Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 EKİM 1991 CUMHURİYET/15 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bûrosu BENZETME Yüzme çeşitleri Türk-lş'ın seçımdekı tavrını net olarak açıklamayı gecıktırmesı, bazı sendıkalarda tepkıyle karşılandı Bunlardan bırı de Harb-lş Genel Başkanı Kenan Durukan. "ANAP'a oy yok" dıyen Durukan, Türk-lş'ın tavrıyla ılgılı şu benzetmeyı yaptı "8 yıldır bekledık 80 çeşıt yuzm« bılen, derenın kenarına gelındığınde yüzmeyı unutursa ayıptır Türk-lş de yüzmeyı unuttuğunu söylerse ayıplanm " DOGRU YOL Atatürk'ün Çankayası ve bir kadın aday DYP Ankara 1 bölge adayı Mujgan Derıcioğlu, "Atatürk'ün Çankayası'ndan bır kadının TBMM'ye gırmesını" güvenceye alma uğraşı verıyor Bu ugraşındakı yardımcılan da yüzü aşkın kadından oluşan gönulluler ordusu kapı kapı dolaşıp uçuncü sıradakı Derıcioğlu nunen fazla tercıhlı oyu almasına çalışıyorlar Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nda uzun yıllar Kız Teknık Öğretım Genel Mudürlüğü ve Musteşar Yardımcılığı Bonn Büyukelçılığımızde de Eğıtım Başmuşavırlığı yapmış Derıcioğlu, kendınden haylı emın 'TBMM'de kadının ve gençlığın sesı olacağım Turkıyedehalkeğıtımının başlangıçtakı hızını yemden kazanması da baş hedefım " Derıcioğlu Çankayada ozellıkle ogretmen kokenlı seçmenlerden oy beklıyor Geleneksel olarak CHP-SHP eğılımlı olan bır kıtleden ne kadar oy çekebıleceğı ıse merak konusu RÖNESANS ÇIKTI ! ALDINIZ DIKKAT! • Dünya Büyük Mason Kurultayı ve Türkiye hak- kında alınan kararlarm belgeleri ve fotoğraflar. • Rus ıhtılalınden bır hafta once Sımon Perez nıçın Turkıye'ye geldı9 Rus heyetıyle ne gorüştu? • İsrail'in değiştirilmiş Tevrat ayetlerine dayana- rak yaptığı katliamlar. • Masonluğun "Çekıç Guç"u kımın kafasına ınecek9 • Atatürk'ün ideali "Türk Birllği" gerçekleşiyor. • Adnan Menderes'ın ınfaz kararını veren masonlar • Türkiye İsrail'in hedefledigl kutsal topraklar içinde. • Sıyonızmın Turkıye'deki gızlı örgutlerı • Turkıyedekı mason localarının gızlı faalıyetlennın fo- toğrafları • Masonluğun karanlık yüzü: Büyü. Adnan Oktar: "Atatürkfû faaliyet- lere devam ediyoruz." RONKSANS ÇIKTI! OKl VIAI)AN OY V KRMKYİV. DUYURU 5. ULUSLARARASI ŞARAP YARIŞMASI SONUÇLARI TEKEL ŞARAPLARI: Buzbag Kımun Sek (1990) BÜYÜK ALTIN, Buzbag Kınnızı Sek (1989) GÜMÜŞ, BuzbaJ Kırmın Sek (1988) GÜMÜŞ, Çubuk Beyaz Sek (1989) GÜMÜŞ, Çubuk Kırmızı Sek (1990) GÜMUŞ, Çubuk Beyaz Sek (1990) GÜMÜŞ, Güneybag Kırmızı Sek (1990) GLMÜŞ, Güzbaj Pembe Sek (1990) GÜMÜŞ, Cuze! Marmara Beyaz Sek (1990) GÜMÜŞ, Hosbağ Kırmızı Sek (1990) GÜMÜŞ, îznur Kırmızı Sek (1990) GUMLŞ Trakya Beyaz Sek (1990) GLMÜŞ, Barboros Beyaz Sek (1989) ŞEREF DİPLOMAS1, Barboros Beyaz Sek (1988) ŞEREF DİPLOMASI, Gune>bağ Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl Günevbağ Kırtmn Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASI, Güzel Marmara Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Güzelbag Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Hoşbag Kırmın Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl, Hoşbag Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASI, tzmır Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Kalebağ Beyaz Sek 0990) ŞEREF DtPLOMASI, Narbağ Beyaz'rarı Tath (1988) ŞEREF DtPLOMASl, Narbag Beyaz Varı Tatlı (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Narbag Beyaz Dömısek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Trakya Beyaz Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASI, Trakya Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Trakya Kırmızı Sek (1990) ŞEREF DİPLOMASI, Ürgüp Beyaz Sek (1990) ŞEREF DİPLOMASI, Kalebag Kırmızı Sek (1990) ELİMİNE, ATATtRK ORMAN ÇtFTLİGt ŞARAP FABRIKASL Anka ra Şarabı Kırmızı Sek (1986) BÜYÜK ALTIN. Boğa Kanı Kırmızı Sek (198^) ALTLN MADALYA, Kılıs Şarabı Kırmızı Sek (1988) ALTIN MADALYA, Ankara Şarabı Beyaz Sek (1989) GÜMÜŞ MADALYA, -Vnkara Şarabı Kırmızı Sek (1989) GÜMÜŞ MADALYA, Ankara Altını Bevaz Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Çıftlık Alum Beyaz Sek (1988) YAR1ŞMAYA KATILIM DtPLOMASI, DİMES GIDA SANAYt TİC LTD ŞTt Karmen Kırmızı Sek (1987) GUMUŞ Dörınal Beyaz Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Vadı Beyaz Yan Tatlı (1990) ŞEREF DtPLOMASl, DOLUCA BAGCILIK VE ŞARAPÇILIK A.Ş.. Doluca Rıeslıng Beyaz Dömısek (1990) ALTIN MADALYA, Antık Bevaz Sek (1988) GLMLŞ MADALYA. \ntık Kırmızı Sek (1987) GÜMLŞ MADALYA, Doluca Dömısek Beyaz Yan Tatlı (1990ı GUMUŞ Nevsah/88 Bevaz Sek (1988) Gl/MÜŞ, \ ılla Neva Beyaz Sek (1988) GUMTJŞ, Vılla Roze Pembe Sek (1990) GLMUŞ, Antık Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DİPLOMASI, Moskado Dömısek Bevaz Domısek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Moskado Sek Beyaz Sek Arotn (1989) ŞEREF DİPLOMASI Nevşah Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI. Vılla Doluca Kırmızı Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Vılla Neva Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASI, V ılla Doluca Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, DUYTRGA1N BAGC1LIK VE ŞARAPÇILIK tŞL. Algan Bevaz Sek (1990) GUMLŞ, Algan Kırmızı Sek (1990) GUMLŞ, Avanos Bevaz Sek (1990) GUMLŞ Kocabag Beyaz Sek (1990) GÜMLŞ, Kocabag Kırmızı Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Avanos Kırmızı Sek (1990) ŞEREF DtPLOMA- SI, ESENTEPE ŞARAPLARI KOLL. ŞTt Golden Nobel Kirmızı Sek (1989) ALTIN, Golden Nobel Kırmızı Sek (1988) ALTIN, Kabare Beyaz Sek (1988) \LT1N, Golden Nobel Beyaz Dûmısek (1990) ALTIN, Bnierce Kınmzı Sek (1990) GÜMÜŞ, Beylerce Beyaz Sek (1990) GÜML'Ş, Golden Nobel Pembe Sek (1990) GUMUŞ, Golden Nobel Beyaz Sek (1989) GÜMLŞ, Golden Nobel Kırmızı Sek (1990) GÜMÜŞ, Hasret Gecelen Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Hasret Gecelerı Pembe Sek (1990) GLMUŞ, Kabare Beyaz Sek (1990) GLMLŞ, Kabare Kırmızı Sek (1990) GÜMÜŞ, Kabare Beyaz Sek (1990) GÜMLŞ, Kabare Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Kabare Kırmın Sek (1989) GLMUŞ, Kabare Beyaz Sek (1989) GÜMÜŞ, Kabare Kırmızı Sek (1988) GUMÜŞ, Golden Nobel B<!yaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Hasret Gecelen Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, FEVZt TOKAT VE KARDEŞLERİ KOLL. ŞTİ Pamukkale Beyaz Sek (1989) Gl MÜŞ, Pamukkale Kırmı a Sek (1987) GÜMÜŞ, Pamukkale Anfora Kırmızı Sek (1986) GLMLŞ Örnek Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl, Örnek Beyaz Sek (1988) ŞEREF DtPLO- MASI, KARDEŞLER ŞARAP lŞLETMESt Mavı Ko> kırmızı Sek (1984) GUMtŞ, Mavı Koy Pembe Sek (1990) ELtMİNE. Mavı Kov Kınnızı Sek (1981) YARIŞ- MAYA KATILIM DtPLOMASl, KAVAKLIDERE ŞARAPLARI A.Ş_ Altm KöpOk Köpüklü Sek (1990) BÜYÜK ALTIN, 1975 Kırmızı Kırmızı Sek (1975) ALTIN, 1976 Kırmızı Kırmızı Sek (1976) ALTTP», 1979 Bevaz Beyaz Sek (1979 ALTIN, 1988 Kırmızı Kırmızı Sek (1988) ALTIN, 1970 Kırmızı Kırmızı Sek (1970) ALTIN, Efsane Beyaz Sek (1990) ALTIN, tncıdamlası Köpüklu Sek (1990) ALTIN, Yıkut Kırmızı Sek (1990) ALTIN, 1975 Beyaz Beyaz Sek (1975) GÜMÜŞ, 1976 Beyaz Beyaz Sek (1976) GÜMÜŞ, 1980 Beyaz Bevaz Sek (1980) GÜMÜŞ, Çankaya Beyaz Sek (1990) GÜMÜŞ, Çankaya Bevaz Sek (1989) GÜMÜŞ, Çankaya Beyaz Sek (1987) GÜMUŞ, Efsane 89 Beyaz Sek (J989) GUMÜŞ, Kavak Beyaz Sek (1990) GUMÜŞ, Kımız Beyaz Yan Tatlı (1990) GÜMÜŞ, Lal Pembe Sek (1990) GÜMÜŞ, Muscat B<r>az Sek Arom (1990) GUMLŞ özel Bevaz 89 Beyaz Sek (1989) GLMUŞ, Ozel Kırmızı 89 Kırmızı Sek (1989) GÜMLŞ, Pembe Köpük Köpuklü Sek (1990) GLMUŞ, Pnmeur Beyaz Sek (1990) GLMUŞ, Prımeur Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Rosato Pembe Yan Tatb (1990) GLMLŞ, Selecııon 60 Yü Kırmızı Sek (1988) GLMLŞ, Selectıon 86 Beyaz Sek (1986) GUMUŞ, Selectıon 87 Beyaz Sek (198"r ) GUMUŞ, Selecııon 87 Kırmızı Sek (m~>) GUMUŞ, Selectıon 88 Beyaz Sek (1988) GUMUŞ, Selectıon 88 Kırmızı Sek (1988) GÜMÜŞ, Sultanıye Beyaz Tatlı (1990) GÜMLŞ, Yakut Kırmızı Sek (1988) GLMLŞ, 60 Yıl Selectıon Beyaz Sek (1988) ŞEREF DİPLOMAS1, Tatlı Kırmızı Alkol Katılmış Tath (1990) ŞEREF DtPLOMASl. Tatlısert Alkol Kaulmış Tatlı (1990) ŞEREF DtPLOMASl, KL- LÜP GIDA VE Ş\R\PÇILIK SAN LTD. ŞTİ DolçeMta Beyaz Sek (1990) GÜMÜŞ, Dolcevıta Kırmızı Sek (1989) GÜMÜŞ, özel Rezerv Kırmızı Sek (1989) GÜ- MUŞ özel Rezer\ Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, KUP ŞARAP FABRİKAS1 Kup Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, San Asma Beyaz Sek (1985) ŞEREF DtPLOM *SI, KLTMAN GIDA SANAVİİVE TİC A.Ş Kutman Beyaz Sek (1990) BUYÜK \LT1N Fevzı Kutman Beyaz Sek (1990) GÜMUŞ Fe%zı Kut man Kırmızı Sek (1990) GLMLŞ, Kutman Kırmızı Sek (1990) GLMÜŞ Fevzı Kutman Pembe Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Feva Kutman Senullon Kırmızı Sek (1980) ŞEREF DtPLOMASI Fevzı Kutman Semıllon Beyaz Sek (1980) ŞEREF DtPLOMASl, Kutman Pembe Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Kutman Reser ve Beyaz Sek (1990)ŞEREF DİPLOMASI, Kutman Reserve Kırmızı Sek (1990) ELİMtNE MELEN ŞARAPÇILIK tŞLETMESİ Melen Kırmızı Sek (1988) GÜ- MÜŞ, Melen Bevaz Sek (1988) GLMLŞ, Kılım Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl, Kılım Beyaz Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl, OSMAN LATİF ARAL BAGCILIK VE ŞARAPÇILIK Pera Kırmızı Sek (1989) GUMLŞ Tuma Pembe Sek (1989) GLMtŞ Turna Kırmızı Sek (1989) GUMUŞ, Pera Pembe Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, Pera Beyaz Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl Turna Beyaz Sek (1989) ŞEREF DİPLOM\SI, SE\JLE\ SANAYt A.Ş. Agora Bevaz Domısek (1990) GLMLŞ, Agora Kırmızı Sek (1990) GLMLŞ, Agora Bevaz Sek (1990) GUMUŞ. Altıntepe Beyaz Sek (1989) GUMLŞ, Evın Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Güner Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Telhbağ Beyaz Sek (1989) GUMÜŞ, Telhbağ Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ, Altıntepe Pembe Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Akmtepe Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASl, E\m Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Evın Pembe Sek (1990) ŞEREF DİPLOMASI, Sevüen Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Sevılen Mrmızı Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl SEZER ŞARAP İŞLETMESİ: Kavafcros Kırmızı Sek (1988) GUMUŞ. Kavaieros Karbondıoktsıtlı Dıfer (,1990) ŞEREF DtPLOMASI Sezer Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASl, TASKOBtRIİK Derdalan Pembe Sek (1990) GÜMÜŞ, Emır Beyaz Sek (1988) GUMUŞ, Genezın Bevaz Sek (1986) GUMUŞ, Sedef Beyaz Sek (1986) GÜMÜŞ, Venesa Beyaz Sek (1986) GÜMUŞ, Derdalan Beyaz Sek (1985) ŞEREF DtPLOM\SI, Göreme Kırmızı Sek (1984) ŞEREF DİPLOMASI, Sedır Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DİPLOMASI, YAZGAN ŞARAPÇILIK SAN VE TİC A.Ş. Efes Guneşı Beyaz Sek (1990) GUMLŞ, Efes Guneşı Kırmızı Sek (1990) GLMUŞ, Efes Güneşı Classıc Beyaz Sek (1990) GUMLŞ, Efes Guneşı Classıc Kırmızı Sek (1989) GLMLŞ. Efes Guneşı Özel Rezen Beyaz Sek (1990) GUMÜŞ, Efes Güneşı Rezerv Beyaz Sek (1988) GÜMÜŞ, Pagos Kırmın Sek (1989) GÜMÜŞ, Efes Güneşı Özel Rezerv Kırmızı Sek (1989) ŞEREF DtPLOMASI, Efes Guneşı Rezerv Kırmın Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASI, Pagos Beyaz Sek (1990) ŞEREF DİPLO- MASI, WI\ZERGENOSSENSCHAFT THUNGERSHEIM EG (ALMANYA) Rulaender Beyaz Tath (1988) BUYUK ALTIN, WEINGUT JOHANMSHOF We ıngut Johannıshof Beyaz Dömısek (1989) ALTTN V.EINGUT SCHAMDRT ML HLE Geısenheıme Klauservveg Bevaz Tatlı (19"1) ALTIV, WYNDHAM ESTATE WINES (AVUSTRALYA) Oak Cask Beyaz Dömısek (1989) BUYUK ALTIN, Bın 222 Beyaz Dömısek (1989) ALTIN, Bm 555 Kırmızı Dıger (1989) ALTIN, Bın Tr-2 Beyaz Yan Tatlı (1991) ALTIN, Lısa Semıllon Köpuklü Sek (1988) ALTIN, Oak Cask Beyaz Dömısek (1983) ALTIN, Oak Fıeld Kırmızı Dığe- (1988) ALTIN, Bın 333 Kırmızı Dığer (1989) GÜMÜŞ, Bın 444 Kırmızı Dığer (1989) GÜMUŞ, Bın 444 Kırmın Dığer (1985) GLMLŞ, Bın 777 Beyaz Dömısek Arom (1990) GU- MÜŞ, Chabhs Superıor Beyaz Sek (1990) GLMLŞ SSB Beyaz Sek Arom (1990) GÜMUŞ, Verdelho Beyaz Sek-Arom (1991) GÜMUŞ, Auslese Beyaz Tath (1981) ŞEREF DİPLOMASI GAMZA PLEVEN (BLLGARİSTAN) Cabernet Sauvıgnon Lozıtza Kırmızı Sek (1987) ALTIN, Pleven Cebernel Sauvıgnon Kırmızı Sek (1988) ALTIN INSTTTUT DE VrTICL LTLRE ET D OENOLOGIE. Kaberne Sovıgnon Kırmızı Sek (1990) ALTIN, Apentıf Morelo Aromatıze Tatlı (1990) ŞEREF DtPLOMASl, DLBINA FRANTISEK (ÇEKOSLOVAKYA) Sauvıgnon Beyaz Sek Aromatıze (1989) \LTIN, SKOLSKY M\JETOK SPOS Rulandske Bıele Beyaz Dömısek (1990) ALTIN, Vılasskv Rızlıng Bevaz Sek (1990) ALTIN DROZDIK JOZSEF Müller Thurgau Beyaz Sek (1990) GUMLŞ, Rulanske Bıele Beyaz Sek (1990) GÜMUŞ, STAMSLAV KOVAC Burgunske Bıele Beyaz Sek (1990) GUMÜŞ, Palava Beyaz Sek (1990) GUMLŞ, BATHO HUBERT Fetesca Regala Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, ZDENEK NEMECEK. Zwetgeltrebe Kırmın Sek (1988) ELİMİNE, BRATKO T1BOR Rızlıng Taltanskv Beyaz Sek (1990) ELI- MBVE, BOURGEON RENE (FRANSA) Bourgogne Cote Chalonnaıse Kırmızı Sek (1990) GÜMLŞ, Gıvrv Kırmızı Sek (1990) GUMUŞ MCKY MANDARD Touraıne Bevaz Sek Arom (1990) GLMUŞ, Touraıne Kırmın Sek (1990) ŞEREF DİPLOMASI, BARKHAM MANOR VINEYARD (İNGİLTERE) Barkham Manor Beyaz Yan Tatlı (1989) ALTIN, Barkham Manor Bacchus Beyaz Sek (1990) ALTIN FERM1N AYUSO ROIG (İSPAN**) Estola Aıren Beyaz Sek (1990) ALTIN, EstoU Cenabel Kırmın Sek (1985) ALTIN, Vma Q Aıren Beyaz Sek (1990) ALTBS INGENTEUR SCHULE (İSVİÇRE) Pmot Noır Kırmızı Sek (1990) ALTIN, J. BULLIARD-KOOP Chasselas Beyaz Sek (1990) ALTIN, Pınot Grıs Beyaz Sek Arom (1990) GUMUŞ, OBST l ND VVETNBAL GENOSSENSCHAFT Pınot Noır Kırmızı Sek (1990) GLMVŞ, EIDGENOSSISCHE FORSCHLNGS\NSTALT Pınot Noır Kırmın Sek (1990) ŞEREF DİPLOMASI, J BULLIARD-KOOP Pmot Noır Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASI MISSION HILL VINEYARDS (KANADA) Cabernet Sauvıgnon Kırmın Dıger BUYUK ALTIN, Bm 33 Chardon nay Beyaz Dömısek (1989) ALTIN Bm 77 Chardonnav Bevaz Dömısek (1989) ALTIN Bın 94 Chenın Blanc Beyaz Yan Tatlı (1989) ALTIN, Merlot Kırmızı Sek (1988) Alüo Muscat of Alexsandna Beyaz Tatlı Arom (1988) 4.LTIN, Optıma Batrytıs Beyaz Tatlı Arom (1989) ALTIN, Semıllon Beyaz Dömısek (1989) ALTIN, Chasselas Beyaz Yan Tatlı (1989) GLMUŞ, Gemurztramuıer Beyaz Yan Tatlı Arom (1989) GLMÜŞ, Johannısberg Rıeslıng Beyaz Domısek (1989) GUMLŞ, Late Harvest Rıeslıng Beyaz Tatlı (1989) GUMUŞ, Port Alkol Katılmış Tath (1990) GÜMÜŞ, Sherry Alkol Katılmış Sek (1990) GUMLŞ, MISSION RIDGE CELLARS Chenın Blanc Beyaz Yan Tatlı (1990) ALTIN, Marachal Foch Org Kırmın Dığer (1990) ALTIN, Rıeslıng Beyaz Dömısek (1990) GLMLŞ, Verdelet Rıeslıng Org Beyaz Dömısek (1990) GUMUŞ, SemıUon Chardonnav Bevaz Dömısek (1990) ŞEREF DİPLOMASI IZS\KI ALLAMI GAZDASAG (MACARtSTAN)- Cladıus Caesar Brut Köpuklü Dömısek (1989) ALTIN Claudıus Caesar Demı Deux Döpüklü Dömısek (1989) ALTIN, Claudıus Demı Sek Köpuklü Dömısek (1989) ALTIN, Rajna Rızlıng Beyaz Sek (1990) ALTIN, SOCIEDADE AGRICOLA DE VALE DE FORNOS LDA (PORTEKİZ). Quınta Vale de Fornos Kırmızı Sek (1989) AL- TfiN, Cabarnet Sauvıgnon Kırmın Sek (1989) GUMUŞ, Ouınta Vak De Fornos Kırmızı Sek (1987) GL ML Ş, SOCIEDADE VINICOLA LLSITANA SA. Dao Kırmın Dıger (1986) GUMUŞ, Ouınta De Santa Marta Beyaz Dömısek (1988) ŞEREF DtPLOMASI, MINISTERLL AGRICULTURI SIALMENTATIEI (ROMANVA) Cabenıet Sauvıgnon Kırmızı Sek (1988) BUYUK ALTES, Chardonnay Beyaz Tatb (1972) BUYÜK ALTIN, Chardonnay Beyaz Tatb (1988) BÜYÜK ALTIN Muscat Ottonel Bevaz Tatlı Arom (19""]) BUYÜK ALTIN, Cabernet Sauvıgnon Kırmın Sek (1983) ALTIN, Cabernet Sauvıgnon Kırmın Sek (1984) ALTIN, Muskat Ottonel Beyaz Yan Tatlı Arom (1988) ALTIN Pmot Grıs Beyaz Tatlı (1976) ALTIN, Pmot Gns Beyaz Tatlı (1971) ALTTN, Busuıoaca Alkol Katılmış Tath (1982) GUMÜŞ. Chardonnay Beyaz Tatlı (1974) GLMUŞ, Merloı Kırmızı Sek (1988) GLMLŞ, Pınot Noır Kırmızı Sek (1987) GUMUŞ, Pmot Noır Kırmızı Sek (1990) GLMLŞ Souvıgnon Bevaz Sek (1988) GLMUŞ, BOLGRADSKIV VINO BELICESKI ZAVOD (SOV YETLER BİRLİGt) Bolgradskoe Geseyme Desert Dömısek (1989) GU- MtlŞ, Oksamıt Ukrajnı Kırmın Sek (1989) GUMLŞ, Tramıner Beyaz Sek Arom (1989) GUMUŞ, Perbna Stepu Beyaz Sek (1989) YARIŞMAYA KATILIM DtPLO- MASI, DACHIE FENIX MINSELCHOZPROD Gratıeshıt Beyaz Tath (1988) BUYUK ALTIN, Muskat Beyaz Tath-Arom (1988) BÜYUK ALTIN, Caberne Kırmızı Sek (1990) ALTIN, Ceadır Zunge Alkol Katılmış Tatlı (1987) ALTIN, Codru Kırmın Sek (1987) ALTIN Crıkovskoe Otbornoe Crasnoe Kırmın Sek (1983) ALTIN, Nectar Alkol Katılmış Tatlı (198~)ALTIN, Sherrv Desertnıf Deset Tatlı (1986) ALTIN Taraclıa Kırmın Sek (1990) ALTIN, Alıgote Beyaz Sek (1987) GÜMÜŞ, Aurtu Beyaz Tatlı (1987) GLMUŞ, Buket Moldavu Belıf Aromatıze Tatlı (1989) GÜMLŞ, Buket Moldavu Grasnıe Aromatıze Tath (1989) GtMÜŞ, Chumaı Kırmın Dıger (1987) GtMUŞ, Codru Kırmın Sek (1986) GtMUŞ, Moldavskoe Otbornoe Beloe Bevaz Sek (1987) GUMLŞ, Negnı De Purkan Kırmızı Sek (1987) GUMÜŞ, Orhet Alkol Katıhnış Dömısek (1989) GÜMUŞ, Rızlıng Bevaz Sek (1989) GUMUŞ, Sherrv Crepkıf desert Tatlı (1983) GUMLŞ, Sherry Moldova Desert Dömısek (1986) GÜMÜŞ, Caberne kırmızı Sek (1987) ŞEREF DtPLOMASl, Codmnnscoe Ignstoe Crasnoe Köpuklü Yarı Tatlı (1988) ŞEREF DtPLOMASI, Cnkovskoe Igrıstoe Cnunoe Köpuklü Yan Tatlı (1990) ŞEREF DtPLOMASI, Dumbrava Cozushna Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl Fetıyasko Beyaz Sek (1987) ŞEREF DİPLO- MASI, Mıleshıskoe Beyaz Sek (1987) ŞEREF DtPLOMASl, Pıno Beyaz Sek (1988) ŞEREF DtPLOMASI, Rcaclıelı Beyaz Sek (1990) ŞEREF DtPLOMASl, Roma neshıt Kırmızı Sek (1988) ŞEREF DİPLOMASI Sosestscoe Igrıstoe Suhoe Col Köpuklü Domısek (1985) ŞEREF DtPLOMASl, Trandafırul Moldoveı Pembe Tatlı (1986) ŞEREF DtPLOMASI, VINO B1ZELJSKO BREZICE' (VLGOSLAVYA)- Modra Frankınja Kırmın Sek (1990) GUMLŞ, Laskı Rızhng Izbor Beyaz Yan TAtlı (1990) GLMLŞ, Portos Alkol Kauhnış Dömısek (1990) GUMÜŞ, Sauvıgnon Jagondı Izbor Beyaz Yan Taıh (1990) GÜMUŞ, Sauvıgnon Beyaz Dömısek (1990) ŞEREF DtPLOMASl TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MUDÜRLÜĞÜ KİM KİME DUM DUMA BEHlç Ak PİKNtK PtYALE MADRA HIZU GAZETECİ \ECDET ILtC KEZ ICAVĞA5IZ, KUFURSOİ BtH SEÇIM 6OROYO RU2 UCUZ Oe*VA60J|WN >fe(?ım OAUA UV6AR TARTıŞMANIM ALMAS1 NE GOZEL 'FAifVöT DWE WLOl)CLE(?!M\Z USTUME 3ASA. 8A5A OEA\0KCA5t aZLE/ML££l/iAiZl 0IL6 GETıRlYO (CEMOINI FEA1IN\ST EM A1UMAFA2AKAR PA.RT1LER1N ftl£ ÇOSO&Ş TALEPLE£ı OlLLENDlt?ER£X LARl 4F 5o'7teTT|Ğlr*Z BU LAFL«kJ?l ONLARA lM &J MEMLEKcT,* AİDIH KlZILClK $ER6eT. IÇTı ŞONCA 7AMAN., ' ^AK* PE6IL, *A7eTW yHZfiül' Ş Vt TeŞSKKv&Eg EMRE HOC^ ve UOC4 S A r 0 Y A û AĞAÇ YAŞKEN EĞÎIİR KEMAL GÖKHAH GÜRSES ^ da san3 rney p 1Ş1 bo duda^mın da +urma İ desen,ıcJâl'ı de sana da vuRuldum ~ı_ GARFIELD JM DAVIS ÇOK ^Ey VAR DOIODR IfHlin '•ı'T^'lrV.^ r. rTABİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKA1V Ç OLDU6LWU 81U- VDRUM. 19 Ekim 1940'h, Alman V2 le çtkmada* once., Dr Gddİ (soldakı), / ONCU ROKETCILERDEN.. 1839'PA SÜGUN, AMeencALi ftosEgr soooAeo, A/OT GBL£C£ĞIN KOK£TL£fiirL£ IL6IU Dü- ^zMişr/ 17- yA&uc**u GODDABO, O ZAAAAN* DF&IN HAVAl F/Ç&TEV ÖTBY6 6e- ÇEMEMlf OLAN fZOZETLSe. UZe0MP€ C/PDİ e S£APĞ kS YÜZYIUN oemsiHDAN SONEA KUL- LANtLACAIC OLAN "mçr/ra eOKEr" UYGüLA - KAASIMA gl£ ÖeA/e-VfcTV Bu fiA&KA ÇOCUK, OAN, &OK£TÇIUĞIM OtJCÛLEISttJDEN PURUMUHA GEL£CE*rr. GOPPAieP, 1926 DA (LJZ SM YAKIT1LI fSOKEriUI TAMAMLAMIŞ, SüNU ÇCK PAHA GEUÇMtŞ MOPELLES tZLEMıfrt Merhum Op Dr Lutfullah Erdıkmen ıle Ruhat Erdıkmen'ın oğMu, merhum Dr Celal Sırmalı ve Sedat Sırrnairnın damadı, merhum Emcet Erdıkmen, Mubahat Tarlan Mufahhar Tınç'ın kardeşlerı, Lamıa Erdıkmen'ın sevgılı ve kıymetlı eşı, Selım Erdıkmen ıle Ruhat Yavuz'un babaları, Kariep Yavuz'un kayınpeden, Cemal Tarla ve Dr Rıfat Tınç'm kayınbıraden, Yağmur Yavuz ve Yaprak Yavuz'un sevgılı dedelerı, LOtfü Tınç, Feraı Tınç, Aynur Tarlan, Zeynep Oüler ve Kale Güler'ın dayıları, Mehmet ve Mustafa Tınç'ın büjfukdayüarı YARGITAY EMEKLİ BAŞSAVCI YARDIMCILARINDAN GUZİDE HLKUKÇU HASANFİKRET ERDIKMEN 16 10 1991 tanhınde vefat etmıştır Merhumun cenazesı 19 Ekım 1991 Cumartesı gunü Kadıküy Soğütluçeşme Camıı nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet'te toprağa venlecektır Merhuma Tann'dan rahmet, kederlı akraba ve yakınlanna başsağlığı ve sabi' Jılenz AİLESİ RESMi TARİH SİVİLARAYIŞ RÖPORTAJ RUŞENÇAKIR.HIDIRGÖKTAŞ SOSYAL DEMOKRATLARIN IDEOLOJI VE POLİTİKASI ÜZERİNE KONUŞMALAR Aydın Güven Gürkon • Murot Konayolçm • llkay Sunar • Korel Goymen • Şukru Sina Gurel • Emre KongarS Haluk Özdalga • A Savaş Akat • Ercan Karakaş • Ishak Alaton • Yakup Kepenek • Şahin Alpay • Ehuğrul Günay /% sivahbeyax JT METIS GUNCEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog