Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Lol altı hısse senedı alım-satımında ışlem tamamlayan yetkılı uye Pamukbank Pamukbank Menkul Kıymetler Merkezı Tel (1) 167 17 51- 167 13 29- 175 24 24 Cumhuriyet Borsa dışı hısse senedı alım saJtrrupfia saat 13 OO'den sonra da ışlem tartı'afrı! *PAMUKBANK I ıVi b a n k o d ı r 68.YIL / SAYI 24181 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) SAŞYAZARI NADİR NAOİ (1945-1991) 16 ARALIK 1991 PAZARTESİ Demirel, zamların 'ağır' veya 'daha ağır' olmasına bugün karar verecek İşte zam paketiOran saptanacak Bakanlar Kurulu zam oranlarını bugün saptayacak. Normal benzin 3.871 veya 4 bin liraya, Samsun sigarası 3 bin veya 3.500 liraya, Marlboro 8.500 yada 10.000 liraya, ithal viski 130 bin liraya çıkıyor. Diğer petrol ürünlerine ise yüzde 13-18 oranında zam b e k l e n i y o r . BiLALÇETİN'inhabernt. Iki alternatmı »etrel ürötari i Benzin rtotorın (Yakıt uel-oıl Fiyat 3 070 2 710 1226 1 105 -6(12) 30 000 zam lıstes I.Altor. 3 871 3117 1349 1 216 33 000 Art* m 26 1 15 0 100 100 100 2JUtar. 4000 3 200 1400 1 250 34 000 30.3 181 14 2 13 1 13 3 Bektrik Ortalaması Kristalşeker Tekri Samsun (kısa) Tekel 2000 Marlboro Rakı (70 hk) 339 6 3 222 4 2 500 5000 7000 24 500 397 3 4 511 4 3000 6000 8 500 32 000 170 40 0 20 0 20 0 214 30 6 407 5 4000 3500 7000 10 000 35 000 200 24 1 400 400 42 9 42 8 Apo'nun annesiAnkam'da APO VOK ANNESt VAR — PKK lideri Abdullah Öcalan'ın annesi, kuruita>da zafer işaretı yaptı. (Fotoğraf: AA) HEP'te PKK şovBiji PKK HEP Kurultayı nda en buyuk alkışı Apo'nun annesi Esma Öveç Öcalan aldı. Kurullayda surekli "Biji PKK, bıjı Kurdistan", "Bijı serok Apo" sloganları atıldı. Zana'ya alluş, Işıklar'a yııhBüyuk tezahuratla karşılanan SHP Mılletvekili Leyla Zana, Apo'nun annesinin elini optiı. HEP'in eski Genel Başkanı Fehmi Işıklarise yuhalan- dı Demîrel'e mesaj Bazıları Kurtçe yapılan konuşmalarda Mesut Yılmaz ve Bulent Ecevit eleştirildi. Demirel'in ise Apo ıçın, "O bır cani, goruşmem" dediği hatırlatılarak"Yann goruşmek zorunda kalırsa 'dun dundür' mu diyecek?" denildı. lzleyenler HEP kurultayını, SHP'den milletvekili seçilen HEP'lilerle, Musa Anter, Yalçın Küçuk, SHP Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Yılmaz \e DYP Milletvekili Cemil Erhan da izledi. 5. Sayfada APO'NUN ANNESINE EL ÖPME KUYRUĞU FARUK BILDIRICI'nin iztenimleri 5. Sayfada Kızıldeniz'de facia: 471 ölüYolcu gemisi battı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden hareket eden 4.711 tonluk "Salem Express", öncekigeceyarısıKahire'ningüneydoğusunda, kayalıklaraçarparakbattı. Denizden 471 yolcunun cesedi çıkarılırken 199 kazazede de kurtarıldı. Gemideki yolcu sayısı belirlenemedi. Dtş Haberier Servisi — Kızüdenız'de, son yıl- ların en buyuk denız faciası yaşandı. Bir Mısır yolcu gemisınin dun mercan kayalıklanna çarparak batmasınm sonucunda 471 yolcu öl- du. Mısırlı kaynaklardan alınan bilgiye göre Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden hareket eden 4.711 tonluk 'Salem Express' adlı gemi, önceki gece yarısı Kahire'nin guneydoğusun- dakı Safaga limanının 9 kilometre açığında ka- yalıklara çarptı. Mısırlı yetkililer, yaklaşık ola- rak 700 yolcu taşıyan gemınin batmadan önce imdat sinyali verdiğini, ancak kotu hava ko- şulları nedenıyle vardım ulaştınlamadan sula- ra gömulduğunu bıldiriyorlar. Mısırh yetkililerin dun öğleden sonra yaptık- ları açıklamalara gore güçlukle surdünılen kur- tarma calışmaJan sırasında denizden 471 yol- cunun cesedi çıkarılırken 199 yolcu da sağ ola- rak kurtarıldı. Gerçek yolcu sayısı tam olarak bilinemeyen geminin batması sonucunda kay- bolanlann yaşamından ise umut kesildi. Mısır'- da dün yayımlanan gazetelerde, batan geminin yolculannın buyük çoğunluğunu, Suudi Ara- (Arkası Sa. 15, Su. 6'da) Demirel'den yabancı işadamlarına çağn: Türkiyc?ye yatırım yapm Dünya Ekonomik Forumu toplantısında konuşan Başbakan Demirel, "Türkiye'nin hedefı hem hürriyeti hem zenginleşmeyi aynı zamanda gerçekleştirmektir" dedi. Demirel, KtT'lerin özelleştirilmesinde açıklık ve eşitlik kurallanna uyacaklarım vurguladı. 4. Sayfada Belediye seçimi Amasya'yı DYP adayı Taşdemir kazandı Haber Merkezi — Amasya- da dun yapılan belediye başkan- lığı seçiminı DYP adayı Sütej- man Taşdemir kazandı. Adana- nın Tufanbeyli ılçesinde beledi- ye başkanlığını SHP, Tokat'ın Zile ilçesinde MÇP, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise bağımsız aday kazandı. Amasya'da Ömer Kabakçı'nın DYP'den milletvekili adayı ol- ması sonucu boşalan belediye başkanlığı seçimi dun yapıldı. 94 sandıkta kullamlan geçerli 24 bin 880 oydan 8 bin 422'sini alan DYP adayı Suleyman Taşdemir belediye başkanı oldu. ANAP adayı Mustafa Hatipoğlu'na ise 7 bin 879 oy verildi. SHP adayı H.Hanın Yörgüç 6 bin 487, RP adayı B.Necati Şimşek bin 1% oy aldı. MÇP adayına 447, DSP (Arkası Sa. 15, Su. 3'de) ÖZAL: SURİYE PKK'YA DESTEK OLMASIN 15. Sayfada SAĞ GRUPLAR ŞEFFAFLAŞIYOR RUŞEN ÇAKIR'ın yazısı 4. Sayfada YAŞAM SÜRÜYOR Okay Gönensın 2. Sayfada PARİS ŞARTI VE İNSAN HAKLARI Muzaffer Sencer 2. Sayfada İSTANBUL'UN BAŞINDAKİ SORUN... Atillâ Dorsay 3. Sayfada ANAYASA-YASA İLİŞKİLERİ Bülent Tanör 4. Sayfada KAÇAKÇILIK Ömer Gören 13. Sayfada KALABALIK MALABALIK AMA... Mehmed Kemal 16. Sayfada Kazakistan Devlet Etaşkanı'nın Cumhuriyet y e demeci Nazarbayev: Model TürkiyeTarihi yakınlık Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir ekonomik ilerleme gösterdiğini belirterek "Bu nedenle ve tarihi yakınlığımız dolayısıyla Türkiye bizim ekonomik olarak model aldığımız ülkedir" diyor. Türk Ortak Pazarı Sovyetler'in dağılması ile birlikte Orta Asya'daki Türk kökenli cumhuriyetlerin önemli liderlerinden biri haline gelen Nazarbayev, tek boyutlu olmaması koşuluyla, Türk Ortak Pazarı fikrine de yatkın. FATİH M. YILMAZ'ın söyleşrsi 7. sayfada ÖZBEKISTAN BAŞKANI BUGÜN ANKARA'DA 6. Sayfada DAGILAN SSCB'DE TURKİ CUMHURİYETLER BOZKIRLARDA KIMIZ ŞÖLENİAt sütü, kuyruk yağı ve maya karıştırılıyor ve bır kabın ıçindeçalkalanıyor. Işte kımız; ekşı ayran ta- dında. Kımızın iyısı ise atlar tarafından çalkalana- nı. Karışımı hazırlanıp, kıl torbalara dolduruluyor ve atlara yüklenıyor. Atlar, bozkırlara yılkıya bı- rakılıyor. 15 gün bekliyorsunuz. Atlar döndüğün- de, kıl torbaların içınden kaliteli kımız alınıyor. FAfİH YILMAZ Türki cumhııriyetleri gezdi. yazdı 7 Sayfada Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Cumhuriyet içinyazdı Orta Asya'ya kültur koprusuTürki cumhuriyetler Bağımsız birer devlet olarak tarih sahnesine çıkan Türk kökenli cumhuriyetlerle karşıhkh saygı ve hak eşitliği içinde işbirliğini geliştirmek bugünkü koşullarda hem önemli bir görev, hem de tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Kadro e£itimi Bu cumhuriyetlerin bağımsız devlet olarak gelişmelerine yardımcı olacak ekonomik, teknik ve kültürel kadroların yetiştirilmesini ortak kültürel değerlerimizi pekiştirici çabaların hızlanmasını sağlayacağız. 6. Sayfada SSCB'den kopan cumhuriyetlerin tanınması Kırca: Ennenistan toprak talebinden vazgeçmefiŞartlı tannna DYP Istanbul Milletvekili ve emekli buyükelçi Coşkun Kırca, Sovyetler'de bağımsızlık kazanan Ermenistan, Gürcistan gibi yeni cumhuriyetlerin tanınması sırasında, bu devletlerin Türkiye'ye yönelik toprak talebinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Bu cumhuriyetlerin teröre destek olmaması daKırca'yagöretanınmaşartı. 6. Sayfada Unutulmayanlar / 8. Sayfada İngiliz usulü gerilim Sinema/8. Sayfada Shakespeare uyarlaması Kışlalı'nın Konuğu /17. Sayfada Kemal Anadol: Kenan Evren yargılanabilir Futbol / Sporda Fenerbahçe farkı kaçırdı Gûzellik / Arka Sayfada Estetik bıçak sırtında Taytun Gönüllü İyimserlik... D u ülkede karamsar olmak guç değıldır Kendınızı pek oyle zorlamanıza gerek yok- tur bunun ıçın Hangı yana donup baksanız, kolayca ınsanın ıçını karartacak bır şeyler go- rebılırsınız Tabıı karamsarlık yalnız ıçınde yaşadığı- mız sorunlardan kaynaklanmaz. Yetıştırılme tarzımızın, aldığımız eğıtımın de bunda kuş- kusuz payı vardır Kütturel yapımıza damgasını vuran özel- lıkfer, guleryuzlu olmaktan daha cok ağla- maklıdır Eğlenmeye, yaşama se"incıne sır- tını donmuş bır dunya goruşunun yaygınlığı da bu toplumda karamsarlığı surekli besle- yen bır kaynak sayılabılır Ama bugün ıçın neden karamsarlık deyın- ce, ılk olarak akla ınsanımızın gunluk yaşan- tısında boğuştuğu sorunlar gelır. Gecım der- dının kıskacında bunalan Çoluğunun çocu- (Arkau Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL ABD'de seks, açık öğretime döndü YILDIZ YAĞCI WASHINGTON — Amen ka'da son zamanlarda kıtlesel seks eğıtımı yoğunlaştı. Claran- ce Thomas-Anita Haill, Magic Johnson ve NVilliam Kennedy Smitta olaylan cinsel davranış konularında etkin bir toplu eği- tim işlevı gördu. Televizyonda pornografik fılmlere tas çıkartacak detayda açıklamalarla gunlerce ışlenen bu olaylar topluca izlendi ve he- yecanlı tartışmalara neden oldu. Clarance Thomas-Anıta Hill so- ruşturması sırasında halk Tho- mas ve Hill taraftarları olarak ikiye ayrıldı. Sonunda yargıç Thomas Anayasa Mahkemesi'- ne atandı, ama Prof. Anita Hill'in on yıl önce birlikte çalış- tıkları dönemde Thomas'ın de- varnb sozlu cinsel tacizde bulun- duğu ıddiası cinsel tacızın tanı- mı konusunda tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar hem kadınla- n hem erkekleri cinsel taciz ko- nusunda oldukça bilinçlendirdi. Erkekler neyin iltifat, neyin sar- kıntılık sayılacağını düşunur ha- le gelirken kadınlar da cinsel ta- ciz konusunda yasaların ne ol- duğunu ve tacize maruz kaldık- larında neler yapabileceklerini öğrendiler. Magıc Johnson'ın AIDS'e yakalandığı haberi ise kasım ayının cinsel eğitim konusu ol- du. Gelmış geçmış en buyuk basketbol oyuncusu olarak bi- linen, gençlerin hem sporcu hem de örnek insan olarak ilahlaştır- dığı Lakers takımının sihirbazı Eanvın Johnson korunmasız ve rastgele cinsel ilişki sonucu AIDS virusu kapıyor. Birçokla- rı bu haberlerin kendilerinde Başkan Kennedy'nın öldurüldü- ğünıi duyduklarındaki şoku ya- sattığını söyledi. Amerika'da simdiye kadar 118 bin kişinin AIDS'ten öldû- ğU gerçeğinin, hızla yayılması- nın ve çeşıtli kuruluşlarca sür- dürülen eğltimin insanlara vere- mediği mesajı, Magic Johnson yaptığı basın toplantısıyla beş (Arkası Sa. 19, Su. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog