Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Yarınlar bugünlerin üzerine kurulur. Aziz Vatandaşlarım, Çağdaş devletler yalanlar üzerine kurulamazlar. Çağdaş devletler dün dühdü, bugün bugündür safsatası ile yönetilemezler. Uzlaşmazlığı demokrasi sayan zihniyet Türkiye'yi 2000'li yıllara hazırlayamaz. Hazırlayabileceğiııi düşünmek, hazırlayabileceğini sanmak, saflık değilse bile, akıldışı iyimserliktir. Türk milleti adına icraat sorumluluğunu üstlenmiş Başbakanımz olarak, ben 2000'li yılların dünyasını görmekle yükümlüyüm. Bu nedenle size Anavatan Partisi'nin sekiz ydbk gerçeğini tekrarlayacağıın. Tekrarlayacağım çünkü, televizyonlarınızdan gıpta ile seyrettiğiniz varlıklı dünyanın yeni ufuklarını öngörmekle kalmayıp, sizleri uyarmak, sizleri o ufuklara eriştirmekle yükümlüyüm. Tekrarlayacağım çünkü, sizlerin de çocuklarımızın geleceğiııin vebalini üstlenmek istemeyeceğinizi biliyorum. Tekrarlayacağım çünkü, bugünler dünlerin, yarınlar bugünlerin üzerine kurulur.. Aziz Vatandaşlarım, 2000 yılına topu topu sekiz yıl kala bizler, ataletimizi, beceriksizliğimizi, bencilliğimizi, olayları teşhis ve tedavideki ihmalimizi, kendimizi beğenmişliğimizi, kısır çekişmelerimizi demokrasinin gereği mazeretler olarak ileri süremeyiz. Kendimizi kandırmayalım. Türkiye'mizin ne 1965'de, ne 69'da ne 71'de, ne '74'de, ne 77'de, ne de 1979'da çözümlenemeyecek hiçbir sorunu yoktu! Bugün de öyle. Geri kalmışlık, hele bizimki gibi, Allah'ın binbir nimet bahşettiği bir ülkede kader değil, günahtır. Günümüz dünyasında insanca yaşama elveren refah düzeyine ulaşmanın kuralları bellidir. Yarışı, bu kuralları en iyi uygulayabilenler kazanırlar. Yeter ki biz, almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu hatırlayalım; ekmeğimi hem yiyeyim, hem de eksilmesin aldatmacasına kanmayahm; kalkınmanın bedelini millet ödüyor1 suçlamasına, 'ya kim ödeyecek1 diye cevap verebilelim; akılcı. gerçekci, uzak görüşlü, geçmiş tecrübelerinden ders alabilen, hiçbir oldu bittiyi kendi imbiğinden geçirmeden kabullenmeyen; yarınlarını, bugünlere feda etmeye razı olmayan, dayanışma içinde bir millet olabilelim. 21. Yüzyıl'a zenginlerin hibe ettiği bastonla değil kendi ayaklarımn üzerinde duran bir Türkiye ile girmenin tek koşulu, Türkiye ekonomisinin refah ülkelerinin standartlarma ulaşmasıdır. Oyunun kuralları bellidir. Türkiye'yi yıllar yılı yönetenler bu kurallara sadık kalmadıkları içindir ki, bugün refah yarışında hala hak ettiğimiz yerde değiliz. Çektiğimiz sıkıntıları boşa harcayıp bir o kadar daha zaman kaybetmemizde, bizlerin günahlarını çocuklarımızın, hatta, torunlarımızın ödemesinde pay sahibi ohnayacağınıı bilmenizi istiyorum. Nihayet, her türlü tahrik ve suçlamaya karşın, Anavatan felsefesine güvenini belirten milyonlarca vatandaşımı düş kırıkhğına uğratmayacağımı bihnenizi istiyorum. Çaba bizden, destek sizden, takdir Allah'tandır. MESUT YILMAZ Başbakan Anavatan Partisi Genel Başkanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog