Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Turkiye'nin ilk ve tek akaryakıt kredi kartı: Pamukbank Shell Card. PAMUKBANK [ Cumhuriyet Akaryakıt alırken Shell Card'la işlem tamam! , PAMUKBANK | iyi bankadı r 68.YIL / SAYI 24176 / 2000 TL (KDVdahil) . YUNUS NAOİ (1924-1945) BASYAZARI NAOİR NADİ (1945-1991) 11 ARALIK 1991 ÇARSAMBA ılaşması Diyanet,Alevilere açılıyorAnkara'ya çağrılan Alevi dedelerle görüşmeler yapıldı. Diyanet'ten bir grup Hacıbektaş'a giderek Alevi vatandaşların görüşlerini alacak. Diyanet teşkilatında Alevi bir yöneticinin bulunması için çaba gösteriliyor. Hükümetin bu gelişmelerden haberdar olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert'in koordinasyonunda süren görüşmelere devam edileceği öğrenildi. HAKAN AYGÜN ANKARA — Diyanet Işlerı Başkanlığı "Sıinni ve Alevilerin yakınlaşması" için atağa geçti. Başkanlık, çok sayıda Alevi de- "tarihinde ilk kez gerçekleş desini başkente çağırarak istek- leriru dinledi. Alevilerden gorüş alınmasına önumuzdeki günler- de de devam edileceği ve baş- kanhğın resmi yaym organı "Diyanet" dergısinin ocak sayı- sında da "Alevi Dosyası" açıla- cağı öğrenildi. Bu çerçevede kumetin de bilgisi dahilinde" Diyanet işleri Başkanı Prof. Mehmet Yaman, Alevi dedesi tildi. Diyanet İşleri BaşkanlığYn- Nevşehir'de Alevilerin yoğun ol- Alevi atağına geçti. Yıllardır teş- Dr. Said Yazıcıoğlu'nun bilgisi Feyzullah Ulusoy ve SHP eski dan ust düzey bir yetkili, böyle duğu Hacıbektaş ilçesindeki va- kilat bunyesınde temsil edileme- ve Diyanet İşleri Başkan Yar- Ankara Milletvekili Mustafa Ti- bir girişime Alevi dedesi ve ulus- tandaşlann goruşlennin de alı- mekten, Alevi koylerinde Sünni dımcısı Hamdi Mert ile Başkan- misi'nin bulunduğu Alevi ön- lararası hukuk doçenti tzzettin nacağı kaydedildi. Dıyanet'in imamların gorevlendirilmesine lık Mufettişi Abdulkadir Sez- derlerinin başkanlığa davet edil- Dogan'ın Starl'de yayımlanan kadar çeşitli şikâyetleri olan ke- gin'in koordinasyonunda, Alevi diğini kaydettiler. Timisi'nin da- söyleşisinin yol açtığı tartışma tirdiği" bu girişimini, yıllardır simin, isteklerinin göz önune kesimin onderleriyle görüşmeler veti olumlu karşılamadığı belir- ortamının neden olduğunu söy- "teşkilatta tek bir Alevi yöne- alınması kararlaştırıldı. ANAP yapıldı. Başkanlık merkez bina- tilirken, çoğunluğu Ankara'da ledi. Yetkili, Alevi kesimin gö- tici bile bulunmamasından" ya- hükümeti doneminde oluşan sında yapılan göruşmelerin onü- yaşayan diğer davetlilerin göruş- ruşlerinin daha önce "kısıth da kınan Alevileri "memnun ede- düşunce ve yeni hükümetin de müzdekı gunlerde de süreceğı meye geldiği kaydedildi. olsa" dinlendiğine işaret eder- cek diger adıraların izleyecegi" desteğiyle ilk aşamada "Alevile- ifade edildi. Alevi kesiminin onderleriyle ken, ilk kez böyle kapsamlı bir ifade edildL rin istemlerT'nın dinlenmesi yo- Diyanet İşleri Başkanlığı yet- yapılan göruşmelerin önümüz- araştırmaya girişildiğini ifade Diyanet İşleri Başkanlığı "hu- luna gidildi. kilileri, öncelikle aralannda deki gunlerde de sureceği belir- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) KURTLARLA DANS Djorsada bilanço tuzağı ABDURRAHMAN YILDIRIM'ın y a z ı d i z i s i E k o n o m i d e Deıııiı*el: Saltanata sonDevlet eok dağılmıştır Bürokratların makam otoları incelenecek. Otomobil ve lojman saltanatına son verilecek. Devlet niye bakanlarına ve umum müdürlerine lojman vermek mecburiyetindedir, niye devlet dolarla ev kiralasın? Halkın ekmek, iş istediği yerde bu uygulamalar süremez. KİT arpalıkları kaldırılıyor İçişleri Bakanhğı Müsteşarı üç ayrı KİT'te yönetim kurulu üyesi. İçişleri Müsteşan'nın başını kaşıyacak vakti olur mu? KİT yönetimine ayıracak zamanı olmaz. 4. Sayfada ENFLASYONA FREN ARAYIŞ117. Sayfada TANSU ÇİLLER PARİSTE Bakanı Tansu Çıller, Paris'te Türk- F r a n s ı z O r t a k iş Konseyi kurulmasına dair bir anlaşma imzaladı. Fransız yatırımcıların Türkiye'de ilgi duyduğu KtT'ler konusundagörüşmeler yapıldı. Çiller, "Enflasyonun 6 aydan önce inmeyeceğini" söyledi. MİNE G.SAULNIER'nin haberi 17. Sayfada ABD'NİN GÖZÜ TÜRKİYEDE IMFveDünya Bankası çevreleri, T ü r k i y e ' d e y e n i hükümetin uygulayacağı ekonomik politikaları anlayıp değerlendirmeye çalışıyorlar. Dünya Bankası'ndan bir heyet Türkiye'ye geliyor. Batı dünyasında Türkiye'ye ilişkin olarak "kafalar kanşık". UHIK GÜLOEMİR'iı haberi 17. Sayfada SOVYETLER BİRLİĞİ Gorbaçov yolutı soniında Moskova'dan izlenimler Gündüz kıtlık,gece soygun FATİH M.YILMAZ MOSKOVA — Açhk, so- ğuk ve anarşi... Moskova, çaresizliği oynuyor. Başıbo- zukluk, günlük yaşamın he- men hemen her alanında kendisini gösteriyor. Mosko- vaiılar acı çekiyor ve böyle bir dummda gulmek, bir lüks sayılıyor. Teseüi ise vot- ka kadehleriyle gelen anlık (Arkası Sa. 17, Sû. l'de) Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın SSCB'yi tarihe gömüp "Bağımsız Devletler Topluluğu"nu kurmalarının ardmdan büyük bir kargaşa yaşanıyor. Beklentilere karşın Gorbaçov, "şimdilik" istifa etmeyi düşünmüyor. Curnhuriyetler henüz kesin tutum belirlemedi. Sovyet Parlamentosu yarın toplanarak durumu görüşecek. CIA, Moskova'da darbe bekliyor. 8. Sayfada Maastricht Zirvesi Yunanistarîa BAB yolu açüdı BAB üyesi ulkelerin dışişleri bakanları AT ile olan ilişkilerini yeniden kaleme alırken, topluluk üyesi ulkelerin birliğe uye olmasını benimsediler. Protokolün resmen geçerli olabilmesi için, AT bünyesinde imzalanması ongörülen birlik anlaşmasına dahil edilmesigerekiyor. SABETAY VAROlun haberi 9. Sayfada SENEGALDEN AHMET TAN İKÖSepeti Ekonomik sınırların kaldırılması, tek pazara yönelinmesi, ihracat kredisi sigortası gibi yönleriyle Özal'ın İKÖ için önerdiği, AT'yi anımsatıyor. 5. Sayfada AZERBAYCAN DA İSLAM ÖRGÜTÜ'NDE 8. Sayfada AVRUPA, BEKLE BİZt — Bugün tribunlerde herkes Trebzon'un gaUbiyeti için ha>kıracak. (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) Turkiye'nin kalbi Trabzon'daTrabzonspor bugün saat 12.15'teAvni AkerStadı'ndaDanimarka'nın 1903 Kopenhag takımıile UEFA Kupası 3. turunda rövanş maçını oynayacak. Karşılaşma Starl'den naklen yayımlanıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzon'un tur atlaması için 2 farkh galibiyeti gerekiyor. Maç heyecanı yalmzca Trabzon'u değil bütün Türkiye'yi sardı. Bugün ekran başına koşacak sporseverlerin yürekleri Bordo-Mavilileriçinatacak. Maçı, Belçika federasyonundan Konstantin yönetecek.Sporda Gökova bürokrasiyi bekliyor Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Gökova Santrah'nın yapımcısı Polonyalı firmadan ve taşeron Türk rırmalarından "inşaatı durdurmalarını" istedi. İnşaatı sürdüren fırmalar, bu emre uymayacaklannı bildirdiler. Haber Merkezi — Gökova Körfezi'nde inşaatı süren Ke- merköy Termik Santralı'ndaki kavga giderek buyuyor. Santra- lın yapıması Polonyalı Elektrim fırması ile taşeron Türk firma- lan ENKA ve Tokar'ın yetkih- leri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam'nın, termik santral mu- dürü aracıhğıyla sözlu olarak ilettiği "İnşaatı dordunın" em- (Arkası Sa. 12, Su. l'de) DEVLETİN ÇEVRE YALANLARI İORİS ADtL ve BEHİÇ AK'ın yazısı Arka Sayfada Insan Hakları Günü Özal^a eleştiri Cumhurbaşkanı, Eskişehir Cezaevi'ne ilişkin sözleri nedeniyle Insan Hakları Derneği'nce eleştirildi. TBMM Başkanı Cindoruk, "Insan haklannı en üst düzeyde saygın hale getirmeliyiz" dedi. 5. Sayfada KENGER'DEN TÜRK'ÜN BASIN TOPLANTISINA MÜDAHALE 5. Sayfada BEŞİKÇİ: KİMSE YAZMAMIİSTEMİYOR TURANYHJIArınsöyteşisi 5. Sayfada BİR DÖNEMEÇ Murat Belge 2. Sayfada YÖK VE KAMU AHLAKI Hamıt Fışek 2. Sayfada HESAPLAŞMA Zeynep Aruoba 2. Sayfada KEMER SIKMAK ŞART MI? Osman Ulagay 3. Sayfada AYRILIKÇI TERÖR VE İSPANYA Şabm Alpay 4. Sayfada TÜKETİCİ GÖZÜYLE Meral Tamer 11. Sayfada FIRSAT ELDEYKEN Mekmed Kemal 14. Sayfada HAFTALIK Abdulkadir Yücelman 16. Sayfada Konya / 3. Sayfada Mevlana'mn sevecenligi semaya yükseliyor TV / 6. Sayfada Buzlar Çözülmeden Turtıan Gürkan Rıfat llgaz / 7. Sayfada 4kentte yaşgönü Kış /13. Sayfada Karöğrenciyi sevincürdi, veliyi üzdü Sovyetler Birliği Tarih Oluyor... 1 arihe karıştı gibı Sovyetler Bıriığı; artık yalnız adı kalan, kendisi yok olan bir devlet ve ülke olarak da anılabılır. Moskova'da yayımlanan günlük Komso- molskaya Pravda gazetesinın başyazısında şu satırlar yer alıyordu: "Tarıhsel bir gerçeği artık kabul etmek zo- rundayız. Sovyetler Birliği yok artık. Onun için yeni bir ısım bulmaya çalışmak anlam- sız bir çabadır. Eski cumhurıyetlerı bir za- manlar dikenlı teller ıçınde bir arada tutmuş olan güç, bugün artık tarıh oldu." Sovyetler'ın, 70 yıllık bir sürecin sonunda tarih sahnesınden çekılmesıne noktayı ko- yan ıki önemli gelışme şunlar oldu: Ay ba- şında Ukrayna'nın yaptığı halkoylamasıyla bağımsızlığını ilan etmesı; geçen pazartesı günü de Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya lıderlerının bir araya gelerek "Slav Uluslar (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL Kadınlardan cinsel tacize isyan LEYLA TAVŞANOĞLU Türkiye'de son aylarda çok gündemde olan "cinsel taciz" konusu Kadn dergısinin düzen- lediği bir panelde kadınlar tara- fından tartışıldı. Tanmmış femi- nistler olarak bilinen sosyolog yazar Giilnur Savran, psikolog Feride Yüdınm, Avukat Canan Arın, Bakırköy Belediyesi Ka- dın Sığınma Evı Yöneticisi Uğur tlhan ile kendini "eşitlikçi femi- nist" olarak tanımlayan iş ka- dını Leyla Alaton sorunu enine boyuna incelediler. Ancak diğer konuşmacılar olaya daha "dengeli bir açıdan yaklasraaya çalışan" Leyla Ala- ton'a karşı çıktüar. Butun ko- nuşmacıların üstünde birleştik- leri nokta "kadının cinsel taci- ze ugramasının onüne gecilme- si için erkeğe daba bebek yaş- tan, aileden başlayarak egitim verilmesi"ydi. Bu arada dikkat çeken bir nokta, dinleyici ve basın men- supları arasında erkeklerin de belli bir grup oluşturmasıydı. Bazı erkekler de özellikle "Irza geçmenin cezalan nelerdir" gi- bi sorular yönelterek sorunda- ki katılımcılıklannı ortaya koy- dular. Panelde ilk sözü alan Bakır- köy Belediyesi Kadın Sığınma Evi Yöneticisi Uğur tlhan, o gün maruz kaldığı bir cinsal ta- ciz olayını anlattıktan sonra cin- sel tacize hep kadınların zemin hazırladıklan izleniminin veril- mek istendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Mini etek giydiniı, biraz yöksek sesle konuştunaz, bir iki de şuh kahkaha atünız mı ta- mam. Giânlök yasamda kadın bedeni erkegin saldın hedefi ha- linde. Kiifttrler bile bep aynı te- mele dayanıyor. BUmem neyi bilmem ne yapmak gibi... Bun- lan duydugumda erkekleri bep penisleri ellerinde dolasıyor dö- (Arkası Sa. 17, Su. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog