Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVÎZYON-RADYO 20EKİM 1991 BUGÜN ~ • TV1 Bugün Pazar 13.15 Halıt Kıvanç'ın hazırlayıp sunduğu programın bu haftakı konuklan Müşfîk Kenter, Sıbel Egemen ve Ozan Orhan Eser • TV2 Pazar 91 14.00 Mustafa Yolaşan'ın sunuculuğunu yaptığı program muzık magazın ve aktuahte bölümlennden oluşuyor Programa katılan sanatçılar Seçıl Heper, Samı Aksu, Alpay ve Gökben • TV1 Start 18.10 Programda tngıltere Bınek Otomobıller ŞampıyonasCndan bölümler ekrana gelıyor UYDULAR RTL PLUS 120.10 Bambaşka BırGun 21.15 Terör Adası 2145 Spıegel 23.25 Pnme Tune. 23.45 Pompom Rouge Kalesı 00.15 Playboy Ute Nıght 01.10 lkı De- fa ölmedın 02J5 Fonnulal 02.55 Kapanış SUPER CHANNEL Vıdeo, Moda, 20 J0 Hayau Sür- dürmek. 21JÛ0 Svegalı 23.00 BBC Haberler 23.30 Tamamen Canlı Konser Programı 00JO Bütün Muder K L H I 19.45 Haberler 1950 Spor Kulübü 20.20 Şans Çarkı 21.05 Harem 2255 Hava Duru- mu 23.00 Kulede Söyleşı 00.25 Gonl 02.05 Program 08.00Açıhş- Çizgi Film: Peter Pan 08.27 Çocuk Dizisi: \ edı Avustralvalı Çocuk 08.52 Çocuk Çizgi: Karatecı Çocuk 09.17 Dizi Film: Alf 09.42 Hata Kimde? 10.00 Haberler ve tşitme Engellilere Haberler 10.30 Pazar Sineması: Olumcul Mevsim (Avnntılı bılgı vandakı sutunlarda) 12.20 7'den77*ye 13.05 Haberler 13.15 Bugun Pazar (Bugun koşesınde) 14.00 Pazar Konseri ~ 15.00 Haberler 15.10 TVde Türk Sineması: Kabadayının Sonu 16.40 Varışma: Bir Kelime Bir İşlem 17.10 Bir Numara 17.40 Can Teyze Bavranıda denız kenarına gıtme he>etanı bütun ev hdlkını sarmı^tır Herkes telaşla son hazırlıkları yapmaktadır 18.00 Haberler 18.10 Start (Bugun ko^csınde) 18.40 Belgesel: Gurbet Kovden keme go<, olgusunu bösvo ekonomık temel degerlendırmelerın otesınde ınsanlann olağanustu macerası umutları ve kdrşılaştıkljn gen,ekler çerçevesınde ışleven belgeseiın son bolumu ekrana gelı>or 19.lOVerli Drama: Bizimkiler Avla kedısı ıçın kocası Sdbn ve ınat Ccafer'e bır kık> et aldınnca yıne kıyeateder kopar AJkolık Comıl kdvgavı ki7i>urmjk,udır 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor Stud>OSU Hdttanın sporoldvları 21.00 Seçim Ozel Programı (Asnmılı bılgı vandakı suiunlardd) 09.58 Açılış-Merhaba Bevler 10.45 Pazar Keyfi 11.30 Dizi: Partridge Ailesi Pdtndge aılesi Pluton a konser \ermeve gıderken roket an/a vapıncd Hollvvvood d mecbun ınışvapmak 7orunda kdlırldr 11.55 Çılgınlar Varışıyor 12.20 Dızı: Havat Hikâyeleri 13.10 Belgesel: Veryuzu Kâşıfleri 14.00 Pazar 91 (Bugun köşesınde) 16.00 Dizi: Advanture 16.30 DİZi: Cennet Kasabasi Kasabd şenfi bırden korkuya k.ıpılarak gorevı bırdkıru.d bır surc ıçın Eıhan şenf olmayı kabul eder 17.20 Spor Studyosu 18.05 Gençlerle 19.00 \kşam Bülteni 19.15 SineFlash 19.35 Dunva Listelennden 20.10 Konulann İçınden 20.35 DİZİ: Görev Vietnam Kov halkının katledılmekien hırtanbnası ıçın başka bır köye göçmelen gerekmektedır 21.25 İpucu 22.00 Gece Bülteni 22.40 Haber Program 23.10 Seyredemedikleriniz: Duygu Çemberi Engın reklam lılmını adada ı,ekm<.ve kdrar vererek addva gıder 24.00 Haberler 00.10 Konser: Zevnep Hanlarova 01.00 Mİnİ DİZİ: Bitmeyen Oyun Dort bolumu bırden ekrana geletek dızıde Albert Fınnej ve George Segal başrol oynuyor Dızıde bır casu^luk olavı konu edılıyor 04.25 Konser: Meral Mansuroğlu 05.15 Sinema: Super Polisler Fılmde stajyer polıslenn dedektıf olmd çabdldrı konu cdılıvor Ovuncular Ron Leıbmdn ve Davıd Selby 17.13 Açılış- Telegun 18.45 Çizgi Film: Babar 19.15 Arkası Yarın: Manuella 20.00 Festivallerden 21.00 DİZi: Altin KlZİar Dorothv ve Sophid bır anne kızguzellık varışmdsına katılma>a kardr verırler 21.30 Dizi: Yukandakiler Aşağıdaldler James Hmdıstan dan vanından nışdnlısı olarak idnıltıgı Phvllıı» la bırhkle doner 22.20 TV'de Sinema: Alamo Kaçağı (Avnntılı bılgı vandakı sulunlarda! 23.38 Kapanış Bülteni 16.58 Açılış- Dizi: Afacan Kız 17.25 TV'de Sinema: Genç Kâşifler 18.55 GençÇizgi 19.40 Fizikle Eğlenelim 20.00 Arkası \ arın: t ıldıza Llaşmak Gabnel Cessıka va evlenme teklıf eder Mıgel Anhel hastaneden çıkar ve televızyooda gen«,lere jonelık bır programa katılır 20.30 Arkası Yarın: Havat Ağacı 20.05 Belgesel: Genç Kâinat 21.20 DİZİ: Gumr Dünvasi Amelid George ıle beraber Bruksel e gıder Becky de oradadır 21.45 KlipShon ~ 22.10 Bir Kelime Bir İşlem 22.40 Dizi: Oldest Rookıe-Kapamş 17.58 Açılış - 7'den 77'ye 18.45 Tarihte Bu Hafta T9İÖ0 Haberler 19.15 Pazar 91 Tekrar program 21.20 İnsanve 4hlak 21.35 Komedi Dizisi: Alıştık Artık Tekrar program 22.00 Haberler, İngilizce ve Almanca Haberler 22.45 Bugun Pazar 23.15 Musikimizden Portreler Tekrar program 24.00 Haberler-Spor Stud>osu- Kapanış 07.00 Çızgı Film: Jana \f 07.25 Çizgi Film: Muhteşem Dortlu B B ^ 07.50 Çizgi Film: Titıpu 08.15 Çizgi Film: 80 Günde Devrialem 08.40 Çizgi Film: Transformers 09.05 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 09.30 Sinema: Karmakarışık ı A>nntılı bılgı vandakı sutunla da) 11.10 Dizi: Havat Devam Ediyor 12.00 Dizi: Bebekler 12.30 Dizi: 240 Robert 13.20 : SteVİe (Ayrıntılı bılgı yandakı sütunlarda) 16.45 Komedi Dizisi: Surpriz Akraba 17.15 Komedi Dizisi: Şerefe 17.45 Sinema: Çatlaklar (A>rınlılı bılgı vandakı sütunlarda) 19.30 Starl Haber 20.00 Seçim Ozel Programı (Avnntılı bılgı vandakı sütunlarda) MEOA-10 2 0 0 0 A ç ı l l * ~ H a b e r l e r 2 0 0 6 Ç ' Z 8 ' F i l m 20.10 Merhaba Turkiye Grup Bulutsuzluk Özlemı paradan sıfır alılmaM mulfakla yangın nasıl bjr too[umda yaşıyoruz ve haftanın filmlen adlı bölumfer vcr alıvor 20.55 Açik Açıkotunım 21.50 Haberler 22.00 Program -Kapanış TKT ve Starl seçim sonuçlannı duyurmak için yayınlannı naklen sürdürecek Ekranda seçim heyecanıSeçim gecesi TRT ve Starl yapacakları canlı yayınlarla sonuçlan izleyicilere duyuracaklar. Ayrıca sonuçlar Telegün'de anında izlenebilecek. TRT'nin seçim programında müzik programları ve filmler ağırlıkta. Starl'de ise parti merkezlerinde yapılacak canlı roportajlar ekrana gelecek. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Seçim gecesi, TRT televızyonu, 16 saat- hk canlı yayınıyla, Turkıye çapında se- çim sonuçlannı izleyicilere duyuracak TRT'nin bugün saat 21.00'de başlayaca- ğı canlı yayını, pazartesı gunu saat 13 00"e değın surecek Starl 'ın kesılen hnk hatlan seçim ak- şanıı devreye gırıyor Starl, partı mer- kezlenne bağlanarak yapacağı canlı ya- yınlann yanı sıra seçim sonuçlannı anın- da verecek Starl 'ın oldukça zengın bır seçim gecesi özel eğlence programı da var Mega-10 ıse seçim ıle ılgüı herhan- gı özel bır program yapmavacağını açık- ladı BBC Turkçe Bolumu de seçim ne- denıyle bu akşam özel bır program ha- zırladı TRT'nin seçim programı TRT Haber Daıresı Başkanlığı, Bılgı İşlem Merkezı, Reklam Dairesı Başkan- lığı ve TV Daıre Başkanlığı ıle ortakla- şa yürütulecek seçim yayınının merkezı, genel mudurlüktekı "A" Stüdyosu olacak TV2 sabaha kadar, TV5 ıse saat 02.00'ye kadar yayınlanna devam ede- cek Seçim sonuçlan aym zamanda Te- legun'den anında izlenebilecek. Seçim sonuçlannın duyurulmasının yam sıra, "seçim ozel eğlence" progra- mı da saat 21 00'den sonra devreye gıre- cek. "A" Studyosu'ndan canlı gerçekleş- tınlecek eğlence programını Korfaan Abay sunacak TRT yetkıhlen, eğlence programının "guldnnı" bölümlerınde Ali-Ayjegul Atik'ın yam sıra Mnjdat Gezen ve Uğnr Yucel de yer alacak 1989 yerel seçımın- de Olduğu gıbı, komedyenler, poLtık gul- durülerle ekrana gelecek Programın müzık bolümüne, AtUla Atasoy, Şakk Öner Gnnhan, Yddınm Bekçi, Emel Muftuoglu, Nursaç Doganışık \e Hul- ya Sozer konuk olacak TRT'nin "s«ciın" yayını, seçim saba- hı lıderlerın oy kullanımı arasında çekı- len göruntülerıyle başlayacak TRT, sa- at 21 00'den sonra belırlj arabklarla gayn resmı seçim sonuçlannı du>-urma>a baş- layacak Bu yü yapılan duzenlemeye göre de bır ılın sonucu venldıkten sonra, bu- nun Türkıye genelıne yanstması ekrana gelecek Turkıye radyolan da seçim so- nuçlannı saat 2100'den sonra haber mer- kezıyle bağlantılı olarak duyuracak Vatandaşlarla, sandıkların kapanma- sından hemen sonra yapılan roportajlar, lıderlerın ızlenımlen arabklarla ekrana gelecek TRT, sıyası partı merkezlenyle canlı yaym bağlantısı da kurarak, bura- dakı havayı ekrana yansıtacak. Aynca se- çımı kımın kazandığı bellı olmaya baş- ladığında da tüm sıyası partı lıderlennın sonuçlar üzenne görüşlerı alınacak Se- çımı kazanan partı hden, TRT'ye davet edılerek, ılk değerlendırmeler yaptınla- cak Olası "yeni basbakan"la ılk röpor- tajı açıkotunım programını da yöneten Can Okanar yapacak TRT, seçim sonuçlannı hızlı duyura- bılmek amacıyla, haber merkezınde 12 adet seçim bürosu kurdu Türkıye'nın her yenndekı TRT muhabırlen, seçim sonuçlannı haber merkezıne ıletecek. Haber merkezmde kurulan 12 unıteh bıl- gısayar merkezıne gelen sonuçlar, ışlen- dıkten sonra ızleyıcılere ıletılecek Seçim akşamı tüm personel vardıyaü olarak ça- lışacak TV2 saat 24 00'e kadar normal yayı- nını surdurdükten sonra seçim sonuçla- n ve saat başı haberler ıle seçim progra- mına geçecek ve yaym sabaha kadar sü- recek TV2'de bu kuşakta seçim sonuç- larırun venhnesının yam sıra Bitmeyen Oyun adlı yenı bır dızı, Zevnep Hanla- rava konsen, Super Polisler adlı füm ya- yınlanacak. Yurtdışına yayın yapan TRT- INT (TV5) ıse yayınlanm saat 02.00'ye kadar sürdürecek TRT-INT, TV2 ıle or- taklaşa yayın yapacak fazladan ıkı ha- ber bülteni daha yayınlayacak. TRT se- çim sonuçlannı aynca Telegün'de anın- da yayınlayacak Bu arada TRT seçim gecesi ıçın 8 reklam kusağj daha açacak Ozel yayın saatlerı ıçuı behrledığı 2 mıl- yon 100 bın hra yenne TRT yanlız bu ak- şam ıçın yuzde elh uıdınm yapacak Starl in seçim programı TRTnın yanı sıra Starl de seçim gecesi özel program hazırlayacak Saat 21.00'de başlayacak özel seçim programı sabah 07.00'ye kadar surecek. Seçim haberlerı anında seyırcıye ıletüır- ken, akış ıçır.de sık sık partı merkezlen ıle bağlantı kunılacak Starl'm sevüen tüm yerlı gülduru programlan özel bö- lumlenyle ekrana gelecek ve aynca Al- tng Yucd'uı hazırladığı seçımJe ılgıh gızlı kamera şakalan yer alacak Ozel programda ekrana gelecek sanat- çılar arasında Sıbel Can, MFÖ, Ahmet Kaya, Belkıs Akkale, Sman özen, Ayşe- gül AJdınç, Müşerref Akay, Cem Karaca, Coşkun Sabah, Nur Erturk, Ferdı Tay- fur, Nurhan Damcıoğlu, Ersen, Yüksel Uzel, Hasan Hüsevın Demırel, tzzet Al- tınmeşe, Emrah, Hanka Avcı, Neco, Ye- hz, Ümıt Besen, Hulya Avşar, Şehnaz, Burhan Çaçan, Hulya Sözer, Nejat Alp, Leman Sam, Nazan Şoray, Mahmut Tuncer, Hüner Coşkuner, Akrep Nalan, Sezen Aksu, Faruk Tmaz, Nuray Hafîf-- taş, Seyyal Taner, Hasan Sağındık, Ay- şe Mıne, Grup Denk, Mustafa Topaloğ- lu, Hakan Peker, Selahattm Alpay, Zu- hal Olcay, Sıbel Bılgıç, Mahmut Tuncer Aynca oryantal şovlar yer alacak BBC'den özel yayın BBC Turkçe bolumu de seçim ıçın özel program hazırladı Seçımlen Tür- kıye'ye gönderdığı ıkı yapuncı ıle ızleyen BBC Turkçe bölumü yayın süresını 1.5 saat uzattı BBC sandalye dağüımını se- çim gecesi belırlemeye çalışırken, Dr. Hikmet Özdemir, Dr. Adrew Mango stüdyo konuklan olacak Aynca, muha- bırlerm ve sıyası yorumculann ızlenım ve yorumlan, mılletvekılı adaylan ıle canL mülakatlâr yer alacak Cumhurbaşkan- üğı tartışması, ekonomık durum, Kürt sorunu gıbı seçımın hemen sonrasında gündeme gelecek sorunlar da tartışıla- cak BBC'den venlen yayın saatlerı ıse şöyle düzenlendı 1 seçim özel programı 19 30-20 00 Kısa dalga 49,30 - 41,27 - 30^6 - 25,51 metreler; «,085 - 7^70, - 9,915 - 11,760 megahertz 2 seçim özel programı 22 45-24 00 Kısa dalga 48,98 - 42,11 - 30,26 met- reler, 6,125 - 7,125 - 9,915 megahertz 3. seçim özel programı 00 30-01 30 (Ek yayın) kısa dalga 49,75 - 42,02 - 31,33 metreler; 6,030 — 7,140 - 9,575 me- gahertz Dunyada bu sabah 07 15-07 45 Kısa dalga 49,59 - 41,61 - 30,77 met- reler; 6,050 - 7,210 - 0,750 megahartz. TKT ve STARl'de günün filmleri STAR1 09.30 (Vıce Versa) 11 yaşındakı oğlu ıle bırhkte yaşayan büyuk bır şırketın yönetıcısı, . işlennın yoğunluğu nedenıyle çocuğuyla çok az ılgılenebılmektedır. Çocuk babasını bu hızlı tempodan kurtarabilmek ıçın bırtakım planlar hazırlar. Tıpık bir aıle komedısı ve 1988 yapımı. Judge Reınhold ve Fred Savage başrol oynuyorlar. TV1 10.30 ~ 'Beverl) Hills've Ruthless People'nim- ölttmciil M e v s 6 » (Deadlıest lenyle unlenen Judge Reınfaald'Karma- Season) Bır buz hokeyı oyımcusu kanşık'ta başrolde. gerek özel yaşamında gerekse profesyonel spor yaşamında güç bir döneme gırmıştir Bu arada ba$ta karısı olmak Uzere yakınlannın elcştırisıne hedef olmaktadır. Robert Markovvıtz ımzalı filmın oyuncuları Mıchael Monarty, Kevin Conway ve Merly Streep. STAR1 13.20 §tevie Stevie, hasta ve prensıplerine bağlı bır kadın olan teyzesıyle bırhkte oturmakta ve gerçek yaşamından uzak kendıne aıt saf bır dunyada yaşamaktadır. Robert Enders ımzalı 1978 Ingıltere yapımı psıkolojik- dramanın oyuncuları Glenda Jackson, Mona Washbourne, Alec Mc Covven veTrevor Hovvard. STAR1 17.45 jÇatlaklar (Chrackers) San Francısco'nun kenar mahallelennde yaşayan bır grup hırsızın yaşamları Ünlu Fransız yönetmen Louıs Malle'ın Hollywood çalışmalanndan biri TV3 22.20 g (Man Form The Alamo) Straut, Meksıkalılarla Teksas'ın bağımsızlığı ıçın savaşmak üzere Alamo kalesıne gelmıştır. Fakat çarpışmaların en yoğun anında aılesımn tehhkede olduğu haben gelır ve kaleden aynlmak zorunda kalır. Budd Boettıcher ımzalı 1953 yıh yapımı bır vvestren ekrana gehyor. RADYOLAR RADYO 1 04^5 Açılış, program 05JM Ha berler 05 05 Ezgı kervanı 05.30 Sabah şarkıla n 06.00 Denız hava raponı 06.05 Gttnaydın 07J0 Haberler 07 40 Bölgesel yaym 09 00 Ha berler 09 05 Çocuk saatı 10.00 Haberler 10.05 Tatıl sabihı 11.55 Radyo tıyatrosu 12J5 Rek lamlar ve radyo programlan 13 00 Haberler 13.15 Sazlarla Türk sanat muzığı 13J0 Bölge- sel yayın ve reklamlar 15 00 Haberler 15 05 So- bstler geçıdı 15J0 Hafif mUzık 16.00 Haber ler 16.05 Türkülerden bır demet 16J0 Hafif mdzık 17JK) Haberler 17 05 Ocak başı 17 25 Bolgesel yayın. 18^5 Reklamlar 19.00 Haber ler 19.30 Parlamentoda bu hafta 20.00 tyı uy kular çocuklar 20.10 Hafif mıink 2015 Eğlence dünyasında sinema 21.00 Haberler 21 05 lkı so- hstten şarkılar 21JO Spor dergısı 22 00 Küçük konser 2ZJ0 Beraber ve solo tttrkuler 23.00 Ha berler 23.15 Pazar gecesı (2) 00.55 Gunun ha berlennden özetler 01.00 Program ve kapanış 01.05 - 04J5 Gece yayını RADYO 2 07.00 Açılış, program ve haber ler 07.05 Solıstlerden seçmeler 07J0 Haberler 07.40 TOrkuler ve oyun lavaları 98.00 Sabah konsen OSJ0 Beraber ve solo şarkılar 09.00 Ha berler 09ÜS TOrkiller geçıdı 09J0Armonı 1000 Kaynaktan mıkrofona türkulenmız ve ezgılerı mız 10.20 Hayat bır gemı 11 00 Haberler 11JÛS Çocuklarla baş başa 12.00 Pazar neşesı 13.00 Haberler 13 15 Hafif müzık 1330 Çocuk ve kı tap 13 45 Turküler 14 00 Dünya ölüyor ma'' 14J0 Küçük konser 15J»Haberler 15.05 Uy- garlık yolunda. 15^5 Türkükr gepdı 15^45 Şar- kılar 16 00 Mıkrofonda bır konu 17.00 Haber ler 17.05 Çagdaş Turk sanat müngı 17J0Türk halk çalgılarından ezgıler 18.00 Sultânı Yegâh faslı 18J0 İkı soustten turküler 19 00 Haber ler 19.30 Parlamentoda bu hafta 20.00 Turküler geçıdı 20.30 Radyo tıvatrosu 21J0 Solıstlerden bırerşarkı 22.00 Beraber ve solo turküler 22.30 Turkçe sözlu hafif müzık 22.45 Bır roman / bır hıkâye. 23 00 Haberler 23 15 Beraber ve solo şar lolar 23^40 Hafif muzık 23^5 Unutamadığımız eserler 00.55 Gunün haberlennden özetler 00^8 Program ve kapanış R A D Y O 3 07.00 Açılış program ve haber- ler 07.05 Güne başlarken 08 00 Sabah ıçın mü- zık 09.00 Haberler 09 15 Pazar dmletısı 10 00 Her pazar 1L00 Mavı nota 12.00 Haberler 12.15 Geçmışten günümüze. 13.00 Yenı plaklar, yenı yorumlar 14 00 Haberler 14 15 Pazardan pazara 15.00 Caz ve pop dünyasından 16.00 Müzık panoraması 16JÜ0 Avnıpa müzığınde Türk renklen 17.00 Haberler 17.15 Mavı yol- culuk 17^45 Gençük korolan 18.00 Teleskop 19.00 Haberler 19 15 Mavı yolculuk 1945 Ha- fif müzık 20 00 Dıskotekten mıkrofona 21 00 Müzık ekspresı 22 00 Haberler 22.15 Mavı yol culuk 22.45 Hafif müzık 23 00 Dünya radyo- lanndan, müzık festıvallermden 24.00 Gece ve mttzık 00^5 Günün haberlennden özetler 0038 Program ve kapanış RADYO 4 07.00 Açılış, program ve haber ler 07.05 Türküler ve oyun havaJan 07.30 So bsüer geçıdı 08JM Türküler 08.15 Şarkılar 08J0 Türkülerden bır demet 09 00 Haberler 09 05 Şarkılar ve oyun havalan 09.30 Türküler geçı dı 10.00 Haberler 10 05 Solıstler geçıdı 10J5 TOrküler geçıdı 11 00 Haberler 11 05 tstekle- nnız mıkrofonda 12 00 Haberler 12.05 Bır s o hst 12J5 Küçük koro. 13 05 Türküler ve oyun havalan 13J0 Solıstlerden seçmeler 14.00 Ha- berler 14.05 Türküler geçıdı 14.30 Bır soust 15.00 Duygu demetı 16.00 Haberler 16.05 Şar kılar 16J0 Türküler 16J5 Soüstler geçıdı 17.00 Haberler 17i» Türkülerden bır danet 17J0Fa »1 1«.00 Erkekler toplulugundan türküler 18J0 Soüstler geçıdı 18.58 Program ve kapanış POLİS İS1ANBUL tnstA^Pm- ram 08 00 Tatü Sabahı 08.45 Sabahın Konuk- lan 09.15 Sevüen Melodıler 10.00 Muzık Dün yası 11.00 Kayıp Haberlerı 11.05 Işte Saz lşte Soz. Sobst Mansur Kaymak 11.30 Bır Soust Donna Summer 12 00 tstekler 13.00 Turkçe Sözlü Hafif Muzık Solıst Fusun Önal 13.15 Sohstlerden Bırer Şarkı 13 45 Bır Topluluk The Cure. 14 15 Solıstler Geçıdı 1445 Bır Sanatçıyla Beraber Soust Nesnn Körükçü 15 10 Nılgfln Abışka'dan Şarkılar 15.25 Kayıp Haberlerı 15.35 Turkçe Sözlü Hafif Müzık 16.00Dunden Bugüne Programı 11M Müak Dağarcıgı 17J0 Gun Bıterken 18.15 Mttzık Denınce. 19 00 Prog ram ve Kapanış POLİS TURKIYE OÖ^SAÇ,^, prog- ram. 07M TktS Sabahı 0745 Enstrümantal Mü zık 08.00 Sabahm Konuklan 08.30 Yol Duru mu 08J5 tşte Saz lşte Söz. Sohst Mansur Kay mak 09 00 Sabahın Getırdıklerı 09J0 Yol Du rumu 09J5 Zekaı Tunca'dan Şarkılar 0935 Ha va Durumu 10 00 Müzık Dunyası 11.00 Bır Sa natçıyla Beraber Nesnn Körükçü 11.25 Abdur rahman Kızılay'dan Türküler 11.45 Kayıp Haberlen 11J0 Sızm Seçtıklennız 1İ55 Turkçe Sözlü Hafif Müzık SoUst Sıbel Sezal 13O0 So- hstlerden Bırer Şarkı 13.50 Hafif Mozık Dün yasından 1440 Yol Durumu. 1445 Turküler Ge- çıdı 15.15 Ahmet Meük'ten Şarkılar 15.35 Mü- zık Daiarağı 16.05 Kayıp Haberlerı 16 10 So- bstkr Geçıdı 1640 Bedn Ayselı ve Armagan El- çı den Türküler 17 00 Turkçe Sözlü Hafif Mü- zık 17.20 Gun Bıterken. 18.00 Kapanış 120.00 Spor 21.00 Haber- ler 21J0 Çılgın Ikızler 23.05 Ma- dıgan Füm. 24.00 Haberler 0OM Spor 00.10 Fflmın Devamı 0040 Wolf 1 3 K a 18.40 Dızı 19J0 Spor 21J0 Haberler 22.00 Füm 23 J0 Dızı 2440 Haberler 00.15 Bugun Gıbı 00.25 La Senyora. RAI UNO 119.40 Çızgı Film- ler 2050 Hava Durumu 21.00 Haberler 21.25 Spor Haberlen 21.40 Fırardakı Çocuk 23.15 Pa- zar Spor 24.00 Fla$ Haberler 00.05 Pazar Spor 00.45 Spor Yo- rum 0130 Gece Haberlen, Ha- va Durumu 02.00 Spor RAIDUE 11930 Stüdyo Stat- yum 19.40 Futbol 20.40 Haber- ler 21.00 Pazar Spnnt 22.10 Cesur ve Güzel 23.15 Şov 00.15 Gece Haberlen 00-JO Hava Du- rumu 00.35 Protestanhk 01.05 Gızlenmış Ozan 02.05 Blues Graffitı 03.00 Dızı B £ Z J J 2030 Mozart'ın Pıya- no Konsen 2L00 Uzak Ülke. 22.45 Kara Parlamento Seçımle- n 2255 Bır Şey Iste' 0055 Haf- taya Bakış 20^5 Cosby Aılesı. 2050 HoUyvrood 21JW Haberler 21.15 Perry Mason 23J0 San Fransısco Sokaklan 00J0 Kanun Benım 02.10 Haberler ve Hava Durumu 02-20 Harr/run Olaga- nüstü Mahkemesı 02.45 FBI 03.35 Haberler 03.45 ölüm Me- .15 Haberler İ20J»Kuzey-Güney 20J0 Haberler 21JK) 7/7 Aktüalıte Programı 2240 Haberler 22J0 Kısa Haberler 24.00 Haberler 00.20 Büyük Ekran 01.10 Kısa Metraj Vıdeo BBC TV EUROPE 20.00 BBC Dünyadan Haberler ve Ha- va Durumu 20.30 YGA 20.45 Ekmek 21.15 Eğmmcı 22.05 BBC Londra'dan Haberler ve Ha va Durumu 22.20 Sıfat Sorusu 2330 Meselemn özü 00.05 Çü- gınlık 01.05 Kapanış MARMARİSTE SAHİBİNDENACtL SATILKDAİRE Yenı yapılmış, çocuk parkı, yüzme havuzu olup, genış yeşıl alanlı, 3 katlı bınalarm bulunduğu sıtede boş olarak satılık Tel-9 35 22 30 61 İZLEDİLER BİLDİLER 06Ekimi99 Pazar gunu TV 1"d« 18.1(rda ygymianan7c CSSOOlSm. «a, armağan sorumuz şuydu "Bu yd 41 ksz duzerüenen ve Juha Kankkunen ın zafarı ie sonuçlanan 100C Goller Ralks hangı ulkede vapıldı' Ve bu ulkenm başkenonı btiıyor musunoz 9 ""Fıniandiya Helsınkı" yanıtn gordaren ızleyıalenmızden 5CTsı roter çeJglşı İe CaSttOlA** I-*»rtu Kazandı KAZANANLAR: Emn San ESKtŞEHlR AnarLofl BALIKESIR EnverBabek ADANA EıdemVlmaî ELAZIfi MasulYUma; KEŞAN KuOlaySoylu KAVSEHI OmvAyvalı ACAMA ÇraıArdogdu ÇANKIRI EınanUguıkı HATAY Hakan AXgun AFYON TanefOnal BANOIBMA ıhsan Alıla KlRŞEHIR Ataaddn Tulgay ANKARA Huseyin Denıtel DIYARBAKIR FAzOkor ISKENDERUN Ayhan Aıslankaya KARABUK EngmUu ES10ŞEHİP F Banu Dem« ANTALYA KamalŞanlı ANKARA Maral Ğzn-ttjncu IZMİR Berk Ekmekçıoflıu TEKİROAC YiOıa» Yldtm SVAS FaımaAydogan ER2URUM ErdomOsslN ELAZĞ A HamdıOva; ISTANBUL MuımnAucı ARTVlN ŞahıneKara KASTAMONU Cem UziiTçakmak IZMİR Şartdın Safllamofllu HATAY Şeralenn Es.n ERZtKICAN UuoataOenvr SJVAS SsmhaSsçkın SAMSUM Ûzgur Vor BURDUR Seytettn Kartnga UftNlSA Hakk Turan AFYON NunÇsnnkaya ÇANAKKALE EralpŞanoOul ISTANBUL ıbrahmAcar VAN I TmanAkogiu ANKARA Muammer Zaler UALATYA Ssckar PapJa ZONGULDAK BulenlPaker ERZ1NCAN MNadrYakar ANKARA UefalGarçek BURSA Hanıfe Tugib ANAMUR Bırcan KafaoJ u ACRI "urgay Gujey KUTAHYA GunayGıiar ARTVIN İM Ptyangooâreâtnjiat 06 '991 taıii BODB 1991 1207 666 sayj izn *e C3SÜ ner narta bf okulu 50 yarı^sever ojrencuı ıle oıomotal var^lariHla ağırtt)nx Izleym • Heyecan ya^aym ' OKulunuzlafcanugumuzolun I Buakf«ınTV-1 d«18 10d« Castrol^m NAKLÎYE İLANI SEKA DALAMAN MÜESSESESt MÜDÜRLÜGÜ'NDEN DALAMAN/MUĞLA Müessesemız Göcek ıskelesınde mevcut fuel-oü dolgu ıstasyonun- dan Dalaman'dakı fabnka sahasında bulunan günlük fuel-oıl tank- larına tahlıye edümek kaydıyla, 1991—1992 yılı ıçınde + , — %20 toleranslı 50 000 ton fuel-oıl nak lettmlecektır Yukanda yazılı mıktaı kesın olmayıp değışebıbr veya nakbyat ta- mamen durdurulabılır Mezkür nakhye ışıne aıt şartnameler müessesemızden, SEKA Ge- nel Mudürlüğü Ikmal Daıre Başkanlığı'ndan, SEKA tzmıt, Balıke sır, Afyon ve Akdenız Müessesesı Mudürluklennden, SEKA Izmır, Istanbul, Ankara Alım Satım Mudürluklennden temın edılebıür Bu nakbye ıhalesı kapab zarf usulu ûe 13 11 1991 günü saat 14 Offue müessesemızde yapılacakur Tekbfler 13 11 1991 günü saat 12 00'ye kadar müessesemız Ha- berleşme Şeflığı bürosuna kapalı olarak venlmış olacaktır Teklıf ıle venlecek olan muvakkat temınat mıktan %3 olarak he- saplanıp venlecek, katı temınat ıse %10 olacaktır lstenen dıger bel- geler saıtnamemızde mevcuttur Postada vuku bulacak gecıkme ve kaybolmalar dıkkate alınmaz Müesseseraız 2886 sayılı kanuna tabı olmayıp ıhalemn tamamım veya bır kısmını dıledıgıne yapmakta veya ıhaleden vazgecmekte ser- besttır Duyurulur Baan 38742 İLAN T.C. HENDEK KADASTRO MAHKEMESİ Sayı 1989/126 12 12 1988 tanhınde davacı Süleyman Çalışkan davalı Orman ıda resı ve Hazıne aleyhıne açtığı Hendek Soğuksu köyü 973 nolu parse- hn arazı kadastrosuna ınraz davasııun durusması i'^TT'fl^1 "^^ dunısma günü tebüğ edılemeden ölmuş olduğu mırascılannda davayı takıp et- medığı gıbı adresı meçhul gıtmış olduklanndan Davacının mırasçılan olduklan tespıt edılen llve ÇaJışkan, Şükrı ye Çalışkan, Fıknye Çalışkan, Turan Çalışkan, Beylan Çalışkan, Tur han Çalışkan, Zülküf Çalışkan, Coşkun Çalışkan ve Muhammet Çalıskan'a duruşmanın atılı bırakıldığj 28 11 1991 gunu saat 9 oldu- ğu ılanen teblığ olunur 19 9 1991 Basın 38726 tLAN T.G MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt Sayı 991/22 Davacı trfan Karapınar vekıh Av Anf Tokmakçı tarafından davalı Eıjde Elsa (Markette) Karapınar aleyhıne açılan boşanma davasının venlen ara kararı uyarınca Davacı vekılı 9 1 1991 kaydıye tanhlı dılekçesı ıle müvekkılı ıle da- valımn 22 10 1987 tanhınde resnu olarak evlendıklennı, bu evlılıkle- nnden musterek çocuklarının bulunmadığını, müvekkılı ıle davahnın ayn ülkenın vatandaşı oluşu, dıl, kultur, gelenek ve göreneklerde ay- nlıklann olması ve dönem ıçensınde bırbınne uyum sağlayamaması nedenıyle aralannda şıddetlı geçımsızlık başgösterdığını, bu nedenle taraflann şıddetlı geçımsızlık nedenıyle boşanmalanna karar venlmesı ıstenuyle boşanma davası açmış, davahnın adresı meçhul kaldığından hakkındakı duruşma gunu gösterır şekıldekı davetıyemn ılanen ya- pümasına karar venldığınden Davahnın duruşmanın bırakıldığı 6 111991 günü saat 12 25'te mah- kemede hazır bulunarak kendısmı temsıl etmesı ya da bır vekıUe temsıl ettırmesı, aksı takdırde HUMK'nun değışık 213 maddesı gerejınce yargüamaya yokluğunuzda devam edılerek karar venleceğı hususu da- vetıye yenne kaım olmak üzere üanen tebhğ olunur Basın 49713 İLAN DENİZLİ 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1990/746 Davacı Aiı lhsan Yapıcı vekılı tarafından davalılar Bülent Gökcan, Nazım Yapıa ve Samı Yapıcı ıle arkadaşlan aleyhıne mahkememıze acılan Izaleyı Şuyuu davasuıın yapılan açık durusması sırasında ven- len ara kararı gcreğınce Davahlardan Buient Gökcan, Nazım Yapıcı ve Samı Yapıcı'nın tüm aramalara rağmen teblıgata yarar adreslen tespıt edılemedığınden dava dılekçesı ve duruşma gunUnün üanen tebhğıne karar venldığınden du- ruşma gunu olan 2 12 1991 günü saat 9 00'da bızzat duruşmaya gel- menız veya vekılle temsıl etmeruz, aksı takdırde davanın HUMK'nun 213 maddesı uyannca gıyabınızda yürüyecegj 7201 sayılı Teblıgat Ka- nunu'nun 29 maddesı uyarınca meşruhatlı davetıye yenne kaım ol- mak üzere ılan olunur Basın 49737
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog