Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Aynntıl bılg ç p ALO M 88 24 24 Cumhuri Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşunj PAMUKBANK iyi ba n kad ı r[ 68.YIL / SAYI 24110 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU YUMUS MADİ (1924-1945) BAŞYAZMi NADİR NAOİ (1945-1991) 6 EKİM 1991 PAZJM DYP lideri, bütün ilanlan kesti, açıkoturuma çıkmama karan aldı DeıııîreMeıı StarPe savaşŞİRRETLİKLER YAYIYOR DYP lideri Süleyman Demirel, dün Konya'da yaptığı konuşmada, Starl'den "Birtakım şirretlikler yapan yan TV" diye söz etti. Demirel, DYP'nin seçim kampanyasını yürüten AX Ajansı'na verdiği talimatla bütün ilanların kesilmesini istedi. TEK TARAFLI YAYIM Demirel, Ahmet Özal'ın ortaklarından Kemal Uzan ve Cem Uzan'a ayrı ayrı gönderdiği telgraflarda Starl'inhaberciliğim kmadı "Bu demokrasi ve dürüst habercilikle bağdaşmıyor" dedi. AÇIKOTURUMA KATILMIYOR "Bir meyta olan iktidarı böyle diriltmeleri mümkün değil" diye konuşan Demirel'in "Dön Baba Dönelim - Demokrasinin Kayıp Yılları" programına başlayan Mehmet Barlas'la Starl haberciliğinin daha kötüye gittiğini bildirdiği öğrenildi. 3. Sayfada İLİL SEÇİM r\_/-^^_^A v^ •? \ * ^ ^-^^^ir~- BUGÜN MALATYA, ELAZIĞ, K.MARAŞ, Y A S E M İ N Ç O N G A R S A K A R Y A D E N İ Z T O P A L O Ğ L Ü 7 . S a y f a d a K/1/î/NGAZÎANTEP, Ş.URFA, ADIYAMAN F A R U K B İ L D İ R İ C İ NÜKLEERSİLAHSIZLANMA Gorbi'denbir adımdahaTARİHİ ÖNERİ Sovyet lideri Gorbaçov, ABD Başkanı Bush'un "nükleer silahlarda indirim" önerisine, daha ileri ve daha kapsamlı bir öneri paketi ile karşılık verdi. Gorbaçov, stratejik nükleer füzelerin üretimini durduracaklarını, stratejik savaş başlıklannın sayısmı START anlaşması sınırından dageriye çekeceklerini, orduda 700 bin kişilik indirime gjdeceklerini açıkladı. Sovyet lideri, Bush'a " Yıldız Savaş- ları Projesi"ne ortak ohnayı de önerdi. 11. Sayfada Şpvyetler IMFnin 'Özel üyesi' oldu BORÇ ALAMAYACAK Sovyetler Birliği, Ulusla- rarası Para Fonu'nun 'özel ortak üyesi' oldu. Kremlin'de dün sabah Gorbaçov'la IMF Baş- kanı arasında özel mektup teatisiyle gerçek- leştirilen özel ortak üyelik statüsüne göre Sovyetler teknik yardım ve danışmanlık hiz- meti sağlayabilecek, ancak borç alamayacak. 11. Sayfada Uçak kazası 132 ölüJAKARTA (Ajanslar) — Endonezya Hava Kuv- vetleri'ne ait bir nakliye uçağı dün içinde asker- lerle birlikte havalandıktan kısa süre sonra başkent Jakarta'ya düştü. Feci kazada en az 132 kişinin ya- şamını yitirdiği bildirildi. Amerikan yapımı Her- cules C-130 tipi nakliye uçağımn, başkent Jakar- ta'nın doğu bölgesınde devlete ait bir hava eğitim binasının uzerine düştuğu, kazada çok sayıda in- sanın da yaralandığı haber \erildi. Dünku kazanın Endonezya'nın havacıhk tarihi- nin en buyuk kazası olduğu bildirildi. Bundan on- ceki son buyuk kazada, 1982 yılında Fokker tipi bir yolcu uçağı düşmüş, 26 kişi ölmüştu. ANTAEEA'DAN AHMET TAN Anında Görüntü... ANTALVA — Cumhorbaş- kanı'nın tabu kırma azmi ne>- se de içtenliğine hayran olma- mak elde degil. tki gece aynı otelde kalınca bu içtenliği daha yakından his- sedhorsunuz. Turgut Özal, öjlesine açık yürekli ki Starl'ci oğlu Ahmet'e verdiği ' îicari ogutleri" bile hiç çekinmeden gazetecilere anlatı- yor. Onun bu babacan tavnnı (Arkası Sa. 6, Su. 7'de) Liderler nerede? YILMAZ: Kartal mıtinginde İNÖNÜ: Eskişehır, Bursa, Bilecık'te halka hıtap edecek. DEMİREL: Bolu-Sakarya ve Kocaelı mıtmglerınde ECEVtT: Nazilli ve Denizli MUHALEFETE SEÇtM ÇAÖRISI ÖÖzal bayrakaçü ÛÇOMÛZ ADAY OLALJM Şeçimden sonra anayasayı değiştirelim, bir sandık koyahm. Üçümüz aday olahm. Millet cumhurbaşkamnı seçsin. O vakit ak koyun, kara koyun ortaya çıkar. Onlara bir çift sözüm var. İstediklerini arkalanna koymasınlar. 5. Sayfada DEMÎREL, EVREINTE ÇATTI " ÎNÖNÜ: KANMAYIN 4 Sayfada YILMAZ: DEMİREL, DOSYALARI VERSİN S. Sayfada Türk-lş'în tavrı: ANAP'a oy yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türk-lş, eğitim se- minerleriyle işçilere ANAP'ın vaatlerinin "inandırıcı ve gii- ven verici" olmadığını belirte- rek, "ANAP'a oy yok" mesa- . jını aktaracak. 10 ilde düzenlenen seminerler- de Türk-lş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Başogla, sendikaların şube yöneticilen ve iş- DEMtREL DtNLENtYÖR - Yofan seçim gedlerini surduren DYP lideri Demirel, y e r i temsılcilenne ANAP'a oy vermemeleri ber mitingden sonra helikoptere dond^unde üstünû dejiştiriyor ve bir sure dinleni- Çağnsmda bulunacak. 4 s.yası part. hderının yor. Uçak ve hdikopterieri ''medeniyetin harikalan" dfic niteleyen Demirel, gezüe- ^i™* ya>amına dışkın vaatlerını dınleyen rinin büyuk boiümünü "havada" geçiriyor. (Toloğraf: AA) (Arkaa Sa. 12, Sü. 6'da) ABD'nin, cenaze törenine katılması için lobi çalışması yapıyor Yakovos, Patrik kulisindeNEİSTİYOR? Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposu, geçen hafta içinde ölen Fener Rum Patriği Dimitrios'un cenaze törenine gösterilecek ilginin Patrikhane'nin evrenselliğinin altını çizeceği inancında. Yakovos'un bu çabalarının ikinci, ama fazla konuşulmayan nedenini, gönlünde Fener Patriği olma isteği oluşturuyor. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks Kili- seleri Başpiskoposu Yakovos, ABD'nin, geçen hafta içinde ölen Fener Rum Patriği Dimit- rios'un cenaze törenine çok ûst duzeyde katılması için yoğun lo- bi çalışması yapıyor. Yakovos, iki gün önce ABD DışLşlerı Bakanı James Baker- la telefonda göruştü, öncekı gun de ABD Başkanı George Bush- la konuştu. Yakovos, bu görüş melerde ABD'nin cenaze töreni- ne yüksek duzeyde bir heyetle katılması gerektiği telkininde bulundu ve en az ABD Başkan Yardımcısı Dan Onayle'in bu he- yete başkanhk etmesi gerektiği- ni vurguladı. öte yandan ABD- de yerleşik Rum kökenli önde gelen baa kişiler de Beyaz Sa- ray Genel Sekreteri John Sunu- (Arkaa Sa. 12, Sû. 3'de) PATRİK'İN CENAZE TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ 12. Sayfada Hk denipFenerbahçe'nin ^Ali Samî Yen Stadı'ndacolianafiliğin ilk derby maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendi. Fenerbahçe liderlik için Beşiktaş'm bugün Bursaspor'la oynayacağı maçın sonucunu bekliyor. Sporda * Edinburghdan Zoraki evlilik YONCA ÖZKAYA 1707 yılı pek çok Iskoçun hatırlamak istemediği bir tarih. tskoçya parlamentosunun Ingiltere ile birleşmek üzere egemenlik hakkından feragat ettiği bu tarih, koyu milliyetçiler tarafından "îskoçya'nın eski düşmana satıldığı yü" olarak anıhyor. New York'tan Film çeteleri ŞEBNEM ATİYAS New York kenti, nihayet fıhnlere geri dönüyor. Film seyircileri, genellikle Chicago, Toronto veya başka binakım ABD kentlerinde çekilen New York görüntuleriyle gerçek New York arasındaki farkı görebilecekler. Selanik'ten Karadeniz usulüvaftiz STELYO BERBERAKİS Mübadeleyle Karadeniz'den Yunanistan'a göç ederek Selanik'e yerleşen Rumlar, Karadeniz'de yaşadıklan yıllardaki alışkanhklarına Jıâlâ sıkı sıkıya bağlılar. Siena'dan Güzel meydanlar DtLEK ZAPTÇIOĞLU Floransa'run güneyindeki Siena, güzel meydanlar ülkesi olan Italya'nm en guzel meydanlarından birini, 'Piazza del Campo'yu barındmyor. Burada insan kendisini ortaçağa dönmüş gibi hissediyor. Moskova'dan Ruslann en uzunkışı AHMET SEL Ayda ortalama 15 dolar kazanan Moskovalı, sosis mağazasının önünde en az iki saat bekliyor; sabahın köründe sıraya girmek ya da işe gitmemek pahasına. 10. Sayfada BİLANÇO: 37 ÖLÜ Adanalda trafige 11 kurban Adana'dan Osmaniye'ye giden bir midibüs, aşın hız ve hatalı sollama sonucu park halinde bulunan bir tankere çarptı; kazada 11 kişi can verdi. 3. Sayfada Bugûn / Dergi Yaz tutkusu: Çim kayağı Sinema / 9. Sayfada Berdel'e Avrupa ödülü Sergi / 9. Sayfada Dünyanın fısıldayan duvarları Ahu Antmen Pazar Konuğu /12. Sayfada Demokrat kurumlara güven az Şahın Alpay Çevre / Arka Sayfada Aliağa'da asbesttehlikesi Ûmit Otan Demirel'in Rövanşı... K.ONYA/ANTALYA — Konya'da Hükü- neral Evren, 12 Eylül öncesı siyaset adam- met Meydanı'nda Demirel'i dinlerken yıllar larına getirdi sözü. Son derece ağır konuş- öncesını anımsadım. maya başladı: Yine aynı meydandaydık. Tarih 15 Ocak "Tencereyi pislettiler, temızlemek bize dü- 1981. şüyor." Kapalı, kasvetli bir gundü. Çiseleyen yağ- Bir an durup önünde eskı yazıyia tutmuş mur altında Cüneyt Arcayürek'le birlikte 12 olduğu notlara şöyle bir goz attıktan sonra Eylül'ün lideri Kenan Evren'i dınlıyorduk. devam etmıştı: Coşkulu bir kalabalık yoktu meydanda. En "Heveslenmesinler. Memleketi bu hale ön sırada okul çocuklan toplanmıştı. Orge- (Arkası Sa. 8, Sü. Vdt) HASAN CEMAL • HaU tnmvay tstanbul'da Ferhatpaşa- • Haiti'nin mal varlığı donduruldu ABD Havaalanı hızlı tramvay projesinin temeli Başkanı Bush, Haiti'ye askeri mûdahalede dûn atıldı. 3. Sayfada bulunmak istemedıklerini açıkladı. 11. Sayfada m* ' • Siyasal serüven dizisi • Neonazi saldınlan sürüyor 1 , Başrollermı Wıllıam Katt, Almanya'mn Nordheıde bolgesinde yabancı l ^fc Dıck O'Neill ve Jordan ütke vatandaşlarına karşı molotof kokteylli 1 !•' * *a& *"* JkRowe Baker ve Tony saldınlar düzenlendi. 11. Sayfada • * ' » , > Edvars'm oynadığı 'Tepenin • Yatınmcının aylık rehberi Eylulde hısse m». -&*"S""'« Doruğu' adlı dızi saat senetleri yuzde 11 değer kaybetti. Merkez '^ A " ^ * ^ 22.20'den itibaren Starl'de Bankası TL musluğunu açtı. Ekonomide m « V * ekrana gelecek. 8. Sayfada m İsa'nın cinsel yaşamı Danımarkalı • Başrolde Türk öyküleri Yönetmen- sanatçı Jens Jörgen Thorsen'ın tsa'nın senaryocu Artun Yeres, unlü yazarlanmızın cinsel yaşamı ile ilgıli filmi önumüzdekı öykulenm fılme çekiyor. 9. Sayfada gunlerde tamamlamyor. Arka Sayfada • Türkiye tedirginliği Kıbrıs zirvesi • Dayak yiyen kadına müjde Ankara'da konusunda Ankara'dan BM'ye yöneltilen dayak yıyen kadmlar 309 04 84'ten danışma eteştiriler gerginliğe neden oldu. 11. Sayfada merkezini arayabilecekler. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Suç Kimin?.. Sosyal demokratlar, tarihin en büyük fırsatını goz göre göre kaçınyorlar Bırieşrnış olsalardı, belkı 300, betki de 350 mılletvekili ile par- lamentoya gırecekler, anayasayı değıştırecekler ve sosyal de- mokrat düzene doğru adım atacaklardı. ANAP'ın getırdıği seçim sıstemi bu olanağı veriyordu. Bir- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog