Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DONGUYU ASACAKTIR Aynı kanaatteyint sanıyorum Dün dündür * bugün bugündür ' Ben zenginleri severim Dün dündür bugün bugündür Ben zenginleri severim Aynı , kanaatteyim ' sanıyorum İ aslında birbirinin devamı olan... hep aynı çizgideki liderler.. mutanlar... iktidarı kaybedince demokrasi havarisi kesilenler yok.. Hiçbirinin öncelikleri halktan yana değiL.Yarın Türkiye demokrasiden yana olan bir iktidarla 2000'li yılları kucaklayacaktır. SHP insanların ezilmediği, kimsenin kimseyi sömürmediği, emeğin hakkını aldıği,bilginin değer bulduğu, özgürlük- eşitlik- dayanışma içinde herkesin yeteneklerini alabildi- ğine geliştirdiği,etnik aynm ve mezhep,din,dil farkı gözet- meyen bir düzen için geliyor! SHP demokrasinin yerleş- tirildîği, kökleştirildiği yeni bir Türkiye için geliyor. Halka sevgiyle, anlayışla yaklaşan bir devlet için geliyor. Vicdan özgürlüğünü ve laikliği sağlamak için geliyor. Alevi Sünni demeden tüm yurttaşları kucaklamak için geliyor. SHP bütün vatandaşlanmızın birlik ve bütünlük içinde, barış içinde, kardeşçe yaşamaları için geliyor. SHP gerçek istikrar, kalıcı iç banş için geliyor. SHP Türkiye'yi Avrupa Topluluğu'nun onurlu, başı dik bir üyesi yapmak için geliyor. Modern teknoloji, güçKi sanayi, hızlı kal- kınma ve temiz bir çevre için geliyor. Dinamik, yaratıa sana- yicîyi desteklemek için geliyor. Sanatçıya daha üretken bir ortam sağlamak, saygınbk kazandırmak için geliyor. SHP çalışan kesimlerin sorunlarını çözmek için geliyor. Mutfaktaki yangını söndürmek için geliyor. SHP işçilerimize, memurlarımıza ve tüm çalışanlarımıza OYLAR SHP'YE! toplu sözleşmeli sendika kurma özgürlüğü sağlamak için geliyor. Emeklilerimize, dul ve yetimlerimize nefes aldırmak için geliyor. Çiftçimizi, köylümüzü, esnafunızı, sanatkarımızı teşviklerle, kredilerle güçlendirmek için geliyor. Kadınlarınuzın iş hayatında ve her yerde erkeklerin yarar- landığı tüm haklardan özgürce yararlanmalan için geliyor. Gençlerin gençliklerini özgürce yaşamaları için geliyor. Öğrencilerimizl sevgiyle kucaklamak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için geliyor. SHP özürlü yurttaşlanmıza yeniden yaşama sevinci kazandırmak için geliyor. SHP, çağdaş progratmyla, dinamik, deneyinüi kadrola- rtylageüyar. Dünyada sosyaldemokratlartn ortak simgesi olangüUi Türkiye de de açtırmak için geliyor. SHP daha, çok daha iyi yaşatnantz için geliyor. ONURLU SAĞLIKLI VARLIKLI TÜRKİYE İÇİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog