Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 25 EKİM 1991 07.00 Açılış- Gün Başhyor (Akış ıçensmde 08 OO'de haber bultenı yer alacak.) 09.00 Susam Sokağı 0930 Kadın Saati Programın söyleşi köşesinde Tansu Çiller'le kadın ve polıtıka konusunda soyleşı yapılıyor. 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yarın: Kuğtl Nachon. Max"dan. Carolina'nın vurulma olayı ile hıçbir ılgısı olmadığını öğrenır. Beatriz, özel hayatına kanştığı içın Itzalya ile tartışır Bunun üzenne Itzalya. Port Rıco'ya dönmeye karar verır 10.45 Okul Televizyonu (Akış ıçerısınde 13.00 ve 15.00'te haber bultenı jayımlanaeaktır ) 15.15 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağın Sesi Programın bu bölümünde orman yangınlan konu edıTıyor 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları Lottyle Curtıs evlemrler: Ancak Eban. bunu bır türlû hazmedememektedır Bu arada Cobot'ın duruşmasına bırden bıre Jenny gelir ve ıfade vermek istedığım söyler. 18.00 Haberler 18.10 Magazin: Bir Mavi YokulukYurdun çesitlı yörelerinde bulunan ılginç yerler, konular. uğraşlar ve muzık yer alıyor. 18.35 A Stüdyosundan 19.10 Beslenirken 19.20 Gençlik 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 23.05 Haberler 23.20 DİZİ: Gazeteciler Rahip Chamberlain kasaba halkından bağış toplayarak bu parayı kendi ışlennde kullanmaktadır Tnbune gjzetesi bu işe el alıp halkın nasıl sömûrulduğûnû ortaya çıkanr 00.15 Haberler -Kapanış 07.58 AçJış - Okul Televizyonu 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgân Nina, Bayan Chancllor'un çatı katma taşınır Ama odadan çıkmayacaklır. Jill bu işte onun parmagı olduğunu anlar. 19.03 Haberler 19.20 25. Kare 19.50 Islam ve Toplum 20.20 Haftanın Sohbeti 20.50 Mini Dizi: Bangkok Sürgûnü Davası temyizde bekleyen Katarina, hapısten kaçmaya karar verir. Hal ve Rıchard ona yardımcı olacak bır plan hazırlarlar. 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.35 Yarışma: Dedektif Sizsiniz Hüdaverdı Yavuz'un hazırlayıp Tülin Kumru'nun anlattığı programın senaryolan Oya Yüce'ye ait. 23.05 Yanm Elma (Aynntılı bilgı yandaki sütunlarda) 23.55 Belgesel: Yannın Dünyası Ay üzennde ve marsta uzay kentlerı kurma projelen . yanşlarda sürücülenn birbırlenni nasıl yakaladıkları ınceleniyor. 00.25 Kapanış 17.13 Açılış- Telegün 19.20 Arkası Yarın: Manuella Manuella kısır olduğunu ve bır bebeğı olmayacağını anlar. Konuyu Berner'a anlatır. 20.00 Konser 20.50 DİZİ: Hayalci Toma bir haftalığma lngılızce öğretmenlıği Vdpması ıçın teklıf gelır. Teklıfı kabul eder. Ancak ış sandığı kadar kolay değıldır 21.15 Belgesel: Büyük Haber Hikâyeleri St. Helens volkanının patlaması konu edılıyor. 22.10 TV Filmi: Akşam Yemeği Sekizde -Kapanış 15.38 Açılış - Okul Televizyonu 20.05 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak 20.35 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 21.00 Açık Oğretim 23.00 Dizi Film: Fanelli Kardeşler Dom. kendınden çok küçük bır kızla. Ronnıe"nın sınıf arkadaşıyla çıkmava başlar ve onunla evlenmeye nıyetlenır. Ancak kızın babasıyla tanışmak ıçin evlerine yemeğe gittiginde hiç de beklenmedık olâylar meydana gelir.. 23.25 Belgesel: Pan-Kapanış llk bolümü ekrana gelecek belgeselde Akdenız dogası anlatılıyor. 19.00 Açılış - Haberier 19.20 Çocuk Kuşağı 19.45 Hata Kimde 19.55 Yerli Drama 20.50 TRT Halk Konseri 22.00 Haberler ve tngilizce, Abnanca Haberier 22.50 Sizin İçin 23.40 Eğlence: 24'e Dogru-Kapanış 07.00 tyi Gûnler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera TÖ.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Gnnler 11.50 Starl Haber 12.00 Sinema: Altin DÜŞİer (Aynnuh bilgı yandaki sütunlarda) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya Bahstik ıncelememn sonucu kurşunun Regındld'ın sılahından çıktığını doğrulamaktadır. Mar> gecmışını hatırlamaya başlamıştır. Sçott, Dawn'm pkula devam eaebılmesi icin elinden gelen gayreti göstermektedir. 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 16.30 Çizgi Film: Tinv Toon Maceraları 17.00 Haberler 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Murphy Brovrn 18.30 Polisiye Dizi: Mac Gyver 19.30 Starl Haber 20.00 Komedi Dizisi: Karışık tş Halıt annesmın gelmekte olduğu haberıni almış. ve ıyıce telaşa düşmüştür. Kımükler sürekli olarak değıştıği için işler arapsaçına dönmüştür. Şehnaz hanım geldığınde burasının bir akıl hastanesı olduğu yalanı söylemr. Şehnaz, oğlu Halıt'in bu hastanenin müdûrü olduğunu zanneder. Sevda'nın kendisıni aramak ıçın tstanbul'a geldığını söyler. 20.30 Türk Sineması: Saffet Beni Affet (Aynntılı yandaki sütunlarda) 21.55 Starl Haber 22.05 Laf Lafı Açıyor (Bugün köşesinde) 23.05 Sinema: Sınıf (Aynntılı bilgı yandaki sütunlarda) 00.45 Starl Haber 00.55 Gece Jimnastiği 01.05 Sinema: Düşler Sokağı (Bugün köşesinde.) 02.50 Sall Pazan Tekrar program 04.20 Müzik 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 05.30 Pembe Dizi: Bfitûn Çocuklanm 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 12.28 Açılış - Kadınlanmız 13.00 Hata | D ) Kimde? 13.30 tstekleriniz 14.00 Haberler ve Hava Dunımu 14.20 Sağlık 14.30 Bilgi Yarışması 15.00 Yalancmm Mumu 15.50 Yörelerimiz Türkülerimiz 16.05 tnsan ve Ahlak 16.25 Tarım 16.30 Edebiyat Edebiyat 16.45 TV Oyunu: Geçmiş Bahar Mimozaları 17.35 Kapanış STAR1 SİNEMA: SINIF 23.05 TV2 YARIM ELMA 23.05 Gençlerin cinsel sonınlanniB mizahi bir dille anlaüldıgı filmde Jacqueline Bisset başrolde. Gençlik fîlmiSouf (Class) / Yönetmen: Lewis John Carlino / Senaryo: Jim Couf, David Greenvvalt / Kamera: Ric Waite AMüzik: Elmer Bernstein / Oyuncular: Jacqueline Bisset, Cliff Robertson, Rob Lowe, Andrevv McCarthy, Stuart Margolin, John Cusaok / 1983 ABD yapımı / Süresi: 98 dakika. TV Servisi — Liseyi yeni bi- tiren bir genç üniversiteye baş- lar. Kızlara karşı çekingenliği- ni üzerinden atmak için tecrü- beli arkadaşlannın da yardı- mıyla hayat kadınlanyla bera- ber olmak isteyen genç başını belaya soktuktan sonra orta yaşü bir kadına âşık olur. Ne var ki âşık olduğu bu kadın okuldaki en samimi arkadaşı- nın annesidir. Gençlerin cinsel sorunlannın mizahi bir dille anlatıldığı 'Sınır her ne kadar boş bir ko- nu içerse de Hollywood'un ye- ni yakışıkhlanndan Rob Lowe ile Andrevv McCarthy ve güzel yıldız Jacqueline Bisset ile bir nebze değer kazanıyor. Zerrin'den arabesk pop ZerrinÖzer programda yeni kasetinden parçalan seslendiriyor. SİNA KOLOĞLU Zerrin Özer bu akşam yeni kasedinden parçalar ile Yanm Elma'da. * Zerrin Özer'in bu Yanm El- ma'da ikinci play back konseri. Geçen yılda, özer bu program- da yer almıştı. Ve o zaman da biz Zerrin özer için Türkiye'nin en iyi pop müzik gutlaklanndan biri olduğunu yazmışok. özer'in bu özelliği son kasetinde de gö- rünüyor. Ama Türkiye'de yapı- lan bir yanlışlık var. Pop müzik Türkiye'de yüzde yüz kendini "besteci - söz yazan - diizenk- Zerrin Özer üçgenine sıkıştırmış. Ken- di bestesini yapın kendi sözünü yazan star sayısı oldukça az. Bu örnek Zerrin özer'de de görü- nüyor. Bu üçgene kendini teslim eden özer sonuçta sesini harcı- yor. Ama bizde starlar işe bu boyuttan bakmıyorlar. Onlar için kaset satışları önemli. Evet bu anlamda Zerrin özer'in son kaseti de iş yapar. Ama bilinmeli ki şarkıcı kendini her şeyi ile "başkalanna teslim ettiği" an- da kullanılır sonra bir kenara atılır ve geriye hiçbir şey kalmaz. Son kaset ile ilgili olarak söyle- mek istediğimiz bir konu da bes- telere ilişkin. Son dönemin arabesk-pop nnısı kulaklara bel- li bir kalitede müzik yollasa da kendini yenileme zamanı geldi- ği kanısındayız. Zerrin özer'in de son kaseti ile bundan önceki arasında hiç- bir fark yok. Yanhz sözler değis- miş. Elektro gitar diye çok gü- zel bir entrüman var. Insanlar stüdyolardan çıkan fabrikasyon sentetik seslerden bıktı. TV1 BİR BAŞKA GECE 21.00 Ekranda bildik yüzlerTV Servisi — TRT'nin magazin - eglence ku- şak programı "Bir Başka Gece"de bu hafta stan- dardını korumaya çalışacak. Star olarak Zekai Tunca ve Nuray Hafiftaş var. Şu anda ekrandaki teknik beceri ve kurgusu ile en kaliteli program olan "Bir Başka Gece" içerikte sıkmtıya düsuyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi ekran "belli protokol saptamış" bunun dışına çıkmıyor. tkincisi yapımalann "daha faz- la seyrediür" diyerek müracaatlannı bu isimle- re yapması. Ama Türkiye'de TV'nin bir işlevi de seyir ufkunu genişletmek ve yönlendirmek- tir. "Bir Başka Gece" işte bu çelişkiyi özellikle müzik ve "star konuk"larda yaşıyor. Örneğin bu akşam konuk olarak ekrana gelecek olan Hül- ya Avşar'ı geçen günlerde TRT TV'sinde ve Cem Özer'in 'talk show'unda izledik. Bu akşam Av- şar ile moda ve makyaj üzerine söyleşi yer ala- cak. Avşar'ın sanat yaşamı, esprileri, makyaj, giyim zevki vs... Bunlann için ayn ayn program- lar mı yapmak laam? İşte bu yapımcının "tu- tulan sanatçı" kolaycılığı oluyor. Bir Başka Gece'nin müzik bölümünde Zekai Tunca, Nuray Hafiftaş yer alıyor. "GiilHira EgleneUm" bölümü zaman zaman düzeyli esp- rileri ile ekrana geliyor. "Sanat DünyasT'nda ka- rikaturist Turfaan Selçuk yer alacak. "Kadının Penceresinde" vücut geliştirme şampiyonu Zey- nep Ever hem konuk olacak hem de bir gösteri sunacak. Dans bölümünde Tuneay Vural dans grubunun bir gosterısi, sporda Hıncal Uluç'un Beşiktaşlı Recep ve Fenerbahçeli Tnran ile yap- tığı söyleşisi de yer alacak. STAR1 TÜRK SİNEMASI SAFFET BENİ AFFET 2030 Onbeş yıllık güldürüiîlmiSaffct Beni Affet / Yönetmen: Aram Gülyüz / Senaryo: Suavi Sualp / Görüntü yönetmeni: Kenan Kurt / Oyuncular: Sadri Alışık, Selma Güneri, Mete tnselel, Neriman Köksal, Nevra Serezli, Ali Şen, Perran Kutman, Sümer Tilmac, Baykal Kent / 1976 Olgun film yapımı / Süresi: 90 dakika. TV Servisi— Sinemamızın birkaç günde film bitiren en "taızlı" yönetmeni Aram Gül- yüz'ün imzasını taşıyan 15 yühk güldürilsü "Saffet Beni Affet' Starl ekranında. Çokluk polisiye ve güldürü turünde uç yüzün üstünde fılmi olan, argolu filmler modasmı başlatan otuz yılhk yönetmen Gülyüz'ün bu güldürüsü, sine- mamıza sanatsal hiç bir katkı- da bulunmayan, piyasa örnekle- rinden biri. Içeriği, tipleri, olay- lan ve bol kahkahasıyla sadece eğlendirmeye yönelik film- lerden. 1981 yılında yitirdiğimiz gül- mece, oyun, senaryo yazarı SH- avj Sualp'in kendi tiyatro oyu- nundan uyarladığı "Saffet Beni Affet" fîlminde, sokaklarda ser- bet satarken, günün birinde meyve suyu fabrikası sahibi olan bir adanun üç kansıyla olan gü- lünçlü evüh'k öyküsü anlatıliyor. Filmin Saffet adlı kahramanını 46 yıllık deneyimli sinema oyun- cusu Sadri Alışık oynuyor. 1939ya "Hisse-i Şayia" oyunuy- la tiyatroya, 1945'te "Günahsızlar" filmiyle sinema- ya ba^lasan Alışık, yarattığı "Turist Ömer" tipiyle popüler olmuş, başansını önce başroller, sonra karakter rolleriyle günü- müze dek sürdürmuştü. Filmin zengin oyuncu toplu- luğu içinde, 1981'de ölen tanın- mıs komedyen Mete İnselel de var. 1974'ten sonra sinemamızı saran seks filmleri furyasına da gerûş boyutlarda katılmaktan kacınmayan İnselel, "Saffet Be- ni Affef'i çevirirken bir yandan da "Anya Manya Kumpanya" adlı kendi tiyatrosunda "Idi Amin - Avantadan Lavanta" müzikal guldurüsunü de sahne- liyordu. Filmin baş kadın oyun- cusu Selma Güneri ise şimdi si- nemanın uzağında kaldı. Sokaklarda şerbet satarken günün birinde meyve suyu fab- SELMA GÜNERİ— Sinemaya uzun suredir an vermiş otan sanatçınuı 1976 tarihH fflmi eknna gehyor. rikası sahibi olup sınıf atlayan Saffet (Sadri AJışık) girdiği sos- yetede çevresinin renkli ve hare- ketü yaşamına ayak uydunnaya çalışırken Uk kansını (Perran KutmaB) beğenmeyip bosar. Sosyeteden tamyıp evlendiği ikinci kansmdan (Nevra Serez- li) de ona ayak uyduramadığı için bosann". Sonra bir başka ka- dınla (Selma Güneri) üçüncü ev- liliğini yapar. Tam aradığı kadı- ru bulduğunu sandığı an, en gü- vendiği yardımcısı (Mete İnselel) ile son kansırun, kayınvalidesi- nin servetine konmak için akla hayale gelmedik dolaplar çevir- diğini öğrenince çılgına döner. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açılıs, progıam. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz. hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ler. 07JK Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 GunJe gelen. 09.00 Haberler.09.05 lstek- leriniz seçtiklenmiz. 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onunru saat. 11.00 Hab:rler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 17.05 Reklam- lar. 12.10 Gunü yaşarken. 12^5 Reklamlar "e radyo prograralan 13.00 Haberler. 13.15 Rek- lam programı. 13.25 Hafif mOzik. 13J0 Bölge- sel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Çocuklaria baş baja. 18.00 Haberler. 18.05 Ha- yaün içinden. 1835 Bölgesel yayın ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 19.30 Türküler ve oyun ha- valan. 20.00 Türkçe sözlu hafif müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20.30 Erkekler topluluğundan farkılar. 21.00Haberler. 21.05 Samanyolu. 22.00 Kadınlar topluluğundan türküler. 22JC Çağdaş Türk sanat muzıgi 23.00 Haberler. 23 15 Cuma- dan cumartesiye (2). 0035 Günun haberlerinden özeüer. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0435 Gece yayını. R A D T O Z 07.00 Aphş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07M Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05Türk.üler. 09.20 Oyunlarla yaşayan- lar. 09-55 Çesitlı muzık. 10.00 Halk muaği söz- luğumüzden. 10.20 Dunden bugüne Anadolu. 10.40 Turkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haber- ler. 11.45 Eğitim dünyamız. 1İ00 Beraber ve solo türküler. 1230 Dünden bugüne ses ve saz dün- yamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgıla- nndan ezgiler. 13J0 Doğa ve insan. 13.45 Şar- kılar. 14.00 Vabancı dil dersi. 14.45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 İkinci bahar. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yann. 16.00 Eğitim dün- yamız. 1&30 Yurttan sesler. İ1M Haberler. 17.05 Kadınlar topluluğundan şarkılar. 17J0 Küçük konser. 18.00 Segâh failı. 1830 Bilim ve tekno lojı dünyasından. 1830 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 19.00 Haberler. 19J0 Hafıf müzik. 20.00 Yabancı dıl dersi. 20.45 Hafif müzik. 21.00 So- listler geçidi (TSM).21J0 Türküler geçidi. 22.00 Kuçük koro. 22J0 Türkçe sözlü hafıf müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberier. 23.15 Beraber ve solo türküler. 23.45 Hafıf mü- zik. 2335 Opera saati. 0035 Günün haberlerin- den özetler. 0038 Program ve kapanış. H A U T U O 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzıklı dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 11M Ha- berler. 12.15 Ögle ve müzik. 13.00 Günün kon- seri. 14.00 Haberler 14.15 Muzık magazin. 15.00 Konserlerden. 1630 TRT Istanbul hafıf ve caz orkestrası. 17i» Haberler. 17.15 Sızler ıçin. 18J» Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Barok ope- ra. 20.00 Pop-caz. 21.00 Dınleyıcinin koşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik paleti. 23.00 Eski- den yeniye. 24.00 Gece ve muzık. 0035 Günun haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 Ha- berler. 07.40 Solistler geçidi 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havala- rı. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahıngetırdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şar- küar. 11.20 Türküler. 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bah- çesi. 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizın içın seçtıklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âsıklar ve mahalli sanatçıları- mız. 1630 Devlet korolan. 17J» Haberler. 17.05 Türkuler ve oyun havaları. 1730 Fasü. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat müziği dinleyi- ci istekleri. 1838 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE POLİS İSTANBUL 0738 Açıhş, Prog- 0638 Açılış, Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- taj Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Dunımu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solist: Hilmi Şahballı 09.00 Sohstler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 Selçuk Aygan'dan Şarkılar. 0935 Hava Dunımu. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Nesrin Sipahi. 11.25 Şevket Kâğıtçı'dan Türküler. 11^5 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtıkleriniz. 1235 Türkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Solist: Nükhet Duru. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Dunı- mu. 1430 Vedat GürseTden Şarkılar. 15.10 Mü- zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mü- zik Dagaragı. 16.45 Güler Duman'dan Türkü- ler. 17.05 Turkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. BURAK FİLM MÜZİK . ÜRETİM MERKEZİ SUNAR... OZGUN MUZIKTE BEKLENEN KASET CIKTIL YEPYENİ BİR TARZDA, YEPYENİ BİR YORUMLA İ ÖÖZİYA ÖZBAYMERHABA DİYEREK" Kasetçinizden isteyjniz BURAK FİLM MÜZİK ÜRETİM VE PAZARLAMA MERKEZİ "Burak" Turtaş A.Ş.'ye aıt markadır. 1MÇ ö.Blok So: 6402 Unkapam-lstanbui Tel: 526 47 69 - 526 72 98 Fax: 526 72 84 1- MERHABA DİYEREK 2- SAHIBIM NEREDESIN 3- EY GOZÜM 4- DERTLI PINAR 5- BIZIM YDLLAR KAR BORAN 6- 0 YAR GELİR 1- SEVDAM VURULDU ZINCIRE 2- YETMEOI ÖMRÜM 3- PJERDESIN 4- GELECEK GÜZEL GÛNLER 5- BİR SEVDA YÜZÜNOEN STAR1 SİNEMA: ALTIN DÜŞLER 12.00 Gerçek bir olay AMm Döşler (Dreams of Gold) / Yönetmen: James Goldstone / Oyuncular: Cliff Robertson, Loretta Swift, Scott Paulin, WilliamZabka/1986 yapımı /100 dakika. TV Servisi — 200 milyon dolarlık altınla Florida açıklannda yatan, 17. yüzyılda batmış bir tspanyol teknesini aramak işine hayatıru adayan bir adam, tam 17 yıl bu işi sürdürür... Gerçek bir olayı ele alan bir TV yapımı. TRT ekranında geçen aylarda "Kazaomak-Winning" adL yazış filmini izlediğimiz ve son yıllarda TV için çaiışan James Goldslone'un bu fîlmi, gerçek bir olayı belgesel tadinda bir anlatımla veren ve ilgiyle izlenen bir serüven. Oscarh oyuncu Qiff Robertson'un göz dolduran bir oyun verdiği film, özellikle su altı maceralannı sevenler için. rarn. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevılen Melodiler. 10.00 Her Cu- ma Sizlerle. 11.08 Kayıp Haberlen. 11.05 İşte Saz İşte Söz. Solist: Hilmi Şahballı. 11.30 Bır Solist: Bryan Adams. lLOe lstekler. 13.00 Türkçe Söz- lü Hafıf Müzik. Solist: Gökben. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Evarything But The Girl. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Nes- rin Sipahi. 15.10 Akın Uğur'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. 1&00 Pop-Stereo Programı. 17J0 Müzik Da- garagı. 1730 Gün Biterken. 19.00 Kapanış. Alrnan TV'sinde hrkçıhk' • BERLİN — Berlin televizyonu SFB, kentte yaşayan yabancı gençlerin durumunu belgelemek amacıyla bir program hazırladı. 31 ekim gunü düzenJenecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna tamtılacak olan 'Moskito' adlı programda, neonazi Alman gençler ile aralannda Türklerin de bulunduğu yabancı gençler, son haftalarda güncel olan ırkçıhk, yabancı düşmanlığı ve saldırı olaylarmı tartışıyorlar. UGUN • Sinema: Düşler Sokağı Starl 01.05 Hollywood sokaklannda dolaşan bir sapık kurbanlarını öldürürken polis, sapığı yakalamak için çabalar. Sanşın yıldız Morgan Fairchild'ın da rol aldığı 1988 tarihli gerilim rümini VVilliam A. Graham yönetmiş. • Laf Lafı Açıyor Starl 22.05 Cem özer ve Muzaffer Abayhan'ın sundukları talk show programının bu haftaki konuklan Seren Serengil ve Eser-Engin Noyan ikilisi. UYDULAR RTL PLUS 20.10 Lotarya. 20.15 Serseri Bölük Dizi. 21.15 Hava Kurdu Dizi. 22.10 Ikiz Te- peler Dizi. 23.05 Başlama Düdü- ğü Futbol 00.05 Tutti Frutü Erotik yarışma. 00^5 Aktuel Ha- berler. 01.10 Elmas Gol Erotik fıl- mi. 02.30 Soi Madrid Amerikau filmi. Yön: Brian Hutton, Oyn.: David McCallum. 03^5 Viyana- da Randevu Amerikan filmi. 05.35 Formula 1 özetler SUPER CHANNEL 20.00 Drama. 2030 özel Haber, 21i» Spor. 22.00 Vahşi Amerika, belge- sel. 23.30 BBC Haberler. 23J0 ABD Kapanış Fiyatı. 23.45 TVde Sinema. Üç Kunışluk Opera. 1%5 ABD fürru. 24^5 Müzik Haberleri. 01.00 Aranıyor, unlü müzısyenler ve küpleri 02.00 Mavı Gece, Sanat ve Magazm. 02JOBütünMixler. 0X30 Bütun Gece Müzik. K Z Î İ I İ 19.45 tyi Akşamlar AJ- manya. 20.20 Şans Çarkı, Yanşma. 21.05 Hava Dunımu. 21.15 Soygun. Ingıliz filmi. Yön: Peter Vates. Oyn.: Staniey Baker, James Sooth. 23.10 Haberler. 23.20 Onu Yüksege As. Amerikan filmi. Yön.: Ted Porst. Oyn.: Clint Eastwood, lnger Ste- vens. 01.15 Haberler. 01J0 Viyan# ya Gel. Erotik komedi filmi. 02.45 Spor, Tenis. 118J5 Spor Toto. 19.00 Di- zi. 19_30TeleOyun. 20.00 Belgesel. 21.00 Haberler. 21.30 Two People Film. 23.10 Filrn. 24M Haberler. 00.05 Fılmin Devamı. • 3 B 9 20.10 Film Arabulucu. 21.30 Haberler. 22.00 Densizlikler. 22.10 Korku. 22.40 Paradise Road Amerikan aşk fiimi.. 00.05 Haber- ler, 00.20 Bugün Gibi. 00.25 Pa- pandreu Davası. 01.10 Talking Walss Amerikan Fılmi. RAIUNO 119.40 Biagı: 10EmİT Haber programı. 20.40\annınTak- vimi. 2050 Hava Dunımu. 21.00 Haberler. 21.40 Füm. . 23.45 Ha- berier. 24.00 Dizi. 01J» Gece Ha- berleri, Hava Dunımu. 01.30 Parlamentoda Bugün. 01.40 Gece Yansı ve ötesi. 02.00 Bölgeler. RAIDUE ll9J0SporAk$amı. 1935 Komiser Koster, Dizi. 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 2130 Sirk. 00.15 Pegaso OUylarve Düşünceler. 01.00 Hava Dunımu- Fal. 01.05 Haydi Sinemaya. 01.15 Gece Sineması. KMsMM 1OM Bugün, Stüdyo 3 Sat. 20J0 Mirko ve Franca 1979 Avusturya TV filmi. Yön. Georg Lhotsky. 22.05 Spor, Filmlere Ba- kış. 22.40 Resımlerle Yolcuhık, Yö- netmen Ulnke Ottınger'le söyleşi. 23.55 GaripOrlando, 1981 Alman fümi, Yön.: Ulrike Ottinger. BBCTVEUROPEIttJOSaka Yok. 20.00 BBC Dünyadan Haber- ler ve Hava Dunımu. 20J0 Her Sa- niye Sayüıyor. 21M Russ Abbott, Şov. 21J0 Son Yaz Şarabı, Dizi. 22.00 BBC Londra'dan Haberler. 2230 Zayiat. 23J0 Snap. 00.15 Iş Dıinyaşı Raporu. 00.30 Senin İçin Haberira Var Mı? 01.00 Kapanış. tmmot) | makına muh^ndıslen odası ıstanbui şubesı SEMİNERLER * Ptostİk kalıp tasanmı -II Sac bükme ve derin çekme katıplan (8-10 Kasım 1991) Yer: MMO Ist. Şb. Eğitim Merkezi * Endvstrid* ve konutiarda doğal gaz Seminer + Panel (11-16 Kasım 1991) Yer: ITÜ Sosyal Tesisleri Maçka / İST. Aynntılı Sflgi Için; MMO ist Şb Eğitim Merkezi araselvıler Cad No: 93 Taksım 149 11 64- 149 07 62
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog