Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Kanut Destek Kredisi! bılgı ç,n ALO 1 4 24 7* Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.YIL / SAYI 24127 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) BASYAIARI NADİR NAOİ (1945-1991) 23 EKİM 1991 ÇABSAMBA Demirel, koalisyon ve erken seçime nasıl baktığınıCumhuriyet'e anlattı 'ANAP'la çok zor 9 DEMIREL'DEN İki yıldan önce bir erken seçim olasılığı çok zor D Çankaya sorunu ülkenin birinci meselesi D ANAP lideri dahil tüm parti liderleriyle görüşmelere başlayacağım D Çankaya'ya çıkma işini liderlerle yapılan görüşmelerde karara bağlayacağım D Davul da tokmak da hükümetin elinde olacak D Koalisyon protokolünde Kıbrıs yer alabilecek D Türkiye'deki demokratik işleyişe yardımcı olmayan Batı ülkeleri sanınm yeni dönemde ilişkilerini yeni büyükelçilerle yürütecek. AHMET TAM 19. Sayfada ANAP Küskünler DYPüe temasta DYP'li Çağlar ile görüşen Vuralhan henüz ANAP'tan aynlmayı duşunmediğini belirterek "Ama artık serbestim" dedi. Koalisyon dışında kalmayı hedefleyen ANAP, bir yıl içinde erken seçim koşuluyla DYP'nin azınlık hükümetine destek verme eğiliminde. 4 Sayfada RPiktidar ortaklığı peşinde "Üçlü ittifak"ın koalisyon ortağı olarak iktidan paylaşma umudu, RP ile MÇP'nin ayrılmasını gundemden duşurdu. IDP lideri Edibali'ye göre de, ittifaktan yakın zamanda aynlma söz konusu değil. 5ı Sayfada SON DL'RL'M DYP 178 ANAP 115 SHP 88 RP 62 DSP 7 29 EKIM 'ÜLKEY1 HÜKÜMETSİZ BIRAKMAYIZ' — Ülkenin çıkariarı nevi öngoriıyorsa gözlerini kırpmadan yapacak- lannı ve ulkeyi hukumetsiz bırakmayacaldarııu soyleyen Demirel, Özal için de "Cumhurbaşkanı, Mesut Bey'in dedigi gibi anayasadaki sımrlan içine çekilecek" dedi. (Fotoğraf: RIZA EZER) Koalisyon ortakhğı mı, parti içi hesaplaşma mı? SHPde öncelik arayışıSHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün, Baykal'la görüşerek parti içi tartışmalan başlatmadan partiyi iktidar ortağı yapma düşüncesini ilettiğini bildirdi. SHP'ye yeni sıkıntılar getireceği gerekçesiyle koalisyona olumlu bakmayan parti içi muhalefetin ise înönü ve yönetimin çekilmesini istediği belirtiliyor. SHP yönetimi, çalışma yaşamı, YÖK, Siyasi Partiler Toplantı ve Yürüyüş yasaları ile seçim sisteminde temel değişiklikleri gerçekleştirebilecek bir koalisyona girme eğiliminde. Muhalefetin bazı temsücileri, DYP'ye dışarıdan destek verilmesinin daha doğru olacağı görüşünü savunuyor. 6. Sayfada Italyan TV'sinde şok Canlı yayında ^tecavüz' Ünlü sunucu ve şarkıcı Raffaella Carrâ, RAI'de naklen yayımlanan programı sırasmda, komedyen Roberto Benigni tarafından yere yatırüdı. Benigni 'Göster o güzel bacaklannı' diye 'dekolte' bir monolog da yaptı. Stüdyodakı seyircilerin çılgınca alkışladığı program Italya'da 'Papa'nın kanab' olarak bilinen ve en çok izlenen RAIl'e tepkileri de arttırdı. NÜ6ÛN CEMAHOĞLU19. Sayfada TV'DE CtNSEL MONOLOG'- ttalyan televuyonu RAI'de naklen yayımlanan prograıp sırasmda ak- tör Roberto, Benigni, Raffaella Carra'yı yere yatırarak üstfine çıktı ve cinsel monolog yaptı. Program baştan sona milyonlarca seyirci tarafından izlendi. Demirel Özal'ın davetine katdacak mı? DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel ve SHP lideri Erdal înönü'nün Cumhurbaşkanı Turgut özal tarafından verilecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katümamaları yeni hükümetin kuruluşu oncesinde önemli siyasi ışaretler verece£ 5. Sayfada TBMM'DE 3 KADEV Çüler: Orkestra da bizimolmalı DYP Genel Başkan Yardımcısı Çiller, sandıktan koalisyon çıkması nedeniyle seçim oncesi verdiği ekonomiyi duzeltme takviminin geçerliliğini yitirdiğini söyledi.3. Sayfada Zana: Kürt halkının sesi olacağız. SHP listesinden Meclis'e giren HEP'li Leyla Zana, "Bizler Kürt-Türk ayrımı yapmıyoruz"dedi.3. Sayfada Hasefe: Thatcher'dan esinlendim Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Melike Hasefe, Semra özal'a büyük saygısı olduğunu ifade ediyor. 3. Sayfada DENİZER: POLİTİKAYA DEVAM EDECEĞİM. 3. Sayfada Boğaz'dan geçiyordu Rum gemisi silah yüküyle ele geçti Kıbns Rum bandıralı kuru yük gemisi Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan yüklediği 2000 civarında Stinger füzesi, eroin imalatında da kullanılan 4 ton asit anhidrat, binlerce silah ve mühimmatla Büyükdere açıklarında ele geçti. 19. Sayfada YILMAZ, GELECECtN LİDERİ — Jacques Seguela'ya göre Mesut Ydmaz gete- cegin Turkiyesi'nin lideri. (Fotoğraf: CUMHURİYET) Fnmsız reklama Jaajues SegueTa, seçim sonuçlannı Cumhuriyet 'e değerlendinfi: 'ülmaz, OzaFa ragmen büyüdtf Jacques Seguela Seçim öncesi ANAP'm oy potansiyeli % 12 dolayında seyrediyordu. Anavatan bu potansiyeli yüzde 24.5'le ikiye katladı. Bu skoru Mesut Yılmaz yapmıştır. Eğer Yılmaz, Turgut Özal'dan daha uzaklaşabilseydi kesin olarak alırdı bu seçimleri. Sadakat ve aynı partililik adına yapmak istemedi. Kamuoyu Turgut Ozal'a böylesi saldırgan bir muamele layık görüyorsa bunun mutlaka nedenleri olmalı. DYP'ye verilen oylar Demirel'e verilmedi. Bu oylar Turgut Özal'ı cezalandırmak için. Demirel'e oy verenler köylüler, erkekler ve yaşlılar. Yarımn Türkiyesi bu seçmenler değil; Türkiye'nin geleceğine kırsal bölge karar verecekse sonuç pek parlak olmaz. MİNE B. SAULNIER'ln haberi Arka Sayfada CazFestivaH Senerrtle açıldı l.lüraTararast Festivali'nde açılış konserini Paris'teki çalışmalanylaün kazanaattenem Költttr Servisi — Akbank 1. Ulusla- rarası Caz Festivali dun akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Senem Diyki ve Altdısrnın konseriyle başla- dı. Senem Diyici, gitarda Alain Blesing, vibrafonda Franck Tortillier, basta Yves Rousseau, saksofonda Eric Seva, davulda Da\id Pooradier Dnteil'den oluşan topluluğuyla 'caz-folk' müziğın- den örnekler sundu. Uzun sılredir Paris'te yaşayan, daha çok Fransa'da yayımlanan ve admı Bö- lent Ecevit'in 'Takalar' şiirinden alan albümuyle tanınan Diyici, yaptığı mü- zıği Türk temalanyla Baû mozigi' ola- rak tanımlıyor. Daha önce Arnavutköy Naima'da da bir hafta soyleyen Senem Diyici geçen (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) TV / 8. Sayfada Şinema: Cimino İçin Bir Piyano Arafat /10. Sayfada Barış için Araplann işbiriiği Avrupa Kupaları / Sporda G^arayve Irabzon ekranda Poly Peck /14. Sayfada Asil Nadir'e 58 yeni suçlama Ortodoks /19. Sayfada Yeni patrik Vartholomeos Demirel'e Göre... ANKARA — DYP lideri Demirel rahat bir göre oynayacağını, "kendisıne geçmışte ya- lavada Belki de 11 yıllık dişe diş bir müca- pılanlan başkasına yapmayacağını" özellik- celenin sonucunu almış olmanın iç rahatlığı le vurguladı. bu. 20 yıl içinde, iki kez askeri darbeyle ikti- Sorunlara yukarıdan bakmaya çalışacağı- <iardan uzakJaştıntdıktan sonra, yeniden baş- nı, yumuşak bir çızgıde ilerleyeceğini, "bu- bakanlıkmührüyle seçim sandığından çıka- nalımçıkaran"değil, "bunalımçözen" bir si- bilmek. kolay olmasa gerek. . yaset adamı olarak yurüyeceğıni belirtmeye Bir rövanş hırsıyla mı ıktidara gelıyor? özen gösterdi. Kampanya sırasmda kavga- Kendısiyle dün soyleşirken böyle bir izle- cı ve hırçın bir görüntü çızmekten nasıl ka- •im edınmedik. Demokrasinin kurallarına (Arkası Sa. 19, Sü. r<te) HASAN CEMAL • Kadın sorunlanna bakış TVVdeki Ve m NATO, ortak orduya hayır dedi Ittıfak Kadın adlı programda Gulseren Yaşer, iş- Genel Sekreteri IVoerner: "Bağımsız Avrupa kadım Nur Atabay ile gazeteci yazar Leyla ?ucu oluşturmamn mantığı yok. " 11. Sayfada hmıer'i bir araya getiriyor. 8.&uvfada m BM'nin Kıbns karan uygulansın • Başaran ın ilk ^ • İ K Ş K "tngıliz Uluslar Topluğu" toplantısında 716 filmlerinden Başrollerını ^ • G B b S ^oyıh kararın esas ahnması istendi. 11. Sayfada Muşfık Kenter, Ayfer V ^ U • Döviz ve faizin yolu açıldı Uzmanlar, Feray, Tunç Oral ve Yılmaz ^L ç* ^ * | hükümetin kurulup ekonomi politikasının Köksal'm oynadığı Sturtaza W ^ ,m Mı, olmasına kadar yaşanacak süreçte adlı fılmsaat 22.35'te W* ^ ^ H borsamn unutulması göruşunde. Ekonomide TV2'de 8. Sayfada S ^ H İ • TÜSİAD: Uzlaşma zamanıdır Başkan m Fotoğrafta İstanbul buyusü James Eczacıbaşı, ortak bir programda anlaşılarak Robertson fotoğraf sergısı istanbul Devlet hükümetin kurulmasını ıstedı. Ekonomide Resım ve Heykel Müzesı'nde. 9. Sayfada B Nantes, Unal'ın peşinde Fransız lıginde m ABD'li rehine serbest Şıı örgutlerce 4. sırada yer alan ekıbın teknık adamları Lubnan'da rehm tutulan 44 yaşındakı Jesse bugunku maçta Trabzonsporlu futbolcuyu Turner özgurluğune kavuştu. 10. Sayfada izleyecek Sporda aÖ7JFM UĞUR MUMCU Bekleyiş... DYP seçim bildırgesindeki şu sözlerin altını çizelim: —Bugünkü ülke yönetimi, açıkça Çankaya'da oturulmaya devam edilmesinı, siyasi ıstıkrar adına milletimize pazaria- mayı amaçlayan bır aldatmacanın ıçine gırmıştir. Oysa, ulu- sumuz, mevcut yönetmın ülkedekı varltğmı ıstikrarsızlığın kay- nağı ve sebebı saymaktadır. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog