Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisil Aynntıl» tnig* w;ın J » 2 4 '88 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredİsi'yie kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı rj 68.YIL / SAYI 24116 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NAOİ (1945-1991) 12 EKİM 1991 CUMARTESİ Sakin ve düzeyli açıkoturumda liderlerin birleştiği ana noktcu Deıııokrasi içiıı uzlaşmaYILMAZ POLEMİĞE GİRMEDİ Enflasyonda başansız kaldık Açıkoturuma durgun başladı, ancak daha sonraki turlarda polemiğe girmeden görüşlerini açıklıkla anlattı. Kamera üzerine çevrildikçe güldü. Enflasyonda başarısızlıklannı kabul ederken, bunu altyapı, ödemeler dengesindeki açık ve KİT'lerin verimsiz çalışmasma bağladı. Güneydoğu sorununu demokrasiden taviz vermeyen bir anlayışla çözeceklerini bildirdi. EVONU_MESAJINI GULERYUZLE VERDİ Kimse doğduğuna pişman olmayacak 'Mitinglerde üşütmüşüm' diyerek kısık sesle başladığı açıkoturum boyunca yüzünden hiç tebessüm eksilmedi. İki yılhk sürede enflasyonu makul bir seviyeye indereceklerini söyledi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı değişmez. Tıirkiye'de doğduğuna kimse pişman olmayacaktır" dedi. Hazırladıkları kapsamlı anayasa taslağı üzerinde uzlaşma arayacaklarını bildirdi. DEMİREL DENEYtMİNİ ÖNE ÇIKARDI BAŞKENTTEN AHMETTAN TVİdmanı ve Şapka... ANKARA — Başbakan, diin geceki açıkoturumun son antrenmanını dun ogle- yin 50 gazeteci ile yaptı. Antrenmanın adı, "Yıl- maz ile basın sohbeti" idi. Ama sohbet, artını Ataturk ile Sultan Reşat'ın resimleri- nin yan yana otdnğu duvara dayamış Başbakan'a serbest atış biçiminde gerçekleşti. Serbest atışuı amaa, gece- ki açıkoturumda Başbakan'ı kahnunanca kurtanşlar yap- maya hazırlamaktı. Yılmaz, beHi olçude de bu antrenmanın yarannı açıko- turumda gördü. Gerçi ant- renmanda Başbakan (ArkaaSa. 14, Sü. 6'da) Partiler ve Ekonomi SP: Halk Mülktyetı ve Emekçı Ekonomısı OSMAM ULMOTHI yazı» EkoiMMİde Enflasyon devlet politikası oldu Açıkoturum boyunca performansını hiç düşürmedi ve konulara hâkim bir görüntü verdi. "Türkiye'de enflasyonun devlet politikası olduğunu" belirtti. RP Genel Başkanı Erbakan'a cevap verirken, inanan-inanmayan ayrımının bölücülük olduğunu söyledi. Çağdaş, özgürlükçü, birbirini kucaklayan bir Türkiye mesajı verdi. Güneydoğu'ya 'pilot proje' götüreceklerini söyledi. ECEVİT SHP'YE YÜKLENDİ KİTlere işçi yönetimi Açıkoturum boyunca yüzü hiç gülmedi. Güneydoğu sorununu bir Turk-Kürt ayrımı olarak saymadığını söyledi. İki kez İnönü'yeçattı. 'Allahnasip eder başbakan olursam özerk KİT'Ieri çalışanlar yönetecek' dedi. ERBAKAN KLASİK ÜSLUBUNDAYDI Bunlann hepsi pansumancı Bilinen haliyle butün liderleri güldürdü. öteki liderlere çatarken, "Bu partilerin hepsi KDV'ci, hepsi pansumancı" dedi. Kapitalizmin insanlara zulüm getirdiğini, çözümün adil duzende olduğunu söyledi. Â l t l S l b İ r i l T t i f l ü "^ '•-'»" n ' < ' e ' t * g^nel seçime katılacak altı siyasi par- tinin genel başkanları, televizyonun 1. kaoalında diin gece yayımlanan "Seçim '91" açıkoturum programı ile seçmenlerin karşısı- na çıktılar. 21.30'da ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılraaz'ın ko- nuşmasıyla başla>an açıkoturuma saat 23.45te beş dakika ara verildi ve terle- dikleri için ekranda yuzleri parlayan liderlerin makyajları tazelendi. Makyajdan once, foto muhabirleri de kısa sttre için içeri alınarak fotoğraf çekmelerine Izin verildi. ANAP lideri Mesut Yılmaz ve SHP lideri Erdal tnonıi başlarını karaera- >a çevirip gulumsejerek poz verdiler. Bu sırada not alma>a devam eden RP lide- ri Necmettin Erbakan istek uzerine başını kaldırdı ve foto muhabirlerine güliim- sedi. Parti liderleri kısa suren "mola'dan yararlanarak çay ve ıhlamur içtikten sonra devam eden açıkoturum 4.5 saat sürdu. (Fotoğraf: BARIŞ BİL) PKK'ya yîne sınır ötesi operasyon Istanbul leror şehidi polisler için tören Dev- Sol üstlendi İstanbul'da 3 polisin öldürülmesini Dev-Sol üstlendi. Şehit polislerin cenazesi, bugün İstanbul Valiliği'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek Arfca Sayfada POLİSİN EVLADI ANA KARNINDA BABASIZ KALDI ÖZAL: HAİNLER CEZALANDIRILACAK 22 AYDA TERÖR 46 CAN ALDI ŞEHİT DİPLOMAT GÖRGÜ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Arka Sayfada Iıuk*ta KürtleHe Irukh askerlerin kanlı çatışması SÜLEYMANİYE'DE KATLİAM — Kuzey Irak'taki Süleyma- niye kentinde 7 ekimde Iraklı askerlerle Kurt peşmergeler ara- sında saatlerce siiren çaüşmalarda çok sayıda kişinin öldiığü bildiriliyor. Peşmergeler tarafından kuşatılan 60 kadar Irak as- keri de topluca kurşuna dizildiler. Fotografta toplu katliam sı- rasında olmeden once bağışlanmak için çabalavan bir Iraklı asker göruliıyor. 400 kadar yaralı Irak askeri, Kıirt milis ve sivilin de hastanelerde olduğu belirtiliyor. (Fotoğraf: REUTER) Başbakan Yılmaz 8 uçaktan oluşan filonun 8 sorti yaparak K.Irak'taki PKK kamplarını bombaladığım açıkladı. Dün sabaha karşı düzenlenen hava harekâtından sonra Kara Kuvvetleri Komutam Fisunoğlu Güneydoğu'yagitti. Haber Merkezi — Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı'nın harekât planı çerçevesinde Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplanna baskın duzenlediği- ni açıkladı. 8 savaş uçağından oluşan bir filonun 8 sorti ile bombalama yaptığını söyleyen Yılmaz, "Heniız daha harekâ- tın kesin sonuçlan belirleneme- di, keşif uçaklan ile tespit edilecek" dedi. F-104 ve RF-5 uçaklannın, dün sabah saat O8.3O'da Kuzey Irak'taki Kiş- han mevküne yakın vadi içinde- ki PKK kamplarını 20 dakika süreyle bombaladıklan öğrenil- di. Operasyonda, Turk sınırına 25 kilometre uzaklıktaki beş Irak köyünde 92 kişinin yara- landığı bildirildi. Bombalandı- ğı iddia edilen Banik köyü muh- (Arkası Sa. 14, Sü. 5'te) ÎLtL SEÇİM NABZI PERİNÇEK KÜRTLERE SESLENDİ Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu En atak görüntüyü vererek ekrandan yararlanmaya çalıştı. Sosyalist ideolojinin ölmediğini, Demirel'in bile anahtarları eşit dağıttığını söyledi. Her konuyu Güneydoğu sorununa bağladı. • Özal: Muhalefet, zaman tünelinde • Modaadan şıklık yıldızlan • Diksiyon ve Türkçe • 'Coşkusuz ye inançsızdılar' •Enflasyona yanıt gelmedi • Liderler tatmin olmadı 3. Sayfada BUGÜN T U N C E L İ , B İ N G Ö L , M U Ş E R 6 U N A K S O Y 4 . S a y f a 4 a YARIN î Z M I R S E R D A R K I Z I K T O R E Y K Ö S E H A N D A N Ş E N K Ö K E N Z A F E R A K R A R Liderler nerede? YILMAZ: Tokat, Yozgat. Kayseri'de, İNÖNÜ: Istanbul ve Tekirdağ'da, DEMİREL: Mersin, Hatay ve Gaziantep'te, ECEVİT: tzmir'de, ERBAKAN: Erzurum, Trabzon ve Kayseri'de, PERİNÇEK: Kartal'da. Bugün / Biiim Teknik Çağdaş Bilimve Astroloji r Kûltûr / 9. Sayfada Devlet sanatçılığına 3ret Barış /10. Sayfada Yugoslavytftla kuşkulu umut Reklam / Ekonomide 'Seksi' demode 'seksisf moda Maraton / Sporda Avrasya için yarın Boğaz yollankapalı 12 Eylül Öncesi, Sonrası Derken... 1 erör eylemleri ne yazık kı can almaya yısı 1011'dir. devarn edıyor. 3'ü general 38 subay, 39 astsubay ve 47 On ay ıçinde yalnız İstanbul'da öldürülen emniyet görevlısi yıne aynı donemde şehit polislerın sayısı 23'e yükselmiş durumda. olmuştur. Guneydoğu'da da PKK terörü sürüyor. Uzunca birsüredir 7erimiz PKK'nın elın- Daha geçen gün Hakkâri'nin Çukurca ilçe- de rehin bulunuyor. sinde 11 erimiz şehit edildi. 1984 ağustos Degerli meslektaşımız Çetin Emeç, Prof. ayından beri bu bölgedekı olaylarda yaşamı- Muammer Aksoy Doç. Bahriye Üçok, Turan nı yitirenlerın sayısı 2764'e çıktı. Dursun, MIT bdŞKan Yardımcısı Hıram Bunların ıçinde sivil halktan ölenlerin sa- (Arkası Sa. 14, Su. 3'te) HASAN CEMAL • Ünlü felaket filmlerinden TVVdeki • Su kesintisine tepki Nurettin Sözen'in 'Toplu Gösteriler'de batık bir gemiden 'Barajlar dolu' şeklmdeki açıklamasma kurtulmaya çalışan insanların mücadelesini karşın birçok semtte su yok. 14. Sayfada anlatan bir fılm yayımlamyor. 8. Sayfada • TÜSİAD'da kadın üyeler dört'lendi • Livaneli'nin konseri Mega-10, Zülfü Ttirk Sanayicileri ve tşadamlart Derneği'rtin Livaneli'nin Taksim'de verdiği konseri bu kadın iiye sayısı dörde yükseldi. Ekonomide akşam ekrana getiriyor. S. Sayfada • Müteahhitlere seçim yardımlan • Osmanlılar Yeni Dünya'da 'Osmanh Irak'taki santiyelerini terk etmek zorunda Sultanlannın lhtişamı' sergısı nisanda kalan firmalara Irak'ın verdiği 17 milyon ABD'nin Memphis kentinde. 9. Sayfada dolarlık bonoları hükumet alacak. Ekonomide • BM'den Denktaş karsıtı karar BM £ 4 • Futbolda her şey olabilir Güvenlik Konseyı'nin yeni karanna göre Ş %J?jt A M i l l i Takım Futbol Denktaş uzlaşmaya yanaşmazsa Güvenlik JL* -^ ^ ^ ^ Direktörü Sepp Piontek, Konseyi devreye girecek. 10. Sayfada W " çarşamba gunü IVembley • Patent davası HEMA Elektronik H / . ^ Stadı'nda ovnanacak maçla Sanayii ve Ticaret AŞ'nin TESTAŞ aleyhine ^L JlkgfHkUgili olarak Ingiltere'yi açtığı dava ertelendi. Ekonomide I ^ L V V ^ T J ^ H favori eösterdi. Sporda GÖZLEM UĞURMUMCU AkademJsyenler... Silahlı Kuvvetler, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını dün sa- bahın erken saatlerınde bombalamaya başladılar. PKK da terör eylemlerine başvurarak yurtdıştnda ve yurt- içinde büyük kentlerde bugunlerde saldırılar düzenleyebi- lir. Her bakımdan dikkat gereken günlerde yaşıyoruz. (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog