Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 21 EKİM 1991 HAVA DURUMU TURKIYEDE BUGUN Meteoroloıı Işlen Genel Mü- düriüğü'nden alınan btlgıye göre Marmara ıle Kuzey Ege yer yer sağanak yağışlı, ötekı yerier açıkgeçecek HAVA SICAKLIĞI tâğış aian yertenje deâışmeye- cek Dığer yerierde bıraz arta- cak RUZGAR Güney ve batı yönlerrjen orta kuvvette yurdun batı kesımlennde kuvvettıce esecek Derazlerde, Doğu Akde- nız'de gûndoğusu ve poyraz_ Doöu Karadeftiz'de kıble ve ke- şışleme, ötekı demzferde kıble ve lodostan 6 kuyvetınde saatte 21-27 denız mılı hızia esecek Van Gölü nde hava açık geçecek Rüzgâr ku- zey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek Görüşuzak- lığı 10 km dolayında bulunacak Adara Mapazan Adıjaman Aiyon Afln Ankara Amalcya Anölya Artvın %tın Baiıtesr Bılec* Bngöl Bnss Bolu Bursa Çanakkale Çocum Deradı A 29° 18° Dryarbakjr V 26° 15° Edıme A 27° 13° Erancan Y 19° 5°Erzunjm A 15° 1° Estoşehır A 22° 9°Gazamep A 28° 20° Gıresun A 26° 16° Gtjmustıane A A 22° 12° Hattâfi Y 29°14° tepara Y 28° 8°lsanbul Y 21° 10" tmır A 18° 16° Kars A 24° 12° Kas&ronu B B 22° 6°Kajüen Y 25° 11° Kırtoaret Y 20° 14° Konya A 20° 8°Kuahya B 25° 13° Mabtya 24° 10° Manısa 20° 15° K Maıaş 20° 4°Me(Sn 15° 2° MuOta 22° 8°Mus 26°14°NıjıJe 24° 15° Ordu 18° 7°Rae 16° 7°Samsun 23° 9°Sort 23° 14° Sıno<ı 28°17°Sıvas 18° 1° 20° 20° 2r > 13°Uşak 23° 6°Van 20° 8°Yteoat 21° 8°Zonguldak Y 28° 13° A 24° 15° A 26°19° B 26° 20° A 14° 6° A 21° 8° A 24° 16° A 25° 14° A 24° 15° A 20° 11° A 17° 4° Y 21° 15° A 25° 14° A 21° 7° Y 20° 7° A 18° 5° A 19° 8° B 23° 14° O A-ac* B bufuttu G-g«ıes* K uriı S aslı Y-yaJmurtü BULMACA Kopenha" ' 1 • Berıın Len.ngrad ^ < k • J Moskova DUNYADA BUGÛN Amsterdam Amman AtfH Bajdat BareKoıu B*HJ EMgrad Bertn Bonn Bruteel Budapeşle Cenavre Odde Dutaı Ffamdurt Gkne Hefeı* Kalm Leftoşa B 13° A 29° Y 23° A 32° A 17° Y 16° Y 13° Y 12° B 13° Y 14° B 12° A 24° A 34° A 36° Y 11° A 29° B 10° A 30° B 12° Y 12° A 28° Lenınsnd Londra Madnd Mlano Montreal Mosfcova Mımıh NeuYOrk Oslo Pans Prag ftyad Ftoma Sofya Şam •fel Aww linus Uened* Vıyma Zunh Y 9° B 14° A 16° B 15° Y 10° Y 9° B 9° B 14° Y 12° A 35° B 18° Y 21° A 28° Y 10° * 15° 6 14° B 12° SOLDAN SAÛA. 1 1/ Yenıden gözden geçırme 2/ Fııl Atın başına geçırüen dızgın ve susler 3/ Yazıh kâğıi Renk renk parlak tuylerı olan ırı gövdelı bır papağan 4/ Tedavı etmek Yapısına gırdığı sözcuğe "ıkı, çıft" anlamı katan yabancı bır önek 5/ Denızlenn çekıJme- sıyle oluşan ve yurt- lanmaya elverışlı olan bölge. 6/ Bır bağlaç. Tımsahla boy olçuşecek ka- dar guçlu ve çok buyuk kertenkele. 7/ Noksan Bır sanayı kuruluşumu- 2 zun kısa yaaüşı 8/ Satrançta özel bır 3 hareket Kanşık renklı 9/ Doku te- 4 lı Insanın ya da hayvanın göğsu ve 5 karnı ıçındekı organlar 6 YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/ Altı- 7 j patlar da derulen tabanca turu 2/ ll- 8 geç. Bır bılım va da sanat kolunda 9 özel ve belırgın vöntem 3/ Yıkık, ha- rap Ka>ak 4/ Kadın hapıshanesı 5/XVII yuzyıla kadar kul- lanılmış buvuk bır gemı 6/ 'Hayır' anlamında bır söz. Pasak Bır nota 7/ Ince dantel Açgözluluk 8/ Nar, erık, kızılcık gı- bı yemışlerden yapılan pekmez 9/ Enşmış, ulaşmış. Ispanya- da Bask bolgesının bağimsızlığı ıçın savaşım veren gızlı örgut 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Ses Kraliçesi döndü ^1 cadde«ın<Jf No 405 tuccmr terzı J. İTKiN lırler Orads en muntrhap kum«ı ccaıtlertaın zart- fHı ve gvtel 1»- çınit buUcakUrın dan raıındırlcr Tcl B O 4 5 0 21 EKİM 1931 Lç hatta kadar evvel konser vermek uzere Atına'ya gıden Ses Kraliçesi Hudadat Şakır Hanımla tamburı Refık Bey heyetı dun semplon ekspresıle şehrımıze donmuşlerdır Hudadat Şakır H musıkı heyetı ıle Atına'da ıkı konser vermıştır Ikıncı konser geçen perşembe günü akşamı Yunan Başvekıh M Venızelos'un hımayesınde ve Patrıs gazetesı Başmuharnrı Yunan meb'uslarından M Sımos'un rıyasetınde verılmış ve çok muvaffakıyetlı olmuştur. Memlekedmriin en ıyı kemençe çalan ustatlarından olan Fahıre Refık H. bılhassa çok lakdır edilmıştır Refık Beyle Fahıre Hanımın çaldıkları ve Refık Beyın eserı olan "Musababat" parçası fevkalâde alkışlanmış ve ıkı defa çaldınlmıştır Tenor Vamık ve banton Hafız Kemal Be>ler de çok alkışlanmışlardır Hudadat Şakır H uç modern parça tegennı etmıştır Ses Kralıçemız dığer konserde olduğu gıbı bunda da çok takdır edılerek alkışlanmıştır Atına ve Yunan Konservatuvarlarının mudurlerı M Pımdıyus ıle M Ekonomıdıa ertesı gun Hudadat Şakır Hanıma garp musıkısınden bır kaç parça okutmuşlar ve sesını çok beğenmışlerdır Gerek bu musıkışınaslar ve gerek Atına'da bulunan ses hocaları Hudadat Hamının sesını beğenerek bır ıkı sene Italya ve Almanya'da yuksek hocalardan ses dersı aldığı takdırde çok yukseleceğını söylemışlerdır Mançuri'de askerî hareketler Mançun'dekı Japon kuvvetlerı kumandanının Chınchow şehrıne taarruz etmeğe karar verdığı söylenmektedır. Japon kumandanı bu harekete sebep olarak Chang Hsuch Lıang hukûmetının bu şehırde yerleşmış olmasının sulh ve sükûnu bozmakta olduğunu göstermektedır Vaziyete hâkım bulunanlar bu haber teeyyut edecek olursa kabınenın derhal ıstıfasına ıntızar edılebıleceğını soylemektedır Çünku böyle bır taarruz Japon kumandanlığının hukûmetten ıstızan etmeksızın harekette bulunduğu ve vazıyettekı vahametı artırdığı manasını tazammun eder. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyel MBK toplandı 21 EKİM 1961 Devlet \e Hukumet Başkanı Orgeneral Cemal Gursel bugun Başbakanlıkta uç saatten fazla çalışmış ve bu arada Mıllı Bırlık Komıtesı uyelerınden bır grupla son seçımlerın varattığı olaylar hakkında goruşmelerde bulunmuştur M B K uyesı Kur Yrb Refet Aksoyoğlu gazetecılerın seçırnlerden sonra partıler arasındakı munasebetler ve Mıllı Koalısyon fıkrı karşısında partılerın tutumu uzerıne sorduklan bır soruya cevap olarak, "Partı Grupları toplansın kendı aralarında anla^sınlar, bu konuda bızden çok panılerın fıkırlen muhımdır Elbette bır çare bulunur Koalısyondan fayda mutalâa edıyonız" demıştır Bu aıdışın mutlak bır çıkmaza gjnnıyeceğını de Aksoyoğlu aynca belırtrnıştır Seçımlerın yenılenmesı ıhtımalı olup olmadığı sorusuna ıse Kur Yrb Aksoyoğlu, ">enı seçımler her halde kolay olmaz" şeklınde cevap vermıştır GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Refet Aksoyogla Gölge kabine 21 EKİM 1990 SHP Genel Başkanı Erdal Ir iu, dun bir basm toplantısı duzerleyerek par açıkiadı Baz: . bakanlık bakanhklann ,•.,ı.ıdığı 42 kışı, Sekreter Denız Baykal'a yakır okrak adlandınlan 12 mılletvekılı gorev aldı Inonu, bunun ıktıdarlarında kuracakları kabınenın örneğı olmadığını, ancak ıktıdara hazır olduklannı ortaya koyacak'annı söyledı Bazı bakanlıklarda ıse bırden fazl° 'revlendırıldı n "gölge kabınesım" ı yer aldığı ve bazı kabınede, eskı Genel TARTISMA Adalar'da Yük Ada halkının yük taşımacılığı dıye bır sorunu yoktur. Sadece "uçbuçuk inşaatçının" ucuz hafriyat, eşittir bol kazanç hesabı vardır. Adalar Beledıye Başkanı Savın Recep Koç'un 24 Ağust'os 1991 tanhlı'Cumhııri- yet'te vavımlanan "Adalarda Motorlu ^ük Aracı 50 Senedir Var" başlıklı >azısını sade- ce dıkkatle değıl hayret ve ıbretle de okudum Sn Koç. 16 Ağustos 1991 tanhın- de, gene Cnmhuriyet'te >a>ımlanan Sayın Prof. Asım Mntlu'nun, Adaiar'a yuk taşı- macılığı amacıyla traktor sokulmasını eleş- tıren yazısını yanıtlarken şu goruşlen one surüyor - Adalar'da motorlu araç 50 yıldan ben vardır - Yaz ve kış mevsımınde Adalar'da otu- ran ınsan sa>ısı artmaktadır. oturan nufu- sun yuk taşımacılığı ıhtıyacı at ve eşekle karşılanamaz olmuştur - Talep fazlalığı nedenıyle yük arabalan- nın taşıma ücretlerı olçüsûz bovutlara ulaşmıştır - At dışkısından kavnakianan amonyak ve ure ünk asıt ınsan sağlığını olumsuz yön- de etkılemektedır ^t dışkılan sıvnsınek \e kara sınek kaynağı halıne gelıvor Adalar ın gûzelım çam kokusunun >ennı pıs koku alıyor - Atlara ıvı bakılmıyor Hastalanıp çalı- şamaz hale gelen atlar yılkı atı gıbı salını- >or Bu nedenJe venı dıkım vapılan fîdanlar, parklarzarargöruyor - Motorlu yük araçlan yaz aylannda de- ğıl. sadece kış av. lannda çalışacaktır Adalar ı ıvı tanıvan her ınsanda kara mızah tebessümu' ne neden olan bu ıddid- lar karşısında sessız kalmayı "hasbelka- der Ada da vaşama avn^alığını eldeetmış bır kışı olarak kendıme vakijtıramadım Sn Koç'un da herkesîen ıyı bıldığı gıbı, Adalar'da ozel hızmet dmaıjı motorlu yuk aracı tanhın hıçbır doncmınde var olma mıştır Adalar'dakı tum motorlu araçlar kamu kuruluşlannın hızmet araçlandır (Çöp toplama kamyonlan, ıtfaıye araçlan. emnıyet araçlan vs ) Adalar'da devlet hızmetlennın gorülebıl- mesı ıçın gereklı olan bu hızmet araçlarının dışında "Adalı yurttaşın yuk taşımacılığı ıhtıvacını karşılamak amacıjla" hıçbır za- man motorlu yuk aracı kullanılmamıştır Çunku Adalılann yuk taşımacılığı ıhtıyacı gıbı bır gereksınmelen yoktur Nasıl olsun kı9 Prens Adalan'nın en bü- yuğü Büyukada'da dahı tüm ıskân sahası taknben 5 km 'lık bır şentten ibarettır Bu şerıdın nufus açısından yoğunluk alanı 3 km vı geçmemektedır Başka bır deyışle tum ıskân sahasınm o o80'ı 3 km lık bır şe- ntte toplanmıştır Bütun Adaiar'a motorlarla gelen her tur- lü tüketım maddesı. çarşılann en fazla 200 metre uzaklığındakı vuk ıskelelerıne boşdl- tılmakta ve buradan dukkânlara yukçuler manfetıyle ulaştınlmaktadır Bunun anla- mı şudur Adalar da motorlu araç yasağı olmasa dahı bu tur emteanın dukkânlara motorlu araçlarla naklı uygulamada mum- kun değıldır Tanrıya şukür, hıçbır adada en ufak bır ımalathane veya sanayı kuruluşu da mev cut degıldır Dolayısıv la sınaı urünlere ucuz taşıma sağlamak gıbı bır düşunce de söz ko- nusu olmamaktadır Adalı yurtta$lann tum yuk taşıma ıhtı- yacı, nufusun dort adada 12 000 cıvanna duştüğü kış aylannda evlere odun veya kö- mur naklıyesı nedenıyle ortaya çıkmakta- dır Bu gereksınım de bugüne kadar atlı arabalar veya merkeplerle gıdenlmış ve hıç- bır Adalı yurttaşın bundan en ufak bır şıkâyetı olmamıştır At arabalan veya mer- keplenn çıkmakta zorluk çektıklen mahal- lere ıse beledıyenın Fen tşlen kamyonlan ucret mukabılı bu hızmetı getırmışlerdır Sn Koç'un ıddıasının aksıne Adalar'ın nüfusunun kış aylannda da arttığı doğru bır sav değıldır Tam aksıne Adalar'ın nü- tusu kış aylannda hızla eksılmektedır Bunu herkesten ıyı bılen Sn Koç, kış ayla- nnda vapılan nufus sayımlannda Ada halkına Adaiar'a gelmelen ıçın çağnlar yapmaktadır Arabacı esnafını "cebıne gırenın hesabını yapmakla" veya çevreyı kırletmekle suçla- mak ve bu nedenle atlı yük arabalannın kaldmlmasını savunmak "Mektepsız Maa- nf Nazırlığı' ozlemı ıle yanıp tutuşan Osmanlı paşasını ıster ıstemez anımsat- maktadır Yuk arabalannın taşıma tanfesı- nı saptamak veya çevreyı kırletmelennı yasal yollarla engellemek pek güç olmasa gerekır Kaldı kı, Sn Koç motorlu yuk araçları- nın (traktorlenn) yaz aylannda değıl sadece kış sezonunda çalıştınlacağım soyle- mektedır Sn Koç'un yaz aylannda motor- lu yuk aracına ızın vermeyıp sadece kış aylannda bu araçlan çalıştırmak ıstemesı- nın nedenı ıse açıktır Bılındığı gıbı yaz av lannda Adalar'da ınşaat yasağı vardır Bu yasak kış aylannda kalkmaktadır Inşa- at vasağının kalkmasıyla da ada halkının değıl, "üçbuçuk ınşaatçf'nın yük taşıtma ıhtıyacı dogmaktadır Ada halkının yuk taşımacılığı dıye bır so runu yoktur Sadece "uçbuVuk ınşaatçı- nın" ucuz harfıy at, eşıttır bol kazanç hesabı vardır Bu hesaba Ada halkının yuk taşıt- ma ıhtıjacını çozume kavuşturmak baha nesıy le alet olmak Sn Koç ıçın buyuk bır talıhsızlık olacaktır AV.AHMETL.LTV1AN Adalar/İstanbıü GÖKÇE FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'DEN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR Şırketımızın yıllık faız odemelı brut % 81 sabıt faızlı 1 tertıp tahvıllerı 28/10/1991 tarıhınden ıtıbaren TÜR- KIYE VAKIFLAR BANKASI TAO Menkul Kıymetler Merkezlen ve tum şubelerınde satışa sunulacaktır Işbu tahvıllerın halka arzı Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 7/10/1991 tarıh ve 110/G-7 sayılı ıznıne dayanmakta- dır Ancak bu ızın, tahvıllerımız ve ortaklığımızın kurul veya kamuca tekeffulu anlamına gelmez. 1 Ortaklığın a) Tıcaret Unvanı b) Merkez Adresı c) Sermayesı 1 Esas Sermayesı 2 Ödenmış Sermayesı d) Faalıyet Konusu e) Cıkarılacak Tahvıllerden Sağlanacak Fonun Kullanım Yerlerı 2. Izahnamenın a) Yayınlandığı Tic Sıc Gaz Tarıh ve Numarası b) Halkın Incelemesıne Acık Tutulduğu Yerler Gokçe Fınansal Kıralama A Ş Büyukdere Cad Alba Ishanı 67/71 Kat 2 Mecıdıyekoy-lst 4 000000000—TL 4 000000000—TL Yurtıçı ve yurtdısı fınansal kıralama faalıyetınde bulunmak ve her turtü fınansal kıralama ışlemlerı yapmak. Işletme faalıyetlerının sürdürülmesı 15101991 tarıh 2881 sayılı TTıc. Sıc Gaz Şırket Merkezı ve TVAKIFLAR BANKASI TAO Istanbul Men- kul Kıymetler Merkezı 3. Cıkarılacak Tahvıllerın a) Itıbarı Değerlerı Tutarı b) Tertıbı c) Kupurler ıtıbarıyla Dağılımı Kupur Değeri (TL.) 100000 500000 1000000 5000000 Toolam 3970000000— TL 1 tertıp Adedi 1700 1500 2000 210 5410 Toplam Tutarı (TL.) 170000000- 750000000— 2 000000000- 1050000000- 3970000000- d) Şatış Suresı - 10 ısgünu Başlangıç Tarıhı 28/10/1991 Bıtıs Tarıhı • 11/11/1991 e) 1 Tertıp olarak ıhraç edılecek tahvıllerın erken paraya cevırme taahhüdu yoktur f) Satıs Fıyatı g) Tahvıllerın tamamı hamılıne yazılıdır h) Vadesı ı) Tahvıllerın Odeme Planı Odeme Tarihi 11 11 1992 11 11 1993 l) Faız ve Anapara Odeme Yerlerı Cıkarılacak tahvıller satış süresı ıçınde nomınal değer uzerın- den satılacaktır 2 yıl Faiz (TL.) 3.215700000- 3 215 700.000- 6.431 400.000 Anapara (TL.) 3.970 000.000- 3.970000000- • Tahvıllerın anapara ve faız odemelerı TVakıflar Bankası TAO Menkul Kıymetler Merkezlen ve tum şubelerınden yapılacaktır. 4 Anapara ve faızlerın ödenmesını TVakıflar Bankası TA O "Müşterek Borçlu ve Muteselsıl Kefıl" olarak taah- hut etmıştır İLAN LAPSEKİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 1990/235 Karar No 1991/264 Davacı Kâmıl Özcan vekılı Av M Şadı Yümaz laralından davalı lar Lapsekı Cumhurıyet Mahallesı Gundoğdu Sokak'ta ıkâmet eden Mehmet oğlu Hasan ve Bakkal Mehmet Alı aleyhıne açılan ızaleyı şuyu davasının yapılan açık duruşmaları sonunda Yukarıda açık kımlığı yazılı davalılara adreslerı tespıt edılemedı ğınden duruşma gun ve saatı ılanen teblıg edılmış ve mahkememız- den venlen 30 ' 1991 tarıhlı kararında ılanen yapılmasına karar venldığınden, Lapsekı ılçesının Cumhuriyet Mahallesı Gundogdu S o kak Kutuk 304, Pafta 9, Ada 16, parsel 15 te kayıth 72, 31 m1 mık- tanndakı cınsı arsa olan taşınmazın a>iıen taksıralen ıvaz ılavesı suretıyle dahı mumkun olmadığmdan ortaklığın satış suretıyle gıde nlmesıne, elde edılecek paranın tapu kaydındakı hıssedaılara hısse- len nıspetınde verılmesıne karar venldığınden adı geçen davalıların ılan tanhınden ıtıbaren 15 gün ıçınde temvız etmedıklen takdırde ka- rann kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur Basın 49742 T.C İZMİR 5'İNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas 1991/270 Da\acı Malıye ve Gumruk Bakanlığı tarafından davalılar Tüncer Özturker ve Gursel Özturker alejhlerıne açılan satış ıptaL davasın- da alınan karar gereğınce, Davalı Tuncer Ozturker'ın tzmır Yeşılyurt Kazımkarabekır Mah Ismet Pasa Caddesı No 12'dekı adresınden önemle araştınlmış olup bugune kadar adresırun tespıt edılemedığınden adına ılanen tebhgat yaptırılmasına karar verılmış olmakla, Duruşma gunu olan 14 11 1991 günu saat 10 09'da Izmır 5 Ashye Hukuk Mahkemesı duruşraa salonunda hazır bulunmanız veya ken dınızı bır vekıl ıle temsıl ettırmenız aksı takdırde yargılamanın vok- luğunuzda devam edeceğı ve hukurn verıleceğı davetıye makamına kaım olmak uzere ılan olunur Basın 3S989 TERCÜMAN ALINACAKTIR! İNGİLİZCE VE ALMANCAV1 ÇOK lYt DERECDE BILEN YURTD1ŞINDA EN AZ IKJ YIL KALMIŞ TERCUV1AN ALINACAKTIR Son başvurma tanhı 25 10 1991 Başvuru A U TOMMER Sekreterhğj Zıya Gokalp Cad 18/1 06650 Kızılay-ANKARA Tel 134 26 64 / 134 30 90-93 POUTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Seçimin Sonu... Sabahleyın gazetelerı açtığınız zaman seçımın bıttığını, ama kesın sonucun alınmadığını gordunuz Sabaha kadar ekran onunde bekleme de yetmedı Gene ortalıkta tahmın- ler var En yakın tahmını yurutenler de çoğu yerde yanıldık- larını oğrendıler En kesın tahmını bundan bırkaç hafta once gene Turgut Ozal yaptı Her seçımde bırkac kez değıştırılen seçım yasalannı en ıyı bılen odur Kendı kotanr, kendı sonu- cu alır Bu sonuç kesın mıdır1 ? Bırkac secımdır kesın olduğu goruluyor Son seçımde yaptığı tahmın şoyledır "Seçımlerın sonucu alındıktan sonra hukumetın nasıl ku- rulacağı anayasada yazılıdır Cumhurbaşkanı en çok oyu aian partının lıderını çağırır, gorevı verır Bır ıhtımal vardır, ya gel- mezse9 'Gel buraya' derım Gelmezse kendısı bılır Aynca cumhurbaşkanının 45 gün sonra seçımlerı yenıleme hakkı var Atama yetkısı var Getırır Bakanfar Kurulu'nu, atamazsı- nız Ama ışın bu noktaya getırılmesı duşunulemez Seçım so- nuçları daha geç bellı olacak Tercıhler ve ıtırazlar ışı uzatır Bu nedenle de 15 kasımda Meclıs toplanamaz Bu arada hu- kumet gorevının başında kalır Benım tahmınıme gore kesın sonuç ve Meclıs'ın toplanması aralık ayının ortasını bulur" Elınde çok verıler, çok bılgıler var boyle soylüyor Ama bır de bakarsınız, değışık bırtablo çıkar butun tahmınlen bastı- rır Kuyucu kazdığı kuyuya duşebılır Bu seçımde, sadece ıktıdarın yazgısı saptanmayacak, te- pede oturanın yazgısı da belırlenecek Muhalefetın oyları te- pede oturanı alaşağı edecek mı9 Çoğu yureklerde bu korku vardır Iktıdardakılenn ıçıne duşme korkulan sındı mı, seçımler çok telaşlı olur Boyle bır seçımı hem yaşadım hem gördüm 1957 seçımlerı boyle geçtı Iktıdar partısı seçımlerı yıtıreceğı korkusundaydı Oyle kı açılan sandıklardan hep muhalefet çıkıyordu Buyuk kentlerdekı oylar muhalefete akıyordu. Va- kıt uzadıkça kırlık yerlerden oylar geldıkçe ıktıdar partısı bı- raz sevınıyordu Sandıklar acıldı, oylar geldıkçe ıkı partının de başabaş olduğu goruldu Ama seçım çoğunluk sıstemıy- le yapıldığı ıcın bırkaç oy fazlası, bırkaç ılı bırden götüruyor- du Sonuçta ıktıdar partısının kazandığı bellı oldu Ama oyla- rın toplamına gore coğunluğu muhalefet almıştı Çoğunlu- ğu almıstı ama ıktıdar olamamıştı Bır geceyı uykusuz gecırdıkten sonra Başbakan Adnan Menderes, 'Allah boyle korkulu bır geceyı bana bır daha gosterme- sın1 " demıstı Iktıdarlar secımlerde sıkıştılar mı Allahasığı- nırlar, kendını kollamasını ısterler Heyecanlı geçen bır geceden sonra sabah olmuştur So- nuçlar henuz alınmamıstır Herkes heyecanla sonuçları bek- lemektedır Bu secımın sonucu ulkenın geleceğını bellı edecektır Me- rakla beklenen sol oyların, ne kadar bolunduğudur Sosyal demokratlar ellerıne gecen bır fırsatı nasıl değerlendırdıler'' Heyecanla baktığımız budur Sol hıçbır zaman ıktıdara bu kadar yakın olmamıştı Bu ger- cek oylara nasıl yansımıstır? 1965 secımlerınde 'mıllı bakıye' sıstemı ıle ne kadar sol mıl- letvekılı cıkarılacağı merak edılmıstı Sonuc anlaşıldı, 15 mıl- letvekılı Bu seçımde ne kadar yıtırıldığı gorulecektır Bırın- de kazanılan otekınde yıtırılen Aklımızın ne kadar basımızda otduğu anlaşılacak 1 T.C. KONYA EREĞLİ'Şİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİ VE İHTİYATİ HACZİN İLANEN TEBLİGATI Kod 42320 Sayı 1991/2341 Alacaklı Ibrahım Kaymak veküı Av Huseyın Tayyar'a masrafla- n ve faın hanç 40 281 000 — TL ödemeye borçlu Buğday Pazan No 5/3 Ereğlı Konya adresınde mukım tsmet Yıldırım'ın aleyhıne yapılan ıcra takıbı ve bunun ekındekı ıhtıyatı hacız karan sebebıyle borçlu Ismet Yüdınm'ın Konya ılı Ereğlı ılçesınde tapunun 10 par- selınde Hıdırh Mah 'de 64, 29 m 1 mıktanndakı yıne tapunun 182 par- sehnde Yıldızlı kovünde 8050 m 1 mıktarında borçlunun 33/48 hıssesının bulunduğu gayrımenkullen 30 5 1991 tarıhınde ıhtıyaten hacız edılmış, ancak borçluya kambıyo senetlenne daır odeme emn, senet suretı borçlu adresınde bulunmaması, keza zabıtaca yaptınlan tahkıkat netıcesınde adresının tespıtı mumkun olamamış bu sebeple ış bu 163 örnek odeme emn, ıhtıyatı hacız ve 103 davet kâğıdının ılanen tebhğıne talep sebebıyle karar verılmıştır Bu ıtıbarla >ukarıda yazıh borç ve bunun masraflarını faız ıle bır- hkte bu ılanın gazetede neşnnden ıtıbaren 25 gün ıçensınde ödeme- nız, takıbın davanağı senet kambıyo senedıne haız değılse 20 gün ıçensınde Icra Tetkık Mercıı Hâkımlığı'ne şıkâyet etmenız, takıp da- yanağı senettekı ımzanın sıze an olmadığı ıddıasında ısemz, yıne 20 gun ıçensınde aynca ve açıkca bır dılekçe ıle tcra Tetkık Mercu Hâ- kımlığı'ne bıldırmenız, aksı takdırde kambıyo senedındekı ımzanın sızden sadır sayılacağı, ımzanızj haksız yere ınkâr edersenız sözu edılaı senede davanan takıp konusu alacağm ""o 10'u oranında para cezası- na mahkûm edılecegınız, mercunde Hırazın kabulüne daır bır karar getırmedığınız taktırde cebn ıcraya devam olunacağı, borçlu olma- dığınız veya borcun ıtfa veva ımhal edılmedığı veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bır ıtırazınız varsa, bunu sebeblen ıle bır- hkte 20 gtın ıçınde Tetkık Mercune bu- dılekçe ıle bıldırerek mercı- den ıtırazın kabulüne daır bır karar getırmedığınız takdırde 25 gun ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmaz- sanız hapısle taz>ık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykırı beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız, aynca behrtılen ıcra takıbı sırasında Konya Ereğh'sı 1 Ashye Hu- kuk Hâkımhğı'mn 30 5 1991 tarıh ve 1991/145-145 d lş thtıyatı ha- cız karan gereğı yukarda tapu kayıtları yazıh gayrımenkullere 30 5 1991 tanhınde ıhtıyaten hacız edıldığınden, bu hacızdan dolavn bır dıveceğınız varsa 18 gun ıçensınde müdurluğumuz dosyasına be- yan etmenıze daır ış bu ılan 1 f K nun 168, 103 ve Tebhgat Kamınu'- nun 28 ve muteakıp maddelen gereğınce ılanen ve ıhtaren tebhğı olunur 16 8 1991 Basın 49744 T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN Sayı 1990/1222 Davalılar (dahıh) Makbule Şebek, Avsel Akçay, \h Sakarya Davacı S S Altay Yapı Koop ne ızafeten Rafet Gökdemır ve Mus- tafa Aslan vekılı Av Mustafa Topbaş tarafından aleyhımze ızale-ı şuyu davası açılmıştır Buna gore Konya Meram Alavardı Mah 205 pafta, 16551 ada ve 1 parselde kayıth bulunan tasınmaz, taraflar ara- smda hısseh olup rızaen taksım edılememıştır Öncehkle taksunı mum- kun ıse taksımı, değılse satılarak şuyunun ızalesıne karar venlmesı ıstenmıştur. Adıruza tebhgat yapılmasına rağmen adresınız tespıt edılememış, savcıhk aracıhğıyla yapılan tahkıkattan da sonuç alınamamıştır Bu nedenle 15 10 1991 gunu venlen ara karan gereğınce ılanen teblığ ya- pılmasına karar venlmıştır Bu nedenle 19 11 1991 gunü saat 09 OO'da duruşmaya gelerek be- yanda bulunmanız, varsa belgelennızı ıbraz etmenız, duruşmaya gel- medığınız takdırde gıvabınızda karar venleceğı ve bır daha ılanen tebhğ yoluna gıdılmeyeceğı teblığ olunur 1^ 10 1991 Basın 38898 T.C. BORNOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ H t K L M OZETİ Gıda maddelen tuzuğunun a>kınhk suçundan sanık Husevın oğlu Saadet'ten olma 1952 doğumlu Bornova-Çamdıbı Burak Reıs Cad- desi No 98 faalıyet gösteren Sertaş Ekmek Fırım sahıbı ve sorumlu- su Sabn Bav mahkememızın 9 9 1991 tanh ve 1991/650 esas 1991/654 karar savılı ılamı ıle Etıketsız ekmek ımal edıp pıyasaya satışa arz etmek eylemınden TCK'nın 398 81/2-^, 402 ve647 sayılı >asanın4'uncu maddesı uya- nnı.a netıt-eten 595 000 TL ağır para, 3 ay 15 gun meslekten men, 7 gun muddetle ışverının kapatılmasına kapatma suresı kadar kal mak uzere karar ozelının ış>ennın goze varpan bır yerıne vapıştınl- masına, hukum ozetının C Başsavcılığı'nca Ankara îstanbul veya Izmır de javımlanan tırajı vuz bının uzerınde bır veya ıkı gazete ıle ve avrıca suç verı olan Bornova'da yavımlanan yerel bır gazete ıle masrafı bılahare hükümlüden ahnmak uzere yayımlattınlmasına karar verıldığı, hukmun 9 10 1991 tarıhınde kesınleştığı ılan olunur Basın 38910
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog