Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/18 SPOR 25 EKİM 1991 Lyon'u biberon takımı olarak niteleyen Fransız basını, Trabzonspor'a övgüleryağdırdı Çılgın gece,öldtirücü futbolTrabzonspor'un dengeli kurulmuş bir ekip olduğunu savunan L'Equipe, "Trabzon'un birdenbire hızlanma yeteneği var" yorumunu yaptı. France Soir, "Lyon kükredi, ama çok geç" başlığını kullandı. MtNE G. SAULNIER PARİS — Lyon'daki Gerland Stadı'nda, Trabzonspor'un Lyon takımını 4-3 yenmesi, Fransız futbolseverleri arasında biiyük şaşkın- lık, Fransız yazılı ve görsel basınında ise dü- pedûz olay yarattı. Ûlkenin en önemli spor gafetesi "L'Equipe", maçı manşetten ve "tnamlınaz Kovabmaca" başlığıyla verdi. Le Fıgaro ise "Lyon'da Çılguı Bir Gece"den söz ediyor. Libcration: "Türkler Bir Kafa tler- de", France Soir "Lyon Kükredi An» Çok Geç" başlıklarını kullanırken maçın "taıuıılıııaz" sonuçlan ve "cdgınlıgı" hemen tüm basın organlarunn paylaştığı sıfatlar oluyordu. Televizyon ve radyo, Trabzonspor'un za- ferine geniş yer verirken spor muhabirleri şaş- kmhklannı apklamaktan çekinmediler. Fran- sızları şaşırtan olay, Trabzonspor'un "öldüriicii" diye nitelenen birden hızlanma yeteneği, örneğin L'Equipe gazetesinin maçı inceleyen iki muhabiri, "Trabzonspor son de- rece dengeli kurulmuş, gücünü uyumundan alan bir takım. Aslında ne oyunculan ne de oyunu dahiyane sayümaz. Ancak birdenbire hızlanabOme yeteneği optimum noktadaki bu takım, karşısındakini gafil avlayabilmek açı- andan bflyük üstünlük gösteriyor" düşünce- sindeler. L'Equipe gazetesindeki yorumun son tüm- cesi ashnda bu maçın ozüntt en iyi biçimde ortaya koyan formül: "Lyon Olimpikleri, maçın ikinci yuisuu Türklerin ardından sevirtmekle geçirdiler." Fransız basını, Lyonlulan, Türklere yeti- şebilmek için harcadıklan bUyük çaba dola- yısıyla takdir etmekle birlikte "biberon takımı" diye niteliyor ve Trabzonspor'un fe- leğin çemberinden geçmiş ve kurnaz oyunu süresince sergilediği tüm numaralan "saf saT' yutmakla suçluyor. Maç sonrası görUşlerine başvurulan Lyon antrenörü Domenech, kesinlikle kendi oyun- culannın performansını eleştirmedi ve "Eli- mizden geteni yaptık. Biv gol attılar, biz de attık. tkinci golu attılar, biz de ikincisini at- tık. Üçnncti golü attılar, biz de yapıştırdık üçüncüsünü. DördüncüsüDe karsılık verecek zaman bulamadık. Birkaç dakika daha ohay- dı, bal gibi yenebilirdik onlan. Rövanstan umutluyum" diye konuştu. Oysa ülkenin futbol otoriteleri, Lyon takı- mına Avrupa Kupası'ndan elendi gözüyle ba- kıyorlar. Bunu açıkça dile getirmemekle bir- likte, "Trabzon'daki maç umutsftz", "Lyon'- un Avrupa Kapası'ndaki işi biük gibi", "Lyon'un Aynıpa'daki yazgısı bir viraj aldı" tümceieri söz'konusu kanıyı açıkça beürtiyor. Trabzonspor'un maçı yapan iki takım ara- sındaki en oturmuş ve gereken zamanda en çabuk hız kazanabilen ekip olduğu, Fransız- lann fıkir birliği içinde olduklan bir olgu. Lyon'un geriden gelmekle birlikte üç gole kar- şılık verebilmiş olmasını da alkışlıyor, ama "yeterli" bulmuyorlar. Fransız medyalanna göre Lyon sahasından galip çıkan yalnız Trabzonspor değil, aynı za- manda sahayı egemenliğine alan Türk seyir- cisi. Gerek televizyon ve radyo gerekse gaze- teler, Gerland Stadı'nı dolduran Türk taraf- tarlardan övgü ve saygı ile söz ediyorlardı. Türk seyircilerin "iyi niyetü" ve terbiyeli coş- lcusu, Fransız futbolseverlerini Trabzonspor'- un zaferi kadar etkilemiş durumda. France Soir gazetesi, Lyon'lulann Gerland Stadı'nda "deplasmanda" gibi olduğunu vurgulayarak Türk seyircilerin Trabzonspor'a yaptığı dev tezahürata dikkati çekiyor. Yine aynı gaze- tede, Trabzonspor'un aslında "ae kadar tebüketi" bir takım oluşunun, maç öncesi Lyon tarafından yeterince anlaşümadığı ileri sürülüyor. Bu konuda, Fransa sahalannın Türklere uğur getirdiği ve daha önce F.Bah- çe'nin Bordeaux, Galatasaray'm Monaco önünde aldığı maçlar anımsatılıyor. Başkan Yılmaz: Turu geçsinler prime boğayım LYON (Cnmhuriyet) — Trabzonspor Kulübü Başkanı ve DYP Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Ydmaz, takımının UEFA Kupası'nda 3. tura yükselmesi halinde futbolcula- n prime boğacağını açıkladı. Lyon karşısında sergilenen futbol ve alınan 4-3'lük gali- biyetin kendilerini guurlandır- dığını açıklayan Başkan Yıl- maz, yann Fenerbahçe ile oy- nayacakları maçı ertelemeyen Futbol Federasyonu'nu eleş- tirdi. Federasyonun taraf tut- tuğunu açıklayan Yılmaz, "Lyon'da vanmızı yoğumuzu ortaya koyduk. Şimdi bir bü- yük maç daha oynayacağız. Kunıl kararı olmadan tek ba- şına erteleme isteğimizi geri çe- viren Başkan Şenes Erzik'i kımyoruz" dedi. 3. tura çok yakın olduklan- m da kaydeden Mehmet Ali Yılmaz, "Trabzon'daki maç- ta da başanlı olsunlar ve 3. tu- ra çıksınlar, ondan sonra ba- na gelsinler. Şimdiden rakam söylemek istemiyorum, ama futbolcuları prime boğacağım" diye konuştu. Lyon karşısyıda alınan ga- libiyet sonrası kutlama yap- mayan futbolcular, 6 kasım- daki rövanş sonrası eğlenecek- ler. Türk gazeteciye saldın UEFA Kupası ikinci tur ilk maçının Trabzonspor'un 4-3 galibiyetiyle sona ermesi üze- rine stat dışında Fransızların Türk seyircilere sataşması üze- rine çıkan kavgayı görüntüle- mek isteyen foto muhabiri Sel- çuk Mumcu'ya Fransız bir ho- oligan saldırdı. Fransız seyirci Mumcu'nun üstüne gelip elindeki fotoğraf makinesini alarak yere fırlat- tı. Makinesi ve flaşı kınlan Selçuk Mumcu'nun gazeteci olduğunu anlayan olay yerin- deki polisler, Fransız hooliga- nı karakola götürdüler. Selçuk Mumcu da ifade vermek için karakola gitti. Geceyi polis karakolunda geçiren Fransız hooligan, bu- gün mahkemeye çıkanlacak. Voleybol GSaray yenildi Emlak Bankasu 3 Galatasamy: 0 SALON: Selim Sırrı Tarcaru HAKEMLER: Fahrettin Ger- çeker (6), Gamze Kılıç (7). EMLAK BANKASI: Nisa (6), Nalan (7), Karolina (7), Gülay (7), Sonay (7), Nadejda (6). GALATASARAY: özlem (6), Duygu (7h DUek (6), Pınar (5), Nihal (6), Arzu Bîçici (6) (Ar- zu Çelik 4). SETLER: 15-5, 15-11, 15-7. SÜRE: 48 dakika (12, 21, 15). ANKARA (Cumhuriyet) — Türkiye Birinci Bayanlar Vo- leybol Ligi'nde Emlak Banka- sı, Galatasaray'ı 3-0 yendi. Zayıf rakibi karşısmda yal- nızca ikinci sette zorlanan Em- lak Bankası, setleri 15-5,15-11, 15-7 kazandı. Günün ikinci maçında ise Enkaspor, Gazi Üniverskesi'ni 3-0 yendi. Eczacıbaşı: 3 BeykoztO HAKEMLER: Fisun Zöhrap (7), Orhan Utkan (7) ECZACIBAŞI: Gamze (7) — Penka (7), Arzu (8), Ayiin (7), Serap (7), Pelin (7), Şehnaz (6), Bahar (S), Ebru (5), Mü- ge (5). BEYKOZ: Seda (5), Billur (6), Pınar (5), Aysun (6). Hülya (5), Csilla (6), Ayşen (5), Nil- gün (5), Vildan (5). SETLER: 15/2, 15/1, 15/6. ALEV ANAKÖK Lyon'u Fmnsa'da 4-3 yenen Bordo-Mavilileri havaaknında çok sayıda tamftar karşıladı TrabzonsporomuzlardaBordo-Mavilileri Atatürk Havaalanı'nda karşılayan çok sayıda taraftar Başkan Mehmet Ali Yılmaz ve futbolcuları omuzlara alarak bir süre tur attılar. Futbolcular ve taraftarlar kemençe eşliğinde horon teperken havaalanı "En büyük Trabzon" sesleriyle inledi. çok sayıda taraftar karşılarken başta Başkan Mehmet Ali Ydmaz olmak üzere tüm teknikARİF KIZILYALIN Trabzonspor'a 'coşkulu' karşuama. UEFA Ku- adam ve futbolcular omuzlara ahndı. pası 2. tur ilk maçında Olimpique de Lyon'u Atatürk Havaalanı dün tarihi günlerinden bi- Fransa'da 4-3 yenen Bordo-Maviü takım dün ak- rini daha yaşadı. Takunlann dış sahada elde et- şam geç saatlerde yurda döndü. Trabzonspor'u tiği galibiyetle coşan taraftarlar Trabzonspor'u karsılamak üzere havaalamnı âdeta istUa' ettı- ler. Güvenlik güçlerinin tüm önlemlerine karşın saat 15.30'dan itibaren havaalamnda toplanan 2 bine yakın taraftar uçağın piste iniş saatine ka- dar 'En büyük Trabzon' sesleri ile çevreyi inlet- tiler. Taraftarlann taşkınhğından çekinen hava- alanı yetkilileri Bordo-Mavili bayraklarla gelen- leri bekleme salonuna almadılar. lçeriye gireme- yen taraftarlarla polisler arasında yer yer tartış- malar çıktı. 1 saat 20 dakika rötar yapan uçağın alana indiği haberini alan taraftarlar güvenlik en- gellerini de aşarak salona kadar girdüer. Güm- rüksüz bölgeye kadar gelmeyi başaran biı horon ekibi kemençe eşliğinde horon tepti. Pasaport kontrollerinin tamamlanmasından sonra yolcu salonuna geçen Trabzonspor kafile- sine büyük bir sevgi gösterisinde bulunuldu. DYP'den milletvekili secilen Mebmet Ali Yılmaz omuzlara alınırken gümrüksuz bölgeye kadar gir- meyi başaran taraftarlar futbolculan teker teker kutladılar. Bu arada Başkan Mehmet Ali Yılmaz da yöneticilerle horon tepti. Taraftarlann "Yıl- mmz başkan, Trabzon şampiyon" sozleri arasın- da omuzlarda dışan kadar çıkarılan Trabzonspor başkanı kalabalık nedeniyle bir ara bavulunu kaydetti. Ancak yetkililer Başkan Yılmaz'ın ba- vulunu bulup kendisine teslim ettiler. Başkan Yılmaz'ın ardından teker teker yolcu salonuna geçen futbolcular omuzlarda havaala- mnı terk ettiler. Başta Ünal olmak üzere kaptan Ke'mal, Hami ve Ismail'i omuzlara alan taraftar- lar hatalı goller yiyen Petronoviç'e ise fazla ilgi göstermediler. Yugoslav kaleci de havaalamnda sessizce bekledi. Kendisine soru soran basm men- suplanna 'hakaret' eden Petronoviç, "Yok tize demeç" dedi. Havaalamndaki sevgi gösterüeri Teknik Direk- tör Urbain Breams'i de bir hayli duygulandırdı. Omuzlara alındıgı an gözleri dolu dolu olan Bel- çikah teknik direktör takımı ile "gurar" duydu- ğunu söyledi. Yapüan sevgi gösterileri karşısmda duygulanan futbolcular 3. turun kendilerine çok yakın oldu- ğunu ifade ettiler. Son gole imzasını koyan Or- han, "Bu iş bittT derken Hami de "Inandmaz bir geceydi. Binierce Türk vatandaşının bize ver- difi destekle coştuk" diye konuştu. Futbolcular şimdiki hedeflerinin F. Bahçe maçı olduğunu açıkladılar. Futbolculara havaalamnda yapılan sevgi gös- terileri yol boyunca da sürdü. Yaklaşık 100 araçlık bir konvoy ile birlikte yola çıkan Trabzonspor otobüsüne polis araçları da eşlik etti. HORON TEPTtLER — Futbolcular ve teknik direktör Braems, Havaalanı'nda kemençe eşliğinde horon teptiler.(Fotoğraf: ASENAÖZKAN) G. Sarayfutbol şubesorumlusu YurdaşenKamhasan, taraftarın tepkisinikınadv Destek yerîne köstek gördükKARAHASAN^DAN Bir kulübün en büyük gelir kaynağı maç hasılatıdır. Bizim seyircimiz maça gelip destek olacağına televizyondaki fılmleri tercih ediyor. Bu iş tribünden bağırıp çağırmayla olmaz. Maça gelip bize destek vermeyen taraftann istifamızı istemeye hakkı yok. rncnv arasını actı. Taraftarla arası iyi Galatasaray'ın Banik Ostra- Yurdaşen Karahasan ilk kez va yenilgisi taraftarla yönetimin San-Kırmızüı taraftarlara sitcm ederek "Maçlara gelmiyorlar, golcü istiyorlar" dedi. Galatasarayh yöneticiler ken- dilerini istifaya davet eden ta- raftarlar için değişik görüşler ortaya koyarken, takımın bazı tedbirlere ihtiyaç duyduğunu da söylüyorlar. Futbol şube sorum- lusu Yurdaşen Karahasan, ta- raftarlann tepkisine kızdığını beÜrterek şunlan söyledi: "Böy- le bir tepkiyi gostermeleri an- lamsız. Tura mu kaybettik, Ga- latasaray Kulübü batü mı? Ne- dir ne oluyor anlamıyonım. Ga- latasaray'm goJden sonra deste- £e ihtiyaa vardı. Ama destek yerine köstek gördük. Dünya- nın neresinde görülmüş bir ta- raftar kötü tezahürat yapacak takımı da maç kazanacak. Ben onlara tur atladıktan sonra gös- terecefcim. Biz turu Ostrava'da geçtikten sonra bizi havaalamn- da karşılamaya gelenlere ben de gukcegim." Taraftann bu şekilde tepki göstermesini şiddetle kınayan Yurdaşen Karahasan, "Bize destek olmadılar, $imdi de isti- fa diyorlar" dedi. Karahasan şöyle devam etti: "Bizim ne za- man yanımızda oldular ki. Şid- detle paraya ihtiyacımız var. Maça gelmiyorlar, bize btifa di- ye bağınyoriar. Tribünde bagırarak olmu- yor. Fenerbabçeli taraftarlan kendilerine örnek alsınlar. Adamlann her maçı 1 milyann üzerinde hasdat getiriyor. Bl- ztmkOer telerizyonda bıralun maçı fflm okm|unda bile tribü- •e gelmiyorlar. Bize bu destegi vermeyen taraftann istifamızı istemeye hakkı yok." Banik Ostrava maçının son dakikasında taraftann tüm tep- kisini uzerine çeken Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman ta- raftann tepkisinin gereksiz ol- duğunu soyleyerek "Ben bu tep- Idyi anlayamadım. Gerek yoktu. Bu yenilgi ile dünyamn sonu gelmez" şeklinde konuştu. BASKET YORUM AHMETKUKT Dünyaprofesyonel ligi Amerikalı profesyonel basketbolcular, uzaydan gelen dokuz kollu canavarlar değillermiş. Avrupalılan yemiyorlar! Fark at- mak isteseler bile atamıyorlar, çünkü Avrupa'da da artık NBA düzeyine yalun basketbol oynanıyor. Kamtı mı? Los Angeles Laker's-Juventut Badalona maçı! NBA'run en iyi takımların- dan biri, tüm kadro ile bütün gücünü ortaya koyarak bir Av- rupa taknnım son saniyede alt edebiliyor (114-112). Geçen hafta McDonald's Open öncesi "Laker's tam kadro ile burada" diye yazmış ve "Bakaum ciddi oynayacaklar mı" diyerek bir soru işareti koymuştuk. tşte size yanıtı. Evet, La- ker's ciddi oynadı ve maçlara asıldı, ama ne 50 sayı fark ata- bildi ne de rakiplerini sahadan silip süpürdü... Formdalar mıy- dı? Bilemiyoruz. Daha henüz NBA sezonunun hazniık devre- si. Laker's antrenmanlara başlayalı çok olmamış, ama yine de NBA yıldızlannın Hawaii gömlekleri ve Bermuda şortlan ile olduklan söylenemez... Maçlara konsantrasyonlan tam mıy- dı? Onu da bilemiyoruz. Sahada kendilerini yerden yere atı- yor, itişmeleri kavga boyutuna getirecek kadar mücadele edi- yorlardı, ama maçtan iki saat önce de L.C. Green'i elinde po- şetlerle Paris butiklerinde görmüştük. Bunu bir NBA maçı ön- cesinde de yapar mıydı dersiniz? Formda veya değil. Istediler veya istemedüer. Oyle veya böy- le, bir Avrupa takımı, Amerika profesyonel ligi takunlanndan birine, hem de en iyilerinden birine kafa tutuyor işte. Demek ki Avrupa basketbolu "Amerikaulann oyununu" yakahyor! tşte burada bir dakika duralım, çünkü şu ana kadar sözünü et- tiğirniz Amerika ve Avrupa basketbollan değü, NBA ve Avru- pa ligi idi. Bu maçlar Avrupa liginin kalitesinin yükseldiğini gösterebüir belki, ama Avrupa'nm basketbolda Amerika'ya ka- fa tutacak düzeye geldiğini değil. Los Angeles Lakers - Badalona Juventut maçı Avrupa- Amerika kıyaslaması için ölçü olamaz, çünkü bu maçta tspan- yol takımında da oynayan üç Amerikalı takımın attığı sayılan- na yarıya yakınım atıp hava toplannın üçte ikisinden fazlasını toplamışlar. Amerikan profesyonel takımının pivotu ise bir Av- rupah: Vlade Divac... Gelin çıkm işin içinden. "Avrupa Amerika'yı yakalıyor mu" sorusunun yanıtını hep birlikte 1992 Barcelona olimpiyatlannda alacağız. Bu maçlar- dan çıkarabileceğimiz tek sonuç ise pek yakında NBA'nın (Na- tional Basketbol Association) Amerika'nın milli ligi olmaktan çıkıp dünya profesyonel ligine dönüşmesinin zamanı geldiği- dir. Belki adı da WBA (World Basketbol Association) olur... PORTRE / SELÇUK YULA Zaman geri dönmez Selçuk gol kralı olduğu ydlar da faulle durdurulurdu. HALİT DERİNGÖR Banik Ostrava karşısmda Galatasaray büyük bir avantaj kaçtrdı. Ashnda bu, Mustafa Deniz- li'nin akıl ve mantığının duygusalhğa karşı ye- nilgisidir. Üzüntümüz sadece Galatasaray'm ye- nilgisi değildir. Fenerbahçe forması içinde, gol krah olmuş, ünü Avrupa'ya ulaşmış Selçuk Yu- la'mn sahadaki acıkh dramı da bir başka üzün- tümüzdü. Maç öncesi açıklanan kadronun ilk onbirin- de Arif, Uğur, Tayfun, Hamza, Prekazi gibi oyuncular yedek kulübesinde iken Selçuk, ilk on- birin içinde idi. Herkes hayretinden donup kal- mıştı. Acaba Mustafa Denizli'nin kalbine bir şey- ler mi doğmuştu yoksa bir orijinalite mi yarat- mak istiyordu, anlayamamıştık. Kendi kendimi- ze düşünmüştük. tster misiniz "Kannca, ölme- sine yakın kanatlamrmış" özdeyişi gerçekleşsin ve Selçuk'un kaybettiği yülar geri dönsün. Ne var ki bu oyuncunun sahada sergilediğa futbol karşısında ne Mustafa Denizli'nin duygusalhğı ve ne de bizim hayalterimiz gerçeğe dönüşebildi. Selçuk, sahada takvim yapraklannı geri çevi- rebilmek için büyük bir savaşım içinde olduğu izlenimini verdi. Hatta bu savaşı kazanmak için Sanyer'den Galatasaray'a dönerken evini sata- rak serbtst kalabUmek için Futbol Federasyonu'- na para yatırmayı bile göze almışü. Ne var ki za- manı geri döndürmek olanak dışıydı. Selçuk, geri getirmek istediği futbol kişüiği için maçta bir sağa bir sola koştu, topla buluşmak istedi. Ama top ondan daima kactı. Gol kralı ol- duğu yıllarda, rakıp defanslar bu oyuncuyu tu- tabilmek için tek seçenekleri faul yapmaktı. Bu defa izlediğimiz Selçuk ise tam tersine ilk yan ahnak istediği beş toptan dördünde rakip defans oyunculanna faul yaptı. Korkudan pozisyonlar- dan bile kaçıyordu. Bir anlamda kafası ayakla- nna hükmetmiyor. Bu sahada açıkça görü- nüyordu. Selçuk'un Ostrava maçmdaki dramatik duru- mu ve de onu sahneleyen Mustafa Denizli kar- şısmda üzülmemek elde değil. Rıdvaıı şimdi de grip oldu NECMt GÜLÜMSEL Fenerbahçe'de oynama olası- hğı beliren ve hırsla Trabzon- spor maçına hazırlanan Rıdvan şimdi de gribe yakalandı. San- Lacivertli takımın şanssız fut- bolcusu bu nedenle dün yapılan çalışmaya katıhnadı. Teknik Di- rektör Venglos Rıdvan'm hasta- lanmasma üzüldüğünti, ancak Trabzonspor maçında ovnama- sımn zaten mümkün olmadığı- m söyledi. Çekoslavak hoca "Rıdvan'ı tamamen sakatlıktan kurtulmadan oynatmam" şek- lindeki görüşünü tekrarladı. San-Lacivertli takımın kamp merkezine bir süredir bekleyen bilgisayarlar geldi. Bu bilgi*- yarlara futbolcuların genel du- rumlan ile ügüi bilgiler yüklene- cek. Tıbbi ve fiziksel konular- daki bilgiler sağlık kurulu, tek- nik kayıtlar ise Venglos'un kontrolü altında olacak. Hırslı çalışma Trabzonspor ile yann önem- li bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe hazırlıklannı Dere- ağzı'nda sürdurdü. Yaklaşık iki saat süren antremana grip olan Rıdvan'ın dışında sakat olan Vokri de katılmadı. Bütün fut- bolcuların son derece hırsh gö- rüldüğü çahşma yaklaşık iki sa- at sürdü. Teknik Direktör Venglos antramanda defans ve forvet calışması yaptırarak tak- tik düşünceye ağırlık verdi. San-Lacivertli takım Trab- zonspor maçının son çalışması- nı bugün saat 14.00'te yapacak. Bu çalışmadan sonra futbolcu- lar kampa alınacak... UEFA'dan görev • Spor Servisi — UEFA, Futbol Federasyoriu Başkanı Şenes Erzik'i, Manchester United - Atletico Madrid karşılaşmasında gözlemci olarak görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6 kasımda oynanacak Manchester United - Atletico Madrid UEFA Kupası ikinci tur rövanş maçının gözlemciliğini Şenes Erzik'in yapacağı bildirildi. Hakem krizini Erzik çözdti • Spor Servisi — Merkez Hakem Komitesi (MHK) Uc tstanbullu hakemler arasındaki kriz, Futbol Federasyonu Başkam Şenes Erzik'in araya girmesiyle sona ererken, Futbol Hakemleri Dayanışma Denıeği tüm sorunlan diyalog ile çözmekten yana olduğunu bildirdi. Istanbul Futbol Hakemleri Derneği'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, Federasyon Başkanı Şenes Erzik ve MHK üyeleri ile yaptığı görüşmede, hakemlik müessesesi ile ilgili problemlerin karşüıkh diyalog yoluyla halledilmesine karar vermiştir"denildi. Coca Cola'dan olimpiyata katkı • Spor Servisi — Coca- Cola fırması ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 1992 Barcelona Olimpiyatlan'na katılacak Türk sporculanna kaynak oluşturmak için başlatacağı yeni kampanya dün basına tanıtıldı. "Coca- Cola - TMOK Guçbirliği" adı altında başlatılan ve 1 Kasun 1991-30 Haziran 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanyada Türk sporculannın olimpiyatlara daha iyi hazırlanması için 400 milyon lirahk bir fon oluşturulacağı bildirildi. TMOK Başkanı Sinan Erdem, Genel Sekreter Togay Bayath ve Coca-Cola Genel Müdürü Yavuz Çekirge'nin katıldıklan basın toplantısında, sporda sponsorluğun önemi üzerinde duruldu. Spiker Pekin kaza geçirdi • LYON (AA) — Starl televizyonu spor spikeri öztürk Pekin, trafık kazası geçirdi. Lyon-Trabzonspor maçını anlatan Pekin, dün sabah havaalanına giderken bindiği taksinin otoyolda kaza yapması uzerine boynundan yaralandı. Pekin'in bulunduğu taksiye arkadan gelen TIR'ın ' çarpması sonucu meydana gelen kazada araan büyük ölçüde hasar gördüğü, ancak spikerin durumunun iyi olduğu beürtildi. Eskriıiı §ampiyona§ı • Spor Servisi — 42. Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, 30 ekim - 3 kasun tarihleri arasında Istanbul'da yapılacak. Abdi Ipekçi Spor Salonu'ndaki şampiyonaya, 33 ülkeden 500 dolayında sporcu katılacak. Bayan-erkek flöre ve epe ile erkekler kılıç branşlannda yapılacak şampiyonada Turkiye, 15 sporcu ile madalya arayacak. Eskrim Federasyonu Başkanı Savaş Türel, 42. Dünya Gençler Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklannı ve madalya şanslannın yüksek olduğunu söyledi. Binicilik yarışlan • tZMİR (AA) — Türkiye Binicilik Federasyonu ve İzmİT Atlı Spor Kulübü tarafından duzenlenen, Türkiye Cumhuriyet Kupası ve lllerarası Binicilik Yanşmalan, 27 ekim - 3 kasım tarihleri arasında Buca Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak. Ath Spor Kulübü Başkam Talat Kutlukaya, yanşmalarla ilgili olarak bugün düzenlediği basın toplantısında, yarışmalara 200'e yakın çok nitelikli atın katüacağını ve zevkli geçeceğine inandıklanm söyledi. Değişik baremlerde gerçekleştirilecek yanşmalar sonunda 18 ayn kupa verilecek. At yanşı sonuçlan • Spor Servisi — Dün koşulan Bursa at yanşlarında Altılı Ganyan: 7-6-7-2-2-7 şeklinde sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog