Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Aynntıı b.lg, Çır ALO 9 4 188 24 24 88.YIL / SAYI 24117 / 2000 Tl (KDV dahü) CumhuriyeÖ \vH JDüşk&iğiniz daireye «onut Destek Kredisiyle KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) cavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 13 EKİM 1991 PAZAR 45 saat süren açıkoturum liderleri de izleyicileri de doyurmadı İkiııeî açıkoturum isteğiTpİPvİTvnnHa finrpiri OPTC vavımlanan lider Yılma7 "Daha nnrp hpiiri^n^n noVmV tnnmnı AcikotlirumİÇİnTBMM BaskaiUErdem, YllmTelevizyonda önceki gece yayımlanan lider açıkoturumunda, konulann "enflasyon", "uzlaşma" ve "iç güvenlik" konulanyla sınırlı kalması izleyicileri tatmin etmedi. TRT'nin ikinci bir açıkoturum düzenleyerek liderleri yeniden bir araya getirmesi isteniyor. Yılmaz, "Daha önce belirlenen pekçok konuyu tartışma imkânı bulamadık. Genel bir tartışma imkânı olmadı" dedi. İnönü ve Erbakan, yeniden bir açıkoturum yapılmasını isterken Demirel, söylemek istediklerinin pek azını söyleyebildiğini belirtti. Açıkoturum için TBMM Başkanı Erdem, Yılmaz ve DemirePi başarılı bulduğunu söylerken, Türk-İş Genel Başkam Yılmaz, "Ekonomik konulara açıklık getirerek daha inandırıcı olabilirlerdi" dedi. TİSK Genel Sekreteri Atasayar, 'seviyeli' diye konuştu. 3. Sayfada TRT ekranı mîtînglere açıldıTRT, üç gün önce başlatılan seçim yasaklarını 'yumuşatarak' siyasi parti liderlerinin mitinglerini görüntülü olarak yayımlamaya başladı. 6 siyasi parti liderinin TV-radyo propaganda konuşmaları da bu akşam başlıyor. tLtL SEÇİMNABZI B U C Ü N İ Z M I R S E R D A R K I Z I K T f i R E Y K Ö S E H A N D A N Ş E N K f t K E N Z A F E R A K R A R • . S a i 1 a 4 a YARIN ANKARA-1 M U S T A F A B A L B A Y Liderler nerede? Yümmz: Istanbul (Magıc Box çekımlen) Inönu: Kaysen'de. Demirel: Kırşehir, Yozgat, Corum, Çanktn veAnkara da. Ecevit 14 30 lstanbul Üskudar Meydanı'nda. Erbakan: Istanbul'da. Perinçek: Ankara'da ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — Seçime katılan 6 siyasi partinin lıderi, bu akşam da ek- rana gelecek. Liderler bugunden ıtibaren 19 ekime dek radyo ve televizyondan kendilerinc ayn- lan sürelerde propaganda hak- lannı kullanarâklar. TRT Haber Dairesi Başkanvekili Savaş Kı- ratlı, Uç gün önce başlatılan se- çim yasaklannı da yumuşatarak mitinglerden göruntü ve konuş- ma yayımlama karan aldıklan- nı açıkladı. TRT'nin dün ak- şamki haber bülteninde liderle- rin mitingleri görüntülü verildi, ancak konuşmaları sesli veril- medi. Radyo ve TV'de ilk söz ANAP'ın, son söz RP'nin ola- cak. ANAP, SHP ve DYP ilave propaganda haklannı 14-18 ekim tarihleri arasında kullana- (ArkanSa. 19, Sü. l'de) TV'DE 1 M 1 M 21.19: RP BUGUN 20J5: ANAP 20^6: DYP 20.57: SP 21.08: SHP 21JO: DSP TV'DE YARUS 20J5: ANAP (Görüntülü) 20.41: SHP (Görüntülü) Modada kadın melankolıyı reddediyor Şeffaflık demode BUGÜN VE HER PAZAR C U M H U R İ Y E T ' L E MERAK ETMEVİN 8 GÜN KALDI — SHP lideri İnönü, Sultanahmet Mey- danı'na seçim otobusunun uzerinde Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Mehmet Mo- ğultay ile birlikte el ele tutuşarak geldi. tnoniı ve BaykaJ'ın birlikteliği uzun sure alkışlandı. Meydanı dolduran coşkulu kalabalıgıa "Vur vur inlesin, Çankava din- lesin", "Başbakan İnonu" sloganlan arasında konuşmasına başlayan Inonu, "Me- rak etmeyin 8 gun kaldı. tktidardayız" dedi. (Fotograf: SUAT KOZLL'KLU) SHP lideri İnönü, lstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu 'Ozal'ın umudu Ecevit'ŞHP Genel Başkanı Erdal İnönü lstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Başbakan Yılmaz'ı, ÖzaFdan farklı olmamakla suçlayan İnönü, "Bu iktidar hep böyleydi. Bir yüzünde Özal vardı, diğerinde Akbulut. Şimdi bir yüzünde Yılmaz var, diğerinde Özal" dedi. - Ecevit'in artık değil sosyal demokrat, demokrat bile olmadığını belirten SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, halkı, vereceği oylarla bugüne kadar sosyal demokratları bölenlerden hesap sormaya çağırdı. İnönü, "Biz Ecevitsiz iktidara geleceğiz" dedi. YALplN ÇAKIR'ın haberi 4 Sayfada MtTİNGİ HALAYLA KUTLADI — İnönü, mitingden sonra eski Genel Sekreter Baykal. Şişli Belediye Baş- Î N ŞAN SELÎCELAL BAŞLANGIÇ'in kanı Faüna Girik ve partflUerie halay çekti. (Fotoiraf: SUAT KOZLUKLU) notlan 4. Saytaoa OZAL Oylannızla bölünme işareti vermeyin Cumhurbaşkanı Özal, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Kurtçenin serbest bırakıldığını anımsatarak, "Her şey daha serbest olacaktır, çok daha ileri adımlar atılacakür" dedi. Diyarbakır'ı çok sevdiğini belirten Özal, "Güneydoğu'da bazı meseleler var. Bunları gormezlikten gelemeyiz. Başımızı kuma sokamayız" dedi. 5. Sayfada YILMAZ Bu liderlerin hepsi cambaz Başbakan, Tokat, Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen mitinglerde konuştu. Yılmaz, onceki akşam TV'de yayımlanan açıkoturuma değinerek, "8 yılda ANAP'ın hiçbir şey yapmadığını söyleyen liderler var. Turİciye'yi idare ettiklerinde rakamları çok seven insanlardı. TV'de rakamları söylediğimde hiç cevap vermediler" dedi. 5. Sayfada DEMİREL jş bulana kadar işsizlik sigortası İçel adını Mersin olarak değiştireceklerini, Tarsus'u il yapacaklannı vaat eden DYP lideri Demirel, "Erkeklerimizi askerden dondukten sonra, kızlanmızı da evlenecek çağa geldikleri andan iş sahibi yapıncaya kadar işsizlik sigortası kapsamına alacağız" dedi. Demirel dun, Mersin, Antakya ve Gaziantep mitinglennde konuştu. 5. Sayfada Birmingham'tlan Çikolata yolculuğu YONCAÖZKAYA Kakao taneleri toplandı, öğütüldü. tçine bal ve Latin AmeriJca'nın ünlü chilli biberi kanştınldı. Çikolata içkisi hazırdı. Cadbury kardeşler bu içkiye süt kattüar. Çikolata artık yenebiliyordu. Zurih'ten Romalı askerlerin seksyaşamı S.DOĞAN ABALIOĞLU Brugg'daki Vindonisa müzesinde, Romalı askerlerin seks yaşamını yansıtan kazıbilim verileri sergileniyor. Kanton kazıbilimci Hartman yirmi yıl önce muzenin başına geçene dek "Erotica" yazıb çekmece kilitli kalmış. Pekin'den 'Büyük' kavramı değişiyor MÜMTAZ ARIKAN Yazlık Saray, yapıhşı açısından çok ilginç bir yer. Pekin ve çevresinin düzlük oluşu, soylu imparatorlann düşlerindeki engebeli araziyi bulmada güçlük yaratınca, bunu yapay olarak canlandırmak istemişler. Kopenhag'dan Christiania özgür bir şehir FERRUH YILMAZ Christiania'nın kendine özgü düzeni vardır. Yerel konulardaki kararları her bölgenin kendi komitesi verir. Christiania'da yaşayabilmek için de bu komitelerden onay almak gerekiyor. 10. Sayfada P A Z A R KONUĞU PIK BOTHA 'Irk ayrımcılığı tamamen çöktü' Güney Airika Dışişleri Bakanı Botha, arkadaşımız Nilgün Ceırahoğlu'nun pazar konuğu. 12. Sayfada İstanbul / 3. Sayfada Şehit polislere songörev TRT-Star1 / 8. Sayfada Televizyonda günün filmleri 1< Futbol / Sporda İngilizler farfc peşinde Arif Kızılyalın Operasyon /19. Sayfada Genelkurmay: Harekât başarılı KKTC / Aıta Sayfada Denktaş, BM'ye sert çıktı Özgen Acar Demokrasi Güzel Şey... Cıuma akşamı televizyon ekranından se- çim açıkoturumunu izlerken bir kez daha du- şündük, demokrasi güzel şey diye... Yanlış aniaşılmasın: Sadece böyle bir açıkoturuma bakarak ül- kemızde demokrasinin yerleşıkliğınden söz edecek değılız Kuşkusuz Turkıye'de demok- rasinin birçok açıdan kolu kanadı kırıktır Onun için demokrasi güzel şey derken bir öztemı dıle getınyoruz: Bu tür programlar da- ha sık ve daha sıstemlı bir biçımde yayım- lansaydı ne kadar iyı olurdu dıyoruz Bir seçim öncesı fena mı oldu böyle bir programın televizyonda düzenlenmesı9 Kesınlikle hayır Gelecek pazar günu sandık başına gide- cek olan milyonlarca seçmen, değışık fıkır- lerın uygar bir ortamda yarışmasınatanıkol- dular. Oy vereceklerı partılerın lıderlerını da- (Arkası Sa. 19, Sü. rde) HASAN CEMAL • Barış Manço 7'den 77'ye adlı TVprogrammm Dünya Tunı bölümunde bu hafta Norveç'ten seslenecek. 8. Sayfada • Retçller beşe yükseldi Füreya Koral ve heykeltıraş Zuhtıi Müritoğlu da devlet sanatçtsı unvanını reddetti. 9. Sayfada • Güton Duşünce Çankaya Belediyesi ıle Karikattircüler Demeği'nce düzenlenen yanşmada l. 'lik ödülü 6 mılyon. 9. Sayfada • Borsa aradıgını bulamadı Hisse senetleri geçen hafta 8.61 değer yıtirirken tMKB Bıleşık Endeksı cuma gunünu 2546.16 puandan kapadı. Amenkan Doları 1.67prim yaptı. Ekonomide • Start heyecam 50 bini aşkın seyırcinin izleyeceği 7. Antalya Pıst Yarışı bugun 12.00'de verilecek startla başlayacak. Yarışa 17 otomobil kayıt yaptırdı. Sporda • 6 güreşçtmiz finalde Uluslararast Cumhurbaşkanlığı Güreş Turnu\ası'nda 4 sıklette 6 gureşçımtz fınale yukseldı. Sporda • İstanbul'da manrton günü 13. Uluslararası Avrasya Maratonu bugtin koşuluyor Start saat 10.00'da. Sporda • Bulgaristan sandık başında Bugün yapılacak ikinci serbest seçımlerde 40 ayrı grup mücadele edecek. Arka Sayfada • Modayı artık sokak yönetlyor Gunluk hesaba haute - couture'un yaşama şansı azaldı. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Aldatmaca... Öncekı gece televızyondakı liderler toplantısında "serbest Diyasa ekonomısi" tartışıldı Bir "hayali kavram", tartışma- ların özünü oluşturdu Türkiye'de yıllardır bir aldatmaca hüküm sürüyor. Bu al- datmaca "serbest pıyasa ekonomısi" demogojısıne daya- nıyor (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog