Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 TELEVİZYON-RADYO 10 EKİM 1991 06.58 Açılış-Haberler ' 07.00 Gün Başlıvor <08.00de haber yayımlanacak.) 09.00 Susam Sokağı 09.30 Kadın Saati 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yann: Kllğtl Vıctor \e Mercedes'm büyük desteğinı alan Sergıo muzık çalışmalarına hız venr. 10.45 Oklll Televizyonu (Akış içensinde 13.00le haberler yayımlanacaktır ) 15.15 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağin Sesi Ormdn vangınları ele alınıyor. 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağlan Eban. Miami yolculuğundan dencr 18.00 Haberler ' 18.10 Altın Yıllar 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.10 Merhaba Çocuklar 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor Günün spor olaylan ekrana getırilıyor. 21.00 Seçim Özel 21.30 Yerli Drama: AiL- : 22.25 Antalya Altın Portakai Film Festivali Tanıtımı 23.00 Dizi: İnanılmaz Öyküler Valter'm bütün eğlencesi televİ7>ondur Kansı bır gün evdekı lelevızyonu satar • 00.25 Haberler - Kapanış 07.58 Açıhş- Okul Televizyonu 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Nma'nın hdmıle olduğunu öğrenen Phılıp bunalıma gırer. Steven'ın eskı hastalanndan biri Cenova kentıne gelır 19.03 Haberler 19.20 Dizi: 25. Kare . 19.50 TamdiniZ mi? (Ayrınlılı bilgı yandaki sütunlarda) 20.15 Çevre 20.45 Avrupa'dan Futbol 22.00 Gece Bülteni 22.40 Uçüncü ZİI I Bugün köşesınde) 23.30 Festhallerden Slrazburg Vurma Çalgılar Topluluğu Veresa \c Cagonun bırer eserını seslendırecek. 00.30 Kapanış Bülteni 17.13 Açılış-Telegün 18.45 Çizgi Film: Bücürler Her yıl düzenlenen en güzel çıçek yarı^ması ıçin Red çok özel bır çıçek alır. Ancak ortada bır sorun vardır. 19.15 Arkası Yarın: Manuella Madam Gerrero acımasız haMalığından kurtuUmdvarak hayata gözlerıni yumar. 20.00 Belgesel: Macera Günlüğü 21.00 Mini Dizi: tlk ve Tek Gün Oppenheimer. kendısine venlen bu büyuk ;>orumluluğun altından kalkmaya çalrşır. 22.00 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Amerikan Röyası (Aşnnlılı bilgı >anddkı sütunlarda) 23.30 Dizi Film: Polisiye Olaylar Jeny. bır 15 görüşmesi \apmak ıçin eskı orlağı Hann>'ı zıvaret eder 15.38 Açılış- Okul Televizyonu 20.05 DİZİl Ylldiza l'laşmak Veronıka Alehandro'yu acı çekmekten kurtarmak için avrılmalarıru teklif eder. 20.35 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 21.00 AçıkÖğretim 23.00 Yideo Müzik Türkive-Kapanış 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 Çocuk Kuşağı 19.45 Töremiz Dilimiz 20.10 Bir Konu Bir Konuk 20.30 İnsanllk Hali (Tekrar program.) 21.00 Yeni Soluklar 21.25 Gönül Sohbetleri 21.30 Inanç Dünyası 22.00 Haberler İngilizce ve Almanca Haberler 22.50 Spor 23.40 Belgesel: Kuş Cennneti Tekrar program 00.10 Drama: Kanun Sa>aşçıları -Kapanış 07.00 İyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 11.50 Starl Haber 12.00 Sinema: Tehlikeli Tatil (Bugün köşesmde) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Biz On Kişiyiz 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağlar 17.00 Starl Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur >e Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Sadece Aşk 18.30 Komedi Dizisi: Çılgın Karakol 19.30 Starl Haber 20.00 Polisiye Dizi: Miami Vice 21.00 Komedi- Şov: Olacak O Kadar Televizyonu 21.30 Mini Dizi: Çöl Kanunu Carol Alt ve Ömer Şerif 'in başrol o>nadığı dızide oğlu kaçmlan bır çocuk konu edılıyor. 22.30 Starl Haber 22.40 Orhan Boran'lı Dakikalar 23.40 Komedi Dizisi: Bütün Gece Açık 00.10 Belgesel: Stephen King'den Korku 00.40 Starl Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Dizi: Dallas Tekrar 01.50 Polisiye Dizi: Mike Hammer 02.40 Dizi: Hemşireler 03.30 Dizi: Tutkular 04.20 Pembe Dizi: Komşular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 05.30 Pembe Dizi: Bütûn Çocuklanm 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 12.30 Kadınlanmız 13.00 Tomurcuk 13.30 Müzik 14.00 Haberler 14.20 Bizim Eller 15.50 GÖkyüzü 15.25 Biz Bize 15.45 Tarım 16.00 TVde Türk Siıieması: Üç Halka Yirmi Beş (Aynntılı bilgı yandaki sülunlarda) 17.35 Kapantş 20.00 Açılış- Haberler 20.06 Çizgi Film 20.10 Merhaba Türkiye lstanbul'daki Boğaz köprulerı>le ilgıli Nurettin SözelMe görüşme. sınemalarda neler var. Fevzi Tuna'nın Alı Hakan'la söyleşısi. Kadın Kütüphanesının tanıtımı. Erol Günaydın ve Halit Akçatepe fle söyleşi ve Ümit Gürtuna'nın seçım anıları adlı bolümler yer alıyor. 20.45 Belgesel Zonguldak maden işçılerinin yûrüyüşû. 21.15 Demokrasi Kanall Enflasyon konulu açıkoturuma Doç. Dr Oğuz Oyan, Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı. Doc Dr Hurşit Güneş ve Algan Hocaoğlu katılacaklar. 21.45 Mega MÜZİk 21.50 Haberler-Kapanış STAR1 12.00 Tom Jones başrol oynuyor Tehlikeli Talil (Pleasure Cove) / Yönctmen: Bruce Bilson / Oyuncular: Tom Jones, Costance Forslund, Joan Hackett. Barbara Luna / 1979, ABD yapımı. TV Servisi — Bir tatil köyün- deki yatla tura çıkan müşterile- rin kaçınlmaa ve işin içine uyuş- turucu mafyasının girmesiyle olayiar gelişir. Türkiye'de konserler vererek yeniden gün- deme gelen "Gal Kaplanı" Tom Joncs'un da rol aldığı film aşk, heyecan ve gerilimle kotanlma- ya çalışılmış yapımlardan biri. Aynı konulu birçok örneği bu- lunan "Tehlikeli Tatil" gündüz yapacak hiçbir işi olmayan kişi- lerce Tom Jones hatınna göz aü- labilecek bir film. TV3 SİNEMA TARİHİNDEN BİR YAPRAK: AMERİKAN RÜYASI 22.00 Vidor'raı sinema klasiği Amerikan Rüyası (An American Romance) / Yönetmen: King Vidor / Senaryo: Herbert Dalmas, William Ludvvig / Kamera: Merold Rossun / Müzik: Louis Gruenberg / Oyuncular: Brian Donlevy, Ann Richards, John Qualen, Walter Abel> Stephen Mc Nally / 1944 MGM yapımı / Süresi: 151 dakika. Brian Donlevy ve Ann Richards 'Amerikan Rüyası'nda. TV Servisi — Kuzeninin gön- derdiği parayla Amerika'ya yer- leşen Steve, bir madende çalış- maya başlar. Kısa sürede çalış- kankğı ve azmi sayesinde yükse- lir ve endüstri patronu olur. Zengin bir filmografiye sahip, gösterişli filmlerin unutulmaz yönetmeni King Vidor'un 1944 yapımı filmi Atilla Dorsay'ın sunduğu "Sinema Tarihinden Bir Yaprak" programında ekra- na geliyor. Avrupalı bir göçmenin azim- le çalışarak endüstri patronluğu- na tınnanması öyküsünü Tecni- color renklerle donatan Vidor, sık sık başvurduğu bir yöntem- le olayları geniş bir zaman dili- mine oturtarak anlatmış. Geçen haftalarda "Kanlı Aşk" ve "Rııby Gentry" gibi iki önemli fılmi de ekranlara gelen Vidor, sonuçta ülkesini yücelte- rek bildik mesajlar veriyor. "Amerikan Rüyası"nda Irlan- da kökenli karakter oyuncusu Brian Donlevy ile Ann Richards başrol oynuyorlar. Yaklaşık yanrnyüzyıllık bu si- nema klasiği "sinema tarihi me- rakhları"nın dikkat etmeleri ge- reken bir yapım. TV2 19.50 Folk motiflerStNA KOLOĞLU TV'nin yeni müzik program- lanndan "Taruduuz mı?" bugün başhyor. Sürekli üzerinde durduğumuz görüş yavaş yavaş taraftar top- luyor. Yarabcı, üretken miizik programları. kiip yalancıhğın» düşmeyen miizik programlan. İşte bunlardan biri daha bu ak- şam Türk popuna değişik bir yorum getiriyor. Selmi Andak'- ın hazırladığı ve sunduğu prog- ranun içeriği Türk pop müziğin- deki "folklor motineri" içeren şarkılar. Andak, Türk pop mü- ziğinde bu tarzda 60 parçanm olduğunu söylüyor. Andak bu parçaları ekrana getirirken bir yenilik yapmış, yeni versiyonla- nnı da çalıyor. Türk pop müzi- ğinin altın yıllan folk motifleri- nin kullanıldığı dönem. Çünkü o dönem grup olayı çok önem- li. Cem Karaca, Mavi Işıklar, Haramiler, Erkin Koray, Mogol- lar, Kurtalan Ekspres ve yüzler- cesi. Bu gruplar müziğe yaratı- cı bir boyut getirdiler. TV GAP TÜRK SİNEMASI: ÜÇ HALKA YİRMİBEŞ 16.00 Muzaffer İzgü'densinemayaÜç Halka Yirmibeş / Yönetmen-Senaryo: Bilge Olgaç / Yapıt: Muzaffer İzgü / Götüntü yönetmeni: Vecihi Ener / Müzik: Mehmet Ateş / Oyuncular: Hülya Avşar, Hakan Balamir, Hüseyin Peyda, Güzin Özipek, Özcan Özgür, Tüncer Necmioğlu, Atilla Yiğit, Kenan Bal/ 1986 yapımı. TURHAN GÜRKAN Günümüz yazarlarından Mu- zaffer tzgü'nün 1984'te yazdığı aynı adlı yapıtından Bilge Ol- gaç'ın 1986'da sinemaya uyarla- dığı "Üç Halka Yirmibeş" fil- minde halkacı babasıyla kasaba- ya gelen güzel bir kızın, saf ve geri zekâlı bir gençle sonu kanlı biten trajik aşk ilişkisi anlatıh- yor. "HaJo Dayı", "İki Öküz" gibi yapıtları TV'de daha önce yayıtnlanan Muzaffer lzgü'nün önemli romanlan "Gecekondu", "Üyas EfendT, "Her Devrin tü", "Her Eve Bir Karakol", "Kasa- banın Yansı", "Ortadireği Yıkan Ayı", "Işte Mtthür İşte Sen" oyunları "K«ra Düzen", "Rece- tesi Pecete", "Gön". 1985'te "Kaşık Düşmanı" fil- miyle Fransa'da 7. Uluslararası Creite! Kadın Filmleri Şenliği'n- de birincilik ödülü kazanan 26 yıllık yönetmen Bilge Olgaç'ır, TV'de ne yazık ki, çok az filmı gösteriliyor. "Yavrularım", "tpekçe", "Gülüşan", bu yönet- menin ekrana gelme şansını ya- kalayabilmiş filmleri. Hüzünlü bir öyküye dayanan "Üç Halka Yirmibeş", gösterime girdiğinde umduğunu bulamanuş bir ede- biyat uyarlaması. Bilge Olgaç^- ın da özenli çahşmalanndan bi- ri. Trabzon yöresinde çekilen film basit bir kasaba dekorun- da sıradan insanların yaşantıla- rını ve ilişkilerini yansıtmaya ça- lışıyor. Oyunculanyla ilgi çeken ve rahatça izlenebilen bir yerli yapım. Halkacılık yaparak yaşamını Bilge Olgaç'ın yönettigi filmde Hülya Avşar ve Hakan kazanan eski dublörlerden Ke- nan (Hüseyin Peyda), yetişkin güzel kızı Gülçiçek'le (Hülya Avşar) kuçük bir kasabaya ça- bşmaya gelir. Kasabanın tüm er- kekleri, Gülçiçek'e göz koyarlar. Genç kızın güzelliği karşısında iç geçirenlerden biri de kasaba- nın biraz saf, hatta geri zekâlı delikanlısı sakallı Sakin'dir (Ha- kan Balamir). Yıllardan beri an- nesiyle birlikte eli yüzü düzgün namuslu bir kızla evlenmeyi düşleyen Sakin, Gülçiçek'i gör- dükten sonra beklediği kızı bul- duğuna inanarak olmadık düş- ler kurmaya başlar. Sakin'in Gulçiçeke egilimini sezinleyen kasaba halkı, onu alaya almak için olaylan korük- leyip, haklannda olmadık söy- lentiler çıkartırlar. Gülçiçek'le babası ise kasaba halkıyla iyi ge- çinmek zorunda olduklanndan çevrelerinde oluşan olaylan ve Sakin'in kara se\daya donüşen tutkusunu olağan bir işmiş gibi hoşgörüyle kârşılarlar. RADYOLAR R A D Y O 1 0435 Açılış program. 05A0 Ha- berler. 05.05 Turkuler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bkler için. 07 J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lsteklerınız, seçtikJerimiz. 09.35 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1240 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunu yaşarken. 1235 Reklam- lar veradyoprogramlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13-MJ Bölgesel yayın vereklamlar(1). 17,00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Çocuk bah- cesi. 1735 Hafıanm çocuk şarkısı. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içinden. 1835 Bölgesel yayın vereklamlar.19.00 Haberler. 19.30 Solistlerden secmeler. 20.00 İyı uykular çocuklar. 20.10 Türk- üler geçidi. 20.40 Şarkılar. 21.00Haberler. 21.05 Hafıf muzik. 21J0 Beraber ve solo şarkı'ar. 22.00 Erkekler topluluğundan turkuler. 22J0 Kü- çtlk konser. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin için- den (2). 0035 Günün haberterinden özetler. 01i» Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden secmeler. 07 J0 Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havalan 08.00 Sabah konseri. 08.30 İki solistten şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Edebıyatçı- lanmızdan gea notlan. 09 J5 Çeşiüi müzik. 10.00 Sazlardan mıkrofona. 10JO Bir bebek buyüyor. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. UM Haber- ler. 11.05 Eğıtim dünyamız. 11J5 Hafıf müzik. 11.35 Hafif müzik. 12.00 Açıklamalı klasik ko- ro. J2J0 Turkuler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 iyi insan iyi vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm deyince. 15 J0 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 15.40 Ar- kası yann. 16.00 Eğitim Dünyamız. 16-30 Yurt- tan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17J0 Minyatür müzik. 18.15 Tiyatro dünyasından. 19.00 Haberler. 19.30 Hafıf mü- zik. 20.00 Yabaneı dil dersi. 20.45 Türkçe sözlü hafif muzik. 21i» Beraber ve solo şarkılar. 21J0 Turkuler ve oyun havalan. 22.00 Gece konseri. 22J0 Şarkılar. 22.45 Bır roman / bir hikâye. 23X10 Haberler. 23.15 Turkuler geçidi. 23.40 Ha- fif müzik. 2335 Muziğe övgü. 0035 Günün ha- berlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mu- zik. 09.00 Haberler. C9.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Ögleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Latin dünyasından. 12.45 Günûn konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saati. 16.00 Küçük konser. 16J0 Caz dünyası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko dünyasın" dan. 18.00 Haftarun plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Bir tutkudur müzik. 20.30 Bir Konser. 22.00 Haberler. 22.15 Perşembenin ge- tirdikleri. 23.00 Genç solistler. 24.00 Gece ve mü- zik. 0035 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07J0 Ha- berler. 07.40 Solistler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Turkuler ve oyun havalan. 10.00 Haber- ler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. tl.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve soto türküler. 12i» Haberler. 12.85 Müzik bah- çesi. 13.00 Haberler. 13.15 SazlarlaTSM. 13J0 Yürdun dört bucağından THM. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 THM er- kekler topluluğu. 15.00 Sizin ıçin seçtıklerimtz. 16.00 Haberler. 16.05 Kadmlar topluluğundan türküler. 16J0 Istanbul Radyosu klasik Turk sa- nat müzigi topluluğu. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Erkekler faslı. 18.00 Yurttan ses- ler. 18J0 Solistler geçidi. 1838 Program ve ka- panış. POLIS ISTANBUL 0738 AÇUIŞ, prog ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Kayıp Haberlen. 11.05 İşte Saz İşte Söz. Solist: Ali Demirhan. 11J0 Bir Solist: Dennis De Young. 12.00 Istekler. 13M Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Aydın Tansel. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Nu Shooz. 1445 Bir Sanatpyla Beraber. Solist: Ela Altın. 15.10 Enver Daniş'den Şarkılar. 15^5 Kayıp Ha- berleri. I5J5 Türkçe Sözkl Hafıf Müzik. 16.00 Supersonic Programı. 17.00 Müzik Dağarcıgı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 063. Açl^ Prog ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08J0 Yol Durumu. 0S-J5 İşte Saz tşte Söz. Solist: Ali De- mirhan. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Duru- mu. 09.35 Samime Sana/dan Şarkılar. 0935 Ha- va Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. UM Bir Sa- natçıyla Beraber: Ela Altın. 11-25 Alı Rıza Gun- doğdu'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçrikieriniz. 1235 Türkçe Sözlu Ha- fıf Müzik. Solist: Alpay. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Turkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Metin Güyer'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağar- a&. 16^5 Hayati Yar- Sedef ŞahU'dan Turkuler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Bi- terken. 18.00 Program ve Kapanış. İnaıtçlara Saygılı Laiklikte Bu ilanın gideri, DSP Ankara İl Merkezi tarafından karşılanmıştır. DEMOKRATIKSOLPARTI w Bizim Ev' dizisi • ISTANBUL (AA) — Devlet Bakanhğı tarafından yaptınlan ve daha sonra laikliğe aykırı bulunduğu için gösterimden kaldırılan 'Bizim Ev 1 dizisinin yönetmeni tsmail Güneş, TRT'yi papaz kıyafetiyle düzenlediği basın toplantısıyla protesto etti. BüGÜN • Üçüncü Zil TV2 22.40 Sinemaseverler için hazırladığı "Kamera Arkası"ndan sonra "Üçüncü ZiTi haarlayan Haldun Dormen, bu programla tiyatroseverlere seslenecek. Programı Kamera Arkası ekibi hazırladı. Sunucular yine Haldun Dormen, Kemal Uzun \e Tilbe Batum. Tiyatro içerikli programda tstanbul, Ankara ve tzmir'deki tiyatro etkinlikleri ve yeni sezon hazırhkları konu edilecek. UYDULAR RTL PLUS 120.15 21'inci So- kak, Dizi. 21.15 Mini Play Back, Şov. Î2.15 Wörther Gölü'ndeki Şato, Dizi. 23.15 Braddock, Ame- rikan filmi. Yönetmen: Aaron Norris. Oynayanlar: Chuck Nor- ris, Aki Aleong. 01.00 Aktüel. 01.10 Gece Oyunu, Amerikan Fil- mi. Yönetmen: Peter Masterson. SUPER CHANNEL 20.00 Drama 20 J0 Özel Haber. 21.00 Spor. 20.00 Yannın Otesi, Belge- sel. 22.30 Konuşan Kafalar, Eko- nomik Tartışma ve Röportajlar. 23.00 BBC Haberler. 2330 ABD Kapanış Fiyatı. 23.45 Görünmez Hayalet, Sinema. 1941 ABD fıl- mi, Yön. Josepf Lewis, Oynayan- lar: Polly Ann Young, John McGuire. 0035 Muzik Haberle- ri. 01.00 Mavi Gece, Sanat ve Magazin. E Z l l l l 20J10 Şans Çarkı, Yanş- ma. 21.05 Hava Durumu. 21.15 Mike Krüger, Şov. 22.10 Haber- ler. 22.15 Baba II Amerikan film. Yönetmen: Francis Ford Coppo- la, Oynayanlan Al Pacino, Robert Du\-all. Baba Don Vito Corleo- ne'nin ölumünden sonra ailenin başına oğlu Michael geçer. 0130 Kadın Polıs, Dizi. 02.40 Spor, Tenis. 19J0 Tele Oyun. 20.00 Tartışmalar. 2L00 Haberleı. 21J0 Dizi. 22.29 Moskof Kalesi, Dizi. 2230 Film. 24.00 Haberler. WM Filmin Devamı. 00O0 Dokü- manter. u £ l 18J5 Dizi. 19J0 Belge- sel. 20.00 Deli ve Emekli. 2\M Haberler. 22.00 Belgesel. 223« Saat Gibi Adam. 00.20 Haberler. 0OJ5 Papandreu Davası. RAI UNO 120.40 Yannın Tak- vimi. 2030 Hava Durumu. 21.06 Haberler. 21.40 Film. 23.25 zeus. 23.45 Haberler. 24.00 Vittorio de Sica'run Yapıtlan. 01.00 Gece Ha- berleri, Hava Durumu. 01.35 Ge- ce Yansı ve Ötesi ; RAI DUE 19.35 Komiser Köster, Dizi. 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21.30 TV Filmi. 23.20 Ava, Dizi. Oynayan- lar: Fred Dryer, Stephanie Kra- mer. 00.15 Pegaso, Olaylar ve Duşünceler. 01.00 Hava Durumu - Fal. 01.10 FUm. I 20.00 Haberler. 20.30 Ihüyar Adam, Dizi. 22.00 Spor Zamanı Leverkusen - Sofîa Avru- pa Kupası basketbol maçı. 2325 Maurice Ingiliz filmi. 01.40 Geç Saat Haberleri. 19J0 Trick 7. 21.15 Teyzem Sonuncudur, Alman Ko- medi Dizisi. 23.15 Hawk. 00.05 Barbarlar, lcalya-lspanya ortak yapımı, western. 01.40 Haberler ve Hava Durumu. 0130 Spenser. 02J5 Teğmen Morant Olayı. 04.25 tmkânsız Öyküler, Dizi. 0430 Barrıng, Alman Filmi. UÜ120.00 Tele Turizm. 20.30 Haberler. 21.00 Hayale Kapılma- yın, Magazin Programı. 22.00 Haberler. 22-30 Yürüyen Yüzyıl, 24.00 Haberler. 0OJ0 Viva. 01.20 Ramdan Kültür Proramı, kültür ve belgesel ağıruklı yavmlar yapan TVS'in geceyansı yayûnlanan kül- tur programı. BBC TV EUROPE 20.00 BBC Dünyadan Haberler ve Ha- va Durumu. 20.30 Eastenders, Drama. 21.00 Alo Alo, Dizi. 21J0 Tanrıyı Beklemek, Dizi. 22.00 BBC Londra'dan Haberler ve Ha- va Durumu. 22.30 Smith ve Jo- nes, Dizi. 23.00 Japonlann Tadı, Yemek Programı. 23J0 Gece Ha- berleri. 00.15 Crimewatch, Poli- siye araştınna progTanu. 01.00 YGA. 01O0 Crimevratch. 01J0 Kapanış. Kim kazanacak dersiniz? Elbette Milti Piyango biteti alan 350.000 kişi kazanacak. 19 Ekim'de Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Devlet Piyangolan ve Lotolan Birliği IV. Avnjpa Ozel Çekilişi'nde Avrupa böyük ikramiyesi i milyon ECU!... Yaklaşık 23 milyar! Aynca Tûrkiye'den, bir kişiye 5 milyar, bir kişiye 1 milyor, dört kişiye yarımşar milyar... Toplam ikramiye tam 69 milyar!... Hemen bir Milli Piyango bileti alın, siz de milyarderliğe aday olun. Kazaran, hayatınız değişsin... MİLLİ PİyAMGO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog