Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

7 OÇAK 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 Ulubey'deki seçim ANAP'ın • ULUBEY (AA) — Ordu'nun Ulubey ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini ANAP adayı Mehmet Yılmaz kazandı. SHP'li Mithat Tomn'un ölümü üzerine boşalan belediye başkanlığı seçiminde 12 sandıkta 3 bin 310 seçmen oy kullandı. 2 bin 990 oyun geçerlı sayıldığı seçimde, ANAP adayı Mehmet Yılmaz, 938 oy alarak seçimi kazanırken SHP adayı Halil ibrahim Şengü 679, DYP adayı Şenel Altunkaya 391, DSP adayı Necmı Şahin 587, Refah Partisi adayı Mehmet Düzgtin 156, MÇP adayı Galip Turalp da 239 oy aldı. Belediyelere denetim • ANKARA (ANKA) — Beledıyelerdeki yolsuzluklan ve usulsuzlukleri araştırraak için kurulan TBMM Araştınna Komisyonu üyeleri, Istanbul, Ankara belediyeleri ile Kırşehir'in Çiçekdağ beledıyesıne ilişkin iddiaları yerinde inceleyecek. TBMM belediye yolsuzluklannı Araştırma Komisyonu Başkanı ANAP lçel Milletvekili Kâzım Yücelen, yolsuzluk iddialan fazla olan 3 belediyede yerinde inceleme karan verdiklerini söyledi. Yücelen, komisyonun çalışmaları ile ilgili olarak da halen 51 dosyanın incelemede olduğunu, bunlann dışında komisyona her gün satışlardan ve belediye çahşanlanndan şikâyetler geldiğinı, bunlann da sırasıyla incelemeye ahnacağını söyledi. 2 avukat açlık grevinde • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Turk-lş'in 3 ocaktaki "bir gün ışe gitmeme" eyleminin suç olmadığı yönunde görüş açıkladıklan gerekçesiyle gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukatlar Husnu Ondul ile Esin Kulaç'ın açhk grevine başladıklan ve ifade venneyi reddettikleri öğrenildi. Ankara Barosu ve ÇHD uyesi avukatlar, dün bir araya gelerek, gözaltı emrini veren Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral hakkında suç duyunısunda bulunulması için karar aldılar. Güzel'den eleştiri • ANKARA (UBA) — ANAP Genel Başkan adaylanndan Gazıantep Milletvekili Hasan Celal Güzel, 1990 yıhnda ANAP'ın özal'ın şahsıyla aynılaştığını, özdesleştiğini öne sürerek "Sayın Ozal 1990 yıhnda ANAP'ın perde arkasında gerçek yöneticisi rolünu oynamıştır. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı görevini yaparken bir taraftan da başbakanlık hatta bakanhk görevini yapmaya devam etmiştir" dedi. Özal, Atakule'de • ANKARA (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut özal, Atakule'de incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet ettı. Çankaya Köşkü'nden dun öğleden sonra 06 YZ 617 plakalı BMW marka araçla aynlan Özal, Atakule"ye geldi. özal, asansörle döner kuleye çıktı. Cumhurbaşkanı Turgut özal, döner kulede iken kendisinı izleyen gazetecıler içeri alınmadı. S O G Ü G T KARŞI MUCADELE — Büyuk yurnyuşun en büyök "dogaT engeH, geceleri eksi 5 *receye kadar duşen ddnduruca duzleri 7-8 saadTk yonıcu yünıyuşûn gecelerini de yaktıklan ateşin çevresinde "donmamak için" uykusuz geçirdikr. (Fotograf: Birol Üzmez) 75 bin battaniye Zonguldak'tan Mengen'e ulaştı Ders:Yürüyüş- Konu: E:5BİROL ÜZMEZ ZONGULDAK/MENGEN — Sendika Başkanı Denizer'in önceki gun Bolu'da Başbakan- la göruşmesinden Mengen'e döndüğunde yaptığı yardım cağ- nsı Zonguldaklılan seferber edi- yor. Kent halkı ev ev dolaşarak battaniye ve giyecek toplamaya başhyordu. llk parti battaniye özel araçlarla, belediye otobus- leriyle gönderihyor. Maden işçi- lerinin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde dayanışma daha da buyuyor, konuya duyarlı her kesımden insan telefonlara san- larak uyuyanlan uyandınyor. Zonguldak'tan ilk parti topla- nan 15 bin battaniye madenci- lere gonderılıyordu. Saat 23.00: Zonguldak sokak- ları hareketli. Mahallelerden toplanan, ınsanı ısıtabılecek her turlu giyım eşyası, yorgan, kı- lim, sendika önünde toplanıp Mengen'e gönderiüyordu. Biz de battaniye taşıyan özel bir araç- la yola çıkıyonız. Zonguldak* Mengen yaklaşık 70 kilometre. Saat 06.30: Mengen'deyiz. Gor- duğümuz manzara karşısında gözlenmiz yaşanyor. Binlerce madenci sokakta. Kadınlar ev- lere almmış. Otobuslerde yatan- lar... Kahvehaneler, okullar, ca- mıler, dukkânlar... Insanın sığı- nabileceği her mekânda maden- ciler uyuyor. Kendilerine şjğına- cak mekân bulamayanlar -5 de- rece soğukta, ayazda, sokakta geçiriyorlar geceyi. llk battani- yeler ulaştığında buyuk bir se- vuıç kopuyor. Battanıyesıni alan kafasına geçiriyor. Soğuktan ko- runmaya çalışıyor. Madencıler yaktıklan odun ateşlerınin etra- fında ısuımaya çalışıyorlar. Bul- dukları tahta, odun, kütuk par- çalannın uzerinde yatıyorlar. Il- kokul sınıflarındaki sıralarda, yerlerde uyuyorlar. Sınıfın kara tahtasına gecenin ders programı çıkanlmış: Ders: yurüyüş, Konu: E-5. Karatahtanın ustünde asılı Atatürk portresindeki bakışlar madenciyi izliyor- Sınıfta yakı- lan soba içeriyi ısıtıyor. Camilerdekı cemaat bu kez namaz kılmaya değil uyumaya gelenler. Cami içinde yerlere se- rili hah ve kilimleri üzerlerine örtmuş madencıler. Sendika ne istiyor, hükümet ne veriyor? tş-Sendika Servisi — Genel Maden-lş Sendıkası ile Kamu Iş- veren Sendikası Kamu-Sen ara- smda Turkiye Taşkömüru Kuru- mu'nda (TTK) 42 bin, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde 6 bin işçı için surdürulen toplusoz- leşme göruşmeleri 25 haziranda başladı. Taraflar 1 Temmuz 1990'dan başlayarak ıkı yıl ge- çerli olacak toplusözleşme için anlaşma sağlayamayınca göruş- meler 23 ağustosta uyuşmazlık- la sonuçlandı Resmı arabulucu- nun girişimlen de sonuç verme- yince Genel Maden-lş grev ka- rarı aldı. Bu karann ardından TTK ve MTA'da 30 kasımda grev başladı. Madenciler her gun Zongul- dak'ta duzenledıklerı gösterilerle grevi bir şenlik havasında surdu- rürken Turk-lş'in 19-20 aralık- ta kararlaştırdığı 3 ocakta 1 gun işe gitmeme eyleminin ertesi gü- nu Ankara'ya yürume karan al- dılar. Yılbaşı tatihni Abant'ta geçı- ren Başbakan Akbulut'un çağ- nsı uzerine Ankara yüruyuşu öncesindeki son göruşmeler baş- ladı. 31 arahkta Genel Maden- NE ALIYORLAR? SENDÎKA NE fcnt 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 17J45 S 17« 16870 «600 «360 mtao «S» 15*00 !SS5 15545 ttsU 19105 18.660 18 255 17885 17540 17225 16930 16665 16510 1&335 16180 •a» «aso 18.420 18JD60 17S95 Î7375 xtm 16105 «J64O £475 ft?1Û İSTtYOR? Ûc* 1) 2} 3) 4 51 9&000 96000 94Ü00 92500 9-IJ0O0 Ikta 110000 102000 100000 98000 96000 1 » . .1121» KBJOÛO K»JMG 98.000 Maden 1$ îş Başkanı Denızer, görüşme he- yetıyle birlikte Abant'a giderek Başbakan Akbulut'la uyuşmaz- lığı goruştu. 6.5 saat suren go- ruşmeden sonra taraflar 1 ocak- ta Ankara'da yenıden bir araya geldiler. Toplantıya, Başbakan Akbulut'un başkanlığında ara- lannda Devlet Bakanı Cemil Çı- çek'in de bulunduğu işveren he- yeti ile Şemsi Denızer baş'ıcanh- ğındaki işçi heyeti katıldı. Işve- ı 6ı 7) 8ı 9ı 10) 11) 89500 »200 87.100 86.400 85.TO BSOOO 94 500 93000 91500 90500 89500 88500 96500 95,000 93500 92500 31500 90500 Not TTK da ucetler gunluk clıp 3y ydyartımpaketı olarak 94 OOOTL ve bedei olarak 27 000 TL (aylık) ücrete ılavı edılmeMedır ren tarafının son ücret zammı teklifleri de bu toplantıda gün- deme geldi. TTK'daki şimdiki ucret ile Akbulut'un son önerisine gore TTK ve MTA'daki ücretlerin du- zeyi ve Genel Maden-lş'in TTK'da ilk 6 ay için ucret zam- mı teklifi şoyle: MTA İŞYERLERİ İÇİN, İŞVEREN SENDİKASININ TEKLİFİ Enyöteek Ortalama Endûs* 6ta.0cnt 47.529X30 33 942X30 23.764X30 kyMOcm 1425879 1 018 260 712.92D 100000 10C0O0 100 000 UMIM. 45000 45 00C 45.000 M l 1570870 1163 260 857.920 U * 628348 465 304 M 942522 697 956 9*3.168 I 514.752 TTK İŞYERLERİ İÇİN, İŞVEREN SENDİKASININ TEKLİFİ Enyüteek Ortalama EntHsft Glv.Bcnt 52648X30 49 140X30 42437)00 Rylık uCfn 1539440 1 474 200 1 273.110 S«.Y«. 100000 100 000 100006 Kıfc*IW. 60.000 60 000 60.000 60000 60 000 60.000 M t 1799.440 1694 200 t.403.118 İMhMtar 719.778 677 680 597544 M ımm1016520 MADENCILER BARİKAT ONUNDE — Maden işçUerinin üç gunluk buyuk vuruyuşleri, Mengen-Eskiçaga arasında kurulan ba rikatla durduruldu. İşçUer 3 günlük yorgunluklaruu barikat onun- de dinlenerek giderdiler. (Fotoğraf: Gönduz İmşir) GUINLERIN KOPUGU AHMETTAN Tabular Çatır Çutur... Zonguidaklı işçılerin "Çankaya'ya yürüyüşü"ne en çok Cumhurbaşkanı özal'ın sevinmesi gerek. Çünkü madencıler bugune kadar hıç yapılmamış bir şe- yi yapıyorlar. Bir tabuyu yı- kıyorlar "Tabular yıkılmalı" diyen Özal değil mi? Özal niye kızıyor kı? Daha yılbaşı mesajında bile yine- lemışlı, "Tabular yikılsın" di- ye. Yürüyüş bu mesajdan sonra başladı Kendisı de "Cumhurbaş- kanları toplu iş sözleşmele- rıne müdahale elmezler, edemezler" tabusunu yıkı- yor. Türk-lş lıderı Şevket Yıl- maz dün bıze dedı kı "Köşk'- len gelen talımatlarla toplu- sözleşmeler, grevler çıkma- za sürükleniyor." Madencılerle, Cumhur- başkam'mn karşılıklı tabu yı- ka yıka, heyecanlı bir döne- me doğru ılerliyoruz. Oysa- kı daha bir ıkı gün öncesıne dek, heyecan Basra Körfe- zi'ndeydı. Saddam ile Bush arasındaki ıtışmedeydi. Sa- vaşın patlayıp patlamayaca- ğındaydı. Şımdı hem Korfez hem Saddam ıkin- ci plana ıtildi. Türkiye'de madenciler de gerçekten Özal'ın dediği yolda ılerlıyor. "Tabu yıkı- yor." BM'nin S a d d a m ' a verdiğı süre- nın bıtmesine bir hatta kaldı. Türkıye, ken- disini her an savaşın için- de bulabilir. Bu sırada herkesin Körfez'- le ılgılenmesı gerek Özal şimdı bu tabuyu yıkı- yor. Bütün dünya Saddam'ı konuşmayı sürdürürken o, hedefi değiştinp Zonguidaklı madencılerın lıderı Şemsı Denızer'ı yerden yere vuru- yor. Özal'ın tanımladığı Denı- zer değil, Saddam âdeta- "O zatla" diyor, "Anlaş- mak mümkün değil Nuhdı- yor, Peygamber demıyor." Daha bir ıkı gün öncesine dek, Özal'ın demeclerınde "Nuh deyıp Peygamber de- meyen, kendısi ile anlaşıl- ması mümkün olmayan Saddam" idi. Güneydoğu'ya asker yığ- ma emrını veren Özal, şim- di, aynı emrı E-5 karayolu için uyguluyor. Özal'ın tenımladıöı Denizer değil, Saddam âdeta: "O zatla" diyor, "Anlasmak mümkün değil. Nuh diyor, Peygamber demiyorf' Bayrak göstermek amacı ile NATO Çevik Kuvveti de E-5'e kaydınlırsa şaşırma- mak gerek. Çünkü, 15 ocağa daha bir hafta var. Madenciler ıse ya- rı yolu geçtiler. Çankaya'nın korunması, tabu yıkım işini de bir yerlerde durdurmak gerek. Batı ülkelerinın Başkent'- teki büyükelçtlıkieri, Çanka- ya Köşkü'nün çevresindeki güvenlık önlemlerini bir p o lisiye frlm heyecanı ileizliyor. KöşkT e açilan" her cadde ve sokağın köşesıni potis do- lu otobüsler, minıbüsler sa- rıp sarmalamış. Devnyelerın artan sayısı, nöbetçı ınzıbatfarın yavaşla- yan otomobılleri kovalamak için kullandıkları düdük ses- leri. Genel görüntü, Latin Amenka'da ihtilal sonrası askeri başkan saraylannın çevresını andırıyor Madencıler ellennde mes- leki aietleri ile yürümüyorlar ki? Hani Çankaya halka açıl- mıştı? Demıret gibi sormalı mı: "Madenci- leri halktan saymamak, fevkalade abesle iştigal etmek değil de nedir?" Öteyandan kimileri için tabu yıkmak abesle iştiga- le dönüşebili- yor Orneğın, "Ayasofya ibadete açılmalıdır" diyen bir kitle için Ayasof- ya'da, Devlet Opera Bale Örkestrası'nın konser vermesınıemretmek abesle ıştkjaldir. (Hem de ne zaman? 15 ocak gecesi. Ya- ni savaşın patiak vermesı için hıçbir hukuki engelin kalmadığı gece.) Kimılen ıçın ise Ayasofya'- da, Opera Orkestrası ve Ko- rösu'nun konser vermesi gerçek bir tabu yıkımıdır. (Özal, Yunus Emre Orator- yosu'nun Ayasofya Camısi'- nde çalınması için özel emi^ vermış bulunuyor.) Ama hıçbir bıçımde abes- le ıştıgal sayılmayacak olan tabu yıkma işlemleri de var: Hakkını aramak için, gerekirse kılometrelerce ya- yan yapıldak Çankaya'ya yu- rümek... Madencilerin yaptığı bu- dur. P A R T I L E R D E N Kongre tezleri değerfendirildi İSTANBUL (AA) — Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin 12-14 ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak 1. olağan kongresi Cncesi kongre tezleri değerlendirildi. Mttlkiyeliler Birliği Istanbul Lokali'nde yapılan değerlendirme toplantısmda konuşan TBKP Merkez Yönetim Kurulu uyesi Zülfu Dicleli, Türkiye'de sol hareketin başansızlığırun temelinde kültürel gelişimin dinamizminin ve Batı kültürünün kazanımlannın kavranmamasınm yattığını söyledi. Dicleli, Türkiye'nin kendi dinamizmini kavraması için Marksizmin diğer teorik görüşlerle birlikte ele ahnarak değerlendirUmesi gerektiği göruşünu savundu. Prof. Dr. AsaT Savaş Akat da TBKP'nin insanlann özgtlr ve eşit olduğu bir toplumun yaratıbnası yolundaki çabalanm, sağduyu ve bilimle ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Akat, "Insanlan özgürleştirmeye soyunmuş bir hareketin bir (adam) ile arulmaması gerek. Marksizmi iyi ve kötü yanlanyla ortaya koyalım. Aksi takdirde insanlar Marx'tan nefret edecektir. Bu da Marksizm'e haksızlık olur" diye konuştu. Akat, TBKP'de parti içi demokrasi ik yeniliğe acık ve dayandığı kütlenin dinamizmini yansıtan sağhklı bir^arti yapısının sağlanması gerektiğini bildirdi. Gazetecı Şahin Alpay ıse sosyalizmin tarihi bir zonınluluk değil ahlaki bir zonınluluk olduğunu anlatarak Marx'ın "mesih" ohnaktan kurtanlarak gökten yere indirümesi gerektığini söyledi. Alpay, Marksist-sosyalist anlayışın bir kenara bırakılması, sivil-toplumcu, özgurlükçü bir sol anlayışla insanların güç birliği yapmalan ve yenilenmenin bu bazda olması gerektiği görüşünü savundu. yOUMK. ELBtTBK, (*J«O1JK VE ÎEflMk TECHZAT VE TESBAT ULUStjUtARASI FUABI mECHAMCJVL, BLECTmCAL, HYORAUUC AMO THERUAL COUPUEHT AmMSTAUATKMSIfrBIMAlKJNJU. TRADBFA1R ELEKTRO MEKANIK '91Mekanik, Elektrik, Hidrolik ve Termik Techizat ve Tesisat ULUSLARARASI FUARI'mıza BEKLİYORUZ! 9-13 Ocak 1991 İ.T.Ü TAŞKIŞLA-Taksim Fuarda Sergilenen Ürün Grupları: Sthhı Tesisat Kalorıfer Tesısatı, Muşterek Tesisat. Havalandırma ve Klıma Tösısatı, Otomatık Kontro) Tesısatı Brülor Testsatı Muîfak Tesısatı, Çamaşırhane Tesısatı Soğutma Tesısatı. Hastane Tesısatı, Is. Santralları, Doğal Gaz Tesısatı ve Techızatı, Fırınlar. Su ve Atıksu Arıtma Tesisat ve Techızatı Yuzme Havuzları, Ponpalar-Konnpresorler-Hidroiık ve Pnömat* Sısiemlet, Kuvvetlı Akim Tesısatı, Zayıf Akım Tessaü, Telefo* Santrallan ve Tesısatı. Asansörter ve Tesısatı Dıesel Elektrojen Gaıpları ve Tesısatı, Yangın Alarm ve Sondurme Tesisat ve Techızatı Yıldınmdan Korunma Tesısatı, izolasyon Fuara Katılan Firmalar ABB ESAŞ ELMAKSAN, AEG ETİ, AKNUR AKSU, ALARKO, ALCE, ANADOIU SİGORTA, ARDUMAN-CARRIER ARMAK, AYSU SU BALPEN, BAYMAK BIMTAŞ, ÇANAKKALE SERAMIK, ÇESTAŞ DESA DOGAL*GAZ DERGISI, DliYAR VANA, E C A ELMEK, EMEL, EMO.E M 0 ERSU€REMTAŞ, ENEL, FENIŞ-ALURAD, FORM. GAZAL, GAZ TEKNİK, GERSEL, GENEL MAKİNA, GÖKÇE, GÜNEŞ GÜRAL HACI AYVAZ, HAKER-MÛLTITERM, | HERMETAL, HIZIROĞLU.HIDROPRES.ISIYER, KALEPORSELEN, KUNGER.KMO KUTUP KAZAN. MAKSAN, MAS, MERUN-GERIN.M M 0 MKV, ÖLÇSAN ÖNDER-KROMSCHRÖDER POÜTEKNIK, RAYSEL SANTEM, SARI SELNIKEL, SIMKO, SISTEM GRUBU. STANDART TELEMECANIÛUE, TERMAS, TERMO, TERMOTEKNIK TETA, TETISAN A Ş, TITAN, TOKAR, TOKGĞZ, TÜRBO SAN, ULUEL, UNIVERSAL, VASTAŞ, YETPOMP YETSAN, YILDIZ KAZAN ULUSLARARASI TANITIM YAPI SANAYİ ve TİCARET A Ş, BdyOıder» Cad No 59 Kal 8 Meodiyekay 80310 Islanbui Tel 172 68 09 Fax 173 38 19 Ziyaret Saatleri: 11:00-20:00 Giriş: Ücretsizdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog