Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

usa • f j 5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! A,rnhl bıtg <; n A1O S4 188 24 24 Cu m huriyet x Düşlediğiniz daireye ( Konut Destek Kredisi'yle \> * Icavuşun! 'PAMUKBANK iyi ba nkad ı r| M.YIL / SAYI 24113 / Jl (KDVdaM) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1 MADİR NADİ (1945-1991) 9 HdM 1W1 ÇARSAMBA Meydanlar dopdolu... Partiler ateşli... Halk liderlerin 'aüşmasını' heyecanla izliyor Mitiııgler maça döndü ÎNÖNÜ VAN VE KARSTA Değişen Ecevit'e gülegüle SHP hden Erdal înönu, DSP Genel Başkanı Ecevıt'ın bırleşme önerilerinı reddettığıni belirterek "Artık maksadını anlıyorum. Sosyal demokratlarla beraber otmak ıstemıyor. Pekı, gule güle. Ama sosyal demokrat oylan bölmesın. Bizı sandıkta bırleştıreceksınız" dedı FARUK BİLDtaiChftı hataıi 4. Sayfada DEMtREL KAYSEldPDE îster SHP'ü ister DSP'ü ol, bize gel felnızDYP'Ulerdendeğü tum vatandaşlardan oy ıstedığını belırten DYP lıden Demırel, "Daha önce ıster SHP'ye, ıster DSP'ye oy vermiş olun. Gehn. Sırtınızda yumurta kufesı yok. Sizı, bır partıye defıl, ülkenın içıne duştüğü sıkıntıdan kurtarmaya çalışıyorum" dıye konuştu. GÛNSEÜ ftNAL'ın kaberi 6. Sayfada YILMAZ TEKİRDAĞ'DA Bunların sözleri uçar gider Başbakan Yılmaz, ne kadar uğraşsalar da kımseyle kavga etmeyeceğını belirterek "Iktıdara geldıklerınde hesap soracaklannı soyluyorlar Neyın hesabını soruyorsunuz? Sızler değıl mısıruz daha önce karalanan ısımlen lıste başı yapanlar?" dedı. GÜNDÛZ İMŞİR'in haberi 5. Sayfada DYFStarl pazarlığı ANAP Herör' fihııiııi çektiANAP Starl'de yayımlanan ve DYP lideri Demirel'in buyuk tepki gostermesine neden olan ' 'terör ve koalisyon' reklamlarını bugunden itibaren yayımlamayacak. DYP'nin Starl'de reklamlarına devam edeceği belirtildi. 14. Sayfada Aytaman: Onayım alınmadı Hkkadın vali ANAPreklamında Turkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'm fotoğrafı, Starl'de yayımlanan ANAP propaganda filmlerinde gösterildi. Muğla Valisi kendisinden onay alınmadığını, konunun üzerine gideceğini soyledi. İDİLGÛRSEL'ia baberi 5. Sayfada SEZEN AKSU'DAN AYTAMAN - Mugla Valisi. AÇIKLAMA 5. Sayfada Borsayı nyaret eden Ozal, İMKB'nin desteklenmesi gerektigini so\ledi. (Fotograf: AA) Özal'dan borsaya vaat fJEREKLİ YERLERE SÖYLEDİM' Ozal faizlerin aşağı çekilmesi, blok satışlann yapüması ve Kamu Ortaklığı Idaresi'nin kendi sattığı senetlerde bazı desteklemelerde bulunması halinde borsamn canlanacağını söyledi ve "Bu konuda biraz akülıca destek yapılmasını gerekli yerlere söyledim" diye konuştu. 14. Sayfada İLİL SEÇÎMNABZI B UG Ü N B 1 T L 1 S, V A N , H A K K Â R İ Ö Z 6 E N A C A R 7 . S a y f a d a YARIN DİYARBAKIR, M A R D 1 N C E L A L B A S L A N 6 I Ç Z İ Y A A K S O Y LtDERLER NEREDE? YILMAZ: Kocaehve tstanbul'da tNÖNU: 7/ OO'deAmasya'da, 13 OO'te Tokat'ta, 16 00'da Sıvas'ta. DEMtREL: Karadenız Ereğlı, Cıde ve Samsun 'da ERBAKAN: Isparta, Bursa ve Tekırdağ'da PERİNÇEKMnfa/ra'da. Cumhu Fuar / 9. Sayfada Cumhuriyet Kitap Kulübü Frankfurt'ta KitapKulübü Mûzayede / 9. Sayfada Osmanlı- İslam satışı Edıp Emıl Ûymen SSK /12. Sayfada Aykut'a yolsuzluk suçlaması Uyıışturucu suçuııa şartlı tahliye Anayasa Mahkemesi, Terörle Mucadele Yasası'nın, uyuşturucu ve ırza geçme suçlannı şartlı tahliye kapsamı dışında bırakan hükmünu iptal etti. ANKARA (Cumhunvet Bu- rosu) — Uyuşturucu madde v e ırza tecavuz suçlanndan yargı- lananlar da şarüı tahlıyeden \a rarlanabılecekler Ana>asa Mahkemesi, Terörle Mucadele Yasası'nın bu suçlardan yargı- lananları jartlı tahliye kapsamı dışında tutan hukumlerını, ana- vasaya aykırı bularak ıptal ettı Bu suçlardan >argüamp ıdam cezası alanlar 10 yıl, ömur bo- yu hapıs cezası alanlar 8 yıl ve çeşıtlı hapıs cezalan alanlar da carptınldıklan cezanın beşte bı- rını çekmışlerse şartlı tahliye edılecekler Anayasa Mahkemesi, dun ılk olarak Izmır DGM'nın TCK'nın 403. maddesı uyann- ca yargılananlann şartlı tahliye kapsamı dışında tutulmasını ön- gören duzenlemenın ıptalı ıçın yaptığı başvuruyu sonuçlandır- dı Anayasa Mahkemesı, rapor- törun de göruşu doğrultusunda, Terörle Mucadele Yasası'nın ge- çıcı 4 maddesının, uyuşturucu madde suçlarını şartU tahlıye kapsamı dışında tutan hukmu- nu, anayasada belırtılen "sosyal hukuk devlen" ve "herkesio ya- salar onunde eşıtlıği" ılkelenne aykırı bularak ıptal ettı Ana- yasa Mahkemesi, ıptal kararını 5 uyemn muhalefetme karşın, 6 uyenın oylan ıle aldı Anayasa Mahkemesi Başkan- veküı Guven Dinçer, ahnan bu ıptal kararı ıle narkotık suçlann şartlı tahlıyede ıstısna olmaktan tumuyle çıkanldığım söyledi Anayasa Mahkemesi, dun öğleden sonra da Boyabat Ağır Ceza Mahkemesf run, ırza teca- vuz suçlannın şartlı tahlıye kap- samı dışında tutulmasını öngö- (Arkast Sa. 14, Sü. 2'dt) Güneydoğu'da büyükPKKavı Sınır içi operasyon TAKTİK HATA Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Tekevler Jandarma Karakolu'na baskını değerlendıren askeri yetkililer, bolgeye gondenlen mufrezenin taktik hata yaptığını belirtirken "Bu bırlik çepeçevre emniyet almak konusunda hata yaprmştır" dediler. ESİR ASKERLER PKK tarafından 4 ağustosta Samanlı Karakolu baskımndan sonra kaçınlan 7 erin serbest bırakılma işleminin, Kuzey Irak'taki peşmergelerin bazı PKK militanlarını gözaltına alması uzerine gerçekleştirilemedıği bildirildi. 3. Sayfada Bildiri: Kıbrıs için öldürdük Diplom£ 17 Kasım vurdu TÜRK ASKERİ ÇEKİLSİM Atina'da Turk Basın Ataşe Yardımcısı Çetin Gorgu'yu şehit eden 17 Kasım teror orgutu, cınayeti "Gorgu'nun bulunduğu mevkiden Turk yayılmacıhğına yardımcı olduğu, Kıbrıs'ta Turk askeri çevrelerinin savunduğu bir çozum yonunde çahştığı" için işlediğini bildırdi. Orgut bildirisinde ayrıca "Kıbrıs'taki Turk askerleri çekilinceye kadar Turk stratejik-politik ıttifakında resmen yer alan herkesi vurmaya devam edeceğiz" dendi. 3. Sayfada Genelkurmay da hazırlık Orduda indirim 1992temmuzunda *EVREN DEĞER ANKARA — Genelkurmay Baskanlığı, Türk SOahlı Kuvvet- lerı'mn (TSK) 1992 yıhnın tem- muz ayına kadar 500 bıne ındı- nhnesmı planlıyor Bu çerçeve- de askerlığın de mdırılmesıne "sıcak" bakan Genelkurmay Başkanhgı, sıyası partılenn as- kerlığe ılışkın göruşlerını belır- lemeden önce kendılenne danış- masmı ıstıyorlar Asken yetkı- hler, sıyası partılenn askerlığe ılışkın göruşlennın "çalakalem" hazırlanmaması gerektigini ta- vundular Aynı çevreler, ANAP'lı mılletvekıllen tarafın- dan Meclıs'e sunulan ve asker- lığın 12 aya ındırılmesını Öngö- ren yasa önensının Genelkur- may'ın göruşü almmadan hazır- landığını kaydettıler (AHuut Sa. 14, Sü. 4'dt) TORUMTAY: GÜNEYDOĞU'DA SORUNU ÇÖZMEK ZAMAN ALIR UFUK SÖLDEIİİmıı haberi 1 Sayfada SAVUNMADA KISINTIYA GENELKURMAY TEPKlSt EkomaMe Alışverıs /13. Sayfada Bu kadın kaça giytnir? Ceyıl Ozmen Moda / Arka Sayfada Damadı bekleyen gelin... ÜNLÜ KONUKLAR-Patrik Dimitrios'nn tabaru başında Yaauıistan'dan geten onur konuklan arasında sol ittifak SINASPISMOS Udcri Maria Damanald (goztuklu), Yunanistan'ın AT temsilcisi Vasso Papandreu, Yananistan Dışişleri Bakanı Andonis Samaras, Başbakan Yardımcıs Athanasios KaneUopulos (tabatsn önande godukin), Partamento Başkanı Athanasios Tsaldaris (Tabutun önonde bıyıklı), YunanisUn Başbakanı Mitsotakis. (SUAT KOZLUKLU) Fener Patriği'ne Bizans töreni Patrığın cenaze törenıne, Yunanıstan Cumhurbaşkanı Karamanhs'ı temsılen Başbakan Mitsotakis, Dışişleri Bakanı Samaras, Parlamento Başkanı Tsaldans ve Yunanıstan'dan çeşıtlı partı ve kurumların temsılcılerı katıldılar. Turk tarafından Cumhurbaşkanı Ozal'ı temsılen Başyaver Albay Sedat Ozdemır ve Istanbul Valisi Hayrı Kozakçıoğlu bulundular LEYU TAVSANOĞLU VE STELYO BERBtRAKİSIn haberi 3. Sayfada YAKOVOS: ADAY DEĞİLİM 3. Sayfada OLAYLAR1N ARDENDAKI GERCEK îktidann Şaşkınlığı Irak sınır kesımınde devrıye gö/evı yapan bır emniyet tımı pusuya duşuruldu. PKK'lı tero- rıstler 11 enmızı şehıt ettıler. 7e- rorıstler Bıtlıs-Hızan arasında bıryolcu otobusune ateş açttlar, bır kışıyı öldurduler Atina'da Turk Buyukelçtlığı Basın Ataşesı Yardımcısı Çetın Gorgu gorevıne gıderken sılahlt saldmya uğradı Cınayeti 17 Ka- sım adlı terör örgutu ustlendı Hıç kuskusuz terör olaylan alışılagelmış tislup ıçınde lanet- lendL Ancak bugune kadar surege- len durumda bır değısıkiık ola bıleceğıne kımse ınanmıyor Devletımız elbette Yunan huku- metme donuk gırışımlerı bekle- nen bıçtmde yaprmştır; Güney- doğu'da zaten "Olağanüstu Hal" duzenı suruyor, ama, terör de dışarıda, ıçerıde, kentsel ve kırsal kesımde artarak suruyor Ustelık 12 Eylul öncesmın ve sonrasımn terörunu bırbırıyle kıyaslarsak bugunkunu daha tehlıkelı dıye nttelemek hıçyan lış olmaz. Çunku terör gun geçtıkçe ku- rumlaşmakta, ayaklarmı topra- ğa basmakta, bıryaşam bıçımı- ne donuşmektedır Vaktıvle te ror olaylan yuzunden hop otu- rup hop kalkan toplum, bugıin (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) • * * • Yaprak Dökümü'nün ikinci çevriml Başrollennı Edız Hun, Fatma Gırık ve Cüneyt Gökçer'm oynadığı 1967 yapımı füm, saat 22.40'tan itibaren TV2'de ekrana gelecek. 8. Sayfada • Venedlk'ten Swatch geçti Venedık'te eylül ayı ıçınde açılan saat sergısı Swatch tutkunlarmın başını döndürdti 9. Sayfada • Hırvatistan da bağımsız Hırvatıstan parlamentosu dondurduğu bağımsızlık kararmı yürurluğe koydu 10. Sayfada • Ertelemede ABD parmağı Istanbul'da yapüması öngörulen 'su zırvesı'nın ertelenmesı ıçın ABD'nın duzenleyıcı kunıluşa tavsıyede bulunduğu öğrenıldı. 10. Sayfada • Ankara ılglyle karşıladı Yunanıstan'la Bulgarıstan arasındakı anlaşmanm 3 ülkelen hedef almadığı kaydedıldı 10. Sayfada • Pirelli'de nobet değişimi Alberto Pırellı, Turk Pırellı 'dekı görevını Guıseppe Cıananı'yedevrettı Ekonomide • 1 milyar Bursa'nın Starl'ın 1 mılyar lıralık sıfre odulunu Bursalı bır bayan kazandı 14. Sayfada • Tanju milli takıma gerekli Fenerbahçelı Aykut, takım arkadaşımn İngûtere maçı ıçın kadroya çağrılmamasım eleştırdı Sporda • İmar yetkisınde kaos suruyor Anayasa Mahkemesi, Baymdırlık Bakanlığı'nm yetkısını ıptal ettı Arka Sayfada • inşaat Usulsuzluk ıddıasıyla Adana Gallerıa ınşaatı durduruldu. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Iç Kanama... Hakkâri'nin Çukurca ılçesınde şehıt edılen 11 erımız ile bırtıkte 1984 yılından bu yana yoredekı PKK saldınları so- nucurtda öldurulen er ve erbaş sayısı 434'e sıçradı 1 1984-1991 arasında PKK terorızmı, uçü general olmak uzere 38 subayımızı da şehıt ettı Aynı dönemde 39 astsu- bayımız, 47 emniyet görevlımız şehıt oldular (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog