Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Aynnhlı bılgı ıçın l i 168 24 24 Cumhuriye Duşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r| M.YIL / SAYI 24135 / 20M TL (KDV dahŞ KUhVCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1 NADİR NADİ (1945-1991) 31 EKİM 1991 SiyasetkördüğümSHP'de kurultay düellosu Demirel: Içaçıa manzaıayok ANAP'ta hesaplaşma hazırlığı Erbakan: Özal'ı indirelim Baykaleılar: Çare yok SHP yönetımıtun kurultaya gıtmekten başka çaresı olmadığını bebrten Baykal yanhlan, ımza sayısını arttırmaya çahşıyorlar Bazı MYK üyelen sert tavır aİmmasını savunuyorlar. 5. Sayfada !•*••: Kararbym SHP Genel Başkanı Inönu, 'sosyal demokratlann başında kalmaya, kendısını bır an Önce ıstifa ettırmeye çaüşanlar kadar kararlı olduğunu' söyledı Inönu, kurultayın zamanı gelınce yapılacağını belırterek "Kaçan yok, ıçışlenne dalan partı ıntibaı veremeyız" dedı. &. Sayfada T e l a ş yok' DYP Genel Başkanı Denurel, hukümetı kurunca devraldıklan envanten kamuoyuna açıklayacaklannı belırterek 'Ülkede ıç açısı bır manzara yok' dıye konuştu. 'tcraatın tçinden' DYP lıderı, Cumhurbaşkanı özal'ın 29 Ekım Cumhunyet Bayramı nedeniyle TV'den yaptığı konuşmayı 'tcraatın Içınden' olarak nıtelendırdı. Demirel, hukumetın seçım sonrası yaptığı bazı ışlemler nedeniyle de bürokratlan 'Taraf olanlar sıkıntıya gırer' sözlenyle uyardı. 4. Sayfada kurt, Taşar hedef ANAP'ın seçimden başarısız çıktığını savunan eskı Genel Başkan Akbulut ve arkadaşlan, Teşkılat Başkanı Kurt ve Genel Sekreter Taşar'ı, tasfiyeden sorumlu olduklarını belırterek hedef olarak seçtüer. Kamltaya tttzük eageli Seçimlı kurultay ıçın tuzuk engeh ıle karşılaşan Akbulut yanlılan, MKYK uyelerının 24'unun seçım kaybettığım belırterek "Halk desteğmden yoksun MKYK, Mechs grubu uzerınde etkılı olamaz" dıyorlar. Akbulut, Yılmaz'ı ağır dılle eleştınyor. 4 Sayfada RP lideri: Anlaşalım Necmettm Erbakan, Ozal'dan gızh değü, resmı goruşme talebınde bulunduğunu açıkladı Erbakan, Ozal'ı Çankaya'dan ındırecek anayasa değışıklığı konusunda koalısyon koşulunu değıl, tum partılenn anlaşmaya varmalan koşulunu getıreceklerını soyledı 4.Sayfa DYP-ANAP-HP RP çatısı altındakı uçlu ıttıfakın geleceğı koalısyona bağlı DYP-RP ortakhğından bazı DYP'lüerın karşı çıkması nedeniyle umut kesen ıttıfakçılar, DYP-ANAP-RP'den oluşan jnillı koalısyon ıstıyorlar 4. Özal, Demirel'i \ Çankaya'ya ^ çağıracak \ 'Bu bir teamüldür' Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir grup gazeteci ile sohbet ederken, seçimlerden birinci parti olarak çıkmış parti liderlerine hukumeti kurma gorevinin verilmesi yolunda hiçbir yerde yazılı kayıt bulunmadığım anımsatarak, "Bu da bir teamuldur. Biz bu teamulü yerine getirip, birinci parti liderine bu gorevi vereceğiz" dedı. 'Kürt soruno tartışılsın" Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, Kurt sorununa değinerek, televizyonda ve kamuoyunda otonomi dahil olmak uzere her turlu istek ve göruşun tartışılması gerektiğini soyledi. 17. Sayfada Ankara 2suikastın saıııkları firar etti Emeklı Orgeneral Hulusı Sayın ıle emeklı Korgeneral tsmaıl Selen cınayetı saruklarından, Dev-Sol Süahlı Devrım Bırhklen uyesı Lutfu Topal ıle Ibrahım Bıngöl açık göruşten yararlanarak firar ettıler 17. Sayfaia AHMET1AN Akbulut ve "Kayıkçı Kavgası" ANKARA — Herhalde, Ozal'ı ve Yılmaz'ı en ıyı tanı- yanlann başında Akbulul gelir. Çnnku yıUarca aynı partinin, aynı hukumetin ıçınde çalıştdar. Hepsinden onemlısı de, ıkısiyle de haJef ve selef. Akbulut dun bıze dedi ki: '•Cumhurbaşkanı ıle Mesut Bey arasındakı kavga, baştan beri kayıkçı kavgası... Bu kav- ga kongrede tuttu. Şimdı de mil- letin onunde tuttunnak ıstıyor- lar Ama seçımın sonuçlan, tut- mayacağını ortaya koyuyor. Eger ANAP, muhalefete raah- kfim edilırse de parti tukenir gi- der..." (Arkos Sa. 17, 5ü. 6'da) DİSK davası sanıklarma tazminat Devlet, 35 tazminat davasında, tutuklu kaldıktan sonra beraat eden DİSK davası sanıklanna 90 mılyon lıra tazminat ödemeye mahkûm oldu. ALİ TEVFtK BERBER DtSK davası sanıklan, tutuk- lu kaüıklan süreler ıçın devlet- ten tannınat ıstıyor Bugüne ka- dar devlet aleyhıne açüan 57 taz- mına davasının 35'ınde devlet, tutukm kaldıktan sonra beraat eden DtSK davası sanıklanna 90 mılycn lıranın üzennde maddı ve nanevı tazmmat ödemeye mahlûm edüdı. DİSK davasın- (Arkaı Sa. 17, Sû. 3'te) Askeri araç tarandıhmir'de Hava Kuvvetleri'ne ait araca saldırv3askeryaralı Madrid Barış Konferansı İzmir'de askeri personelı taşıyan servis aracı Cennetçeşme Meydam'nda 6 kışı tarafından otomatik silahlarla tarandı; lastsubay, 1 usteğmen, 1 er yaralandı. IZMtR (Cumhunyel Ege Burosu) — Hava Kuvvetlen Komutanhğı'na aıt servis aracı, Cennetçeşme'de süahlı kı- şılerce tarandı Süahlı saldında bır Us- teğmen, bır astsubay ve bır er yaralan- dı 5 kışı olduklan beurtüen saldırgan- lann yakalanması ıçın duzenlenen ope- rasyonlarda çok sayıda kışı gözaltına alındı Hava Kuvvetlen Komutanlığı'nın Çatalkaya'dakı radar tesıslenne askeri personeh taşıyan servis otobılsune dun saat 17.40 sıralarında Cennetçeşme'de çapraz ateş açıldı Saldın sonucu ser- vıs otobüsunde bulunan usteğmen YU- dınm Beyazıt Tekın, astsubay Halü Gı- lar üe er Kadır Okutucu yaralandı Ege Ordu Komutanhğı Asker Has- tanesı'ne kaldırüarak tedavı altına alı- nan yaralıların yaşamsal tehlıkesı bu- (Arkası Sa 12, Su. 7'de) Süperler, Arap tezine 'sıcak'İsraıl'ı 'toprak konusunda uzlaşmaya', Araplan da 'Israıl'le barış ıçınde yaşamak ıstedıklennı gostermeye' çağıran Bush 'Toprak uzlaşmasının barış ıçın şart olduğuna ınanıyoruz' dedı. T MİLYARLIK GECİKME— Muteahhidin alacağı paranın odenmemesı uzenne çalışmalan vıne duran Emınonu ve Karakoy arasındakı Yeni Galata Koprusu ıçın 47 mılvon marklık Alman kredısı beklenıyor. Vardınıın 5 a\dan once gelrneyecegını belırten \etkılıler, gecıkmenın milyonlarca dolara raal olacağını soylediler. (Fotograf: OMER ORHL'N) Galata Köprüsü yine 'paydos' Pam bittL Şantiye kapatüdL. Işçüene wn verüdL GözJerAlman kredisinde~ REMZİ GOKDAĞ Açılışı uç kez ertelenen Yenı Galata Koprusu 'nde çalışmalar durdu Koprunun muteahhıdı STFA- Thyssen Konsorsıyumu, Karayolları Genel Mudurluğu'nden alacağı paranın odenmemesı uzenne köprudekı şantıyesını kapattı ve çalışanlara bır sure ızın verdı Çalışmaların surdurulebılmesı ıçın Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarhğı'ndan beklenen fınansman, "Musteşarlık bu gıbi işterde aracı olmaz" gerekçesıyle reddedıldı Musteşarlığın aracı olmayı kabul etmemesı uzerıne 47 mılyon marklık Alman kredısını beklemekten başka çare kalmıyor Yetkıhler kredınm 5 aydan önce gelmeyeceğını belırterek "Bundan İstanbullular zarariı çıkacak. Emınonu'ndekı karmaşa 5 ay daha surecek ve gecıkme milvonlarca dolara mal olacak" dedıler STFA-Thyssen Konsorsıyumu'nun, Karayolları Genel Mudurluğu'nce alacaklarının odenmemesı uzenne köprudekı çahşmalan durdurması, (Arkast Sa. 17, Su. 5'te) Rafsancani'nin temsilcisi Ankara'da Iran: Sîlah yüklügemi bırakılsın Haber Merkezı — tran Cum- hurbaşkanı Haşımı Rafsancani, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a bır mesaj göndererek, Istanbul Boğazı'ndan geçerken yakala- nan sılah yuklu Kıbns Rum bandıralı gemının serbest bıra- kılmasını ıstedı Istanbul DGM'nın dun aldığı kararla "Cape Maleas" adlı gemıdekı sılahlara geçıa olarak el konul- du Rafsancanı'run özel temsilcisi Alı Rıza Muayyen, dun akşam Ankara'ya geldı Rafsancam'- den, Cumhurbaşkanı Özal'a bır mesa] getırdığını söyleyen Mu- ayyerı, lstanbul Boğazı'nda çok sayıda sılah ve askeri muhım- mat ıle yakalanan Kıbns Rum bandıralı "Cape Maleas" gemı- sının serbest bırakılmasını ıste- yeceklennı belırtu Esenboğa Havalımanı'nda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsû Bu- yukelçı Kaya Topen ve Iran'ın Ankara Buyukelçısı Muham- med Reza Bagberi tarafından karşılanan Ah Rıza Muayyen, (Arkaa Sa. 12, Su. S'de) İkisinin de fiyatı arttı Petrole dolar pompası Dunya pıyasalannda ham petrol fıyatlanndakı artış ve doların, lıra karşısında değer kazanması uzerıne akaryakıt fiyatlarında yenı bır duzenlemeye gıdılebıleceğı behrtılıyor Shell, BP, Mobıl, Turk Petrol gıbı şırketler fı>at ayarlaması ıçın beklemede Ekonomide Dış Haberler Servısı — Arap ulkelenyle İsraıl'ı 43 yıldu- ılk kez bır araya getıren tarıhı Or- tadoğu Banş Konferansı dun Ispanya'nın başkentı Madrıd'- de TSİ 11 30'da Başbakan Fe- lipe Gonzalez'm konuşması üe açüdı Gonzalez'den sonra kür- süye gelen ABD Başkanı Geor- ge Bush, Ortadoğu'da banş ıçuı "toprak konusunda uzlaşmanın" önemını vurgular- ken, Sovyet lıden Mihail Gor- baçov da yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da gerçek banşın an- cak "Füistınlılenn haklanna saygı gostenlmesı ıle" sağlana- bıleceğını söyledı Ispanya Başbakanı Felipe Gonnüez'den sonra "T" şekhn- dekı masanın başındakı kürsu- ye gelen Başkan Bush, Madrid Konferansı'nın "Filısün halkı- (Arkası Sa. 12, Su l'de) ISRAİL ORDUSU ALARMA GEÇTI 12. Sayfada NOTLAR 54ülkeden beşbin gazeteci VECDİSAYAR MADRİD — "Zfl, şal ve gıü" ulkesınde bugün sıren- ler, hehkopter gürultülen ve atb pohslenn nal seslen ege- men Madrid, 'P*»' (yanı banş) operasyonu nedeniy- le tanhının en olağanü'stü günlerınden bınnı yaşadı Madnd'hler ıçın dun ıse grt- mek gerçek bu serüvendı Hele evlerı ya da ışyerlen 'Plaza Oriente' (Doğu Sara- yı) olarak anılan Kralıyet Sarayı'nın veya büyük otel- (Arkaa Sa. 12, Su. 2'de) BUGÜN KİTAP EKİ KITAP FUARIAÇILIYOR TÜYAP Kıtap Fuan on yaşında 2 kasım cumar- tesı günu fuarın onur yazarlanndan ve gazetemc sahıbı ve başyazarı Nadır Nadı ye saygıyla açıla cakfuarabuyıl 145yaym kuruluşu katılıyor Fu arın Dnurozanı" MelıhCevdetAndayvekonuklar OanMellın SvenO Bergvıst Andonıs Samara- kıs ValentınRasputın, StenNadolny ıleılgılıyazı ve konuşmalar fuarvıtrınınden kıtaplar fuarsı- rasında yapılacak ımza günlerı ve etkınlıklerın programı Cumhunyet Kıtap ın bu sayısının ıçerı- ğınıoluşturuyor Cumhunyet Kıtap kıtaplarande- vunun başlayacağı bugûnlerde fuan ızleyecekler ıçın bır kılavuz TV / 6. Sayfada 60 yıllık aşkfilmi: ZorKarar Polonya / B^aytada Canlı hayvan /10. Sayfada Komûnistlerin M L T Et sûrpriz B f * ürûnlerine zaferi • ^ veba • 9w zammı Asıl Nadır / 1 1 . Sayfada KKTC tartışması Edıp Emıl Ûymen Eskrim / Sporda DünyaGençler Şampiyonası Istanbul'da Yunanıstan /Aıta Sayfada Mitsotakis 2 kasımda İstanbul'da OLAYLAREV ASDINDAKI GERÇEK ÇivisiÇLCmhunvetın 68'ıncı yıldö- nıirn nedeniyle Cumhurbaşka- nı Cal televizyonda konuştu fCeke konuşmasaydı Stnn özal yıne bır cumhur- başduu gıbı değıl, bırpartı baş kanı kımlığıyle halkın karşısına çıktı, eskı ıddıalarmı yıneledı, 68 yıllık cumhunyet tarıhınde ne yapıldıysa son on yılda yapıl- mıştı Eskıden nal çıvısı bıie bu- lamıyorduk, hıçbır şey yoktu, bugün her şey var Dövız soru- nu da çözulmuştü tsteyen dö- vızını cebıne koyup ıstedığı ye re gıdebılırdı Demıryolundan karayolu ulaşımına geçmıştık Neler de neler yapılmamıştı son yıllarda, hepımızın başı göğe ermıştı Cumhurbaşkanı özal şunu unutuyordu. Ikına Dunya Sava- şı'ndan önce "Mılletler Cemıye- tı"ne bağlı ellı bağımsız devlet vardı Turkıye bunlardan bırıy- dı ve yeryuzundekı saygınlığı bugUnkunden kat kat ılendeydı Bugun Bırleşmış Mılletler'ın uye sayısı yuz ellıyı çoktan geç- mıştır, dunku sömürgeler ba- ğımsızlıklannı kazandılar ve ıç- lerınde Turkıye'yı gerıde bıra- kanların sayısı az değıldır Sayın Cumhurbaşkanı nal çıvısı öyku- su anlatacağına, geçmışe tanh- sel bılınçle bakmasmı ûğren- melıdır Ne yazık kı Sayın Cumhur- • • • (Arkaa Sa. 17, Su. l'de) • TRT'de yıibaşı hazırlıklan TRT, bu yıl dığer yıllardan farklı olarak 3 kanalda 3 değışık eğlence programı sunacak 6. Sayfada • Rembrandt'ın hayatı 17 yuzyılda yaşayan Rembrandt'ın 40 yıllık hayatı, TVl'de, 2155'te yayımlanacak 6. Sayfada • Çocuklu aile melodramı GAPTVdekı Turk Sıneması'nda saat 16 00'da yayımlanacak 'Öksuzler'de Ekrem Bora, Hale Soygazı, Zeynep Değırmencıoğlu başrolde oynuyorlar 6 Sayfada • Muzayedede yenılık var 7 Uluslararası lstanbul Antıka Fuan, bugun Yıldız Sarayı Sılahhane bınasında açılıyor 7. Sayfada • Baku'den tanınma çağnsı Azerbaycan, uluslararası toplulukta hak ettığı yen almasına olanak tanınmasını ıstedı 8. Sayfada • Ordunun gozu Vukovar'da Sırbıstan'm Sancak bolgesınde halkoylaması duzenleven 5 Musluman lıder gözaltına alındı 8. Sayfada • Seguela tartışması Eurocom reklam grubunun, Turkıye'de ıkı btiyuk ajansı satın alacağı haberı yalanlandı Ekonomide • AT ve EFTA butunleşmesi AT'ye dahıl 12 \e EFTA 'va dahıl 7 ulke super tıcaret bloku yaratmak ıçın bırleşıyor Ekonomide • Spor-Toto'dan surprız atılım Hasılatm yuzde 40-50'sını ıkramıye olarak dağıtacaklar, bılgısayar ağı oluşacak Sporda • Çocuklanmıza bakamıyoruz 5 vaşından kuçuk bın çocuktan 78'ı oluyor Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Duğum... SHP ıçındekı kapışma "kurultay takvımı" konusunda dü- ğümlenıyor Olağanüstu kurultayın toplanması ıçın ımza toplayan Bay- kal ve arkadaşlan hukumete gırıp gırmeme kararının par- tının yenı yonetımı tarafından alınmasını ıstıyorlar Genel Başkan Inonü de koalısyona gırme kararının par- (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de) -•Ti-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog