Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

= : 2£ 21 EKÎM 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 SEÇİM '91 İSTANBLI ANAP açık €arkla öııde RP ANAP%32 SHP%19 DYP%19 Anavatan Partisi, îstanbul'da oylarını yüzde 30'un üzerine çıkararak 1. parti oldu. DYP ve SHP il genelinde yüzde 20 civannda oy topladı. Haber Merkezi — tstanbul'da ANAP, oylannı yüzde 30'lann üzerine çıkararak birınci parti olurken 50 milletveküiiğinden en az 40'ını parlamentoya gönderiyor. DYP'de Bedrettin Dalan, Yalun Erez ve Prof. Taasu Çilkr seçimi aldılar. DYP'nin ve SHP'nin bırçok ünlü ismi de parlamento dışı kaldı. 1. bölgede, ANAP üç milletvekilliğini garantiledi. Milli Savunma Bakanı Saîa Giray'la birlikte Salih Ergün ve kontenjan Orban Ergtider milletvekilliğini kazandı. SHP'den tsmail Cem ve Algao Hacaloglu parlamentoya girerken, DYP'den de Yüdırun Aktnna milletvekilliğini kazandı. RP bu bölgeden 2 milletvekılliği aldı. 2. bölgede ANAP 4 milletvekilliğini garantiledi. DYP adayı Bedrettin Dalan ve Doğancan Akytirek seçimi aldüar. Bu bölgede, SHP'den Nurettin Sözen'in kardeşi Ali Sozen, Mnstafa Timisi ve Atilla Sav gibi isimler de parlamentoya giremediler. ANAP'ın bu bölgedeki milletvekilleri Hitsniı Dogan, Tunca Toskay, Melike Tngay Hasefe ve Yusuf Namoglu. 3. bölgede de ANAP, 6 miilervekilliginden 3'ünn garantfledi. CavH Kavak, Adnan Kahveci ve kontenjan Ziyaettin Selçuk Marufla parlamentoya girerken, SHP'den Metamet Mognltay dummunu kurtardı. Eski il başkaru Ercan Karakaş'ın durumu belirsiz. RP'nin bu bölgeden 2 milletvekilliği alabileceği belirtiliyor. 4. bölgede ANAP 4 milletvekilliğini garantiledi. Bu durumda Güneş Taner, Ercüment Konukman, Temel Gundoğdu ve Osman Ceylan'a parlamento yolu açıldı. SHP'den 1. sıra adayı Hatem Akbulut ile milletvekılı Kenan Sönmez giremediler. RP 2 milletvekilliği kazandı. 5. bölgede ANAP altı milletvekilliğini birden kazandı. Böylece Cem Kozlu, Emun Kul, Engin Güner, Gürkan Çelebican, Alaattin Elmas parlamentoya girdi. SHP'den Mustafa Sangül, îbrahim Cevahir gibi isimler, parlamento dışı kaldılar. DYP'den Rahmi Gümrükçüoğlu, DSP'den Orhan Bırgit seçimi alamadılar. 6. bölgede de ANAP 4, DSP 2 milletvekilliğini kazandı. Ancak, DSP genel barajı aşamazsa, ANAP'ın milletvekiü sayısı 6-0 olacak. ANAP'ın ilk dört adayı Imrem Aykut, Yılmaz Karakoyunlu, Bahattin Yücel ve Altan Kavak. DSP'nin barajı aşması halinde parlamentoya girecek isimleri HUsamettin özkan ve Mehmet Sevügen. SHP'den bu bölgede Hasan Fehmı Güneş, Türkân Ankan, DYP'den de Orhan Keceli, Prof. Akın llkin gibi isimler adaydı. 7. bölgede ANAP'tan Bülent Akarcah, Yusuf Pamuk ve Leyla Yeniay Köseoğlu, DYP'den de Tansu Çıller ve Coşkun Kırca'nın seçimi alabilecekleri belirtiliyor. DSP ise bir milletvekilliği kazandı. SHP'nin bu bölgede Ismail Fırat ve Emre Kongar gibi adaylan liste dışı kaldılar. 8. bölgede, ANAP 5 milletvekilliği aldı. 9. bölgede ANAP, SHP, DYP 3 milletvekilliğini paylaştılar. PARLAMENTOYA GIREMEYENLER Unlü isimler baraj kurbanı lç PoliÜka Ser>isi — Genel seçimde bu sabaha karşı alınan sonuçlara göre çok sayıda ünlü isim baraj a takıldı. Birçok bakan, çevre barajı nedeniyle "seçilip- seçilememe" ikilemi arasında gidip geliyor. ANAP'tan çok sayıda ünlü isim, sabaha karşı alınan sonuçlara göre umudunu yitirmiş durumdaydı. Amasya'da, ANAP'ın liste başı tsmet Özarslan, Antalya 1. bölgeden Cengiı TuBcer, Kars'ta tlhan AkâztimAdana 1. bölgeden Ersin Koçak ve Mehmet Ali Binici, Bartın'da Pertev Asçıogla, Kınkkale'de Alparslan Pehlivanlı, Nevşehir'de M.Emin Başer, Kocaeli birinci bölgede HaHm Aras, Kırşehir'de Gökhan Mareş, ilk sonuçlara göre parlamento dışında kaldılar. ANAP'ın ünlü isimlerınden Hatil özsoy (Afyon) Akgün Albayrak (Adana-2), Mnstafa Tasar (G.Antep-1), Lütfullah Kayaiar. (Yozgat) ise kritik noktada bulunuyor. ANAP'tan Bolu'da Avni Akyol, Ordu'da Şukru Yüriir, Bursa'da Httsamettin Öriiç milletvekilliğini büyük ölcüde garantiledi. ANAP Eskişehir adayı Cöneyt Arkın'ın da seçilme şansı kalmadı. SHP, DYP ve RP'den aday gösterilen, ancak seçilme şansını dün gece yansında hemen hemen yitiren tanınmış isimler de şöyle: Erdal Kalkan (SHP Edirne), Tayfur Ün (Bilecik), AU Baransel (DYP Ankara 1), l.Halil Çelik (Şanlıurfa RP), Fnat Atalay (SHP Kocaeli 1). Çevre barajını aşma umudunu yitinneyen adaylardan bazılan ise şunlar: Şerasi Denizer (SHP-Zonguldak), Akgün Albayrak (ANAP Adana 2), Tevfik Ertüzün (DYP Ankara 4), Aydın Güvea Gflrkan (SHP tçel 1), Cevdet Sdtf (SHP Eskişehir), Fikri Saglar (SHP- tçel), Ennan Torogln (DYP- Içel 1). Manisa'da ANAP'tan Ekrem Pakdemirii, Erzincan'da Yıldınm Akbulut, Konya'da Mehmet Keçeciler, Kütahya'da ANAP'tan Mnstafa Kalemli, Antalya'da ANAP'tan Veysd Atasoy, Çorum'da RP'den Yasin Hatipoglu, Bursa'da DYP'den Cavit Çagtar, Eskışehır'de DYP'den Husamettin Cindornk, Çorum'da DYP'den Nevzat Ayaz, Diyarbakır'da ANAP'tan Abdülkadir Aksu,Sakarya'da DYP'den Mehmet Gölhan.Aydın'da DYP'den Nahit Menteşe, G.Antep'te SHP'den Hikmet Çetin, Hatay'da SHP'den Onur Kumbaracıbası, Aydm'da ANAP'tan Cengiz Altınkaya, Edirne'de DYP'den Ümran Akkan, Gümüşhane'de RP'den Lütfi Dogan kesin olmayan sonuçlara göre milletvekilliğine seçildiler. KALBİNİZ SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR, YASİZ?. TÜRK KALP VAKFI Muaysne Teşhcs.Tedavt, Kontrol Laboratuvar. Röntgen 175 12 «4/45—148 58 «8 t lmcm (JUUF) EntoKtcak ( M t f ) hh» Akizfci (AIAT) «I U M (9T) $MMI tmtur (OV) Çm Mcıl-ır (MP) hwN Fnt «ytart (HP) (Antalya 1 bötge 1 sıra) (Adana 1 bûloe, 1 sıra) («ars 1 sıra) (IsBnbul 2 bölse, 1 sm) (ZonguldaK 1 bitoe, 1. sm) (künbul 4 bölge 1 sıra) (Istanbul 7 Mlge 1 sra) MM*)|BP| U UnmsM prr) **#*-*&*) CtMft «ıtaa (MUP) E M İMpr (»P) Mft ErtUn (BTP) fct» HqH (BtP) (Kocaeb 1 bMge, tontenıan) (Ankara 1 bölge korrtenıan) (Kocaeli 1 bölge 1 sıra) (Eskişehir 1 bölge 4 sıra) (Isönbul 7 bölge kontenan) (Ankara 4 bölge. kontenıan) (Istanbul 5 bûlge 1 sıra) P) Um C a * » fSJT)I^M^B F^^^ri ^ ^ ^ M S f^^Bt K M ^ a^^^^MS /C^WI I^^^^Bfr1 İ^tar fSMP^ (Istanbul 6 bötge. 1 sıra) (Isönbul 1 bölge, tontenıan) (tstanbutB bölge torteman) (isĞnbul â böiğe" î sıra) (ZongukJakTbölge,'1 sıra) (tzmfM' bötge'rf sıra) (Sntiûr"böİğe'2 sıra) Mîî 1FTVFKTT J ÎĞÎ KFKÎNJFŞEN1ER S * a H n | ( M U r ) Çartt KaMk (AMP) H M K Stpal (SHP) M B Mfaa*d(MUP) r b t b l 1 bölge, 1. sıra) (Istanbul a bttge. 1 sıra) (Ankara 1 bölge kontenıan) (Istanbul a bötge, 2 sıra) r(MUP) CtmUDMİUUr) Muâ tofaı (MAP) (Istanbul 4 bölge, kontenıan) (Istanbul 5 bölge 1 sıra) (Istanbul 2. bölge. 1 sıra) Cm (SMP) l 1 bölge, 1. sıra) , - İ A ) (Istanbul S. Mlge t sıra) AN Naç«r (MP) (Ankara 1 bötge. 2 sıra) r U ) (Antalya 1 bölge, 1 sıra) İ M t T K b (OYP) (Ankara 1 böige, 1 sıra) (Istanbul 2 Mlge 2 sıra) Catkaataca(BTP) (Istanbul 7 bokje. 2 sıra) ( P ) (Istanbul 1 bölge. 1 sıra) *mi kkytl (MUT) (Bokj 1 sıra) MMt1Mı(»P) (Mardın 1 sıra) •adBqi|MUP) (Istanbul 9 Mlge. 1 sıra) () bölge. 1 sıra) Utaç H ı k M (SHP) (Ankara 2 Dölge kontenıan) 1 (WF) (istanbul 2 Mlge, 1 sıra) IZMIR Milletvekilleri eşit DSP %14 SHP %26 RP } %5 _ f AHAP%28 "JİIİM s DYP %27 lç PoliÜka Senisi — Izmır'- de iki sağ parti ANAP ve DYP, oylannın artürarak büyük bir atak yaparken, SHP oylan ge- riledi. Bölgeler arasındaki oy da- ğılımında daha önceki seçimle- rin birinci partisi SHP, lzmır- den kazandığı milletvekillerinin yansma yakımnı yitirdi. ANAP daha önce kazandığı milletvekili sayısım artünrken, DYP'nin de milletvekili sayısı l'den, 4'e fırladı. tzmir'de alınan ilk sonuçlara göre 1. bölgede beklenenüı üze- rinde oy alan ANAP, kontenjan adayı Cemal Tercan'la birlikte liste birincisi ve ikincisi TBMM Başkanı Kaya Erdem ile eski milletvekili Süha Tanık'ı Mec- lis'e göndermeyi başardı. DYP'den Yıldınm Avcı'nın An- kara'ya gitmesi kesinleşti. SHP'den ise milletvekili Erol Güngör ile kontenjan adayı gös- tenlen CHP'nin eski Genel Sek- reteri Şeref Baişık seçimi yitıren- ler arasında yer aldı. 2. bölgede SHP yine birinci parti olurken Genel Başkan Er- dal Inönü ile birlikte ıkınci sıra- da yer alan milktvekili Veli Ak- soy ve kontenjan adayı Genel Sayman Fikret Ünlü seçimi ka- zandı. DYP'de ise Genel Başkan Yardımcısı Ersin Faralyalı ile DYP listesinin ikinci sırasında yer alan ANAP'ın eski Karşıya- ka Belediye Başkanı Nevzat Ço- banoğlu'nun TBMM'ye gırme- si kesinleşti. ANAP ise bu bölgeden sa- dece Işın Çekbi'yi Ankara'ya gönderebiliyor. SHP daha önce birinci parti olduğu 3. bölgede, baraja takıl- ma tehlikesiyle karşı karşıya kal- dı. Barajı aşamayan bir diğer parti de DYP. ANAP'ın 4-0'a doğru gittiği 3. bölgeden seçil- mesi beklenen dört ANAP'lı arasında milletvekili Işılay Say- gın, Bornova eski Belediye Baş- kanı Cengiz Bulut gibi adlar yer- alı^r. SHP'den kontenjan ada- yı gösterilen MYK üyesi Yigit Giilöksaz de bu sonuçlara göre seçilememis oluyor. 4. bölgede barajı gecemeyen parti ANAP. Üç milletvekiliiğin- den ikısini DYP, birini SHP'nin kazanması bekleniyor. DSP%11 RP%1S SHP%24 ANAP%25 ANKARA Uç parti başa baş 19 milletvekili çıkaracak olan Ankara'da, SHP 8, ANAP 7, DYP 4, RP 2 milletvekilliğini garantiledi. İki milletvekilliği ortada. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay parlamentoya giriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ankara'daki 4 bölge- de SHP 8, ANAP 7, DYP 4, RP 2 milletvekilliğini hemen hemen garantiledi. Ankara'da 2 milletvekilliğinin hangi partiye gideceği ise henüz kesinleşme- di. Ankara 1. bölgede SHP, ANAP ve DYP, yüzde 20 olan barajı aştılar. Kesin olmayan sonuçlara göre, bu bölgede yüz- de 31.S oranında oy alan SHP'nin kontenjan ile birlikte 4 milletvekili çıkarması bekle- niyor. Bu durumda, SHP'den eski Ankara Milletvekili tbra- bim Tez, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dincer, SHP Ge- nel Sekreter Yardımcısı Ertuğ- rul Günay milletvekili olacak- lar. SHP aynca, kontenjandan Prof. Dr. Mumtaz Soysal'ı da bu bölgeden mületvekılı olarak çıkardı. Aynı bölgede, DYP lis- tesinden eski DMP milletveki- li Mustafa Iraaz Titiz milletve- kili olurken, ANAP'tan da es- ki Sümerbank Genel Müdüru Erkan Tapan milletvekili ola- cak. Ankara 2. bölgede yüzde 27 dolaylannda oy alan SHP, kon- tenjanla birlikte 4 milletvekili çıkarmayı hemen hemen garan- tiledi. Kesin olmayan sonuçla- ra göre, SHP adaylan Salman Kaya, Kazun Söomez, Halfl Vural ile kontenjandan Uluç Gürkan Meclis'e girecekler. Yüzde 23.3 dolayında oy aldı- ğı belirtilen ANAP da aynı böl- gede bir milletvekili çıkarmayı garantiledi. Tercih oylannda bir değişiklik olmazsa, Mehmet Çevik ANAP milletvekili ola- cak. Yüzde 20'lik bölge barajı- na yaklaşan DYP, barajı aştığı takdırde DYP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasip Özden Özbilun'u Mechs'e gön- derecek. DYP barajı aşamazsa, ANAP, bu bölgede Mesut Yıl- maz'ın danışmanı ve eski MHP yöneticilerinden Yaşar Oku- yan'a ikinci milletvekili olarak TBMM'ye sokacak. Ankara 3. bölgede SHP, yüz- de 14 dolaylannda oyla bölge barajını aşamadı. Bu bölgede yüzde 26.5 oyla ANAP birinci parti konumuna ulaşarak, 3 milletvekili çıkarma olanağına ulaştı. Kesin olmayan sonuçla- ra göre ANAP, Devlet Bakanı Vehbi Dincerler, Mehmet De- mirel ile kontenjandan Semra Özal'ın çok yakını ve Papatya Riıveyde Akbay'ı Meclis'e gön- derecek. Yüzde 25 dolaylann- da oy kazanan DYP'den GİK üyesi Sait Kemal Mimaroglu ile trfan Köksalan milletvekili se- çildiler. Bölge barajını yüzde 22 dolaylannda bir oranla kıl pa- yı geçen RP'den de Genel Baş- kan Yardımcısı Rıza Uhıcak Meclis'e girecek. Ankara 4. bölgede SHP'nin barajı aşıp aşmadığı henüz ke- sinleşmedi. Eğer SHP bu böl- gede yüzde 20'lik barajı aşarsa, ANAP 2, RP 1, DYP 1 ve SHP 1 milletvekilliği kazanacak. SHP'nin barajı aşamaması ha- linde ANAP bir fazla milletve- killiği kazanacak. Bu durumda ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Halil Şıvgın ile Osman Çay- lak ve kontenjan adayı Mehmet Nedim Budak, DYP'den GtK uyesi ve 12 Eylul dönemi sıkı- yönetim savcdanndan Baki Tug Meclis'e girecekler. ANAP'tan Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek de RP'den milletvekili olmayı ga- rantiledi. SHP, barajı aşdığı takdirde Cdalettin Koç bu böl- geden milletvekili olacak. Bu durumda 23 milletvekilli çıkaracak olan Ankara'da; SHP 8, ANAP 7, DYP 4, RP 2 mületvekilliğini garantiledi. 2 milletvekilliği ise belirsiz. tLAN DENİZLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1989/861 Karar No: 1990/759 Davacı Hazine tarafından davalüar Ercan Çalısır ve arkadaslan aleyhine Gözler kasabası 1254, 1255, 1256, 1257 nolu parselleı hak- kında açılan itiraz davasında: Mahketnemizce 15.11.1990 tarihinde verilen kararda Hazine tara- fından açılan davarun reddine karar verilmiş ve Hazine vekili tara- fından temyız edılmıs olup ışbu karar ve temyiz düekçesi da\alılardan Emine Bulut ve Fatma Çahşır'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tcbliğj mümkün olmamışür. Bunun üzerine işbu karar ve temyiz dilekçesinin gazete ile ilamna karar verilmiş olmakla ışbu karar ve temyiz dilekçesi tebliğ yerine ilan olunur. Basın: 49785 SEVİŞMENİN GÜDÜKLÜĞÜ VEYÜCELİĞİ Melih Cevdet Anday 2. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul ödemcti gonderilmez. HEP AEATÜRK'ÜN YAMNDA SaUh Bozok-Cemal &Bozok 8.000 lira (KDV içinde) Çagdaf Yayınlan TOrkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ödemdi göaderilnez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog