Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 18 ARALIK 199i Beşiktaş kaptanı Rıza özellikle tstanbul'daki maçlarda zorlandıklannı söyledi: Kötü oynuyoruz ama lideriz 'Beşiktaş'm önceki yıllara oranla iyi /İstanbul'daki maçlarda rakibin katı oynamadığım söyleyen kaptan Rıza, / savunması nedeniyle ilk golü 'Ama hırsımız ve mücadelemizle m / bulmakta zorlandıklannı da kazanıyoruz. 4 yıldır rakiplerimiz V belirten Kaptan Rıza "Ama maçı aynı oyunu oynadığımızı biliyor, ama yine bırakmıyofuz. Son ana kadar golü son gülen biz oluyoruz" dedi. kovahyor ve buluyorıız" diye konuştu. ARtFKIZILYALIN Beşiktaş kaptanı Rıza Ça- lımbay. bu sezon Myi futbol' sergilemedıklerini, ancak hırs ve mücadele ile çoğu kez saha- dan galip aynldıklannı söyle- di. Özellikle istanbul'daki maçlarda rakiplerinin çok iyı kapandığını belirten Beşiktaş kaptanı. hiçbir zaman umut- suzluğuna düşmeyerek rakibi yıldırdıklannı da belirti. Genç Milli Takımlar So- rumlusu Serpil Hamdi Tüzün, Fenerbahçeli basketbolcu J-arry Richard.antrenörÇetin Yılmaz, menajer Doğan Hak- yemez, masatenisci Gürhan Yaldız ve halterci Halil Mutlu ile birlıkte Renault-Mais'in şeref kürsüsü yanşmasına ka- lılan Beşiktaş kaptanı Rıza. 4 yıldır aynı sıstemle oynadıkla- rı halde başanya ulaştıklannı ve 'kötü oynuyorlar' izlenimini ıkincı yanda sıleceklerinı vur- guladı. Rıza."Buyılgercekten önceki dönemlere göre iyi oy- naırmoruz. Ama bu sezon hiç yaşamadığımiz kadar sakat- lıklarla karşı karşı>a kaldık. Avrıca bize gelen takımlar sa- haya çok hırslı çıkıyor. Bunda liderlik koltuğunda oturmamı- zın >e \emimezlik unvanımızı korumamızın payı büyük. Katı savunmalar karşısında zorlan- dığımız maçlar oluyor, ancak hiçbir zaman oyundan düşmii- yoruz. Mücadelemizi sürdiirüp maçı alı>oruz" dedı. Toplantıya katılan Beşiktaş altyapı sorumlusu ve Genç Mılli Takım Antrenörü Serpil Hamdi Tüzün. Avrupa'da ılk 8e kalarak fınal oynama hak- kını elde eden (A) Genç Milli Takımda 'ışık' saçan 5-6 oyuncunun bulunduğunu söy- ledi Bu futbolculann ıleride birer yıldız olacağını savunan Tüzün. kamplarda maçlarda futbolculara önce kendilerine güvenmeyi öğrettiklerini be- lirterek "Milli takıma çağırdı- ğımız bu gençler önce bu işi >apacaklarına inannmorlar, ama rakiplerin bizden bir farkı olmadığını anlatınca olay ken- diliğinden çözümleniyor. Biz futbolculara kendine güveni aşılnoruz. A>rıca genel kültiir konularında da kendilerini eği- ti> oruz. Şampivonada 8 takım- ta mücadele edecegiz. Rakiple- rimizin bizden fazla bir üstün- lüğü yok, elimizden geleni >apacağız"dedi. Akdeniz Oyunlan'ndan sonra Balkan Şampiyonasf- nda da altına ulaşan 52 kilo haltercımiz Halıl Mutlu da 1992 Barcelona Olimpiyat- lan'na katılması halinde mut- laka madalva alacağını söyle- di. Balkan Şampiyonu masate- nisçi Gürhan Yaldız ise bu npor dalında yaşın önemi ol- madığını ve oynayabildiği sü- rece mücadele edeceğinı be- lirtti. Bu arada F. Bahçe Basketbol Menajeri Doğan Hakyemez, lig statüsünün değiştirilmesi gerek- tiğini savunurken takım antre- nörü Çetin Yılmaz da F. Bahçe^ nin yine favori olduğunu, ancak rakiplerinin bu yıl daha gflçlü olduğunu belirtti. 1991-1992 Renault-Mais yarışmasına konuk juri olarak katılan ttnltt sporcular, dünys tekvando şampiyonu Arzu Tan'ı birinci, boksör Mefamet Girgen'i ikinci, bilek güreşci Haydar GUdil'i de üçüncü seçti. Seref kürsüsü Arzu Tan birinci Spor Servisi — Renault - Ma- is tarafından düzenlenen şeref kürsüsü ayın sporcusu yanşma- sında dünya tekvando şampiyo- nu Arzu Tan birinci seçildi. Toplantıda Atina'da yapılan dünya tekvando şampiyonasın- da altına ulaşan Arzu Tan 65 puanla birinci, dünya üçüncüsü boksör Mehmet <}irgen ikinci, dünya bilek gureşi şampiyonu Haydar Gildil de üçüncü oldu. Ayrıca Beşiktaş kaptanı Rıza, masa tenisçi Gürhan Yaldız ve Halil Mutlu'ya ödülleri verildi. 'Kaldırayım ama tutacak yerin kürsüsü yanşmasında bir araya gelen 2.02'lik F. Bahçeli basket- bolcu Larr> Richard ile 1.50 boyundaki halterci Halil Mutlu ara- sında ilginç bir diyalog geçti. Halil Mutlu'ya kaç kilo kaldırdıgı soruldugunda bir iıye de milli halterciye "Larry'i kaldırabilirsin. 100 kilo civanndaymış" dedi. Halil Mutlu'nun kafa salladıgım gören, F. Bahçeli basketbolcu yan boyundaki Halil Mutlu'nun yanına gelerek söylediğini gerçekleştirmesini istedi. Bunun uze- rine Halil Mutlu, Richard'a bakbktan sonra "Ama tutacak yerin yok" deyince F. Bahçeli basketçi "Öyleyse ben seni kaldırayım" dedi ve Halil Mutlu'yu belinden tuttugu gibi havaya kaldırdı. GÜNÜN İÇÎNDEN • F. Babce-G. Antep maçının hazırlıklannı sürdüren Fenerbahçe'de Tanju hastaJığı, Vokri ve Ümit de sakatlıklan nedeniyle antrenmana katılmadı. 2 saat süren çalışma sonrası yapılan çift kale maç ise 15-12 sona erdi. • Schnmacber-E Münih'Ie ara transferde anlaşan F. Bahçe eski kalecisi Toni Schumacher'in sezon sonuna kadar bu ekipte kalacağı açıklandı. • Genç Milli-9. Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası'nda fınale kalan (A) Genç Milli Takımın rakipleri bugün Cenevre'de belli olacak. Aynca şampiyonarun yeri de tespit edilecek. • UEFA-UEFA Kupası'nda çeyrek final kuralan dün Cenevre'de çekildi. Trabzon'u eleyen Danimarka'nın B 1903 ekibi, ltalya'nın Torino takınu ile ejlesti. • Voleybol- Voleybol Federasyon Kupası 3. tur ilk maçlan dün oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: F. Bahçe-Emlak Bankası: 0-3, Beşiktaş-PTT: 3-1, Halk Bankası-Altınyurt: 3-0, Ziraat Bankası-S. Filamcnt: 2-3. • Spor Toto- Spor Toto kesin değerlendirme sonuçlan belli oldu. Buna göre 13 + 1 bilen 23 kişi 28 milyon 608 bin 855 TL kazandılar. 13 bilen 14 kişi ise 17 milyon 391 bin 577 TL'nin sahibi olurken 12 bilen 1312 kişi 490 bin 463 TL alacaklar. • Voleybol- A Bayan Voleybol Milli Takınumız Isviçre'de düzenlenen yılbaşı turnuvası için bugün gidiyor. 19-22 aralık tarihi •rasında düzenlenecek olan turnuvada millilerimiz tsviçre, Ispanya ve Macaristan ile karşüaşacak. E BahçeUe yatınm, işçi ve kasa HALİT DERİNGÖR Fenerbahçe degişik bir futbol yapısı- na sahiptir. Eski yıllardan beri ince, za- rif ve göze hoş görünen futbol oynama- ya çalışır. Taraftarlan da Fenerbahçe'nin bu üslubuna adeta şartlanıruşlardır. Her zaman bu yapıda bir Fenerbahçe görme- yi düşlerler. Bu yüzden Fenerbahçe oy- nadığı maçlarda iyi futbol sergileyemezse büyük bir tepki görür. Hatta farklı skoT- la maçı kazansa dahi bunda skor değil oynadığı futbolun kalitesi önemlidir. Fenerbahçe futbolımun bu tarihsel ge- leneğıni bilmeyen baa yöneticiler, bu du- rumu gereği gibi algılayamıyorlar. On- lar için tek amaç, Fenerbahçe'nin nasıl olursa olsun maçı kazanması ve kendi- lerini kurtarmalandır. Zaman zaman ya- kınıyorlar: "Kazanıyonız ya... Lig sıra- faunasında ikindyiz y* basn ve taraftar- lar daha ne Istiyorlarî" Fenerbahçe herkesin bildiği gibi yıllar- dan beri her tttrlü fedekârhğı yaparak ül- kenin en klas futbolculannı almak ister. Sanınm rakip takımlardan klas futbol- cuları kaçırmakta da Fenerbahçe öncü- lük etmiştir. Her zaman amaç Fenerbah- çe*yi bir vitrin malı yapıp taraftarlara be- ğenilen bir futbol sergılemektir. Son yıllarda bu tutku daha da kuvvet- lenerek arttı. Herkesin bildiği üzere Tan- ju, Ercan, Sercan gibi yerli starlanmız bunlara ek olarak da Polonya'dan Soka, Italya'dan Gerson gibi değerli futbolcu- lar transfer edildi. Bunlan yönetmek için de Çekoslovak antrenör Venglos ve yar- dımasına yılda 2,5 milyar, yerli antrenör- lerimizden Ercan Aktuna, ömer Kaner, Ender Konca'ya da yılda 1 milyar para ödenerek göreve getirildiler. Profesyonel bir düzen içinde alınan bu denli büyük paraları belki çok görme- mek gerekir. Ama profesyonellik bir kâr- lüık müessesesidir. Bu düzende yönetim- ler yatınmcı, futbolcular işçi, taraftar- lar da kasadır. Kârh olabilmek için bu üç müessesenin de rantabl çalışması ge- rekmektedir. Ama bizdeki profesyonel- lik tam alaturka profesyonelliktir. Sanı- nm dünyada futbolu profesyonel, yöne- timleri amatör, taraftarlan da bu denli özverili tek ülkeyiz. Dünkü Cumhuriyet gazetesinin bir in- cclemesinde Fenerbahçe'nin ilk yan kar- nesinin ortalama puanı 53 olarak göz- üküyor. Böyle bir tablo karşısında yatı- rımlann rasyonelliğinden, Fenerbahçe 1 nin başanlı bir futbol sergilediğinden söz edilebilir mi? GUNUN PROGRAM1 Inönü Stadı 18.00: Sanyer- Ttabzonspor (erteleme maçı) Federasyon Kupası: G. Antep Kamil Ocak Sta- dı: 12.30: Gaziantep-Kayseri, Kocaeli Ismet Pasa Stadı: 12.30: Kocaeli-Çubukspor, AMkaıa 19 Mayıs Stadı: 12.30: Merzifon-Altay, SamsuH 19 M*fu Stadı: 1230: Samsun- Konya, Eyöp Stadı: 12.30: isUnbulspor-Denizli, Bnrsa Atatörk Stadı: 12.30: Bursa- Bolu, Balancak Stadı: 12.30: Bulancak-Bakırköy, Eskişehir StodE 12.30: Eskişehir-Adana Demirspor. Basketbol Türkiye Kupası maçlan: . Lötfl Kırdar Sakmu: 16.00: lstanbulspor-Çukobirlik, Iz- •üt Petlüm Salona: Petkim- Konya, Sdinı Sım T»rauı Sa- I H E Mülkiye-Oyak, Manisa Atatörk Salonn: Manisa Vestel-Mevsuspor. TV'de spor TVl: 18.00: Sanyer-Trabzon (naklen yayın). Taraftarın çilesi Kar, soguk, yagmıir, çamur dcmeden takımlaruu desteklemeye çalışan fntboiseverler kimi zaman da statlara girebUmek için büyük tehükeleri göze ahyortar. Tnrkiye'deki çogu stadın çevresinin düzene sokulamaması aedenlyle zor anlar yaşayaa taraftariar kimi zaman su keadeklerinden 'adayarak' kurtalnrken kimi zaman da dnnanarak bu engefleri aşıyoriar. Son olarak pazar gönü oynanan Fenerbabce - Samsnnspor maçı öncesi de taraftariar stada girebUmek için bin bir tehlikeyi göıe akblar. Stadın Bagdat Caddesi'ne bakan tarafından maraton ve eski acık tribün giselerine olasmak isteyenkr ya 60-70 cm yöksekUiindeld lagım snyuna batacaklar ya da yol kenanndaki bariyeriere tutunarak sotaga karşıda alacaklardı. Elbette o sofukU Idmse suya batmayı göze abunadı ve taraftariar bariyerlere tutuna tutnna giseterin buhındugu alana geçebfldiler. Ancak bu cirkin görüntnnün sornmlulannı tespit eünek göç. O suyu vidanjörierie çektirmeyen İSKİ mi yoksa stat çevnstai dizenlemeyen Ge^Hk Spor Ü Müdnrmgii yetldlUeri mi socl»? (Fotograf: LEVENT YÜCELMAN) \bleybolda 2 yabancıyla devam Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 2 yabancı voleybolcuyu oynatmamak için Danıştay'dan aldığı yürütmeyi durdurma kararına Voleybol Federasyonu itiraz davası açtı. Spor Servisi — Voleybol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptığı açıklamada voleybol ligine takîmlann iki yabancı voleybolcu ile devam edeceklerini belirtti. Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Voleybol Müsabaka Yönetmeliği'nde 30 Ekim 1991 tarihinde yapılan değişiklikle voleybol takımlannda iki yabancı voleybolcuyu aynı anda oynatma imkânı getirilmesi uygulaması konusunda yürütmeyi durdurma karan almasına rağmen bu hafta voleybol liginde oynanacak karşılaşmalarda takîmlann iki yabancı voleybolcuyu oynatabilecelderini açıkladüar. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sezon içerisinde takîmlann yabancı sporcu getirmeleri mümkün olmadığından yürürlüğe konuluş tarihi yönünden hukuka aykın görülen Voleybol Müsabaka Yönetmeliği'nin degişik 14-E ve 15-F maddelerinin uygulanması halinde giderilmesi güç ve imkânsız zararların doğması muhtemel olduğundan yürütmenin durdurulması konusunda Danıştay'a açtığı davada yürütmeyi durdurma karan almasına rağmen Voleybol Federasyonu Genel Sekreterliği yürütmeyi durdurma karanna itiraz ettiklerini belirterek itiraz sonucunu bekleyeceklerini, bu arada kulüplerin iki yabancı voleybolcuyu lig maçlannda oynatabileceklerini vurguladılar. KARMA TOTO 1 Gjteasaray-Bahfl*» 3GE 4 AIUy-Tf*zonjpor 5 Snnsun5por-A.Dcnm0oı S.Bınaspor-A/ıkangücâ 9 Saknyjspof-0 OojHBSoor 13 Y SaM-Bucaspcf 14 Tırqsxx-Tnspor 1 2-0-1 1-0 2 1-0 2 t-0 0-1 1-0 0-1 1 0-1 16 Beytaan Bd 1 2 1 0-2-1 0-1 2 0-1-2 1-0 1-0 1-0 0-1-2 1-0 1 1 1-0 1-0 2-0 0-1 0-2-1 1-0 2 1-0 1-0-2 2-0-1 0-1 2-0 0-2 0-1-2 1 1 2 0-1-2 0-2-1 1-0 2-0 1-0 1-0-2 0-1-2 1-0 0-1-î 0-2-1 1-2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0-2 2-0 1 2-0-1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1-0 2-0 1-0-2 2 1-0 0-1-2 1-0 1 1 1 1-0-2 1 Iorfa'dan karavanaSpor Servisi — Galatasaray- da Bakırköyspor maçının hazır- hklan sürerken Teknik Direktör Mustafa Denizli, bu hafta oyna- ması beklenen Nijeryalı Iorfa- yı özel şut çalışmasına tabi tut- tu. Tek pas, şut çalışması ve çift kale maç biçiminde geçen 2 sa- atlik antrenmana, sakatlığı ne- deniyle Erdal katılmazken sakat olan Rotariu ve Okan ise düz koşu yaptı. Mustafa Denizli, şut çalışması ve çift kale maçında istenilen golleri atamayan lorfa'ya ant- renman bitiminde özel şut çalış- ması yaptırdı. Iorfa, sağdan Me- tin'in ortalannda kaleci Nezihi- ye bol bol kafa ve şut attı. De- nizli'nin topa nasıl vurulacağı konusunda talimat vererek sık sık uyardığı Iorfa ise yaklaşık 40 şuttan 5'ûıi gole çevirirken çalış- mayı izleyen taraftarlan düş kı- nkhğına uğrattı. TRT ile dava G. Saray'ın basketbol maçla- nm yayımladığı için TRT hak- kında açtığı 3.5 milyarlık tazmi- nat davasına devam edildi. Gençlik ve Spor Genel Müdür- lüğü'nün de konu ile ilgili görü- şünün alınması için dava ileri ta- rihe ertelendi. HAFTAIJK ABDULKADIR YÜCELMAN Statlardaki anarşiyi önlemek istiyor musunuz? Bir futbol maçında dört çizgi arasındaki alanın tek hâkimi hakemdir. Pekıyi ama ya çizgılerın dışındaki alan; onun sorumluluğu ki- me, kimlere aittır? Saha ko- miserlerine. Çizgi dışındaki tüm güvenliğin alınmasını, tribünlerdeki güvenliğin sağ- lanmasını, hatta maç bitimin- den sonra stat dışında mey- dana gelecek olası olaylara karşı hakemferin il dışına ka- dar götürülmesini sağlayan saha komisertertdir. Maçın hakemine yardımcı olan sa- ha komiserleri güvenlik güç- lerinin amirine bile emir ver- me yetkisine sahiptir. Çünkü o yörenin en büyük mülki amıri adına görev yapariar. Pekiyi, ama bu kadar so- rumluluk taşıyan bu görevli- ler için Merkez Hakem Komi- tesi nasıl olur da "Biz saha komiserlerinin raporunu ciddiye almryonız" diyebi- lır? Bunu söyleyen kişi için Futbol Federasyonu acaba nasıl bir işlem düşünüyor? Bir maçta görevli (hakem, gözlemci. saha komiseri) üç- lü organizasyonda acaba ne- den Merkez Hakem Komite- si, saha kornıserlerini dışlı- yor? Bu direnişin alttnda bazı nedenlerin yattığını ileri sürenler böy- lece hakfı du- ruma düşer- lerken Futbol Federasyonu bu tür söylen- tilerin ve ara- daki sürtüş- menin gerçe- ğini ortaya ÇH karmamakta neden ısrar ediyor? Yoksa bu üçlü organizasyon fede- rasyonu ilgilendirmiyor mu? Saha komiserleri bir ku- rum olarak yararlı mı değil mi? Yararsız olduğunu kim- se kJdia edemez. Ustelik stat anarşisinin giderek arttığı bir ortamda eğer saha komiser- leri, "Olayları önlemek mi istiyorsunuz? Bunu ancak bize verilen yetkl ve so- rumluluk çerçevesi içinde biz çözeriz" diyorlarsa ne- den bu kurumu olayın dışına itmeye çalışanlara, "CKkkat" çekilmıyor? Burada bir yetki kavgası da söz konusu değil üstelik. Hakemlerin görevi ayrı, saha komiserlerinin gö- revi ayrıdır. Ama işin içıne, "Saha komiserlerinin ra- porlannı ciddiye almıyo- ruz" diyen bir Merkez Ha- kem Komitesi üyesinın par- mağı giriyorsa, oradaki yoz- laşmaya yönelik durumu gözlemek federasyonun gö- revidir. Bir ömek; Fenerbahçe- Beşiktaş maçından. Maçın hakemi ve gözlemcisi "Maç temiz birmiştir" seklinde ra- por verırken saha komiseri Ziya Purde'nin "Engin, yan hakeme küfrettl, sonra da hakem ona küfretti" şeklin- deki raporunu göz önünde tutan ceza kurulu Engrn'e 1 maç ceza verdi. Demek ki ceza kurulu, Merkez Hakem Komitesi gibi düşünmüyor- du. Ama Merkez Hakem Ko- mitesi küfür eden ve ceza kurulundaki hukukçulann görüşüne bıle itimat etmeye- rek kendi hakemine ceza vermedi ve "Saha komise- rinin raporunu ciddiye almıyoruz" gibi gayri ciddi bir demeç verdi. İkinci örnek Trabzonspor- Beşiktaş maçından. Futbol Federasyonu'nun Hukuk Ku- rulu "Trabzonspor ve Bako için cezaya mahal yok, çönkü raporlar temiz" şek- linde yorum yapıp dosyayı fe- derasyona verdi. Oysa Trab- zonspor maçının saha komi- seri raporunda şöyle yazmış- tı: "Maç içinde herhangi bir olay olmadı. Mactan sonra hakemleri güvenlik güçle- rinin kontrolü altında hava- alanına kadar götürdük." Bu mu maçın temiz raporuy- du? Hukuk kurulunun sayın hukukçuları hakemlerin ne- den polis güçleri tarafından havaalanına kadar götürül- dügürtü hiç mi hiç düşünme- mişlerdi? Yoksa onlar da sa- ha komiserlerinin raporunu ciddiye almamış mıydı? Saha komi- serleri maçla- rın sigortası- dır, önce bu bilinmelidif. Ancak saha komiserleri- nin tarafsızlıgı da ayrı bir so- rundur. Bu kö- şede birçok kez saha ko- miserlerinin de hakem ve gözlemciler gibi deplasmana grtmelerini, raporlardaki tarafsızlığın an- cak bu şekılde sağlanacağı- nı yazmtştık. Hatta bazı böl- gelerde saha komiserlerinin tarafsız olamadıkları için suç- lanamayacaklannı da örnek- leri ite belirtmiştik. Ancak bu- günkü üçgenin bir ayağının kırık olması nedense birçok kişinin işine gelmekte, futbo- lu bir çıkar kapısı yapanlar ve yıllardır kurulmuş tezgâhları- nı tıkır tıkır çalıştıranlar, fut- bol ekonomısinin çarpık yan- larından yararlanarak faali- yetlerıni sürdürmektedirler. Ve Türk futbol kamuoyu her hafta oynanan yüzlerce maç- tan sadece ve sadece gaze- te sütunlarına yansıyan ya da ekranlara gelen görüntü- lerden haberdar olabilmek- tedır. Pekiyi ya basına veya ekrana yansımayanlar... Ora- lardaki tezgâhlaıia kim ilgile- necek? Bir maçın hakemi olaylı bıten bir maç sonrasın- da soyunma odasında göz- lemci ve saha komıserini ça- ğırıp, "Bu maç temiz bit- miştir. Hepimizin raporu aynı olsun" dıyorsa (bu ola- yın tanığı vardır) bu ülkede futbol için yapılacak çok iş var demektir. Eğer tabii bir şeyler yapılmak isteniyor- sa... Bakomu,Jakomu? r îko için Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na başvurdu ve Tahkim Kurulu da yürütmeyi durdurma karan aldı. Kararın alındığı gün kurul bir deklarasvon yayımladı. Deklarasyonda Jaroslav Bako'nun adı Baroslav Jako yazılmıştı. Tahkim Kurulu'nun yaşlı üyelerinden birisine bir gazeteci yanlışlığı söyleyince, "Ne fark eder kardeşim? Ha Jako ha Bako. Onu anlayan anlar." Şimdi hukukia en ufak bir usul hatasından yararlanan hukukçularımıza "Siz Bako İçin değil, Jako için yürütmeyi durdurma karan vermişsiniz" diye dava açacak Galatasaraylı yöneticiler acaba hukuk yönünden haklı çıkartar mı? Basketbol şaibe altında Basketbolda işler karıştı son haftalarda. Sovyet basketçi Popov'un iki Anka- ra takımı arasındaki transfer alışverişi bahane edilerek Basketbol Federasyonu 'na boykot girişimleri başladı. Popov bahaneydi tabii. Bas- ket kulüplerinin yöneticileri ve teknik adamlan son aylar- daki sıkıntılarını Popov'un ar- kasına gizlerverek çözme ça- basına girdiler. Biz bu olayın kulisine girmiyoruz. Ancak biz gözden kaçan daha doğ- rusu üzerine gidilmeyerek örtbas edilmek istenen bir olaydan söz etmek istiyoruz. Feastbreak basketbol dergi- sinde Yiğiter Uluğ'un bas- ketbol yöneticileri, teknik adamlar ve hakemler arasın- da bir araştırması yaytmlan- dı. Yiğiter bu yazısında bas- ketbol hakemlerinin bazı maçlarda "kasrtlı düdük" çaldıklarını, bazı yöneticilerin hakemlerden şikâyeti sırasın- da, "Maç alındı, maç satıldı" seklinde sözcükler kullandıklarını apaçık yazdı. Bu iddialar karşısında acaba Basketbol Federasyonu ne yaptı? Hakemleri suçlayan kulüp yöneti- cilerini bir araya toplayıp, "Beyler, böyle söylüyorsu- nuz, ama elinizde bir bekje var mı" diye sordu mu? Ya da böyle bir belge olmasa bi- le kulüplerin "Aldı", "Sattı" dediği hakemler için sessiz bir eyleme girişti mi? En azından elindeki hakemlere güvenip güvenmeme konu- sunda bir araştırma yaptı mı? Yaptı ise ne gibi bir so- nuca ulaştı? Yapmadıysa, "Benim hakemim iyidir" düşüncesi içinde devekuşu gibi kafasını kuma sokup gerçeği görmezlikten gelme- ye devam mı edecekti? Or- tada bir iddia vardır. Ve bu kt- dia yanıtsız kalmamalıdır. Çünkü basketbolumuz bu şaibe altında oynamaya de- vam edemez. Ve basketbo- lumuzun ikinci adamı Hüsa- mettin Topuzoğlu bu konu ile ilgili soruya yanıt olarak, "Bana bir şey sormayın. Benim Hglerle ilgim yok şekerim" diyemez. Ama de- miştir Topuzoğlu. Ve eğer basketbolumuzun ikinci ada- mı da bu derecede gayri cid- di ise basketteki sorunlar ciddi olarak ele alınmalıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog