Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

0 EKÎM 1991 CUMHURİYET/17 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Burosu DOĞUMGÜNÜ Ozal 65, başkent 68 Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 13 ekım günü Ankara'nın başkent oluşunun 68. yıldönümu nedenıyle Köşk'te ıl temsılcılerını kabul etti. Bu arada da açıkladı: "Ankara'nın başkent otuşuyta benım doğumgünüm aynı Ben de bugün 65'ıme bastım." Sonra da ektedi "Kardesım Korkut'un doğum günü de 29 mayıs, Istanbul'un fethı ıle aynı gun, Yusuf'un öyle bır yonü yok" KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK BELEDIYE Zabıta 'sevk' yetkisi istiyor "Kentlerın bekçisı" zabıtalar, sık sık saldırıya uğramaktan şıkâyetçıler. En çok saldırı da ışportacı, gecekonducu ve pazarcılardan geliyor. Son olarak Ankara'dakı bır gecekondu yıkımı sırasında "bır beledıye görevlısınin öldûrülmesı zabrtalardaki huzursuzluğu daha da arttırdı Polisten ıtgı ve yardım bekleyen zabrtalar, umduklanm bulamıyorlar. Çankaya Belediyesı Zabıta Müdürü Hüseyin Karakoç, şöyie dert yanıyor "Pohs gıbı görülüyoruz, ama polıs değılız Can guvenlığımız ıçın polıs çağırıyoruz. Tedbır ıçin gelemeyız. Kavga çıkarsa haber verın' diyorlar Ancak mahalle karakollanndan 'ahbap-çavuş' ilışkısıyle polıs yardımı sağlayabilıyoruz." Karakaş'ın bır de istegi var "Zabıtalara, beledıye ' yasalannı çığneyenleri cumhuriyet savcılığına sevk etme yetkısı venlsın " HACI BAYRAM Koçtan bir Atatüric anısı İşadamı Vehbi Koç, her ne kadar Istanbul'da otursa da aslen Ankaralı. Geçenlerde başkente gelen Koç, Hacıbayram Camısı ve çevresını gezdı. Anakent Belediyesı Genel Sekreterı Timur Erkman çevre dOzenleme çalışmalan hakkında bılgı verdı. Projeyı çok beğendı. Koç, etrafındakilere Hacıbayram ve Atatürk'le ılgılı bır anısını da aktardı: "Ataturk, Ankara'ya geldıkten sonra cuma namazını Hacıbayram'da kılardı. Ben de o sıralar muhafız kıtasında neferdım. Atatürk, camıye geldığınde, bız de krta halınde onu selamlardık. Atatürk'le cuma namazlarını burada kılardık. Bugün burayt gezerken, hep onu hatıriadım, o günlerı yaşadım." GEZAEVI POSTASI llginç ayıp kaldırıldı Adalet Bakanı Suat Bilge yayımladığı genelgeyle, cezaevıne gırenlerın saçlarının dıpten kazınması uygulamasına son verdı. Saçlar, artık 5 santım kadar uzun olabılecek Genelge, hukümlüler taraftndan sevınçle karşılandı Ankara Yarıaçık Cezaevı hükumlülennın çıkardığı "Cezaevı Postası"nda da haber yapılan genelge şu yorumla venldr. "Çoğu kez ilk karşılaşma törenı olarak uygulanan saç kazımaya son verıldi. Artık bu karardan sonra saçları kısa olanlara 'Ne o cezaevınden mı kaçtın' diyerek, takılmalar da son bulacak. Adalet Bakanı Bilge ılgınç bır ayıbı ortadan kaldırdı." PtKNİK PtYALE MADRA Turnayı "Alo"sundcın vurdular Çukurova'da zehir yağmuru Dünyanın en zehırlı tarım ılacı Temik'ı bınlerce çiftçi yıllardır yanlış ve denetımsiz kullanıyor. Tarlalara dökülen Temik, sebze ve meyvalarla soframtza geliyor Aıtnesinden satılık bebek Türkıye ve dünyada bebek ticaretı" yıne gündemde... Evlat edinme dışında, organ nakli için pazarlanan bebekler... "Gül Bebek"in dramı...Ülkelere göre bebek rayıci - • Beş gunde devr-ı alem Tulay Bılgıner, yaradılıştan geleceğın dünyasına yolculuk yaptı • Devietluğû sanatçılar tarj\şması • Istanbul un gobeğınde ahırdan bozma okul •Velılere KDV kazığı • TRT de Amenkan usülu Perestroyka •Gökdelenlere mevzuat kılıfı • Hakem Kıbrıs a gırdı • Gokçeada da bır münzevı • Bılgısayar hastalıkları artıyor • Romanya demokrasısını arıyor • Almanya da tanhın tekerrüru • Çıplaklar tarıkatı •Demı Moore u tanımak ıster mısınız'? »Seks yalanlar ve adalet •Hızmetçıler sahneye çıktı •Nokta'dan brıç severlere destek BızımTepe Ikılı Brıç Turnuvası • Caz Festıvalı başlıyor "Pandam ve yunusunf'uyta Ouygu Asena,"Cork"uyla Hasan Kaçan, "Yabancılar ve biz" iyle Reha Muhtar, "Anlayana" sıyla Ali Sami Alkış ve Testus"uyla Ahmet Turan Altıner Nokta'da.. Umutlarını, meraklarını, dertlerini, aşklarını, telefona para oiarak dbken vatandaşlar... Bır ayda dört milyar cıro yapan "Alo Bılgı" sayesinde Emrah, Cenk Koray ve dığerlerının cebine gıren mılyonlar. Kilitlenen telefonlar, kabaran faturalar... Köşedönücülüğün yepyeni bir varyasyonu bu! BASIN VE YAYINCILIK A Ş İki dergi birarada NtĞDE SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKtMLİĞİ'NDEN Esas No- 1990/486 Karar No: 1991/215 Davacr. K.H Sanık: Yücel Yümaz, Temur Ah oğlu, Ragıbe"den olma 1939 DJu, Nığde Merkez Yeşılburç köyü nüfusuna kayıüı ayıu yerde oturur Suç Gıda Maddelen Tüzüğü'ne aykırüık Suç tarihr 11 6 1990 Sanık veküı. Av H Hüseyin Gul, Nığde Barosu avukatlanndan Sanık hakkında mahkememize açılan karau davasının yapılan yar- gılaması sonunda, Sanıgın suçu subut bulmakla, eylemınden ötuni TCK'nun 396, 3506 Sa. TCK 19 72, 71, 647 sa 4, TCK 402,647 Sa 6 raaddelen gereğm- ce 980.000 TL ağır para ve alo ay müddetle cünne vasıta kıldığı meslek ve tıcaretının tatiline, masrafın bılahara sanıktan tahsıl edümek üze- re karann Ankara, tstanbul ve tzmır'de yayımlanan tırajı yüz bınm üzennde bulunan bır gazete üe Nığde"de yayımlanan mahallı bır ga- zetede ılan olunmasına daır venlen ve kesmlesen karar ılan olunur Basın 38303 tLAN AHKÂMI ŞAHSÎYE 4. SULH HUKUK HÂKİMLtĞt'NDEN İZMİR 1991/891 Davacı Nurcan Arpa vekılı Av Hüseyin Altay taraftndan davalı- lar Ketnal Arpa ve aleyhlenne açılan ızaleı şuyuu davası dolayısıyla, Davalılardan KOltür Caddesi Kooperatıf Evlen Blok 1 D. 3 No. 6 Izrmr adresınde oturduğu bıldırılen Ketnal Arpa yapılan tum ara- ma ve araştıınalara rağmen bulunamadıgından davetıye ılanı teblığı- ne karar venlmıştır Bu nedenle duruşmamn atılı bulunduğu 22.111991 günü saat 10.00"da davalı Kemal Arpa duruşmaya gelmedıgı veya kendısını bu vckılle temsü etmedığı takdırde kendısını temsılen kayyım marıfetıyle gıyabında karar verıleceği hususu ılan olunur 8 10 1991 Rasın tLAN İZMtR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Esas No- 991/216 Karar No 991/128 Davahlar Altınbaş.u Orman Ürünlen San Entegre Tesıslen AŞ ve Avltınbaşlı Adı Komandit Şırketı Uğur Altınbaşh ve ortağı ıle aleyhı- ne mahkememıze açılan ıflasvn kaldınlması davasının yapılan duruş- ması sonunda; Mahkemnnızm 5 3 1991 tarihlı karan üe mahkememızce venlen da- vaUlar hakkındakı 25 12 1985 tarıh ve 985/481 esas ve 985/935 karar sayılı ıflas karan kaldınlmıştır. Davalılar hakkındakı ıflas karannın kaldınlmıs olduğu ılan olunur. 8.10 1991 FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ SUBAY OLARAK DZ.K.K.LIĞI ÎMKANLARINDAN YARARLANMAK VE MODERN DZ.K.K.LIĞI İLE BÜTÜNLEŞMEK İSTER MİSİNİZ? 1. Ankara ve Istanbul'da bulunan Unıversıtelenn asağıda belirtı- len branslannda ögretım yapan fakultelennde okuyan öğrencıleT ara- sından mülakat/seçunle mezunıyetlennde subay olarak çalıstınlmak üzere asken öğrencı alınacaktır. Alınacak bu öğrencılenn her türlü öğrenım masraflan, gıyun, kuşam ve yatma yerlen Komutanhgımız- ca karşvlanacaktu 2. ALINACAK BRANŞ VE SINIFLAR: a Bılgısayar Mûhendıslığı, (tûm sıruflarından) b. Makına Muhendıslığı, (OOTÜ, Boğaaçı Ünı ve t.TÜ nın sade- ce 2, 3 veya 4'nucü sınıflardan) c. Gemı mşa, (sadece 2, 3 ve 4'üncu sınıflardan) d. Elektronık Bılgısı Öğretmenı, (sadece 3 ve 4'üncu sınıflardan) 3. GtRİŞ ŞARTLAR1: a. Türk Vatandaşı ve erkek olmak, evlı veya dul olmamak, b. Sıvıl ve asken okullardan çıkanbnış olmamak, c. Sabıkasız olmak yapünlacak guvenlık soruşturmalanndan olumlu sonuç almak, yasadışı sıyası ve sosyal akımlara veya bu tur faalıyet- lere katılmamış olmak, d. Türk Süahlı Kuvvetlen Sağlık Yeteneğı Yönetmelığmde belira- len sağlık şartlannı taşımak ve sevk edılecek asken hastaneden "sağlam" raponı almak, 2 dereceden fazla gözü bozuk olmamak, e. Fakültelerın ara sımflannda bulunanlardan ısteklı olaolann ön- cekı smıf ve yanyülarda verilmesı gereklı sertıfıka sınavlannı ve dı- ğer sınavlannı başarmış sene kaybetmemış olmak, f. Hazırhk ve I'ına sınıf 20, Il'ncı smıf için 21, IU'üncü sınıf ıçm 22, IV'üncü sımf ıçin 24 yaşından buyük olmamak, g Ne şeküde olursa olsun askerlık görevım yapmamış olmak veya yoklama kaçağı, bakaya gıbı nedenlerle askerlıkle ılgısı bulunmamak 4 SAGLANACAK İMKANLAR: a Oğrenci iken: Yatma yen, yemek, okul servısı, giyecek, ünkanı sağlanacak, kıtap ve kırsatıye, ıhtıyaçları karşılarup, haıçlık verflecek aynca yaz aylannda kamp yapmalan sağlanacaktır b. Mezun olunca (Subay olarak): (1) Meslekı gelısım ıçersınde yuroçı-yurtdışı bsansüstü eğıtım (yuksek lisans, doktora) ve akademık kanyer yapma, (2) Yurtıçı-Yurtdışı lısan kurslanndan yararlanma, (3) Türk Süahlı Kuvveüennde görevh dığer subaylara tanınan loj- man, dınlenme kampı, ordupazan, orduevı, orduyardımlasma kuru- mu gıbı sosyal hızmetlerden yararlanma, ımkanı venlecekur 5. İSTENtLEN BELGELER: ANKARA (Dıkımevı) ve tSTANBUL (Sarayburnu)'da bulunan Fa- külte ve Yüksek Okullar Askeri öğrencı Komutanlıklanndan temın edılecektir 6. MÜRACAAT TARİHLERj: Müracaat eden öğrencıler başvurduklan ANKARA ve tSTANBUL Fakülte ve Yüksek Okullar Asken öğrencı Komutanlıklanna 15 Ka- sım 1991 lanhıne kadar bızzat yapacaklardır 7 MÜLAKATVESINAVTARİHLERİ: Müracaat eden öğrencıler, başvurduklan ANKARA ve tSTANBUL Fakülte ve Yüksek Okullar Asken öğrencı Komutanlıklannda yapı- lacak mulakat/sınava kaulmak üzere aynca duyuru beklemeden 21-22 Kasım 1991 tanhınde hazır bulunacaklardır HlZLl GAZETECİ NECDET ÇÎZGİLİK KÂMtL MASARACl AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GOKHAN GİJRSES , du-2.en|ı efcmn +«RSyfe '" HAY/R* VERSE YA i$ı«' GARFIELD jm DAVIS DIB 1 —.. y k c ısı C/SÎ EMt IÇİN I 1ıfk. 2BUCJC1J ^Tîf/dıAiç 4 ME. >i EjSEMlMlE Ç1K- âRVlAM L>İ2JM? k r1 OLLV/ T&ronM - g||raak ÇlRPWEZ. ^ılTiııi TARtHTE BUGÜN MİJMTAZ 20Ektm Vıhatı ATATÜRK'ÜN SAGUK RAPORU.. 1338 P£ 8UGUN, ATATueK'UM SAĞUĞINC>A GÖ- /LGtU &4PO&O4&. g/4- Ş EOF Pr NE$£r OMEIS. (ZOELP, PROF Or M KJZU/)L OK£, Dr HtUAT &E$A 8£LG# £ Ğ£/S po/TZ>/5O4GfN Sö- UZUN SÜ- t GAZETBUE&PE , GeNÇUĞf OCMUÇTU LtPEfi/N LIS( St&OZDU SOA/ 6UNL£gPE OafZUMU OL-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog