Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVtZYON-RADYO 21 EKİM 1991 07.00 Seçim özel Programı 13.00 Haberler 13.10 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Çocuk Kuşağı: Atlı Kannea 16.30 Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları Clay, Shana'ya gûya yardımcı olmaya çalışırken genç kadın ona, oynadığı oyunun farkında olduğunu açıkça belirtır. Tnsha, Cecelia ile görûşmeye gider. Hiç dostça başlamayan bu konuşma Avna'nın da katılmasıyla kısa sürede çığınndan çıİcar. 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 A Stüdyosundan 19.15 Beslenirken 19.25 Yerli Drama: Milyarder Memnune Zengin bır evde çalışan Memnune kankocanın birbırlenni çok sevdığıni sanır. Aslında metresimn talımatına uyan koca. karısını öldürmek için çeşiüı planlar ve tuzaklar kurar. Memnune de farkında olmadan bu tuzaklan yok eder. Sonunda kadın durumu farkedip, kocasını yakalatır. Sevgisız ortamda yaşayamayacağını anlayan Memnune evden aynlmak zorunda kafır. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Stüdyo A: Dünyaya Bakış (Aynnnlı bılgi yandaki sütunlarda) 22.05 Muzik Yelpazesi (Aynnülı bilgı yandaki sütunlarda) 22.55 Haberier 23.05 DİZİ: Diamondlar 40 yıl önce işlenmiş bır dnayeün failinı bulmak ıçın Mıke bır knmınolojı profesorüyle ıddiaya gjrer. 00.00 Haberler -Kapanış 07.58 Açılış- Okul Televizyonu 18.10 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Victor, Nıkkı'den aynlmaya kararlıdır. Tracey'yi Jack zıyarete gıdcr. Bu arada Brad, Abbot mâlıkanesınden aynlır ve John buna çok üzülür. Nina bebek konusundaki iddialannı sürdürmektedir. 19.03 Haberler 19.20 25. Kare 19.50 Spor Panorama 20.50 Mini Dizi: Bangkok Sürgûnü 22.00 Gece Bulteni 22.35 Her Şeye Rağmen (Bugon 22.55 Musikimizden Portrekr 23.40 Kapanış 17.13 Açılış- Telegûn 18.45 Çizgi Film: Akıllı Sebzeler 19.15 Arkası Yarın: Manuela 20.00 Caz 20.30 Belgesel: Gelecege Miras 21.35 Dizi Film: Houston Şmalyeleri Irkçı bırçete olan 'Beyaz £1' Amenka'dakı Meksıkalı goçmenlenn haklannı savunan kadın politikacı Zamora'nın yardımcısını döverek öldürür. 22.25 TV'de Sinema: Büyük VValdo (Aynntılı bılgi yandaki sütunlarda) 00.05 Kapanış 15.38 Açılış- Okul Televizyonu 20.05 Arkası Yarın: Yıldıza Uiaşmak Gabriel, Cesika'ya eğer ışbirlığı yaparlarsa grubu kurtarabileceğıni söyler 20.35 Arkası Yann: Hayat Agacı 21.00 Açık Oğrerim 23.00 Modern Dans Gösterileri (Bugün koşesınde) 23.50 Kapaıuş 19.00 Açılış - Haberler 19.20 Çocuk Kuşağı 19.45 Açıl Kitap Açıl 20.10 Ah Şu Komşularanız 20.40 Son 7 Gün Türkiye 21.10 Yörelerimiz Türkülerimiz 21.40 Ktssadan Hisse 22.00 Haberier ve Ingilizce Almanca Haberler 20.50 Yerii Drama: Aile 23.40 Turizm 23.50 Gençlik 00.20 Müzik: Tanıdınız mı? 00.45 Belgesel: tzrair tzmir 01.15 Kapanış 07.00 İyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Gfinler 11.50 Star 1 Haber 12.00 Sinema: Umudun Bittigi Yer (Aynntıh bilgı yandaki sütunlarda) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya ~ 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Bugünün Canavarlan 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 16.30 Çizgi Film: Tiny Toon Maceralan 17.00 Star 1 Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisî: Patron Kim 18.30 Dizi: A Takımı 19.30 Star 1 Haber 20.00 Dizi: Çin Ptajı 21.00 Polisiye Dizi: Adalet Savasçısı 22.00 Polisiye Dizi: Cinayet Dosyası 23.00 Star 1 Haber 23.10 Dizi: Gecenin Sesi 00.10 Dizi: Otostopçu 00.40 Star 1 Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Dizi: Dallas 01.50 Max Headroom 02.40 Mini Dizi: Milyoner Gençler Knlfibfi 03J0 Dizi: Uçak Gemisi 04.20 Pembe Dizi: Komşular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Gfinlfigfi 05.30 Pembe Dizi: Butfin Çocuklarım 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 12.28 Açılış - Kadınlanmız 13.00 Hata 1 Kimde. 13.10 Çizgi Film. 13.30 Müzik: İstekJeriniz. 14.00 Haberler 14.20 Belgesel. 14.40 Şiirimiz. 14.55 Tarun Takvimi. 15.00 Bilgi Yanşması. 15.30 Tarihte Bu hafta. 15.45 Sağlık. 16.00 GAP Spor 16.30 Belgesel: Semahlarımız. 17.00 GAP Spor-Kapanış M E G A - 1 0 2 0 1 0 Merhaba Türkiye Trafîkte ne yapüır?, Metro, Galata Köprüsü, kitap tamtınu ve Gürol Sûzen'üı soylejisi yer alıyor. 2030 Rüstem fiatom $>OV (Aynn- ülı bügi yandaki sütunlarda) 21.40 Mega Müzik 21.50 Haber- ler 22.00 Program-Kapanış TV3 SİNEMA: BÜYÜK WALDO 22.25 Redfordldan akrobasi gosterısıB n y i k WaMo (The Great Waldo Pepper) / Yönetmen: George Boy Hill / Senaryo: Wilüam Goldman / Kamera: Robert Sutrees / Müzik: Henry Macini / Oyuncular: Robert Redford, Bo Swenson, Bo Brundin, Susan Sarandon, Goeffrey Dewis / 1975 ABD yapımı / Süresi 198 dakika. TV Servisi — 1920'lerde 1. yönetmis olan George Roy Hill, Dünya Savaşı'nda hizmet ver- filmin asıl çekiciliğmi büyük bir miş bir pilot hava gösterileri yo- luyla para kazanmayı dener. Çok satan romanlar yazan William Goldman'in bir yapı- tından uyarlanmış olan bu film ilginç isimlere karşın bekleneni pek veremeyen, keyifle izlense de çabucak unutulan filmler- den. Robert Redford'u daha önce de "Sonsuz Öliim" ve "Belahlar" adü ünlü fılmlerde ustaJıkJa gerçekleştirilmiş olan hava akrobasisi sahnelerine da- dayamış. Ama bu sahnelerin dı- şında film, pek özgünlük içer- miyor. Kameranın arkasında ünlü görüntü ustası Robert Sur- tees, müzikte Henry Mancini, oyuncu kadrosunda ise o yılla- nn genç oyuncuları sayılan Bo Svenson ve Susan Sarandon var. Birkaç yü önce yine küçük ekrana gelmişti. Birinci Dunja Sava^ı'oa katıiao bir pilotun savaş sonrası bunaümlanmn anJatıldığı filmde Ro- bert Redford başrolde. STAR1 SİNEMA: UMUDUN BİTTİĞİ YERDE 12.00 Duygıısal aile fiJnıi V a a d u Bittigi Yerde (Letting Go) / Yönetmen: Jack Bender / Oyuncular: John Ritter, Sharon Gless, Max Gail, Joe Cortese / 1985 ABD yapımı / TV Servisi — Kansııu bir uçak kazasında kaybeden AJex Schuster (John Ritter), 10 ya- şındaki oğlu Max (Mkhad Faotini) için yaşamaya karar vermiş ve ona sıcak bir yuvası olduğunu hissettinnek, hayat- taki tek amacı olmuştur. Kentin diğer bir köşesinde ise Neil (Joe Costose) sevgilisi Kate'ye (Sharon Giess) bir sure için yalnız kalmak istediğini söyler. Fakat Kate, genç adamı çahş- tığı fotoğraf stüdyosunda bir sanşınla yakalayuıca aynlırlar. Kate, kendini yapayalnız bir hayatın içinde bulur. Bir arka- daşının tavsiyesi üzerine Kate, bir terapi grubunun çalışmala- nna katıhr. Alex de aynı tera- pi grubundadır. Egzersizlerde birlikte çahşıriar, fakat geçmişi perdelemek kolay olmaya- caktır. Iki insanın hayat hikâyeleri- nin aktanldığı 1985 yapımı duygusal bir film ekrana geli- yor. Her ne kadar yönetmen ve oyuncuları ile dikkat çekmese de öğle saatinde televizyon sey- retme fırsatı bulanlar için sey- redilebilecek nitelikte bir yapım. TV1 DUNYAYA BAKIŞ 21.00 Dünyaya bakışta terör olaylanANKARA (MAK Ajans) — Ayda bir ek- rana gelen haber program Dünyaya Bakış'ta yine birbirinden ilginç konular sergUenecek. Programın en önemli bölümlerinden birisi Yunanistan'da Türklere karşı girişilen terör olaylan ve olaylann arkasında olduğu bili- nen "17 Kason Terör Örgütü" programda Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçilifinde Basın Atasesi Yardımcısı olarak çalışan Çe- tin Görgö'ye yapılan suikastla ilgili araştır- ma yer alacak. Bu bölümü TRT için Yunan Televizyonu Antena'dan Yorgo Seferlis ad- lı bir Yunan gazeteci haarladı. Bu arada "17 Kasım Törer örgütü"nün Yunanistan'da gi- ristiği başka kanlı olaylar da ekrana gelecek. Programda, Kazakistan Devlet Başkam Nur Sultan Nazarbayev ve Gorbaçov'un si- yasi damşmanı Primakov ile birer röportaj yapıldı. Aynca Yügoslavya'daki son durum ile ilgili olarak Siyasal Bügiler Fakültesi öğ- retim görevlisi Prof. Oral Sander program için Belgrad'dan bir durum değerlendirmesi yapacak. Magazin bölümünde ise dünyanın en kö- tü mesleklerinden birisi olan "Koltukaltı Koklayıcılan" konu edilecek. Bu meslek sa- hipleri, insanlara hangi tür kokuların gitti- ğini anlamak için kuvvttü ve hassas burun- lanyla koku analizi yapıyorlar. öte yandan programda, Almanya'daki Neonazilerin Türklere karşı başlattıklan ey- lemler de incelenecek. Geçen günJerde Al- man TV kuruluşu ARPde yapılan bir acı- koturumda "Neonaziler" ve "anti-naziler" arasında çıkan kavga ekrana gelecek. Irk- çüıkla ilgili olarak iktidar partisi milletve- küi Strecken ile TRT Almanya muhabiri 1u- ran Dtkksya görüştü. Programda bunlardan başka, bugüne ka- dar Batı'da değişik siyasi liderlerin seçim kampanyalan ele aiınarak dünyanın Türki- ye'deki seçimlerden ne bekledikleri araştı- nlacak. Bunun için Ingiltere, Almanya, Fransa, Romanya, Yugoslavya ve KKTCden ceşitli kesitler alınacak. MEGA-10 RUSTEM BATUM ŞOV 20.30 Rüstem Batum ünlü konuklarıylaTV Servisi — 'Rüstem Batum Show'un bu haftaki konuklan, Travestiler Kralicesi Sisi' olarak tanınan Seyhan Soyiu, 12 yıldır ekrana çıkamayan ses ve saz sa- natçısı Rahmi Saltuk ve gazete- miz çizerlerinden Karikatürcüler Demeği Baskanı İsmail Gâlgeç olacak. Sisi, Ümjt Oğuztan tarafın- dan kaleme alınan 'Sisi' adü ro- manda birlikte olduğu isünleri değiştirilmiş kişilerin gerçekte var olup olmadıklanm anlata- cak. Aynca bu kitap yuzünden aldığı tehditlerden, kendini na- sıl koruduğundan, geçen yıl uyuşturucu taşımak suçuyla tu- tuklandıktan sonra hapisten na- sıl kunulduğundan söz edecek. Sisi, alnındaki minik dövmenin anlamını soran Rüstem Batum'a ruhunu şeytana nasıl sattığını anlatacak. Programa sevilen bir türkü- Rahmi Saltuk, ünlu travesti 'Sisi' ve İsmail Giılgeç, Rüstem Ba- tum'un bu akşamki konuklan. (Fotoğraf: ENtS ONAT) süyie katılan Rahmi Saltuk ise Rüstem Batum'un sorduğu "Hiçbir zaman çok popüler bir sanatçı olmadınız. Bunu neye bajhyorsunuz?", "llk Kürtçe kaseti siz yaptınız. Başınıza ne- ler geldi?" "Almanya Acı Vatan' adlı ilk ve son filminizde bir ya- tak sahnesi vardı. Bu fümle il- gili olarak ne gibi elestirikr aldınız" şeklindeki sorulan ya- mtlayacak. •Hayvanlar' adh günlük kari- katür bandıyla tanınan Gülgeç, bu hayvanlardan bazılarının si- yasi parti liderlerini temsil etti- ğim açıklayacak. "Kendini gü- *vercin sanan karga" tipi için Eceyit'in kendisini gazete yöne- timine nasıl şikâyet ettiğini an- latacak. 'Köse çizerleri'nin 'kö- şe yazarlan'ndan daha iyi ol- duklarıru iddia eden Gülgeç, Rüstem Batum'un "Gazetede çizgilerine sansur uygulanıyor mu" şeklindeki sorusunu yanıt- layacak ve "Rüstem Batum Showla ilgili olarak çizdiği ka- rikatürleri Rüstem Batum'a ar- mağan edecek. Programın 'Kırmızı Klozet' bölümünde, klozete oturan Ba- tum, konuklann kendisine yö- nelttiği sorulan yamtlayacak. TV1 MÜZİK YELPAZESİ 22.05 TanıdıkyüzlerMüzik Yelpazesi ayda ikiye çıktı. Her on beş günde bir Sezen Cumhur Önal'ı izliyoruz. Programınm geniş bir beğeni aldığı gerçek. Ama TRT'nin bu programa özel ilgisi aynı kanaldaki diğer müzik programlannı kaldırmaya kadar gittiği zaman tepki görüyor. SİNA KOLOCLU Sezen Cumhur Önal'm ayda ikiye çıkanlan müzik programı "Müzik Yelpazesi" bu akşam TVI'de. Sezen Cnmhnr önal, benim sesini ve mesajlanm yak- laşık otuz yüdu- dinlediğim bir isim. önal'ın en büyük özelliği -ki herkes için de aynı olduğu kanısmdayım- sunuş tarzı ve bu- nun için kullandığı "kelinıe da- ğarajı". Evet, yaklaşık otuz yıldır Sezen Cumhur önal'm kullandığı sözcüklerde en ufak bir degişiklik yok. Onun için ba- harlar, yazlar, aşklar hiç değiş- medi. Bir yerde önal kendi tar- znu oluşturdu. Sezen Cumhur önal'ın müzik yorumunu, belki bir yerde ken- RAY CHARLES — Müzik Yelpazesi'nde sanatçının ünlü parcalarından birkaçı ekrana gelecek. dini tekrar eden sunus tarzını eleştirsek de şüphesiz TV'nin en çok izlenen programlarından bi- ri. Ama bizim anlamadığımız bir olay da TRT'nin bu progra- ma diğer müzik programlannın hiçbirine göstermediği ılgi. Hat- ta bu ilgi aynı kanaldaki müzik programlannın kaldınimasına kadar gidiyor. Bizce haftada iki defa yayımlanan Müzik Yelpa- zesi kendini de yıpratıyor. Çün- kü artık her hafta hangi sanat- çılann çıkabileceğini kestiriyo- ruz. Bu akşam Müzik Yelpa- zesi'nde Vanilla Ice ilk gnıp. Altm Sesler'de Ray Char- les yer alacak. Antonio Carlos Jobhn, Louis Bonfa Latin rüz- gârlan estirecek (Sezen Cumhur Onal'dan esinlendik), Ertan Anapa'yı bir kez daha anacağız parcaları ile. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açiki, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şcy bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 GOnie gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstek- leriniı seçtıkleriınız. 0935 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 1Z05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1Z55 Reklamlar ve radyo programjan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bdlgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17JK h ve işçi dünyası. 17J0 Hafıf müzik. 17^*0 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftarun çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. İSJBS Hayatın içinden. 1&55 Böl- gesel yayın vereklamlar.19.00 Haberler. 19J0 Türkçe sözla hafif müzik. 20.00 İyi uykular ço- cuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21J0 Beraber ve soio turküier. 224)0 Yo- rumculanmız. 22J0 Beraber ve solo jarkı- lar.23.00 Haberler. 23.15Gecenin içinden. 00.55 Günün haberlennden özetler. 01.00 kapanış. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Sohstlerdeo seçmeler. «7_J0 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 İki solislten şarkılar. 09.00 Ha- berler 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09.35 Çeşitü müzik. 10.00Cönklerden gü- nDmuze halk şairlerimiz. 10JO Zaman ve demok- rasi. 10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. UM Ha- berler. 11.05 Egıtım dünyamız. 11J5 Hafif mü- zik. 12.00 Solistler geçidi. 12J0 Türküler ve oyun havalan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Türk Medeni Kanunu'nda aile. 13.45 Şar- kılar. 14.00 Yabancı dU dersi. 15J» Haberler. 15.05 Bu toprağın sesi. 1530 Sazlarla Türk sa- nat mlırigi. 15^0 Arkası yann. 16M Egitim dün- yamız. 16J0 Hafif müzik. 17.00 Haberler. 174)5 Erkekler topluluğundan şarkılar. 17J0 Kadın- lar topluluğundan türküler. 18410 Feıahnak faslı. 18J0 Hikâyedlerimiz ve hikâyderi. 19.00 Ha- berler. 1930 Solistlerden birer sarkı. 20.00 Ya- bancı dil dersi. 214)0 Beraber ve solo türküler. 21J0 Hafifrauzik.224)0 Solistler geçidi. 22.30 Türkuler. 22.45 Bir roman / bır hikâye. 234)0 Ha- berler. 23.15 iki solistten şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 1791'den 1991'e VVolfgang Amade- us Mozart. 00S5 Günün haberierinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 074)5 Gune başlarken. 084M Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 104» Müzikü dakikalar. 114» ögleyedogru. 124» Ha- berler. 12.15 Mikrofondan size. 13.00 Günün konresj. 144» Haberler. 14.15 Dtlnyaııın dön bu- cagından. 154WKuzey Ulkelerinden müzik. 15^5 ölümünOn 200. yılında Mozart. 16J0 Caz us- talan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.09 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sa- nat miiziğı 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Müziğe o\gü. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkusagı. 234» Opera saati. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günün haberierinden özetler. 0038 Program ve Vapapıy KAUYII 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 074K Türküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 084» Türkuler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkülerden bır demet. 094» Haberler. 094)5 Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahjn getirdikleri. 114» Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo şarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solısıler geçidi. 13-3C Yuı- dun dört bucagından. 14.00 Haberler. 144)5 Be- raber ve solo şarkılar. 14J0 Türkuler. 14^45 Gençlik korolanndan. 154» Sizin için sectikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türkuler ve oyun havalan. 16JO lstekleriniz, armaganlarımız. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 17J0 Fa- sıl. 18.00 Türk halk-muzıği dinleyici istekleri. 1SJ0 Solistler geçidi. 1838 lupanış. POÜS İSTANBUL is* AOH Pm.- ram. 084» Gune Baslarken. 0M5 Sabahın Ko- nuklan. M.15 Sevilen Mdodüer. 104» Hayatın Içiııden. 114» Kayıp Haberleri. UJ05 tste Saz Ijte Söz. Solist: lzzet Altınmeşe. 1130 Bir So- hst: Jennifer Rush. 12.W tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Sibel Sezal. 13.15 Ög- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Spandau Bal- let 14^5 Bir SanatçıyU Beraber. Solist: Müjer- ıef Akay. 15.» Meral Mahsuroğlu'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberteri. 153$ Türkçe Sozlü Ha- fif MüA. 164» FM-Steno Programı. 174» Mu- zik Dajaret|ı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Mfl- zik Oenince. 194» Program ve Kapanii. POÜS TÖRKİYE 0638 Açüış. Prog nun. 074» Gune Baslarken. 07.45 Enstrüman- tal MOzik. «84» Sabahın Konuklan. 0SJ0 Yol Durumu. 0*35 lşte Saz Iste Söz. Solist: lzzet Al- ünmese. MJ» Solistler Geçidi. 0930 Yol Duru- mu. 093S Yıkünm Gürses'den Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 104» Hayatm lcioden. 114» Bir Saoatcıyia Beraber: Müserref Akay. 11JS Vey- (iye Şirin'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11J» Sizm Seçtikkriniz. 1235 Türkce Sözlü Ha- fif MOzik. Solist: Jale. 13.15 ögleden Sonra. 14.15 THrlrtller Geçidi. 14^5 YcJ Durumu. 1430 Semih Bala'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dagar- cıiı. Ifc45 Yıldıray Çınar'dan Türküler. 17415 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. 17J5 Gün Biterken. 184» Program ve Kapanış. TRTde açıkoturumlar • ANKARA (ANKA) — TRT, seçim öncesi siyasi parti liderleri ile yaptıgı açıkoturumun yogun ilgi görmesi üzerine bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de sürdürme karan aldı. TRT, özel bir şirkete yaptırdığı anket sonuçlanmn olumsuz çıkması üzerine açıkoturumu ve form programlannı bir süre için askıya alma karan almıştır. Ancak siyasi parti liderlerinin açıkoturumunun yofun ilgi görmesi üzerine, açıkoturumlann ve forumlann içeriklerini değiştirme karan aldı. Buna göre Türkiye gündeminde bulunan konu ve sorunlar yetkililer tarafmdan canh yayımlanacak bir* açıkoturumda yayımlanacak. TRT, yapacağı açıkoturumlarda gazetecileri de konuk edecek. Izmir Belediye TVsi • tZMİR (ANKA) — Izmir Buyukşehir Belediyesı'nin, teknik ah yapısını büyük ölçûde tamamladığı televizyon yayınlanna kasım ayında başlaması planlandı. tzmir metrepolüne yayın yapacak olan televizyonun kurulması yönünde çalışmalar sürilyor. Teknik donanımlan büyük ölçüde gerçekleştirilen ve 27 ağustos - 10 eylül tarihleri arasında Izmir Enternasyonal Fuan'nda kapalı devre deneme yayını yapan Izmir Büyüksehir Belediye Televizyonu'nun belediyeden haberier ve program yayını da yapabilmesi için yeni seksiyonlar olusturulacak. BüGÜN • TV2 Her şeye Rağmen 22.35 ömer Çalışkan'm yönetrnenliğini yaptıgı programda zihinsel sorunlulann karşüaştıklan zorluklar anlaülıyor. • TV4 Modem Dans Gösterileri 23.00 Dansm ' zaman içinde geçirdiğı evrimlerin anlatıldığı programda klasik danslardan baslayarak gunümuzün hızlı danslan anlatıkyor. UYDULAR RTL PLÜS 1194» \aban Gü- lü. 19^5 Aktüel. 2S.15 A Takjını. 21.15 Hayaietler Bunu Yapamaz. 00.10 On Bire On KaJa. 00J0 Er- kek. 0030 Aktüel. 01.00 Asalak Katilleri. 02^0 Kurdun Laneti. 02.45 Kapanış. SUPER CHANNEL 1 20M. Drama. 20.30 özel Haber. 21M Spor. 22.00 Hayaü Sürdürmelu 22J0 Rusya II,. 23.00 BBC Ha- berler. 23J« ABD Kapanış Fiya^ tı. 23.45 TV'de Sinema. 00J5İ Müzik Haberleri. 014» Mavi Ge- ce. 01.30 Bütün Mixler. t a M I 20.00 Sayın Beyler. 20J0 Spor. 21.00 Haberler. 2139 Dizi. 2Z20 Konser. 23.40 Look Back In Anger. 24.00 Haberler. 00.05 Rl- min Devanu. RAI UNO 120.40-iannınTAİM vimi. 2030 Hava Durum. 21.00J Haberler. 21^0 Firardaki Çocuk.-1 24.00 Emporium. 00.15 Zor Se- çim. 01.00 Gece Haberleri-Hava Durumu. 01.30 Parlamentoda Bugün. 01.40 Haydi Sinemaya. 0150 Gece Yana ve ötesi. RAI DUE 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21J0 Mü- fettiş Derrick. 22J5 Sahnc '91. 00.15 Pegaso. 01.00 Habeıler- Hava Durumu-Fal. 19J0 Magazin. 20.00 Bugün. 20.30 Terra X. 21.15 Çif-" te Nokta AIDS. 22^5 Kültür Ha- berleri. 23.00 Çerçevede Zaman. 23.25 Oscar. 01^0 Gece Haber- leri. 194» Çizgi 7. 21.15 Willi. 2230 Marken Maiters. 23.10 Gece Şahini. 00.10 HoU- ywood. 0135 Haberler ve Hava Durumu. 024)5 San Fransisco So- kaklan. 0235 Haberler. 034*5 Dr. Holl. 04.45 Haberler. 0435 Dağ- cı. 05^20 Benimle Dans Et. • E f n â l ^ U i f i l 19J0 Haberler. 193»" Göz Kırpma. 204)0 Yesil Kare Do- ğa. 20J0 Haberler. 21.00 Gend Yayın Mudürlükleri. 21J0 Nok- ta. 224» Haberler. 22.30 Herkes Manşette. 24.00 Haberler. 00.20 Kültür Dalgası. BBC TV EUROPE 20.00 BBC Dünyadan Haberler ve Ha- va Durumu. 20.30 Bekçi KöpeğL 214» Dikkatleri Toplamai. 21.30 Deniz Arabası. 22.00 BBC Lood- ra'dan Haberler ve Hava Duru- mu. 22.30 Panorama. 23.10 Ferdinand Bargos'tan Hikâyder. 23J0 Gece Haberleri. 00.15 ts Dünyası Raporu. 00J0 Cioche- merle. 01.00 Kapanış. AuPairAcenta* ».1-Ut 33 42-1(1 OI7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog