlık uzmanlan "Yeşil Nokta" adı verilen ambalaj standardına uyum sağlayabil- mek ve ihracatçı birliklerini uyannak amacıyla "hummalı" bir çalışma içine girdiler. tstan- bul Tekstil ve Konfeksiyon th- racatçılan Birliği Başkanı Sezer Mavituncalılar, yetkilileri "acien" önlem almaya çağudı. (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) AiDS / 3. Sayfada 'Magic' son faulünü aldı Panel /13. Sayfa 'Ekonomik program çelişkili' Renkleri Yasaklayabiimek. Kenkler de yasaklanabilır mi?.. Herhangi bir uygar ülkede böyle bir soru- ya herhalde rastlanmaz; ınsana deli diye ba- karlar. Ama bu ülke Türkiye olunca, ne ya- zık ki böylesi sorular sorulabiliyor. Çünkü bu ülkede yalnız düşünceler değil, sözcükler değil, renkler de yasaklanabıliyor bazen. Evet öyle. Biri benim de başımdan geçmıştı. 12 Eylül dönemi: 1982 yılının ekim ayı. Askeri yönetimin anayasası için halkoylamasının hazırlıkları sürüyor. Farkında değıhm, ama oy pusula- larının renkleri de belırlenmiş- Kabul oylan beyaz, ret oyları mavı. Bu arada askeri yönetim, hayır'ın değil propagandasını, 'telkın'ini bile yasaklamış durumda. Sıkıyonetımden tetefon üstune te- (Arkası Sa. 19, Sü. lde) HASAN CEMAL /17. Sayfada Dalan: Demirel akıllandı Futbol / Spor'da Trabzoıfda yenilgiye öfke TRT, senaristleri harca bağladıENİS ONAT TRT, kurum dışı kişi ve ku- ruluşlara yaptırmakta olduğu drama ve drama dışı yapımlar- la ilgili olarak yeni bir uygula- ma başlattı. Yeni uygulamaya göre değer- lendirilmek üzere repertuar ku- rulu gündemine alınan özet ve- ya senaryonun okunmasından en geç 15 gün önce sayfa başı- na özetler için 20 bin Ura, senar- yo dışı eserler için 10 bin lira, se- naryo ve son şeklini almış prog- ram metinleri için de S bin Ura, teklif sahibi tarafından kunıma ödenecek. Belirtilen miktara ay- nca yine sayfa başına V» 12'lik KDV tutan da eklenecek. TRT'nin, drama tünındeki yapımlarda uygulanacak usul ve esaslan düzenleyen ve yönetim kurulunun 1991-144 sayüı kara- rıyla kabul edilip yllrurlüğe gi- ren "Drama Yapım Esaslan", ku- rum içi ve dışı dramalar ve ku- rum dışı kişi ve kuruluşlara yap- tmlan drama dışı televizyon ya- pımlan ile yerli kurum ve kuru- luşlara yaptınlacak ortak ya- pımlar için söz konusu olacak. Belirlenen ücreti yatırmayan teklif sahiplerinin yapıtlan de- ğerlendirmeye aunmazken ücre- ti yatınp teklifi kabul edüme- yenlere de geri ödeme yapılma- yacak. Konuyla ilgili göruşlerini al- dığımız Drama Koordinasyon ve Bütçe Kontrol Müdürü Gür- kan Elçi, kurum içi ve dışı ça- uşmalan belli bir çerçevede top- lamak için söz konusu esaslann belirlendiğini söyledi. "Herhangi bir ynkümlttlttk gelmedigi siırece yığınla eser ge- Byor. Biz bunlan okumaya mec- bur muyuz? TRT yayın Ukele- rine uygun olmayan şeyler de gelebiliyor" diyen Elçi, para ödeme söz konusu olduğu za- man teklif sahiplerinin geçme- yecek eserleri göndenneyecekle- (Arkası Sa. 14, Su. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog