Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan E3E5Î 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Avrınftt b Ig 188 24 2* Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun1 PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24114 / 2000 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAMI NADİR NADİ (1945-1991) 10 EKİM 1991 PCBSEMBE Özel statülü üniversiteler Zengin mütevelli aranıyorYÖK, Özal'ın onayından geçen beş "özgün statülü' üniversite için 'zengin mütevelli' aramaya başladı. Aday Belirleme Komisyonu üyeleri, İstanbul, Ankara, Izmir ve Malatya ticaret odalarıyla temasa geçip 'apolitik olan, akademisyen olmayan' isim istiyorlar. Bilkent'e devredilen arazi Hacettepe*nin ANKARA (Cumhurijet Burosu) — YÖK Başkanı Prof Dr. thsan Doğra- mmcı, Bilkent'e devredüen YÖK arazı- lerinın, YÖK'un kuruluşu sırasında Hacettepe Ünıversitesı'nden alınan arazıler olduğunu söyledı. Gazetemızde yayımlanan "YÖK'un arsaian Biikent'e" başlıklı haberle il- gilı olarak YÖK Sözcusü ve Başkan- vekılı Targut Akınturk aracılığıyla bır açıklama yapan Doğramacı, söz konu- su arazılenn, Hacettepe Ünıversitesı'ne bağlı bır zıraat fakultesı kurulması ıçın bu unıversne tarafından satın alın- dığını, YÖK Kurulu'nca da bu kuru- luşa devredıldığinı bildırdı. Doğrama- cı, söz konusu arazının Hacettepe ıçın (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) Operasyonlar sürüyor HAKAN AYGUN ANKARA — Ba- kanlar Kunılu karany- la "özel st«tu"ye geçı- rılen beş unıversıte içın "zengin mütevelli" ara- nıyor. Curnhurbaşkaru Turçut özal, YOK'ü "koordinator kuruluş" haline getıren kararna- meyı de "kiıçuk degi?iklikkr" yaparak ımzaladı. Başbakanhk'- ta bekJeyen her ıkı ya- sal duzenlemenın Res- mı Gazete"de yayımla- narak yurürluğe gır- mesı ıçın Başbakan Mesut Yılmaz'ın onay vermesi beklenıyor Cumhurbaşkanı Özal'ın 2 ekımde ımza- ladığı unıversıtelerle ıl- gıli iki yasal duzenle- menın yurürluğe gır- mesı ıçın "geriye sayıs" başladı. özal'ın Boğa- zıçi, ODTÜ, Ege, tTÜ (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) Gtineydoğu'da büyüktakip Bölgedeki operasyonların 'şimdilik' sınır boyunca yürütüldüğünü belirten Dışişleri Bakanhğı Sözcü Vekili, Kuzey Irak'ta barışçı amaçlarla Türk askerinin bulunduğunu söyledi. Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin Ankara Temsilcisi, 7 erin arama çalışmalarını Kuzey Irak'ta sürdürdüklerini açıkladı.14. Sayfada 'Kendini dan ambannda görüyor, hava basıyor' Ozal,DemirePe çattıBaşbakaa atama Cumhurbaşkanı en çok oyu alana görevı verir. Gelmezse 'Gel buraya' derim. Yine gelmezse kendisi bilir. Seçimleri yenıleme hakkım var. tşin bu noktaya gelmesı düşunulemez. Liderlere tnonu başbakanlığa değil, cumhurbaş kanlığına daha layık. Suleyman Bey, biraz cumhurbaş kanlığına olmaz. Artık başbakanlığa da olmaz! Muhalefete alıştı. Başbakanlığa Mesut yakışıyor. 1 Sayfada KONUŞMUYORLAR, BAKIŞMIYORLAR... YALÇIN BAYER'in izleninleri 3. Sayfada ÖZAL: SUFLÖRLUK KONUŞMADILAR — Sakana-Kınalı otoyolunun Izmit kuzey kent geçişinin 20 kiiometrelik bolumu, dun Cumhurbaşkanı Ozal IYI, YAGDANLIK v e Başbakan Yılmaz'ın da katıldığı bır torenle açıldı. Yılmaz, toren alanına 15 dakika gecikmeyle geldi ve Özal'la el sıkışıp yan KÖTU 3. Sayfada yana oturmasına karşın konuşmadı. Aynı soğukluk, oloyoldaki tur sırasında da surdu. (Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU) TV mitinglerekapanıyorYASAKLAR BAŞLADI Seçim yasaklan bugun başhyor ANAP reklamlanyla muhalefetin tepkisini çeken Starl haber bültenlerinde seçim yasaklanna uyacağını açıkladı. Mega-10 yetkilileri YSK'nın kendilerini bağlayan bir karar almadığınj beiirterek seçim yasaklanna uymayacaklarını açıkladılar. STAR1 İÇİN BASVURU DYP'den sonra SHP de Starl yayınlannm durdurulması için YSK'ya başvurdu. TRT yetkihleri, Cumhurbaşkam, Başbakan ve bakanlann gezileri ve siyasi partilerin liderlerinın miting ve demeçlerinin yayımlanmayacağını belirttiler.5. Sayfaia II il seçim nabzı BUGÜN DtYARBAKIR, M A R D I N C E L A L B A Ş L 4 N G I Ç Z İ Y A A K S O Y 7 . S a y f a d a YA RIN BATM A N , S İ İ R T , Ş I R N \ K C E L A L B A Ş L A N 8 I C ECEVtT: Ordu, Gıresun ve Sıvas'ta. tNONU: 11 00'de Konya ve „ „ _ . „ . . , , . 14.00'te Antalya'da. E R 5 ^ K A E : ManlS ve Adana da DEMtREL: Zonguldak, Bartın ve Karabuk'te. PERİNÇEK: Zonguldak ta Yılmaz: 70 yaşla 21. yüzyıla girUmez İzmit'te duzenlenen mıtingde konuşan Başbakan Yılmaz, kendisi dışındaki siyasi parti liderlerinin 65 yaşının uzerinde olduğunu beiirterek "60-70 yaşındaki ınsanla/la iki binli yılların Türkiyesi'ni inşa edebilır mıyiz" diye sordu. Yılmaz, "Ben Turk siyasetıne gençlerin kanını katmak istiyorum" dedi. 3. Sayfada SHP-DSP kavgası buyüdu İNÖNÜ Bulent Ecevit için çok uzulduğunu belirten SHP lideri "Uzuluyoruz, ama ınsan kendı kararını kendisi verir. O öyle karar verdı, ama sız oylarınızı bolmeyin" dedı. ECEVİT DSPhderişöyle konuştu: "llericı veya solcu geçinen, ama ilericilıkleri de solculuklan da çağın gerisinde kalan çevreler, seçim gunü yaklaştıkça ANAP ve başka sağcı partileri bırakıp oklarını DSP'ye çevirdiler" dıye konuştu. 4 Sayfada Demîrel: Pantolon da gidecek DYP lideri Demirel, 8 senede ceketini kaptıran vatandaşı ANAP'a oy vermemesi içın uyardı. Demirel "Bugun ulke yonetenlerin heybelerinde zam var, işsizlik var. Hepsinın ettığı boş laftır." dedı. 5. Sayfada PERİNÇEK: ECEVİT ABD'NIN VERDIĞİ ROLU USTLENİYOR 4. Sayfada Bugûn / Kitap Rocktutkunu Kahyaoğlu, Jethro TUH'ı anlatıyor Tiyatro / 9. Sayfada Sahnede yalnız birkadın Ahu Antmen Isçı /12. Sayfada İşten çıkartılanlar direnişte Enflasyon /13. Sayfada Kahveci hesap yapmış Açılış / Arica Sayfada Yeni Galata Köprüsü başka bahara KIBRIS Cuellar raporu Denktaş'ı suçladıGenel Sekreter Cuellar, Denktaş'ın, Güvenlik Konseyi kararlanna aykırı şekilde, "adada federasyon kurulmasından sonra da 'egemenlik ve aynlma hakkı' sahibi olmak istediğini" belirtti. ŞEBNEM ATİYAS10.Sayfada ANKARA'NIN TEPKİSİ Dışişleri Bakanlığf ndan yapılan açıklamada, raporun "BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevi ve 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile bağdaşmayan unsurlar ve yamltıcı bilgiler içerdiği" belirtildi. 10. Sayfada BULGARİSTAN Zorlu seçimlerTiırklerin önderhğindeki Haklar ve Özgurlükler Hareketi'nin 'iddialı' olduğu seçimlerde birinci parti olma yanşı eski komunist Bulgar Sosyalist Partisi ile değışimden yana Demokratik Guçler Birliğı arasında. 40 partinin yanştığı seçimlerden koaîisyon hukumeti çıkması bekleniyor. YASEMİN ÇONBAR'ın haberi 10. Sayfada Eski eşi ve kayınpederini bıçakla öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı clisiıı vahsetiıııüh 6. YAŞGÜNÜ HATIRASI— Ismail Atar'ın saidınsı sonucu eşi Bilge Atar (ayakta, solda) ile emekli alba> Basri Tuz (ortada. oturan) ol- du, Şukran Tuz (ayakta, sagda), Suat Atar (sağda, oturan) Ue Doğan Tuz (en solda) yaralandı. Fotoğraf, tsmail Aur'ın kendısinden ol- madıgıtu one surdugu Suat Atar'ın 6. >-aşgununde çekilmişti. istanbul Fındıkzade'de Ismaıl Atar adlı elektronik muhendısı, eski eşinin evıne gelerek ortalığıkanabuladı. 10 yaşındaki çocuğunun kendisinden olmadığı gerekçesi ile 6 yıl once evı terk eden Atar, eşinı ve kayınpederini oldurdu, kayınvalıde, kayınbırader ve 10 yaşındaki çocuğunu da bıçakla ağır yaraladı. İstanbul Haber Servisi — 10 >ıl once doğan çocuğu- nun kendısınden olmadığını one suıerek 6 yıl once eşını terk eden elektronık muhen- dısi Ismaıl Atar, kayınpede- nnın evını basarak 2 kışıvı öldurdu, 3 kışıyı yaraladı Ismaıl Atar, olaydan sonra kaçtı. Elektronık muhendısı İs- mail Atar (50) dun kaympe- (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) 36 yeni devlet sanatçısı KİMLERVARÎListedeki isimler arasında Yaşar Kemal, Attila Ilhan, Turkân Şoray, Hulya Koçyiğit, Barış Manço, Guher-Suher Pekinel, Fureya Koral, Huseyin Sermet, Alaaddin Yavaşça, Nıda Tüfekçi de yer alıyor. ANKARA (Cumhurijet Bu- rosu) — Devlet sanatçıhğı kap- samma, çoksesh muzık opera- bale \e tiyatronun dışında ede- biyat, plastik sanatlar, sinema, halk muziğı ve halk danslarını da alan Kultür Bakanhğı, 36 ye- ni devlet sanatçısı belirledi. Kla- sık Turk musikısı dalında Zeki Muren, sinema sanatçıları Tür- kân Şoray ve Hulya Koçyiğit ile populer muzık dalında Banş Manço da devlet sanatçısı oldu- lar. Seçıcı kurul, Kultür Bakanh- (Arkası Sa. 14, Sü. l'dt) İnönü'nün Gülleriyle Ecevit.. AMASYA/TOKAT/SIVAS — Bar Dağı'na sıs ınmış Yağmur çıselıyor Yalçın kayalıklann doruğunda Amasya Ka- lesı, hemen altında Kral Mezarları. Yüzyılla- rın ötesınden gelen. Sırtını kayalıklara dayamış Türk evterı Saf- ranbolu evlerını çağriştırıyortar Korumaya alınmış, yer yer restore edılmeye de baş- lanmış Bu güzelım evlerı yalayarak akıyor Yeşı- lırmak Az otede, Anıt Meydanı'nda canlı bır ka- labalık toplanmış En ön sıralarda her yerde olduğu gıbı ka- dınlar ve genç kızlar Ellennde uzun saph kır- mızı güller, san güller Hepsinın yuzlen ışıl ışıl. Bırının elınde pankart var, tahta sopala- rından tutarak yukseltıyor "Evde, ışte, her yerde kadın-erkek eşıtlığı" (Arkası Sa. 14, Su. 1 de) HASAN CEMAL • Vidor'un sinema klasiği TV3'tekı 'Sinema Tanhmden Bır Yaprak'ta 'Amenkan Ruyası'yayımlanıyor. 8. Sayfada • Tom Jones başrolde Starl 'de saat 12.00'de yayımlanacak 'Tehlıkeli TatıV Tom Jones hatırına ızlenecek bır füm. 8. Sayfada • Muzaffer İzgü'den sinemaya TV GAP'ta 'Üç Halka Yırmıbeş' adlı 1986 yapımı fılm var. Başrollerde Hulya Avşar ve Hakan Balamır oynuyor. 8. Sayfada • Memura giyim yardımı Memura 1992 başmda gıyım yardımı yapılacak. Ekonomide • Midland Bank hâlâ büyük' mü? Mıdland Bank'ın ıçıne dustuğu krızden 'bağımsız' olarak çıkıp çıkamayacağı tartışılıyor. Ekonomide • Bütçe IMF sınavında Pakdemırh 'nın yeni ekonomık programı IMF ve Dunya Bankası 'nın ıncelemesıne sunuldu Ekonomide • G.Saray'da golsüz günler 6 maçta sadece 5 gol atan San-Kırmızılı ekıp, en kısır donemlermden bırını yaşıyor. Sporda • Efes Pılsen 2. turda Koraç Kupası'nda Turkıye'yı temsıl eden, Efes, Çukurova ve Paşabahçe, 2. tura geçtıler Sporda • Nadir Nadı Cumhuriyet Parkı' Akhısar Beledıyesı 'nce yaptırılan 'Nadır \'adı Cumhuriyet Parkı' torenle açıldı ArkaSavfada • İslam eleştirisi Fransa'yı kanştırdı Fransa Goç Ofıs Başkanı Barreau kıtabında Islamı 'ılkel bır dın olarak' tanımlıyor. Arka Sayfada • Dazlaklar Italyanları hedef aldı Çızmede Almanya şoku yaşamyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Aymazlık... Guneydoğu'da yaşanan olaylar, toplumumuzun kendı öz sorunlarına ne kadar yabancılaştırıldığını gosterıyor Eskıler bu gıbı durumlar ıçın "gaflet" sözcüğunu kulla- nırtardı Bız yeni Turkce ile bu gıbı kayıtsızlıklara "aymazlık" dıyoruz 12 Eylul oncesınde ıkı buyuk parti terörun sorumluluğu- (Arkosı Sa. 14, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog