Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Borsa. faiz, döviz, kredi, kredi kartlan konusunda bilgiyi Alo24 ten alın. Bir telefonla işlem tamamlayın: Alo 24 İstanbul 188 24 24 PAMUKBANKt Cumhuriyet68.YIL / SAYI 24184 / 2000 TL (KDVdahil) - YUNUS NADf (1924-1945) BAŞrAZMI: NADİR NAOİ (1945-1991) TeleforfŞallkacılığında BljNurrjpra«88 24 24 kNK :adı 19 ARALIK 1991 PCRSEMBE Adakt Bakarüığı'run yasa tasfağı; gözaltı, tutukluluk ve mahkeme aşamalannda geniş çapta iyileştirmeler içeriyor Yaryıdabıiyıikreform1- Gözaltı süresi normal suçlarda 24 saate, toplu suçlarda 4 güne iniyor. 2- Haklarında 4 ya da 6 ay içinde iddianame hazırlanmayan tutuklu sanıklar mahkeme tarafından kendiliğinden tahliye edilecek. 3- Yargılaması sona ermemesi durumunda tutuklulukta 2 yılı dolduran sanık mahkeme tarafından tahliye edilecek. 4- Avukat, polis sorgusu dahil, soruşturmanın her aşamasında bulunacak. 5 - A v u k a t l a r , h e r tÜrlÜ e v r a k l İ n c e l e y e b İ l e C e k . İSTANBUL'U KONUŞTULAR - btubul'ıın sorunlanna çözüm bulabiJmek için, (soldan safa) Vali Hayri Koztfçı- ORDUYA 100 BİN PARALI ASKER 14. Sayfada ' J oglu, Içışlerı Bakanı Ismet Sezgtn, Jandarma Genel Korautanı Orgeneral Eşref Bıtlıs ve Emnıyet Genel Mudurü Lnal Erkan, dun >ila>ette bir araya geldiler. Bakan Sezgin'e dun uç ayn brifing verildi. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) ZAM STARTI VERİLDİ 15.Sayfada TURAN YILMAZ'ın haberi 19. Sayfada İSTANBUL'DA 6 SAATLİK BRİFİNG Hıızıırzirvesîİçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in başkanlığında, kentin asayiş sorunlarına çözüm bulabilmek için dün yapılan toplantıya Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Valisi, Jandarma Alay Komutam ve Emniyet Müdürü katıldı. 14. Sayfada OzaPdan DemirePe ilk vetoCumhurbaşkai% yerelseçimlerin ertelenmesini öngören yasayı Meclis'e geriyoüadı Gerekçe anayasaya aykırı Cumhurbaşkanı, 8 gün beklettikten sonra yerel ara seçimlerin haziran ayına ertelen- mesini öngören yasayı'anayasanın 127. maddesiile vatanda- şın seçme ve seçilme hakiarmın demokratik toplum düzeni gerekliüğine aykırı olarak sınırlandığı' gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderdi. Özal'ın bu kararı ile Bakırköy ve 4 ilçede bu pazar güniı seçim yapılacak. AN AP sevindi, D Y P kızdı Özal'ın bu kararını AN AP Genel Başkanı Mesut Yılmaz 'hayırlı olsun' diyedeğerlendi- rirken, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 'Seçime hazırız' de- di. DYP Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu 'geçen yıl anayasaya uygundu şimdi mi aykırı oldu' diye tepki göster- di. Başbakan Demirel karardan öncegazetecilere 'Çankaya 1 yatakıldı. BuMeclis'iniradesi. Herkes görevini yapar' dedi. P a r t i l e r d e telaş Yerel ara seçimlerin kesinleşmesi üze- rine partilerde telaş başladı. Yılmaz, tstanbul milletvekille- ri ile toplantı yaparak bugün Bakırköy'de tur atma kararı aldı. SHP, bakan Moğultay ile birlikte Cem ve Karakaş'ı gö- revlendirdi. Bakırköy'de HEP kökenliler de çalışacak. Ba- kırköy'ün eski Belediye Başkanı, yeni DYP'li Sağlık Bakanı Aktuna seçim çalışmalannı dün gece başlattı. 5. Sayfada Fidyeci polisler Polis bize de elektrikverdi sopa çekti Fenerbahçe'de bir başkomiserin ölümüne yol açan olaylara kanştıklan iddiasıyla tutuklanan polisler yargılanmaya başlandı. 5 sanık için 44 yıl hapis isteniyor. Istuhd Haber Servisi — lsa- damı Fahri Gölver'den rüşvet almak isterken Başkomiser Ali Rıza Güzel'in ölümüyle sonuç- lanan olaya kanşan işadamı Ne- cati Yıldınm, şoförü Yüksel Karü ile üç polisin yargılanma- sına dün başlandı. Rüşvetçi po- lislerle birlikte hareket eden iti- rafçı Orban Özay'ın (Sedat Me- te) da çatışma sırasında öldüğü olay nedeniyle tutuklu olarak yargılanan 5 sanığın 44'er yıl hapsi isteniyor. Eski Istanbui (Arkas Sa. 15, Sü. 2'de) FUTBOL TERÖRÜ: KULÜPLERDEN CENTÎLMENLtĞE ÇAĞR114. Sayfada POLİS RADYOSÜ NİÇÎN DtNLENİYOR? Halûk Şabın 2. Sayfada BAK POSTACI GELİYOR: YÖK, PTT VE ÖZERKLİK Ersm Kalayaoğltt 2. Sayfada YUNUS EMRETE HÜMANİST DENEMEZ Fûruzan Hüsrev Tökin 2. Sayfada SOL ŞERİT ANARŞtSl... Osman Ulagay 3. Sayfada KOMŞU HUUU... Türker Alkan 4. Sayfada TÜRKİYE, AVRUPA DIŞINDA BIRAKILDI Demir özlü 10. Sayfada ENFLASYONLA MÜCADELE Tuncay Artun 13. Sayfada STAR1 MECLİS'TE Aysel Azız 16. Sayfada Macar yönetmen Szabo Cumhuriyet'e konuştu: Sanatçı, her düzende demokrat olmalıdır "VENÜS'LE BULUŞMA" TÜRKİYE'DE—Macar yönetmen Istvan Szabo'nun son fılmi "Venüs'le Bu)uşma". Glenn Close'un başrolde oynadığı film yann Beyoğlu Emek, Kadıköy Beks, Ankara Akün ve İzmir tzmir sinemalannda gösterime girecek. ISTVAN SZABO — FUmlertn- de, bireyin iktidar ve baskıya karşı tavnnı sergiliyor. Diktatörlüklerin yaptığı t tahribatın, demokrasiye \ geçişi zorlaştırdığını, \ hüküm sürmek fantezisine sahip kişilerin zamanla hukmedilmeye alışmış insan tipini yarattığını söyleyen Szabo, 'Gerçek demokrasi sabır istiyor' diyor. ATİU DORSAY'IB söyleşisi 14. Sayfada YOK öğrenciye^koltıık'çıkü Varlığı ve başkanı tartışılan kurum, üniversiteliye üniversite senatosunda üyelik önerdi HAKAN AYGÜN ANKARA — Başbakan Siüeyman Demirel, YÖK Başkanı Prof. Ihsan Doğramacı'yı yeniden bu göreve ata- maması için Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı 'Ikna etmeye" çalışacak. Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, Doğra- maa'ya "bk dış görev verilebileceğini" söyledi. Toptan'a YÖK yasa taslağı su- nan YÖK, "ögretim üyderinin siyasi partilere iiye olabilmelerinin sağlanmasmı" isterken rektör ve de- kanların seçimle belirlenmelerine kar- şı çıktı. YÖK taslağında öğrenci tem- silcilerine de üniversite senatosuna gir- me hakkının tanınması istendi. Hükümet, görev süresi bu ay sona eren YÖK Başkanı Prof. Doğramacr- nın bir kez daha görev almaması için "fonnül" arayışına girdi. YÖK Yasası gereği YÖK üyelerinden herhangi biri- ni direkt olarak başkanlığa atayabilen Ozal, Etoğramaa'yı yeniden atamaması için ikna edilmeye çalışılacak. Doğra- macı için bir "dış görev" duşünen hü- kümet, Özal'ın bu konuda anlayış gös- termesini bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, YÖK Başkanı'nı belirleme hakkının özal'da olduğuna işaret ederken Doğ- ramacı'ya bir dış görev verilmesinin dü- şünülebileceğini söyledi Başbakan De- mirel'in konuyla ilgilendiğini belirten Toptan, "KendiJeri konuyu Cumhur- başkanı'yla gönişebilirler. Ama ne so- nuç çıkar, dognısu bilemiyoram. Çiin- kü inisiyatif Cumhurbaşkanı'na ait" dıye konuştu. (Arkau Sa. 19, Sü. l'de) Kabine içinde Tcurmaylar kabinesi' Hükümette 'A Takımı'Hükümetin alacağı önemli ekonomik ve siyasi kararları, 4 DYP'li ve 3 SHP'li bakandan oluşan bir "iç kabine" hazırlıyor. Tansu Çıller (DTP) Cavit Cajlar (BTP) Ekrem Ceytıun (DTF) Onur Kumbaracıbaşı (jap) HikmetÇetin (SHP) ANKARA (CumliU- riyet Burosu) — DYP- SHP koalisyon huku- metinde uyum ve ko- ordinasyonun sağlan- ması amacıyla "iç kabine" oluşturuldu. Önemli ekonomik ve siyasi kararlar, Başba- kan Süleyman Demirel ve iç kabine tarafından oluşturulurken, Başba- kan Yardımcısı Erdal İnonü, uygulamada ortaya çıkabilecek ak- saklıklan gıdermek ve koalisyon ortakları arasında uyumu sağla- mak rolünu ustlendi. Demirel başkanlığın- daki iç kabinede, DYP kanadından Ekrem Ceyhun, Tansu Çiller, Sû ™ r Oıal Cavit Çaglar ve Siimer Oral; SHP kanadından da Onur Kumba- racıbaşı, Abdülkadir Ateş ve Hikmet Çetin yer alıyorlar. Hüku- metin kurulması çalışmalarını dar kadro ile yurüten Demirel ve İnonü, güvenoyundan sonra da önemli ekonomik ve siyasi ka- rarlar ile bürokrasi değişikliklerini "iç kabine" ile yürutme yolu- nu seçtiler. 12 Eylul öncesi Demirel nükumetlerinde gorev alan Ekrem Ceyhun, hükumet protokolunün (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Kadının çalışma hakkı lıâlâ kocadaAnayasa analan korumujor Anayasa Mahkemesi bundan bir yıl önce kadınların bir işte çalışmalarını kocalannın iznine bağlayan yasayı iptal etmişti. İptal kararının yürürlüğe girebilmesi için 'gerekçeli karar'ın yazılıp yayımlanması gerekiyor. Karara bir yıldır gerekçe aramyor. <^e kabul edilen Medeni Kanun'- m a d d e s i n d e y e r ve ANKARA — Kadınlann "ça- kadın haklan savunuculannın bşma özgüriüğii" sevinci, kur- yoğun tepkilerine yol açan bu saklannda kaldı. Kadınlann bir hüküm, bir mahkemenin başvu- işte çahşabümelerini kocalannm rusu ile geçen yıl Anayasa Mah- iznine bağlayan yasa maddesi kemesi'nin gündemine gelmişti. bir yıl önce iptal edilmesine kar- Anayasa Mahkemesi, bu ya- şm gerekçesi henüz yazılmadığı sa maddesine Uişkin incelemesi- için yürürlüğe giremedi. Kadınlann bir işte çalışabil- melerini kocalannm iznine bağ- layan yasa maddesi, Türk hukuk (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) sistemine bundan 65 yıl önce A VÇPI BEKAR KIZLARIMIZ CİNSEL SORUNLARINI girmişti. 17 Şubat 1926tarihin- FARKETMtYOR.19. Sayfa Bugûn / Kitap Cabrera Infante anlattı Yönetim / Ekonomide Koç Holding'de yeni dönem Boru hattı /13. Sayfada = D Irak'tan petrol darbesi Turan Yılmaz Futbol / Sporda Türkiye FIFA'nın kurbanı Abdülkadir Yücelman Kaza / Arka Sayfada Otoyollar hata affetmiyor Çankaya'ya Takılan... Jvoalisyon hükümetinin çıkardığı ilk ya- sa Çankaya Koşkü'nden geri döndü. Neydi bu yasa? Boşalan belediye başkanlıkları için yapı- lacak ara yerel seçimlerin ertelenmesini ön- görüyordu. Cumhurbaşkanı Özal dün bu ya- sayı veto etmek yerine onayiasaydı, önü- müzdeki pazar günû İstanbul'un Bakırköy il- çesi başta olmak üzere dört merkezde se- çimler haziran ayına kalacaktı. Şimdi ne olacak? Pazar günü seçim var. Tabii en çok Ba- kırköy'deki belediye başkanlığı seçimi önem taşıyor. 700 bin seçmeni olan bu ilçemizde- ki yarışma, partiler açısından 20 Ekim son- rasının ilk güç gösterisini oluşturacak. Bakırköy'de bugün için en zor durumda görünen parti, SHP. 1989 seçimlerinde bi- rinci parti olan SHP, 20 Ekim'de 160 bin (Arkast Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL Termik santral ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Faaliyete geçtiğinde ya- ratacağı çevre kirliliğini goz onu- ne almarak taşınması düşunulen Kemerköy (Gökova) Termik Santralı için geri sayma başla- dı. Santralın geleceğini belirle- yecek karan alacak olan Yük- sek Planlama Kurulu'nun (YPK) önümüzdeki hafta topla- narak konuyu görüşeceği bildi- rildi. Santralın taşınmasının ke- Gökova için kıırtuluş raporusinleşmesi durumunda, santral alanında kunılu sosyal tesislerin Dünya Çevre Parlamentosu'na tahsis edilmesi planlamyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, santral konusunda Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) yaptığı ça- kşmanın sonuçlannm kendisine verildiğini bildirdi. Teknik yön- den santralın taşınabilirliğinin kesinleştiğini anlatan Faralyalı, santralın geleceğinin "siyasi tercihe" bağlı olduğunu belirt- ti. Yapüan harcamanın ve taşı- manın yol açacağı maliyetin bu tercihi etkileyebileceğini kayde- den Faralyalı, kararı YPK'nın vereceğini anımsattı. Faralyalı, yapılacak ilk YPK toplantısın- da bu konunun ele ahnacağını belirtirken, YPK'nın önümüz- deki hafta içinde toplanmasının beklendiği öğrenildi. Kişisel ola- rak santralın taşınmasından ya- na olduğunu ifade eden Faral- yalı, Kemerköy'ün, yatınm baş- lamadan önce düşünüldüğü gi- bi, yakmdaki Yeniköy Santra- lı'yla birleştirilebileceğini söyle- di. Faralyalı, taşunanın kesialik kazanması durumunda, Kemer- köy'de kurulmuş bulunan sos- yal tesislerin Dünya Çevre Par- lamentosu'na tahsis edileceğini açıkladı. 150 yatak kapasiteli te- sisin bu şekilde değerlendirilme- siyle hem yatmmın boşa gitme- sinin önleneceğini hem de çev- re konusunda Türkiye'nin dün- ya ölçeğinde bir yer edineceğini ifade etti. Faralyalı, santral ba- cası için ise "Ya dinamitleyece- giz ya da üzerine bir plaket asıp dünyanm ilk çevre anıtı yapacağız" dedi. Bakan Faralyalı, termik sant- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog