Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 2 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Ayrmtılı b.lg ; n A1O 3 4 188 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r M.YIL / SAYI 24119 / 2000 Tl KURUCUSU-VlimiS NADİ fll^ZV» NADİR NADİ (1945-19911 15 EKİM 1991 SAU Ödül muhalefettekiBayan Kyi'nin BaraşNobeli Bıırıııalı liderin 46 yaşındaki Anng San Suu Kyi, demokrasiye susamış Burrna balkj için bir umut ışıgı. Dıs Haberler Servisi — 1991 Nobel Barış Ödulu, Burma'da askeri yönetime karşı demokrasi mücadelesi veren muhalefet li- deri Aung San Snu Kyi'ye veril- di. Bayan Suu Kyi'nin liderliğin- deki Demokrasi tçin Ulusal Bir- lik Partisi (NLD) 1990 genel se- çimini buytık bir farkla kazan- masına karşın iktidarı bırakma- yan askeri hukümet, partınin birçok liderini tutuklamıştı. Suu Kyi, askeri yönetım tarafından iki yıldır evinde gözetım altında tutuluyor. îsveç Nobel Komitesi'nce dün yapılan açıklamada, muhalefet- teki Demokrasi tçin Ulusal Bir- lik Partısi'nin lideri Suu Kyi'nin, demokrasi ve insan hakları için şiddete başvurmadan harcadığı çabalardan ötürü ödüle layık göruldugü ifade edildi. Bayan Kyi, partisinin 1990 genel seçimlerini büyük bir farkla kazanmasma karşın, 1989 yüından bu yana askeri yönetim tarafından evinde gözetim altında tutuluyor. Nobel Komitesi'nce yapılan açıklamada, Suu Kyi'nin demokrasi ve insan haklan için şiddete başvurmadan harcadığı çabalardan ötürü ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Suu Kyi'nin mücadelesi, Asya'daki medenj cesaretin en onemli orneklerin- den birini oluştunnakudır" de- nildi. Nobel Komitesi Başkanı Françis Sejerset, "Suu Kyi Bnr- ma'da demokrasi ve insan hak- lan konusunda vapılan mucade- ieierin sembolu oJmuştur" dedı. Burma bağımsızlık kahrama- m Aung San'ın kızı olan Aung San Suu Kyi, Burma siyasetını denetim altında tutan guçlu li- der General Ne Win'in 1988 yı- lında istifaya zorlanmasından sonra siyasete atılmış ve otoriter rejime karşı mücadeleye başla- mıştı. Suu Kyi, 1989 yılında, asker- lenn, demokrasi yanlısı ayaklan- mayı zor kullanarak bastırma- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Bulgaristan seçimleri Türkler anahtarSosyalistler azmhkta Seçimin ilk verileri, Bulgaristan'ı 46 yıl yöneten "eski komünist" Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) yüzde 33 oyla ikinci sıraya düştüğünü gösteriyor. Ekonomi ve savunma politikalarında sağ bir çizgi izleyen değişim yanlısı Demokratik Güçler Birliği (DGB) yüzde 38'le birinci parti oldu. Koalisyon gözüktii Türklerin önderliğindeki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 7 dolayında destek kazanırken Birleşik Çiftçi Partisi (BÇP) yüzde 3'te kaldı. DGB liderinin HÖH ve BÇP milletvekillerine yer veren bir hükümet oluşturarak başbakanlığı üstlenmesi büyük olasıhk. HÖH böylece yüzde 7 oramyla "anahtar" parti durumuna geldi. YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 10. Sayfada Silopi'den ayrıldı Çevik Güç'ten sessiz 'ricat'Çevik Güç'ün kara birlikleri, "olayh gelişlerinin" aksine, Türkiye'den "sessiz sedasız" geri çekildi. Başta ABD olmak üzere 6 müttefik ülkenin askerlerinden oluşan yaklaşık 2 bin 300 kişilik takviyeli taburun geri çekilme işlemi tamamlandı. Çevik Güç'ün hava unsurunun desteklenmesi için İncirlik'e getirilen F-lll ve EF-111 uçaklarının ise uzun süre burada kalacağı belirtiliyor. 10. Sayfada İstanbul, Ankara ve İzmir'de alanlan dolduramayan ANAP ile DYP düşkınklığı yaşıyor Büyükkeııt açmazıANAP ntiting vapmıyor ANAP, TBMM'nin yaklaşık yüzde 20'sini belirleyecek olan üç büyük kentten İstanbul ve İzmir'de yapacağı mitingleri iptal etti. D Y P ' y e ilgi yok Demirel, İstanbul'da iki kez denediği 'nokta mitingleri'nde umduğunu T bulamadı. DYP liderinin önceki günkü Ankara büyuk kemten, tsuınbuf ve lz- mitingi de İlgi görmedi. mir'de yapacağı mitingleri iptal Iç Politika Servisi — etti. DYP ise İstanbul'da iki kez tıyı ise milletvekillen listesinin tililerin bir kısmının çalısmama- TBMM'de grubu bulunan iki denediği nokta mitinglerinde açıklanmasından sonra yaşadı. sına yol açtı. büyük sağ parti ANAP ve DYP, umduğunu bulamadı. Ankara'- önceki seçimlerin değişmez Bunun yaru sıra ANAP genel da 12 Eylul sonrasında ilk kez isimlerinin yerine bölgelerinde merkezi tarafından hazırlanan mitinglere açılan Tandoğan ilk kez iddialı yerlere yerleştiri- seçirn propaganda çaüsmalanna Alanı'nda coşkusuz vezayıf bir len ban milletvekili adaylanna yönelik fondan Istanbul'a az bir topluluğa konusan Demirel, bu- ilçe teşkilatları içinden büyük paym aynlması da ilçe teşkilat- gun şansını üç büyük kentten bi- tepki geldi. İstanbul'da nüfus lan içinde üzüntüyle karşılandı. ri olan tzmir'de deneyecek. yoğunluğu ve ağırüğı olan ilçe- Listelere muhalif olduğu belir- ANAP, İstanbul'da Uk sıkın- lerde yasanan küskunlük, par- (Arkaa Sa. 15, Sü. I'de) İstanbul, Ankara, Izmir gibi uç büyük kentte 'alanlan doldnra- mama korkusu' yaşıyor. ANAP, 450 milletvekılliğin- den 92'sini belirleyecek olan üç Semra OzaPdan sert çıkışD e m l r e l ' e Saçı bitmemiş yetim hakkı olan devlet, Hazine parasını kendi belediyeleri vasıtasıyla iflas etmiş tüccarlara veriyor. Kurtarıyor. Kendisi de bunlar vasıtasıyla uçaklar, helikopterler, yatlar aldınyor kendisine. Gelin de inanın bu liderin sözlerine. "DP'nin devamıyız" diye ortaya çıktılar. Mezarlarına bile yerleştirip rahat ettirmediler. Anıtmezarı biz yaptırdık. O merhumlan yerleştirdik. t n ö n ö ' y e Hanedan kelimesi, en uygun kendisine yakışır. Hakiki hanedan odur. Babasının adıyla profesör oldu, babasından ötürü parti liderliği devam ediyor. Babasından kalma arazileri satıp satıp maşallah üstüne apartmanlar koydurup milyarlar üstüne de milyarlar katıyor. Turgut Bey ve ben hiç kimsesi olmavan insanlarız. 6ÜMDÛZ İMŞJR'in haberi 4. Sayfada ÖZAL: BEN 7 YIL İÇİN SEÇÎLDlM 15. Sayfada Eski MİT Müsteşan Orgeneral Ersöz'ün katillerinin yakalanması için poliste alarm Avm silaiıla 3. cinavetİstanbul'daki evinde önceki akşam öldürülen emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün vurulduğu silahın daha önce Başkomiser Aydın Barış ile ABD'li müdür Gandy'ye yapılan suikatlarda da kullanıldığı anlaşıldı. Ersöz suikastını olaydan sonra Devrimci Sol üstlenirken dün gazetemize telefon eden bir kişi de suikastı 'İslami Birlik' örgütünün gerçekleştirdiğini öne sürdü. fj/ Saldırganların gasp edip daha sonra terk ettikleri taksinin şoförü, Ersöz suikastını gerçekleştiren 4 kişinin eşk|lini verdi. Biri kadın 4 saldırganın yakalanması için İstanbul polisi ve MİT, olaya ilişkin ipuçlarmı değerlendirerek sonuca gitmeye çalışıyor. 15. Sayfada ORGENERAL ADNAN ERSÖZ'ÜN SUİKAST SONUCU OLDÜRÜLMESİ 'NEFRETLE' KINANDI 15. Sayfada Demirel: Adamlanm fosçıktı 5. Sayfada Yılmaz: Terör amaçlı tırmanıyor Ecevit:Ben Türkü Türke vurdurmadım İnönü'ye Kınkkale morali 4. Sayfada YIL 1977 TÖREN BUGÜN— Olaydan sonra GATA Havdarpaşa Askeri Hastanesi'ne kaldırılan A~.. g Camii'nde ögle>in kılınacak cenaze namazından sonra Emirgan'daki aile kabristanında toprağa verilecek. (Fotoğraf: AA) TAKSİM MİTİNGİ... Ersöz: Ecevit'i vurdurtmam Smd arkadaşı aalatıyor Eski tabii senatorlerden Muzaffer Yurdakuler, o dönemde İstanbul 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten sınıf arkadaşı Adnan Ersöz'ün, İstanbul'daki mitingde suikast ihbarı alan Ecevit'e, "Bütün sorumluiuk bende, gelsin" diye güvence verdiğini anlatıyor. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — Eski tabii senatörlerden Muzaffer Yurdakuler, lstanbul- da öldürülen emekli orgeneral Adnan Ersöz'ün sınıf arkadaşı olduğunu, 1. Ordu Komutanı'y- ken, Ecevit'e suikast yapılaca- gı yolundaki ihbar üzerine "Bü- tıin sorumluiuk bana ait, tstan- bul'a gelsin" dedığinı anlattı. "Sabahtan beri ağlıyonım. an Lrsoz'un cenazesi bugun Selimiye Evini telefonla aradım, tabii (Arkast Sa. 15, Su. 4'de) Boıııı île Kürt gerginliğî PKK'ya yönelik sınır ötesd operasyon, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yine sorun yarattı Haber Merkezi — Turk Silahlı Kuv- vetieri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamp- lanna yönelik sınır ötesi operasyonu, Turkiye-AJmanya gerginliğine yol açtı. Almanya Dışışleri Bakanlığı Sözcusu Hans Schumacher, ülkesinin "Türk uçaklarının Kuzey Irak'taki Kürt köy- lerini bombalamasını protesto ettigini" söyledi. Dışisleri Bakanlığı Sözcu VekiL Ferhat Ataman ise böyle bir protesto- dan bakanlığın haberi olmadığını bildir- di. Alman Savunma Bakanlığı Müste- şan Ottfried Hennig, sınır ötesi operas- yonu eleştirerek "Eğer Turkiye bugiin yaptığı gibi insan haklannı çiğnemeye devam ederse Almanya, NATO'dan Tttrkiye'ye silah yardımı konusunu tek- rar gündeme getinnesini isteyecektir" dedi. Hennig'in basında yer alan bu de- meciyle ilgıli olarak Dışişlen Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak "Türkiye'nin terorist faalivetlere karşı yuriittiığu mucadelenin eleştJri konusu yapılması esefle karşüanmıştır" denıl- dı. Bu arada Cumhurbaşkanı Turgut Özal Der Spıegel'e verdiği demeçte, Al- manya'yı "resmi olmamakla birlikte" PKK teröristlerini korumakla suçladı. AA'nın haberine göre, Almanya Dı- şişleri Bakanlığı Sözcüsü Hans Schu- macher, cuma günü Ankara'da verildi- ğini öne surduğü protestoda, sınır ötesi operasyon sırasında yapılan "bombar- dımanlann insan haklannın ihlali oldu- ğunun ve Avrupa Guvcnlik ve İşbiriiği Konferansı standartlanna uymadığı" nın ifade edildiğini söyledi. Schumacher, "Şunu açıkça beürttik (Arkaa Sa. 15, Sü. l'de) Liderler nerede? YILMAZ: Rıze, Giresun, Ordu, Çarşamba ve Samsun 'da. tNÖNÜ: Bahkesir, Edremit, Bergama, Karşıyaka, Buca ve Manisa'da. DEMİREL: Bahkesir ve İzmir'de. ECEVİT: UşakveBandırma'da. ERBAKAN: Kars, Ağn ve İstanbul'da (Kartal). TVI'de bugiin ÎNÖNt: 20.35-20.37 SHP'nin göriiBtüJii propaganda»: 20.37-20.39 YILMAZ: 20.40-20.43 ANAP'm gönintfilii propagandası: 20.43-20.45 İLİL SEÇtM NABZ1 BUGÜN ANKARA-2 M U S T A F A BALBAY C A N A N G E D İ K H A K K I E R D E M Ü M İ T A S L A N B A Y 7 . S a 1 1 a 4 a YARIN ISTANBUL-1 Y A L Ç I N Ç A K I R Dört lidere bir bakış (1) Yılmaz ve Demirel OSMAN ULAGAru yazısı B M TV / 8. Sayfada Rambo Afganistan'da Sergi / 9. Sayfada Sessizlikye sırdır ötesi Onat Kutlar Işçi /12. Sayfada Kamu çalışanı alacak eyleminde Futbol /18. Sayfada İngiltere'ye golümüz yok ABD / Arica Sayfada Yargıda seksskandalı Ufuk Güldemir Terör ve Sonrası... 1 erör vurmaya devam ediyor Bu kez, eski Birinci Ordu Komutanı ve MİT Mûsteşarı, emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ü kurban aldı. Lanetlıyoruz bu cinayetı. Kamu vicdanında da bu şiddet eyleminin mahkûm edildığı konusunda en ufak bir kuş- kumuz yok. Eylemlerini ne kadar azgınlaştınrlarsa, kendilerini de o kadar tecrit edeceklerdir. Toplumun nefretini kazandıkları ölçüde, et- kisiz kılınmalan da hızlanacaktır terör odak- larının. Hiçbir demokratik toplum terorızme yenıl- medı bugüne değın Oemokrasıye açılım sü- recınde yol alan Turkiye de bundan sonra yenilmeyecektir teröre. Çünkü geçen yıllar içinde terörie savaşım alanında çok deneyım kazandı. (Arkast Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL ?** m İki bin yıl önce aşk TVS'te 20.30'da "İki Bin Yılının Sevgılisi" adlı 1973'te sinemaya uyarlanan fılm var. 8. Sayfada • Yeşilcam krizi üzerine GAP TV'de, Turk Sineması 'nda 1990 yılı yapımı bir fılm var. 'Aşk Filmlenmn Unutulmaz Yönetmeni' adlı fılmde Şener Şen başrolde. S. Sayfada • Gogol'ün ünlü oyunu TV3'un 'Bale' kuşağında Gogol'ün 1936 yılında yazdığı 'Müfettıs' adlı güldurüsunden uyarlanan bir bale yapıtı ekranlara gelecek. 8. Sayfada • Özal, Oinçerler'f uyardı Necatı Utkan 'ın Tokyo Buyukelçılığı kararnamesi Özal'ın uyansı sonucu ımzalandı. 11. Sayfada • TMO'da ihale yolsuzluğu Başbakanlık Yuksek Denetleme Kurulu, TMO'da bazı ınşaat işlerinin belirli fırmalara ihalesız olarak verildığini saptadı. Ekonomide • Kâr rekoru Yılın ilk yansında bankaların net kânnın 3 trilyon 211 milyar liraya çıktığı ve geçen yıla göre vuzde 155'hk kâr artışı sağladığı belirlendı. Ekonomide m Kağıthane başkanına ağlıyor Asfalt çalışmalarını izlerken iki araç arasmda kalarak ezilen Osman Söyler üç kez amelıyat olmasma karşın kurtanlamadı. 15. Sayfada • Üniversiteler statü stresinde Görus ıçın Resmi Gazete beklenıyor. Arka Sayfada • By-pass oldular, şimdl 1 yaşındalar Hepsının şikâyetı kalplenndendı. Artık dünyaya yenıden gelmiş gıbıler. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMJMCU Kuşkular... Seçimlere altı gün kala 1. Ordu Komutanltğı ve MİT Müs- teşarlığı yapmış, sosyal demokratlara yakın bir emekli or- generalin öldürülmesi, ıster istemez, bazı kuşkulara yol açt- yor. Adnan Ersöz, son on ay içinde öldürülen beşincı gene- ral, öldürülen ilk orgeneral ve terör kurşununa hedef olan (Arkan Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog