Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan Ck±iâ] 500 milyona... Konut Destek Kredisi! *l"l'l DJ I » 4 1 38 24 24 Cumhuriyetx V J Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK jyi ba n ka d ı r | 68.YIL / SAYI 24108 / 2000 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUHUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARi NADİR NADİ (1945-1991) 4 EKİM 1991 CUMA Muhalefet kcvifüİNÖNÜ ELAZIĞ VE MALATYA'DA ANAP'ın ikiziDYPSHP Genel Başkanı İnönü, DYP lideri Demirel'e çatarak "Bana 'mülayim' diye takılmış. Kendi çok sertti de 12 Mart'ta, 12 EylüPde sertlik neredeydi" diye sordu. İnönü "20 Ekim'de ANAP Özal'ıyla, Yılmaz'ıyla, Akbulut'uyla toz olup gidecek. Yılmaz, 'yapacak çok iş var' diyor. Artık muhalefette yapsın yapacağını" dedi. ÜMİT ASlAMBAY'ın haberi 4. Sayfada DEMİREL MANİSA'DA Ydanlara kanmayınDYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, hedeflediği yüz mitingden 38'incisini Manisa'dayaptı. Demirel, "Alma fakirin ahını demişler, alma fakirin ahını, padişah bile devirir. 8 senedir ülkeyi idare edenlerin yalanlarına kanmayın. Ceketlerinizi almışlar sırtınızdan, yarın pantolonunuzu da çekerler. 20 Ekim'de bunları süpürün" diye konuştu. ÜMİT OTAN'ın haberi 5. Sayfada Kadııılar listezecleNadine Gordimer kazandı Edebiyat Nobel'i kadın yazann 68 yaşındaki Gordimer, ödüle, 'insanhğa yüce epik yazımı sayesınde büyük katkıda bulunduğu' gerekçesiyle layık görüldü. Arka Sayfada Arkadaşımız Nilgun Cerrahoglu'nun Gordimer'le söylcşisi Cumhuriyet Kitap ekinde yayımlanrnıştı. Kadın örgütleri çok sayıda kadın adayın listelerde seçüemeyecek sırada olmalannı eleştirdi lç Politika Servisi — Sıyası partılerin 20 Ekım'dekı erken ge- nel seçimlerde kadın adaylara "gereken oranda >er vermeme- si" ve "seçilecek yerierde sıra- ya konulmamasına" kadın ör- gutlen tepkı gösterdi. Kadın ör- gutleri siyasi partilerde yer alan kadın adaylann "simge" ol- maktan başka bir anlam taşıma- dıklarını öne sürduler. Kadın örgütleri başkanları dün bir yazılı açıklama yaparak siyasi partılerin "kadın aday- lar" konusundaki lavnnı eleştir- diler. Aralannda Turk Hukuk- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Ylmaz'ın seçim tahmini1 ANAP AHMET TAN 2 SHP 3 DYP 4DSP 5RP ANKARA — Başbakan, Sakarya mı- tingının morali ile konuşuyor: "Bu seçim, Şavın Demirel'in yaşamının son fırsatıdır. Olçusuz vaatlerinde, dayanaksız iddiala- rında bu gerçek vaûyor. Oysa bu benim ilk seçimim. Demirel'in tedirginliginin ne- deni, kendisinin son seçimi olacagını bil- mesindendir." Mesut Yılmaz ıle dun de Avusturya Cumhurba$kanhğı'nın Feyyaz Tokar'a verdıği nişan törenmde konuştuk. Başbakan, ANAP'ın bugünkü gıdişatı ve seçim sonrası planları konusunda ış dunyasının bir guven eksikliğınden söz edemeyeceğinı belırtiyor. Gazetelerin bu konudaki değerlen- dirmelerinin eksık veya yanlı olduğuna sözu getirıyor. "Ga- zetelerin ANAP'a karşı bir kampanya yurutmesinde, Cum- hurbaşkanı Özal'a olan sempati eksikliginin bir etkisi olabi- lir mi?" Başbakan bu soru uzcrine duraklıyor: "tkisinin aynı şeyler olmadıgını bulup ortaya çıkarma ve yazma zahmetine katlanmalannı beklemek, berhalde hakkı- (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) Yugoslav yönetîminde Sırp darbesi Hırvatistan'da kanh çatışmalar sürerken Belgrad'da Sırbistan yanhsı 4 başkan yönetime el koydu Dış Haberier Servisi — Yugoslavya'da kan- lı çarpışmalar sürerken Federal Başkanlık Konseyi'nin Sırbistan ve onu destekleyen uç üyesi, dün yönetime el koyduklarını açıkla- dılar. Hırvatistan Devlet Başkanı ve Yugos- lavya'nın şu andaki dönemsel Devlet Başka- nı Franjo Tudjman ise ABD'yi yardıma ça- ğırarak Yugoslavya'ya "askeri heyet" gönder- mesinı istedı. Tudjman, Hırvatistan'ın ozgur- luğu için sonuna kadar savaşacağını söyledi. Ajanslann haberine gore Sırbistan, Kara- dağ, Voyvodina ve Kosova temsılcilerı, bu ka- rarı ulkenin savaş ortamına girdiği sırada, parlamentonun görevini yurutememesi sonu- cu aldıklarını öne sürduler. Belgrad'da dun yapılan toplantıya Savun- ma Bakanı ve Yardımcısı Vdjko Kadijeviç ile Stane Srovet ve Genelkurmay Başkanı Bla- yoje Adziç de katıldı. Sırbistan ve onu des- tekleyen cumhuriyet ıle özerk bölgeler, Yu- goslavya'da merkezi otoritenin sürmesini ıs- tiyorlar. Başkanlık Konseyi'nin diğer üyelerı Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek ve Ma- kedonya ıse gevşek federal sistemden yana- lar. Başkanlık Konseyi'nde Sırp yanlılannın gerçekleştirdıği "yönetime el koyma darbesi" ulkenin parçalanma surecinde yeni bir aşa- maya kapı açıyor. Yugoslav ordusu ile Hırvat milisler arasın- da Dubrovnik ve Vukovar'da süren çatışma- larda ölenlerin sayısının 100'u geçtiğı belir- tilirken ordu, Hırvat mılıslere Dubrovnık'te teslim ol çağnsında bulundu. Bu arada Ad- rıyatik kıyısındaki Hırvat kentlerinin denız- den ablukasına da son verildi. Yugoslav do- nanmasının dun sabah yayımladığı bildiride, abluka uygulamasımn 22 eylül tarihli ateşkes anlaşmasının gereklerine uyulmaması nede- nıyle dun saat 10.00'da başlatıldığı açıklan- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) Protestolu senet kriziPİYASA RAHATLAYAMIYOR Seçim oncesinde pıyasaya pompalanan para, borç odemede beklenen rahatlamayı sağlamadı. Yükselen banka faizlerinin etkisiyle piyasada "borç odeme" yerine "parayı kullanma" eğilimi ağır bastı. İTO Başkanı, alacakların tahsilinde ancak yuzde 30'luk bir artış olduğunu söyledi. EkonomMe Öncü Göstergeler Endeksi nde yükseliş TUSIAD canlıbk bekleyişi içinde Geleceğe donuk tahminleri içeren TUSİ AD Öncu Göstergeler Endeksi'nin haziran ayında başlayan yükselme trendi temmuz ayında da surdu. Endeksin guncelleştirilen haziran ayı rakamları ve yeni hesaplanan temmuz ayı verileri ciddi artışı ortaya koydu. Ekonomide DünyaHayvan HaklanGünü Senede bir gün de olsa hayvanlara "hoşt" ya da "pist" demeyin. Bugun 4 Ekim Dunya Hayvan Haklan Gunu. UNESCO'nun "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi"ni 1978'de ilân etmesinden sonra, 4-11 ekım tarıhleri arasındakı "Hayvanları Koruma Haftası", Turkiye'de ilk kez kutlanacak. Turkiye Hayvanları Koruma Derneğı, bugun Taksım Meydanı'ndakı Ataturk Anıtı'na çelenk koyacak ve hayvanlara yapılan eziyetleri kınayacak. Orman Bakanı Mustafa Kalemlı'mn eşi Betul Kalemlı'nin liderliğindeki Hayvan Sevenler Derneği'nin, hayvanların korunmasına yönelik yasa taslağı hazırlıkları da suruyor. Starl Cumhnriyet'e 5milyarlık dava açıyor Magic Box, 'ödül şifrelerini' yayımladığı için gazetemiz hakkında 5 milyarlık tazminat davası açacağım açıkladı. Starl, 19.30 haberlerinde davayı kazandığı takdirde 5 milyarı izleyicilere ödül olarak vereceğini duyurdu. Cumhuriyet Savcılığı, Nurettin Sözen'in suç duyurusu üzerine Starl yöneticilerinin ifadesini alacak. Magic Box da çanağı engellediği gerekçesiyle Sözen hakkında suç duyurusunda bulundu. 3. Sayfaia STARl'tN PROGRAMI MAHKEMELtK 3. Sayfada P A R T İ L E R V E E K 0 N 0 M İ ANAP: Fiyat istikmn vedışa açık büyüme O S M A N U L A G A Y ' ı n y a z ı s ı E k o n o m i d e II il seçim nabzı GÖttÖSHANE» # S12NCAN • HAVVANLARIN GÜNÜ — 4 Ekim'de kediler ve kopekler insanları daha dostça bir sıcaklıga çağırıvorlar SC/GCAVERZINCAN, B A Y B U R T , G Ü M Ü Ş H A N E B İ L A L Ç E T İ N 7 . S a y f a d a YARIN E D İ R N E , K I R K L A R E L İ , T E K 1 R D A G Ş E N A Y K A L K A N Lîderler Nerede? YILMAZ: Bafra, Çorum, Kırıkkale mıtinglenne katılacak. tNÖNÜ: (11.00) Muğla, (14.00) Aydın, (17.00) Denizlı'de halka hıtap edecek. DEMİREL: Ordu ve Giresun'da halka hitap edecek. ECEVtT: 13.00'te Lüleburgaz ve 19.00'da tstanbul (Fatih, Yedikule) mıtinglenne katılacak. 2000 lira Cumhuriyet bugünden ıtıbaren 200 lıra daha pabahya satılacak. Okurlanmızın, yogun ıçenk ve sayfa artışı nedenıyle alınan bu karan yine anlayışla karşılayacağına güvenıyoruz. Sinema / 9. Sayfada İpekçi cinayeti: Uzlaşma Atillâ Dorsay Haiti /10. Sayfada ABD müdahaleye hazırlanıyor Cenaze /10. Sayfada Fener Rum Patriği'ne büyük tören Japonya / 13. Sayfada Borsaskandalı bakanın başını yedi Almanya / Arka Sayfada Biryaş kutlaması Dılek Zaptçıoğlu Özal'ı İndirmek... Dugün başa oynayan iki muhalefet par- muş durumda. tısi, SHP ıle DYP, Cumhurbaşkanı Ozal'ı Kımı çeyrelerde soruluyor şımdı Çankaya'dan ındirme konusunda aynı görü- Turgut Özal'ın Çankaya'dan ındırılmesıne şü paylaşıyorlar Parlamentoda gereklı ço- dönük manevTalar sıyasal havayı zehırlemez ğunluğu sağlayabılırlerse, cumhurbaşkanı- mı? Politika sahnesınde yeni yeni bunalım nın seçimıne ılışkin anayasa maddesını de- ve kutuplaşmalara kapıyı aralamaz mı? Sı- ğıştırerek Özal'ın cumhurbaşkanlığına son yasal ıstıkrarın oluşumunu engellemez mı? verecekler. Bu soruların ortaya atılması, karşılıklarının Her iki parti de bu konuda ciddi Hatta tartışılması doğaldır. Çünku sağduyu sahıbı Doğru Yol bunu seçim bildirgesine de koy- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Murphy Brovvn bu kez Star'da Yeni • Gates'in adaylığı CIA'yı karıştırdı Amerıkan dızısı Murphy Brovvn 30'ar Bush'un CIA başkanhğına aday gosterdığı dakıkalık 25 bölumden oluşuyor. 8. Sayfada Robert Gates ile ilgılı oturumlarda bazı CIA • Yarım Elma'da Ayşegül MKHBKtk belgelerınin gızlılığı ortadan kalktı 10. Sayfada Aldinç Cumhur Atalay, r 9 ^ H p i « n * Irak'ta idamlar Darbe duzenledıklen ıçın Mert Ozmen 'in ımzalanm Wm^^^^' idam edllenler ara ^n da eskı Irak Başbakanı taşıyan Yarım Elma'nın bu j G r jjf Hammadı de bulunuyor. 10. Sayfada akşamki konuk sanatçısı j i f c J i " • Hollanda basım: Teşekkürier Bako Ayşegül Aldinç. 8. Sayfada '"iPv "" N Hollandalüar PSV karşısında Beşıktaş'ın M Ümit Ünal'ın ödüllü senaryosundan başarıh futbol oynadığım söyledıler. Sporda Starl'de 20.30'da yayımlanacak 'Teyzem'de • F.Bahçe ezilmedi Avrupa Şampryon Mujde Ar mutsuz bir evlılıkten sonra Kulupler Kupası 'ndakı lemsılcımız, bunalım geçıren bir kadın rolunde. 8. Sayfada Barcelona'ya 79-73 yenıldı. Sporda • Gençlerin filmi: The Doors Olıver • Buz adam soğukluk yarattı Itaiva- Stone'un yonetmenlığınt yaptığı fılmde The Avusturya sınırında bulunan 4 bın yıllık Doors topluluğunun lıderı Jım Morrıson, Val 'buz adam 'ı A vusturya dağ ekıplerı hızlı Kılmer tarafından canlandırılıyor. 9. Sayfada davranıp ulkelerıne goturduler. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Soysal... Ulkemızde bırçok nıteliklı aydın siyasetle uğraşmaktan çe- kınır Seçkın aydınlar arasında ne yazık kı sıyaseti "çamur" olarak gorüp bu çamura bulaşmaktan çekınenler çoğun- luktadır Sıyaset, soylu bir uğraşıdır; bir emek ve özverı işidir. Bızım gıbı ulkelerde sıyaset, nıteliklı aydınlar ile güç ka- (Arkast Sa. 17, Su. 4'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog