Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Borsa. faiz, döviz, kredi. kredi kartları kohusunda bilgiyi Alo24'ten alın. Bir telefonla işlem tamamlayın: Alo 24. İstanbul 188 24 24 PAMUKBANKE Cumhuriyet Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara: 188 24 24 PAMUKBANK I iyi bankadı r 68.YIL / SAYI 24177 / 2000 TL (KDV dahil) KURUCUSU. YUIHJS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR!' NADİR NAOİ (1945-1991) 12 ARAUK 1991 PERSEMBE SedatSimovi'yi anmak için mezarlıkta toplanan gazeteyöneticilerisuikasttan kdpayı kurtul Hurrıye V bombalıtuzakBüyük patlama Hürriyet gazetesinin üst düzey yöneticilerinden kalabalık bir grup Sedat Simavi'yi anma töreni için beklerken saat 10.00'u bir dakika geçe Simavi'nin yamndaki mezarda büyük bir patlama oldu. Geeikme kurtardı Gazete yöneticile- ri büyük bir şans eseri olası katliam- dan kurtuldular. Hava muhalefeti ve kar nedeniyle törene gelen ikinci oto- büs geciktiği için ilk gelenler meza- nn uzağında bekliyordu. ESAT PALA/VEDAT YENERER Hürriyet gazetesinin kuru- cusu Sedat Simavi'nin 38. ölum yıldönümu dolayısıyla Kanlı- ca'daki mezarı başında düzen- lenen törene katılacak 40'a ya- kın gazete çalışanı şans eseri buyuk bir katliamdan kurtul- du. Simavi'nin >anıbaşındaki mezara konan tahrip gücü yük- sek bomba, törenin başlama sa- ati olan 10.00'dan bir dakika sonra patladı. Bombalı suikast girişimı kar yağışı nedeniyle ga- zete yöneticı ve çalışanlarını ta- şıyan otobusün gecikmesi saye- sinde ucuz atlatıldı. Bu arada, Hürriyet gazetesı yöneticilerinden Şefik Başar, Vahit Alpata ve Hami Alkaner parçalanan mezar taşlarının savrulması sonucu hafif yara- landı. Bombalı saldırıyı henuz üst- lenen olmadı. İstanbul Emniyet Mudüru Mehmet Ağar, bomba parçalarının toplanarak krimi- nal laboratuvanna gonderildi- ğini, patlayıcının niteliği konu- sunda henüz bir bilgi sağlana- madığını söyledi. Tüm yurtta buyuk tepkiye ve (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) OLAYI YAŞAYANLAR ANLATIYOR Kar yağmasa havayauçmuştuk Ölümden dönen Hürriyet gazetesi çalışanları şöyle diyor: Eğer hava muhalefeti dolayısıyla otobüs törene geç kalmasaydı birçok arkadaşımız tahrip gücü yüksek bomba nedeniyle şimdi ölmüştü. MEZARDA BOMBA ÇUKURl — Etki gücü yüksek bombanın, Kanlıca eski imamı Ali İhsan Dalkavuk'un mezarının (en sağda) dibinde patlamasıyla, Hürriyet gazetesi çalısanlanndan 3 kişi hafif yaralandı. Melek Simavi'nin mezar taşı da (ortada) vıkıldı. Sedat Simavi'nin mezarı ise (solda) hasar gördü.Anma toreninin gecikmesi bü>ük bir katliamı önledi. İstanbul Haber Servisi — Bombalı tuzaktan kıl payı kurtulan yaklaşık 40 kadar Hürriyet gazetesi mensubu, saldırganlann katliamı amaç- ladıklarını belirterek "Eger hava muhalefeti nedeniyle otobüs geç kalmasaydı çok insan tahrip gücü yüksek bu bombanın kurbanı olacaktı" dediler. Günlük işlerin tüm yoğun- luğuyla sürdüğü Hürriyet ga- zetesi çalışanları dün büyük bir katliamı atlatmanm heye- canını yasıyordu. Insanlar bir yandan işlerini yaparken bir yandan da birbirlerine "Ara- yan oldu mn?", "Üstlenen oldu mu? ", "Acaba bu kat- liamı Idm «ma^amış otabOİr" sonılarını soruyordu. Hürriyet gazetesinde dün telefonlann hiç susmadığı bir gün yaşandı. Devlet erkânı geçmiş olsun dileklerini iletir- lerken olayı duyan meraklı vatandaşlar da çahsanlan so- ru yağmuruna tuttular. Gaze- teciler Cemiyeti Başkanı Ne- zih Demirkent de oiaydan kı- sa bir süre sonra gazeteye ge- lerek yetkililerle görüştü. Patlama sırasında mezar- bkta bulunan Hürriyet gaze- tesi başyazarı Oktay Ekşi, bombanın katliam amacıyla (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) TEPKlLER 14. Sayfada Diyanet ile diyalog Alevilerden 5istek1 Hutbeve vaazlaıda Alevilik de işlensin 2 Radyo ve televizyondan tanıtım yapılsın 3 Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Alevilere etkin ve aktif görevler verilsin 4 Ramazan ayı gibi Muharrem ayı da çeşitli etkinliklerle kutlansın 5 Okullardaki din derslerinde Alevilik deyer alsın. HAKAN AYGÜN'ÜII naben 19. sayfada DEMİREL VE İNÖNÜ'YLE GÖRÜŞTÜLER Aleviler'den başbakana ziyaret ALEVİ DEDESİ İZZETTİN DOĞAN Demirel ve lnönü'yle görüşen Aleviler, cem evleri kurulmasıru istediler. Demirel, kabulde 'Göğsünüzü gere gere Alevi olduğunuzu söyleyeceksiniz' dedi. Inönü de devletin mezhep farkı gözetmemesi gerektiğini söyledi. BALIÂLİTE GEÇMtŞ OLSUN Halûk Şahin 2. Sayfada ÜNtVERSfTELERE 'ÇERÇEVE' YASA GEREKİYOR Ömür Akyüz 2. Sayfada YÖK TARTIŞMASI VE ÜNtVERStTELER Friedrich Krause 2. Sayfada AT PARA BİRLİĞt VE TÜRKİYE Osman Ulagay 3. Sayfada İHANETÎN TANRISAL BOYUTU Türker Alkan 4. Sayfada GÖÇMÜŞ tMPARATORLUKLAR BAHÇESİ'NDEN KARELER Ahmet Tan 5. Sayfada DEMOKRATİKLEŞMENİN DIŞ DİNAMİKLERİ Demir Özlü 10. Sayfada ENFLASYON DÜŞER Ml? Salib N. Neftçi 13. Sayfada DYP VE ANAP KARDEŞ Mt? Ilter Juran 16. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Avrupa Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu ve Türkiye'deki Alevi Bektaşi der- nekleri yöneticileri, Başbakan SiUeyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı Erdal tnönü'yü ziya- ret etti. Başbakan Demirel, der- nek temsilcilerine, "Göğsünüzü gere gere Alevi olduğunuzu sö>leyeceksiniz" dedi. Inönü de "Devlet, vatandaşlar arastnda mezhep farkı gözetmemeli" di- ye konuştu. Alevi Bektaşi dernekleri tem- silcileri dün önce Başbakan De- mirel'i ziyaret ederek cem evleri kurulmasını istediler. Demirel, kabulde yaptığı konuşmada, "Göğsünüzü gere gere Alevi ol- duğunuzu söyleyeceksiniz" dedi (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Diyanet'te Alevilere yer verilsin Alevi dedesi ve uluslararası hukuk doçenti Izzettin Doğan, Diyanet'in Alevilere kapıları açmasını olumlu bulduklarını belirterek "Alevilerin gerçek temsili ancak yasal değişiklikle sağlanabilir, bu da siyasi bir karardır" dedi. İDRİS AKYÜZ Diyanet'in kapüannı Alevilere açmaya başlaması, bu kesimde- ki tartışmaları güncelleştirdi. Alevi dedesi ve uluslararası hu- kuk doçenti tzzettin Doğan, amaçlarınm "bir aynlığı körüklemek" olmadığını söyledi. Doğan, "Diyanet'in bu girisi- mini olumlu karşılıyorum. Bi- zim amacımız, varolan anayasal hak ve hükümlerin toplumun her kesiminde eşit bir biçimde uygulanmasıdır" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temsU edilebilmenin ancak yasal (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) SİYASİLER OLUMLU KARŞILADI 19. Sayfada DIŞ DÜNY AY A MESAJ — Başbakan Demirel güvenoyu aldıktan 11 gün sonra >abancı gazetecileredüzenlediği basın toplantısın- da, dış dünyaya insan hakları ihlallerinin uzerine gideceği mesajını verdi. (Fotograf: R1ZA EZER) DemirehÖzaPla barış sağladık ö z a l Cumhurbaşkanı ile şimdilik ateşkes var. Bu bizim tutumumuzda bir değişiklik olduğu anlamına gelmez. Ancak yapmamız gereken çok şeyler var. B a l ı Avrupa Birligi Türkiye'nin BAB dışında kalmasını tehlike olarak görmüyorum. Avrupa'nın bir parçasıyız. Öyle kalmak istiyoruz. Avrupa'daki tüm kuruluşlarda kalmak istiyoruz. Ermenistan SSCB dağılırsa, Orta Asya'daki cumhuriyetler bağımsız olursa, Türkiye, Türkmenistan'ı tanırsa niye Ermenistan'ı tanımasın. Ermenistan'a karşı düşmanlığımız yok. I r a k Irak ordusu K. Irak'a saldırır- sa seyirci kalamayız. P K K Irak kuzeyini denetleyemiyor. İran ve Suriye PKK'ya yardım etmediklerini söylü- yorlar. Peki bu insanlar nereden geliyor. Havadan değil herhalde. Terör faaliyetlerini destekleyenler sonucuna katlanır. APO i l e g ö r ü ş m e k Öcalan, PKK'nın başj. Bir devlet böyle bir kişi ile masaya oturamaz. 5. Sayfada ÖZAL: KÜRTLER KONUSUNDA DEMİREL İLE BERABERİZ 19. Sayfada lfeltsin'in birligi büyüyor Slav cumhuriyetlerinin kurduğu 'Bağımsız Devletler Topluluğu'na Kazakistan, Ermenistan ve Moldavya da katılma kararı aldı. Azerbaycan ve Orta Asya cumhuriyetleri bugün karar verecek. Yeltsin dün komutanlarla görüşerek Bağımsız Devletler Topluluğu konusunda Kızıl Ordu'nun da desteğini aldı. Amerikan haberalma örgütü CIA şefi ise gelişmelerin 'tehlikeli' olduğuna dikkat çekerek '1917'den bu yana en büyük huzursuzluğun kapıda olduğunu' söyledi. 10. Sayfada AVRUPA BİRLİĞI SANCILI DOĞDU 11. Sayfada D i y a n e t A l e v i l e r e a ç ı l ı y o r Tartışmaya çağrı JL/iyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez Sünni ve Alevilerin , yakınlaşması için gırişimlerde bulundu. Alevi-Sünni farkı gözetmeksizin, konuyla ilgili tüm okurlarımızın, bir daktilo sayfasını aşmayan görüslerine sayfalanmızı açıyoruz. Yaztşma için: Cumhuriyet Gazetesi /Dızt Yazılar Tûrkocap Cad. 39/41 Cağaloğlu/tSTANBUL N a s ı I b i r Üniversite istiyoruz? JVe YÖKnedeözelstatü... Daba banşçı, daha toplumcu öğrencıler... Yurtta mı kalıyorsunuz, vab vah... öğrenciler ve öğretia û y e l e r l y a z ı y o r Sosyal detnohratlar tarttşıyor Koalisyon başarılı olmalı... Inönü iddiasız, ama kararlı... Utnut verilemedi... Hizipçilik olmamalı... Kayıp, Kün politikasından... Delege sistemi aldatmaca idi... Çok akıl hocası varmıs... Sloganlar ve örgiit... Vartıde eğitim olmalı... \azık olacak sosyal demokratlara... 7 . S a y f a d a Tuzağa düşmeyin B o r s a d a y e n i t a k t i k ^irketler, bilançoda kârı duşürmek ya da yükseltmek için "amortismanlan ayarhyorlar." ABDURMHMAN YILOIRIM'ın yazı dizisi 12. Sayfada Bugün / Kitap Rıfatbaba sençok yaşa Kar/7. Sayfada İstanbul mezraya döndü Dûnya / Ekonomide Hava larında zararyılı Dergiler / 9. Sayfada Alamancılar: Gurbetneresi? Refik Durbaş Kupa / Sporda Yeni bakanlar / Arka Sayfada "ftabzonturun kapısından döndü Çevre yalanlanna sonİdris Adil Terörle Tarihi Yeniden Yaşatamazsınız... Hürriyet gazetesine geçmiş olsun. Meslektaşlarımız büyük bir faciadan kıl pa- yı kurtuldular. Bunun için mutluyuz. Hürrıyet'ın kurucusu Sedat Simavi'nin kabrinde düzenlenen bu katliam girişimıni la- netliyoruz. Toplum vicdanında bunun mah- kûm edileceğine hıçbir kuşku yoktur. Ne yapmak istiyor terörist? Tarihin tekerleğini geriye çevirmek mi? Bunu başaramaz artık. Çünkü demokratikleşmenin damgasını vurduğu bir dönemde yol alıyoruz. İnsan hakları olanca ağırlığıyla gündemdedir. To- taliter. buyurgan yapılar yıkılırken, akıl yeni- den özgürlüğüne kavuşuyor. Kendini durdur- maya çalışan engelleri aşıyor tarih, coşkulu bir akış içine gıriyor. Terörist, bir elınde bomba, boylesi bir akışı durdurabileceğını düşluyor. (Arkası Sa. 19, Sıi. l'de) HASAN CEMAL MÇP'li, sekreterlerden özür diledi TURAN YILMAZ ANKARA — "Sekreterleri potansiyel fahişe" diye nitelen- dirdiği ıddıa edilen MÇP kö- kenli Kayseri Bağımsız Mületve- kili Seyfi Şahin, kendisini sa- vundu. Meclis sekreterlerine iki kez mektup gönderen Şahin, basında çıkan sekreterlere yöne- lik sözlerin kendisine ait olma- dığını savundu. "Benim gibi bir insan, biç bu sözleri söyleyebi- lir mi?" diyen Şahin, "Artık bu is, benim için de sekreterier için de bitsin" dedi. Şahin, Leyla Alaton'un kendisiyle ilgili söz- leri için de "Öyle şey etmesi uygunsuz" diye konuştu. Sekreterlere ilişkin sözlerini yayımlayan Kayseri'deki yerel gazete hakkında tazminat dava- sı açan Şahin, ardından Meclis'- teki milletvekUi sekreterlerine de dağıttığı şu açıklamayı yaptı: "Kayseri'de yayımlanan bir solcu gazetede sekreterlik mes- legi ile ilgili benim beyanımmış gibi verilen bir haber tamamen yalan ve tarafımdan söylenme- miş sozlerdir. Sekreterlik mes- legi şerefli bir meslektir. Diger meskkler gibi bu meslekte de kadm ve erkekler çalışmaktadır. Bu beyan gazetecilik ahlaluna uymadığı gibi maalesef bizi yıp- ratmak için sekreterlik mesleği istismar edümiştir. Bizi tamyan- lar bilirler ki böyle bir beyanat bizden çıkmaz. Bu yazı, PKK hareketini örtbas eünek, dikkat- kri baska yerlere çekmek, yeni olusan siyasi atmosferi etkile- mek, aynca Kayseri'deki 7-0'hk siyasi başanmızı gölgelemek içindir. " Şahin, hakkındaki yorum ve haberlerin sürmesi üzerine bu kez daha uzun ve kapsamlı bir mektup kaleme aldı. Şahin, bu- nu da yine Meclis sekreterleri- ne dağıttı. Şahin, şu anda mil- letvekili sekreterlerinin tümü- niin elinde bulunan mektubun- (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog