Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 21 EKÎM 1991 ELEMAN • ARAŞJIRMA VE GELIŞTIRME • MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT-MRD Guçliı, buyıimeye hazır ve çalışanlanngelışimine öncelik veren bır Holdinge bağlı Otomotıv Sanayınin ğncu kuruluşu için aşağıda gorev ve nıtehklerı belırtılen pozısyonlar için İZMIR'de beraber çalışacak elemanlar aranmaktadır. DM01 DtZAYN MUHENDİSİ Urün geliştiıme ve bu urunun uretimı için gerekli takım ye aletlen de dızayn edebılecek prototip uretjjnı için sorumluluk alabilecek : - Makma Muhendısi-ODTUJTU.BU mezunu, - 28-35 yaş sınırları arasında, - Teknık goruşmeyı yurütecek sevıyede İngilizce bilen, - Otomotıv veya Otomotıv yan sanayıde 3-4 yıl deneyımli PM-01 PROSES MUHENDİSİ Proses geliştiıme, uretirı gorevırii yurutebılecek ; roses geliştirme, uretim işlemleri ve üretım gereçlerini optimizasyonu - Endiıstn veya makma muhendislıği-ODTU, İTİI, BU mezunu. - 28-35 yaş sınırları içinde, - Saç şekilîendirme ve/veya tala^lı ımalat, kalıpçılıkta asgari 3-4 yıl deneyımli. ŞM-01 SATIŞ MUHENDİSİ Yurt içi ve Yurt dışı muşterilerin üretım hedeflerının saptanması. yönlendınlmesı veurunlerin teknık satış gorevini yurutecek; - Makına, Metalurji veya Endustrı Muhendısı-Bu.ODTU mezunu. - 28-35 yaş sınırları arasında, - Fıkrinı savunup, ikna edecek sevıyede ingilizce bilen, ek olarak Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Arapça. Farsça veya Rusça bilmek tercıh nedenıdir. - Asgari 2 yıl pazarlama ve satı^ deneyımıne sahıp olmak. KŞ01 KALIPHANE ŞEFİ Kâlıp uretim bolumünun sorumluluğunu yıirütebilecek; - Makına Muhendısı, - 28-35 yaş sınırları arasında. - İşını yabancı ile konuşabılecek sevıyede İngilizce bilen, - Kalıphane yonetımı konusunda asgari 3 yıl deneyımli. 6.R-01 KONSTRIJKTOR RESSAM retim gereçlerinin teknik çizim sorumluluğunu yurutebılecek. - Teknıker veya meslek lisesı mezunu, - 30-40 yaş sınırları arasında. - İngilizce oılmek tercıh nedenıdir. - Kaltp ve takımda asgari 3 yıl deneyımli. Adayların kodları da belırtılerek ILAN'A PARACEL vazılmış fotoğruflı bır mektupla danışman kuruluşumuz SEVK VE ÎDARE'ye başvurmaları nca olunur Tum başvurular son ılanı izleyen 3 hafta içinde olumlu veya olumsuz yanıtlanacaktır. BuyukdereCad.157/8 K.2 Zincirlikuyu 80300 İSTANBUL Tel:175 76 84 Psjcometrıc Selectıon / Bilimsel Seçim ELEMANLAR ARANIYOR Dunyanın en buyuk ve en genış kapsamlı tekstıl grubu Coats-Vıyella'nın Turkıye kuruluşu ve Turkıye'nın onde gelen Dıkış / Nakış Iplığı ve Fermuar üretıcısı olan SANTRAL DIKIŞ SANAYII A Ş , merkezı Istanbul'da bulunan pazarlama ve satış teşkılatı bunyesınde go- revlendırılmek uzere Yuksek okul mezunu, Tekstıl ve konfeksıyon pıyasasında deneyımı olan, Yaratıcı, dınamık ve ıkna yeteneğıne sahıp, Gerektığınde yurt içinde seyehat edebılecek, surucu belgesı olan, 35 yaşından gun almamış, Askerlıkle ılışkısı olmayan, erkek SATIŞ TEMSİLCİLERİ aramaktadır Adayların 1 Kasım 1991 tanhine kadar özgeçmış ve fotoğraflarını ıçeren bır mektupla aşağıda- kı adrese başvurmaları rtca olunur Santral Oikiş Sanayii A.Ş. Personel Mudurluğu PK 134, BURSA Başvurutarın değerlendınlmesinde gızlılık esastır İstanburda görevlendirilmek üzere: • Yiikseköğrenimini tamamlamış • İyi derecede İngilizce bilen • Mali îşler Memuru İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere: • Yiikseköğrenimini tamamlamış • İyi derecede İngilizce bilen ^ Pazarlama Mümessili İstanbul ve Antalya'da görevlendirilmek üzere: • Elektronik konusunda bilgisi olan • Tercihan yükseköğrenimini tamamlamış • Yeterli dere- cede İngilizce bilen • Bilgi tşlem Bakım/Onarım Teknik Uzmanı olarak yetiştirilecek elemanlar alınacaktır. Erkek adayların askerliklennı tamamlamış olmaları gerekmektedır. İsteklılenn, bır fotoğraflanyla bırlikte, en geç 25 Ekım Cuma akşamına kadar, Istanbul'da : Buyukdere Caddesı. Levent, 80613 Ankara'da Cınnah Caddesı 3, Kavaklıdere. 06680 adreslenrmze yazılı olarak başvurmalarını rıca ederız. PACKARD ELEKTRİK TÜRKİYE BURSA Dunyanın en btiyük sanayı şirketi GENERAL MOTORS'un yatınmı olan PACKARD ELEKTRİK-BÜRSA, otomotiv sektöründe elektrik sinyal vegüç dağıtım sistemini oluşturan kablo ağı üretimiıu "Mükernmel Kalite" anlayışıyla üretmesinin sonucu olarak çeşıtlenen ürûn grublan paralelinde organizasyonunu genişletiyor. • Uretim sürecinindinamikyapısınauyum sağlayabılecek genç, aktif • Elektrik Mûhendisliği veya Endüstri Mûhendisliği öğrenimi görmüş • CAD sisteminde çahşabilen • Teknik çizimleri yaratabilme özellikleri olan • İngilizce, Fransızca veya İtalyanca bilen Otomotiv sektörû veya yan sektöründe deneyimli URUN MUHENDISLERI Çeşitli departmanlarda yönlendirilmek üzere ELEKTRİK MUHENDISLERI MAKINA MUHENDISLERI arıyoruz Başvurulannızın 1 Kasım 1991 tanhine kadar P.K. 6 Ulocamii - BURSA adresıne göndenlmesını beklıyoruz. = = = ^ ş ^ (Internatıonal Business Machines) İ B l f l Türk Limited Şirketi TEZSAN Hoechst Kuruluşumuzun Topkapı ve Ömerlı / Rıva'daki tesıslennde görevlendirilmek uzere, • Işletme, Iktisat veya muadili konularda yüksek ögrenim görmüş, • (şletmemizin depo hareketlerini bilgisayarla yönlendirecek ve idari konularda yardımcı otacak, • Tercihan Almanca ve/veya İngilizce bilen, oto ehliyetli, DEPO SORUMLULARI aranmaktadır llgıienerrierın fotoğraflı özgeçmışlen ıle varsa teleton numaraları eklı muracaatlarını P.K. 212 AKSARAY - İSTANBUL adresıne gondermelen rıca olunur Ücret nıtelıklere gore tesbıt edılecek olup. başvurular gızlı lutulacaktır TEZSAN PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNA MÜHENDİSLERİARIY0R CNC-Bılgı Işlem sıstemlerı ıle donanımlı Takım Tezgâhlan Pazarlamasında, yazılım (Software) ve donanım servıslerı (Hardvvare), muşterı hızmetlerı faalıyetınde çalışacak, deneyımli ve deneyımsız, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ MAKINA MÜHENDİSLERİ Istıhdam edılecektır İngilizce bıltr askerlık gorevını yapmış adayların, belımlen ış konularında ve çalışma alanlarında, deneyım durumlannı da belırterek kısa ozgeçmışlerını ve hangı goreve ısteklı olduklarını yazarak, resımlı bır mektupla, TEZSAN PAZARLAMA A.Ş. Necatıbey Caddesı 139,80030 Karakoy-lstanbul adresıne kısa zamanda basvurularını nca ederiz. Başvurular ozel ılgı ıle gızlı tutulacak olup, ucret duzeyı deneyım rJurumu ıle uyumlu, uygun duzeydedır ITEZSAN bır TÜRKİVE İŞ BANKASI kuruluşudurj ÇİVİ VE TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. Şırketımızde görevlendınlmek üzere, ENDÜSTRİ MUHENDİSİ aranmaktadır • ODTÜ, İTU veya Boğazıçı Unıversıtesı mezunu • İyi derecede İngilizce btlen • 30 yaşını geçmemış [Erkek ıse askeriığını yapmış olma şartlan aranmaktadır ] Arzu edenlerın 152 20 00 nolu telefondan Sn Ssvda KAVCIN ıle göruşerek randevu almalan gereKmektedır Başvurular gızlı tutulacaktır M\ TELfKSMAMS ELEMAN ARANIYOR Bitmiş olan bir yazlık site için insaat mühendisi veya tekniker alınacaktır. 524 18 96 Opti •® MİMAR İç dekorasyon • uygulamalan ıçın AUTO - Cad - 10 programında deneyımli 130 25 68 - 148 80 54 Sekreler Bir reklam ajansı; en az lise mezunu, Büro makinelerini kullanabilen, Dosyalama bilgisıne sahip, Prezentabl, dinamik bayan a r ı y o r İlgUenenlerin 130 6167- 13155 17No:lu telefonlardan randevu almalan rica olunur. LBaAtgFhanckJTethnohgylnsHhMonisSeeking SOFTWARE ENGINEERS • With interest in hiformation architecture, info-navigation and hypertext structures • Experience in Clipper, dbase, C desired Oualıfıed engıneers should wrrte to P K 21 Yenı Levent Beiore Nov 01,1991 and enclose a C.V plus photo SOSYAL ETKİNLİKLER ELEMANI Genç, dinamik, iyi ingilizce bilen, çalışma saatleri esnek olacak, 'sosyaP birini arıyoruz. Arayın, görüşelim. Tel: 157 73 84-85 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ YÖNETİCİ SEKRETER UlusLtrarası bır film prketmde çalışacak, tngdızceyı çok tyı bilen, InnLzce dakttlo yazabüen, kolej ya da üntversıte meumu "YÖNETİCİ SEKRETER" anyoruz. Bivografilerinizi ingilizce olarak İstanbul-152 12 26'ya en kısa zamanda faktlayınız. IOBEY We provide consultancy support to a major manufacturing and trade company in their pursuit in management development. This company, the subsıdiary of a worldwide UK based multinational, is rebuilding its manufacturing base in Turkey through a sizable investment project which will be coordınated by a PROJECT ENGINEER who will coordinate each function, supervise every detail and interface with all parties related to the execution of the project. The PROJECT ENGINEER is expected to be holding at least a BS degree in mechanical, chemical or industrıal engineering; be professionalry communicative ın Turkish and English; have preferabry a few years of experıence ın similar capacity and be aged at 30 ± 5. Placing equal emphasis to irtvesting in people, thıs client of ours is building up a team of future executives by creating within itself a pool of MANAGEMENT TRAINEES who would typicalry be industrial engineering , management, business, marketing or finance graduates at 27 ± 3 with or v/ithout work experience but definitely with a constant yearning for self-development, an ınsatıable appetite for professional achievement and a task oriented mind geared to the demands of a rapidry developing corporate environment. Postmail or fax handwritten resume (specifying your career objectives) in English with a photo attached and a telephone number for ımmediate access no later than end- October. All applications will be treated in utmost confıdence. Â39OI OBEY MANAGEMENT CONSULTANTS INCORPORATED Spor Caddesı, 129 Maçka İstanbul Fax 179 24 75 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog