Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 18 ARALIK 1991 06.43 Açılış-Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi 07.00 Gün Başliyor (Akış içerisinde saat 08.00'de haber bülteni yer alacaktır.) 09.00 Susam Sokağı 09.30 Kadın Saati: Ve Kadın (Bugûn köşesinde) 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yann: Yalnızca Maria Nataiia, Maria'ya gıdip kendisinin Juan Carlos'un nisanhsı olduğu yalanını söyler. Bu arada Lorens, Alberto ile evlenebılmek için babasına yalvarmaktadır. 10.45 Okul Tekvizyonu (Akış içensinde 13.00 ve 15.00'te haberler yayımlanacak.) 15.15 Çocuk Kuşağı 16.30. Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağlan Many.April'in yakalanmasından dolayı kendinı suçlamaktadır. Bu yüzden tekrar içkiye başlar. Bu arada tüm baskılanna rağmen Clay, Ava'ya evlenme teklifeder. 17.58 Sarıyer-Trabzonspor 1. Türkiye Ligi Futbol Karşılaşması 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Kültür Bakanlığı fstanbul Devlet Türk Müziği Korosu Konseri 21.40 TV Filmi: İnsan Sesi (Bugûn köşesinde) 22.40 Mfizik Rüzgâri (Aynntılı bilgi yandaki sûtunlarda) 23.25 Haberler 23.35 Dizi: Onİkİncİ Kanal Jasmin borcunu ödeyebilmek için bebeğini rehin bırakmış ve bebek bır başka kadına satılmıştır. 00.20 Haberler 00.30 Kapanış 07.58 Açılış - Okul Tekvizyonu 10.45 Açıköğretim 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Cncketile annesı bazı konularda konuşuriar. Nına'nın sağlığı yerindedir. Bebeği kaybetmemıştir. Bayan Chancellor'ın evındekı odasma geri döner. 19.03 Akşam Bülteni 19.20 25. Kare 19.50 Dizi: Alf Alf evi terk edip Noel Amca'nın dairesine sığınır Ve onu doğduğuna pişman eder. 20.20 Ekonomi Dosyası (Bugün köşesinde) 20.50 Mini Dizi: Bir Boksörün Yaşanmış Hayat Hİkâyekri Sahip olduğu Dunva Şampıyonluğu'nu korumak için profesyonel bır maç yapması gereken Japon boksör Marada'mn antrenöründen teklif alan Rose, bu teklıfi kabul eder. Sonuç Rose için bir zaferdir. 22.00 Gece Bülteni 22.35 Tiyatrodan Sinemaya: Derya Gülü (Aynntılı bilgı yandaki sutunlarda) 00.05 Kapantş Bülteni TV3 FRAINSIZ SINEMASINDAN: DONER KAPILAR 22.02 1 17.13 Açılış -Telegün 19.20 Arkası Yann: Manueia Isabel Buenos Aıres'e gelir. Salinas'lann evınde bır partı verilir ve yenı bayan Salinas yani Manueia Fernando'nun çevresindeki kişilerden çok farklıdır. 20.00 Video Muzik Türkiye 21.05 Belgesel: Daha Dün Gibi 22.02 Fransız Sinemasından: Döoer Kapılar (Aynntılı bilgı yandaki sûtunlarda) 23.32 Kapanış Vtî 12.28 Açılış-Açıköğretim .30 Hetnşirelik Ön Lisans Eğitimi .00 Okul Tekvizyonu 19.20 Hemşirelik ö n Lisans Eğitimi 20.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 21.00 Açıköğretim 23.00 Konser 23.45 Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.18 Az Gittik Uz Gittik 19.45 Açıl Kitap Açıl 20.10 Yaşadıkça 20.45 tstekleriniz 21.30 Yarışma: Yalancının Mumu 22.00 Haberler ve tngilizce-Almanca Haberkr 2130 Yerli Drama: Üç Istanbul 23.35 Müzik: Yarım Elma 00.20 Drama: Biz Bize Benzeriz Tekrar program 00.45 Müzik: Bir Solist 01.15 Kapanış 07.00 İyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Ririera • " * " 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 11.35 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 12.00 Starl Haber 12.10 Sinema : Başkanın Adamı (Aynntılı bilgi yandaki sûtunlarda) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 DİZİ: Dallas Pamela'nın gıdişinden sonra ailenin tüm üyelen derin üzüntü ıçerısindedirler özellikle Christopher'in bunu nasıl karşılayacağı herkes için endişe kaynagıdır. Sue Ellen. Los Angeles'dan döner Ancak, alım ışiyle ilgili bazı endişeleri vardır. Casey, J.R. adına aracılık yapmaya devam etmektedır. 15.30 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan Woody 16.30 Çizgi Film: Thundercats 17.00 Starl Haber 17.10 CesurveGüzel 18.00 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 18.30 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 19.30 Starl Haber 20.00 DedektifGabriel 21.00 Sinema: Çetİn CevİZ (Aynntılı bilgi yandaki sûtunlarda) 23.10 Starl Haber 23.20 Polisiye Dizi: Avcılar 00.20 Belgesel: Bir Başka Amerika 01.10 Starl Haber 01.20 Gece Jimnastiği 01.30 Dizi: Dallas 02.20 Mini Dizi: Elvis ve Ben 03.10 Yıldızlann Gecesi 04.00 Komedi Dizisi: Süpermarket 04.25 Mfizik 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 05.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara mmM 12.28 Açılış - Kadınlanmız, 13.00 " " * Hayvanlar Afcmi 13.30 Müzik: Sizin İçin Seçtikkrimiz. 14.00 Haberler, 14.20 Tanm Takvimi, 14.25 Biz Bize, 14.45 Sağlık, 14.55 Bilgi Yanşması, 15J0 Müzik Şöleni, 16.15 7'den 77'ye 17.00 GAP Magazin 17.30 Kapanış. 9Iİ£İııç ve hoş , bırgosterı $ Döner K*pılar (Les Portes Tournantes),' Yönetmen: K Francis Mankievvicz / Oyuncular: Miou-Miou- Monique P M Spaziani, Gabriel Arcand, François Methe /1988 yapımı / H 93dakika. TV Servisi - Genç bir ço- cuk, bir anı defteri aracıhğıyla hiç bilmediği büyükannesinin gerçek yaşamını öğrenir... Mankiewicz'in imzaladığı filmde Miou-Miou'nun yanı sıra küçük oyuncu Methe rol alıyor. tıyor. "Bons Dbarras" adlı filmle çıkış yapmış olan yönet- menin Fransız filmleri kuşa- ğında yer alan Kanadaı Fran- sız ortak-yapımı bu film, Kanada"nın Ingilizce konu- değişik bir sinemanın, vur-kır- şan kesiminden gelen son dan ve hareketten çok incelik- derece ilginç ve hoş bir film. lerle örülmüş "farkh" bir Genç >önetmen Francis Man- filmin tadını özleyenler içitı kiewicz, bir hayatın, birbirine kaçınlmaması gereken küçük, kanşan birkaç hayatın öykü- ama ilginç ve hoş bir gösteri. sünü dantel gibi incelikli bir Ünlü oyuncu Miou-Miou da Öyküyle ve zamanlan ustaca sevenlerini ekran başına çeke- harmanlamak suretiyle anla- cek... TV2 TÜRK SİNEMASI: DERYA GÜLÜ 22.35 Cumalı'nın eserindenD e r y a Gülti / Yönetmen: Sureyya Duru / Senaryo: Suphi Tekniker / Yapıt: Necati Cumalı / Görüntü yönetmeni: Ali Uğur / Müzik: Nedim Otyam / Oyuncular: Bulut Aras, Meral Orhonsay, İhsan Yüce, Gülsen Tuncer, Esin Karakaya / 1979, Murat Film yapımı. TURHANGÜRKAN Ozan, öykü ve oyun yazarı Necati Cumalı'nın aynı adlı sahne yapıtından Süreyya Dunı'nun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenerek 1979'da be- yazperdeye uyarladığı "Derya Gülü", Erman Şener'in sunduğu "Tiyatrodan Sinemaya" kuşağında gösteriliyor. Birçok kez romanlara ve filmlere ko- nu olan klasik bir aşk üçgenıne dayalı basit bir öyküsü olan 'Derya Gülü", bir k<yı kasabasında bıri kadın üç kişi arasında geçen bir aşk ve ölüm olayını anlatıyor: Yaşlı ve ayyaş koca, genç ve doyumsuz kansı ve bu çiftin yaşamına kanşan yakışıklı, genç ve xlinç ikinci adam. Filmin üç kişisinden Ege kıyılannda balıkçılık yapan Karadenizli Haşirn Kaptan'ı, bu yıl mayıs ayında yitirdi- ğimiz sinema-tiyatro oyuncusu, se- naryocu, yapımcı, yönetmen İhsan Yüce; genç, ateşli, doyumsuz kansı Meryem'i, "Maden". "Kanal", "Tut- ku", "Pehlivan" filmleriyle tanman Meral Orhonsay; kaptanın yardımcısı ve kadının âşığı genç denizci Sinan'ı, "Denizin Kanı" dizisiyle "Sultan", Toprağın Teri". "Nefrer" gibifilmle- rin oyuncusu Bulut Aras oynuyor. "Derya Gülü" ilk kez 1%3'te Kent Oyuncuları'nda oynandı. Mahir Ca- nova'nın sahneye koyduğu üç perdelik oyunun üç kahramanından yaşlı kap- tanla kansını. özel yaşamlarında kan- koca olan Şükran Güngör'le Yüdız Kenter, genç âşığı da ağabey MüşTık Kenter oynayarak bir 'aile oyunu' oluşturdular. Aynı oyun 197O'te Sam- sun Oda Tiyatrosu'nda yinelendi. "Derya Gülü", tiyatro için yazılmış, üç kişi arasında geçen. ruhbilimsel çö- zümlemelere açık bir tutku öyküsünü anlattığı için sinemada aynı başarıyı tutturması oldukça güçtü. Bu nedenle oyunu sinemaya aktaran senaryo ya- zan Suphi Tekniker de. yönetmen Süreyya Duru da hayli zorlanmışlar. 1988'de yitirdiğimiz Duru'nun "Bed- rana", "Kara Çarşaflı Gelin ", "Günesli Bataklık","Fatmagürün Suçu Ne?", "Ada" gibi filmlerinin düzeyine erişe- miyor. Ancak biredebiyat uyarlaması olarak iyiniyelle ele ahnmış. duru sade anlatımı. sıcak, sevecen yapısı ve insan ilişkilerine yaklaşımıyla sinemamızın ilgisiz kahnamayacak iyi örneklerin- den biri. Ege kıyılanndaki küçük bir balıkçı kasabasında oturan Bodrumlu Mer- yem (Meral Orhonsay), yaşlı ve sarhoş bir balıkçı olan Haşim Kaptan'la (th- san Yüce) çocuk yaşta para karşıhğı zorla evlendirilmiş, mutsuz bir yaşam sürmektedir. Durmadan içki içerek gücünü yitiren kaptan. '"Derya Gülü" adlı teknesiyle artık denize çıkamadı- ğmdan Meryem, geçimlerini sağla- mak için çevredeki zengin evlere temizliğe gitmektedir. Yoksulluk ca- nına tak eden genç kadın, bu berbat A'aşamdan kurtulmak için bir yol arar- ken, kocasının yanına kapılanan Mannansli genç balıkçı Sinan'la (Bu- lut Aras) tutkulu ve ateşli bir ilişkiye gırer. Bu yasak aşk mahallede dediko- dulara neden olur. Süreyya Dunı'nun yöneltiği filmde Meral Orhonsay, Bulut Aras ve başrol oynuyor. Yüce STAR1 SİNEMA; BAŞKANIN ADAMI 12.10 Siyaset ve kongre oyunları B a ş k j u u n A d a m ı (The President's Analyst) / Yönetmen: TheodoreJ. Flicker ' Oyuncular: James Coburn, Godfrey Cambridge, Severn Harden, John Mclntire, Fay Bainter / 1967 yapımı / 100 dakika. TV Servisi - Başkanın ruh doktorluğu göre\Tni yüklenen ünlü bir "psikijatr", uluslara- rası bir casuslar ordusunun ılgisıni çeker... ABD'de iç ve dış siyaset, Kongre oyunlan ve casusluk örgütleri üzerine yer yer se- vimli ve hınzır, yer yer soluğu kesilen bir taşlama denemesi. Sinemada iz bırakmadan ge- çen bir yönetmenin filmi oıan "Başkanm Adamı"nda günü- müzde artık köşesine çeİcilmiş gözüken ünlü oyuncu James Coburn'u izlemek ilginç olabi- lir. Önemli olmayan, ama rahatça vakit geçirtebilecek bir film... TV1 MUZIK RUZGARI 22.40 Evcimik ekranda TV Servisi - Ayda bir ek- rana gelen Müzik Rüzgân"nın bu bölümünde yedi sanatçı çe- şitli şarkılannı seslendirecek. Mukaddes Çeliker'in yöne- tip Parla Şenol Basmacı'nın sunduğu müzik programında ekrana gelecek sanatçılar ve şarkılan sırasıyla şöyle: Hülya Avşar: Hülya gibi, Gel eşkiye dönelim, Sinan Özen: Gökku şağı, Yonca Evcimik: Yıktın beni, Coşkun Demir: Yine de sen, Elveda, Cavit Tebritli: İn- tizar. Beri Bak, Şayeste Çankaya: Senden sadece beni sevmeni istiyorum, Emin Ye- ğer: Denizin içinde vardır kara. Star l'in yılbaşı prograımStar l'in yılbaşı özel eğlence programına yüz kadar sanatçı katılacak. Programda çeşitli güldürüler, dansözler ve şov programının yanı sıra beş adet de otomobil çekilişi yapılacak. TV Servisi — Star l'in "Yılbaşı Özel Programı" açıklandı. Yılbaşı gecesi 20.00'de başlayıp sabaha kadar devam edecek programa yüz kadar sanatçı katılacak ve yılbaşı hedîyesi olarak iz- leyicilere beş adet otomobil verilecek. tlti yüz kadar sanatçının içinde Ze- ki Müren, Ajda Pekkan ve Orhan Gencebay ba^ta gelirken, pop, halk, sanat ve tavema müziğinin yıldızlan, on beş tane dansöz, Altuğ Yücel'den kısa skeçler, tşte Onlardan özel yılbaşı parodileri, Müzeyyan Senar ve Hami- yet Yöceses gibi sanatçılardan fasıl, politik ünlülerin çocuklarının konu edildiği ünlüler sınıfı, iki tane eTOtik şov programı, Azeri sanarçı Zeynep Hanlarova'nın konseri ve eğlence yer- lerinden görüntüler sabaha kadar Star 1 ekranını dolduracak. Star l'de ekrana gelecek sanatçılar- dan adları belirlenenler arasında baş- ta gelenler ise: Zeki Müren, Ajda Pek- kan, Hülya Avşar, Burhan Çaçan, Yüksel Uzel, Harika Ava, Izzet Altın- meşe, Ayşegül Aldinç, Aşkın Nur Yen- §', Belkıs Akkale, Seda Sayan, Zerrin zer, Mustafa Topaloğlu, Neşe Kara- böcek, Adnan Şenses, Faruk Tınaz, Hüner Coşkuner, Semra Türel, Nazan Şoray, Sey^al Tkner, Leman Sam, Se- ren Serengil, Selahattin Alpay, Ersen, Selçuk Ural, Yeliz, Aydm Tansel, Coş- kun Demir, Ümit Besen, Ferdi özbe- ğen, Sinan Özen, Ercan Turgut, Nejat Alp, tinal Narçın, Gökben, Tanju Okan, Ayten Alpman, Erol Büyük- burç, Füsun Önal, Çetin Alp, Esin En- gin, Bora Aydınoğlu. STAR1 SİNEMA; ÇETİN CEVİZ 21.00 Gözde oyuncularÇetlı»C«vIa(Nuts) /Yönetmen: Martin Ritt / Oyuncular: Barbara Streisand, Richard Dreyfuss, Maureen Stapleton. Karl Malden, Eli Wallach. Robert Webber. James Whitmore/1987 ABD yapımı / Süresi: 116 dakika. TV Servisi - Cinayetle suç: avukat arasındaki ilişkiler... lanan ve ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen bir kadınla, ka- zanılması imkânsız gibi görünen bu davayı üstlenerek Bir çok gözde oyuncunun rol aldığı filmde "Komik Kız - Funny Girl"le Oscar alan Barbara Streisand, 1978 yı- lında "Elvada Sevgilim - The olağanüstü bir çaba gösteren Goodbye Girl" ıle en iyi erkek oyuncu Oscarını kazanan Richard Dreyfuss, "Havaala- nı - Airport"la Oscar kazanan Maureen Stapleton ve "San Francisco Sokaklan" dizisi- nin büyük burunlu oyuncusu Karl Malden yer alıyor. Barbara Streisand'ı özle- yenler ve duygusal gerilim- den hoşlananlar için... 1987 yapımı filmde Barbara Streisand ve Richard Dreyfuss gibi gözde oyuncular yer alıyor. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 0S.0S Türküler geçidi. 05J0 Şarküar ve oyun havalanO&OO Yurttan haberler ve deniz ha- va raporu. 06.15 Günaydm. 074» Haberietfl7J)5 Her şey bizler için. 07J0 Haberler 07.40 Günle gelen. W.OO Haberler. 09.05 tstekleriniz seçtik- lerimiz. 09J5 Reklaralar. 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11J» Ha- berler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günu yaşarken. 12J5 Reklam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın vtreklamlar(1). 17.00 Haberler. 17415 Ne- reye? Kirae? Nasü? 17J5 Türküler. 17.40 Çocuk bahçesi.17.55 Haftanın çocuk şarkısı 18.00 Ha- berler. 18.05 Hayatın icinden. 18^5 Bölgesel ya- yın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Şarkılar ve oyun havalan. 20.00 İyi uykular çocuklar. 20.10 Türküler ve oyun havalan. 2OM Bir anı bir şarkı. 21M Haberler. 21.02 Radyo tiyatro- su. 22.00 Türküler geçidi. 22J0 SolistleT geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden.(2) 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01JM) Program ve kapanış. 01M - 04J5 Gece yayını. R A D Y O Z 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07M Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08-30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09M Çocuk bahçesi. 0İM Çağdas Türk aydınlan. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Nağmeleri yaratanlar. 10.20 Yeraltından gökyüzüne. 10^0 Türkçe sözlü hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Eğitim dünyamız. 11J5 Hafıf muzik. 12.00 Bir efsanedir Anadolu. 12w45 Erol Büyükburç söy- lüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13 J0 Günün birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15JK Tanzimat'tan Cum- huriyet'e şiirimiz. 15.20 Şarkılar. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Eğitim Dünyamız. 16.30 İki solist- ten türküler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe söz- lü hafıf müzik. 17M Oda topluluklan için mü- zik. 18.00 Solistler geçidi (TSM). 18J0 Duygu ve düşünce münarlan. 19.00 Haberler. 19J0 Ha- fıf muzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Bera- ber ve solo türküler. 21.30 Hafıf muzik. 22.00 Solistler geçidi. 22.30 Türküler. 2145 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber \e solo şarkılar. 23.40 Hafıf muzik. 23SS Çalgıla- nn dili. 0035 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07J00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzikli dakikalar. 11.00 öğleye dogru. 12J» Ha- berler. 12.15 öğle tatiü. 13.00 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşambadan çarşamba- ya. 15.00 Konser saati. 16J0 Caz duygusu. 174» Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik dünyasından. 20.00 Muzik damlalan. 20.30 Bir konser. 22.00 Haberler. 2115 Gecenin getirdikleri. 234» Unu- tamadığımız eserler. 24.00 Gece ve müzik. 0055 Günün haberkrinden özeüer. 0058 Program vç kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüıs, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07M Ha- berler. VM Solistler geçidi. 0S.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. MJ0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havala- n. 09J0 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 114)5 Tür- küler. 11M Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türk- uler. 12.00 Haberler. 1105 Müzik bahçesi. 13.0» Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13-30 Yurdun dön bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler ge- çidi. 14.30 Türküler. 14.45 Hafıf Turk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havalan. 16J0 Solistler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 1858 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL «u* ^ e Program. 08.00 Gvınc Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın tçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 114)5 Işte Saz lşte Söz. Solist: Sabahat Aslan 11J0 Bir So- üst: J.J. Cale. 1100 lstekler. 134» Türkçe Söz- lü Hafıf Müzik. Solist: Özdemir Erdoğan. 13,15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Echo The Bunnyman. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Orhan Şener. 15.10 Zeki Müren'den Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlü Ha- fıf Müzik. 164» Mercek Programı. 17.00 Mü- zik Dağarcığı. 17.30 Gün Biterken. 17J0 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denince. 194» Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE <*5. vı, e Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstru- mantal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08J5 İşte Saz tşte Söz. Solist: Sa- bahat Akkiraz. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Durumu. 09.35 Emin Gevher Andinç'ten Şarkı- lar. 0955 Hava Durumu. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Orhan Şe- ner. 11.25 Kemal Koldaş'tan Türküler. 11.45 Ka- yıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe sözlü Hatif Muzik. Solist: Cantekin. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1450 Zeki Müren'den Şar- kılar. 15.10 Müzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haber- leri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 1645 Necla Akberf den Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Mozik. YI2S Gün Biterken. \£M Program ve Kapanış. TRT amatör 8C8 yanşması • İSTANBUL (AA) — TRT tarafından 8 bölgede düzenlenen, 3. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği amatör ses yanşmasınm îstanbul Bölge Finali tamamlandı. Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda yapılan yarışmaya, Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği dalından toplam 16 yarışmacı katıldı. 100 puan üzerinde değerlendirme yapılan yanşmada, ses, kulak ve saza uyum göz önüne alındı. Hanlarova İstanbulVia • TV Servisi — Azeri türküleri tüm dünyaya tarutıp sevdiren Azerbaycanlı ünlü sanatçı Zeynep Hanlarova, Starl'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Hanlarova'nın 22 aralık pazar günü saat 14.00'de Abdi Ipekçi Spor Salonun'nda 10 00 davetliye ücretsiz olarak vereceği konser, Starl'de de ekrana gelecek. BUGÜN • Ekonomi Dosyası TV3 2 0 . 2 0 NazmiKal'ın hazırladığı programda ilk olarak doğalgazın taşıtlarda kullanılması ve yararlan konu edilecek. İkinci bölümdeise gazetemiz yazarlanndan Abdurrahman Yıldınm, tasarruf araçlannın bir yıllık değerlendirmesini yapacak. Tüketici Dosyası bölümünde ise 1991 yılı içerisinde tüketiciye yapılan yardımlar konu ediliyor. • Ve Kadın TV1O0.3O Son bölümü ekrana gelecek programda erkeklerin kadın sorunlarına bakışı konu ediliyor. Yönetmen Atıf Yılmaz, filmlerinde kadın sorunlannı nasıl ele aldığını. kendisinin kadına nasıl baktığını anlatırken, yazar Necati Cumalı ise eserlerinde kadını nasıl işlediğini. kadına bakışını dile getirecek. Gazeteci Bülent Denli de kadın sorunlan ile ilgili dü?.üncelerinibelirtecek. •TV Filmi: İnsan S«sl TV1 2 1 . 4 0 Mıchael Goodmanın yönetip Susannah York'un tek başına oynayıp çevirisini yaptığı filmde, evinde tek başma kocasından telefon bekleyen bir kadının duygusallığı ve ruh hali işleniyor. UYDULAR RTL PLUS 19.45 Haberler. 20.20. Geçmise Dönuş. 21.15 Mü- zik Program. 22,15 Gosttschalk. 23.15 Stern TV. 2350 Kadın Ma- gazin Program. 0020 Benny Hill. 00.50 Haberler. 01.00 Django. 02J0 Alfred Hitchcock Sunar. 0255 Program. BBC TV EUROPE 19J0 Yiyecek ve Içeçek, Dizi. 20JM BBC Londra Haberleri. 20J0 Dünya Dosyası. 20.35 Yanşma Programı. 21.00 Wogan, Dizi. 21.25 Yannın Dunyası, Belgesel. 22.00 BBC Dünya Haberleri. 22.30 TBA. 23J0 Özel, Dizi. 00.20 Yannın Dunyası, Belgesel. 01.15 Dünya U Raporu. SUPER CHANNEL 22J0 Ekonomi Programı. 234)0 Haber- ler ve Hava Durumu. 23-30 ABD Piyasası. Ekonomi Programı. 23.45 Spor Programı. 2350 Jack ve Beanstalk, 1952 ABD filmi. 01.25 Avnıpa Magazin HabeTİer. 01.45 tstek Muzik Programı. 02.45 Mavi Gece, Müzik Programı. 18.05 Filmin Devamı. 19.00 Tele-Oyun. 19J0 Saglık. 21.00 Haberler. 2130 Kadın lsmi- dir Film. 23.00 Perde Arkası 24.00 Haberler. 00.05 Spor. 00J5 Dizi. l a f i J 19.30 Ünlü Kişiler. 20.05 Şıpsevdi. 21J0 Haberler. 21M Dizi. 22J0 Lotto Çekilişi. 22^*0 Dizi. 23.00 Spor. 24.00 Haberler. 00.15 Bugün Gibi. 00.20 Papand- reu Davası. RAI UNO 119.00 Flaş Haber- ler. 19.05 Fantastica 19.40 Qu- ark'ın Dunyası. 20.40 Yannın Takvimi. 2050 Hava Durumu. 21.00 Haberler. 21.40 Safari. 23.45 Haberler. 24.00 Çarşamba Spor.01.00 Gece Haberleri, Hava Durumu. 01.30 Parlamentoda Bugün. RAI DUE 120.05 CesurveGü- zel. 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21.25 Poütika THbünû. 21.40 Film. 23.10 Mikser. 00.15 Pegaso. 0055 Gece Haberleri. 01.00 Hava Durumu-Fal. 01.05 Rock Cafe. 121.00 Haberler. 21.15 Milyoner 1958 Avusturya kome- di filmi. 23.15 Spenser, Dizi. 00.15 Burada Olmanı Isterdim, 1987 ln- giltere Filmi. 0150 Haberler. 024» Gece Şahini, Dizi. 025fl Haberler. 03.00 Akşam Yemeği- ne Gelen Hırsız, 1971 ABD FUmi. 04.45 Haberler. 0455 Haberler. 05.20 Ağdaki Adam, 1949 Ingil- tere Filmi. I J U J J 19.00 tsveç'ten GSrün- tuler. 20.22 Stüdyo Programı. 20.30 Geçmiş ve Gelecek, Belge- sel. 22.20 Tesadüf, dizi. 23.00 Ma- gazin Programı. 23.25 Stalin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog