Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ PAFTİLER VEEKONOMÎ-2- 2 EKÎM 1991 DÖVİZ KÜRLARI 2BİM1M1 DMzm 1 ABODottrı 1 AlmanMarto 1 Avustnlya Ooian 1 Bajçta Frangı 1 H f d R ibwçKnwı 1 bvıçfe Frangı 100 hHy» Urab 1 .hponYeni ISftttn 1 S Anbstm Riytf Döviz Al.ş 4710.56 2822 38 3759 03 137 02 828 81 250629 773 52 324084 377.34 35.33 822699 1256 05 Mvtz Sıb; 4720 00 2828 04 3766 56 137 30 830 47 2511 31 775 07 3247 33 378.10 35 40 8243 48 1258 57 SöfflESTrtTASADADÖVtZ ABODoten AHnanMaia tsviçre Françı Hotonda Ftorini ingrtu SteriM BORSA Ate 4730 2830 3240 2500 8230 Satg 4740 2840 3250 2510 8280 4705 85 2819 56 3702 64 135 65 827 98 2503 78 765 78 3237 60 373 57 34 80 8218 76 1237 21 Efektrf Satş 4734 16 2836 52 3777 86 137 71 832 96 2518 84 777 40 3257 07 379 23 35 51 8268 21 1282 35 $ 1 6690 Alran Martı $ 5 6835 Fr Frangı 11 8794 Hol Rormı * 1 4536 fev Frangı $ 1248 34ltt. üfW> $ 133 32 Japon Yer» $ 3 7502 S Arab Rjyak C 1.7465 $ AİTIN-6ÛMÛŞ Cumhuriyet Re$at 24 ayar attın 22 ayar tuleak 900 ayar oûmûş AJ.ş 356 000 380 000 53 900 48 400 675 Sah$ 362.000 390.000 54.100 53 600 702 ı Hacari: 11MM.7S4.77S ı Mktarc 25JM412 1EKİM1M1 | ) 2S74.11 N * : 221LSİ Swfc JM1.47 (OnceM lapaneşa gfre) Bite5*: 2937 64 Mak 2271 32 Sınai: 3327 95 y f H M I IMfc *»*4 W Sad: 32M.77 (Onceh ortalarmya gOre) Bıteş* 2912.55 Mai 2251 73 Sına. 3299.63 • C*» (C) AUTtf Ma|Do#n Egı Endustn EgeGMn VaransM OM Mnkai . M. Swtnl <BU) Kn-(9Ü) ûnota» mfcıpn 295000 50000 157S0 2100 3B5O MM 84O0 22S00 1000 11750 tm 6500 2SSC0 1350 1500 2550 an 35SO «oo 2450 3900 5100 2900 900 1M0 900 «00 51» 21000 11000 4150 1150 600 1100 t*M 7400 3950 3000 8000 2S50 2000 4300 3050 700 13750 1400 1300 15250 2700 650 5700 2100 3500 2350 4700 4960 11500 18500 29500 2800 1100 1350 6900 3850 925 7200 1600 1400 3600 2600 475 21000 475 1150 1250 6300 75000 1200 1500 6500 1250 2650 525 1050 2100 2250 4450 1850 975 1400 1650 7 M 3600 5400 8300 7700 2750 1350 3250 6200 3900 12501200 8000 150000 325 625 1250 950 1150 13500 7500 1700 11000 1950 1700 5000 6500 3300 925 1900 4650 4250 800 1600 2200 5000 Bugüntii 285000 48000 15000 2050 3800 MM 1400 20000 1000 11250 tm 6300 26000 1300 2450 Z M 3150 2360 3800 4900 2850 900 875 6300 4500 19500 10250 1150 600 1100 3850 3000 8000 2850 4200 700 13500 1350 1300 14750 625 5700 2100 3450 2150 4700 4650 11000 18250 28500 2700 1050 1300 925 6800 1450 1300 3500 2600 450 21000 475 1060 1150 71000 1150 1400 6400 1150 500 1000 2100 2000 4450 1800 975 1350 1500 3500 5400 8200 7500 2700 1300 5800 1250 «000 300 600 1200 950 1100 12750 7500 1700 10750 1900 1600 4900 3200 900 4500 4150 800 1500 2100 4950 1650 1600 1050 1050 295000 50000 15750 2050 3850 tm 8400 22000 1050 11750 MM 6300 26600 1350 2550 t«M 3400 2450 3900 5300 2850 925 900 6600 4900 21000 11000 1200 800 1100 I7M 4050 3000 8000 2850 4200 725 14000 14» 1400 15500 660 58» 2100 3450 2350 4700 5100 11250 18500 29500 2*00 1100 1350 925 7200 1550 1400 3550 2650 475 21000 500 1050 1200 71000 1200 1450 6600 1300 525 1000 2100 2100 4650 1800 1000 1360 1600 71M 3550 5400 8200 7600 2750 1350 6100 1200 8000 32S 625 1300 950 1100 13000 7500 1700 11000 2000 1650 5000 3350 925 4650 4250 800 1500 2200 5000 1650 1100 BugunttJ 285000 48000 15000 2050 3850 J1»« 3400 20500 1000 11500 tm 6300 26000 1350 2550 nm 3150 2400 3900 4900 2850 900 900 6300 4500 19500 10250 1150 600 1100 !7M 3900 3000 8000 2850 4200 700 13750 1350 1300 1SO00 650 5700 2100 3450 2200 4700 4650 11250 18250 28500 2750 1100 1300 925 6900 1550 1400 3550 2600 450 21000 475 1050 1150 71000 1150 1400 6400 1H8 nm 1150 525 1000 2100 2000 4450 1800 975 1350 1500 7H9 3500 5400 8200 7600 2750 1350 5900 196228 8000 300 600 1200 950 1100 13000 7500 1700 10750 1960 1650 4950 3200 900 4650 4150 800 1500 2100 4950 1M8 1650 1050 ıj»m mnan 20425 7985 18920 8200 4800 1555 30700 28800 S33025 2700 41200 835540 210880 MH 17900 514800 22430 3864770 2000 34325 MM M14M 21100 49977 3500 511560 726560 43500 14500 1500 MM 400 3126175 1000 2OO0 11015 500 148200 12508 11512 4000 34500 208650 22176 146100 7900 6000 1600 287000 170391 59891 43000 37400 54621 79300 47096 349150 59400 49000 42300 15350 412000 31850 36700 27000 41350 250 5500 8350 33200 147M JJ4K7 2182720 42900 4500 4000 3000 1917450 1600 114242 5000 125500 5255 500 500 4200 11300 5000 148090 1250 5100 10 1400080 141360 134480 6000 12700 400 500 211500 2600 68664 6100 36380 2891400 90500 602950 4300 37700 15600 21320 12500 1C1ZM 62500 26O00 En çofc SÛ2 l 295000 49000 15000 2050 3800 HM 8400 20500 1000 11500 rm 6300 28000 1350 2500 MM 3150 2400 3)00 5000 2850 900 900 6400 4800 20500 10500 1200 600 1100 3950 3000 8000 2850 4200 700 13500 1350 1400 15000 650 5700 2100 3450 2200 4700 4950 11250 18250 29000 2750 1100 1350 925 6900 1500 1400 3550 2600 475 21000 475 1050 1150 71000 1150 1450 6500 1200 500 1000 2100 2000 4550 1800 975 1350 1550 7M8 3550 5400 8200 7600 2750 1300 6000 1225 8000 300 600 1250 950 1100 13000 7500 1700 10750 1950 «00 4900 3250 900 4650 4150 800 1500 2100 4950 1M8 1C50 1050 ortfıy 287311 48742 15226 2050 3811 M81 8400 20920 1000 11413 »M 6300 28012 1348 2511 OM 3241 2398 3879 5056 2850 902 17M8 tm 894 6448 4694 20507 10586 47ZM 1197 600 1100, tm 3949 3000 8000 2850 4200 700 13639 1378 1366 15069 5704 2100 3450 2204 4700 4973 11221 18324 29007 2752 1085 1337 925 6951 1506 1357 3547 2622 471 21000 477 1050 1165 71000 1154 1437 6492 1«U tm 1226 506 1000 2100 2033 4555 1800 977 1350 1559 7K1 3531 5400 8200 7585 2738 1310 5947 8000 301 602 1246 950 1100 12875 7500 1700 10865 193i 1601 4329 Î263 901 4644 4171 800 1500 2128 4970 MM 1643 106$ YATIR1M FONUUU • •*<*» tnM AtonFaı kfon EsMcFoft3 W B W F YOS4M&F VKBHsaF YKBKamF VKBLMF YKBKrmF VfflDöraF YfflAUKF VHFovi VHFtn-2 92.073 «S2 24186 21205 17J16 690% 59320 30723 27B33 «22 SMB «305 23001 21237 12518 72474 27781 17382 HS22 1«E 71060 24403 5UB3 6Oİ3B 5'125 44346 «3391 2ÜS9B 16369 15563 51235 01320 217» 14.757 92192 «30 24.217 20231 17340 60094 59369 »760 Q13 140 Q13 Q13 au ai2 012 ac 012 »913 -0J» 9137 a u 413! 0.14 20033 21269 am 72£» 27JM 17414 11i» 1412 7ÎW 24443 KS8 VMgfF»6 j DBtartcPmt TİfcFon-1 TMnfotj MtuRn-1 MfeuF0K2 Fmnta-2 Ftı*BF»-3 FmnshM FMtsfi»5 51289 «1760 51192 44410 50052 20733 «383 15578 51300 130472 21831 0 cm 134 ais au a* 005 au 014 0M an oa 037 013 014 014 on 015 on 013 012 0.M I ZiMFav.2 Zn*Ba$*Faı ZimtFaM H*Fa>-1 PnnftFon En*»Fcn-1 lmpnFat-1 HveFat-2 mmkFaı SünrFat Dmfei EgtFn KtkMoFaı DnttFn ImjFt» Ort*Ft» TiMnkR» MFaı &4S2 41S71 6M27 17710 50905 14241 «545 22396 2796 an 6427 &6S2 26.456 2000? 21İ51 14489 25935 19962 27228 16Û39 21090 17739 21.296 14^3 »7» 20201 22172 «005 SNI 1&BE 11503 1İ620, 15.407 1S530 14303 15.479 44717 62211 17735 SW 14 267 1K7ffi 22375 27950 21757 1S472 15İK »495 20032 21773 2O00B 27298 11083 21126 17» 21335 M.757 %D9 20224 22 205 «026 1&7S4 1SO59 1&S35 15*40 15.431 15552 071 an 010 014 014 014 013 012 on ais 0.16 029 015 015 012 010 009 015 023 026 024 016 024 017 023 012 011 015 012 012 013 117 00 020 0M 06 TAHVİL M HKMJ: 18.903 aHyoa TL SiztefMsayn: I 1EBİM1991 25019 ımna sia *3S> (78 64 B 1751 73B 7414 2MU0 1*11) 170B1725 19BBD SATILIKARSA Marmaris Hisarönü Köyü'nde satılık arsa 586 76 79 OSMAN ULAGAY SHP:Şoksuz,yııınuşak geçiş Iddialı birsanayi atüınu önerenSHP,kısa vadeli hedef vermeyidoğru bulmuyor SHP'nin "Ekonomide Onanm ve Atüım Programı"nda şöyle deniyor: "SHP'nin yeni sanayileşme/kalkın- ma yaklaşunının özti, eldeki olanakla- nn kısa dönem için nasıl kullanılaca- gının belirlenmesi değildir. SHP'nin amacı, Türkiyenin geleceğini görerek kendine nasıl yeni kaynaklar yaratabi- lccegiııi ve insanlanmıza nasıl deger ka- zaadıracağını tasariamaktır." SHP'nin "Ekonomide Onanm ve Atdım Prognum" Türkiye ekonomi- sinin ve sanayiinin geleceği için olduk- ça iddialı sayılabilecek hedefler içeri- yor, ama kısa vadede alınacak önlem- ler ve izlenecek politikalar konusunda pek ipucu vermiyor ve somut hedefler de içermiyor. Bu programa bakarak SHP'nin 20 Ekim seçimlerinde iktidara gelmesi halinde ekonomide ilk yapaca- ğı şeylerin neler olacağıru söylemek de pek kolay degil. SHP'nin ekonomik konulardaki sözcüsü Prof. Onur Kumbaracıbaşı, partisinin alışılagelmiş istikrar politi- kalannın ötesinde bir "gelecek vizyo- no"na sahip tek parti olduğunu belir- terek, "Biz kısa vadede, iktidara gelir gelmez neier yapacağımızı da cok iyi bfliyonu, ama kısa vade için iddialı he- defler koymak istemiyonız, halkımız da artık tutulamayacagı baştan belli, iddialı bedefler duymak istemiyor", di- yor. Ekonomi şoka dayanmaz Onur Kumbaracıbaşı, 20 Ekim'den sonra iktidara gelecek olanlann yeni şoklara dayanamayacak bir ekonomi devralacaklannı, bu nedenle SHP'nin ekonomiye "kadife eldivenle yaklaş- mak ve hiçbir kesimi urkutmemek" ni- yetinde olduğunu kaydediyor. "Biz fazla radikal nygulamalara gitmeden ekonomiyi iyi bir gelişme temposuna oturtmak istiyoruz her seyden önce", diyen Kumbaracıbaşı, enflasyonun da ancak zaman içinde aşağı çekilebilece- ğini, ani bir frenin ekonomik bünyeyi sarsabileceğini söylüyor. SHP'nin ilk aşamada, enflasyondan en olumsuz etkilenen kesimleri rahat- latacak, yükü sırtlananlann yükünü hafıfletecek ücret ve gelir politikaları izleyeceklerini anlatan Prof. Kumba- racıbaşı'ya bu yaklaşımın zaten çok tehlikeli boyutlara vamuş olan enflas- yonist baskıyı daha da artınp ipin ucu- nun kaçmasına neden olup olmayaca- ğını sorduğumda şöyle yanıtlıyor: "Bu yakiaşun enflasyonist bir etki- yi de içerir, ama iç talebi biraz canlan- dırarak şu anda çok durgun olan eko- nomiyi ve üretimi canlandırmak ola- SHP'nin ekonomik konulardaki sözcüsü Önur Kumbaracıbaşı, seçimlerden sonra devralacakları ekonominin yeni şoklara tahammülü olmadığını bildikleri için yakın geleceğe dönük iddialı hedefler koymaktan kaçındıklarını, hiçbir kesimi urkütmeyecek ıhmlı bir geçiş pohtikasım tercih ettiklerini belirtiyor. "Biz ekonomiye kadife eldivenle yaklaşacağız" diyor. Orta ve uzun vadede "geleceğin sanayileri"ne yönelişi gerekli gören SHP, kısa vadede enflasyonun yükünü L çeken kesimlere rahatlık getirilerek ekonominin aenereK KI ı astenumn Konmacagı oe- M durgunluktan çıkartılmasını ve üretimin arttırılmasım îimidikten sonra programın yapısai de- ^1 hedefliyor. SHP, KÎT sistemini öncelikle satmayı değil gişimie ügiii böiumünde de Kfrierin, 1 • • . _ • _ • j.-.-.ı-.-i ekonominin veni sermave birikunısü- nln Ubana yayümasnı da istiyoruz, ama KİT'lenn sattşnu ber şeyİM çaresi oiarak göstermenin atdatmaca oittaiB- no söylttyoruz. Bo konnya ideolojik yaklasanlar da biz degiüz, onlar." KlT'leri özelleştirmenin SHP'nin gündeminde öncelikli bir yer almadığı kesin. "Ekonomide Onanm ve Abtam Programı "nda da "KİTlerfa ydardan beri geciktirilen idame, yenfleme, mo- dernizasyon projelerinin bir aa önce bitirUmesi için ber törltt imkâa ve transferierin finansman dengeteri içta- de sağlanması gerçekleştirflecektir", denerek KtT asteminin korunacağı be- iyileştirmeyi düşünüyor. nağı var. Üretim de talebe paralel ola- rak artarsa bu yaklaşımın enflasyoo fizerindeki etkisi sanıldıgı gibi olumsuz olmaz." __ Onur Kumbaracıbaşı'run söyledik- lerinden anladığım kadanyla, SHP ik- tidara gelirse öncelikle sanayinin ve ekonominin temposunu dunlı bir yak- laşım içinde artırmayı, enflasyonu da ılımlı bir şekilde aşağı çekmeyi hedef- liyor. Ekonomi belli bir tempoya otu- rup daha sağlıklı işlemeye başlayınca kamunun gelir toplama potansiyelinin de artacağını kaydeden Kumbaracıba- şı, bir yandan da kamu harcamalann- da savurganlığı önleyerek bütçe ve ka- mu açıklanm kapatmaya başlayacak- lannı belirtiyor, "Aşın boyutlara va- ran iç borçlamayı da bu sureç içinde makul sınıriara çekmeye çalışaeagız" diyor. Kamu kesiminde disiplin sağlamak için "tek hazne - tek bütçe" uygula- masına dönuşün zorunlu olduğunu sa- vunan-Kumbaracıbaşı, toplam kamu açığımn ya da kamu borçlanma gere- ğinin GSMH'ye oranını yüzde 4'e du- şürmeye kararlı olduklannı, orta va- dede bunu mutlaka sağlayacaklarım söylüyor. Yeni vergiler koymadan, yal- mzca vergi kaçaklanm karark biçim- de takip ederek vergi gelirlerini 20-25 trilyon lira artırmak olanağı bulundu- ğunu beUrten Kumbaraabaşı, "Biz, bu kaçağı kısa sürede devreye sokabilece- ğimize inanı>oruz. Gelir vergisiuin alt dilimlerinde ve kurumlar vergisinde ise KİT'ler ve SHP Pekiyi ya KİT'lenn dunımu ve özel- leştinne? ANAP'm ve DYP'nin kamu açığmı kapatmak için ilk iş olarak gun- demlerine aldıklan bu konuya nasıl ba- kıyor SHP? Onur Kumbaraabaşı bu soruyu şöy- le yanıtlıyor: "KÎT sorunu Türkiye'nin baş sora- nu haline getirUmiştir bu partilerce. Hep 'özeUeştirecegiz' diyoriar, ama ya- pamıyoriar. Şundi bemen yapacagız, iiç yılda bitireceğiz falan diyoriar, ama toplumun bunu kabul edip etmeyece- ğıni hiç düsıinmüyorlar. Biz bunun bir aldatmaca olduğunu duşunuyoruz, ay- oran indirimleri düşünüyonız, önemli nca KTT'lerin satısı söz konusu oldu- olan oranı yüksek tutmak degil, belir- ğonda sosyal kariıhk kayramınııı da lenen oranda kurumlar vergisini alabil- besaba kaabnaa gerekli. Özefleştirme mek", diye konuşuyor. ekonominin yeni sermaye birikimi sü- recine katkıda bulunacağı, baa KİT'- lere "teknoloji öncülüğü" görevi ve- rüeceği, KİT sisteminin verimliliğinin kesin olarak sağlanacağı ve bu kuru- luslann " Ü T refonnu" Ue "bürokra- tizmin ipoteginden kurtanlmış, fıyat belirieme, üretim, tesis kurma ve ka- patma konutarında eksiksiz bareket kabUiyeti olan bir serbestlige kavuş- tarulacatı" beürtiliyor. SHP, KIT kesimindeki açıklann da "yeterli fıyat artışlan ve verimlilik ge- lişmeleriyle orta dönemde kendi için- de çözümlenebilir" nitelikte olduğunu düşünmektedir. Prof. Kumbaracıbaşı'ya göre SHP iç ve dış borçlaruı ödenmesinde her- hangi bir yeni düzenlemeye gitmeyi dü- şünmüyor, orta vadede ise daha az dış kredi kullanıp daha fazla yabancı ya- tınm sermayesi çekmeyi hedefliyor. ye ilke olarak karşı degiliz, sermaye- YM1II: DSP SHP'NİN YAPISAL DEĞİŞİKLİK VE ATILIM' PROGRAMI İDDİALI Hedef: *Geleceğin, Sanayileri'ne yatınmSHP, Türkiye için yeni bir sana- yileşme ve kalkınma yaklaşımı öne- rirken önemli bazı saptamalar yapı- yor. Bunların başhcalan şunlar: • Türkiye 1980'lerde 1970'lerden devraldığı bir sanayi kapasitesini kul- lanarak ve nispi fiyat yapısmı, gelir dağılımım bozacak şekilde, ücretli kesim ve tanm kesimi aleyhine değiş- tirerek üretim ve ihracat artışlan sağ- layabilmiştir ve şimdi bunun sınırına gelinmiştir. Aynca 1980'lerde büyük miktarda dış kaynak kullanma ola- nağı bulan Türkiye, dönem sonunda dışa kaynak aktarır noktaya gelmiş- tir. • Dünyada 1980'li yıllarm ticaret ve hizmet sektörlerine dayalı buyü- me politikası artık gözden düşmüş, yoğun teknoloji kullanan ve yuksek ücretle çalışan sanayilerin önemi art- mıştır. Düşük verimle çalışıp düşük ücret vererek rekabet etme dönemi geride kalmıştır. • Bu ortam içinde Türkiye de yuk- sek teknoloji ve yüksek verimle çalı- şıp yüksek ücretle istihdam sağlayan "geleceğin sanayileri"ne yönelmeli, yeni üretim ve ulaştırma aİcslan oluş- turmayı planlamalıdır. • Bilime dayanan ve üstün beceri birikimi isteyen "geleceğin sanayile- ri"ne geçişin bugünden programlan- ması ve bunun bilim, teknoloji ve eği- tim alanındaki programlarla destek- lenmesi gerekmektedir. • Dünyadaki son gelişmeler özel- likle Türkiye'nin çevresinde yeni pa- zarlar ve yeni olanaklar yaratmakta- dır. Türkiye bu pazarlara yakınlığı ile ekonomik potansiyeli Ue dünyadaki sermaye birikimini ve özellikle Pasi- fık sermayesini çekme şansına sahip- tir. Bu fırsattan yararlamlarak, ya- bancı yatınm sermayesinin giderek dış kredileri tkame etmesi için gerekli yaklaşımlar devreye sokulmalıdır. • Sanayileşme atılımı ve geleceğin sanayilerine yöneliş özel sektör tara- fuıdan gerçekleştirilecek. Devlet, yön gösterici ve teşvik edici rol oynaya- caktır. Ancak beklenen atılım gerçek- leşmezse belli alanlarda kendisi de devreye girebilecektir. • Türkiye esnek ve rekabet gucü yüksek bir sanayi yapısına ka\uşa- cak, yüksek ücretle istihdam yarata- cak bir sanayi tabanı oluşacaktır. Kısa vadeli ekonomrk önlemler ko- nusunda oldukça mütevazı ve ihtiyat- lı bir yaklaşımı benimseyen SHP'nin orta ve uzun vadeli yapısai değişik- lik programı tersine hayli iddialı gö- rünüyor. SHP lideri önce Türk-İş'i ziyaret etti, sonra emeklilerle görüştü Inönü'den isci ve emekliye vaatlerTürk-Iş'te konuşan SHP Genel Başkanı Erdal lnönü, sendikacılara "çağdaş ve demokratik" bir çalışma yaşamı ile 11 yılda kaybedilen hakları geri sağlamayı vaat etti. ANKARA (Cumhuriyet) — SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nü, sendikacılara "çağdaş ve demokratik" bir çahşma yaşa- mıyla 11 yılda kaybedilen hak- lan geri sağlamayı vaat etti. Türk-Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, emekten yana oldukla- nnı vurgulayan partilerin millet- vekili aday listelerinde işçilere fazla yer vermediklerine dikkat çekerek "Gerçekten işçinin yö- netime katılması istenseydi I-u- nuu ilk öroeğinin en iist duzey - de pariamentoda temsili için partiferimizin hassasiyet goster- mesi gerekirdi" dedi. SHP Lideri de parti listesinde çalışan kesi- me az yer verilmesinin "parti- nin degil, demokrasinin kusuru" olduğunu savundu. Siyasi parti liderlerine yapüan çağn üzerine Türk-lş'te konu- şan lnönü, SHP'nin çahşma ya- şamına ilişkin görüşlerini anlat- tı. lnönü, "Sosyal demokrat bir parti olarak çalışma yaşamında çağdaş bir yaşam olanaklannı iktidanmızda sagiayacağımıza inanmanm istiyonım" dedi. lnönü, CHP'den gelen birikim ve muhalefet oldukları dönem- de yaptıkları çalışmaların EMEKLİDEN tNÖNÜ'YE — "tnşallah seçimde muvaffak otursunnz." (Fotofraf: AA) "Meclis'teki ANAP çogunlugu" tarafından sürekli engellendiğini ifade ederek "Partimizin çalışma >aşamına ilişkin anayasa maddelerinde yapmayı önerdiği degişiklikleri kulak ardı etmiştir. ANAP hiç- birine kulak asmadı, hepsini görmezlikten geldi. ANAP, iş- çilerimizin bemen ber haklı ta- lebine gözunıi kulagmı tıkamışOr" diye konuştu. Iş- çilerin ve sendikalann her de- mokratik eylemde karşılannda Özal'ı ve ANAP'ı bulduğunu savunan lnönü, ANAP hükü- metinin Türkiye'yi "ucuz işçi cenneti" haline getirmeye çahş- tığını, askeri dönemin sendika- cüık ve işçiler Uzerindeki baskı- cı yasalanmn korunduğunu an- lattı. SHP lideri, işçi hak ve özgür- lükleri bakımından ILO'da Türkiye'nin agır biçimde eleşti- rildiğini, ANAP iktidanmn uy- guladığı politikalar yüzünden hu-sızhğın arttığım, evladım ve böbreğini satanlar olduğunu, ücret ve maaşlanyla geçineme- yen işçi ve memurlara fitre ve zekât verilir duruma gelindiği- ni anlattı. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yumaz da, partileri, işçilerin yö- netimine katılmasına "sıcak bakmamakla" suçladı. Yılmaz, emekten yana olduklannı vur- gulayan ve katılımcı demokra- sinin egemen olmasını isteyen partilerin milletvekili aday liste- lerinde işçilere az sayıda yer ver- diklerini savundu SHP lideri de Yılmaz'ın eleş- tirisini 'haklı' bulduğunu, ancak yakrnılan konunun "demokra- sinin tam manasıyla işlememesinden" kaynaklandı- ğını ifadejctti. SHP lideri, öğleden sonra iş- çi emeklileri cemiyeti yönetici ve üyelerine, SHP'nin; işçi emek- lileri, dul ve yetimlerin sorunla- rına ilişkin bakış açısını anlat- tı. lnönü, toplumun medeniyet ölçusünün emeklilere verilen de- ğerle ölçülduğunu ifade ederek "SHP, 10 yılbk bir dönemde, tüm vatandaşlan sosyal güven- lik kapsamıııa alacaktır" dedi. SHP lideri SHP'nin bütün sosyal güvenlik kunımlanm bir araya getireceğini ve bu kurum- lardan yararlananlann gelirleri- nin enflasyon nedeniyle hızla düşmesini önleyici tedbirler ala- cağını kaydederek sosyal güven- likle ilgili olan vaatlerini şu baş- hklar altında sıraladı: "—Sosyal güvenlik temd ya- sası cıkarblacak, tüm yurttaşlar sigorta şemsiyesi altına abna- cak. 10 yıllık bir dönemde tüm vatandaşlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Yaşlılara yeterli sayıda bakım ve huzurev- leri açılacak. Yaşluık aylıgı sem- bolik olmaktan çıkarülacak, emeküler arasındaki haksu, adaletsiz farklar ortadan kaldı- nlacak. Tüm işçi emeklilerini kapsayan, eşitUgi saglayacak ye- ni bir gösterge tablosu hazırla- nacak. Emeklilerin maaş alrna- lan sorun oknaktan çıkarola- cak, işçi emeklilerinm eşlerine ber türlü sağkk arac ve gereçle- ri ücretsiz olarak verüecek. Emeklilerden yüzde 10 ilaç be- deli alma uygulamasına son ve- rilecek, tüm emeklilere aytak bağbuna oranlan eşitlenecek." • • SATILIK BILGISAYAR Novell Network'önüz icin: Kullanılmamış 1991 model, 286 tabanlı 5 adet Hyundai PC terminat klavyeleri ye ethernet kartlarıyla birlikte satıfıktır. İlailenenlerin 151 74 84 noiu telefondan Murat Soysal ile görüşmeleri rica olunur. $ 800.- SATILIKSERÇE Bayandan 1989 model 17.000 km.'de 23.000.0000 TL. Tel: 512 05 05 (533) İLAN ERDEK SULH CEZA MAHKEMESt'NDEN Hâkim Kâtip Esas No KararNo Sanık Suç Suç Tarihi Karar Tarihi Emin DOĞANAY 21779 Ahmet Uysal 421 1991/82 1991/126 Mehmel KAPLAN: Halim oğlu 1941 D.lu, Erdek il- çesı AJetun mahallesi nüfusuna kayıth olup halen Er- dek ilçesi Halitpaşa mahallesinde oturur. Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. 4.4.1990 2.8.1991 Yukanda açık kimliği yazılı sanık Mehmet Kaplan'ın Erdek mer- kezinde kasabında ürettiği sucuklann etıketlerinde ımal tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmadığından TCK'ıun 526/1,647 S.K. 4. raad- desi uyannca 282.000 TL. hafif para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın kokuşmuş ve bozulmus olarak gıda maddesi satmak su- çundan Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefetten dolayı TCY'nin 396 ve 647 sayılı yasanın 4. maddeleri uyannca 490.000 TL. para cezası ile cezalandınlmasına, TCYjıin 402. maddesi uyannca 3 ay sttre ile cürüme vasıta kıldığı rneslek ve sanatımn ve ticaretinin tatiline 7 gün süre ile iş yerinin ka- patılmasına mahkememizce 2.8.1991 tarihinde karar verilmiş olup TCY.nin 402. maddesi uyannca ilan olunur. Basın: 37057 ONURLU. VARLIKLI SAĞLIKLI BİR TÜRKİYE İÇİNOYLARINIZ SHPYE ^ ^ Tercihiniz Operatbr Dokto" BEYZADE ÖZKAHRAMAN Istanbul 9 Bölge Mılietvekilı Adayı Tercih hakkı ı.slelerde partı seçımı ıçm kullanılan Evet" muhrunun bir kere de. aday ısmının yanındakı haneye basılmasıyta kullanılıyor Madde diyor kı »Tercıhın o hukumlere uyulmadan kullanılması. oy pu- sulasmı geçersız kılmaz • Seçtığmız partıyı gene de seç- mış olursunuz Yalnız tercih ınız dıkkate almmaz Yanı Başarılırsa iyi bir şey Başarılamazsa zararı yok Oyleyse ntçm denemesmler. partılennı seçerken aday- larını da seçmek ısteyenler o tercıh 1 yolunu''" Altan OYMEN Mılhyet 1 Ekım 1991 Irtıbat Tel 584 53 50 • 502 • 7 23 • 584 20 26 Surecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog