Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destelc Kredisi! Aynrtfılı bılg Ç n t • 188 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24122 / 2000 TL (KDV daMj KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BASYAZARİ NADİR NADİ (1945-1991) 18 EKİM 1991 CUMA Seçimfiııali IstanbııFdaSHP'DEN 5 AYR1MTTİNG SHP ve DYP seçime iki gün kala İstanbul'a yükleniyorlar. SHP lideri Erdal İnönü Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Bagcılar ve Avcılar mitingleri ve kent turu ile İstanbul programını tamamlayacak. DEMİREL USKUDAR'DA DYP, nokta mitingleri yerine büyük İstanbul mitingini yeğledi. Demirel, Üsküdar Meydanı'nda konuşacak. 2 mitingi iptal eden Başbakan Mesııt Yılmaz, Istanbul'da kent turu yapacak. SHP-ANAP BAŞA BAŞ Hürriyet'in kamuoyu yoklamasında, SHP ile ANAP'ın yüzde 25.1 ile aynı oranda çıkması, DYP'nin yüzde 22.8 ile bu iki partinin hemen ardında yer alması İstanbul mitinglerinin önemini arttırdı. KARARSIZLAR ÇOK YÜKSEK KONDA'nın anketinde, ANAP yüzde 26 ile İstanbul'da birinci parti görünmesine karşın kararsızlar hâlâ yüzde 17 gibi yüksek bir oran oluşturuyor. Partilerin yazgısım bu kararsızlar belirleyecek. lç Politika Servisi — Seçime ıkı gün kala, partıler İstanbul'a yükle- nıyor. Kararsız seçmen oranının hâ- lâ çok yüksek olduğu Istanbul'un seçeceği 50 mılletvekılı, >eni parla- mentonun sıyasi yapısını önemlı öl- çude etküeyebılecek. ANAP'ın çe- şitli anketlerde İstanbul'da birinci partı olarak gözukmesı, dığer par- tılerın bu kentte çalışmalarını yo- ğunlastırmalanna neden oldu. Pazar gunu yapılacak seçımlerde sandığa atbaşı gıden uç buyuk par- tinin lıderlerı Yılmaz, Inönu ve De- mirel, finalı bugun İstanbul'da >a- pıyorlar SHP Genel Başkanı Erdal lnonu ile DYP Genel Başkanı Suleyman Demırel, bugun Uskudar'da konu- şacaklar Başbakan ve ANAP lıde- rı Mesut Yılmaz ıse İstanbul Ba>- rampaşa ve Bakırköy'de yapacağı ıkı mıtıngını Arnavutluk Cumhur- başkam'nın gezısı nedenıyle ıptal et- tı ANAP ıl yönetımı bır açıklama yapmamakla birlıkte, Yümaz'ın, bır İconvoyla tstanbul turu yapacağı be- hrtılıyor. SP Genel Başkanı Perin- çek ıse, bugun 16 OO'da Gazıosman- pasa'da "Emekçi İktidan İçin Aya- ga Kalk" mıtıngınde konuşacak. Mıtınge, Kürt ozan Gani Nar ile Grup Gunızı ve Grup Çağrışım'ın katıiacakları bıldırıldı. Tum sıyasi partilerin korkulu du- şu olma özellığını koruyan tstanbul hâlâ "kapalı kutu" görunumunde. Hurrıyet gazetesınde dun yayım- lanan seçım araştırmasına göre ANAP ve SHP istanbul'da (9 böl- ge toplamı), > r uzde 25 1 ile yanşı ba- şa baş surduruyorlar. Bu ıkı partı- yı yuzde 22 8 ile DYP, yuzde 13.4 ile DSP, yuzde 10.7 ile RP ızlıyor. SP'nın o> oranı ıse yuzde 1 2 KONDA tarafından 13-15 ekim tanhlennde yapılan kamuoyu araş- tırmasında, ANAP yuzde 26 ile bı- nncı partı. SHP yuzde 17, DYP yüzde 15, DSP yuzde 13, RP yuz- de 11 ile barajın altında KONDA'nın 23 üçenın 78 mahal- le ve 4 köyunde 978'ı kadın 1902 de- nekle evlennde yüz yuze göruşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının en buyük özellığı kararsızların yüzde 17olması İstanbul'da kararsız oy- lann hâlâ çok yüksek olması tüm si- yasal partılenn son propaganda ça- lışmalarını daha da onemlı kılıyor. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, seçım kampanyasının son İstanbul (Arkası Sa. 19, Su. S'de) Başflyatayüzde yüz zam yaptı \ilmaz, Ege'yi tiitünle coşturdu Başbakan Mesut Yılmaz, Aydın, İzmir, Manisa ve Bursa'da büyük moral buldu. Yılmaz, Demirel'in 'açıklayamaz' dediği Ege ekici yaprak tütun piyasasında başfıyan 30 bin 100 lıra olarak açıkladı. DYP'liler ise fiyatı az buldular. ÎLtL SEÇİM NABZI BUGÜN İSTANBUL İ D R İ S A K Y Ü Z 7 B ö L G E Ş Û K R A N K E T E N C İ 4 B ö L G E Y U R D A G O L E R K O C A 3 B ö L G E 4 . S a y f a d a TVVde bugun YILMAZ: 2046 - 20.52 Gönintülu propaganda: 20.52 - 2056 İNÖNU: 2057-20.59 Görunttilü propaganda: 20.59 - 21.01 DEMİREL: 20.35 - 20.40 Göruntulu propaganda: 2050 - 20.45 Liderler nerede? YILMAZ: İstanbul'da. İNÖNU: Mersm, Jstanbul'da. DEMİREL: İstanbul, Ankara'da ECEVİT: Konya, tskenderun'da. ERBAKAN: Yozgat Kırşehır'de. PERİNÇEK: Gazıosmanpaşa 'da. CANAN GEDİK HAKKI ERDEM TÜREY KÖSE AYDIN/İZMİR/MANt- SA/BURSA — Başbakan Me- sut Yılmaz, Karadenız ve Kon- ya gez lennden sonra son 24 sa- atte gıttıği Aydın, lzmır, Manı- sa ve Bursa'da buyük moral bul- du ve "ANAP bitti mi, görsun- ler bakalım" dedı Yılmaz, De- mırel'ın açıklayamaz dediği Ege ekicı yaprak tutun piyasasında başfiyatı 30 bın 100 hra olarak açıkladı. Tutüne venlen yuzde 100 dolayındaki zam, coşİcunca alkışlarla karşılanırken, DYP'ü- ler ise fiyatı az buldular. DYP Manisa mılletvekılı ve 1 bölge adayı Umıt Canuvar yaptığı açıklamada "Biz 5 bin lira da- ha fazla veriyoruz. Ha>dı baka- lım kola> gelsin" dıye konuştu. Yılmaz öncekı gun 7 saat ge- cıkmeyle 01 3O"da geldığı Aydın 1 da Adnan Menderes Bulvan'nda ıkı yanı ınsan selı tarafından karşılandı. Geceliklı kadınlar, pijamalı erkekler kucaklannda çocuklarıyla "Mesut Yılmaz Başbakan" dıye bağınrken, Me- sut Yılmaz "Eğer başka lider, Aydın'ın boyle kendisini sabaha kadar bekledigini gorsevdi 'bu ış bittı' derdi. Ben çok ihtiyatlı bir insanım, 'bıttı' demiyonım. Ama 20 Ekim'den sonra bana soıthıklannda, seçimi kazanaca- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) GUNAH, TOPLUMDA— Genelevin onunde yaptıklan toplantıda konuşan adaylar "Hiçbir insan kendi isteğivle vucudunu satıtıga çıkarmaz. Bu içeri deki insanlan guoahkar yapan kendUeri degil, toplumdur. Kadınlannuzı onuıiu bir hale getirecegiz" dediler. (Fotograf: SUAT KOZLUKLU) RP*nin milletvekili adaylaru Bu mekânları kaldımcağız Yüksekkaldınm'dasiyasetİstanbul Haber Servisi — "Kadınım. Yani insan!" Refah Partisı'nın seçım kampanyası boyunca kadınlara seslenışının özetı bu uç sözcuk Bu sozcuklerın altında ıse şunlar yazılı "Turkiye'de kadın eziliyor.. Degersiz bir eşya gibi kullanılıyor. Modern dunyada kadının cinselligi on plana çıkanlı>or." Karakoy, ta Cenevızlılerden ben şu uç şeyın merkezı olmuş: Kerhane, kârhane ve ıbadethane Bırıncısı kadınlarıyla genelev, ıkıncısı para ışlerının dönmesıyle bankalar, bankerler, uçuncusu de camısı, kılısesı ve havrasıyla ıbadethaneler Refah Partısı gunlerdır gazetelere verdığı ılanlan hayata geçırmek ıstercesıne dun "kadının cinselliğinin ön plana çıkanldıgı" bır mekânda, >anı "genelev"ın onundeydı Dun istanbul 2 bölgeden uç Refah Partıli mıletvekılı adayı Karaköy'de, Yuksekkaldırım'dakı Alageyık Sokağı'nda, genelevin kapısı onunde bır toplantı yaparak seçıldıklerı takdırde bu tur "mekân"ların kaldırılacağını soyluyorlardı On sekiz yaşından kuçuklerın geneleve gırmesı >asaktı, oy vermelen de . Bu vuzden konu onları ılgılendırmıyordu Ama kapıdan ıçerı adım atan kadınlar ve kapı onunde bekleyen erkekler Asıl onlardı söz konusu olanlar Mılletvekılı adavlarının kapı vanına koyduklan çelengın uzennde yazılanları kanıtlar gıbı "Onuriu toplum, Onuıiu Kadın" adına. . (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) Bangkok polisi eroin kıırbanı' Haber Merkezi — Denızcı- hk Bankası Genel Mudürü Ya- vuz Yavuz'un "yüksek dozda eroinden" ölduğü Bangkok pousı tarafından açıklandı. Ya- vuz'un kolunda ığne izleri ol- duğu ve bu ızlerın uzun sürelı bir uyuşturucu bağımlılığını gösterdığı belırtılıyor. Bangkok'ta kaldığı otelın odasında ölu bulunan Deniz- bank Genel Mudürü'ne yapı- lan otopsının sonucu dün Bangkok polıs hastanesinin Genel DırektoruTassanaSuwa- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) E-5'te kaza 4 kadın mühendis öldü Haber Merkezi— tstanbul yolunun Ankara gırişinde meydana gelen trafık kazasın- da 4 kadın mühendıs hayatını kaybettı. Mardm'in Nusaybin ilçesı, Kocaelı ve Izmir'deki ka- zalarda da biri trafik polisi 5 kışı öldu Ankara Cumhuriyet Buro- su'nun habenne göre dün sa- bah saat 10 15'te meydana ge- len kazada Mehmet Akbaş (27) yönetımındekı 06 F 4271 plakalı kamyon, çımento fab- rikasından Ankara ıstikameti- ne gelirken karşı yola geçerek İstanbul yönüne gıtmekte olan Sevil Çullu'nun kullandığı 06 (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) TV / 8. Sayfada Fahriye Abla Spor /18. Sayfada Fırtbolumuzla gururlandık Derı-Show / Arka Sayfada Kilisede 'Afrodisyas' defilesi Almanya / Arka Sayfada Dazlak öldüren Türk genci beraat etti Dılek Zaptcıoğlu Güneydoğu'da bir asteğmen, 3 er şehiL Dudullu'da askeriservis tamnch; 3 astsubay, 2 eryandı PKK îstanbuTda salchrdı Güreş:PKK köpekbalığına benziyor 'Operasyon amaana ulaştı' 10. Sayfada ABD:Banşçı yollarla çözülmeli 19. Sarfaia Haber Merkezi — Güneydo- ğu'da güvenkk guçlen ile terö- rıstler arasında çıkan çatışma- larda uç er, bir asteğmen ve bır korucu şehıt oldu, altı terönst de olu olarak ele geçirildı. Bıngöl- de dun gece jandarma lokali ve polis karakolunu tarayan terö- ristler bir bekçiyi şehit ettı. Muş il merkezınde teröristlerın çevre- ye açtığı ateş sonucu bır vatan- daş yaşanunı yıtirdı. İstanbul Dudullu'da, Samandra 15. Fu- ze Üssu'nde görevlı askeri per- soneli taşıyan servis otobüsune dün akşam otomatık sılahlarla yapılan saldırıda uç hava astsu- bayı ile iki er yaralandı. Saldırı- nın sorumluluğunu PKK üstlen- dı. tstanbul ve tzmır'de dün ge- ce bazı banka ve kamu kuruluş- larına bomba ve molotof kok- Samandra 15. Füze Üssu'ndegörevli askeri personeli taşıyan servis otobusüne saldırı olayını PKK üstlendi. Gazeteleri arayan bir kişi, 'Kürdistan'da yapılan hava saldırılanna karşılık subay servis otobüsünü taradık' dedi. Bingöl'de dun gece polis karakolu ve jandarma lokalini tarayan teröristler, bir bekçiyi şehit etti. Muş'un kenar mahallelerinde çevreye ateş açan PKK militanları, bir vatandaşı oldürdü. teylı atıldı. İstanbul'da dun askeri perso- neli taşıyan bır servis otobusu, Dudullu'da otomatik silahlı kı- şilerce tarandı. tl Jandarma Alay Komutanı Ali İhsan Guve- ner ve gorgu tanıklarından alı- nan bilgiye göre, dun akşam sa- at 18.00 sıralannda meydana ge- len olay şöyle gelıştı: Servis otobusu, Samandra 15. Füze Üssu'nde görevli subay ve erlerden oluşan askeri persone- li evlerine göturmek uzere yola çıktı. 615048 plakalı askeri oto- büs, Dudullu'daki tmes Blokları yakınlannda Modoko Mobilya- cılar Sitesı önünde, iki taraftan, oto ıçındekı otomatik silahlı kı- şılerın saldmsına uğradı Saldı- rı uzerme, otobuste bulunan çok sayıda askeri personel, panık içinde kendılerim yere attılar Kımüğı henuz belirsız saldırgan- lann otomatik sılahlarla ıkı yön- den açtıkları ateş sonucu, Hava Astsb. Kıdemlı Çavuş Mehmet Karaağaçlı, Astsb. Çavuş İbra- him Ozden, Astsb. Çavuş A>kut Cankal, otobus surucusu olan er Halit Dogan ile muhafız er Mehmet Bertan hafif yaralandı- lar. Saldırganlar, bulundukları otomobillerle hızla ola> yenn- den uzaklaşırken, yaralı subay ve erler, Haydarpaşa Gulhane Askeri Tlp Akademısi'ne kaldı- nldılar. Hastane yetkilılerı, ya- (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) Ingılız ıktısatçı Ronald H. Coase, zamamnın bir bolümunü ud çalmaya avınyor. (Fotograf: REUTER) İngiliz iktisatçı 81 yaşında Nobel ödüllü udî Coase Ekonomi bılimlerinde Nobel odulunun sahibi olan Ronald H. Coase "ozel mulkıyetı yeniden duşunen adam" olarak biliniyor. Coase iktisatçılan ve yasa yapanları mulkiyet temelinde yeniden duşunmeye çağırarak devlet mudahalesi olmaksızm piyasanm işlemesi için neler gerektiğinı sorgulatıyor. ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 19. Sayfada Seçîmin Düşündürdükleri... Ekım'ı bundan oncekı seçımlerden farklı ya da onemlı kılan nedır'' Bu soruya çok değışık açılardan yaklaşı- labılır, çok değışık karşılıklar verılebılır On plana çıkan bır özellığı var bu seçım kampanyasının: Daha oncekılerle karşılaş- tırıldığında son derece uygar bır ortamda ge- çıyor otması Gerçekten partı lıderlerının tu- mü hırçın ve kavgacı bır göruntu vermekten özenle kaçınıyorlar Yumuşak ve hoşgorulu bır lıder olduklarını vurgulama çabası ıçınde- ler Her yerde, güler yuzlu olmaya çalışma- ları da bu yuzden. 20 Ekım seçımlerıyle ortaya çıkan bu özel- lık nereden kaynaklanıyor'' Geçmışten gelen deneyımler ve tabıı 12 Eylul oncesının belleklerde bırakmış olduğu kötu ız, bır yerde Turk sıyasal yaşamının bı- raz daha olgunlaşmasına katkıda bulunmuş- (Arkaa Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Losey'in önemli filmlerinden Joseph Losey'nın yonetmenlığım yaptığı 'Sauna' adlı fılmde başrollen Sarah Mıles ve Vanessa Redgrave paylasıyorlar. 8 Sayfada • Fransa'nın canisi Chrıstıan de Chalonge'un 'Dr. Petıot' adlı filmı Harbıye As Sıneması'nda gösterıme gırdı. 9. Sayfada • Çekilin çağnsı Yugoslavya'da Hırvatistan hukumetı Federal Ordu'nun 10 kasıma kadar çekılmesını ıstedı 11. Sayfada • Seçim vaatleri sozde kaldı Işçı, memur ve sözleşmelıler seçım yatırımı olarak verılmış, ancak odenmemış çeşıtlı alacaklarmın kaygısına duştuler Ekonomide • Özel sektör kârlı çıktı 11 şırketın 9 aylık kârı geçen yılın aynı donemıne göre yuzde 96 5 oranında artış gosterdı Ekonomide • Sonbaharda gece uçuşu Yaz gunlerımn bıtmesıyle İstanbul "un dıskolarmda gece hayatı doludızgın. Dıskolar gençlığın uğrak yerlerı arasında 15. Sayfada • G.Saray'da Yalman-Denizli kavgası Futbolculann alacaklarmın odenmemesı Sarı-Kırmızılı kulupte sorun oldu Sporda • Amerikan feministleri kızgın Sıyah vargıç Clarence Thomas'ın 'cınsel tacız' suçlamalarına rağmen aklanmasma ABD'de femınntler tepkı gosterıvor. Arka Sayfada • İstanbul tarihi dunya mirası Mımarlar Bırlığı semınerlerınde tsıanbul'un tarıhı yapısının korunması tartışılacak Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Senaryolar... Seçım sonrası ıçın şımdıden çeşıtlı "senaryolar" uretıli- yor Bu senaryolardan bın DYP-ANAP koalısyonudur. Iş ve ser- maye çevrelermın de ıstedıklerı bu koalısyon kurulursa Özal ne yapacak'' Ozal, cumhurbaşkanlığından ayrılıp Bırleşmış Mılletler (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog