Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 SPOR 21 EKÎM 1991 Milli takunfutbolcıdar% Ingiltene önündeki başanyı kendi takımlannda göstemmediler Spor Servisi — Çarşamba günü Londra'- nın ünlü Wembley Stadı'nda Ingiltere'ye ka- fa tutan milli takımın futbolculan için yapı- lan yorum şuydu: "Futbolcular, teknik ka- pasite ve fızik gücleri acıandan kendüerini aş- tdar..." Takımımız futbolculann bu denli bü- yük mücadelesini moral motivasyonuna bağ- layanlar da aanlıkta değildi. tngilizlerin ga- zete ilanlan ile hakaret edici bir tavırla "Bi- ze bir tane yetmez... Farklı kazanamazsak paralan iade ederlz" şeklindeki sözleri, fut- bolculanmız için hırs ve onur mücadelesine dönüştü kimine göre... Ancak öyle ya da böyle... Milli takım ln- giltere önüne çıkü ve beklenenden büyük bir güç harcayarak Ingiltere ile başabaş mücadele etti. Bu maçtan sonra gözler bir anda lige çev- rildi. Türk futbolcusunun fîzik yapısmı bilen herkes birbirine sormaya başladı. "Wembley kahramanlan, ligde ne yapacaklar?" Çünkü çarşamba gecesi bu zorlu maçı oynayan fut- bolcular, perşembe günü uzun bir yolculuk yapmış ve bir gün sonra yeniden yeşil saha- da mücadele etmek zorunda kalmıştı. Futbol- culan böylesine zorlu erken bir mucadeleye dün yapılan milletvekili secimleri itiyordu. yıldızları ligde durdukadrosunda bulunan, Wembley'de oynama- yan Mehmet, takımı sırtlayıp Bakırköy enge- linin aşdmasında başrolü oynadı. Beşiktaş'ta durum böyle de, Fenerbahçe'- Çarşamba günü Wembley'de beklenenin çok üstünde bir mücadele ile Ingiltere'ye kök söktüren milli futbolcular ligde 4 aym başarıyı _ gösteremedi. Beşiktaş'ta Rıza,Gökhan,Feyyaz ve Recep etkisiz görünürken de7arklîmydr?Ğüney'deAdanadepiasrna- Fenerbahçe'nin maestrosu Oğuz ile fızik gücü yüksek futbolcusu Rambo nmafarkidngidenSan-LacivertüierAykuf- Turhan, Adanademirspor karşısmda oldukça tutuktu. Ve milli takımı oluşturan dört takımdan cu veren Beşiktaş'a bakalım. Siyah-Beyazlı ta- üçü, zorlu rakipier önünde üç puan mücade- kımda kaptan Rıza, Feyyaz, Gökhan ve Re- lesi vermek zonındaydı. Lider ve yenilgisiz c e P j Ingütere maçından sonra Bakırköy kar- Beşiktaş, lstanbul'un güçlü ekibi Bakırköy ile ş ı s ı n a çıktılar. Kaptan Rıza, Bakırköy karşı- mücadele ederken Fenerbahçe, Adanademir- sında oyuna iyi başladı. llk golde güzel bir spor deplasmamnda oynuyor, Trabzonspor orta yaptı. Ancak dakikalar ilerledikçe, ger- da ligin gol rekorunu kıran Konyaspor önü- ç e k görüntüsü de ortadan kayboldu. Atom ne çıkıyordu. Ve bu takımlann en iyi oyun- Kannca Rıza gitmiş yerine sıradan bir futbol- culan VVembley'de fizik gücü yüksek Ingiliz- C u gelmişti. Hele her pozisyonda hakeme iti- lerle kıyasıya mücadele etmişlerdi. r az etmesi, tamamıyla yorgunluguna bağla- Aslında sonuçlara baktığımızda maçı erte- nıyordu. Üstelik Beşiktaş, sağ kanat organi- lenen Galatasaray dışında milli takımı oluş- zasyonu yapmakta da maç boyunca güçlük turan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'- çekiyordu. un haftayı kazasız belasız atlattıklan görül- dü. Ancak bu takımlann kozları olan milli futbolcular kendilerinden beklenen kapasiteye ulaşamadı. önce milli takıma en fazla oyun- Rıza gibi sağ kanatta oynayan Recep'te de yorgunluk belirtisi kendini gösterdi. Recep kontrolsüz olarak katıldığı her akında, özel- likle ikinci yarıda başarılı top kullanamadı. Cezaalammn her yerinden şut denedi. Gerçi kendisini zorlayan bir rakip yoktu ama yine de ikili mücadelelerden tanıdığımz Recep yoktu. Lineker ve Romario'yu saha- dan silen Recep, Bakırköy maçında oyunda değildi. Bir başka milli, Gökhan da özeüikle ilk yanda kötü bir görüntü çizdi. Ayağında çok top tuttu. llk golde topu kaptırdı. Oyu- na girmedi... Defans blokunun arasında kal- mayı uygun gördü. Nitekim maçtan sonra ko- nuştuğumuz Gökhan da yorgunluğun futbo- lunu etkilediğini söyledi. Feyyaz ise alıştığı- mız defansı delme özelliğinden uzaktı. Hü- cum pres düşüncesinde yeterli olamadı. Ko- lay calım yedi. Bunlara karşm milli takım milli takımda oynayan iki futbolculanndan beklenen randımanı alamadılar. Wembley'- de "üç kişilik oynadı" denilen Ofnz, Adana önünde Fenerbahçe'yi yönlendirmekte güçlük çekti. Rambo Turhan da farkh bir görüntü- de değildi. Fenerbahçe de zorlu deplasman- dan sıynldı, ama Oguz ve Turhan'ın bunda beklenen çabası yoktu. Milli takımda üç futbolcusu oynayan Trab- zonspor ise Konyaspor karşısmda milli fut- bolcusu Ünal ile coştu. Wembley'in de kah- ramanlan arasında bulunan Ünal, takımını ateşleyen skorer olarak diğer arkadaşlanndan farklı bir görüntü çizdi. Bordo-Mavili takı- mın iki milli oyuncusu Ogiin ve Orhan vasa- tı aşamadı. tngiliz defansını arkasına takan "Caaigia" Orhan yorgunluğun etkisi ile ola- cak, aym başanyı Konyaspor defansı önün- de gösteremedi. Zammı az buldular Beşiktaş'ta pasif direniş Spor Servisi — Beşiktaş'ta prim krizi sü- rüyor... Sezo- nun ilk 7 hafta- sını 6 yengi, 1 beraberlikle tamamlayan Be- şiktaşh futbolcular, primlere yapılan 1* 50'lik zammı az bu- larak pasif direnişe geçtiler. Li- gin ilk 4 haftasında aldıklan puanlarla hak ettikleri 8'er milyon liralık primleri henuz almayan futbolcular bu hafta Ankaragücü'nü de yenmeyi başanrlarsa bu rakam 17 mil- yona ulaşacak. Ancak Besiktaşh futbolcu- lar prim konusunda oldukça hassaslar; kazandıklan parayı kulübe gidip almamakta dire- nirlerken "Fenerbahçe ve Ga- latasaray'da bu rakamlar tek bir lig maçında veriliyor. Biz~ de rakamın biraz daha yukan yılcmaanı istiyoruz" diyorlar. Beşiktaş futbol şube sorum- lusu İhsan Kalkavan ise fut- bolculan bu tutumlarından vazgeçirip sorunu bir an önce bitirmek istiyor. Bu konuda sonılanmızı yanıtlayan Kalka- van, "Her şeyden önce futbol- cnlar primlerin müktesep bir hak olmadıgını bilmeJUer. Her takımda uygulanan prim yön- teminin amacı oyuncuyu teş- viktir. Ama bizim ağzımızdan size şu kadar prim verilecek sözü çıktıgından o para haklarıdır" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda ka- zandıklan paratan almamak- la bizJeri protesto ediyoriar. KendUerine anlatmaya çalısı- yornm, bu olayı böyle çöze- mezsiniz, bunun tek yolu yö- Detfane gHmektir diye. Beşiktaş yönetimi iyi niyetioden ötörii futbolcalanna prim veriyor. Ashnda venneyedebilir. Ayn- ca gecen yıl primlere •7Ö5O zam yapıimıştır" dedi. Fenerbahçe Rıdvan'a 'özel'yelek Spor Servisi — Omzundan sakatlandıktan sonra uzun sü- re yeşil sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin yıldız futbol- cusu Rıdvan Dilmen, bu haf- taki Trabzonspor maçmda özel yelekle oynayacak. Kendisine yapılan faullerde yere düşme- si halinde omzunu koruması için Viyana'da özel bir ortope- di firmasma yaptınlan bir ye- lekle maça çıkacak olan Rıd- van'ın ne kadar oyunda kala- cağını ise Teknik Direktör Venglos kararlaştıracak. Adana Demirspor karşısın- daki kötü futbolun nedenleri- ni de açıklayan Teknik Direk- tör Joseph Venglos, hafta arası dogru dürüst calışma imkâm bulamamalan nedeniyle oyu- na konsantre olamadıklarını belirtti. Demirspor maçını unutup tüm hesaplannı Trab- zon maçına yaptıklannı kayde- den Venglos, hedeflerinin dev- reyi lider kapamak olduğunu da söyledi. Sanyer'de sinirler gergin Spor Servisi — Sanyer'üı geçen hafta Aydın'da aldığı deplasman yenilgisinden son- ra bu hafta da kendi evinde Bursaspor'a yenilmesi Başkan ihsan Yalçın'ı kızdırdı. Yalçın, futbolculann oynadığı oyunu "rnhsoz, rezil, isteksiz ve hırssız" olarak değerlendirdi. Başkan Yalçın şöyle konuştu: "Bursa karşısmda Sanyer'i ta- nryamadım. Sanki bir 5. knme takımı sahada mücadele edi- yordı. Cengk, Erdi ve Mec- por gibi futbolcular sahada yftrttyordn. Sadece VtsnevskT- •!• cansiperane oyunu vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Denizli R Ostrova maçında tribün desteği istiyor Seyircimizi Inönü'ye bekliyoruzGalatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, seyirci desteği ile turu ilk maçta garantiye almak istediklerini söyledi ve "Daha önceki başarılarımızda büyük pay taraftarımızın" dedi. Tur primi 15 milyon liradan 20 milyona çıkarıldı. Spor Servisi — Galatasaray, seyircisine güveniyor. Çarşam- ba günü Kupa Galipleri Kupa- sı'nda Çekoslovak Banik Ost- rova takımı ile karşılaşacak olan San-Kırmızılılar, Inönü Stadı'na gelecek seyircilerinin rakiplerini eleyeceği görü- şündeler. Inönü Stadı'na daha fazla se- yirci geleceğini düşünen Gala- tasarayh yöneticiler, bu yüzden map Ali,Sami Yen Stadı'ndan alarak lnönü'de oynanmasını sağladılar. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bundan önceki Avrupa başarı- lannda seyircinin payınm bü- yük olduğunu söyleyerek Istan- bul'daki tüm futbolseverlen maça davet etti. Seyirciyi ezeceğiz Banik Ostrova'yı seyirci des- teği ile yenecekleri iddiasında olan Galatasaray Teknik Direk- törü Mustafa Denizli, çarsam- ba günkü maçla ilgili görüşle- rini şöyle açıkladı: "Rakibimi- zi en son Dukla Prag maçında izledim. Zor bir maç yaptılar. Ostrova zor bir takım, ama biz de güçlüyüz. Gençler ve çok koşuyorlar. Ben çarşamba gün- kü maçta seyircimize çok güve- niyorum. Daha önceki yülarda olduğu gibi Türkiye'ye sevinç- ler yaşatmak istiyoruz. Bize o zamanlar büyük destek veren taraftanmız bizi yine yalnız bı- rakmayacaktır. Hatta diğer ta- kunlann seyircilerinin de arka- mızda olup bize destek verece- ğine inanıyoruz. Galatasarayh yöneticiler, ikinci tur priminin 20 milyon li- ra olduğunu açıkladılar. Daha önce 15 milyon lira olduğu söy- lenen prim miktan Yurdaşen Karahasan'ın direktifı ile 20 milyona çıkanldı. Daha önce planlanan Silivri kampı iptal edildi. Mustafa De- nizli'nin takımı tstanbul'dan uzaklaştırma fikri maddi im- kânsızlıklar nedeniyle kabul edilmedi. EVONU STADI'NDA ANTRENMAN YAPTILAR G.Saray'dagece çalışması Spor Servisi — Banik Ostrava maçının hazırüklarına ağırlık veren Galatasaray dün gece tnönü Stadı'nda zorlu bir çalışma yaptı. Futbolculann gece maçına alışabilmeleri için Gençlik Spor tl Müdürlüğu'nden alınan özel izinle gerçekleştirilen antrenmana Kaptan Erdal ve Kosecki dışında tüm futbolcular katıldı. Sakatlıklan süren bu iki futbolcunun yam sıra Arif ve Rotariu da takımdan ayrı olarak idman yaptı. Rotariu'nun kasığında çekme olduğu belirtilirken Arif'in ayak bileğindeki sakatlığın da yavaş yavaş düzeldiği kaydedildi. Hafif sakatüğı bulunan Tayfun da Arif ve Rotariu ile birlikte antrenman yaparken bu üç futbolcunun da çarşamba gunkü maçta forma giyebileceği söylendi. Kesilen kurban sonrası sahaya çıkan futbolcular, bir hayli hırsh gözüktüler. İki ayn takım halinde çift kale taktik maçı yapan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli, risksiz oynamalan için futbolculan sık sık uyardı ve pres yapmalanm istedi. Gece antrenmanının maç için iyi bir hazırlık olduğunu belirten Mustafa Denizli, bugün de gece çalışması yâpmak istediklerini söyledi. Galatasarayh yöneticiler ise Gençlik Spor ll Müdürlüğu yetkililerine kendilerine anlayış göstenneleri gerektiğini vurguladılar. Çift kale maçta Banik Ostrava karşısmda forma giymesi beklenen futbolcular, sarı takımı oluşturdu. Bu arada antrenmanda Hamza'nın kaşı yarıldı. LYON RAKİBtNİ VİDEODAN İZLİYOR Tîabzonspor kolay lokma Tenisteki yabancılar da bu spora renk kalarlarken Taçspor'un Çekoslovak raketi Mar- ^ ^ tinasonjapüanplayofFUtakııııınınkazanmasınısaglayanbaşhcaetkenoldu.Martina'h Taçspor Aokara ATK, lzmir ve son maçta da TED'i yenerken Taçspor'un ikinci yabancısı Stella ise sorun olarak orta>a çıktı. Taçspor yö- netkileri Tenis Federasyonu'nun sessiz kaimasını ve bayanlar play off finalinin sonucunun açıkianmamasını, ödul töreninin yapümamasını protesto etti. ENKA'dan Stella'yı gecen yıl transfer eden Taçspor bu sezon Çekoslovakya'dan ithal ettikleri Martina'dan (fotoğraf ta gö- rulüyor)çokmemnunkaldıklarını, buba>-anteniscinin Türktenisine çokşeylerö£rettiğiııibelirttiler.(LEVENT YÜCELMAN) VELtEFENDPDE ULUSLARARAS1HEYECAN Hacı Kadir, Sir Piggott'a karşı ERCAN TURCAN Dünyanın "sir" unvanlı tek jokeyi Ingiliz Lester Keith Piggott, Veliefendi Hipodromu'nda. 11 yıl dünyada yılın jokeyi seçilen, serveti milyonlarca dolan bulan dünyanın 1 numaralı jokeyi Piggott, bugün yapılacak üluslararası "Topkapı Koşusu"nda 9 Türk jokeyi ile beraber beyaz bayrak emrine girecek. Üluslararası yarışlarm sonuncusu olan "Topkapı Koşusn", bugün Veliefendi Hipodromu'nu heyecana boğup renklendirecek. Starter-Box'a girecek 2'si yabancı 9'u yerli olan toplam 11 safkan, 100 milyon lira ikramiye için nefes nefese mucadeleye girecekler. 1900 metre için çım pistte yapılacak olan üluslararası yarışa Türk safkanları iddialı hazırlandılar. Türk at sahipleriyle, Avrupah yetiştiricilerin sınavı şeklinde geçecek olan büyük klasik yarışta şampiyon kısrak Devir, TUrk at sahiplerinin büyük umudu olacak. Topkapı yanşmda otoritelerce tüm zamanların en iyi jokeyi kabul edilen Piggott, ünlü antrenör John Dunlop'un Lucky Guest isimli safkanını yönetecek. Yarış hayatında sayısız başanlara imza atan Piggott, ağustos ayının son haftalannda Almanya'da başanlanna yenilerini eklerken 56 yaşmda olmasına rağmen büyük tecrübesini konuşturmasım bildi. Almanya'mn Baden Baden kentinde 2000 metrelik yanşta Frankfurt, Danimarka ve Isveç derby'leri galibi Tao isimli safkan ile Furstenberg Rennen yanşlannda birinci olan Piggott, daha 11 yıl dünyada yılın jokeyi seçilen "sir" unvanlı tek jokey Ingiliz Lester Keith Piggott Veliefendi Hipodromu'nda uluslararası "Topkapı Koşusu"nda 9 Türk jokeyi ile beyaz bayrak emrine girerken şampiyon Devir'e binen hacı jokeyimiz Kadir Altınörs ile rakip olacak. sonra bir saat arayla katıldığı 2 koşuyu da kazanırken pistlerde rakipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 3 yaşında atlarla tanışan Piggott, ilk kez 13 yaşında apranti olarak at binmeye başladı. tlk birinciliğini H. Park'ta aym yıl yapılan koşularda kazanan Piggott'un ilk büyük başansı 18 yaşında iken Never Say Die isimli safkan ile kazandığı derby koşusu oldu. 11 kez dünyada yılın jokeyi seçilen Lester Piggott'un 43 seneÜk yanş hayatı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde kazanılmış 84 önemli birinciliği bulunuyor. Jngiltere'de 9 derby birinciliği bulunan Piggott, emekli ohnasına rağmen 1991 yüı başmdan bu yana 43 kez potayı önde geçme başansını gösterdi. Hacı Alhnöz'e rakip Hacı jokeyimiz Kadir Altınöz'ün yönlendireceği şampiyon safkan Devir, başanlı performans ve yüksek formu ile yanşın favorisi. Irlanda'dan katılan Lucky Guest isimli safkan ile yanşacak olan Sir L. Piggott, jokeyimiz Kadir Altınöz'ün yanş içinde en yakın rakibi olacak. Piggott'un yöneteceği Lucky Guest, yanş hayatı boyunca 14 kez start alıp 4 birincilik elde ederken son kez 7 ekimde Warwick Hipodromu'nda koşulan Arden Stakes koşusunu kazandı. Topkapı Koşusu'nun yabancı diğer safkam, Şeyh Muhammed'in Past Master isimli safkam. Past Master bugüne kadar 9 kez start ahrken bir kez tabela dışı kaldı. Yanş hayatında bugüne kadar Paris'in dışına çıkmayan Past Master, ilk kez üluslararası bir yarışa katılıyor. MtNE G. SAULNIER PARİS — Çarşamba günü Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fransa'nın "Olympiques de Lyon" futbol takımı, Socha- ux ekibine 1-0 yenilirken oyu- nunu görmeye Fransa'ya gelen Trabzon antrenör yardımcısınm gözünü herhalde doldurmadı. Ancak Trabzonspor'un ge- çen hafta Ankara'daki maçını seyretmeye Türkiye'ye giden Lyon takımı gözlemcileri de Trabzonspor'un oyununu "pek matah" bulmamışlar. Fransız basmmın yalancısıyız. Avrupa kupasının eşleştirme çekilişi yapılıp, Lyon'un karşı- sına Trabzon'un çıkacağı anla- şılır anlaşılmaz, Fransız takı- nun teknik direktörü Bernard Lacombe ve basın danışmanı Olivier Blanc ucağa atlayıp Türkiye'ye bilgi toplamaya git- tiler. Söz konusu Lyon sorum- lulanmn görevi, Trabzon'un "kalitesi" hakkında yerinde bir inceleme yapmak ve aynca Fransız takımının 5 ve 6 kasım- da Ermenistan'da oynayacağı maç için deplasmanı plan- lamaktı. Bernard Lacombe ve Olivier Blanc, Trabzonspor'un Anka- ra'da izledikleri maçından son- ra Fransız basınına şu açıkla- mada bulundular: "Eğer Trabzonspor Avnıpa kupasında da böyle oynarsa, hiç güçlük çekmeden yeneriz. Ama rakibimizi belki de gerçek boyutlanyla göremedik, çünkü Ankara'daki maç koşullan kri- tiktiî' Lyon takımının antrenörü Raymond Domenech, bir haf- tadır videoya çekilmiş Trabzon- spor maçlan izliyor. Bugün gidiyorlar Trabzonspor, Lyon maçı için bu sabah özel bir uçakla Fransa'ya gidecek. Dün akşam tstanbul'a gelen Bordo-Mavili ekipte sakat futbolcu yok. Dün sabah M. Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanıp bir çahş- ma yapan Bordo-Mavili fut- bolcular daha . sonra oy kullandılar. Serbestçiler şampiyon OLAYU MAÇI PAŞABAHÇE KAZANMIŞTI F. Bahçe maçın tekrannı istiyorSpor Servisi — Basketbolda Fenerbahçe, cuma günü oyna- nan Paşabahçe maçının tekra- nnı istiyor. Maçtan sonraki olaylar ve itirazlarla işler iyice arapsaçına döndü. Cuma günü yapılan Fenerbahçe-Paşabahçe maçının son saniyesinde Murat özyiğit'- in sayısının bir süre beklendik- ten sonra sayı olarak kabul edil- mesi Paşabahçelileri mutlu ederken Fenerbahçelileri de çi- leden çıkardı. Maçın bitiminde hakem Ömer Ozan'uı masa ha- kemi Recep Şirin'e bakıp da sa- yının iptal olduğunu belirledik- ten sonra galibiyeti Fenerbah- çe*ye vermesi, ardından ise Re- cep Şirin'in karar değiştirmesi ile Paşabahçe'yi galip ilan et- mesi, olaylann bu derece büyü- mesinin sebebi olarak gösteri- liyor. Karşılaşma bittikten son- ra hemen Basketbol Federasyo- nu'na itiraz dilekçesini yazan Fenerbahçe menajeri Doğan Hakyemez, böyle bir karann çok haksız olduğunu ve Fener- bahçe olarak maçın tekrannı is- tediklerini açıkladı. Hakyemez, "Yönelmeliğin 22. maddesine göre orta hakem maçın galibi hakkında bir karar veremezse önce saha komiserine danışır ve ardından da masa ve sayı ha- kemlerine başvurur. Burada tam tersi oldu. Direkt olarak masa hakemi Recep Şirin'e sor- du. Recep Şirin de öne bas- keti iptal etmesine rağmen son- ra karanndan vazgecerek sayı- yı kabul etti. Oysa hakem Ömer Ozan'ın komiser Nejat Daran'a sorması lazımdı. Böy- le şaibeli sayı durumunda ben Nejat Duran'a sordum. Kendi- si bana, 'Fenerbahçe'nin galip olduğunu, sondaki basketin ip- tal edildiğini ve bir an önce ta- kımı soyunma odasına gönder- memizi' istedi. Galip bitirdigi- miz bir maçtan bir kişinin ka- rannı degiştinnesi ile yenik ay- nlmamız basketbol yönetmeli- ginin isleyişi açısından çok ga- rip bir olay. Belki federasyon Recep Şirin'e ceza verecek, an- cak biz bunu degil, hakkımız olan galibiyeti elde edemediği- miz için maçın tekrannı istiyonız" dedi. Doğan Hakye- mez, bu kararla yönetmeliğin çiğnendifini de sözlerine ekle- di. İtiraz bugün Basketbol Fe- derasyonu toplantısında görü- şülecek. • Spor Servisi — Balkan Ümitler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye serbest stilde takım halinde şampiyon olurken grekoromende 4!lükle yetindi. Yugoslavya'daki şampiyonada serbest takımından 7 güreşçi fınalde rakiplerini yenip altına ulaştılar. 2 güreşçimiz ise gumüşte kaldı. Türkiye bu sonuçla Yugoslavya ve Romanya'nın önünde şampiyon oldu. Grekoromende ise Türk güreşçiler 3 altın madalya kazandılar ve takım halinde 4.'lükte kaldılar. Bakırköy iddialı • Spor Servisi — Bakırköy Teknik Direktörü Veselinoviç, bu hafta oynayacaklan tstanbul derbysinde Sanyer'i yenmek zonında olduklannı belirtti. Yugoslav hoca, Beşiktaş karşısmda iyi futbol oynadıklarını, ancak defans hatalan sonucu yenildiklerini söyleyerek şöyle konuştu. "Beşiktaş ligin en güçlü takımı. Biz Beşiktaş'a karşı açık bir futbol oynayıp futbolu güzelleştirmeye çalıştık. Ancak defansımız kişisel hatalar yapınca sahadan yenik aynldık. Fuat, Zafer ve Orhan'dan yoksun bir kadro ile mücadele ettiğimiz Beşiktaş maçını unutup Sarıyer maçını düşünmeye başladık. Sanyer'in de gücünü biliyonız. Buna karşm kazanmamız gerektiğini de. Kaybedersek ligin dibine yerleşiriz. Bu maçı kazanmak için her türlü çabayı harcayacağız." Antrenör semineri • Spor Servisi — Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen bayan basketbol takım antrenörleri gelişim semineri bugün başlıyor. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü'ndeki 2 günlük seminere çok sayıda basketbol antrenörünün katıtaıası bekleniyor. Seminer sabah saat 09.00'da başlayacak. MHK krizi federasyonda • Spor Servisi — MHK (Merkez Hakem Komitesi) ile tstanbullu hakemler arasındaki kriz yeni boyutlar kazandı. MHK'nın, sorunlanna adil bir çözüm bulamayacağım öne süren tstanbullu hakemler, sorunun çözümü için Futbol Federasyonu Başkam Şenes Erzik'ten yardım istediler. Istanbullu 100 hakem, Federasyon Başkam Erzik'e telgraf çekerek olaya el koymasını ve MHK'nın bu haksız tutumuna son vermesi gerektiğini bildirdiler. Germen: Tecrübemiz yok • İZMİR (Cumhuriyet) — Karşıyaka basketbol takımının, kendisi gibi play-off a kalma mücadelesi veren Nasaş'ı yenerek önemli bir engeli gecmesi taraftarlanm sevince boğdu. Son saniyede attığı sayı ile Nasaş maçını 71-70 kazanan Yeşil-Kırmızılı ', ekibin antrenörü Nur J Germen, tek eksiklerinin tecriibesizlik olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Nasaş maçında çok iyi oynadık. Ama maçı son dakika içinde tehlikeye soktuk. Kaybedebilirdik de. Tecrübesizhk nedeniyle hep son dakikalarda maç kaydediyoruz!' Bursaspor havat buldu • BURSA (AA) — Başansız sonuçlarla ligin alt sıralanna yerleşen Bursaspor, Sanyer galibiyetiyle hayat buldu. Bursaspor Teknik Direktörü Dorde Miliç, yapüğı açıklamada, Sanyer maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklanm, 90 dakika süresince de çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Şanssızlıktan yakınan Miliç, takımın çok iyi futbol oynadığını, şansız olduklan için baa maçlan kaybettiklerini, ancak Sanyer maçıyla şansızlığı kırdıklanm bildirdi. Altıhl.7 milyar lira verdi • Spor Servisi — lstanbul At Yanşlan neticesinde altılı ganyan 6-7-6-6-7-12 kombinesini bilen 1 kişi 1 milyar 705 milyon lira kazandı. :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog