Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, siyaseti, siyasilerin kısa vadeli çıkar savaşı olmaktan kurtaracak; memlekete hizmet için yarışanların saygıb rekabetine dönüştüreceksiniz. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, farklı düşünceleri, farklı inançları, farklı zevkleri, farklı davranış biçimleri olan insanları içinize sindirecek; çoğulcu, katdımcı demokrasinin kurallarını sadakatla uygulayacaksınız. « Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, kalkınmanın öznesinin ve nesnesinin insan olduğunu asla aklınızdan çıkarmayacak; bütün gayretinizi "insan"da odaklaştıracaksınız. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, demokrasinin biricik teminatının örgütlü sivil toplum olduğunu bilecek; ne kadar hayati görünürse görünsün, hiçbir toplumsal hedefin insan haklarmın, insan onurunun ihlali pahasına gerçekleşmesine izin vermeyeceksiniz. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, sadece istihdam edilebilir değil, istihdam edebilir gençler yetiştireceksiniz. Türk gençliği düşünen, araştıran, problem çözen, girişimci, ne zaman uzlaşacağını, ne zaman karşı çıkacağım bilen, aklı hür, vicdanı hür olmahdır. • I Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, milletin devlet için değil, devletin millet için varolduğunun mutlak idraki içinde; herşeyden önce insanımıza güvenecek, onun kaderini bir avuç seçkinin iradesine terk etmeyeceksiniz. Bu bilinçle, ferdi teşebbüse her alanda destek olacak, devleti üretimden çekecek, bürokrasiyi, kırtasiyeyi azaltacaksınız. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, siyasi ve ekonomik istikrarı etkileyen en önemli faktörün toplumsal uzlaşma olduğunu bilecek; ancak uzlaşmanın sorumluluğunu diğer siyasi partiler, anayasal kuruluşlar, sendikalar ve basınla paylaşacaksınız. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerle diğerleri arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirecek; GAP'ı mutlaka tamamlayacak, bir aldığmız yere, yirmi yatırmaya devam edeceksiniz. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, her türlü ekonomik önlemi, demokrasi ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda alacaksınız. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, bunu genç, dinamik, girişimci ve hepsinden önemlisi yurtsever Türk insanına duyduğunuz eksiksiz güvenle, dayanışma içinde başaracaksınız. Türkiye'yi ileri ülkeler düzeyine çıkartacaksanız, yüzeyselliğe, lafazanlığa, günübirlik politikalara, « çıkara dayalı temelsiz ittifaklara itibar etmeyecek; milletimizin sağduyusunu, zekasını asla I küçümsemeyeceksiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog