Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YENIBÎR TÜRKIYE - ^ J iJvİV/ı I J ' J B IJVJ J ı Sevgili Milletim, Talihsiz bir dönemin, kaybedilmiş bir 10 yılın ; sonuna geldik. Yann çok büyük bir gündür. • Yannki sandık, bir demokrasi smavıdır. Şimdi, sıra sizde, çözün şu kördüğümü!.. : Hangi siyasî düşünce ve inançta olursa olsun, ; herkesi bize güç vermeye çağınyorum. : Doğru Yol Parti'li olmayanlardan ödünç oy istiyorum. Bu defa, oyunuzu bir partiye değil, sorunlann çözümüne veriniz. Çünkü, Türkiye'mizin en çok bugün tek parti iktidarına ihtiyacı vardır. Pahalılık, işsizlik ve yoksulluktan Türkiye'yi kurtaracak, .„, .,* milleti ezenle, devleti soyandan bağımsız yargı önünde hesap sorulacak tek siyasî ortam, TEK PARTİ İKTİDARI'dır. Gelin ülkemizin koalisyonlarla bunaltılmasma fırsat vermeyelim!.. Doğru Yol'u, tek başma iktidar yapalım. Ülkeyi, içine düştüğü bataktan hep birlikte çıkaralım. 21 Ekim sabahı, insan haklanna dayalı, şeffaf, yeni, çağdaş, demokrat ve zengin Türkiye'yi hep birlikte kuralım. Aydmlık, ışık ve umut dolu bir 21 Ekim sabahı bizi bekliyor. Sevgi ve saygılanmla. OOGRU YOL P A R T i S i TEK BASINA İKTİDOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog