Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

V.İU 5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! ı b ç • - ALO 3 4 158 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Kpnut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK y,iyi ba n kad ı r ^ 68.YIL / SAYI 24126 / 2000 Tl (KDV dM) KMUCUSU YÜMÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) X 22 EKtM 1991 SAU Koalisyoıı hesaplarıTBMM'de çoğunluğunu yitiren Yılmaz kabinesi istifa etti. Yerii hükümet için gözler Demirerde DYP'ye dışarıdan destek ANAP Başkanlık Divanı toplantısında, DYP'nin hükümeti kurmakta zorlanması ve bir bunalım doğması ihtimali halinde ANAP'ın DYP'ye azınlık hükümeti için dışarıdan destek vermesi eğilimi ağırlık kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — 20 Ekim erken genel seçiminde hiçbir partinin tek başına iktidar oiacak çoğunluğu elde edememesi, iç politikanın gündemine "koalisyon hesaplan"nı getirdi. Seçimden birinci parti olarak çıkan DYP'nin lideri Süleyman Demirel, bir azınlık hukünıeti kurmaktan yana olmadığını açıklayarak "ufuku göriinen" koalisyon için tum partilerle görüşeceğini söyledi. Onceki günkü seçimden ikinci parti olarak çıkan ANAP'ta ise ağır basan eğilim, "Ana muhalefette kalrnak, ancak bir bunalım doğması ihtimali durumunda DYP'ye dışandan destek vermek." Seçim sonucu parlamentoda çoğunluğunu yitiren ANAP Genel Başkanı Mesnt Yılmaz, dün Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkaıu Özâl'a hükürnetin istifasını sunduktan sonra yaptığı açıklamada seçmenlerin ANAP'a ana muhalefet partisi görevi verdigini söyledi. Seçimlerden en çok oy kaybeden parti olarak çıkan SHP'nin genel merkez yönetimi DYP ile koalisyona sıcak bakarken, 20 Ekim yenilgisiyle ilgili parti içi hesaplaşmanm da hükumetin kurulmasından sonraya ertelenmesi eğilimi ağır basıyor. RP'nin seçim sonrası ilk görüntüsü ise DYP'yi, 12 Eylul öncesinde iki kez kurulan "Milliyetçi Cephe" koalisyonuna üçüncü kez çekmek. Seçimin beşinci partisi DSP ise kazandığı az sayıda milletvekilliği nedeniyle simdilik koalisyon hesaplannın dışında tutuluyor. Siyasi gelişmelerin seçim takviminde öngörülen hızda ilerlemesi halinde hükumetin en erken kasım ayının ortasında kurulması bekleniyor. Başbakan Mesut Yılmaz, hükumetin istifasını dun Cumhurbaşkanı Tlırgut Özal'a sundu. Saat 16.45'te Kösk'e çıkan Yılmaz'ın istifasının ardından Cumhurbaşkardığı Sözcüsü Buyiikelçi Kaya Toperi, istifanın kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı özal'ın yeni hükümet kuruluncaya kadar Yılmaz'dan göreve devam etmesini istediğini açıkladı. Toperi, Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin demokratik bir şekilde oyunn kullandığım ve seçimini yaptıgını. gerek bir bavram bavası içinde cereyan eden seçim kampanyası sırasında, gerek seçimlerde milletimizin gösterdiği sukûnet ve olgunlugnn gerçekten şayan-ı iftihar oldnğunu betirtmiş, artık seçimlerin (Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) Koalisyondan önce 'Çankaya sorununun çözümü için temaslar yapacağını' söyleyen Demirel: Azınlık hükümeti olıııazKoalisyonun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan DYP lideri, Çankaya sorunu ile hükümet konusunun birbirine bağlı olduğunu belirtti. Demirel, "Hangi partiyle koalisyon kuracağımıza görüşmeler sonunda kararvereceğiz. Türkiye'deuzlaşmayavehoşgörüye dayananyeni bir dönem başladı" dedi. # Inönü DYP'nin davranışını bekliyoruzDYP'nin seçimden birinci parti olarak çıktığını belirten SHP lideri İnönü.'Şimdi beklenilen, onların / nasıl bir hükümet kurulacağı / konusunda bir davraruşa girmeleri. O zaman ancak ' bizim ne olacağımız da belli • olur. Bu demek değildir ki biz bir koalisyona ortak olmak istiyoruz. Hükümet kurulma aşamasında içinde mi, dışında mı oluruz, şimdiden bir şey söylemek durumunda değiliz' dedi 3. Sayfada SHP'DE HESAPLAŞMA ~ KritikgünlerSeçimlerden üçüncü parti olarak çıkan SHP'de, Deniz BaykaJ yaniılan, Genel Başkan tnönü'nün 'kendiliğinden partinin başından çekilmesini' isterken, olağanüstü kurultayın da hazırlıklarına giriştiler. 3. Sayfada DYP lideri Demirel bir gazetecinin "Çankaya sorunu çözülmeden rahat bir hükümet bulup bulamayacağına" ilişkin sorusunu yanıtlarken, "Karışık bir soru ben de bilmiyorum" dedi. Demirel "Yeniden seçim olabilir mi" şeklindeki bir soruya da "Olabilir, ama şu anınmeselesideğil" v yanıtınıverdi. ANKARA (Cumhuriyet Bi- rosu) — DYP Genel Başkanı Siileyman Oemirei, DYP'nin bi- rinci parti olduğunu, ancak tek başına ıktıdara ulaşamadığı se- çimlerin ardından koalisyonun kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Çankaya sorunu ile hükümet konusunun birbirine bağlı oldu- ğunu da belirten Demirel, DYP'nin tek başına azınlık hü- kümeti kurmayacağını da vur- guladı. Demirel, "Aanlık bükii- metini düşünmem. Herkes elini taşın altına sokmalı" dedi. Han- gi partiyle koalisyon kuracakla- nna görüşmeler sonunda karar vereceklerini belirten Demirel, hükümetten önce öteki partiler- le Çankaya sorununun çözül- mesi için temaslar yapacağını açıkladı. (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) Erbakan Demirel yüzde 27 ile hükümet kuracakmı? RP lideri Erbakan, Demirel'e seslenerek, "Bakalım yüzde 27 ile iktidar olmaya kalkışacaklar mı, kalkışmayacaklar mı? Göreceğiz" dedi. 5. Sayfada Başbakan, koalisyona girmekte istekli olmadıklannı açıkladı Yılmaz: Ana muhalefetizBaşbakan Yılmaz Türkiye'yi siyasi bunalıma sürüklememek için ellerinden geleni yapacaklannı belirterek, "Gerçekleştirilemeyecek vaatlerde bulunmuşlardı. Şimdi meydanı onlara bırakıyoruz. Gelsinler vaatlerini gerçekleştirsinler" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bdrosu) — Başbakan Mesut Yılmaz, seçim sonuçla- nnı değerlendirirken "MîUetimiz bize ana muhalefet görevi verdi" dedi. Yılmaz, koalisyonlara gırmek konusunda "istekli olmadığııu" vurgularken "Türkiye'yi bir siyasi bunalıma sürüklememek için uze- rimize duşen görevi yerine getirecegiz" dedi. Yılmaz, ANAP'ın yeniden tırman- ma sürecinin başladığını savunarak, "Gerçekleştirilemeyecek vaatlerde bulun- muşlardı. Şimdi mevdanı onlara bırakı- yoruz. Gelsinler, bu vaatlerini yerine getirsinler" diye konuştu. Yılmaz, Cum- (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) Hükumetin istifasını Çankaya'ya sunduktan sonra basın toplantısı düzenleyen Yılmaz "İlk seçime kadar Türkiye koalisyonlarla gider"dedi. Ecevit Teselüm Meclis'e girmek Seçim kampanyasına iyi başladıklarıru belirten DSP lideri Ecevit, "Ancak daha sonra basın karalama kampanyasına başladı. Bir muhalefet liderine ilk kez bu kadar saldınldığı görülüyor" dedi. Ecevit, "Sosyal demokrat oyların toplamı yüzde 32'nin altında, bu acı bir durum" diye konuştu. 3. Sayfada RESMOLMAİAN KESİNSONUÇLAR İ7oM İ L L E T V E K İ L İ M İ L L E T V E K İ L İ M İ L L E T V E K İ L İ M İ L L E T V E K İ L İ M İ L L E T V E K İ L İ ÎL ÎL TBMM'NÎN YENİ MtLLETVEKİLLERİ 4. Sayfada Türkiye genelinde toplam sonuç Bağ.%0.1 DYP%27.2 SP %0A / DSP RP %16.7 SHP %20.7 ANAP %24.1 Tercih, listeleri altüst ettiParti listelerinde alt sıralarda yer alan birçok aday "tercihli oy" sonucu sıçrama yaparak ön sıralara çıktı. Çorlu'dan "Yenikarüı Delikanlı" sloganıyla seçime giren Hasan Peker, DYP listesinin 8. sırasından l'e çıkarak "sıçrama rekoru" kırdı. Arka Sayfada 12 Eylül öncesinin liderleri Meclis'te (X 12 Eylül .V sabahı askeri yönetim tarafından partileri kapatılarak 10 yıl siyaset yasağı konulan dört lider de TBMM'ye geri döndü. Referan- dumla siyaset yasağının ^v~"(, kalkmasın- ' " ^V^ d a n s o n r a * i ^ 1 ük kez DYP • ^*.1 lideri Demirel 1987 genel seçimi ile Meclis'e yeniden girmişti. 1980'de CHP Genel Başkanı olan Ecevit ile MHP lideri Alpaslan Türkeş ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 11 yıl sonra yeni partileriyle geri döndüler. 4. Sayfada SHP'DE BÜYÜK OY EROZYONU 5. Sayfada DYP EDÎRNE VE BARTIN'A İTİRAZ ETTİ 4. Sayfada Festival / 7. Sayfada Dünyacazı banka aktifinde Açıkarttırma / 7. Sayfada ^ Sultaıfın küreleri Londra'da Avrupa / 8. Sayfada Ortak ^ ^ ordu tartışması İşçi/10. Sayfada Grevler dalga dalga Futbol / 1 4 Sayfada Piontek'le 1994'e Haldun Domap Demokrasilerde Çare Tükenmez... Şimdi ne oiacak? nanacağı henüz bilinmiyor. Başoyuncuların Bu soru işareti, çengelini dür.den beri zi- bile daha rollerini tam kestirebildiklerine ih- hinlere asmış durumda. timal vermiyonjz. Manevra alanlan pek o ka- Refahçılar dışında kimsenin seçim sonuç- dar geniş olmasa da, önlerini henüz açıklık- larından memnun olduğu söylenemez. Her la görebıldiklerini sanmıyoruz. yanda karamsarlığın izleri dikkati çekiyor; O yüzden daha sağlıklı değertendirmeler bellı bir tedirginlik yaşanıyor. yapabilmek için biraz daha beklemek gere- Haklı nedenleri var bu havanın. Seçim kiyor. Ama dünkü gelişmelerin ışığında şun- sandtğından "istikrar"ın çıktığı hertıakJe öne lar söylenebilir: sürülemez. Siyasal sahnede neyin nasıl oy- (Arkası Sa. 15, SÜ. l'de) HASAN CEMAL • De Vito güldürüsü Baskıct annesinden • Arap ülkeleri memnun tsrail'in 30 kurtulmak isteyen bir adam, bir arkadaşma ekimde Ispanya'mn başkentı Madrıd'de 'cinayet değiş tokuşu' önerisi yapar. 6. Sayfada toplanacak Ortadoğu Barış Konferansı 'na • 'Tele-Vizyon'a eleştirl Hurriyet katılma karan olumlu karşılandı. 9. Sayfada gazetesiyle TRT'nin ortaklaşa hazırladıkları • Gorbaçov'dan uyan Yüksek 'Tele-Vizyon'a eleştırıler surüyor. 6. Sayfada Sovyet yeni oluşturulmuş haliyle ilk • Sevgf üzerine Atıf ^dHfl^^k toplantısını dun gerçekleştırdi. 9. Sayfada Yılmaz'ın 1983 yılında ^ ^ L ^ L H % " Seçimden miras: İşportacılar çektiği 'Seni Seviyorum' I ^ ^ L ^ H B K Beledıyelerın göz yumması yüzünden îstanbul adlı fılmde Türkân Şoray ve >^, ^ ^ ^ | H seyyar satıcı ışgalıne uğradı. 11. Sayfada Cihan Ünal başrol oynuyor. / m^^^^^ m Denizli'yi sakatlar düşündürüyor Film, TV5'te saat 20.30'da ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ a H Galatasaray'da, Rotanu, Koseçkı ve gösteriliyor. 6. Sayfada ^"MHiBLaJ^B Uğ ur ' un yarın yapılacak Banik Ostrava • 'Şehirll Züppeler' Beyoğlu'nda maçında oynaması zor. Sporda Şehirden ayrılıp kendilermı kovboy • Go' yemeyen kaleci yok Işte Beşiktaş yasamının ortasında bulan 'City Slickers', örneğı. Bako yiyor, geridekı futbolcular gösterıme girecek. 7. Sayfada atıyor. Bako'ya rağmen zirvedeler. Sporda GÖZLEM UĞUR MLMCU Akıl Yolu... ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dün aksam üzerı Cumhurbaşkanı Özal ile görüstukten sonra düzenlediği ba- sın toplantısında herhangı bir koalisyonda yer almayacak- larını acıklarken koalisyon kapılarını da busbütün kapatma- dı. Bir soru üzerine Yılmaz, "Türkiye'yi bir siyasal bunalıma (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog