Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

* Kolay değildir 2.2 dakikada bir otomobil üretmek. • Büyük olmak gerekir. Çağdaş olmak gerekir. Tofaş olmak gerekir. Tofaş, sadece son iki yılda, 412 milyon dolar (2 trilyon 60 milyar Türk Lirası) yatırım yapmıştır. 500 milyon dolar tutannda yeni bir devasa yatırım programına girişmiştir. Nisan 1992'de, son 412 milyon dolar'lık yatırım tamamlandığında, Tofaş tesislerinin değeri dünya boyutlarına ulaşacaktır. Tofaş, günümüzün en ileri teknolojilerini Türkiye'ye transfer etmiştir. Bu ileri teknolo- jileri kullanmaktadır. Tofaş, kendisini destekleyen yan sanayinin de en büyük desteğidir. Sadece 1991 yılında, kendisiyle birlikte ken- dini yenileyen yan sanayie 2 trilyon 800 mil- yar Türk Lirası'ndan fazla bir meblağ akıtmıştır. Tofaş ve bağlı kuruluşlarda çalışanların sayısı 10.000 dolayındadır. Tofaş'la çalışan 400'e yakın yan sanayi kuru- luşlarında çalışanların sayısı ise, başlıbaşına bir sektör oluşturacak kapsamdadır. Yerli otomobil pazarında Tofaş'ın payı %57'leri aşmaktadır. Elbette ki, 2.2 dakikada bir otomobil üret- me başarısına Tofaş erişecekti. Yatırımda, üretimde, satışta ve hizmette lider Tofaş. Görünen gerçek şu ki, Tofaş'tan başka kimse, ne böylesi yatırımların içinde, ne böy- lesi yatırımların eşiğindedir. İşte, bu nedenledir ki, "Türkiye'nin otomo- bil üreticisi TofaşM tır. Türk sanayiinin her alanda ve her anlam- da yüz akı olan Tofaş. "Turkıye'nın otomobil uretıcısı Tofaş" tır. TOfAŞ otomobil sanayiinin erıştıgı enbuyukaşama Bu üretim hızı,otomobil sektöründe en ileriteknolojiyi kullananTofa$'tan! *Buisa, Tofaş Turk OtomobilFabrıkasında gundeıkı vardıya 2x9=18saat çalışılır 500otomobiluretılır 18saatlıkçalışmasuresı 1080 dakıkaeder 1080<500ebolduğumuzdeçıkansonuç 216dakikada 1 otomobildemekPr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog