Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMÎ 25 EKİM 1991 DÖVİZ KURLARI 25 EKİM 1W1 DAvıan Cmsı 1 ABOOobn 1«manMarkı 1 Anustrtya Dotan 1 Avusferya ŞKnı 1 BetçüaFrangı 1 Oamnuria Kronu 1 FhMaıUosı 1 Fransa Frmjı t Hoüanda Ftonn 1 bpanyol Peztttst 1 İSMÇ Kronu 1 isviçre Frangı 100 ttatyan Lırtt 1 Japon Yeni IKanada Oolan t Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S Arjbstan Kyalı Dovız Alış 4931 12 2899 81 3873 40 412 12 140.87 749.35 1196 87 849 90 2574 32 46 07 796 38 331615 388 12 37 63 4382 83 740 41 8441 58 1314 96 0ÖV12 Sanş 4941.00 2905 62 3881.16 412.95 141.15 75085 1199 27 85160 2579 48 4616 797 98 3322 80 388 90 37 70 439161 74189 8458 50 1317 60 Efektf Alış 4926 19 2896 91 3815 30 41171 139.46 74186 1184 90 849 05 257175 4515 788 42 3312 83 384 24 37 08 4317 09 733 01 8433 14 1295 24 Etefctt Satış 4955 82 2914 34 3892 80 414 19 141.57 753.10 1202 87 854 15 2587 22 46 30 800 37 3332 77 390 07 37 82 4404 78 744 12 8483 88 132155 ÇtfMUKMI S 1 7004 Alman Marta S 1 2730 Avust Dotan S 11 9651 Avus Şıiını S35 0050Bel Frangı S 6 5805 Dan Kronu S 4 1200 Fın Markkası S 5 8020 Fran Frangı $ 1 9155 Hol Flonm $ 107 04 Isp Pezetası i 6 1918 Isveç Kronu S 1 4869 Isv Frangı $ 1270 50 Itai Lıretı $ 131 05 Japon Yeni $ 1 1250 Kanada Dof $ 6 6600 Ncrveç Kr £ 1 7119 A80 Oolan $ 3 7500 Suudı Rıyalı SERBEST PİYASADA DÜN DÖVlZ-ALTIN ABO Doları Alman Markı İsviçre Frangı HollarKia Flonm ingiliz Sterlını Fransu Frangı 100 l.üreo Afts 4955 2915 3320 2575 8480 850 387 Satts 4965 2925 3330 2S8S 8530 860 395 S Arabıstan Rıyalı Avusturya Şıiını Cumhunyet Resat 24 ayar külçe 22 ayar Dılezık 900 ayar gûmûş Alış Sanş 1305 410 383 000 400 000 57 850 51 750 702 1315 415 388 000 420 000 58 000 56 800 730 DADC1 M M I IHKM: 135.539.505.95*) BUK5A lyiaa WHMK 27.I91.290 24 EKİM 1991 ftrr 2770 48 2780 55 2176 49 219132 3118 90 3126 29 MnÇn S™»» CBfMr* İMM OveHCım DmHatdng Eonbmfaç EatEndustn Fvriş Mun*Jnyum Sood-Veır GtrayBnd* fJBntmm MotorFtoon Knnsan K » KantGnta «•PtzElennk Kot Holdno. Konya CmenlD Kortsı I». KMıyı Pmden MmnırsM 0M Mmhtf H. Santral (BU) Rrtank IMHoUng NMTunrn le pmmto rSût PnvSu Pn» Jn nmHmona NjtoKBU) SMlral HDkhng SftMy fianyn TmSıgora TO15M1* Ttaaı T.Sn«iB Tİ8«*(B) T.I»tank(A) I » |C-«Sttl TJ»B**.<C)1 IM Tohj Turt 010 KB (BU) UNUa TmaTeKsa THY T Tuborg TMintank Ûn»« GmeılMBtfl U$*S«ram* MKIltkt Vestef Mİ. YyıKrtdı Yjna öncefc sc a n katun 13250 1950 3M0 3250 9900 5350 M * •2000 2500 6000 27O0O 14M 1000 2350 2100 M 4500 2200 4550 4000 rm 975 17500 2400 1800 M * 7000 19000 10000 1250 600 m* 3300 2800 aooo 3200 1 M 4750 750 15750 1250 11M 14500 2150 550 M M 3300 3550 21M 4650 4100 11750 29900 2850 11M 1tM 7200 4000 950 M M 1550 3800 2800 425 450 825 1150 6300 74000 1300 1550 6300 900 Z M 950 3150 SM 975 1900 3750 1850 975 «S» 1350 74M 3300 41M 8400 44M 3300 1350 3350 7000 3600 1350 7200 300 625 1400 1200 11500 7500 1700 10100 MM 1150 6800 2950 82S 1800 4450 4650 875 1 M * 2150 ttm 1500 1650 1150 Bugunm 12750 1950 3500 3150 5100 1 M * 11SO0 2400 5800 26500 2200 2050 2050 «450 3SS0 900 2300 M 6700 18250 9500 1200 575 m I7M 3200 2700 8000 3050 IM 470O 23M 7» 15000 1250 1 M 13500 525 3300 3250 M M 4500 3950 11500 IM 28000 2S00 IM 7000 900 1450 3600 2600 400 425 800 1100 1150 1450 6200 B75 HM 900 3000 s» 925 3650 1850 950 MM 1250 71M 3000 3200 1350 6800 1300 7000 275 600 1350 M M 1200 10750 7500 1600 9500 1M* 1150 2800 800 4450 4350 800 1 M 2000 İM 1*50 1550 '100 Buouftku M yüieefc MM 13750 1950 3700 3250 5300 1*7J 12250 2450 5800 27000 14M 2400 2200 2150 4850 4100 M* 1000 2450 m 7200 MM 19000 10300 1250 600 tn 3300 2700 8000 3100 1(M 5100 IJM 750 16250 1300 IM 14750 550 7M 3350 3450 m 4500 4050 11750 1I7M 30600 2850 1 M 12M 7300 925 1450 3800 2750 425 450 825 1200 1250 1550 6500 900 M * 950 3100 579 925 3800 1850 1000 IM 1300 77M 3300 44M 8400 4M 3200 1350 7200 1350 7300 300 600 1400 WM 1200 11000 7500 1700 10300 »M 1150 2950 800 4450 4700 S25 IM 2100 MM 1600 1600 1150 Sugunfcu I 1 M 13250 !950 3500 3150 5200 12000 2400 5600 26500 2300 2100 2100 4450 3900 tm» 950 2350 tn 7000 MM 18250 10000 1200 575 •75 3200 2700 8000 3050 1 M * 5100 »M 725 15250 1250 IM 14250 525 T M 2250 3250 Z M 4500 4000 11500 M7M 29500 2800 I M I M 7000 900 7TM SM 1450 3650 2600 400 425 825 1150 1150 1450 6300 875 M M 925 3000 S7S 925 3750 1850 950 11M 1250 7SM 3000 4M 8400 4 M * 3200 1350 6800 1300 7000 300 600 1400 H M 1200 10750 7500 1650 9500 »M 1150 2850 800 4450 4450 800 1900 1550 1150 84600 500 39100 42BC7 680 134600 1MM 1479370 55100 1212 43771 819256 17300 270905 10000 1490050 5M* 19500 392745 200980 1269870 39600 51200 2120160 500 2500 24OO0 M * 5500 1JM 55200 36940 10369 99820 330250 73041 55500 H1M 4000 61000 232154 IH73İ 173660 75123 3500 26040 98600 16450 376800 MM 32600 39200 22200 10500 7827 121050 17600 41*48 335025 5550 1Z14M 5200 150 IM 315300 1000 65000 M M 205700 11000 IM 3500 M * 500 2000 99412 151056 17700 450400 162000 106480 8000 4205 1000 8470 5700 2000 277*4* 1193200 12600 1000 14205 63» 33200 MM 55950 323550 46100 En çofc S6z S1M* 13500 1950 3500 3250 5200 M M 12000 2400 5800 27000 2350 2100 2100 4800 3900 KM 975 2350 M 7100 M * 18500 10000 1200 575 175 3250 2700 8000 3050 IM 5000 m* 725 15500 1250 IM 14500 525 T M 2250 3300 Z1M 4500 4000 11750 M M 30500 2800 13M 7300 925 1450 3650 2600 '00 425 800 1150 1150 1550 6500 875 MM 925 3000 5M 925 3750 1860 975 tM 1300 TM* 3300 42M 8400 3200 1350 6900 1350 7300 275 600 1350 1 M * 1200 10750 7500 1700 10300 tiM 1150 M M 2850 800 4450 4450 825 1600 1600 1150 Agırfttı 11914* 13295 1950 3552 3219 5217 1*» 11839 2413 5800 26870 144] 2332 2118 2100 4717 3901 2363 «1* 7016 ti» 18604 9957 B7M 1219 576 tn 3246 2700 8000 3069 1M* 4940 M 731 15551 1273 12*9 14457 526 7177 2239 3316 M M 4500 4005 11653 liM* 29978 2802 in» IM 7166 913 TM4 ZM3 1450 3707 2635 400 Mtt 425 812 1151 1166 1500 6386 875 MM 919 3020 SM 925 3740 1850 1278 7471 3197 4 M ) 8400 4SM 3200 1350 6971 1340 7150 286 600 1370 W M 1200 10781 7500 1671 9845 2«M 1150 »749 2889 800 4450 4489 818 1tZ7 2032 roz 1553 1579 1147 YfliRIM FONLARI 24EKİM1M1 bttnM*rta* *>S*nm-1 «tttnm-2 Uttmm-3 HtttnM MM»1 hfeHbn-2 tertm-3 •Mbn-S MatW3 Hst«M İtfattttmtoı tattlmi teMWnıv2 tanf Wmv3 GnnnmivS Este*Fxi EstartFa-3 «BYrtnmF IKBSMnF (ttttseF mıtmıF YniMF YKBKanra F nBDJreF VtfBKsılttF nautfF «kMFon-3 UMKst 94573 44657 24.891 20816 17«J 710O6 60344 31 210 28,391 »420 23.755 23998 12300 »«13 21643 tUOi 11320 9J93 7İ347 25204 17409 6S364 52J84 »449 S 388 45754 51114 21251 16934 16249 S2 733 133J61 24İ27 148» 94.997 45J96 24992 20*44 17JS5 711» 60.401 31240 »419 10570 61075 4S95B S788 24032 12599 743» 21682 14028 1 1 » 1416 75449 »239 •7433 66061 52.619 59255 52402 45J03 51173 21.256 16960 «29 52 799 134017 24561 14955 an 211 141 0 0 015 013 009 010 Q« 144 014 014 014 2.43 016 114 015 114 024 114 0.14 114 1 0 107 138 003 an 012 002 015 149 012 014 087 U M 0 a w taMtavt D4»ıtMMfon 21«2 21.818 TMünFaı-1 IMnFbn-2 «Bufaı-1 Ffmc Fon-2 FnmsFon-3 FnasFoM RnjKFtn-5 ZntFn-1 Znafa>-2 PMrtFon FW«*Hİ5se EnMFon.1 ımpsftn1 Mnpeı Fon 2 ItortFon Sârar Fon DeneFM EgeFor DenvFai ^n$ Fon 0 1 * Fon TMtatFan NMFan E«Fo« 45.^0 640S7 «312 52346 14.692 192J910 22,828 2U40 24493 15.497 K.«0 2717! 20524 21JK 20055 26687 20508 27960 «410 21337 «.273 22X5 15JO5 11253 20645 22873 18494 11277 18599 11164 «069 15JO4 16.048 15.409 45J20 64171 18337 52-619 14711 192 262 22155 28JH1 24527 15546 27348 20571) 21J92 20083 26.789 2OS54 »•71 18510 23» 18J6C 22038 15J30 T9277 2O6B6 22905 14516 11302 18623 19204 1&110 15İ2! «071 15.439 •apo 104 011 113 aw 114 113 013 D12 114 114 032 1J5 065 122 114 014 138 022 175 154 015 148 115 ac 112 120 114 012 113 a 13 121 013 a15 114 019 TAUUİı M*n Hacnıi (Bln TL): 1.562.442 lAnVIL TflTMiiM uyut. ] 24 EKttJ 1991 UD4 14850 «975 670B X I 7SS2 1 735 000 '10000 Yeni kurulacak hükümet SSM'nin hesaplannı inceleyecek ihaleler sorgulama bekliyorSavunma Sanayii Müsteşarlığı'nm yürüttüğü muharebe aracından hafif nakliye uçağı ve çok namlulu topçu roketi ihalesine kadar ' birçok proje incelemeye alınacak. Tuça Yeni hükümetin ayncaSavunma Sanayii Fonu'nda toplanan paraların hesabını da tek tek inceleyeceği belirtiliyor.SonuçlananF-16 uçaklarının elektronik savaş sisteminin incelemeye almması bekleniyor. EVREN DEĞER • «3642 ANKARA — Yeni kurulacak hükü- metin savunma sanayi alanında zırhlı muharebe aracından, hafıf nakliye uça- ğı ve çok namlulu topçu roketi ihalesi- ne değin birçok projeyi incelemeye al- ması bekleniyor. Yeni hükümetin ayn- ca savunma sanayii fonundan toplanan paralann hesabını da tek tek inceleye- ceği belirtiliyor. Yeni hükümetin, savunma sanayi alanında daha önceden üzerinde yoğun tartışmalar yapıian projeleri incelerken flrmalann ihaleleri nasû kazandıklannı da araştırması bekleniyor. Daha önce- ki Meclis'in DYP Grup Başkanvekili Yaşar Topcu, Milli Savunma Bakanlı- ğı'nın gerek TBMM Komisyonu, gerek- se genel kuruldaki görüşmelerinde, ik- tidar olduklannda tüm ihalenin aras- tınlıp incelemeye almacağını acıklamış- tı. Yeni kurulacak hükümetin "sorgu- lamaya" alacağı başlıca ihaleler ile bu ihalelerdeki çeşitü soru ijaretleri şöy- le: 1. ZırUı —••• 1 hı araa pro- iesL- Ihale, ABD'nin FMC firması ile Türk ortağı Nurol A.Ş.'ye verildi Pro- jenin değerlendirilme safhasında Mönch Yayıncılık grubunun düzenle- diği bir açıkoturumda, araçların kul- lanıcısı olan Kara Kuvvetleri'nin görü- şünü Tbğgeneral îhsan Işık açıklamış ve gerek teknik, gerekse mali açıdan ABD'nin FMC fîrmasının gerilerde yer aldığını bildirmişti. Tuğgeneral Işık'ın bu açıklamasına karşın, genel değerlen- dirmede 1. sırada yer alan Alman fir- ması yerine, 2. sırada yer alan FMC fir- ması secilmişti. İhalenin kesinlik kazanmasından sonra da yoğun tartışmalar sürerken Savunma Sanayii Müsteşaruğı (SSM); aracın motoru, top ve taret sistemleri, kule, transmisyon ve gece görü^ için ay- rı ayrı ihaleler açtı. Savunma sanayi çevrelerinde "O zaman neden FMC fir- masının aracı tercih edildi? Acaba bu aracın yalnızca zırh sistemi mi beğenildi" sorulan ortaya aührken SSM, diğer sistemler için ayn ayrı iha- lelere gidilmesini TSK'nın istediğini bil- dirdi. Askeri çevreler de SSM'nin bu tepkisine, "Kullamcı TSK, bu araa be- ğenmediği için bu tür değişiklikler ta- lep ediyor" dediler. Araçlar, üretime başlandıktan son- ra da yapıian ilk testlerde kullama olan TCK tarafmdan beğenilmedi. Bunun üzerine araçlar yeniden denetimden ge- cirildi ve normalde mayıs ayında Kara Kuvvetleri'ne tesüm edilecek araçlar, ağustos ayından itibaren verildi. 2. Hafif MkHye nçagı pnıjesfc Ihale, lspanya'nın Casa fîrmasına ve- rildi. Gerek ihale sonuçlanmadan ge- rekse sonuçlandıktan sonra üzerinde yoğun tartışmalar yapıian, hatta bir ki- taba konu olan ihaJede TSK, kazanan firmayı tercih etmemıştı. İhalenin de- ğerlendirilme safhasında dönemin Ha- va Kuvvetleri Kurmay Başkanı, şimdi- ki komutan yardımcısı Orgeneral Ha- us Burhan ihalede yarışan Aeritalia fir- ması lehinde göruş bildirdi. 3. fılı pr Proje ihaleye bile gidilmeden ABD'nin LTV fınnasına verildi. İhaleye gidilme- me nedeni de roketleri üreten tek fir- manm LTV olduğu yönünde açıklan- dı. Ancak Brezilya'da ve Almanya'da bir konsorsiyumun, bu roketlerden ürettiği saptandı. Projenin karara bağ- lanmasmın üzerinden toplam 4 yıl geç- mesine karşın, yurtiçinde ortak üretim için hiçbir aşama kaydedilemedi. LTV firmasınm ABD'de zor durumda oldu- ğu ve çelik konstrüksüyon bölümünün iflası nedeniyle yurtdışı için kredi ala- madığı bildirildi. Uçaklann ihale sonuçlanmadan son Sonuçlanan F-16 uçaklannın elektro- test uçuşlannda da Casa firmasınm nik savaş sistemi, eğitim uçağı, HF/SSB CN-233 tipi uçağuıın tek tek noksan- telsizleri gibi ihalelerin de incelemeye !an saptanmış, SSM'ye bildirilmişti. alınması bekleniyor. El konulanJÜCTVMerkezBmkasz'maitpanmnmiktanscüıgünüaçıklanacak Nadîr'le KKTC de yaı^ılanacak KKTC Merkez Bankası'nın İngiliz Midland Bank'taki parasına Yüksek Mahkeme'nin kararıyla el koyan Polly Peck kayyımlarından Christopher Morris, "Kıbns'ta uzun süren girişimlerimiz boşa çıkınca bu şekilde davranmak zorunda kaldık. Bankadan 38 milyon sterlin talep ediyoruz, ancak hesapta kaç para olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi. EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Polly Peck kayyunlan tarafından mahkeme kararı ile el konulan, "KKTC Merkez BankasT'na ait paranın miktan, 29 ekim salı günü res- men açıklanacak. "KKTC Mer- kez BankasT'nın bir Ingilız ban- kasına ait şubedeki hesabı, In- giltere Yüksek Mahkemesi'nin Icra-lflas Dairesi tarafmdan, gecen sah günü, Polly Peck kay- yimlarımn başvurusu üzerine dondurulmuştu. Kuzey Kıbrıs kaynaklı paranın miktan res- men bilinmiyorsa da "KKTC Merkez Bankası" ve Asil Na- dir'e ait "Kıbns Endüstri Ban- kası"ndan kayyunlann talep et- tiği miktar 1,5 trilyon lirayı (180 milyon sterlin) buluyor. Kay- yımlar, Polly Peck'ten yasadışı yollardan çıktığı gerekçesiyle Asil Nadir'den, annesi Safiye Nadir'den, ve avukatlan Aziz Menteş'ten de 3.8 trilyon lira (453 milyon sterlin) talep edi- yorlar. Kayyımlann amacı, pa- raları, Polly Peck kreditörleri olan bankalar, mali kuruluşlar ve sıradan hissedarlara bölüş- türmek. Nadir'e 8.5 milyon harçhk Mal ve para varlığı donduru- lan Asil Nadir'e mahkeme, gün- delik geçimini temin etmesi amacıyla haftada 8.5 milyon li- ra (1.000 sterlin) harçhk veril- mesini kararlaştırdı. Mahkeme- nin mal ve para varhklannı don- durma karan Ingiltere başta ol- mak üzere, ilgililerin ilişkide bu- lunduğu diğer ülkeleri de kap- sıyor. Bu nedenle Ingiltere'de- ki 100 şirket ve kiîi, İsviçre ve Fransa'da 20 kadar mali kuru- luş ve banka, özel bir banka olan Confidas", mali danış- manlık kurumu "Rhone Finan- ce", Cayman Adalan'nda 20 şirket, Asil Nadir'in kızkardeşi Biige Nevzad da karar kapsamı- na giriyor. Asil Nadir'in Ingiltere'de dondurulan mal varlığı şöyle: Iki İngiliz bankasında hesap, üç İsviçre Bankası'nda hesap, Londra'da 22 gayrimenkul, Londra dışında bir malikâne, antika ve şarap koleksiyonu, Polly Peck hisseleri, Türkiye ve Kuzey Kıbns'ta gayrimenkul, Türkiye'de şirketler, Cayman Adalan'nda bir şirket. Mahkemenin bu kararı, kay- yunlann iddialannın ispatlandı- ğı anlamma gelmiyor. Sadece yargıan, mahkemeye sunulan kanıt ve belgelere dayanarak, Polly Peck kayyımlanrun "boy- le bir Ulepte bulunmakla baklı oldaklan kanaatine vannası" demek oluyor. Bu nedenle mah- keme, 29 ekim salı günü de Asil Nadir'i dinleyecek. Asil Nadir adına yapıian yazılı açıklamada, gelişmeler "inanılmaz" diye ni- telendi, kayyımlann girişiminin, "yanlış bilgi, uydurma ve var- sayıma dayandıgı" ifade edildi, şirketin kurtarüması için harca- Kıbns,parasının peşinedüştü tZZET RIZA YALIN LEFKOŞA — Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İngiliz bankalanndaki dövizlerine bir ara emirle el konulması KKTC'de şok etkisi yarattı. KKTC hükümeti, karann Kıbrıs'ı etkilediğini kabul erti. KKTC Merkez Bankası'nın sıkıntılanmn giderilmesi için Türkiye"den acil döviz istendi. Bayrak Radyo Televizyonu'nun "KKTC Merkez Bankası Ue bazı KKTC bankalarının mevduatlarının tngiliz Yüksek Mahkeraesi'nce dondurulması" haberi "tepkiden çok telaş"la karşılandı. Halk ve tasarruf sahipleri, bankalardaki hesaplannı çekmek için bankalara koşarken daha önceki olaylarda olduğu gibi "ret" yanıtıyla karşılastı. Bankaların büyuk çoğunluğu döviz mevduatından ödeme yapmayı geciktirirken KKTC Merkez Bankası'na başvurarak döviz hesaplannı en ait düzeye indirme girişiminde bulundular. KKTC yurttaşı, 1974 öncesi "Kıbns Lirası birikimleri" gibi yeni döviz birimi tasarruflarımn da ödenmeyeceği kaygısıyla kâbuslu bir ortam yaşıyor. Aynı kaygı, küçuk büyük her esnaf ve ticaret adamını etkilemiş görulüyor. KKTC hükümeti, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin ara emriyle KKTC Merkez Bankası'nın 22 milyon sterlinlik hesabını dondurmasımn, KKTC ekonomisi sıkıntıya sokmasının söz konusu olmadığım açıklamakla beraber "KKTC'ji etkilediğini" kabul etti. Önceki günkü kararı öğrenir öğrenmez olağanüstü bir toplantı yapan KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Demirban Sayıner de banka görevlilerini Londra'ya gönderdi. Bu arada KKTC Merkez Bankası'mn İngilizlere dava açmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. KKTC'nin ilgili banka yetkililen hukümet adına ingiliz Yüksek Mahkemesi'nin Polly Peck davasını gerekçe göstererek KKTC Merkez Bankası'mn Ingiltere bankalannda bulunan yaklaşık 22 milyon sterlinlik hesabı ile ilgili ara emrine itiraz etti. KKTC hükümeti adına dün öğleden sonra bir açıklama yapan Ekonomi ve Maüye Bakanı Nazif Borman, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin karannı "Önyargılı, adalet dışı ve mesnetsiz bir karar" olarak tanımlarken "KKTC Merkez Bankası Ue Asil Nadir konusundaki ithamlann bir ilişkisi olmadığım" tekrarladı ve "Kararı hayretle karşıladıklarım ve hızla düzeltilecegine iaandıklannı" vurguladı. Borman şöyle konuştu: "Merkez Bankamızın kaynakları güçlüdür. Bütiin ka>naklan Londra'da defUdir. Gerekli tedbirieri aldık. Bankalarımızın ihtiyacı olan her türlü yardımı yapıyoruz. Endise edilecek hiçbir dornm joktor. Karann ekonomimizi sıkıntıya sokması söz konusu değildir. Çiinkü Ingiltere'deki hesabımız vuzde otuz civarındadır. Karar bizi çok önemsiz bir şekilde etkilemekle beraber, fonksiyonların ifasına büyük bir kiilfet yiikleyecek değildir." KKTC'deki muhalefet, "Sonucun boyle olacağının bilinmesi için kâbin olmanın gerekmediğini, KKTC'yi bu duruma düşürdüğü için Asil Nadir'le işbiriiğİDde bnlunan hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini" savunuyor. Asil Nadir'e yakın çevreler ise "Asil Nadir olayını yaratbktan sonra istedikleri amaca ulaşamaj-an Rum-İngiliz cepbesinin şimdi doğrudan KKTC ekonomisin kilitleyecek bir saldın içinde olduğunu" ileri sürüyor. İLAN CİHANBEYLİ SULH CEZA HÂKÎMLİĞİ'NDEN Esas No: 1990/42 Karar No: 1991/148 Hâkim: Abidin AKAN 27703 Kâtip: Mustafa GÜNDÜZ 1038 Davacı: K.H. Sanık: MEHMET ÜÇLEROĞLU - Rifat ve Dilfuruz'dan olma 1955 doğumlu Cihanbeyli ilçesi Yeniyayla Mahallesi nüfusuna kayıtb olup halen aynı yerde oturur. Evli, 2 çocuklu, okur - yazar, sabıkasız T.C. İsla/n, Üçleroğlu Tuz Fabrikası'nı işleür. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. Suç tarihi: 4.12.1989 Karar tarihi: 19.6.1991 Tuzun markası: Üçleroğlu Tuz Yukarıda aç;k kimliği yazılı sanık hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan ka- mu davasının yapıian açık duruşması sonucunda sübuta erdiği kabul edilen "Sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş yemeklik sofra tuzu imal edip satmak" eylemi nedeniyle TCK.'nun 3506 sayılı yasa ile değişik 396. maddesi, 647 sayılı yasanın 4/1 mad- desi ve TCKJnun 72 maddesi uyarınca sonuç olarak 470.000 TL. ağır para cezası ile ceza- landırılmasına; TCKÎnun 402/1 maddesi uyarınca cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatı- nın 3 ay sure ile tatiline ve takdiren 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına; karar verilmiş oJup karar kesinleşmiştir. TCK.'nun 402/2 maddesi uyarınca ilan olunur. Basın: 39319 nacak para ve zamanın, boş hu- kuki tartışmalara gideceği belir- tilerek, "Bu iddialara şiddetle karşı konulacaktır" dendi. lşin Kuzey Kıbns boyutu hakkında, Polly Peck'te Asil Nadir ve diğer yöneticilerin hu- kuki ve mali sorumluluklannı soruştunnakla yükümlü üç nu- maralı kayyım Christopher Morris, "CumbHriyet"in soru- lannı yanıtlarken, "Şirketten kayıp olan paralann iadesi ama- cıyla epey bekledik. Ancak da- ha fazla bekleyemezdik. Bu, yanlı$ olurda", dedi ve Lond- ra'da bir banka hesabında bu- lunan Kuzey Kıbns'a ait para- nın miktanıun salı günü Yüksek Mahkeme'de yapılacak duruş- mada açıklanacağını söyledi. Morris, "Kuzey Kıbns'a ait pa- ranın Ingiltere'de tutulması ne- deniyle el konulması, mahkeme karan ile gercekleşmiştir. Bu ha- reketimiz, elbette Kuzey Kıb- ns'a yardımcı olmayacak, an- cak bu konuda Kuzey Kıbns'- tan çok uzun suredir bir girişim bekiiyorduk. Bu, olmadı. Giri- şimlerimiz boşa çıkınca da bu şekilde davranmak zorunda kal- dık. Bankadan 38 milyon ster- lin talep edi>onu, ancak banka- da kaç para olduğunu benüz bil- miyoruz. Mahkeme karanyla 60-70 bankada ilgili kişilere ait varldc dondurulmuştur. Tıun btı besaplar salı günü kesinlik kazanacak. Polly Peck'in kayıp paralanm buiduğumuz takdirde amaç, bunu kreditörlere ve ola- nak dahilinde bissedarlara da- ğıtmakOr. " dedi. "KKTC Merkez Bankası'nın lngihz, "Midland Bank'tekı hesabına el konulması, şimdiye kadar bir merkez bankasına ya- pılmıs bir uygulama değil. Iflas eden BCCI Bankası'm bile İn- giltere Merkez Bankası faaliyet- ten yasaklamış, ancak Yüksek Mahkeme, İcra-lflas Dairesi, BCCI'nin kapatılması ve mal- para varlığımn devredilmesi yö- nünde bir karar almamış, geliş- meleri izlemek üzere karannı 6 ay sonra aralık 1991'de verme- yi uygun bulmuştu. Bir yaban- a merkez bankasının hesabına el konulması ilk kez oluyor. An- cak görüş belirten bir maliyeci, KKTC Merkez Bankası'nın hu- kuken bir "varlığı bulunmadı- gı", bankamn tarunmasının ge- rekmediğini söyledi ve "Bütün olay, Midland Bank'te, KKTC Merkez Bankası'na ait bir besa- ba d konulmuş olmasından iba- rettir" dedi. KKTC'nin "önemli ölçude" bir döviz varlığımn Londra'da tutulduğu biliniyor. Polly Peck olayını yıllardır izleyen bir uz- man, işin KKTC bağlantısı hak- kında şu yorumu yaptı: "Kay- yımiara, şirkcte ait muhasebe kayıtlannı bir vıldır venne>i reddeden KKTC adli makamlan ile kayyımlar arasındaki çekiş- me, şimdi KKTC döviz rezervi- nin, Asil Nadir'in borclannın ödenmesiyle sonuçlanacak." IHRACAT RAKAMLARÎ Hazır giyim yine ANKARA (AA) — Türkiyei nin 1991 yılının 8 ayük ihracat gelirlerinden en büyük payı, yüzde 26.5'la hazır giyim aldı. Devlet Istatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre bu yıl ocak-ağustos döneminde hazır giyim ihracatı 2 milyar 209.9 milyon dolara ulaştı. Bunun 308.5 milyon doları deri giyim eşyasından, 1 milyar 901.4 mil' yon doları da diğer givim eşya- sından elde edildi. Bir önceki yıl ocak-ağustos döneminde toplam I milya; 963.3 milyon dolar olan hazır g; yim ihracatında, bu yılın ay ı döneminde yuzde 12.5 oranmda artış kaydedildi. Türkiye"nin geleneksel tanm ürünlerinden kuru incir, merci- mek ve fındık ihracatında bu yı- lm 8 ayında gerileme göriilürken pamuk ve tütün ihracatı arttı. Bu yıl ocak-ağustos dönemin- de gecen yıiın aynı dönemine göre yüzde 199.9 oranmda artan pamuk ihracatı 167 milyon do- lar oldu. Tütün ihracatı ise yüz- de 52.2 oranında artarak 243.3 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde, kuru incir ihracatında yüzde 14.2, merrimekte yüzde 30, fındıkta da yüzde 13.4 azalma kaydedil- di. Böylece, 8 aybk kuru incir ih- racatı 6.9 mnyon dolar, tiuzeyin de gerçekleştL YAPIKREDİ • Işten çıkartnıaya tepki ls Sendika Servisi — Yapı Kredi Bankası'ndan 350 işçinin işten çıkartılmasına karşı tepki- ler sürüyor. Basisen Sendikası Genel Başkanı Mettn Tiryakiog- In, bugün işten çıkartılan işçiler- le birlikte Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü önünde bir toplantı düzenleyeceklerini, top- lantıya Türk-Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ve banka iş ko- lundaki uluslararası sendikala- nn temsilcilerinin de kablacağmı belirtti. öte yandan Hava-iş Sendika- sı'nın 6 yöneticisince alınan er- ken genel kurul karanna ilişkin bir açıklama yapan Hava-tş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, "Görev süremizin kısal- tılması bizleri seçenlerin yetkisindedir" dedi. Ayçin dün yaptığı yazılı açıklamada yöne- timdeki 6 arkadaslannın erken genel kurul isteklerine bu neden- le karşı cıktıklannı, ancak 72 ge- nel kurul delegesinin ilettigi ola- ğanüstü genel kurul talebine karşı çıkmayı da yanlış bulduk- lannı bildirdi. Eminönü Belediyesi'nde çalı- şan 900 işçinin bir maaşlanruş ödenmemesi üzerine başlattık- ları direniş dün de devam etti. Ti/druk Matbaacıbk'ta Ba- sın-İş Sendikası'na üye 250 iş- çinin, 141 gündür sürdüğü grev işveren ve sendika arasın- da anlaşma sağlanması üzeri- ne sona erdi. önceki gün im- zalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretlerde yüzde 145, sos- yal haklarda da yüzde 200 ora- nında artış sağlandığı bildiril- di. Akaryakıta Mobü zammıANKARA (AA) — Türki- ye'de akaryakıt dağıtım ve pa- zarlamasım gerçekleştiren ya- bana şirketlerden Mobil Türk A^. Mersin'deki Ataş Rafine- risi'nden akaryakıt alan Güney illerinde gazyağj ve motorin pompa fiyatlanna yüzde 7 ora- nında zam yaptı. Bugunden geçerli olan zam' karanyla birlikte Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kahra- manmaraş, Gaziantep, Malat- ya gibi illerdeki Mobil istas- yonlannda gazyağı ve motorin fiyatlan litrede ortalama 150 lira civannda yükseldi. Son ayarlama sonrası Mersin'de lit- resi 2J50 lira olan gazyağı 2.504 liraya, motorinin 2.280 lira olan litre fiyatı da 2.434 li- raya yükseldi. Mobil'in gazyağı ve motorin fiyatlan, diğer iîler- de ise rafineriye uzaklığa göre değişiyor. Hampetrol fiyatlan ve dolar değerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yapıian zamdan sonra Ataş'tan mal alan Shell, BP ve Türk Petrol gibi diğer yabancı şirketlerin de yine ay- m bölgede gazyağı ve motorin fiyatlannı arturma konusunda beklemede olduklan öğrenildi. öte yandan Mobil'in moto- rin ve gazyağında Güney ille- rini kapsayan zam karanndan sonra görüşüne başvurduğu- muz Türk Petrol (TÜPRAŞ) yetkilisi Aydın Bolak, zam ola- yı konusunda şunları söyledi: "Mobil'in fiyat ayarlaması- na gittigini duyduk. Biz de du- rumu incetiyoruz. Bu arada Türkiye'de halen rafineriler za- rarına çaüşıyor. Varili 19.31 sentten işlem goren Brent pet- rolünün varil fi>atı 23 dolan geçti. Aynca TL karşısında do- lann degeri yükseldi. Sonuçta rafinerilerde günlük zarar ton başına 120 bin lira dvanna da- yandı. Durum böyle iken TÜPRAŞ, siyasi karar boşlu- gundan dolayı karar aima du- nımunda değil. Sanırım yeni bir koalisyona kadar da TUP- RAŞ'ın rafineri çıkış fiyatla- nndabir degişiklikolmayacak."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog