Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Ayr.nlılı b Ig ç r U O * 4 188 24 24 Cu m huriyet Düşlediğiniz dcrireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşuni PAMUKBANK iyi ba n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24106 /1800 TL (KDV dahil) KURUCUSU YUNUS HADİ (1924-1945i BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) w w _ SemraOzal coştuLİDERLERE Maalesef hiçbirinin çocukları yok, çocuğu olmayan insanlar sevgiyi de bilmezler. Evlat acısmı bilmezler. Bu liderlerin yanında hiç genç yok. Gençlerin önemini onun için bilemiyorlar. DEMİREL'E Hangi yüzle oy istiyor. Ben, kendisini Bölükbaşı'ya benzetiyorum. Onun mitingleri de çok kalabalık olurdu, ama iş sandığa gelince oy alamazdı. Bütün konuşmalan hepimizin tüylerini ürperten, anarşi ve terörü C l hatırlatıyor. İNÖNU'YE '20 Ekim'de bizi seçin, sandıkta güller urbaşkam Turgut öoü'ın eşi ANAP istanbui •Hf açacak' diyorlar. Ama ben soruyorum, bu güllerin dikenleri tı Başkam Semn. ö«ıi, partisinm kadın ^ * g i acaba nerelere batacak? ÇILLER'E Bu kadının bazı komisyonu topianusında tum ıideriere J H | l ü k k a b i l i y e t ı e r i o ı d u ğ u gerçek, ama ekonomiden yana sıfır olduğu da bir gerçek. TURGUT ÖZAl'A Artık yüce makamda. ll il dolaşıp yurttaşlara doğruları anlatamıyor, ama biliyorsunuz zavalhcık memleket işleri ile uğraşırken bir yılda 7 kere ameliyat oldu. Bir kere damarı tıkandı, gözü patladı. GÛNDÛZ İMŞİR'in haberi 3. Sayfada çattı. (Fotograf: MEHMET DEMİRKAYA) Demirel:Özal incürilecekSEÇİM BİLDİRGESİ DYP Genel Başkam Demirel, seçim bildirgesinde yer alan vaatlerarasına Cumhurbaşkanı Özal'ın Çankaya'dan indirileceğini de koydu. Bildirgede; "DYP iktidara gelir gelmez, anayasa ihlallerinin hesabım soracak ve bu ihlalleri yapan zatı kesinlikle Çankaya'dan indirecektir" denildi. DOSYAYA ANAHTAR KOYMADIK Seçim hildirges.ni 4 dosya olarak sunan Demirel, Tansu Çiller'in açıkladığı herkese ev ve otomobil vaadinin anahtarlanm yapünp dosyarun içine koyamadıklarını söyledi. 1 Sayfada BAŞKENT AHMET1AN 'AnalarDikkat! Baba Geliyor 5 Demirel, demokratlığını veya devletliğini seçimlerden sonra gösterecekti. Ama babalığının altını çizmek istiyordu. 3. Sayfada 2 EKfrl 1991 ÇARŞAMBA 48'i milletvekili 80 kişi adaylıktan çekildi ANAP moralsizBaşbakan Yılmaz'ın Çanakkale, Adana gezilerinden sonra lzmir gezisinde de ilgi görmemesi, ANAP Genel Merkezi'ni telaşlandırdı. Başbakan Yılmaz'ın mitingler yerine kent turlanyla seçim kampanyasını sürdürmeyi yeğlediği belirtiliyor. ANAP'ta adaylıktan çekilen 40 kişilik grup dün değerlendirme toplantısı yaptı. Grubun sözcüsü ANAP Grup Başkanvekili Bozkurt "20 Ekim'deki kaçırulmaz yenilginin sorumluluğunu taşıyamayız" dedi. SHP-DSP dış yarcbm kavgasıSHP GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜNEŞ Ecevit ne yazık ki yalan söylüyor. Açıklamak ıstırap verici, ama Ecevitler 1978 yılında yurtdışından gelen paralan bakanlıktan izin almadan kullandılar. Rahşan Ecevit'in başkam olduğu Köylü Derneği yurtdışından para aldı. DSP ÜOERİ ECEVİT Güneş'ten böyle bir yalan iftiralar beklemezdim. 1980 yılında Almanya'daki Friedrich Ebert Vakfı yoluyla yardım önerisi geldi. Öneri, CHP Genel Yönetim Kurulu'nda görüşülerek benim önerimle reddedildi. EBERT VAKFI Biz hiçbir ülkede hiçbir siyasi partiye ve kişiye para teklif etmeyiz. Temsilciliğimizin olduğu yerlerde seminerler ve konferanslar düzenleriz. Vakfımızın temsilcisi acaba para reddedildikten sonra bavullarım alıp geri mi dönmüştür? 6. Sayfada 1946-80 YILLAR1NIN SEÇİM AFİŞLERİ SERGtLENÎYOR Söz afîslerin Yüksek Mımar Selçuk Müar'ın 1950 se- çımlerı ıçın haarladığı "Yeter Söz Müktındır" yazık afıs, siyaset tanhıne damgasmı vuran bir slogan olmuştu ASLI KAYABAL "Turkiye'de Seçim Afişle- ri 1946 - 1980..." Bır döne- min politik tarihi, sloganlan, renkleri, anısı ve tarihsel bel- gesini düzgun bir koleksiyo- na dönüştürmek amacıyla du- zenlenen sergi dün Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Türkiye Tophımsal ve Eko- nomik Tarih Vakfı ile Rek- lamcılar Derneği işbirüğinde düzenlenen sergide 1946-1980 yıllan arasında onar yıllık di- limlerde 65 afiş, 20 adet de küçük boy afiş fotoğrafı yer ahyor. Türkiye Ekonomik ve Top- lumsal Tarih Vakfı yetkilile- ri "seçim afışleri"nin öykü- sünü şöyle anlatıyor: "Dün- yada seçim afişleri I. Dünya Savaşı sonunda kullanılıyor. II. Dünya Savaşı sonrasında seçim afişi kullanımı yaygın- laşıyor. Radyo ve televizyo- nun politik propaganda için (Arkast Sa. 17, Sü. S'te) 'YETER, SÖZ MİLLETİNDİR" NASIL DOĞDU? 17. 1İDERLER NEREDE? YILMAZ Bakanlar Kurulu 'na başkanlık edecek, Adapazarı mitinginde konuşacak. İNÖNÜ Erzmean'-da halka hitap edecek. 16.00'da Tuncelı'de. DEMİREL Çanakkale, Biga, Yenice, Çan ve Ezine'de halka hitap edecek. ECEVÎT Ankara'da. ERBAKAN Saat 10.30'da Samsun, 15.00'te Tokat mitinglerinde konuşacak. Saat 19.00'daMerzifon'da salon toplantısına katılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Adaylıktan çekil- melerin ardından sönük geçen yurt gezileri, ANAP'ta moral bozukluğuna neden oldu. Ça- nakkale ve Adana gezilerinin ardından tzmir'de de beklenen coşkunun yaşanmaması, par- ti örgütlerini ve genel merkezi telaşlandırdı. Genel Sekreter ve Devlet Bakanı Mustafa Ta- şar, ANAP'ın sesini son 10 günde duyuracağını ve Başba- kan Mesut Yümaz'ın bugün- kü Sakarya gezisinde "sürpriz bir açıklama yapacagmı" söy- ledi. Adaylıktan çekilenlerin sayısı 48'i milletvekili olmak uzere 80'e yükseldi. Yurt gezilerinin daha canlı geçmesi ve etküeyici propa- ganda yöntemlerinin bir an önce uygulanması için ANAP Başkanlık Divanı, dün uzun suren bir toplantı yaptı. Top- lantıda, Çanakkale, Adana ve lzmir gezileri değerlendirildi. Adaylıktan çekilenlerin du- rumlanrun da görüşüldüğü Başkanlık Divanı'nda Mesut Yümaz'ın yurt gezilen de ye- niden düzenlendi. Başbakan Mesut Yılmaz'ın bu göreve gelmesinin hemen ardından önümüzdeki seçim- lerde ANAP'ın uygulayacağı stratejiyi açıklayan Genel Baş- kan Danışmanı Yaşar Oku- yan, 500 bın kişilik mitingler yapılmayacağını söylemişti. Ancak son yurt gezilerinin so- (Arktm Sa. 17, Sü. 2'de) YILMAZ ÎZMİR'DE DE BURUK 4 Sayfada II il seçim nabzı WX _J -X _/ ^7P - BUGÜN ORDU, GIRESUN İ D R İ S A K Y Ü Z SAMSUN AMASYA C E M İ L C İ Ğ E R İ M 7 . S a y f a d a YARIN TOKAT, SIVAS, YILMAZ GÜMÛŞBAŞ P A R T İ L ER V E E K 0 N 0 M I SHP: Şoksuz, yumuşak geçiş SHP iktidara gelirse öncelikle sanayinin ve ekonomınin temposunu ılımlı bir yaklaşım içinde arttırmayı, enflasyonu da ılımlı bir şekılde aşağı çekmeyi hedefliyor. SHP ilk aşamada enflasyondan en olumsuz etkilenen kesimleri rahatlatacak, yukü sırtlayanların yükünü hafıfletecek OSMANULAGAY'ınyazısı Ekonomide TV / 8. Sayfada Yedi Kocah Hürmüz Turhan Gurkan c*. Sovyetler /10. Sayfada Gorbi'den istifa tehdidi Otomobil /13. Sayfada Fiat Untflar Turkiye'de Sinema Arkada İyi oyuncu bilet demektir Zeynep Uysal Bilgisayar / Arkata Üniyersiteye bilgi bankası Hakan Kara ERİVAN bocahyor ÖFKE Mİ, DİYAUMIMU? Başkent Erivan'daki insanların kimisi Türkiye'ye olan öfkesinin hiçbir zaman dinmeyeceğini, kimisi anavatanın dışındaki Ermenilerin (diyaspora) kendilerini kurtaracağıru, kimisi de Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunuyor. FKTİH M. YILMATıa haberi 10. Sayfada BONN Olayh Kürt Konferansı Sosyal Demokrat Parti'nin himayesinde yapılan ' Uluslararası Kurdistan Konferansı'nda Turk tezlerini dile getiren Prof. Türkkaya Ataöv'un konuşması sık sık yuh çekilerek: kesildi. HEP'li milletvekili İbrahim Aksoy, Ankara'nın "Baskı ve zulme dayalı bir politika uyguladL|ını" ileri sürdü. DİLEK ZAPTÇlOÖLU'nun haberi 10. Sayfada B i r Ç° c u k ' 4 y>Ş>nda. Bir balina, benüz yavru. Baiina, 17 arkadaşıyla birlikte denizden fırlayıp kendisini ABD'nin Massachusetts plajlanna atmış. Bir anda ortalık kansmış, çevre koruma göniillttleri ugraşıp, balinalardan 13'iinu yeniden yüzdurmeyi başarmışlar. Çocugun başında ağladıgı yavru balina diger 3'iiyle birlikte olmu*. Çocuk şimdi aglıyor. Daha Ö D C e görmediği, tanımadıgı bir canlının ölümii için gozyaşı döküyor. Dogaya, canlıya duyulan.sevgi belki de bu gözyaşlanyla biçimlenip, serpilecek. (Foto|raf: REUTER) 3 hafta gecikti Memura zam kararnaıııesi Köşk'te ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Memurların bir derece yükseltilmesini öngören karar- name, Cumhurbaşkanlığı'nın uyarısından sonra onay için Köşk'e gönderildi. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin kararnamenin Köşk'te bekletildiği imasından sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan "Kararaame Cumbur- başkanlıgı'na alaşmadı" açıkla- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) STARrDESPOR 12.30 Trabzonspor-Mesk Gradjanski (UEFA Kupası) 14.00 Galatasaray-Stahl Eisenbuttenstadt (Avrupa Kupa Galıplen) 21.00 PSV Eindhoven-Beşiktaş (Avrupa Şampıyon Kulüpler) OLAYLAR1N ARDINDAKI GERÇEK ANAPhn, Yazgısı?.. Son g&tlerde ANAP'a ilişkin iki olumsK. gelişme söz konusu- dur. Seçırr meydanlannda Baş- bakan hfesut Yılmaz'a ilgi aza- lıyor. Çanakkale, Adana ve lz- mir gıbi onemliyerlerde bu gös- terge çarpıadır. Aynca ANAP1 m içindeki sarsıntı yabana atı- lamaz: merkez yönetıminin sap- tadığı milletvekili aday listeleri- ne karşı büyuyen tepki, bir dep- reme dönüşmek üzeredir. öyle bır deprem kı seçimden önce partımn büttinluğunde beliren çatlaklar, bir yıkıma yol açabi- lir. Hesaba göre ANAP'ta "genç ve dinamik Başbakan tmajı" öne çıkanlarak bir atılım hava- sı yaratılacaktu Şımdıden bu ha- vanm sûnmüş olduğu söylenebi- lir mi? Vakıt erkendır. Ancak şimdiden söylenebile- cek şeyler var. Başbakan Yümaz. Köşk'e dönük yui.unde sıkıntı- lıdır, partiyeyönelik kararlanyla sorunlar yaratmıştır. ANAP'ın bütün gunahlarını da üstlenerek seçmenin karşısına çıkıyor. Par- tinin "manevi ve doğal lideri" özal'ın seçim kampanyasına ka- tılması işleri busbütün karıştırı- yor. Bir parti ki ilerı sürulduğune • • * (ArkasıSa. 17, Sü. l'de) • Küçük ama gerçek bir başyapıt Başrollerini Woody Allen, Mia Farrow ve Michael Caine'in oynadığı 'Hannah ve Kız Kardeşleri' adlı fîlm, saat 22.45'ten ıtibaren Starl'de. 8. Sayfada m Zamansız çalınan serrfoni İDSO'da yeni sezon şef Alexander Schvtinck'ın yönettiğı açılış konseriyle başladı. 9. Sayfada • Haiti'de demokrasl kısa sürdü Ordu kanlı bır darbe yaptı. Üç kışiden oluşan cunta yönetıme el koydu. 10. Sayfada • AT ile yeniden diyalog Ortaklık Konseyi ilişkilerin normalleştirilmesine bir tür 'yeşilışık'yaktı. 11. Sayfada • Artık kurnaz bir kapitalistim Polonya Cumhurbaşkanı Lech fValesa, Le Monde gazetesinin sorulannı yanıtladı. 11. Sayfada • Çukurova'ya soruşturma Çukurova Grubu'nun BCCI'dan banka alışı Amerikan kurumlarınca ıncelenıyor. Ekonomide • Sanayide küçükler kfirsız ISO, 500 buyukten sonrakı 325 sanayı kuruluşunu da açıkladı. Kânn azaldığı bildirıldi. Ekonomide • Kupada en uzun gün Beşıktaş Eindhoven, G.Saray Eısenhuttenstadt, Trabzon Gradanskı onunde tur arıyor. Sporda • G.Saray fark yedi G.Saray bayan basketbol takımı, Çekoslovak Ruzemberok taktmma 96-64 yenıldı. Sporda • 10 milyon Musevi 1992'de Turkıye Musevt turıst akınına uğrayacak. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Yılmaz'ın TavrıL Başbakan Mesut Yılmaz, kamuoyuna yansıyan ya da yarv sımayan bütün yolsuzluk saviannı araştırdıklanm ve bu sav- ları 'kendi meşru zeminlerinde' soruşturduklarını ıleri sürü- yor. Başbakan, bu savlardan bazılarının "saman alevı gibibazı yazarlar taratından' ortaya atıldığım, bunların bir süre ka- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog