Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 EKİM 1991 CUMHURİYET/13 Sinema • Tiyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 26 Adana VCTflO 14 0 f«) Ba * . . SAM 1 S M Artal*a S*A«v I u DOĞAL AŞK.IN OYKUSU DEVAM EDIYOR lULUJOVOVtCH BRIAN KRAUSE VVILUAM A GRAhAM JVIAVİ G Ö L E "25 Ekım'de Sınemalarda •üssrtr İ İ C R I R 1 Tek yapmast gereken guzef btf knt ve tum Avrupa yt kurtarmafc ve lıseyı bittrmeMı Bu da sonın mu'' S l l f C Teen Agent" 2 HAFTA Y O N E T M E N W I L L t A M D E A R SWı KENT 2 (t41 62 03) Beyoglu FITAŞ (149 01 M ) oakKkoy BENK (572 1< «3) KwatAr XSM (338 90 76) Ankara BATI 1 (11! »3 23) 10O-3001 c 00 00-191 ı 45 12 00 14 15 1 6 X 1 8 45 2115 1100 1300 1500 1700 1900 2-100 1200 14 15-16 30 1900 21 30 c 15 14 30 16 45 9 0O 2 I İ S T A N B U L B E L I J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 20-27 Ekim 1991 HorWiy«- M Ertugrul ' ' -s. 140 77 20 »»I» ÇEKO» VANYA DAYI Tırtosı aulıa SİTH«« > M > Lun* «EIFCTS K O 24-S.»CT £,]. Fal.h II Sohnes, 52. 53 tO J>ı to f!»wıc< OOÜLLER KİMİN Tata» Elıa IHa ÇEUKIİM r o » » U U UTME> 122 »Î4.&2S-Z7 Etlal sıt n u SJ.H DIHÇJL MERAKUSIİÇİN OYLE BİR HİKAYE V« Mact <Off« I » 27 Eklal *.«* IUSSKI BİRKADIN Tarkiuı Saarl UMNJtSEL M a Çaliıı trtlMri 2 1 2 » » Ek AİLE ŞEREFİ Hotlın Eafin UMIEII O p Tıyatrotu 140 77 20 »a"»KESKM ÇİÇEK SEPETLİ KIZ <mm EmıfKla 27 2*S Bla S4* 1S.M» COCUK OYUNU Katfılıay Halrfun Taner 5*bm tr aa KUUKSIİR HENSEL VE GRETEL Oyıataıaraı n Tta «n« «LTi C tO «tuı cua n ı»*rıa* ı«ı auo » ISB-HLwf»-aar a» CJa* IMD-ajC 1 » İOC 130 BİLETUI TIYATM G^ELERİMIN YAMİSIflA T»KSW M M O M M * |MEME2) VE (CAD)KOY H*LDU» TAKB IKMEZ) EİSELERKOE OE SATILMAKTADIR İKTlDAftya*MUHALEFET CİNAYETiftarmi? 1 K0HH.0*iıenUrmt? SUÇ'u«rtbM«4tarım? Knt MCUnKZ nll KHIfllfl armmi henu; yJMinrm; •lın rıeritsın ıbrel ılmuı g'reken gerçel< bır lyıu CHAMROUSSE Komedı Fılmterı Festıvjlı Jurı Buyuk Odulu İHatt PRMSLOO » 0 MtRIUS WET[BS TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMALI DEVAM EDİYOR. IHt SOBS »UST 8f C««7V 25 Ekım'de sınemalarda O Yünetmen JOHN STRONG Amy Irving AnriyGarcia STEVF MARTIV VICTORIA TENN \NT LA.STORYYönetmcn MICKJACKSON GENEL İSTEK ÜZERİNE EKİM AYINDACumartea-Pazar gunien 1 5.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN BIR OLIVER STONE F LM I I I Beyog J İET06LU 151 32 40ı 12 00-15 00-18 30-21 15 BIRJOHNSCHLESINGERFILMI 1111!] Y\\ Yon.FRANC ZEFFIRELLI ji MEL \ GİBSON GLENN CLOSE ALAN * i BATES HAMLET NJNJA KAPLUMBAĞAIAR 2 len&er taş ŞAFAM 516 26 60 MOC 25 ikrnn dmn ıtıbortn Harbıye AS NOVA BARAN Ankora TALİP İmtmalarmda Levent Kırca-Oya Başar-Gundoğarken 60 Kışilik Kadro Biret Satı?. Gosterı Merkezı 517 05 13 Vakkorama Taksım 15128 88 Vakkorama Suadıye 350 87 42 360 90 90 İstiklal Cad. No: 140 Tel: 15118 65-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Sah: 21.00 Ghan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUfiU Cuma:21.00-C.tesı-Pazar: 15.30-18.30 Pierre Henri Cami • Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Çarşamba-Perşembe: 21.00 BAKIRKÖY^ BELEDİYE TİYATROLARI AZİZ NESİN SAHNESİ A^ız Nes n DEMOKRASİ GEMİSİ Ycn Ahmet Gülhan Perf Cutna C len 20 30 Clesl-Paz» 1S 00 T.l 502 08 53 ıa EKim ZÜPPELE» 1* BlRUKTS KAHKAMAIAHLA GeÇtfUM Yön: RON • ffUNDERVVOOD 25 EKİMDEN İTİBAREN SINEMALARDA İFA Seçkın Fılmler sunar BırMuzık, aşk, tutku ve şurfılmı !fl[E.VffiETI• Sertııı Fıln FesnalıUımi'S \ Oılı u • ı osu>> (•LRKl'l ın bas\-apııı 3 HAFTA Hjıtlly» >S 2 (147 63 15) 12 00 14 15 16 30 19 15 21 45 O K M Oıiakoy Kultur Merkezı DereboyuCad No 110 Tel 158 69 87 BİR ÇİRKİN ADAMİ Irvaz Gune, F nnı 1300 1530 18 00 20 30 REKIAM FilAU DAĞIT1MINDA HALİL ERGÜN BERHAN ŞİMŞEK NUR SÜRER YöıuOĞUZHAN TERCAN 149 5O33 Muz.k ZULFU LIVANELI Ç Hn ŞAFAK-4 (516 26 60} 13 00 1500 17 00 19 00 21 00 YoLundo Ka<kkoY AS Ankara DEBYA K.M. B.TO»U fiTAS H&tk 07 KARV* I BATI S I1MO1 M X *0C 6 0C 2 (14O35H) 20C 500 6 X 21 *S (S42 11 731 2 X 500 dOC2IOC { i » K) 73) OC 5 00flOC 21 00 (2I2)S«) ^ - < 0 0 3C2&. 111 MS1I ^ 00 8 X 2 X KADIKÖY YILDIZ SİNEMASI 346 51 24 BETTEMİDLER 11 "i-13 •• 15 5 ' 15- 9IJ71 30 AKBAM l.ULUSLARARASI CAZ FESTIVALI Festrval, SEiNEM DİYİCİ SEXTET konserı ıle\ann baslnor İİCİ 22 Ekım 1991 Sak Saat 21 30 Bilcl Sauş Mcrlıczleri • Lemal Rc-ıiı KL * N ascr \ıi(jnu Tel U( K 12 1-ıfi >^ )2 ranu Tel ı t ı i ınınu ~d \c B krkm \khank uhckr 22-2^-24-25-26 EKİM 1991 CEMAL RE$ITRE\ f KONSER SALO\U 4. HAFTA Tiyatro Gösteri Dvyurvlamıız 146 97 38 132 64 26 • ANBUL BELEDIYESI İ J Ş E H I R T İ Y A T R O L A R I 22 EKİMDEN İTİBAREN ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESlnde GULSUN SIREN AİLE ŞEREFİ Yoneten Engın GURMEN Dekor AYDOĞMUŞ Kostum Conan GÖKNIL Muzık Esın ENGIN Oynavonlar Wehmei ASA Uğurton ATAKAN S». eymon BAIÇ N Ekrem DJMER Ceyhun EROEM Gul GUIGUN Mun r KUTLUĞ Sefna LACIN Gokhan M£*E Candan SABUNCJ Selcuk SOGUK.ÇAY Celıle TOVON Oyun Gunlen- 22-23-24-25-26-27-29-30-31 Ekım 1-2-3 Katım 1 İ S T A N B U L B E L E D İ Y E S I J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 22 EKİM'DEN İTİBAREN CEP TİYATROSU'nda Yüdınm KESKİN ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Yoneten Dekor-Kostum Erol KESKİN Feyza ZEYBEK OYNAYANLAR Mehmet GURHAN Tomns INCER- VUdan TURKBAŞ Oyun Gunleri: 22-24-25-29-31 Ekim-1-Kasım Saat: 15.00 de BİLET SATIŞLARIBASLADI c " " " - - * ISTANBUL DEVLET ?^b! TİYATROSU Tel: 149 69 44, 158 30 80 29 Ekim'den baslayarak TAKSİM SAHNESI'nde Nezıhe Araz AFİFE JALE Dekor O hor -Vlposlan Kos*um Serp Tezcon İ5 lı Yafcup Cari k OYNA v A.NtA^ A K^- ^ y IOP S«n> a Sovaj Müaf^me Es S« o Gofcce T u$ u Ce w [ »on *A asoğ u Mef h A.k n Me i Selgi Oıd«" C ' Gomıe Yaoaf Ruchon Col jku Cfmo Jfi O nflrıe Ot oy Koruoon CBT KuDOğlu Pov dty Tutekc o§!u E ek n AJafcon M *c Jıuok Al 29,30,31 Elom, 1 2 3 Kcram Sal.Çar,P«r Cum- 20 30 Ont-15 00 20.30-Paıar 15 00 G»c Tel 149 69 44 AKM IUTUN SAION (151 56 00 2541 W Stııkuoeırt FIRTINA Tntinı Bı«v Sıbuncu Tuckçtıı Can Yucıl Mu2ik Cm \t\ı 26.Z7 Ekım 2 3 Knım ISTANBUL DEVLET TİYATROSU Mtmtt Bıydur DUDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA YnutH Can Gurzifi 29.30.3: Etın Ah Tıygun MASAL BAHÇESİ îÇaaık Oygnu) rautui Etaıdzaan 27 Ekln (II 0Q *İ!İIIH1 GlDlM SAUNGAKTA ««>^v» İKİ KİŞİ AFİFE JALE Turkçn, S4VB | r t , ?9X31 Binıl 2.3.4 K«,n, 2 3 Knım J«« Stnet hız z metçiler Yontlnı B«lu ErtBn Turkçtlı Sllih Bır«l 222324 ZS.28.27 Ekım Haldın Tıner SERSEM KOGANIN KURNAZ KARISI ıjneten Semıh Scrgen Mıi2 k Cem Idtz 23.24 25 3a31 Ekım 1 Ktsı* Aynco Bılcr Sutn Galltna Oonnma 557 95 60/1104 Vakkorama Taksın: 151 15 71 Vakkorama Suodıyl 360 90 90 Jklekıınd» Gelıtım YÜZYÜZE ronelen Çetın IpnVkıyı Tırkçesı Belgı Pıksoy 22 23.24 25.26 27 Ekım STANDARD RLM MICHEL SERRAULT DOKTOR PETIOT "Olaganusfu bır ınson Olağanuttu bır hoın ' • 1991 «UOrll Fllm Fnllnlı En (yı nn/En lyı y*ı«m«ı En lyı oyuoa Harfaıy* AS{1 147 63 15 11 30 13 45 U 00-18 30 21 45 BULUNMAZ TİYATRO I S T A N B U L H HİLMİ BULUNMAZ TİYA e TRO Çalışması Istıklal Cad 186/2 BEYOĞLU 513 74 31 151 40 90 NAZIM HIKMET SAHNESI CBIALHESITHEY 21 Ekim Pazartesi Saat: 19,00 "* MATIAS DE OLIVEIRA PINTO (Vıyolonsel) JAIME ZENAMON (Gıtar) Vıvaldı, Vılla-Lobos, Domerucoru, Zenamon Türk Hava Yolları Katkılarıyla 28 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 SUNA KAN (Keman) GÜLAY UĞURATA (Pı> ano) Pergolesı, Saınt-Saens, Stravınsky, Bülent Arel, Françaıx « 15 k*n»n ıjftundakı gruplara % 25 mdınm uygulanır • ögr«Kt ogntınan y» cn>*klı ındnırı (um yarlard* % 50 dır Bılel Satı» Y«rt«n Kor»tr Salonu US 53 92 Gall*no Oanfma Buratu 559 ?5 60 Vokkorama Taktım 1 5 7 1 Vakkorama Suadıy* 3âo '0 90 C Cumhuriyet Kitap Kulübü TAKSITLE KtTAPV E R İ Y O R DILEYEN HERKESE 6 AY VADELI ELDEN TESLİM SEÇKİN YAZARLAR ÜNLÜ YAPITLAR BILGI EDINMEK ISTIYORUM Adım Soyadım Adresım Teiefonum Adres Cumhunyet Kıtap Kulubn, Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad 39 41 (34334) Cagaloğlu Istanbul Tel 512 05 05 / 516 MİMAR StNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Unıversıtemıze bağlı bınmJenn asağıda anabıJım/anasanal dalı ve unvanlan belırtılen kadrolanna 2547 sa>ılı kanun \e ılgılı yönetmelık esaslaıına gore öğretım elemam abnataktır — Doçent kadrolan daimı statudc olup, başvuracaklann dılekçelerıne, ozgeçmışlennı, doçentlık başan belgesını, bıhmsel çaJışma ve yayınlannı kapsavan bır dosyayı 4 nusha haJınde, — Dığer muracaatlar ıçın bıldığı vabancı dılı belırten dılekçelenne, mezumyet belgesını, kısa özgeçmışı nı varsa va>ımlanmış veva yayımlanacak olan bılımsel çalışmalannı ekleyerek ılanımızın yayımı tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçınde doçent adaylannın rektörluge, dığerlerııun ıse ılgılı fakulte dekanlığına şahsen veya posta ıle rauracaatları gerekraektedır (Postadakı gecıkmeler dık kate ahnmayacakur) kadro derecelen ıle dığer tamamlayıcı bılgıler ılgıb bınmlerden adaylara ayrıca bıldınlecektır llan olunur MİMARLIK FAKULTESt Anabilım Dalı: Unvanr Adel- Aranan Nıtelıkler Bına Bılgısı ArşGör 1 Mımar kokenlı olmak GUZEL SANATLAR FAKULTESİ AnasaaaC Dalı Luvanı: Adet: Aranan Nıtelıkler Resım Doçent ^ — Yrd Doç 1 — Arş Gor 2 — Tıyatro Dek Kos. Yrd Doç. 1 — Arş Gor 2 Yeterhk yapmış olmak Fotoğraf OgrGor 1 — Sınema-TV ÖğrOğr 2 Sinema TV Anasanat DaJı mezunu olmak, eğı- tım ve öğretım hızmetlerınde en az 3 vıl gorev >apmış olmak, sinema teknığı konusunda yük- sek Iısans öğremmı görmuş olmak Tekstil Doçent 1 — Arş Gör 1 Sanatta yeterlık yapmış olmak, 4 dereceye ata- nabılecek şartlara haız olmak ArşGör 2 — Grafik öğrGör 1 _ Seramık-Cam ArşGör 1 — Tezhıp Yrd Doç 1 Temel Sanat Eğıtımı deneyımlı ve bu dalda öğ- remm görmuş olmak MESLEK YÜKSEK OKULU ÖğrGör 1 "Ahşap Restorasvonu Tekmklen" ve "tnce Yapı" derslennde yararianmak uzere mımar formasyon- lu ve ozellıkle bu dallarda uygulamalar >apmış öğretım deneyımlı olmak ÇALIŞANLARIN SORULARI SORUINLARI Yılmaz Şipal 8 000 Ura (KD\ ıçınde) Çağdaf Yaymları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-Istanbul Odemelı gonderilmez. BAR1ŞAÖZLEM Prof. Dr. Husou Goksel 8 000 hra (KDV ıçınde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad 39 41 Cagaloğlu Istanbul Odemelı gondenlmez. VEFAT GuJben Tunalıgıl'ın eşı, Esra ve Dr Verda Tunalıgıl'ın babaları, Adakalelı, ALİ TUNALIGİL vefat etmıştır. Cenazesı 22 Ekım 1991 Salı gunu Levent Camıi'nde kılınacak öğle namazından sonra Yenıköy Mezarlığı'nda toprağa venlecektır Allah rahmet eyleye AİLESİ ILAN T.C ERFELEK KADASTRO MAHKEMESİ Dosya No 1989/242 Davacı Erfelek orman ıdaresı larafından davalılaı Cemal Altın ve 11 muştereklerı aleyhıne mahkememıze açılan Kadastro tespıtıne ıtı- raz davasımn yapılan açık duruşması sırasmda, Davan ıdare tarafmdan Erfelek üçesı Hasandere Koyünde 107 parsel savıh taşınmazın tespıtıne ıtıraz edılmekle, Davahlardan Erfelek üçesı Hasandere köyunden Hamza evladı Ba hıç Türan'm 4 111991 günü saat 10 15'de mahkememız dunışma sa lonunda haar bulunması veya kendını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı halde yargılama, yokluğunda surdurulup karar venleceğı ılanen teb lığ olunur Basın 49781 tLAN KAYSERİ ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1991/285 Davacı tsmaıl Engın tarafından Mehmet Dumanlar aleyhıne açı- lan ıflas davasımn yapılan açık yargılaması sonunda, İ t K 178 son maddesı gereğınce da\alı Mehmet Dumanlar'ın 3 6 1991 günü saat 10 00'da ıflasına karar venlmıştır Iflas 11 K'nun 166 maddesıne göre ıflas masasına bıldırılr ştır Hukum özeü aiacaklılara üanen teblığ olunur 11 6 1991 Basın 49778
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog