Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

sjCUMHURİYET/8 7 OCAK 1991 Sinema • Tiyatro • GÖsteri 146 97 38 • 132 64 26 Senaryo ve Yönetim: FEHMIYAŞAR GENCO ERKAL-ŞEftlF SEZER -OENIZ ( a * K»«»l HKSAK M.I fUaa (353 37 781 12 00-14 30 16 30-18 45-2100 İOOCAKPERŞEMBEBASUYOİ A U P O Y R A Z O G L U T İ Y A T R O S U NEJAT UYGUR SEVOİGİNİZ 1 KOMEDINİ 1991 YORUMU DILEK TÜRKER TİYATRO AYNA ir Zamanlar Memleketin Birinde" Oynıyn. Dılek TL'RKER ar.-fcf.-CB. 21.80 C.IKI IS.N B.ogla kİJÇUK SAHNE 144 43 27/143 M 17 Yazan. AZİZ N E S İ N •KOC»NHSTAP»S*CEUK 585 59 35 1 MARK0 PAŞA r 91 - taksUn 444 46 75- 151 43 65 Z B I R D A H A oÇtlgmİar İ 'hulübü ™ P t m nartç Sergün 21JM C.tat15.0O-2V00 Pazsı15,D0-1« 30 DORMEN S TİYATROSU R a y C o o n e y KOMEDI 2 BÖLÜI Yoneten HALDUN DORMEN C.Msl: 1S.00-21.1S Pazar. U.30-1«.00 Cwnaf1«ı natmesı 13 00 ndınınM» Pıerrette BRUNO Yoneten GENOY SORÛN _Ç»ş 15OO.Pt»5 2115 MrimUr Ergenekon Cad.98 PANGALT1 Tel: 141 27 37 •GoodFeflas1 SıkıDostlarBRMARTHSCORSESEFUI 1990 Venedik Fihn Şenhgi En Iyi Yönetmen Ödülû C-15 00-18 00-21 15 Diskjoke) olarak mükemmddi: (Günaydın Vietnam) Öçretmen olarak a\akta alkışladınız: (ÖtüOıanUrDcrnegi) Şirodi hanl hanl Cadillac satı\or. BaMİacaksınız! ROBIN \YIIH\MS TIM ROBBINS CADILLAC MAN BcyoJKı EMEK Ka*koy REKS AnMra AKUN Lrnilr İZMİR Adar» METRO (1«4»»3») l î 00-14 15-16 30-18 45-21 15 (3360112) 1Î00-14 15-16 30-18 45-21 15 (1277«S«) 12.15-14 30-16*5-18 00-2115 (214211) 1215-14 30-16 46-19 00-2115 (14«9M) 1SO>-U 15-17 00-1900-21 15 "Cadıllac Man" ı O0-'3 30-16 00-18 30-21 00 • 30-14 00-17 0O-1» 15-21 30 ı 30-14 15-16 45-19D0-21 30 BAŞÎMEVDE TEK AILESIZ BİR AILE KOMEDISI 17YılOnce VVilliam Peter Blatty Korkuya Bakış Açımızı Değiştiren Filmi Yarattı. Ve Bugün Geri Döndü. BIR AŞK ÜÇGENİ F W I L L H M P E T E . R . B L A T T Y S ANJHJl.AIU'Sll»N RON SILVU UKAOUN M UK.A*IT SOPHU STHN PU'I MAZl'H«KTGEORGE C. SCOTT ED FLANDERS JASONMILLER SCOnVVILSON ftAFMC »»« M M| '3 00 14 15 1630 >B«S21D0 1200-'* 15 iftM-ti«S 21 15 H*D«0f (»'«••I 1100-1315 1S1M7» IB30-J1 3C STEVE MARTIN V ! KENT OYUNCULARI KİM KİMİ KİMLE SOH OYUNtAR Komedı 2 Bolüm Cumı 21.00 CtesM5 00 16.00 Puar 15.00 Glç© Tel: 146 35 89 60NUI ULKU GAZAHRII OZCItN TİTATHOSU ORASINI ES GEC ClMII 2\ M KİRAUK DAİREKonıec! 3 Pe'de C.tu21Q0f»v 15.00 1900 Gı«>e he^gun 12 Oû de açıhr Ptes« • Saii oyun yoKtuf T e l : 1 4 6 8 0 9 1 Yazan: A2IZ NESİN C1HAT TAMEB# ERCAN YAZGAM INSAN °T" SURETLEBI TULU ÇİZOEN • yertjembe - Cumartosl: 81.00 Paaar: 18.00 ıPerserabe hali gunudür" KENTER TİYATROSU 146 35 89 OLAY YARATAN MÜZİKAL İSTANBUL DA LEVENT KIRCA • OYA BAŞAR GÜNDOĞARKEN • Sait SÖKMEN Dans Grubu GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜYazın: Muzafter «BATHAN • Yılmaz ERDOfiAN • Töneten: Leveırt KIRCA • Siz. Müzit:6UMD0fiARKEM • Kostüm: Sadık KIBIA6AÇ •ttekor:Hurcttin OZKttNO 60 KISILIK KADRO Sait SOKMIN Dans Grubu Asuman ARSAN • Zeynep TEOU • Selım HAŞİT • Jale OZ • Tekın S)PER • Sinm BENGİER • Ferdi ATUNH • Farti AKAMtUR • Ahmet AÇAM • tusui ELVER • Enloğan DtKMEN • Mehmet GÜMEY • Selihattın TAŞDÖfiEM • Selim GOl Orkestra eiırot ACIItBA$ • lahsın ttteiRSOf • ttkan UtUR • Ozan OOCULU • Cem »KS«l Pazartesi - Perfembe - Coma - Cumariesı 21.00/Pazar I6.W •ilet Satif: Gösteri Merkezi 316 20 TS /Vakkorama Taksıırc 151 15 71 /«akkoratna Suadıye 360 90 90 Gallerta 559 95 60 YENİKAPI SAHİLYOLU HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZt'NDE I s t i k l a l Cad. No: 140Tei:151 18 65-66 Pierre Henrı Cami/Ferhan Şensoy YORGUN MATADORPerş./Cuma: 21.00 C.teafc 15.30 -18.30 ERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy çar*amba: 21.00 15.30 -18.30Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEY06LU KUCUK SAHME 144 43 27 - 143 64 17 Ferhan Şensoy'un ÎSTANBUL'U SATIYORUM Munır ÖzKul Erol Gunaydın Salr. 21.00 NÖBETÇI TİYATRO Fertran Şenso/un AŞK3N GÖZÜNE GÖZLÜK Yön Roscn Öaetan Poıor fîflO FAUSTOHMMCA lUMHCaU • • • cmuıttn II (0 AHMET UĞUBLU KARŞI TİYATRO YAnatan: 8EÜM İLERİ HAMLET II ORİJİNALİNE BEŞ BASAR T |pansaltıİNCİ140 73 00 BAKIRKOY BtLEDIYE TIYftTROLflRI Yazan: Darlo Fo,Ttön: Qg«z Aral BEDAVA MI SANDIN? Saiı-Çarş-Perş-Cuma 20 30/C tesı 15 00-20 30 MİNEVazan: V«ot( CumoJı J B U J M JBI YöHzZeHba Brrtuoy her Pazar 15 00-18 30 ı t«M SM« Tadnl: Aare MaS ,ı Kunur htortozı 572 S4 38 •Hİ G«llena Oanışma 559 95 60 ! • SANIıTETKlNUKURl 1OZART YILI NEDENİYLE CONCILUM MUSICUM. VİYANA ITU Macka Kampusu AMİ/\H \ İİİK1JK İİYA111OSI! I Istanbul devlet opera ve balesi eroltoy*nn PtR 8ÜLTAN ABIMUbYcoeten ZEKI GOKER KARTALDA OYUN 2 BÖLÜM 143 68 83 BEVOĞLU'NOA 12 ocak Cumartesi Pazar saat 21 00 Saat 18 30 2iO0'de satı 18 50 21 ootle İHASAN ALI YUCEL KULTÜR MERKEZI'ND€ KARACA TIYATRO'OA Zık A IHSAN OZKOL B.AKIRKÖY-DE laocak Pres! 2100 BAMRKÖY BELEOIYE TİYATROSU •NDA L'l'jş E H i R T i Y A T R O L A R I | Istanbul devlet opera ve balesi GHOSH A Y A L E T Dünyo da bu yılın en büyuk hasılat yapon filmı Bu fılmı i2ieyen ve snemalardakı R M M anket formunu dolduran bır smemasevere bMbvı Amrikı Uttli.l)aabokt «AOKÛV SUKTYA KVOGLU ATLAS ftAUBKÛT - 74 OSMANIEY GAZ) I2M>B H N İ 2 liVili SEMA t ÎJû <y 6^ " 0 0 "<3 "*^ ~"*ı ı «^ ı5T3 0* « ' * «96 65 I'OC t M » ( 4 ' i'CO 't t4 61 ı 30 »3 9 1 ! » 13C U15 13 30 '3 30 Ü3Û v«oc 16O, 6 45 t*O] uoo 16 00 ıc iû 1Ç00 ]*• 30 10 30 a * IÇCM 7 r V 21 JL X X I* 15 '•b - i < Lk. I ri FEZAFİLMSUNAR TürkSinemasınınYüzAkı ^ Yaşam, aşk ve çocuk yetiştirme sanatının inceliklefi hatdanda ibretvenci bir komedi. ıı&ııiAiJe Sizin debaşmıza gelebihr. M49936-I 1130-14 00-16 30-I900-21 ^ . KıdıUy KS« W«aB>1130-'« 00-16 30-19 00-21 30 -J I MHMM «THOPOL nXWt) 12 00-14 30 17 00-19 15-21 30 . Sjnemalarda Yon:YUCEL ÇAKMAKU Oyn: PERİHAN SAVAŞ - BERHAN ŞIMŞEK NAZAN SAATÇİ •>yo4la UU.C I (1W S M] IM*ftT OC ( | K Oiımttik HJUtAN ($31 M M} Fmttkad» HİLGOL (5W 12 W) M n tÇCEBCCİ (3H S O) İSMT ŞCNCCAK (27 «S W) MaaSUM IDUS1I Kot<r«KCNT (17 4SM) lft* \2 00-1430-1700-19 '-S-21 15 12 00-14 30-1» »-19 15-21 15 0O-133O-16 0O-183O-210O 00-1330-1600-1830-21 00 00-1İ3006»-18»-21 00 00-13 30-16 OO-tS 30-2-00 00-13 M-16 0O 18 30-21 00 00 13 X 16 00-18 30-21 00 0C 13 30 1600 -BjO-giOO OÛNEY APRİKA HALK1NIN ÖZOURUJK KAVOAStNIN DE8TANI. .İRF AN ERTEC RESIM SEROİSİ İLE BIRLIKTE RK I! \K») (,KKK Jl Ll V ROBKRTS B»»o4»l CEP(Fit»») (1«01»«)1200-14.15-16JO-18 45-Î1 ıs «ot y«nl(4w>«fi ntnma lettead M htımtHnlııl* 0 R M Dcreboyu Cad. 110 158 69 87 &cnttl« I2O0 1500 1800-21 00 Ctaı-Puv UOC 17 00 2C.OO REKLAM FİMİ M6ntMWDA FİDfi Fiım149 50 33 MONTREAL'Ü İSA JESUS 0F MONTREAL LOTHAIRE BLUTTAU Bakuk6y KARVA (SU 11 T2) 12 00-1* 15-16 30-19 00-21 '5 ESKI DEFTERLER "Eski fılmler, sinema salonian, el ilanları, afişler, insanlar..." GÖKHAN AKÇUBA derledi. Her hafta sinemagazetesi 'nde 7-13 OCAK 1991 »n«l«lın«/G«ncıy GURÜN KUŞLAR (B^lO-tl 1213) MtmM BMBUR CUMHURİYET KIZI Ymeten Cunevl TUREL 18-9-HJ-U SjDJhJttıcı Kudrtt AK&M. BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ laıeien: 8>ur &UUNCU PJal 70.30/Per Cumı 15.00 Htau CUMALI BİR SABAH 6ÜLEREK UYAN YÜMten Enoin GÜRMEN 18-9-10-11-12 131 WiUy RUSSELı BİR KADIH Turtçuı Semra KARAMUHSEL rwi«w C«tn IPEKKAYA IB-9-1011 121 Sal FAİK/S>n« DINÇEl. MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yonettn Macl KOPER BILETLER TIYA.TRO GIŞELERININ DIŞINOA KADIKOY MEHKEZ GIŞE/VAKKOflAMA TAKSIM VE APS GA.YRETEPE DE S A T I L M A K T A D I R Oyun Gunlerı Salı 20 30 Çar 15 00-20 30/Per-Cuma 20 30 Ctesı 15 00-20 3O< Pazar 15 00-18 30 Dtstaynıfci BUDALA YöMtm tnflin C*z» UfartifiiT Slamı Grı* Çmlraı: Oyı «•« 12.13 0c* ISTANBUL DEVLET TİYATROSU WlllUm Gikton SAUNCAKTA İKİ KİSİ Ymtim. t l n * « r Çtvirın Smgı Swlı 12.1119.20 Ouk YAŞARNEYAŞA NE YAŞAMAZc ™ınc£vT»pıYM.TM.M; SEVGİLISOYTARTımur Seltuk Kırtıl Tibct Çevırn TıM Hılmın B.9.iat 1.12.13 OcH Memet Bı,dur HAPŞIRIK YANGINYERİNDE * " * " " ' ORKİDELERUyııljyın Hichul Fr»»n Cevıren LJII Erm 8.9.iail 12.13 Ocak Mccjli Cumalı AHMETLERİM YhMlM: Kına l«ık 15.10.17.16.19.20 0 0 * YMKn Cm fiurzıp t5.iai7.iaia.2 Aldtunıler Gtlmın YÜZYÜZE Yoneten Cetln Iptkkıyı Çtvırtn Belgı Pakuy 910.11 Ocak Jtrtnu Hiti» SEV6İLİS0YTAR 16.17.18 Ouk YıKJız Sarayi Tıyatrosu Barbaıos Yokuşj Yıiöız Saraynçmd&dtr Ük keı Ayasofya Müzesi'nde A. Adnan Saygun YUNUS EMRE oratoryo Orkestra Şefi. Hikmet Şimşek Koro Şefleri: Gökçen Koray Alexei Vınogradsky Solistler: Müfide özgüç (soprano) Cemaliye Kıyıcı (aito) Pekin Kırgız (tenor) Bülent Ateşoğlu (bas) Ankara ve Istanbul Devlet Opera ve Baleleri Koro ve Orkestraları 15 Ocak 1991 Salı saat 21.00'de *»)»•« 1emKld*n *• hallo Oflce ».< M giHüe'ınae SuoOıy« tabıni VakkOfama Pongaın Gençıer Mogcsalannaa ve Son«<io-Mak(W danıpna burosundo sol'to ç*manodıı 151 10 23 151 54 00 (7 hat) 25J 13 Ocak Pazar Saat 16.00 ODA MÜZlĞt KONSERÎ Keman: Çıgdem Yonat Viyola Ersın Pamukçu Vıyolonsel Sevil Gökdafi Kontrbas: Melih Balçık Piyano: Dilek Yonat Mozart "Pı>anolu. Dörtlu. Sol mınör. no I, KV 478" Schobert' Mabalık Beşlısı La majar. D 66T 16 Ocak Çarşamba Saat 19.00 ATÎNA SENFONİ ORKESTRASI ŞEF. ALEXANDER SIMEONIDIS SOLİST: JANIS VAKAREUS - PİYANO Waüıwr •Prelad v« Isold* nın Uszt "2 Numarah Ptyanu Konçertosu" • Antımioa "Paean' Stravinskv"Aleş Ku^u" B»«t Satt« Y.rt4Wİ Konseı Salonu 148 53 92 - Gallerıa Oanışma Burosu 559 95 60 VakKorama Taksım 151 15 7ı - vakkorama Suadıye 360 90 90 ATATÜBK KÜLTÖB MFBKEZt'NDE GPuccinı LA BOHEME MAÇA KIZI •ptra 4 (ur*t <P«ra 3 pardc «rknlra $dl RwaUı Palımta Orkeslra S*(t Elsad Bagırn SatMtvı Mvın Trtrtl Ktrı Salıneyt Koyan *)<tm Cun 17 31 Ocak motrbt 19 Oc*. lUOta ODtmkif YÜSÜFİLE ZÜLEYHA aptrı3p»ıtt OrktUr» f*b. Okan Dmiris Sıhntyt Kgyu Cûıtyl ttkçK 24 Ocak. W COril CARMİNA BURANA amoryo Ortnlrı $tfı Seıman Ma Kın $<Hİ Eakçtn K«rıy 23 Ocak 2000dı OPERALARDAN ARYA VE DÜETLER Sotlstitr Muple Tuijn/O» EttlMrk/ laklın Çark;ı/Akmt ttncri/KiMn Dagatan PI»ITO NıvtMi Tuatıt r ' MOtık. 19.004a Mt ETlnmaj» SİHİRBAZ OZ çrak rmtrlkali 2 Mûa SaMıeyı Kı»M: SOnıray »rınan 12-19-26 Ocak. 11 OOdt •İMIaf temmaen ıkı hoHo «nca A.K.M g>>«»ıınoe înjaöıye Maim vnı*o>oma Pongoif Geoçıet Ma^azokıtında >e GotW»ta-Aldl6y aonıvr» ounundo Krtıto çlunaktaıKı . 151 10 2} 151 M 00 (7 hai) 2Sİ Istanbul devlet opera ve balesi ATRTCRK KttLTtJR MERKEZİ'NDE S.Proko<iev ROMEO VE JULİET bale 3 perde Koreograli Alfred Rodngues Sarineye Koyan Evtnç Sunal, Suna Şenel Oıkesfra ŞeH Bşod Bagcrov Dekor-Kostüm Osman Şenge/et So»ıst Repöıtöf Jate Kazbek. Deniz O g a v Kordo Bale Şe« Yukset Etsın Işık Ahmet Defne Dansçılat HüWo *ksJoı Ottay Keıesiecı Sibel Sûrel/ Çığdem Gûr Haldun YeOican bOal Uğıjtu Ömer Iponç Sekjutı Boıak, Jğjı ıtet/ Alev Baymuı Ni Kutval Baıtas Kobaner/ Nl Berkan Serap Konuk. Demel BGökçeitk/ Yavuz Özdel/Beyhan Basar End«' Savafkurt/ Semra Şatıtoğlu/Ümrl Korabel «Jon Otuo5(u, Ranc Ayabokan Serap Menç Bcnar Vidinlloğlu 12 Ocak Cumartesi saat 15.30 (Prömiyer) 16 Ocak Çarşamba saai 20.00 (gala) 22-29 Ocak Salı saat 20.00 HMIat terruikjen kl hana fioce A.K.M gıtelerlnde Suodty» lakıırn Votdtoıomo Pongoft Gençleı Mağaıalaıında «a Ganorto-AMköy dtan>vrx) büfosunda sohfo çkmakladif Gi«4>tsl' 151 10 23 15' 56 00 (7 t>o() 254 Sinema • Tiyatro Gösteri 14« 97 38 • 132 64 26 EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ 1990-1991 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖCRENCİSİ ALACAKTIR tkti&adi ve tdari Bilimler Kakültesi: Ekonoınetrı ve Işletme Programın adı Tiirk Uymklu Vabancı Uynıklı Bölümü Yüksek Doktora Yüksek Doktora Ziraat Fakültesi: Tanmsal Mekanizasyon, Kültür Teknik vç Top- Enerji Anabilim Lisans Lisans rak Bölüraü Dalı 10 5 1 1 Fen Fakültesi: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Kiraya, Matematik, Enerji Teknolojisi Astronomi ve L'zay Biliınleri. Anabilim Dalı 20 10 2 1 Mimarlık ve MuhendUlik veya Mühendislik Fakültesi: Meteoro- Yer: E.Ü.Guneş Enerjisi Enstitusü loji, Mimarlık, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elek- YÜKSEK LlSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI: trik, Elektrik-Elekronik Muhendısliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji GİRlŞ SINAVLARI Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Petrol T»rih Saal Mühendıshği, Metalurji Mühendisliği, lnsaat Mühendisliği, Şehir Yabancı Dil : 28 Ocak 1991 10.00 ve Bolge Planlama Bölümlerı mezunları başvuruda bulunabilirler. Bilim Smavı : Gerekli Belgekr. Dilekçe (Hangi Anabilim Dalında Yabancı Dil- Matematik : 1 Şubat 1991 10.00 den sınava girecekleri belirtilecektir.); Lisans/Yuksek Lisans Dip- Mesleki loması veya mezuniyet belgesınin aslı veya bunların noterlikten ona\lı Bılim . : 1 Şubat 1991 14.00 fotokopileri; 1 adet fotoğraf; mezun olduğu kurumdan "Disiplin NOT: Sınavlardaki başanlı oğrenciler 13.10.1984 tarih ve 18544 sa- cezası almadığına dair belge" yılı Resmı Gazete"de yayımlanan Yonetmelik uyarınca, Öğretim Yar- Başvoru Süresi: En geç 24 Ocak 1991 günu saat n.OO'ye kadar. dımcıhğvkadrolanna atanabileceklerdir. (Postadaki gecikmeler kabul edilmez.) Daha ayrınulı bilgiler; Personel ve Oğrenci İşleri Şefi SEZEN Öğrenci Kontenjanları: ÜÖKDÜNEK'ten öğrenilebilir. TEL: 186025, 186026, 186027 AYDIN SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 4.12.1989 tarihinde Gıda Maddeleri Tuzüğü'ne muhalefet suçun- dan sanık Bahri ve Fadime'den olma 1947 D.lu Aydın Merkez Ra- mazan Paşa MahaUesi nufusuna kayıth ve halen aynı mahalle Sebil Geçidi 8. Sokak No: 9 Kat: 2'de oturur Mevlut Gülpınar hakkında Aydın Sulh Ceza Mahkemesi'nın 14.5.1990 gun \e 1990/254 esas ve 1990/553 karar sayıU ilamı ile TKC'nın 396, 398,402,402, 72 ve 647. SK.'nın 4 ve 5. maddeleri geregince 940.000 TL ağır para cezası ile tecziyesine, altı ay muddetle cuıme vasıta kıldığı meslek ve sanatının tatiline, on dört gun raüddetle i$ yerinin kapatılmasına karar verildi- ği ilan olunur. 21.12.1990 İLAN Şİşli 1. Astiye Ceza Mahkemesi'nın Esas: 988/1042. Karar: 990/669 sayılı 17.7.990 tarıhlı kararı u\arınca Idaremize 264.432r para cezası ödemeye vukumlu kılınan Salih TURKMEN kararda belırıilen adre- sinde bulunamadıgından nıezkur para cezası tahsıl edilememekıedir. Teblıgata esas olacak ba*kaca bir adresı bilinemedığınden 7201 sa- •yılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerıne gore İLANEN tebli- ğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak uzere tebliğ olunur. Basın P159 DUYURU TKİ GÜNEY EGE LİNYİT İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKNtK AMANYUM NİTRAT TAŞITTIRILACAKT1R 1- Kütahya Turkiye Gübre San. A.Ş. Fabrikasından Tınaz-Bağyaka, Yatajan ve Milas-Sekköy tşletmemiz ambanna ± *it 20 lotaanslı 1750 ton teknik aman- >um nitraı şartnamesınc göre kapalı zarfla teklıf almmak suretiyle taşıttınla- caktır. 2- thalemize katılmak ısteyen isteklileruı kapalı zarf içensındekı Tıvat teklıf mektuplanm, zarfın üzerıne (50-GELİ '91-001) dosya ışaretını, ışının konusu- nu v« ihale larıhitu >azmak suretiyle 22 1 1991 Sals gunu en geç saat 15.00"e ka- dar Muessesemizın Genel Muhaberat Servısine verilraış olacaktır. 3- TekUf zarflan aynı gun saat lS.30'da Muessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 4- Bu ışe an şartnameler: a) Ankara'da TKİ Genel Mudurlugu (Satınalma Dairesı Başkanlığından Kat. 11) b) Istanbul'da TKİ Satınalma Mudîıriuğunden (G-62 Sokak "Aıatürk Öğ- rencı Sıtesı Karşısı" Merkezefendı Zeytinburnu) c) tz-nır'de GLİ Izmir GütnrUk Uananhğmdan (14«7 Sokak-Emren Apt No: 17/3 /.Isancak) d) Mujia'da Muessesemiz Ticaret Şube Mudurlugunden (Orhanıye Mah. ts- kender Alper Cad. No: 18) dilekçe karşılığında temin edilebilir. 5- Postadaki gecikmeler dıkkaıe alınmaz 6- Muessesemiz 2886 sayılı kanuna labi değildir. Basın 17136
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog