Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

=~r*k$ CUMHURÎYET/4 HABERLER 10 EKİM 1991 SECEVt ' İnörıü cieıı 1 milyon mektup • İZMİR (AA) — SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, Izmirülire gönderdiği mektuplarla, 20 Ekim'de yapılacak seçimde partisine oy istedi. tnönü, "Hazırız... Türkiye'yi yeniden kuracağü" dedi. SHP tzmir ll Baskanı Turan Karakaş'ın verdiği bilgiye göre Inönü'nün, "Sevgili Izmirli vatandaşlanm" diye başlayan mektubunun dağıtımına başlandı. Ttıran Karakaş, mektubu, ılk aşamada 500 bin adet çoğaltıktarını bildirerek "1 milyon adet olarak çoğaltmayı planladığınuz mektubu, gerek postayla gerekse elden dağıtarak . îzmir merkez ve ilçelerinde her ev ve işyerine ulaştıracağız" diye konuştu. Erbakan ant içirdi • ISPARTA (Cumhuriyet) — Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Isparta'da partisinin duzenlediği mitingde yaptığı konuşmada daha once diğer partılere oy veren vatandaşlan Refah Partisi iktidarı etrafında butunleşmeye çağırdı. Baraj sisteminı, 'Refah iktidarını' engellemek amacıyla çıkaran ANAP'ın kendi barajında boğulacağını öne süren Erbakan, "Bu seçimler bin yılın en buyuk olayıdır. Bu seçimler yeni bir dünya kurmak için elimize geçebilecek en önemli fırsattır" şeklinde konuştu. Batı taklitçi partilerin savunduğu bu sistemin emeği ezdiğini, kaydeden Erbakan, "Papa'nm bile faizin kaldınlmasından yana olduğunu" öne surdü. Sarıgül'den suçlama • tç Politika Servisi — SHP Mılletvekili Mustafa Sarıgül eski THY Genel Müdürü ve ANAP Milletvekili adayı Cem Kozlu'yu yolsuzlukla suçladı. Elinde Kozlu'nun THY Genel Mudürlüğu zamanında yaptığı yolsuzlukları içeren 10 > dosya bulunduğunu ifade eden Sarıgül, 21 ekimde açılmak uzere dosyaları notere teslim ettı. Sarıgul, "Tûrkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir parlamenterin siyasi iktirara guveni kalmadığı için yolsuzluk dosyalarını notere teslim etmek zorunda kaldığını" söyledi. Bostancı ifade veriyor • ANKARA (UBA) — Sabah gazetesi yazarı ve Yeni Asır gazetesi Ankara temsilcisi Muammer Yaşar Bostancı, Cumhurbaşkanı TUrgut özal'ın sahte olduğunu savunduğu "özal'dan Amerika'ya şukran mektubu"yla ilgılı olarak bugun Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verecek. Edınılen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Özal'ın "Ben böyle bir mektup yazmadım. Mektuptaki irn^a da sahte, bu yapılan bir sahtekârlık" diyerek reddettiği ve "Amerika'ya şukran mektubunda sahtecilik yapılıp hakaret suçu işlendiği gerekçesiyle tstanbul Savcılığı'na yapılan suç duyurusu uzerine savcılık taJimat yoluyla Bostancı'nın ıfadesıne başvurulmasını kararlaştırdı. Bostancı'ya tebligat yapan Ankara Savcılığı, kendısinin iddialarla ilgili olarak bugün savcılıkta ifade vermesini istedi. Görgü'nün çenazesi • ANKARA (AA) — Atina'da "17 Kasım" terör örgütü tarafından şehit edilen Basm Ataşe Yardımcısı Çetin Görgü'nün cenazesi, uçakla Istanbul'dan Ankara'ya getirildi. THVye ait uçakla saat 18.10'da Esenboğa Havalimanı'na geurilen Görgü'nün cenazesi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mudür Yardımcısı Kaya Dorsan ile Görgü'nün annesi, babası, yakınlan ve mesai arkadaşları tarafından törenle karşılandı. Çetin Görgü'nün cenazesi, daha sonra ambulansla Gulhane Askerı Tıp Akademisi'ne göturuldu. Basm Ataşe Yardımcısı Çetin Görgü'nün cenazesiyle birlikte Ankara'ya gelen Görgu'nün eşi Mujgan Görgu, cenazenin ucaktan alınışı sırasında tekrar fenalık geçirdi. SHP-DSP kavgası tırmanıyor INÖNÜ Ecevit'e üzülüyorumSHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Amasya, Sıvas ve Tokat'ta DSP ve Ecevit'e çattı. İnönü, SHP'nin tek başına iktidar olacağını belirterek bunu kimsenin, hele DSP'nin hiç engelleyemeyeceğini söyledi. Halkı oylarını bölmemesi konusunda uyardı. TURAN YILMAZ guzel guzel eleştiri yapsınlar" diye konuştu. AMASYA / TOKAT / SIVAS — SHP Ote vandan SHP lıderı, hava muhalefetine karşın To- Genel Başkanı Erdal tnönu, SHP'nin tek kat ve Sıvas'ta da kalabalık ve coşkulu topluluklara hi- (Ijbaşına iktidara geldiğıni belirterek "Bunu tap etti. Sıvas'ta kalabahğm "Hesap soralım" sloganla- hiç kimse, hiç bir parti önleyemez. Bunu ""a, yine slogan tonlamasıyla "Hesap soracagız, raerak DSP de engelleyemez" dedi. DSP Genel etmeyin" dıyen Inönu, "Vur vur inlesin, Çankaya Başkanı Bulenl Ecevit için "çok uzulduğunu" belirten dinlesin" sloganına da "Dinliyor, ama ne yapacağını Inönu, "Üzuluyoruz ama insan kendi kararını kendisi bilemivor" karşılığını verdi. RP'nin "SHP'nin dine sa>- verir. O oyte karar verdi. Ama siz oylannızı bolmeyin" && rok " şeklindeki iddialanru dayanıtlayan Inönu, "Dini diye konuştu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tarafsız duygulara saygımız sonsuz. Bu, insanın en yuce duygu- olmadığını, Başbakan Mesut Ydmaz'ın enflasyonu du- lanndandır. Din, siyasete konu yapılmaz. Yapüırsa bu is- şürmesi için kimsenin bekleyecek gücunUn kalmadığını tismardır. Biz din istisman yapmıyoruz. Bu bir iftiradır, da kaydeden Inönu, DYP Genel Başkanı Suleyman De- *>unu kabul etmiyoruz" dedi. Inonu'nun DSP'den soz et- mirel'ın de Özal'la "usta-çırak" ilişkisi yaşadıkları için m « i uzerine kalabalık, "faşisl Ecevit" diye slogan attı. l d f k b l d l d I I n o n u d e onseçim vapmayan bir parti olduğunu söyleye- rek, "Benim tum birleşme çağrılanma rağmen onlar bi- ' S d g ş ş ş > y m o k r a tları sandıkta birieştirin. Birlesmeyenler de z»ten İnonu, daha sonra uçakla Ankara'ya dondü. ç ş y ş ç aralannda fark bulunmad,g.n. söyledi. Inonü, Merzi- £WD r ı'nî\ KA- • t * , ş ç ğ SHP Genel Baskanı Erdal İnönü seç.m gez.s.ne dun z i m | e g o r u ş m e d U e r . O zaman iş size duşu>or. Sosyal de- Amasya Tokat ve Sıvas da halka hıtap ederek deyara m o k r a tları sandıkta birieştirin Birlesmeyenler de z»ten ettı. Ankara'dan ozel b.r uçakla Amasya'ya gelen inö- ^ £ y nu yu uzun bir araç konvoyu karşıladı. Konvoy eşlığın- •de Merzıfon'a gıren İnönü, programında olmamasına karşın coşkulu bir kalabahğm kendısıni beklediğını görunce Guneş-2 otobusu uzerinden kı- sa bir konuşma yaptı. Pahalıhktan yakınan pan- kartları ışaret ederek "Kim bu pahalılığın sorumlusu" diye so- ran Inonu, kalabahğm "ANAP" diye bağırması uzeri- ne, "Evet, ANAP, ama arök bu değişecek. ANAP da Ozal da gidecek" dedi. ANAP'ın "toz olacağını" belirterek "Tek ba- şıoııza iktidara geli>onız. Bunu hiç kimse, hiçbir parti onleye- mez, DSP de bunu engelleye- mez" diyen Inonu, DSP'nin ar- tık sol ve sosyal demokrat bir parti olmadığını vurguladı ve oylann sandıkta birleştirilmesıni istedi. înonu, Merzıfon'a il va- adinde de bulundu. RP Genel Başkanı INecmettin Erbakan'ın Amasya'da konu- şurken söylediği, "Sandıkta gulleri açtıracaklarmış. Biz bu gülleri onların mezarlanna koyacağız" sozlerini de anımsa- tan İnönü, "yuh" çeken kala- balığı bu şekılde davranmama- ları yönunde uyararak Kim ki- mi mezara gömer, buna halk karar verir. Başkası ya da bir başka parti degil" dedi. Ulkede bugun yaşanılanlar- dan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın büyük kusurunun bu- lunduğunu anımsatan tnönü, Özal'ın bugunku konumuna aralannda bir "nsta-çırak ilişkisi" bulunan Demirel saye- sinde ulaştığını savunarak "Bi- ri birinden bir şeyler öğrendi. Peki nasıl şimdi biri diğerinden farklı olduğunu söylıiyor? Bu nasıl söylenir. Demirel de ikti- dara geidiğinde aynı şeyleri >ap- mayacağını kim soyleyebilir? Özal'ın yaptıklarındanmemnun değilseniz oyunuzu onlara ver - meyin. Muhalefette kalsınlar. SHP, ANAP'la birlik İlerici veya solcu geçinen, ama ilericilikleri de solculukları da çağm gerisinde kalan çevreler, seçim günü yaklaştıkça ANAP ve başka sağcı partileri bırakıp oklarını DSP'ye çevirdiler. Hele SHP yalnız bizimle uğraşıyor. SALİM SÜRMELİ / NİHAT CAN MUHTIRACILAR SHP'YE KATILDI — DSP Merkez Yurutme Kurulu uyesi Zevnel Yuksel, PM yedek uyeleri Ayhan Turgut ve Adil Muderrisoğlu ile 200 dolayında DSP'li partilerinden istifa ederek SHP'ye katıldılar. DSP'den istifa eden muhtıracdar grubunun SHP'ye kaülmaları nedeniyle dıin SHP Genel Mer- "Önemli olan geçmişin resimlerini televizyondan yayım- layıp halkımızın duygularını istismar etmek degil. Hal- KARADENtZ EREĞLİ / SAMSUN — ka yönelik hizmeüeıi gosterip kanıtlamakür" dedi. PKK DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit, SHP'nin tarafından kaçınlan 7 Turk askerinin durumlarıyla ilgi- yalnız kendıleriyle uğraştığını belirterek h goruşlerini de apklayan Ecevit, "Çok bilmiş Cumbur- "berici ve>a solcu geçinen, ama ilericilik- başkanımız Sajın Özal, Amerika'nın kuvruguna takıla- leri de solculuklan da çağın gerisinde kalan rak gitti. Kendisini gunlerce, aylarca ujardık. Çankava'- çevreler, seçim gunu >aklaştıkça ANAP'ı da başka sağ- da yaptığtmız goruşmelerimizde de uyardım, ama dinle- cı partileri de bir yana bırakıp oklaruu BSP'ye çevirdikr" medi. Kendi ülkesinin, kendi insanının sorunlanna Ame- dedi. SHP'yı "ANAP'la işbiriiği >apmak"la suçlayan rikan gozluguyle bakü ve bakmaya da devam ediyor" Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a bu makamm yolunu aça- diye konuştu. nın da SfiP olduğunu sa\ lavan Ecevit, "Halka tepeden Konuşmalarının buyıuc bolümunde SHP ve SHP Ge- bakanlann, solculuklan çagın gerisinde kaJanlann, mil- nel Başkanı Erdal Inonu'ye yüklenen Ecevit, " Ben de- liyetçiliği ve dindariığı sokulukla bağdaşmaz sananlann, nenmedım diyor. Şimdi sizlere sonıyorum arkadaşlar, suratlan asılıyor" dıye konuştu. acemi şofore aracınızı teslim eder misiniz" diye sordu. DSP Iideri Ecevit dun Karaderuz Ereğlı, Cıde ve Sam- Ecevit, SHP'ye ilişkin eleştirilerini surdurürken özetle sun'da partisinin duzenlediği mitinglerle seçim tunınu şunları söyledi: surdurdü. Ecevit, Karadeniz Ereğli'de yaptığı konuşmada "İlerici veya solcu geçinen, ama ilericilikleri de solcu- önemli olanın geçmişi ifade etmek degil, geçmişten ders luklan da çağm gerisinde kalan çevreler, seçim gunii yak- almak olduğunu öelirtti. Bu zihniyetle DSP'yi kurduk- laşbkça ANAP'ı da başka sağcı partileri de bir yana bı- larını bildiren Ecevit, ANAP tarafından hazırlatıhp rakıp oklannı Demokratik Sol Parti'ye çevirdiler. Hele Starl'de yayımlanan propaganda fîlmine değinerek SHP yalmz bizimle uğraşıyor. Zaten ANAP'la neden ug- raşsın? 1987'de dunyanın en adaletsiz seçim sistemi için yap- tığı işbirligiyle ANAP'ı ikinci kez iktidara getiren Özal'a cum- hurbaşkanlığı yolunu açan SHP degil mi? SHP için onemli olan ANAP'ı iktidardan indirmek değil, DSP'nin Meclise girmesi- ni onlemek. SHP için onemli olan Özal'dan degil Ecevitten kurtulmak." Ecevit, konuşmalannda bası- nı da "sağcı, solcu" gibi grup- landırmalar içınde eleştirerek "Yakın zamana kadar DSP'yi yok sayan, DSP'nin sözunu bi- le etmeyen bir sağcı gazete; DSP'nin hızla guçlenişi karşı- sında şimdi birden bire 'solcu' kesilip DSP'yi solu bölmekle suçluyor. SHP Ue kimi yandaş- ları da DSP'nin ve benim artık 'sagcı' olduğumuzu öne sunı- yorlar. 'Sağcı' olduysak neden hâlâ bizimle birleşnıekten söz ediyorlar? Bu kafadaki kimse- lere gore başkaiarının milliyet- çiliği solculukla bağdaşır, ama Turk milliyetçısi oldunuz mu 'sağcı' ve 'faşist' sayılırsınız. Ozel yaşamında din kurallanna >e geleneklere bağlı olanlan ge- ricilikle suçlamadınız mı 'gerici' olursunuz. Bu kafadaki kimse- lere gore teror orgutü PKK'nın Guneydoğu'daki seçmenlere baskısı karşısında tepki gosler- diniz mi 'ırkçı' ve 'şoven' dam- gasını yersiniz. Çin'le Koba dı- şındaki butun eski komünist ül- kelerin bile lerk ettikleri 'devlet- çi'lik, 'devrimcilik' sloganlan- nın çağdışı kaldığını soylediniz mi sosyal demokrasiye ihanet etmiş sayılırsınız" dedi. kezi'nde bir tören duzenlendi. Torende konuşan Genel Başkun İnonu. sosyal de- Ecevit Türkıye'de sosyal de- mokratlann sandıkta birleşmesini saglayacak bu tur kalılımîarın devamını dile- mokrat oylann "bu kafadaki di. Öte yandan onceki gece DSP Ankara İl Başkanlığı onundeki bayrak ve afiş- kesimler yuzunden güdük" kal- leri indirmeye çalışan SHP'liler Ue DSP'liler arasında kavga çıktı (Fotograf: AA) dığını söyledi. Dışardan Gelen Bölücülüğe Karşı PERİNÇEKTEN ECEVİTE ABD'nin verdiği rolü üstleniyor SP Genel Başkanı, ABD'nin Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Ortadoğu'da kargaşanın odağını oluşturduğunu, Türkiye'yi de köprü olarak kullanmak istediğini söyledi. Perinçek, "Ecevit, Orta Asya'daki Türklerin denetimini sağlamak için ABD'nin kendisine verdiği rolü Bu ilanın gideri, DSP İzmir İl Merkezi tarafından karşılanmıştır. DEMOKRATİK SOL PARTİ K A D i < O Y SÜRKUR E L S ENGLISH UNGUAGE SCHOOL 12 kişjlik sınıftarda "FİLOLOJİ'ye HAZIRL1K" • GRAMMAR • REAOING • TRANSLATION • TESÎING Devreler: Hatu Sonu 5 Bun Hatla I? 7 Bun KAOIKOY (Söjuiliiç«şm» Camıı y. nı) Te(3*?18 3ıJ-335a206-3«(t7V fa-. 11* 18 26 Askerı kunlık kartımı kaybettım. Hukumsuzdur tLKMR DARYAL (TU öğrencı se harç kredı kartımı kaybettim. Hukumsuzdur HULYA TURAN K O R O N E R K A L P Hastalığından Korununuz Muayenc, Kontrol ve Tedavi İçin TURK KALP VAKFI 175 12 44/45 • 148 58 66 172 87 24 yardım ve Bağışlannız İçin T.C.Ziraat Bankası Nişantaşı Şubesi, Hesap No: 7245 Emlak Bankası: O^manbey Şubesi, Hesap No: 12283 Reşit Aşçıoğlu Tüketımin içine tarihin dışına itilişımizın bilımsel öyküsü. BÜTÜN KİTAPÇILARDA üstleniyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosııX — Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkaru Bulent Ecevit'- in, 'Dünya Turklerine guçlu önderlik' sloganına sanldığını söyledi. Perinçek, "Ecevit, Amerika'nın kendisine verdiği rolü üstleniyor" dedi. Perinçek, dıin duzenlediği basın toplantısında, Turkiye'- nin temelınde miüiyetçilik olan savaşların surdüğü, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu arasın- daki şeytan uçgeninde bulun- duğunu belirterek, "Bu karga- şalıkların odağını ABD oluşturmaktadır" diye konuş- tu. ABD'nin milletleri ve ulke- leri birbirine kırdırarak, kendi hegemonyasını sıirdurme poli- tikası guttüğünü savunan Pe- rinçek, "ABD. dağılan Sovyet imparatorluğunun paylaşımın- da, Türkije'yi, Orta Asya'nın denetimini sağlamak için kop- ru olarak kullanmak istiyor" goruşunu savundu. Ecevit'in de dış Turkler konusunda eski MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'ten farklı duşunmediği- ni ileri suren Pennçek, "Ece- vit, Orta Asya'daki Türklerin denetimini sağlamak için ABD'nin kendisine verdiği ro- lu üstleniyor" dedi. Perinçek, seçim tartışmalan içinde, ABD'nin Orta Asya ve Kafkaslar'a el attığını savuna- rak Türkiye'nin bölgede ikinci bir lsrail olmaması gerektiğini söyledi. Butun sıyasal partileri ABD'nin bu tutumuna karşı tavır almaya çağıran Perinçek, "Türkiye halkı bu oyuna gelmemelidir" dedi. Perinçek, şunları söyledi: "ABD'nin etkisi Türkiye ta- rihinde gorülmemiş biçimde artmıştır. Turkhe halkı, Ame- rikan empervalizmine bağımlı- lığın bedeiini enflasyon ve ha- yat pabalılıgının otesınde kan- la ödeyeceği bir donemin eşiği- ne gelmiştir. Bu durumda, ABD emperyaJizminin her tür- lu denetimine son vermek can alıcı bir onem kazanmıştır." ABD'nin son yıllarda Türki- ye için yeni düşmanlar 'imal' ettiğini ifade eden Perinçek, "Kiırdii, Arabı bırak, git bizim için Orta Asya'ya bak. ABD'-' nin bizden islediği budur" de- di. Au Pair Acentası IngiHere Fr*ısa • Ispanya te»a - Holanda Kanada Amerikj I 1-158 53 42-161 43 87 SATILIK FIAT 126-BIS 12 000 kmde cok temız 18500000 TL Tel (Gunduz) 512 05 05 (462) (Aksam) 161 85 45
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog