Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

19 EKİM 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 DÖVİZ KURLARI 19 EKİM 1991 Dovmn Onsı 1 ABC Doları 1 AJman Markı 1 Avustnlya Doları 1 Avusturya Ş * » 1 Belçia Ftangı 1 Danınarta Kronu 1 finMartckası 1 Ffanse Frangı 1 Hofaıda FlOfmı 1 Ispanyol Pezetas 1 bveç Kronu 1 IsnçnFfangı 100 Myan ürgJı 1 JaponYan 1 KanaâaDobn 1 Nocvtç Kronu 1 SterSn 1 S AnbEtan Rıyalı DÖVIZ Al* 4878 22 288141 3894 77 409 85 140 02 748 25 1171 24 845 67 2558 06 45 80 79127 3296 32 385 57 37 60 4324 66 736 44 8395 91 1300 75 D6vız Sahş 4888 00 2887 18 3902 58 410 67 140 30 749 75 1173 59 847 36 2563 19 45 39 792 86 3302 93 386 34 37 68 4333 33 737 92 8412 74 1303 36 Efetrtıf AJış 4873 34 2878 53 3836 35 409 44 138 62 74077 1159 53 844 82 2555 50 44 88 783 36 3293 02 38171 37 04 4259 79 729 06 8387 51 1281 24 EfeKtrf Sabş 4902 66 2895 84 3914 29 41190 140 72 752 00 1177 11 849 90 2570 88 46 03 795 24 3312 84 387 50 37 79 4346 33 74013 8437 98 1307 27 $ 1 6 9 3 0 Alman Markı % 1 2525 Avusl Doün $ 11 9025 Avus Şıbnı $ 34 8388 8e! Frangı i 6 5195 Dar> Kronu S 4 1649 Fın Mamkası $ 5 7685 Fran Frangı $ 1 9069 Hol Ftonro $ 106 52 Isp Pezetası J 6 1650 tsveç Kronu S 1 4798 bv Frangı $ 1265 20 Ital Lıretı i 129 73 Japon Yenı $ 1 1280 Kanada Ool J 6 6240 Norvcç Kr £ 1 7211 ABO Oobn i 3 7503 Suudı Rıyalı SERBEST PİYASADA DÜN DÖVİZ-ALT1N ABODotan Alman Marta Isvıçre Frangı Hotanöa Ftonm IngUiz S M H Franse Frangı 100! üretı Ataş 4960 2940 3320 2575 8475 855 390 Sabş 4990 2950 3335 2585 852S 865 395 SAratHStan Rıyalı Avusturya Şılını Cumhunyet Reşat 24ayarkflp« 22 ayar M u * 900 ayar gûmûş Akş • 1300 415 382 000 395 000 57 800 52 000 Satış 1315 420 387 000 410 000 58 000 57 000 720 RflRCABORSA H a c m i : 75.717.645.02S Mlktarn 27.237.0U Hrtttı ul*mı,ı şfcK 2655 06 2628 52 2128 15 2096 70 Saaatf 2964 76 2940 94 M M * M * | Anattı &m MkTütnn fertmod I Uour Ptston jjmrlJÇ MtHDtfng NMTunan 0O Obn Ie*s8 (ftmfca PKPraSo Pmr Entegre Et IW* TGncıtB J U Ûocsıose ansüpan 1960 3800 8900 «M 1000 2450 57O0 1300 1400 tiM 2200 an «500 21M 4150 2750 775 17500 ım 1800 7M 6000 «150 1200 »500 2M0 8000 w 1600 4250 2000 725 1HH 1300 nm 12SM 2150 525 41M 10000 4000 17M 1500 429 117M 425 m 1100 6300 70000 1300 1350 175 2050 1800 2000 J7M 1700 950 1150 S3O0 6200 3000 U M 3250 1300 135000 1300 975 1200 7500 1600 11M 3050 825 1800 4500 «M» 800 1500 1960 1İSİ 135) 1600 1'50 Buguntaı 1850 3800 I1N 9000 4Mt 975 •mm 2350 1350 1800 MM 2100 » M M9» 4100 2750 77» nm 75» 6000 1200 f» 650 Z3M 27S0 1550 4200 700 177» '300 1H8 1ZH* 500 «•» rm 3200 10250 1MM tsm Z75» 975 1500 ss» tm 450 1I7M 425 «H 1050 1200 1350 M M 175 2000 173 2SM 475 «n 960 3750 8300 5600 3000 1JM 1300 NM m ss 1250 1150 MM 7500 1550 I1M 17M 11M 2900 800 4450 41M 800 1500 1950 1*M 13S1 1550 1050 Buguttu 1900 3800 İ1M 9000 MM 1000 11M 2450 1400 1800 4250 27S0 77S 6100 91M 1200 «M 650 2750 8000 a» 1550 4250 750 1MM 1350 21M 3360 1000 itn I7S MM 1550 MM um 4M 2UM 450 1150 1200 1400 2050 1*M 2«M 500 1000 1JS» 3800 8300 6300 3000 13M 1350 1300 1200 7500 1660 11M 3100 850 4500 42M 800 1500 2050 1600 1200 Bugunku kipans 1900 3800 HH 9000 M M 1000 1400 1800 2100 4150 2750 771 6000 5>M 1200 650 2750 8000 2H» 1550 4200 725 1MM 1300 12M 127M 525 MM MM 3350 10750 Z7M 1000 I7S MM MM 1500 M N 24M 4M 1KM 425 H8 1100 1200 1350 2050 1M8 MM 475 950 3750 «300 5600 3000 m 575 1300 1200 1MM 7500 1600 I1M 18M 11M 2950 «25 800 1500 1950 1600 1200 mttbn 1tM9 İMO 3456 4*900 1500 M4M 19500 Mita 71250 1700880 800 »1472 3000 1122» 1144750 1325 1J1J7İ O M 42500 tM» 71M» 36000 MM» 4845500 500 25i» 5200 4100 124180 1MQ 6550 Z7SM 5Û0 297150 2MM M12» 22250 299047 771M M2M 12700 1M7H tMM 4725B J7M0 29725 15 2600 9000 3t7M »SM 93900 M41M MfM 476*4 1MTO 250 8200 2000 32000 3025 100028 1M» 106620 4O5O0 M7M 500 41900 755» 1M» 1455600 13600 3300 33125 7700 42M» 447550 272S00 En çofcsfc y ı p ü n * 3800 »M 9000 MM 1000 M7M 2400 1400 4150 2750 77» 6000 91M 1200 17» 650 2750 8000 Mt 1550 4J00 725 1175» 1300 13M 1Z7M 500 SM» MM 3250 1*5* 275» 1000 1MS 189» 1500 429 2MM 450 tü 1100 1200 1350 2050 175 950 3750 8300 6200 3000 1: 1350 • M m 59» '300 1200 7500 1600 •1M 17M 119» 2950 825 4500 42N 800 1500 2000 18M 1' 1550 1100 oofi» 1883 3809 31(7 9000 4M9 996 m» 2397 2*547 1380 1800 12*1 2200 Z7M 21M M41 4170 2750 771 6007 t(4t 421M 1200 571 650 24» 2750 8O00 2M8 1550 4207 724 tt847 1304 1179 12841 509 93*4 21M 3269 111] 4*5» 4115 10580 1M11 2544$ 27M 997 MM 174» M14 1508 HTI 2392 4» 20054 442 821 1118 1200 1356 S533 N7 2049 175 t*M 476 17*» 12M 3865 8300 5941 3000 1327 279 997 1295 1197 MtM 7500 1600 t1«4 1777 115» M91 8M8 3002 827 4491 41M 800 1500 1 1; 13t3 1557 1087 YAHRIM FONLARI 18 EKİM 1991 lsmnn'1 I2 taMOR-2 Msatti-1 i •SulAStmFoi Sanrt HSBın-1 Sntttmî YXBY*nnıF YKBStUıF YKBHsaF YKBKnnjF YKBUotF YKBOAMZF YKBMtlF VMFOı-2 \HolFan-3 94137 44Ü09 24705 2OK3 17683 70.470 5B9E1 31H02 28185 1035 60477 49469 23S55 aw 12 289 M.2Sr 2&416 17J29 11BCP 1231 ».732 • 24A1 17263 6575B 52 291 S&7S 52 «3 45391 50976 21Ü39 16.782 16İ64 52337 132J2B 24J3B U721 94256 41775 24736 17 M 70557 6OJH6 31JB2 »216 013 013 012 012 109 a*) on «MOunn Dı^nk U M F» Tuhv Ftm-1 ru6nR»-2 MüaFoıvi W3» -0S4 60562 43538 235» 2M3D 11SB »an 28.464 17J65 11*25 »İ33 2SÜ26 17288 6SJ23 52353 H73? 4S451 51Ü32 52 402 133JS3 245D 14558 014 014 014 172 014 013 a» 015 013 014 014 014 on ac t» oc 013 011 117 015 053 012 0.13 443 FmnsFon-2 Fnansfon-3 F«»ısFav4 HAFgn-1 PjnUcFoı PmkHsse hnpnFon-1 lmpoFon-2 TtOrtFaı SsmeFon DneFoıı 8 Kaknma Faı DemrFon 0MR» Tvkbonk RM MFm Ethr 21735 15.7» 45.466 635711 «1S2 52.114 14575 190552 22585 21390 24.2J1 Û3B1 KJH1 2S332 20377 21708 »911 26423 2O3S0 27720 11252 23.7C «106 21J16 15.W 19.112 20519 2259) »365 19136 «451 KL964 15J66 15.704 ttsn 1S268 21*3 15.766 4S516 S3fi55 «17» 52186 14.594 191773 2270? 28İ30 24123 £400 16.065 26S28 20392 r73b 13937 26436 20361 27722 18.244 21748 iam 21*17 15192 11(35 2(1525 22723 18J87 19.159 1&475 15709 1İ934 15288 031 011 011 014 015 014 013 013 010 014 017 012 015 001 M? 01! ÛO 105 arc sar •m a« 004 014 0K ac 0IB 015 012 0t2 013 au 013 003 1114 (M TAUUİI HSCMİ (Biı TL): 24.004.825 $ayw: 5 18 EKİM 1991 11 21 23 21 I31H1 MTD 150492 96 220192 5129196 b 144125 74 121 84 910 89 127 144125 74121 84 915 89127 66 00 71 99 7126 68 50 90 58 85 43 92 89 90 86 75 85 72 12 77 38 76 06 İ50 0O0 MSOOC 2DX.OOO «000 1 369 1B" 159 360 2- 22158) 1İ47778 ANAP hükümetlerinin 8 yıllık icraatı için sayılar kötü söylüyor Rakamların clili olsa...BİLAL ÇETİN ANKARA — Enflasyonu yüzde 10'lara çekme, işçi ve me- murlara gerçek gelir artışı vaa- diyle 1983 yılında iktidara gelen ANAP hükümetleri döneminde Türkiye, cumhunyet tarihinin en ağır enflasyonunu yaşadı. 1983-91 döneminde tüketici fi- yatlan, yaklaşık 30 kat artış gösterdi. Maaş ve ücretler, 1989 yılına gelinceye kadar surekli olarak enflasyonun gerisinde tu- tuldu. İşçi ucretleri ve memur maaşiannda, sadece son 2 yılda enflasyon oranlanmn ustünde artışlar oldu. 8 yıllık dönem dö- viz ve dış ödemeler açısından, oldukça rahat geçti. Yıllık ihra- cat 5 milyar 728 milyon dolar- dan 14.5 milyon dolara yükse- lirken toplam döviz rezervleri de 27 Eylül 1991'de 10 milyar 946 milyon dolara ulaştı. ANAP'ın iktidara geldiği 1983 yümda yıllık ertalama enf- • Son sekiz yıllık dönemde cumhuriyet tarihinin en ağır enflasyonu yaşandı. Tüketici fiyatlan 30 kat, toptan fiyatlar 25 kat arttı. • Cumhurbaşkanı Ozal'm 1983'teki deyişi ile "kaşıkla verilen maaş ve ücret artışlarını enflasyon kepçeyle geri aldı." • Emisyon 730 milyar liradan 24.5 trilyon liraya çıktı. • İhracat 5.7 milyar dolardan 14.5 milyar dolara, döviz rezervleri de 2.1 milyar dolardan 10.9 milyar dolara yükseldi. • Kamu kesiminin finansman açığının milli gelire oram yüzde 6'lardan, yüzde 12.6'lar düzeyine ulaştı. lasyon oram, toptan eşya fîyat- lanna göre yüzde 30.5, tüketici fiyatlarına göre de yüzde 34.3 duzeyindeydi. ANAP'ın yüzde 10" un altına indırme hedefî ger- çekleşmediği gibi yüzde 50 - yuzde 70 düzeyinde seyreden enflasyon hıanın, bu yıl da tü- ketici fiyatlarına göre yüzde 65-70 civarmda, toptan fiyatla- ra göre de yüzde 57-58 düzeyin- de gerçekkşeceği tahmin edili- yor. Ekonomiyle ilgili temel göster- gelerin 1983-91 dönemindeki ge- lişimi şöyle: BÜyvme: 1983 yıhnda ekono- mik buyume hızı yüzde 3.3 dü- zeyinde gerçekleşmişü. ANAP hükümetleri döneminde ekono rm bir yıl yüksek, ertesi yıl dü- şük temposuyla istikrarsız bir büyume çizgisd izledi. Ancak or- talama buyume hızı yüzde 5'i aştı. 1990 yıhnda yuzde 9,2 dü- zeyinde gerçekleşen ekonomik büyume hızının bu yıl yüzde 2.2 düzeyinde gerçekleşeceği tah- min ediliyor. 1988 yıh sabit fi- yatları ile 1983 yılında 1 milyon 565 bin lira olan kişi başına milli gelir 1990 yıhnda yüzde 25.2'lik artışla 1 rnilyon 960 bin liraya çıktı, bu yıl da 1 milyon 950 bin lira düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Üretilfl: DtE ve Merkez Banka- sı'nca derlenen verilere göre 1983-91 döneminde imalat sa- nayii toplam üretiminde yüzde 68-70 civarmda bir artış gerçek- leşti. Bu dönemde otomobil ve Kutlutaş'a siyasi çözüm mü? Ekonomi Servisi — Kutlutaş'ın bankala- ra 1J trilyona varan borcunu ödemede zor- lanmasıyla gözler Suudi Arabistan'da iş ya- pan Türk muteahhitlerine çevrildi. Türk şir- ketleri yaptıkları işlerden dolayı 70O-S0O milyon dolara varan bir alacak ihtilafına duştüler. Dış müteahhitlere kredi acan ve te- minat mektubu veren bankaları da alacak korkusu saıdı. Bankacüar sorunun ancak siyasi iktidann yardımcı olmasıyla çözüm- lenebileceğini beh'rttiler. Kutlutaş'tan en büyük alacakh durumun- daki iki bankadan biri olan tş Bankası'nın üst duzey bir yetkilisi, "Kutlutaş'ın Suudi Arabistan'dan aiacaklan aedeaiyle sıkışık darumda oldufennu" belirtti Bu ülkeden sadece Kutlutaş'ın değil, iş yapan müteah- hitlerin çoğunun alacakh olduğunu belir- ten yetkili, "Bu sorunu muteahhitler çöze- mez. Siyasi otoritenin de yardımcı olması bmm. Bunun için de girişimier yapüdı. Ala- cagımız var, ama konu abartıldıgı gibi de d " dedi. Kutlutaş'ın Suudi Arabistan'dan alacak miktannın 135 milyon dolar olduğu ve bu alacağının tahsil edilmesi durumunda pro- jenin fınansmanını üstlenen yabancı ban- kalara gideceği beUrtildi. Konuyu yakından izleyen Türldye'nin Cidde Buyukelçisi Yaşar Yakıs ise Cumhu- nyet'e yapüğı açıklamada Türk şirketleri- nin yaptıklan işlerden dolayı Suudı Arabis- tanlı işverenlerden 700-800 milyon dolara varan bir alacak talepleri bulunduğunu söy- ledi. tşveren tarafımn bunun bir kısmınrn hiç olmadığıru savunduğunu, bir kısmımn ise 'görüşülebilir' olarak kabul ettiğini an- latan Yaşar Yakış, iki tarafın anlaşmazhğı- nı şöyle açıkladı: "Arazinin gec teslim edilmesi, şirketlerin işi zamanında bitirememesi gibi nedenler ama, sıkıntılann önemli bir bolıimu muka- velelerdeki aolaşmazlıklardan kavnaklanı- yor. Turk şirketleri mukavelelerdeki mad- deieri Turkiye'dcki mevzuata göre yorum- luyorlar. Buradaki mevzuat ise seriata da- yanıyor ve farklı. " sıvı çelik üretimlerinde önemli sıçramalar gözlendi. 1983 yıhn- da 3 milyon 940 bin ton olan sı- vı çelik uretim miktan 1990'da 9 milyon 413 bin tona, otomo- bil üretimi de 42 bin 500'den 166 bin 2OO'e yükseldi. ûdMKİer Dengesi: 1983-91 dö- nemi döviz ve dış ödemeler açı- sından oldukça rahat geçti. Bu dönemde dış borçlanma olanak- lannın genişlemesinin yanı sıra ihracat, turizm ve işçi dövizi ge- hrlerinde de önemli artışlar sağ- landı. 1983 yıhnda Turkiye'nin yıllık ihracatı 5 milyar 728 mil- yon dolar, ithalatı 9 milyar 235 milyon dolar, cari işlemler dö- viz açığı da 1 milyar 923 milyon dolardı. Turkiye'nin dış borçları top- larm 16 milyar 771 milyon do- lardan 1990 yıhnda 49 milyar 35 milyon dolara yükseldi. Çapraz kurlardaki değişim sonucu dış borç stokunun bu yıl 46-47 mil- yar dolara ineceği bekleniyor. 1983 yıh sonunda 2 milyar 93 milyon dolar olan altın harıç, döviz rezervleri toplamı da 27 Eylül 1991 tarihinde 10 milyar 946 milyon dolara ulaştı. 1983 yıhnda 224 lira olan dolann or- talama yıllık kuru, bu yıl 4.231 lirayı buldu. Bütçe-Kamu Hnaasmanı: Bu yıl, bütçe harcamalarının 126.8 trilyona ulaşacağı, vergi geürleri toplarmmn 76 trilyon 650 mıl- yar lira olacağı, 10 trilyon lira- hk hibe gelirıne rağmen bütçe açığımn da 29 trilyon 450 mil- yar lirayı bulacağı hesaplandı. 1983'te kamu kesiminin toplam finansman açığı milli gelirin yüzde 6'sı duzeyindeydi. Bu oran bu yıl ise hibelerle birlikte yüzde 10.8, hibeler düşuldukten sonra ise yuzde 12.6 duzeyme vardı. Şimdi, "Doğru Orantılı Faiz" daha da çok kazandırıyor. TYT BANK "Doğru Orantılı Faiz" oranlan Vadesiz 1 ayvadeli 3ayvadeH 6 ay vadeli 1 yıl vadeli Mnüyana kadar %10 %60 %73 %74.5 %76 3>r aylık ek gelirtenniz: 6ayvadei 1 yıl vadeli %67 90.100 mlyen ara» %10 %61 %74 %75 %77 %67 %6B 100mNyan«« %10 %62 %75 %75.5 %78 %68 %69 TÛBKhfT TUBİZM YATIRtM ¥• tMŞ TİCAKT •ANKASIA^. TYT MNK Hartsty*: • Cumhunvet Cod 301 HcrtJiye/ISIANBUL 1R 134 51 60 (10 hai) 131 50 27 Y TYTİAHKMunıotmoıUr»: > Nuruosrxın ye C a d 94 Coğaloğlu/ISTANBUL T E L 5 " 2 B 6 i I 4 6 B A N K TYT MNK Kapahçaft: Sardai Beoesten, Sıc 14 Kapc*çai5i/ISTAr *UI- TEL 511 29 91 TYT IANK Ankara: CınnahCod &cxemeSk NCKIT» Bey k Matezı 1/2 KavakKlere'ANKARA TH_ 127 28 70-72 TYT IANK Ankrtyo: Cumhunyet Cod 70^ A ANfTAlVA lîL 18 75 38(4hot) TYTUNKİantt: Cumhonvet Buivtn 87/A Abancdc/IZMiR TEL 13 5 3 M ABD Risk Analiz Servisi'nin değerlendirmesv lâlmaz'a ekonomikriskNEW YORK (Cumhuriyet) — Seçim arifesinde Amerikan Siyasi Risk Analizi Servisi'nin yaptığı değerlendırmeye göre son dönemde ekonomik durum- da bir miktar duzelme olması- na rağmen Mesut Yümaz'ın şan- sının halen düşuk olduğu kay- dedihyor. "Political Risk Servi- ces"in son değerlendirmesinde "son zamanlarda bir miktar du- zelme olmasına rağmen ekono- mik sıkıntılar nedeniyle ANAP'ın bu seçim sonucunda "çoğulcu" (koahsyoncu) bir beklentiden başka seçeneği yok gibi görünüyor. Doğru Yol Par- tisi, ANAP'ın en ciddi rakibi olacak. özellikle geçmişte siya- si olarak bir araya gelememe ne- deniyle asken müdahale korku- sundan ötürü bu iki partinin bir görünüyor. Enflasyon ve artan bütçe açığı, temel endişe konu- su olmaya devam ediyor. Mama- fih cari işlemler açığının yıl so- nuna dek düşmesi bekleniyor" denilmekte. öte yandan dün The Wall Street Journal gazetesinde ya- yımlanan bir "editorial" maka- lede Cumhurbaşkanı Turgut özal övüldu. "Türkiye'de tepki" başhkh makalede "muhalefet kazandığı takdirde 1970'lerdeki ekonomik kaosa geri dönülebilir" şeklindeki görüş yer aldı. Makalede Özal'm te- formlannm Türkiye'yi bir tica- ret merkezi ve Batı'nın yakm muttefiki haline getirdiği iddia edildi. Makale, Demirel'in eski yönetim dönemlerinde ekono- mik krizler, yolsuzluklar nede- gerçekleştiğini haürlatarak "De- mirerin zaferi, 1970'lerin herke- se her şey açıktır şeklindeki si- yasi ortam ile ekonomik krizle- rin geri daveti anlamına gelir" denildi. özal'ın en ciddi rakıbi- nin İnönu olduğunu kaydeden makale, seçim için Kürtlerle ger- çekieştirilen koalisyona dikkat çekti. * Makalede İnönu zaferinin ise "Türkiye ekonomisınin açüğı yolları kapatarak Kurt milliyet- çüiğini körukleyerek bu politika- y» tersıneçevirebilecelcbiı ortam yaratma vaadi" verdiği öne su- rüldü. Makalenin sonunda yeni hükumetin "Turkiye'nin geçmiş- te karanhk ve huzursuz günlerı- ne dönmekle ileriye doğru atıl- mak arasında bir seçimi koalisyon oluşturması mümkün niyle iki kere ordu mudahalesi belirleyeceği" kaydedildi. Türkiye, Avrupa alanında EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA — "Avnıpa Ser- best Mubadde Birtigi" (EFTA) ile Türkiye arasında parafe edi- len ticaret anlaşması, Turkiye'- nin Avrupa ile ilişkilerinı yakın- dan izleyen uzmanlar tarafın- dan "modern ve 1990'larda bekknen koşuDara uygun bir aniasma" olarak nitelendi. Ge- çen çarşamba günü Cenevre'de vanlan anlaşma uyannca EF- TA, halen Avrupa Topluluğu ulkelerine tamdığı "ayncalıklı ticari ilişki" statüsünu aynen Türkiye'ye de tanıyacak. EFTA'yı oluşturan Avustur- ya, Finlandiya, tzlanda, Nor- veç, Isveç ve lsviçre ile ımzala- PHILIP MORRIS-SABANCIORTAKUĞI YerliMarlboro'93'teEkonomi Servisi — Marlbo- ro sigara fabrikası Adapazan'n- da kurulacak. Marlboro sigara- smı Turkiye'de üretecek şirket için Philip Morris ile Sabancı Holding arasında anlaşma niha- yet imzalandı. 400 milyon dolarlık bir yaü- nmı öngören ve fabrika çahş- maya başladığında 1700 işçi ça- lıştıracak olan yatınmla ilgili olarak Sabancı Holding Yöne- tim Kurulu Başkanı Sakıp Sa- bana, anlaşmamn sadece siga- ra üreten fabrikayla sınırlı kal- mayacağını belirterek "Bu im- zadan sonra inamyorum, siga- ra yan sanajünin onde gelen ku- rnluşlan Turkiye pazarı ile ya- kından Ugilenmeye başlaya- caklardır" dedi. Marlboro üretimi için Tekel, Sabancı ve Philip Morris arasın- da uzun süren görüşmeler yapıl- mış ve bu ön protokol imzatan- mıştı. Tekel, Çiğli fabrikasını kullanmayı öngören bu pfoto- kolden 1991 yıhnda çekihnişti. Bunun uzerine Philip Morris - Sabancı ortakhğı fabrikayı ku- racak arari araştırmasına girdi. Adapazan'nda bulunan tarım arazisine teşvik sağlanmasımn ardından Türkiye'de yabancı si- gara üretecek şirketin kuruluşu imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Marlboro Parliament siga- ralanyla birlikte Phil-Sa adh ye- ni bir sigaranın üretimi 1993 yı- hnda başlayacak. nan genış kapsamh anlaşma, hükümetler düzeyinde alışveri- şe olanak tamdığı gibi, tescilli marka ve ürunlerin korunması- m da öngörüyor. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında so- run yaratan damping konusu da anlasmada yer aldı. Türkiye ile AT arasında ortaklık anlaşma- sı olan "Katma Protokol''ün 47. maddesüıde, dampinge karşı ahnacak önlemler, EFTA ile va- nlan anlasmada da korunacak. Nisan 1992'de yurürluğe gir- mesi beklenen anlaşma uyann- ca EFTA, "bir kaç hayati üriin" dışında Türkiye'den ya- pacağı ithalatta gümruk vergi- lerini kaldıracak. "Hayati üriin" listesinde ise basta tekstil yer ahyor. Türkiye ise EFTA'- dan yapacağı ithalata uyguladı- ğı gumruk vergüerini 1995 yıh- na kadar aşamalı olarak kaldı- racak. Türkiye ile EFTA arasm- daki ticaret 1990'da 1.8 milyar doları buluyordu. Türkiye ile AT arasında güm- rük birliğinin de 22 yıllık geçiş dönemi ardından 1995'e kadar kaldınlacak ohnası ve şimdi EF- TA ile vanlan anlaşma, Türki- ye'ye Avrupa ülkeleri ile ticaret- te "eş değer statü" sağlayacak. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi hızlanacak. Ünsal görevden alındı • Ekonomi Servisi — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı (HDTM) Yabancı Sermaye Genel Müdürû Osman Unsal, görevinden alındı. Osman Unsal'dan boşalan Yabancı Sermaye Genel Müdurluğu'ne, Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Afif Demirkıran vekâleten atandı. Afıf Demirkıran, daha önce aynı genel mudurluğün Uygulama ve Takip Dairesi Başkanlığı görevini yapıyordu. Telecard dtinyada • Ekonomi Servisi — Yapı Kredi, VISA Intemational ile bir anlaşma imzalayarak Telebank'lanm dünyanın en yaygın otomatik vezne makineleri şebekelerinden biri olan "Plus System"e bağladı. Yapılan bu anlaşma ile artık Telecard sahıpleri, dünyanın neresinde olursa olsunlar, günün herhangi bir saatinde Plus System'e bağlı bir otomatik vezne makınesini kullanarak para çekebilecekler. AT üe tekstü görtişmeleri • ANKARA (ANKA) — Yarın yapılacak erken genel seçimlerden sonra yurtdışındaki ilk önemli pazarhk AT ile tekstil göruşmelerinde yapılacak. Turkiye-AT Tekstil Anlaşması'nın yenileneceği görüşmelerin 23 ekimde Bruksel'de başlaması ongöruluyor. Türk özel sektöru ile AT Komisyonu yetkilileri arasında üç gün surecek görüşmelerin ana maddesınin aralıkta sona erecek iki yıllık tekstil anlaşmasının yenilenmesi oluşturacak. Turk tarafı, kotalarm arttınlmasını ısteyecek. Kriz. gerbest bölgede • ANTALYA (AA) — Körfez krizinin serbest bölgede yatırım yapan ya da yapacak olan firrnalann kararlannı değiştirmelerine neden olduğu bildirildi. "Eırizmciler prim istiyor • ANKARA (ANKA) — Türkiye Kalkınma Bankası'nın uygulama tebhğini hazırlamasıyla birlikte fıilen uygulanmaya başlanan Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu'ndan yatırımlara hibe şeklinde prim yenne kredi verilmesiyle ilgili düzenlemenin turizm yatınmcılannı şaşkınhk içinde bıraktığı belirtilerek yenıden prim uygulatnasına dönülmesi ıstendi. Afişe dava • PARİS (AA) — Italyan Benetton firmasmın, Paris sokaklannı susleyen "Öpüşen papazla rahibe" afişı, dava konusu oldu. Benetton'un reklam afişlerini hazırlayan şirketin yetkilileri, "Bir papazla rahibeyi dudak dudağa öpüştürdükleri" için mahkemeye cağrıldıklannı açıkladılar. Buıdolapları... Camasır Makineleri... Fırınlar... Şofbenler... daha neler neler. Taksıt... seçenek kolayhk Bugön hemen bir Aygaz bayiine gelin... Olayı anında değerlendirin Aygaz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog