Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Bayramf nız kutlu olsun! PAMUKBANK Cumhuriyet İşlemTamam: / PAMUKBANK I iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24133 / 2000 TL (KDVdahü) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BASYAZARI- NADİR NAOİ (1945-1991) 29 EKİM 1991 SAU Ankara'da bombalı suikast EfcHMHaUhMriaAH&JHHaiBftMBMAHLJİ Üssü'nde ^ mm^mmmammmmmmmJLmâmamLAmmmmMmmmtmSmm yanmsaa bilgisayar mühendisi olarak görevyapan Yüzbaşı VictorManvick (30), sonra Mısır Büyukelçiliği tdari Ataşesi Abdullah HüseyinEl Korabi (55), kamyonetineyerleştirilen bombanın patlamasıyla yaşamını yitirdi aynı yöntemle gerçekleştirilen bir başka saldırıda ağır yaralandı Arabası bombalanan Amrikalı VICTOR MARVftCK öldü. HOŞDERE CADDESİ Arabasına bonba yerteftlrilen Mısır idari Ataşesi ağır yaralı ANKARA (Cumhurhet Bıirosu) — Baş- kentte dıin sabah Turkiye'de görev yap- makta olan iki yabancının arabasında bom- ba patladı. tlk olayda, 3 yıldır Ankara Bal- gat ABD Askeri Üssü'nde bilgisayar mü- hendisi olarak görev yapan Yüzbaşı Victor Marwick kamyonetine yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu öldü. Mısır Büyukelçiliği Idari Ataşesi Ab- dullah Hüseyin El Korabi de aynı saatler- de arabasına yerleştirilen bombanın patla- masıyla sol bacağından ve ellerinden yara- landı. Patlamalan "İslami Cihad" örgütü üstlendi. llk olay, dun saat 07.45'te Aşağı Ayrana Tomurcuk Sokak başında meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgıye göre Yüzbaşı Victor Manvick (30) ve eşi Lucia- na Marwkk(25), Hoşdere Caddesi 36/6 nu- maralı evlerinden çıkarak, Tomurcuk So- kak'a park ettikleri Chevrolet marka 06 PC 982 plakaü kamyonete bindiler. Yüzbaşı Manvick emniyet kemerini taktıktan son- ra arabayı çalıştırdığı anda, 07.50'de bom- ba patladı. Yüzbaşı Marwick olay yerinde olurken eşi Luciana Manvick, kolundan ya- ralandı. Luciana Manvick, çevreden gelen- lerin yardımıyla eşını arabadan çıkarma- ya çalışırken arabanın alev alması nedeniyle saçlan tutuştu. Patlama sonrasında yüzba- şının cesedi ile yaralı eşi Amerikan ussune götürüldüler. Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü ve ABD elçiliği yetki- lileri, olay yerinde yaptıkları inceleme so- nucu, arabanın uzağına fırlamış buji par- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) SOL BACAĞI KOPTU— Arabasına konan bombayla sol bacağını yitiren ve agır yaralı olarak hastaneve kaldınlan Mısırlı diplomat El Korabi ameliyata alındı. Bu arada aracın arka koltuğunda bulunan iki çocuğu da hafif yaralandı. (Fotograf: BARIŞ BIL) MOTORA BAĞLI BOMBA — ABD'li Yüzbaşı Manvick, motoru çalıştırınca devreye giren bombanın patlamasıyla o an yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: AA) MADRID'ETEPKI Bombalar îslami Cihad'dan*OrtadoguVu paylaştırmayız' Patlamalardan sonra gazeteleri arayan kimliği belirsiz bir kişi, saldırılan İslami Cıhad'ın gerçekleştirdiğini belirterek "Barış zirvesinde Ortadoğu'nun emperyalist guçler tarafından paylaşımına izin vermeyeceğiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bflrosn) — Anka- ra'da dün sabah meydana gelen ve ABD'li Yüzbaşı Victor Manvick'in olumune, Mısır Büyukelçiliği tdari Ataşesi Abdullah Hüseyin D Korabi'nin yaralanmasına neden olan pat- lamalan İslami Cihad örgütu üstlendi. Pat- lamalardan sonra iki gazetenin bürolannı ara- yan bir kişi olayı örgüt adına ustlenerek "Ba- nş zirvesinde Ortadoğu'nun emperyalist goç- ler tarafından paylaşılmasına izin ver- meyeceğiz" dedı. Ankara Emniyet Müdurlu- ğu ust duze> yetkılileri, her ıkı saldırının da tslami Cihad ta- (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) BARIŞ KONFERANSI Arafat Kudüs'ten vazgeçmiyor Madrid'deki Barış Konferansı yann başlıyor. FKÖ lideri Yaser Arafat, Le Figaro gazetesindeki demecinde "Kudüs Filistin'in başkentidir. Kudüs'ün ortasma yeni bir Berlin duvan inşa etmek istemiyorum" dedi. Gorbaçov, Israil de dahil olmak üzere bölgedeki tüm devletlerde halkiarın eşit haklara ve guvenliğe sahip olmasırun sağlanması gerektiğini söyledi. 8. Sayfaia SHP'de ipler kopuyor GENEL MERKEZ Genel Başkan İnönü, "Seçimin bütün sorumluluğu benim. Hükümet kurulsun. Birkaç ay içinde olağanüstü kurultay yapalım. Bu aşamada kurultay partiye zarar verir" dedi. BAYKALCILAR Deniz Baykal, "Kurultay için düğmeye basılmıştır. Delegelerin kurultay isteği durdurulamaz" dedi. Baykal yanlıları, kurultayın bir ay içinde toplanması gerektiğini savunuyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Genel Başkanı Erdal Inönu, "Seçimin butıin sorumlıüugo benim. Hukumet kurulsun, kirkaç ay içinde ola- ganüstu kuroltay vapidıın. An- cak bu aşamada olağanüstü kurultay partiye zarar verir. Ar- kadaslanmın imza toplamama- nnı istiyorum" gorüşune, par- ti içi muhalefetin önderi Deniz Baykal, "Kurultay için duğme- ye basılnuştır. Delegelerin ku- rultay isteği durdurulamaz. Bu- nnn aksi hukuk ihlali olur" çı- kışı ile karşıhk verdi. Baykal ve arkadaşları dun saat 17.30 su- lannda 338 delegenin ımzasını taşıyan, 9 kasım tarihinde ola- ğanustu kurultay isteyen dilek- çeyi genel merkeze ulaştırdılar. Baykal ve arkadaşları, "En geç bir ay içinde 9 kasımda kuçuk kurultay olacağı için 16 kasım tarihinde olaganustu kurulta- yın toplanması gerektiğini" sa- vunurken genel merkez yöneti- mi, "Dernekier Yasası'mn 20. maddesine gore boyle bir zo- runluluğun olmadığını, bir a> içinde sadece olaganustu kurul- tay çağnsı yapılabüeceğini" öne suruyor. SHP Genel Başkanı Erdal (Arkası Sa. 17, Su. i'te) Köşk'ü gelenekselboykot Cunhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Liderler bu yıl da Özal'ın resepsiyonuna katılmayacak AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cunhuriymn ilanının 68. yıldönumü, bugın törmlerle kutlanırken DYP Ge- nel laşkac Suleyman Demirel ve SHP Gen;l Başcanı Erdal İnönü, Cumhur- başlanı Tırgut Özal'ı protestoya devam ederk Çaıkaya Köşkü'nde duzenlene- cek Esepsi'Ona katılmamaya karar ver- dileı Dermrel, sadece Anıtkabir'de dü- zenlenen törene katılacağını açıkladı. Inönu, torene de katılmadan tzrnir'e git- meyi yeğledi. RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de resepsiyona katılma- yacak. Yeni hukumetin kuruluşu öncesinde duğum haline gelen 29 Ekım kutlama- larında Demirel ve Inönü'nün alacak- ları tavır dun belli oldu. Günlerdir bu konudaki sorulara, "Henüz kararım yok" yanıtmı veren Demirel, dun duzen- İediği basın toplantısında karannı şöy- le açıkladı: "Yann (bugün) sabah Anıtkabir'e gi- deceğiz. Ondan sonrakilere katılmaya- cağız. Meclis'in tavrı ortaya çıktıktan sonra buna karar vereceğiz. O törenler- de protokol kargaşası var. Ona girmek istemiyorum. Cumhuriyetin 68. yılında tavrımızı sanki cumhuriyete konmuş gi- bi durumdan çıkarmak isthoruz. Tav- nmız Çankaya'ya çıkılıp vanlış oturma- yaydı. Bunun bir kısmı devam ediyor. Cumhuriyetin yüzü suvu hurmetine bir kısmında tadilat yaptık. Cumhuriyetin (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) Özal: 20Ekim bir dönemi kapattı Cumhurbaş- kanı Özal, 20 Ekim seçimlerinin bir donemi kapatıp bir başka dönemi açtığını belirterek "Bu yeni dönemde cumhurbaşkanı olarak görev ve yetkim dahilinde aynı şevkle hizmele devam etmekten gunır duyacağım" diye konuştu. "Şimdi başlayan dönem koalisyon donemidir" diyen Özal, "Eski koalisyon devirlerindeki hatalarımızdan ders alırsak, bu devrede de hızlı kalkınma yolunda başanlı olabiliriz" dedi. 4. Sayfada DEMİREL: 500 GÜNDE ENFLASYON TEK RAKAM 4. Sayfada Kuzey Irak'a heyet gidiyor Operasyon durdurulduKDP lideri Barzanı'nın "Kuzey Irak'takı sivıl yerleşim birimlerinin Turk Silahlı Kuvvetleri'nce bombalandığı" iddialarını incelemek için bolgeye heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkilinin Kuzey Irak'ta 48 saat inceleme yapacakları oğrenildi. Güvenlik guçlerinin Guneydoğu'daki operasyonları ise sürüyor. Operasyonlar sırasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile 3 jandarma erinin şehit olduğu oğrenildi. Çatışmada üç terörıstin de olduruldüğü bildirildi. 5. Sayfada Talabani'nin PKK'yı durdurma planı Sınıra peşmerge köyü Kuzey Irak'taki Kurt orgutleri temsilcileriyle Cumhurbaşkanı Özal arasında daha önce yapılan görüşmelerde ele alınan plan, sınır bolgesinin 'meskûn mahal'ıe dönüşturülmesıni öngörüyor. Tampon bolge kaldırılırken sınırda tarım, hayvancıhk ve ticaret geliştiriliyor. KDP'nın Ankara temsilcisi Banaa, Barzani'nin kararı ile başkenti terk etmeden once "Sınırda yeni köyler kurulsun, hay\ancılık başlasın. O zaman PKK buralara gelmeye cesaret edemeyecektir. Bizim insanlarımız PKK'ya tepkilidir"dedi. YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 5. Sayfada TV / 6. Sayfada Zeki Müren eski şarkılarıyla: AşktandaÜstön Caz / 7. Sayfada Takvimde beş renkligün Sadettin Davran Döviz /11. Sayfada Dolar 5 bin 5 lira Teknoloji tüketiciyi zoriuyor Polly Peck /11. Sayfada ASJI Nadir'e 3 koldan dava Edip Emil Öymen NıilliPiyango Yılbaşı Çekilişi Bir kişiye 30 milyar lira •JIYFIN GÖNÜLLÜ Talih Cuşu sürprizlerle ge- l±3sr Vılli Piyango Yılbaşı CJ2İ Çeüişi'nde bu yıl surp- r-i hedıelerin yanında son rmdel ODmobiller ve bir kışi- y t a m 3 milyar lira verecek. t«rreıi-uı büyuk kozu olan ssiprLz paketinde ıse ' -»yTİmnknller" var. Çeki- lişte 7 konut dağıtılacak. Em- lak Kredi Bankaa'nın Istanbul Atakoy'de yaptırdığı milyarlık konutlar Yılbaşı özel Çekilişi'nde. Milli Piyango Idaresi bu yıl piyasaya 800 milyar liralık bi- let surecek. Idare bu paranın yüzde 60'ını dağıtacak. Bilet- ler 10 aralık tarihinden ıtiba- ren bayilerden satılmaya baş- lanacak. Bilet fîyatlan ise tam 80, yanm 40, çeyrek 20 bın li- ra olarak belirlendi. Geçen yıl külçe altın dağıtan idare, bu yıl konut dağıtacak. Milli Piyango Idaresi geçen Yılbaşı özel Çekilişi için top- ladığı para kadar, bu yıl ikra- mıye dağıtacak. İdare, geçen yıl 450 milyar lira hasılat yap- (Arlcası Sa. 17, Su. 8'de) • Kıbrıs harekâtı üzerine CAP TV'de saat 16.00'da yayımlanacak 'Kuçük Mücahit', Kıbrıs'm kurtuluşunun 3. ayında adanın Turk kesımınde çekilen ilk fllm. 6. Sayfada • Charlie Parker'ın yaşamı Clint Eastwood'un en iyi yönetmenlik denemelennden biri kabul edilen 'Bird' fılmınde iki büyuk cazcıyı Forest Whıtaker ve Samuel E. rVright oynuyor 6. Sayfada • Bugün verilseydi kabul etmezdim Piyanist Gülay Uğurata'nın son devlet sanatçısı unvanına ılişkin göruşu. 7. Sayfada • Köylii-memur kösteği Fransa'da sosyalıst azınlık hûkumeü zorda. S. Sayfada • Mitsotakis zorlanıyor Yunanistan'da Başbakan Mıtsotakıs'in, ABD Başkanı Bush 'a yazdığı mektubun basında yer almasıyla başia\an kriz büyüyor. 8. Sayfada • Rusya'da kapitalist dönem Radikal önlemler paketı açıklandı. Yeltsin, başbakanhk gorevine de talip oldu. 9. Sayfada • Sandıktan koalisyon çıktı Polonya'mn ılk özgur seçımlerını eski Başbakan Tadeusz Mazowıeckı'nın partisi kazandı. 9. Sayfada • Hızlı ve yetenekli kral Krallar önde gider... Bu deyiş geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Trabzon maçında Tanju ve Aykut ıçın tam anlamıyla yerinı buldu. Sporda • Küçük bir alev beni yok edebilir' Selımoğlu, 'Aramızdaydı O Gun' kıtabında, Halki Palas'ı konuşturmustu. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Aymazlık... Ankara'da "İslami Cihad Orgüfu"nün, bin Amerikalı yüz- başı, otekı de Mısırlı diplomat olmak uzere iki yabancıya karşı düzenledığı suıkastlar. kanlı grafiğın yükseleceğını gös- teriyor. Kürt sorunu ile terörun bu kadar duyarlı noktalara sıçra- dığı bir dönemde "koalisyon" ve "kurultay" tartışmaları ya- (Arkası Sa. 17, Su. 7'deJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog