Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 10 EKİM 1991 DÖVİZ KURLARI 10 BdM 1M1 Dovon Cnsı 1 ABODotan 1 Alman Maria 1 AvustraJya Ootan 1 Avusturya Şıimı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Knmu 1 Fm Maıttası 1 Franaz Frangı 1 Hottanda Ftom 1 Ispanyol Pezetts 1 bveçKronu 1 (sviçre Frangı 100 Italyan Lıret 1 Japon Yen 1 KanadaMan 1 NonecKronu 1 Sfcrtaı 1 SAnbıstan RiyaJı DOVE Akş 4821 34 2832 75 3836 34 402 70 137 69 735 24 1161 21 832 27 2515 70 44 87 777 26 324123 379 23 36 90 4270 45 724 25 8236 77 1285 62 Dövız Sanş 483100 2838 43 3844 03 403 51 13797 736 71 1163 54 833 94 2520 74 44 96 778 82 3247 73 379 99 36 98 4279 01 725 70 8253 28 1288 20 Efektrf Alış 4816 52 2829 92 3778 79 40230 136 32 727 89 1149 60 83144 2513 18 43 97 769 49 3237 99 375 44 36 35 4206 39 717 01 8228 53 1266 34 EfekUf Satış 4845 39 2846 95 3855 56 404 72 138 38 738 92 1167 03 836 44 2528 30 45 09 781 16 3257 47 381 13 37 09 429185 727 88 8278 04 1292 06 ÇJtnUZKM i 1 7019 Alman Marta S 1 2567 Avust Ocian S 11 9724 A«js Şriını S 35 0151 Be4 Frangı S 6 5575Oan Kronu S 4 1519 Fın Maridosı $ 5 7929 Fran Frangı t 1 9165 Hol FlOfinı * 107 45 Isp Pezetası $ 6 2029 bveç Kronu S 1 4875 bv Frangı $ 1271 34 Ital üret $ 130 34 Japon Yenı t 1 1289 Kanada Dol S 6 6570 Norvoç Kr £ 1 7083 ABO Dotan $ 3 7501 Suudi Rryalı SERBEST PİYASADA DÜN DÖVlZ-ALTIN ABODotan Atman Marta İsvtçre Frangı HoHanda Flomı İngüz Sterflr» Fransız Frangı 100 i üret Aiış 4855 2855 3245 2520 8300 835 382 Satış 4865 2865 3260 2535 8350 845 387 S Aratnsfan Fbyah Avusturya Sılim Cumrıunyet Resai 24 ayar külçe 22 ayar hlesk 900 ayar flumiış Ahş 1270 404 369 000 385 000 55 800 50 400 693 Satış 1290 410 374 000 400 000 56 000 55 200 720 Mdland Bank hâlâ 'büyük' mü? BORSA Upamün A#rMdi actati M m Ç k n (A) AdaıuCm ( 0 MyonÇnamo Ak* THstOTU) Aktnnk Afepmento AJta Atorto HoMlııj AmlMı Can ArçtOk AMan AatoCkn Bagbş BHkTutun BohÇımnlD Bna ÇMottA Çkranto ÇMŞJ MhnyiMS ÇtHı rttjtf OıiBa Ç EMdrlt OemdCam Ommd DmHoMng DlajDoov 8S8TOumtOM Edv Ipfik EgeBnal* EeeEndustn EgıGtıbrc EIM> SgomffiU) Eıciyu BknBHc EraglOC Etfnnk Fnif Alflıııiıytfiı Fragb»* Good-Ylv GAfvy flbKMk I k a F Knkm htoü UMorPMnn hmirOC bocan Kanonsai K» KtMekMoMya KMGıdı kapa EMdıt: KocHcMng Kb( V<tnm Konya Cımfito Konta KmmaTaı Köytaş Kuâtıyl Pcnefen Ittm 9I*ri9h ftMB UOHV Mabna Tj»m * a n t ManronsM Ofel Marehal M Santm (BU) MeOs <*gros Nasas Nefcank 9M llMta9 fclTırem Oknuisa Otosan Pareaı (8UI PEG Profito MfclB PmarStıt P»»r Entegre Et PırarSu PmrUn nm» Polytefl(BU) Futak Slfttll TlfMClM Santral Hoktng Saduysm SKJS(BO) Şjtea SynEWttnx* YMı Sşırti Tntet» Tcsn TfeBrt.» T«ta*(A> T k l Ç4U590Z} T tş Bsık { 0 Tire Kutsan TXB Totaş Türk Offl TopnkKt»! TnkyaCan ISMK TŞçeCam T S K B (BU) TO D<*um TuncaTete» Tüpraş THY T TuDorg iıiaınMnK Unyc Qmetik)(BU) Uşı* Servnk faMTaLtrt. VCSM VMfF Kn.(BU| Ycas YıpKndl Yûnsa YATNUM IJ1»nro-1 lşiürun-2 1$ >Unn-3 1$ fthflnM IntefcM UEftn-2 Mftn-3 lnfcıtaM lBBta-5 •tteOfc-3 ktstf ftt-4 IdBM Afibn RM GnrİIMnın-1 Gnrt tklmı-3 finrf iMm-5 BMIai EsbHkfoı 2 EsİHkRıı 3 VKBMMlF YKBSMArF YKBHteF YKBKanıF YKBLJHF VKBKmuF Y t O O M F ynmHF YI8/*SF VMofFoı-1 V!ıWFotv2 VMFcn-3 VMHse TAHVİL Uk 9 M M Hacaıl: 100.808,911.175 M Î M MHrtan: 23.553.046 « M * •»»«•*» Onotase- miopaı 280000 4S500 142S0 2050 3800 3100 9000 5100 1000 11290 2690 6200 25500 1390 1700 2400 22S0 3000 4900 2300 3*00 4700 2750 900 17900 2250 18O0 t» 6400 4400 19299 10250 4150 »6000 1200 575 1100 2650 800C 3700 3000 •000 2850 1650 4200 3050 799 13750 ım !*•• 13S014500 2700 575 5400 2100 3260 2100 4790 4660 10750 17750 26500 2890 1050 1200 6600 925 9999 1499 1400 3500 2450 475 20000 500 9 » 1199 6300 finf 1199 1450 6000 950 2150 1199 2950 «75 950 2050 2200 4300 1850 1050 1)99 1400 6900 3500 4600 6700 S199 1H9 3250 5900 3500 1199 6700 136000 275 600 1250 1000 1300 1D290 7500 1650 9750 1900 1600 4900 6600 3500 875 1650 4500 4100 825 1999 2100 2200 1400 1550 1000 272158 275144 Buguntu endüs* 270000 43500 135O0 2000 3800 3050 9000 4800 975 107S0 2500 6000 245O0 1250 2300 2200 2300 3700 4600 875 2200 800 61X 4000 19999 10000 45500 1150 550 1100 2500 3600 3000 8000 28O0 1600 4150 799 13500 1390 13500 525 5200 2050 3100 2000 4650 4500 10250 17250 25900 2700 1000 1150 6600 900 9999 1450 1400 3390 2350 450 19000 475 900 1199 • ^ 1199 1450 5400 925 2100 199i 2550 450 925 4100 1700 1000 1199 1350 6700 3400 4400 6600 1499 1399 5700 1199 6400 275 575 1200 1300 10000 7400 1600 9500 1800 1550 4900 3200 850 4390 4100 800 1999 2050- 2000 1400 1500 1000 Bugunfej •nyûtsrt 285000 47000 15000 2000 3800 3100 9000 5200 1000 11500 2700 6100 26000 1350 2450 2250 2400 3800 4900 900 2300 825 6400 4100 197S9 10500 46000 1200 575 1100 2600 3890 3000 BO00 28O0 1700 4200 715 1Î750 1350 14250 600 55O0 21» 3290 21» 4650 4700 10750 18000 27000 3000 1090 1250 660C 925 7499 1999 1450 3900 2400 475 20000 500 990 1199 S M M 1199 1450 6100 990 2200 11S9 2590 479 950 4400 1900 1090 M M 1400 7100 3500 4600 9399 6900 M99 1199 6000 1299 6700 300 600 1290 1400 10250 7500 1650 1000C 1950 1550 4950 3650 900 4500 4200 825 1599 2 1 » 2000 1450 1550 1000 FONLARI t Mı 91037 45.151 24429 21411 17500 mm59452 30729 27306 H 484 59.717 4U46 23.258 23.497 12468 73314 21034 17589 11«50 fi£62 73M0 24685 17047 65İ66 51738 60887 51İ58 44J30 5Û465 2O87D C&I 15.429 51799 131542 1 24M7 14737 93.157 a n 45.111 -0.09 24460 0.O 21438 0.13 17524 0.14 691788 012 59522 ai2 3O7G6 012 27340 0.12 10483 -001 59*32 014 4S916 a u 23^92 0.15 22530 a u 12427 -133 71415 114 28.U3 121 17B15 015 11B66 014 >£75 115 71939 1'3 24 720 114 17O70 113 65.744 Q12 51İ07 113 60947 110 51724 113 5O5Z1 111 20J8S 107 16565 a n 15458 (119 51*14 ai3 31695 a C 240» au 14720 -10 M M Hacml (Bln Tl|: SfahfM taym: 3 sm\a * b il 1764 Bugunb 2790» 440» 140» 20» 3900 3090 9000 4600 975 1O750 25» 60» 255» 1300 23» 22» 23» 3750 4600 900 2290 82S 6100 4000 19999 10250 460» 1190 990 1100 2500 3890 30» 80» 28» 1600 4150 723 139» 1350 139» 929 52» 2050 3200 2000 4650 4600 10250 175» 299» 27» 1000 1150 66» 9 » 9999 1999 14» 3350 2390 479 19500 500 900 1299 1199 1490 57» 990 2100 1199 2950 490 925 4100 1700 1000 1499 1390 67» 3400 4400 6600 14» 1999 57» 12*9 6400 275 575 1200 1300 10250 7500 1650 9500 1800 1550 49» 32» 850 4500 4100 825 1999 2090 20» 1400 1900 1000 b9t*M VHWforv6 ttaH 2078 85 2100 37 **» mictın 13410 30790 111090 5150 1200 105770 6» 40700 13030 971449 74901 1S09 38990 «37750 674084 7200 313239 12600 2260620 14100 46232 13989. 62396 1000 M 9 3 M 774490 132» 30900 359» 500 2473 4358330 20» 20» 81» 57» 100» 299MJ9 69» 19900 24100 4I9B50 6000 35300 5000 5701 901 79277 48118 113600 48900 90222 79650 63900 1500 21000 1979791 79101 49000 929» 14650 681215 43090 38494 38400 4(799 *JH 2909 60» 17070 19290 73750 001179 1000 31440 66» 90 1212750 1800 71700 4909 1624» 199995 3900 49» 20» 9799 11999 200 108895 129429 37890 1223640 125960 137440 16500 54» 30» 680» 10890 26900 18209 25073 2879550 70300 11» 7309 18700 19999 2OC90 9 » 8717 917O0 39479 Debrt MM F«ı DçbrtBeı DgartPmat TütoForH TMüıFaı-2 HBuFoı- MSuFoı- fin«Fon-2 FnfBFav3 Frans Ftn-4 Frans Foo-5 anaFon-1 aatFoM »MFon-1 Itak Fnv2 PmUFon Fon PnUfese EırttFon-1 EırttFon-i knpBFm-1 ImpeFotv; T&rtto SfinF» DoKFon EgtFon «untnaFaı DmıFaı tanç Fwı OMFın TahtaıkFaı NetFon Etfon 4.938.320 M t am M* »m •tk •• 9EJdM 1991 3097 73 3132 46 Encsksfe jnpfenfiy 275000 440» 14000 20» 3800 3050 9 0 » 5 1 » 975 110» 2600 61» 290» 13» 2390 2200 23» 39» 4 7 » 909 2290 925 6200 4100 19X99 10000 460» 12» 550 11» 26» 37» 3000 80» 28» 16» 4 2 » 7X9 13909 1350 140» 990 5 4 » 2090 3200 20» 4050 4900 10500 17500 255» 30» 1090 12» 6600 9» 9999 1900 14» 3 4 » 2390 475 190» 475 900 1190 r M 1199 1490 9900 990 2100 1109 2550 450 950 4150 18» 1000 1199 135G 6800 3*00 4400 •mNOT 6900 »«90 1199 6000 1100 6 4 » 279 6 » 12» 1309 100O0 79» 16» 99» 1850 1990 4900 3350 890 49» 4100 825 1999 21» 20» 1490 1550 10» AgHtMı OflHy 276388 44938 14150 2000 38» 3052 90» 4B93 987 11018 2622 6056 25087 1302 2370 2219 2326 3773 47» 891 2260 820 5257 4060 1tX» 10085 45992 1199 560 11» 2950 3710 30» 80» 29» 1609 4188 TM 13907 uoo1350 13991 550 9416 2067 3209 2059 4950 4613 10902 17529 29830 2862 1049 1203 6600 911 7019 1499 1419 3413 2370 474 19448 482 903 11M • ^ 1119 1450 5765 939 2131 1111 2990 494 937 4221 1766 1003 1199 1354 6849 3442 4495 6750 1441 1M9 5863 1194 6473 277 992 1244 1321 10067 7483 1609 9641 1834 1550 4906 M87 864 4425 4123 823 19M 2083 2 0 » 1437 1531 1000 9 BdM 1991 Ni kfta 21726 21249 1S596 15513 45440 45497 62.7» 62K3 1796 17941 51.471 51İC 14401 14420 « 3 3 2 « 5 3 4 ZUOO 22.5U 28.230 28270 239962 24014 11544 19554 15J39 O S 2SSB 26K3 2ÛB1 21203 21453 21483 IS£75 19.703 26196 2E220 •21163 2O201 27431 27500 «134 «.152 23J81 21417 17932 17941 21542 21578 M » 14498 «901 11925 20353 21371 22413 22445 «.!* 18.195 0 9 » 14949 11233 «256 «732 «75! 15.7» 1SJ04 1İ552 15571 15706 15.731 6475 15096 9Bdtf * PM 74 C *••! SMM! k t n ır 11' an au a»I U 113 a12 109 114 a13 105 Û13 109 ın114 ıu109 119 103 110 115 105 117 ıu 113 049 ıu112 112 113 au an 112 ıe ıu 1991 **• 49363» YONCA ÖZKAYA LONDRA — "Bfiyök banka sayı- lamayacak kadar kiiçük, köçiik ban- ka sayılamayacak kadar da büyük." Bu tanımlama 1919-1943 yıllan arasın- da dunyanın bir numarah bankası olan Midland Bank için yapılıyor. Bu yüın ilk altı ayında 71 milyon sterlin zarar eden bankanın tek başına içinde bulun- duğu mali krizden çıkamayacağı da be- lirtiliyor. Bankanın haJkla ilişkiler yet- kilisi Mike Goddard ise "Biz hâlâ tn- gütere'nia dört büyrnk tasamıf bankaa ansında yer alıyofHz" derken "başka bir baaka ik biıfcsme planlan oimadı- ğuu" da söylüyor. "1980li yülar Midland Bank'ın ODDtması gereken bir dönem." lngil- tere televizyonunun 4. kanalında ya- yunlanan "Midland Bank'ın Küçülii- jü" isimli programda ileri surtilen gö- rüşlerden bir tanesi bu. Diğer bir gö- ruş, "Midland Bank yetkililerinin U- riklerinde en büyük krizie karşı karşı- ya bulunduklan" şeklinde. Mike God- dard, bankanın içinde bulunduğu krizin "Ingiltere'nin içinde buIuiKhıgiı ekonomik krizden kaynaklandigı"mn altını çiziyor. 40 yıldan beri lngütere ekonomisi ilk kez bu denli durgunluk içine girerken, kriz aslında tüm tasar- ruf bankalannı sarstı. Midland Bank'- ın daha çok sarsılmasının nedeni, ban- ka yetkililerinin geçmişte attıklan "yanlış" adunlar. Sonuç Latin Ame- rika'ya akan "baük kredikr." God- dard geri dönmeyen kredilerin "kont- rol aitında" olduğunu savunuyor. Midland Bank kredilerinin Latin Amerika'ya akışı, merkezd Chicago'- da olan Crocker Bank aracılığıyla ol- du. Midland Bank yetkilileri Ingüiz ra- kipleri gibi dünyaya açılma karan al- dıklannda Uk adımlar Midland Bank s.a. Ue Fransa'da ve Trinkaus und Burkhardt ile Almanya'da atıldı. Ar- dından banka birleşmeleri için o dö- nemde gelecek vaat ettiğine inanılan ABD'ye gözler dıkildi. Crocker Bank, kadaki hisseler yûzde 57'ye çıkanldı. 1984'te Crocker Bank geri dönmeyen krediler nedeniyle 107 milyon sterlin zarar etti. Bu miktann Midland Bank'- ın kânndan 75 milyon sterlin erittiği açıklandı. 1985 yılmda Crocker'a 475 milyon sterlin daha ödenmesi gerekti. Bir yıl sonra Crocker Bank'ın hissele- ri Wdk Fargo Bank'a 1 milyon ster- lin zarar edilerek satıldı. Elde kalan, sanayi işletmeleriyle iş yaptığından sa- nayideki kuçülmeden çok etkilendi. Pek çok müşterisi yok oldu. Gelenek- sel ilgi alanı terk edilerek personel ve retail bankacılık gibi diğer hizmet alan- lanna kayma karan alındı. Margarrt Thatcber'uı başkanlığı yıl- larmda Halifu, Woolwicfa gibi Buil- ding Societies ortaya çıktı. Büyük In- giliz sanayi şirketlerinin sennaye piya- İngiltere bankaalık sektöründe, bir z«amanlar dunyanın bir numarah bankası olan Midland Bank'ın içinde bulunduğu krizden tek başına "bağımsız" banka olarak çıkıp çıkamayacağı tartışılıyor. Sektörden bu soruya "çok zor" yanıtı gelirken, bankanın halkla ilişkiler yetkilisi Mike Goddard "başka bir banka ile birleşme planları olmadığını" söylüyor. Chicago'nun en saygı değer eski ban- kalan arasında sayılıyordu. Iki banka arasında görüşmeler başladığında ABD bankaalık yasalannda yabancı- lara karşı kısıtlamalar getirümesi gun- deme gelmişti. Planlanan adımın hız- la atılması gerekiyordu. Crocker Bank'ın da durumu kötüleşiyordu, acil olarak zengin bir ortak bulunması ge- rekiyordu. Crocker Bank'ın "faaüyet- lerinde azami otonomi" ve "sennaye" talepleri Midland Bank tarafından onaylandı. 597 milyon sterlin karşık- ğında Crocker Bank'ın yüzde 51 his- sesi Midland Bank'a geçtiğinde 1980'di. Bundan üç yıl sonra bir 225 milyon sterlin daha ödenerek bu ban- Latin Amerika'ya akmış olan ve geri ödenemeyen 2 milyar dolarhk "babk krediler" oldu. tngüiz televizyonunun 4. kanalında "Midland Bank'ın KDÇÜIÜSÜ" isimli programı hazırlayan John Plender'in sozleriyle "panik alış, panik saöş"la noktalandı. 1836'da Charles Geach tarafından kurulan ve 18%'da en büyük döh tn- giliz bankası arasına giren Midland Bank, ilk sarsıntısını 2. Dünya Savaşı sonrası fngUiz sanayiinin içine girdigi krizie yasadı. Bu dönem, 1. Dünya Sa- vaşı ertesinde kazanılan "düoyanın bir nnmaralı bankası" unvammn kaybe- dilmeye başlandığı yıllar oldu. Banka, salanna geçişte bankalan terk etmesi böyle basladı. Bu Midland Bank'a vu- nılan diğer bir darbe oldu. Aynı dönemlerde uluslararası piya- salarda ortak arama arayışı sürdü. Yö- netim kurulu başkanlığmı bir Iskocun yaptıgı Hong Kong and Shanhai Bank ile birleşme göruşmelerine oturuldu. Uzakdoğu bankasının Avrupa'da bir ayağa ihtiyacı vardı. Midland Bank da Uzakdoğu'da gûçlü değildi. Ancak birleşme karan ip-tal edildi. Midland Bank'ın kâr cizelgesi bir iniyor, bir çıkıyor. 1987 yılında 505 milyon sterlin olarak açıklanan zarar 1989'da 261 müyon sterüne düştü. Oysa 1988 yılında 693 milyon kâr edilmişti. Geçen yjl kâr Jl milyon ster- lin olarak belirtildi. Bu yıl ağustos ayında açıklanan altı aylık raporda da 71 milyon sterlin zarar gözüküyor. Geçen yıl yaz mevsiminde ahnan bir kararla, banka şubelerinde ileri tekno- lojiye geçiş amaayla büyük bir yaün- ma girildi. John Plender'a göre karar "yerindeydi" ancak "zamuKBma do|- ru secilmemişti." Kâr uzun vadede el- de edilebilirdi. "Banka yetfden kâriı dnnuu geçe- cek mi" sorusu Mike Goddard tarafm- dan "umnyonun" şeklinde yarutlanı- yor. Goddard, Midland Bank'ın "güç- la mişteri potaasyeU"ne inanıyor. Son 1-1,5 yılda masraflan kısma poli- tikasına gecüdiğini de belirtiyor. Bu yılbaşmda 900 kişi işten çıkanldı, he- deflenen kitle 4000 kişiyi kapsıyor. 120 şube kapatıldı, bolge bürolannın sayısı da 41'den 30'a indirildi. Midland Bank halkla ilişkiler yetki- lisi, bankanın üzerindeki kara bulut- lann dağıldığma kamt olarak bu yılın ilk altı ayında 480 milyon sterlin tra- ding profit yapmalaruıı gösteriyor. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 34'lük bir artısa isaret ediyor. Midland Bank'ın dünya capındaki şube sayısı fazla değil, ancak diğer 01- kelere oradaki bankalar aracılığıyla gi- riyor. Goddard, Midland Bank'ın "bukalann badkaa" (banker's bank) unvanını hâlâ koruduğuna isaret eder- ken bundan sonraki uluslararası faa- liyetlere Avrupa'nın odak nokta ola- rak secildiğıni de ekliyor: "Hâtt tm bi- yök correspoadent bankacıbk ağma biz sahibiz." Işçiler madeni bastı 9m tşten çıkartılan işçiler direnişe geçti. (Fotoğraf: DENIZ TOPALOGLL) Işten çıkartılan işçilerdirenişteKemaller Deri Fabrikası'ndan işten çıkartılan 76 işçinin direnişi 46. gününü doldurdu. Camiş Ambalaj Fabrikası'ndan 75 işçinin işten çıkartılması üzerine dün 300 işçi üretimi durdurarak direnişe geçti. lş-Sendika Servisi — Kazlıçeşme'de kurulu Kemaller Derı Fabrikası'nda işten çıkartılan 76 işçinin fabrika önünde bekleme eylemi 46. gunünu doldurdu. Camiş Ambalaj Fabrikası'nda 75 işçinin işten çıkartılması uzerine dün 300 işçı uretimı durdurarak fabrikayı terk etmeme eylemine başladılar. Kemaller Deri Fabrikası'nda Deri-İş Sendıkası'nın orgutlenme aşamasında işten çıkartılan ve 46 gundür bekleme eylemi yapan 76 işçı dun aileleriyle birlikte Merter'de kurulu Kemaler Konfeksiyon'a giderek işverenleriyle gorüşmek istediler. Burada vetkili kimseyi bulamayan işçiler daha sonra fabrika onune dönerek eylemlerine devam ettiler. Deri-lş Sendikası yoneticilen sendikalaşma aşamasında 33 işçinin işten çıkartılması uzerine direniş yapan 43 işçinin daha işten çıkartıldığını belirterek şöyle konuştular: "Işveren fabrikayı kapatıp gittı. İşçiler 46 gundur fabrika önunde beklıyorlar. işçiler fabrıkadan makinelerın çıkartılmasma engel olmak isterken her gun karakolluk olmak zorunda kalıyorlar. Kendılerine içerde birikmiş hakları da odenmiyor. Tuzla'da kurulu Cam Holding'e bağlı Camiş Ambalaj Fabrikası'nda 75 işçinin işten çıkartılması uzerine dun 300 işçi uretimi durdurarak fabrikayı terk etmeme eylemine başladılar. Akşam vardiyası ışçileri sabah işyerlennden aynlmazken, diğer vardiyaların işçileri de işyerini terk etmeme kararı alarak üretimi durdurdular. Adana Cumhuriyet Burosu'nun haberine göre Çukobirlik Yağ Fabrikası'nda grev karan alındı. Tek Gıda-İş Sendikası şube yetkilileri, Çukobirlik yöneticilerıyle sürdurdüklen toplu iş sozleşmesı göruşmelennın uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 200 işçi adına ahnan grev kararının işyerine asıldığını bildirdiler. Öte yandan Tanm Işletmesi Mudurluğu'nden emekli olan 10 müvekkilinin kıdem tazminatlanmn odenmemesinı protesto etmek amacıyla 4 ekimde açlık grevine başlayan avukat Hasan Selim eylemine son verdı. Selim'in, onceki gece fenalık geçirmesi uzerine hastaneye kaldırüdığı bildirildi. GÜNEŞ GÜRSON ÇORUM — Çorum'un Bayat Linyit tşletmeleri'nde dağda sürdurdüklen direnişlen 88. gu- nunu dolduran işçiler, madene indi. Madene inen işçiler, jan- darma kuşatması altına alındı. Basın mensuplannın ışletme alanına sokulmasına izin veril- medi. Karakaya Linyit Işletmele- rı'nden sendika uyesi olduklan için işveren Hakkı Köse tarafın- dan işten çıkartılan 340 ışçiden dağda direnmeye devam eden 150 işçi, dün sabah saat 09.00 *dolaylannda maden işletme ala- nına indi ve protestolarını sur- durduler. 88 gundur naylon ça- dırlarda kalan işçilerin, kotu ha- va koşullan ve yağmurdan ko- runmak amacıyla işletmedeki yatakhanelerde kalmak için bu direnişi başlattıkları oğrenıldi. Olay yerine gitmek ısteyen basın mensuplan, maden alanı- na ikı kılometre uzaklıkta jan- darma tarafından engellendı. Bayat Jandarma Böluk Komu- tanı Basçavuş Nadir Kıiçukkurt, işçilerin elebaşlannı götürmek için emir aldığını belirterek, olay yerine gitti. Kuçukkurt, ba- sın mensuplannın alana girebi- leceklerinı söylerken, daha son- ra buna izin vermedi. Yağmur aitında bekleyen işçilerin 20 ka- dar jandarma eri tarafından ku- şatma aitında olduğu öğrenildı. Turkiye Maden-tş Sendikası Eğitim Sekreteri Mustafa Çift- çi ve Genel Teşkılat Sekreten Orhan Şimşek de, alandaki iş- çılerle göruşmek için Bayat Kay- makamı Ue temasa geçtiler. Sen- dikanın işyeri temsilcıleri de, olay yerinde durumun gergin ol- duğunu söylediler. Dagdaki işçiler, jandarma ta- rafından DGM Savcılığı'na ifa- de vennek uzere Bayat'a getiril- dfler. Dagdan Bayat'a 4 saat su- Kesintisiz Demokrasi, İnanclara Saygılı Laiklilc, Dünya Türlclerine Güçlü Önderlilc, Ye Dışardan Gelen Bölücülüğe Karşı ren bir yariivuşle gelen işçiler, Bayat Jandarma Karakolu'nda ifadeleri ahnmaya başlandı. Ba- yat Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan, DGM Başsavcısı Ülku Coşkun'un talımatıyla tahkikat yapöğmı belirterek, "Ülkn Coş- kun 'Olay büyurse ben de gele- ceğim. İşçileri otobusle Ço- rum'a ve Iskilip'e sevk edin' ta- limaünı verdi" dedi. İşçilerin jandarma karakolunda ifadeleri alındıktan sonra kendisinin de ifade alacağınıbehrten Pekcan'- ın sendika yetkililerine, işçilerin salıverileceği sözünu verdiği öğ- renildi. Maden-lş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çift- çi, son ana kadar işçilerin mü- dafasını surdüreceklennı belir- terek, "Hiçbir arkadaşımızın tutuklamnayacağı sozu verildi. tfade alındıktan sonra arkadas- larımıza yer temin etmeye çalışacağız" dedi. PöLLYPECK Kayyımlar sertleşti LONDRA (AA) — Polly Peck International (PPI) grubu kayyımlan ve grubun 1.3 milyar sterlin dolayında borçlu bulun- duğu alacaklılar, PPI Yönetim Kurulu Başkanı Kıbnslı işada- mı Asil Nadir'e karşı "yumoşak yaklaşımı" bırakmayı kararlaş- tırdılar. Kayyımlar ile 5 üyeli alacak- lılar komitesi arasında Londra'- da yapılan toplantıda, Polly Peck'in geleceği tartışıldı. Top- lantıdan sonra gazetecilerin so- rulannı yanıtlayan kayyım Ric- hard Stone ile Mkhael Jordan, Kıbns'ta ilerlemenin çok yavaş olduğunu söylediler. Stone, bu yıl Polly Peck'in KKTC'deki yan kuruluşlann- dan 55-60 milyon sterlin kâr beklenmesine karşm, sadece 4.5 milyon sterlin kâr sağlanabile- ceğini, kayyımlann bu kuruluş- lann hesaplannı incelemelerini yasaklayan mahkeme karanmn, geçen hafta kaldınlmasına kar- şın, "şirket > oneticilerinin geç- mis* yonelik besaplann incelen- mesinde isteksizliklerinin sür- dugüdii" kaydetti. Kayyım Stone, Asil Nadir'in Kıbns'taki nüfuzunun da çok azaldığını ve Nadir'in duruma hâkim olmadığım söyledi. Kayyımlar, KKTC'deki mey- ve şirketi Meyna'nın durumu- nun da muğlak olduğunu belirt- tiler. Yapılan açıklamada, kayyım Richard Stone'un Turkiye'deki Vestel'in Yönetim Kurulu üye- si olacağı kaydedildi. İNGİLTERE'DE İNGİLİZCE 15 hafta & 1390 Bu ilanın gideri, DSP İstanbul İl Merkezi tarafından karşılanmıştır. DEMOKRATIK SOL PARTI 1 Kanm 1981-29 Şubat 1992 Haftada 30 ders genel Ingilizce, çift kişilik odada yanm pansiyon konaklasna, kitaplar ve öğrenci klubüne üyelik fiyata dahildir. BARAT Yurtdısı Lısjn Okulları Temsilcıtıgı A: tt^ Hurı >ı:l Cjd K"icj Ap No 2u2 KJI 4 0 12 «H.'O S'Slı-ISTANBUL 133 04 26 - Mİ M U - 148 43 b/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog