Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan S 3 500 mîlyona... Konut Destek Kredisi! Aynntıh bılgı ıçın i • 188 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! İPAMUKBANK i y i b a n k a d ı r LYIL / SAY1 24111 / 2 0 M tl (KDV daM) KURUCUSU- YUMÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAM. MADftl MADİ (1945-1991) 14 BdM 1991 MZMffBİ MİTMüsteşarîığı dayapan Adnan Ersöz evinde uğnadığı saldırı sonucu öldürüldü Emekligenerale suikast Emekli Orgeneraf Adnan Ersoz 74 yaşındaydı Dev-Sol/SDB üstlendi Emekli orgeneralin Göztepe'deki evine gelen biri kadın üç kişi, eşi Refika Ersöz'ü spreyle bayılttıktan sonra televizyon izleyen Adnan Ersöz'ü başından vurarak öldürdü. Olay sırasmda tuvalete gittiği belirlenen koruma görevlisi görevden alındı. Olayı Dev-Sol Silahb Devrim Birlikleri adlı örgüt adına üstlenen bir kişi gazeteleri arayarak "12 Eylül generallerinden Adnan Ersöz'ü, 12 temmuz şehitleri ve seçim aldatmacasına karşı cezalandırdıklarını" söyledi. tstanbul Haber Servisi — 1978-80 Ecevit hukumetinin MİT Musteşan emekli Orgene- ral Adnan Ersöz (74) dün akşam Göztepe'deki evinde silahlı sal- dın sonucu öldüruldu. Saldırı- yı, Dev-Sol/SDB (Silahlı Dev- rim Birlikleri) adlı örgüt üstlen- di. Ersöz, 1980'den sonra kuru- lan Danışma Meclisi üyeliği yap- mıştı. Geçen perşembe gunu Bakır- köy ve Pendik'te 4 polısle bır bekçinin öldürulmesinden son- ra dün gece de emekli Orgene- ral Ersöz'e yoneltilen saldırının, bıri kadın uç kışı tarafından ger- çekleştirildıği bildınldi Dun gece saat 20.50 sıralann- da meydana gelen olaydan ön- ce Ersözlere telefon eden bir kı- şinin "Mustafa Bey evde mi?" dedıkten sonra telefonu kapat- tığı anlaşıldı. Ersoz'un zaman zaman tehdit telefonları aldığı, komşuları tarafından belırtildi. Olay yerine Valı Hayri Kozakçıoğlu'vla birhkte gelen Emnıyet Muduru Mehmet Ağar'ın verdiği bılgiye göre bırı kadın uç saldırgan, Ersöz'ün, Göztepe Mehtap Sokak, Burçak Apartmam, No: 18/6'daki dai- resının kapısını çaldı ve kapıyı açan Ersöz'ün eşi Refika Er- söz'u bayıltıcı sprey ile etkisiz hale getırdı. Ağar, saldırganla- rın, Ersöz'ü susturucu takılmış silahla tek kurşunla öldurdükle- rinı bıldırerek şu bilgıyi verdi: "Hanımefendi geçici bir şoka girince, içeriye giren bu kişiler, TV seyreden paşaya bir el ateş etmişlcr. Olay yerinde 7x65 ça- (Arkast Sa. 17, Sü. 5'te) MeydanlarınsanselitNÖNÜ'YE BÜYÜK İLGİ DEMİREL REKOR KIRDI Demirel ile ÖzaTın ne farkıvar? İnönü, Kayseri'de 'bugüne kadar yapılan en büyük miting' olarak değerlendirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Bir yüzünde Ozal, Birgünde 5ayn "ANAP'ın 2 yüzü var, öbür yüzünde herhangi bir başbakan. Türkiye, çivisi çıkmış halde. Çiviyi çakmak lazım" dedi. ÜMİT ASUNBAY'ın haberi 4 Sayfada ERBAKAN'DAN ATAK 'îttifak'ın gövde gösterisiRefah, MÇP, IDP ittifakının İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği mitinge tstanbul'un dört bir yanından yüzlerce araçhk konvoylar geldi. Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde üçlü ittifak yanlıları govde gösterisi yaptılar. YALÇIM ÇAKIR 4. Sayfada tKl İSTANBUL YA DA İKİ CAT STEVENS CELAL BAŞLANGIÇ'iB notlan 4. Sayfada Propaganda başladı Liderler TV sınavındaBaşbakan Yılmaz, çekim için geldiği TRT'de görevlilerin sonılarını yanıtlarken liderler açıkoturumunu eleştirerek "Tartışmadan çok panel ortamı vardı. Tartışma ikişer kişiye yaptınlmalı. Ben Demirel'le, İnönü Ecevit'le, Erbakan da Perinçek'le tartışmab" dedi. 5. Sayfada TV-rDE BUGÜN 20.35 - ANAP (Görüntülü) 20.41 - SHP (Görüntülü) Liderler nerede? YILMAZ: Van, Erzurum, Artvin'de. tNÖNİ): Kmkkale'de. DEMİREL: Van, Kars ve tstanbul'da. (Avcılar, Kocasinan, Bahçelievler, (Bağalar, Gultepe, Beşiktaş). ECEVtT: Edirne ve Tekirdağ'da. ERBAKAN: Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bttlis'te. PERİNÇEK: Malatya ve Tunceli'de. Kırşehir, Yozgat, Çorum, Çankırı ve Ankara Tandoğan'da düzenlenen mitinglerde konuşan DYP lideri, "İktidarı kendimiz için değil, halkı iktidar yapmak için arıyoruz. Gelin üstümüzdeki ateşten gömleği çıkaralırn. Gelin 'Baba'ya güç verin. Şu ülkenin işlerini çözelim" dedi. HAKKI ERDEM'in haberi 5. Sayfada ECEVİT KIZGINDI İnönü, memleketi Özai'a sattın İstanbul Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuşan DSP lideri Ecevit, "Özal'ın umudubendeğilim. yaptın. Sizin dövüşünüz, danışıklı dövüş" dedi. "İnönu, memleketi Özal'a sen sattın. Bunları, benim Meclis'e girmemi engellemek için yaptın" diye konuştu. Ve kamuoyu yoklamacılarına çattı. YURDAGÜL ERKOCA'nın haberi 4. Sayfada 1 HAFTA KALDI Partiler son virajdaYılmaz, hafta boyunca Ankara'ya dönmeden doğudan batıya uzanan peşpeşe mitinglere katilacak. inönü ise gezi programını yeniden belirledi. tnönü, büyük kentlerde düzenlenecek nokta mitinglerine yönelecek. SHP, son hafta Baykal ve Gürkan'ı da devreye sokuyor. Demirel, Ecevit, Erbakan ve Perinçek, miting tempolarını arttıracaklar. 3. Sayfada ÎLtL SEÇİM NABZI ESK1SEHIR V- t ' Kaleo Yenımahalle O -j Havmana ^ — / KONYA - ^ ~ ^ CAMKIRI RA-Ü / 5 A,; V Y KADIN VE ÇOCUKLAR — Üçlü ittifakın Sultanahmet'teki mitinginde RP'nin bayrağı ve sloganları ağırlık ta- şırken MÇPTilerin zaman zaman "Başbuğ Turkeş", "Başbuğ liderüniz" sloganlan atmalan uzerine kursuden. "İnançlı kadrolar omuz omuza sloganını atalım" uyansıyla kaışılaşblar. Mitingde cubbeli erkeklerin, çarşaflı kadınların yanı sıra çok sayıda kuçük çocuğun da çarşaflara btiriınmesi dikkati çekti. (Fotoğraf: LGL'R GÜNYÜZ) BUGÜN AHKARA-l C A • A N 6 E D İ K I A K K I E R D E M fi M İ T A S L A M I A Y 7 . S a f f a * a YARIN ANKARA-2 MUSTAFA BALBAY C A N A N G E D İ K H A K K I E R D E M Ü M İ T A S L A İ B A Y Cumhurbaşkanı Özal Hakkâri'de: Kürt sorunu demokrasi ile çözülür TURAN YILMAZ HAKKÂRİ — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, Kurt sorununun kanla değil, demokrasiyle çözulmesi gerektiğmı belirterek "Zor- la çozmek kadar yanlış bir is yok. Bunu yapanlar kayaya çarpar- lar. Yazık degil mi yüzlerce insan öldü" dedi. Sorunun çözumü için bölge halkının yardımını da isteyen CumhuTbaşkanı özal, "Önemli olan etnik farklılık değil. Dıinyayı incelerseniz kavga- lann sebebi din farkıdır" dıye konuştu. Bölgedekı tum etmk grup- larla asırlardır bir arada yaşanıldığını vurgulayan Ozal, Kuzey Irak'taki Kürt liderlenyle kendı- _ _ ^ ^ . ^ ^ . ^ _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ sinin başlattığı temaslann daha da geliştirilebıleceğini belirterek başka münasebetler de kurula- bileceğini ifade ettı. Irak-Iran sı- nır bölgesinde incelemelerde de bulunarak 11 erin öldurülduğu jandarma karakolunu da ziyaret Trak'tan, îraK ian İlk eden Cumhurbaşkanı, teror so- , , - .. .. _.. .. rununun kökunden çözulmesi SOydaŞl SOZCUgUnU için gereken önlemlerin alınaca- gını bildirdi. Cumhurbaşkanı, dun 65 yaşına girdiğini de açık- ~ ~ ~ " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ladı. Cumhurbaşkanı Özal, geceyı geçırdıği Van'dan beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisunoglu, Jan- darma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Bölge Valisi Ne- cali Çetinkaya olduğu halde dun sabah (Arkası Sa. 17, Sü. 2'âe) PKK operasyonu sona erdi Bağdat, Ankara'yı protesto etti Haber Merkezi - Turk Silahlı Kuvvetlen'nin Kuzey Irak top- raklannda PKK'ya yonelik askeri operasyonu havadan sonra kara harekâtı ile sona ererken Irak, Turkıye'yi protesto etti. Irak'ın Ankara Büyukelçısı Tikritı de PKK'nın arkasında Amerika ol- duğunu öne surerek "ABD, PKK'yı açıkça destekliyor. Amcri- ka'nın Irak'a mudahalesi de PKK'nın işine yaradı" dedi. Bu ara- da, Irak'ın kuzeyınde yer alan Zaho kentınde yaklaşık bin ka- dar lise öğrencisi sırur ötesi harekâtla ilgili olarak Türkiye'yi pro- testo yuruyuşu auzenledi. Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun ^ ^ — habenne göre Genelkurmay yet- G e n e l k l i r m a y kihlen, sınır ötesi operasyonu, v<»tk-ili1fM-i Kıi7PV 'm»«a<. nıtin operasyonlar'ola- yetKiıııerı, ıs^uzey r a k > o r u m l u y o r ı a r . Bır ust dü- tOpraklarinin zev askeri yetkıh, -abartıldıgı gJ- l r i l b i d ü ' ddi Ykih "S p y içlerine yapılan b i de tü' dedi. Yetkih, otesine hukumet musaade ver- şy sonuçıanaıgını di. Orada tespit edilen bazı he- defler \ardı, oralara operasyon icra edildi. Dun de (onceki giin) birkaç sorti ile oralarda bulunan Zayiât bazı yerlere gerekli işlemler ya- pridı. Tabü bu sortilerin içinde a o n a U K i e n i U r a s y o n b ö l g e s i n i n Çukurca'dan bİldİrdller. yaklaşık 25 kılometre doğuda, Kuzey Irak topraklannın 2-5 ki- lometre derinliğınde olduğunu da kaydeden yetkıli, PKK'nın sü- rekli yer değiştırmesı nedenıyle, bu yer değıştırme farklılıklannı saptamaya yönelık keşif uçuşlarının aralıksız devam ettiğini dc bildirdi. Operasyonlann başarısına ıhşkın (Arkası Sa. 17. Sü. t'de) SHP: BM'nin Kıbrıs kararı haksız 'Denktaş'ı dışlayan çözüme karşıyız' SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Guvenlik Konseyi'nin kararını, son derece haksız ve yanlış bulduğunu belirterek "Kıbrıs'taki Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Denktaş'ı dışlayarak nerede, nasü yapıldığı bilinmeyen pazarlıkiarİa vanlacak bir çözüme karşıyız" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın da bugün karar hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Kıbns Rum Yönetimi Sözcüsü Akis Fandis, BM Guvenlik Konseyi'nin, 'Kıbrıs sorununun çözümünün tek bir devlete dayandınlması' yönündeki kararını olumlu karşıladıklannı açıkladı. 11. Sayfada Caydırıcı Güç 2/91 Tatbikatı Türkiye, NATO tatbikatından çekildi Genelkurmay Başkanlığı, Ege'nin uluslararası sularında eğitim planlanmadığı için 'caydırıcı güç' tatbikatının yarar sağlamayacağı gerekçesiyle gemilerin çekildiğini açıkladı. 17. Sayfada Lütfi Akad / 9. Sayfadal Gorbaçov / 11. Sayfada ] Devlet j sanatçılığına A bir ret daha Siyasal birlik şart Borsa / 12. Sayfada Seçim sonrası birsenaryo Abdurrahman Yıldınm Cam-İşie direnişe devam Yarış / Arka Sayfada Asya-Avnıpa koşarakbirleştj Kerem Çalışkan Arif Kızılyalın Türkiye Cumhuriyet i dışpoliti- kasını yetkisi olmâdığı halde yö- neten sorumsuz Cumhurbaşka- nı özal'm yaptığı yanUşlann be- delini kimin Odeyeceğini de or- taya koymaktadır. Daha önceki dönemde ada- _ daki iki toplum arasındaki gö- Wİ~m 'U**.n1i « S M «•* ruşmelerle Kıbrıs sorununa çö- EjCISU)OSIU2Mil zum aramyordu. Kıbns'ta yaşa- ~ •* * ^ yan iki halkın meşru temsilcıle- ri, kendi yazgılannı saptamak bakımından yetkiti iki tarafıdı- ler. Başkan Bush ile Camp Da- vid ve Çankaya'da gerçekleşen iki buluşmasından sonra Sayın özal bu çerçeveyı genişleten OLAYLARJJV ARDBNDAK1 GERCEK Sonuçlan.. Brlesmiş Milletler Guvenlik K:*ıseyi'nın Kıbns'a ılişkin son kmnn, taşıdığı önemle orantılı iljin görecek midir? Bu, karar "Dörtlü Zirve" önerisini ortaya attL Buna göre adadaki Türk ve Rum taraflanyla birlikte Atina veAnkara'nın katıldığı birkon- ferans düzenlenmeliydl Çerçevenin Türkiye'den gelen öneriyle genişletilmesinden son- ra BM Guvenlik Konseyi konu- ya girmiş, Türk tarafım "tedir- gin", Rum tarafım "memnun" eden 716 sayılı kararını çıkar- mıştır. Buna göre dörtlü konfe- rans için birsüre verilmekte, bu aşamada toplantı gerçekleşmez- • • • (Arkası Sa. 17, Sû. l'de) • Bulgaristan'da seçim £u/ga/-iston'6fcr dün yapılan seçimlere Türk azınlık yoğun ilgigösterdi. 11. Sayfada • Savaş ve barış Yugoslavya'da, biryanda barış girişimleri diğeryanda taraflar arasmda çarpışmalarsürüyor. 11. Sayfada • Merkez Bankasına seçim baskısı Hazine'ye açılan kısa vadelı avans 2.7 trılyon artarak 9.4 trilyon liraya çıktı. Ekonomide • Ülkem varsa ben de vanm' 90yaşmdaki tinlü işadamı Vehbı Koç, AStAD'da yaptığı konuşmada, seçim öncesinde sanayici ve işadamlanna öğutlerde bulundu. Ekonomide • Nefes kesen maç, Eczacı'nın Türkiye Bayanlar Voleybol Lıgi'nın önemli maçında Eczacıbaşı, Emlakbank'ı 3-2 yendı. Sporda • Tugay'a dinlenmek yok G.Saray'ın genç yıldızı Tugay, sezonu hiç kapatmadı. San-Kırmızılı takıma kaptanlık yaptı, 4 ayn milli takımda oynadı, yılın futbolcusu seçildi. Sporda • Gökova Santralı Yapımı tamamlanma aşamasma gelen Gökova Termık Santralı için tesıs ıznı verilmedığı öğrenıldı. Arka Sayfada • Frankfurt Kltap Fuan Okurlar, CKK yoluyla Türkiye'deki 33 yayınevinin yeni yapıtlan hakkında bilgı edindi. Arka Sayfada • 4 milyar fnsan Almanya'nın aylık PM dergısmdeyayımlanan bır araştırmaya göre, 2010yılında 4 milyar ınsan kentlerde yaşayacak. Arka Sayfada fiOZLEM UĞURMUMCU Son Kurban: Ersöz 1980 öncesinde Ecevit hükümetinin MİT Müsteşarlığı'nı yapan emekli Orgeneral Adnan Ersoz, İstanbul'dakı evin- de, bin kız, üç terörist tarafından öldürüldü. Teröristler, emekli orgeneralin eşini spreyle bayılttıktan sonra cinayeti ışleyip kaçtılar. ipucu? (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog