Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

İşlem Tamam: Sigorta Poliçeniz Pamukbank'ta anında hazır! PAMUKBANK S İ G O R T A HIZMETLER - I Cumhuriyet Sigortacılıkta da işlem tamam: Sigorta poliçesini anında hazırlayan tek banka Pamukbank'tır! /t PAMUKBANK I iyi b a n k a d ı r M.YIL / SAY1 24129 / 2000 H (KDV M) KURUCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) BASYAZARI NAOİR NADİ (1945-1991) 25 EKİM 1991 CUMA TKurultay yolu açılsın' diyen Baykal yanlılanna karşı înönü'nün güvenoyu isteyeceği belirtiliyor SHP kıırultaya doğru SHP IİDERİ İNÖNÜ 'Başka işimiz var'diyemeyizSHP Genel Başkanı İnönü, hukumetin kurulmasındaki bekleme süresinin kısalması için başka partilerin de katkı yapmasını istedi ve bu konuda gorevin DYP'ye düştüğünü söyledi. İnönü, "Milletin verdiği görevi yapmaya hazınz.Görev anında 'Kusura bakmaym bizim başka işimiz var' diyecek bir parti olmadığımızı herkes bilsin" dedi. 5. Sfatf DYP LtPERİ DEMİREL BirlikteçözelimDYP Genel Başkanı Demirel, hükümet sorununun sadece kendi işleri olmadığını belirterek "Herkese diyoruz ki; gelin bu sorunun çözülmesine yardım edin. Kamuoyu bir süre sonra sabırsız hale gelir ve baskı altına alır" dedi. 4. SayMa Baykal yanhlan: 'İnönü'nün istifa etmesi gerekmez. Kurultay sürecini başlatsın yeter. Kavgalı bir görüntü ile kurultaya gitmeyelim'. İnönü'nün bu aşamada kurultayı anlamsız bulmasına karşın Baykalcıların tavn karşısında "Sorun bu noktaya getiriliyorsa, gerekirse ben güvenoyu isterim" dediği belirtiliyor. tnönü'nün "kurultay" konusunu bugünkü MYK toplantısında gündeme getireceği öğrenildi. ÜMtT ASLANBAY ANKARA — Seçim yenilgi- sinin nedenleri ve koalisyon tar- tışmalanyla kaynayan SHP'de, "Olaganüstü Kurultay" yolu bir kez daha açıldı. Parti içi mu- halefetin önderi Deniz BaykaT- ın yakın çevresine, "Genel Baş- kan Erdal tnönü'nün mutlaka istifası gerekmez, kurultay sure- cini bemen başlatsın \eter. Böy- lece parti, kavgasız, şık bir bi- çimde sorunu çözer" dediği be- lirtildi. Genel Başkan İnönü'nün de parti içi muhalefetin "kurultay" restini kabul ettiği öğrenildi. İnönü'nün bugünkü MYK toplantısında konuyu gündeme getirerek, "güvenoyu isteyebilecegi" belirtiliyor. Baykal ve arkadaşlarînın, yo- netimin kurultay kararı alraa- ması halinde, parti meclisi ka- rarı ya da delegelerin imzası ile kurultay yolunu açacaklan bil- diriliyor. Bu arada, önceki gece Baykal ile ikinci kez bir telefon görüş- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) KOALİSYONDA OLMAK YA DA OLMAMAK CÛNEYT ARCAYÛREK yazıyor 5. Sayfada Sîlopfde pusu:5 er şehit $«Mtası tabunı asktfterine MIM Teröristlerin devriye aracına saldınsı sonucu 1 astsubayla 1 er de yaralandı Haber Merkezi —Şırnak'ın Silopi ilçesi Ballıkaya köyu ya- kınlarında pusu kuran terörist- ler, beş jandarma erini şehit et- tiler. Saldında bir er ve bir ast- subay da ağır yaralandı. Muş'- tan Tatvan'a giden yoku treni- ni tarayan teröristler bir vatan- daşı öldürdü. Diyarbakır'ın Bis- mil ilçesi Emniyet Amirliği lojmanlanna açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı. Mardin'in Derik ilçesinde kara- yoluna mayın döşeyen üç terö- rist, mayının patlaması sonucu öldü. Silopi'nin Ballıkaya köyu ya- kınlarında yol yapım ekibinı ko- ruyan, Şenobası jandarma tabu- runda görevli askerlere dun sa- at 14.00 sıralannda tabura dön- dükleri sırada teröristlerce pu- su kuruldu. Teröristlerin açtığı ateş sonucu Kemal Çıoar, Ali Balak, Suat Altıntaş, Erdal Ün- lü ve Erdogan Akkus adlı jan- darma erleri olay yerinde şehit oldular. Bir er ve bir astsubay da ağır yaralandı. Bölgedeki birlikleri denetleyen Genelkur- may Başkanı Orgeneral Dof an Güreş, olay üzerine Ballıkaya'- ya giderek incelemelerde bulun- du. Saldında şehit olan erlerin ce- nazeleri dün Şırnak'a götürül- dü. 23. Sınır Tugayı'nda duzen- lenen törenden sonra şehit erle- rin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Törene Orgeneral Güreş ile kuvvet komutanları- nın da katıldıklan bildirildi. Bu arada önceki akşam saat 18.00 sıralarında Muş'tan Tat- van'a giden 572 sefer sayılı Van- gölü Ekspresi, Bahçetepe-özgen istasyonlan arasında demiryolu- na barikat kuran 20 kadar terö- rist tarafından durduruldu. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra otomatik (Arkast Sa. 19, Sü. 7'de) Trahzoırî coşkıılu karşılam UEFA Kupası 2. tur ilk maçında Lyon'u Fransa'da 4-3 yenen Trabzonspor dün yurda döndü. Bordo- Mavili takımı binlerce taraftar karşılarken başkan M.Ali Yılmaz, futbolcular ve teknik direktör Breams omuzlara alındı. Trabzonspor Teknik Direktörü Urbain Breams, turu ancak 2. maçtan sonra 'geçeceklerini' söyledi. Belçikalı teknik adam, "Avantaj bizde, takımımla gurur duyuyorum" dedi. HaberiSponta KEMAL OMUZLARDA — UEFA Kupası maçında Lyon'u deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor dün ynrda döndü. Havaalanın- da Bordo-Mavili futbolcular omuzlara alınırken Kemal'e bu; uk sevgi gösterilerinde bulunuldu. (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) İran, İstanbul'da bekletilen gemideki yükün verilmesini istiyor Tahranîa silah gergrnlîğiManifesto t a r t ı ş m a s ı Büyükelçi Bagheri, gemide manifestoda kaydedilenin dışında bir şey bulunmadığını iddia ederken İstanbul DGM Savcısı, manifestoda kesinlikle geminin taşıdığı yükün türünün ve niteliğinin belir:ilrnediğini söyledi. Türk Dışişleri, olaya DGM'ninel koyduğunu ve çıkacak karardan önce açıklama yapüamayacağını büdirdi. ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — îran'ın Ankara Buyü- kelçisi Muhammed Reza Baghe- ri, Sanyer Buyukdere açıklann- da bekletilen "Cape Maleas" adlı yük gemisinin ülkesi tara- fından kiralandığını ve "Gemi- nin manifestosunda açık seçik ve sarih bir şekilde kaydedilen" malların İran İslam Cumhuriye- ti'ne ait olduğunu söyledi. İs- tanbul DGM Savcısı Mustafa Emre ise manifestoda kesinlik- le geminin taşıdığı yükün türü- nün ve niteliğinin belirtilmedi- ğini söyledi. Buyukelçi Bagheri, gemide "manifestoda kaydedilenin dı- şında bir şey bulunmadığını"da ısrarla vurgulayarak, "Mallann en kısa zamanda ülkesine geri verilmesi gerektiğini" belirtti. Bu arada gemi depolannda bu- lunan "kromik asif'in başka maddelerle birleştiğinde "na- palm bombası" etkisi yarattığı öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı, ts- tanbul Boğan'ndan geçerken el (Arkası Sa. 14, Sü. 2'dt) İnterbank faizi arttırıldı Parada yüksek ateş Faiz yirade 8O-85 Merkez Bankası ve Hazine'nin piyasadan para çekmesi, cari faiz oranlarıru yüzde 85'e tırmandırdı. Bankalararası Türk Lirası faizi interbankta 80-85'e çıktı. Merkez Bankası'nın bankalardan para çekerken yaptığı açık piyasa işlemlerinde bileşik faiz yüzde 9O'ı geçiyor. MDURRAHMAN YILDtRIM'ın haberi Ekonomide EKONOMİ İÇİN KOLLAR SIVANIYOR Ekonoilde BORSADA SERT ÖNLEMLER EkonomMe Kaçak ete dikkat! Sığır vebası yayılıyor İran'ın sınır kesimindeki köylerde baş gösteren ve Güneydoğu'da giderek anan sığır vebasına karşı yoğun bir kampanya başlatıldı. Çeşitli illerde aşı kampanyası tamamlandı, hayvan giriş çıkışlan denetim altına alındı. Haber Merkezi — İran'ın sı- nır kesimindeki köylerde bir su- re önce başlayan ve daha sonra da Güneydoğu'daki hemen he- men bütün illere sıçrayan sığır vebası şimdi giderek yayılıyor. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şır- nak, Hakkâri, Van, Muş, Bit- lis, Batman, Malatya, Hatay ve Van'da bir hafta önce başlatı- lan aşılama kampanyasının so- nuçlandığı bildirilirken Tanm 11 Mudürluğü yetkilüeri kent mer- kezine hayvan giriş çıkışlannı yasakladılar. Hayvan pazarlan da süresiz kapatıldı. Adana Cumhuriyet Güney Ü- leri Bürosu'nun haberine göre hayvanlarda sığır vebası hasta- hğımn görülmesi uzerine bölge- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) RP lideriErbakarv Iş dünyası heykelimi dikecek ERBAKAN'DAN lş dünyası benim değerimi biz iktidar olunca anlayacak. Benim heykelimi dikmeye karar verecekler, ama ben engel olacağım. Çünkü biz israfa karşıyız. Demirel 'Çankaya'yı indiririm' dedi, indirsin bakalım. 'Hesap soracağım' dedi. Sorsun bakalım. Bu sözleri duvarlara bezlere yazdı, yazdırdı. Okusun da gerdan kırarak sözlerini tutsun bakalım. İnönü yakasına gül takıp gülüyordu. Şimdi de gülsün bakalım. Millet gülmedikten, milleti güldürmedikten sonra gülün de gülmen de senin olsun. Allah'ın takdiri ile nitekim öyle de oldu. AHMET TAN'ın haberi 6. Sayfada Türkeş, 3. MC'de ısrarlı SHPTi koalisyonda terör iktidar olur TÜRKEŞTEN Türkiye'de bugün ilan edilmemiş bir savaş yaşanıyor. Bunun için MC lazım. Bölücü teröristlerin milleti ve ordumuzu hedef almaları savaş değil midir? Yeni bir MC, terörün önlenmesi için şarttır. Irkçılıkla bir yere vanlmaz, bölücü eşkıyanın arkasında da Yunan ve Batı emperyalizmi vardır. Yemin anayasadaki ifadesiyle aynen edilmezse, o anda anayasayı ihlal suçu işlenmiş olur. Öyle bir kişi de milletvekili sıfatı kazanmaz. 6. Sayfada ÖZALrBUSH TUTANAĞI Kripto davasında iki beraat kararı Özal-Bush görüşme tutanaklarını yayımlayarak devlete zarar vermek sayıyla yargılanan gazeteci Uluç Gürkan ile kriptoları sızdırmaktan yargılanan eski Dışişleri Bakanlığı memuresi Hande Şevkat Mumcu hakkında beraat kararı verildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tür- gut Ozal ile ABD Başkanı Ge- orge Bush'un göruşme tutanak- larını yayımlayarak 'devlete za- rar vermek' savıyla yargılanan (yeni SHP Ankara Milletveki- li) gazeteci Uluç Gürkan ile es- ki Dışişleri Bakanlığı memure- si Hande Şevkat Mumcu ve es- ki Güneş Gazetesi Sorumlu Müdürü Alev Er, beraat ettiler. DGM mahkeme başkanı Siiley- man Sarüar, yayımlanan tuta- naklann 'Devletin güvenligi, ulusal ve ulustanrası çıkarlany- la ügisi bulunmadığı" kamsına varıldığını, haberin içerdiği bil- gilerin daha önce yabana ba- sında ve Anadolu Ajansı bül- teni gibi çeşitli yerlerde yayım- landığını belirterek bilgilerin "sır olmadıgr kanaatine vanl- dığını söyledi. Sanlar, kripto bilgisini eski ANAP Milletveki- li Hasan Celal Güzel'e sızdıra- rak tutanaklann yayımlanma- (ArkaaSa. 19, Sü. l'de) TV / 8. Sayfada 15 yılhk güldürüfilmi: Saffet Beni Affet TV / 8. Sayfada Zerriıfden arabeskpop Sina Koloğlu Sinema / 9. Sayfada Kuzuların Sessizliği Atillâ Dorsay Mûzik / Arfca Sayfada 'MilesDavis herşeyekarşıydı' Şebnem Atiyas Sağhk / Aıta Sayfada 50 kilo fazlası olana by-pass Merih Ak laşkentten Koalisyon Notları... ^.^4KA.FA — Refah Partisi'nin Bakjat'taki jektör ışığıyla aydınlatılmıştı. geröl menezine akşam vakti grrtik. Binanın Ayakkabı çıkarmayacağımız bir odaya bu- bulınduğı bahçede, adı Hamidiye olan bir yur edildik. de ami vır. Necmettin Erbakan hiç değişmemiş. t-9r yanışıl ışıl aydınlıktı. Bahçede, bina- Biraz fazla kilosu var Ceketinin önünü ılik- da »üyük }ir hareketlilik dikkati çekiyordu. lemekte güçlük çekiyor. SeKm baansından kaynaklanan bir canlı- Her zamanki modernize badem bıyığı.. lık ıimalıylı bu. Binanın üzerinde, havada Genizden gelen madeni sesiyle soruyor: kcKaman liryeşil balon sallanıyordu; üstü- "Millet ne demek istedi 20 Ekim'de?". ne ırmızı lefah bayrakları iliştirilmış ve pro- (Arkası Sa. 19, SÜ. l'de) HASAN CEMAL • Gençlik filmi Starl 'de saat 23.05 'te • Kıbns'ta panik KKTC Merkez yaytmlanacak 'Sımf adlı ABD yapımı Bankası'nın Londra'daki döviz rezervlerimn fılmde Jacqueline Bisset başrolde. 8. Sayfada dondurulması KKTC'yi kmştırdı. Ekonomide • Gerçek bir olay 17. yuzyılda batmış bir • Nadir'e 8.5 milyon t J | ^ R hpanyol teknesım aramaya hayatım adayan harçlık Polly Peck l ^ €W^^ adamın öykusü Starl'de 12.00'de. 8. Sayfada kayyırnları, Asil Nadir'den « ^ * ^ ^ H • Ekranda bildik yüzler TV1 'dekı Bir 3.2 trilyon Turk Lirası'nı ^ & « | Başka Gece'ye Zekâi Tunca ve Nuray bulan tazminat talep ~*£^ B ^ Haflftaş da konuk oluyorlar. 8. Sayfada ediyorlar. Ekonomide _ JW • • Pembe gözlüklü nostalji Tunç • En 'sessiz' öğrenciler Göztepe'deki Başaran'ın 'Piyano Pıyano Bacaksız'ı Sağırlar Okulu, sessiz yaşayanların kendilerini Harbiye As'ta gösteriliyor. 9. Sayfada ıfade etmeyı öğrendiklerı yer. 15. Sayfada • Cuellar'dan vasiyetname' BM Genel m Destek yerine köstek gördük G.Saray Sekreteri Perez de Cuellar bir kez daha aynı Futbol Şube Sorumlusu Karahasan taraftarm göreve aday otmayacağmı söyledi. 11. Sayfada tepkisini kmadı. Sporda m Israil'de heyet krizl Madnd'e gidecek • Bilgisayann nimetleri Hi-Tech 91 Fuarı heyete Şamır başkanlık edecek. 11. Sayfada dokunmatık dunyaya açılıyor. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Görünüş... *Eski hekimler "teşhis" derlerdi, şimdikiler "tanı" diyor- lar. Önce hastalığa "tanı" koyalırn: 20 Ekım seçimleri ile oluşacak TBMM, bir "atama Mecli- s/"dir. Çünkü SHP dışındaki partıler adaylarını "merkez yoklamaları" ile belirlemişlerdır. Bu Meclıs bir "atama Mec- lisi"Ğ\r; "tek derecelı serbest seçimle" oluşmuş sayılmaz. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog