Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 7 OCAK 1991 ELEMAN AN INTERNATIONAL COMPANY MEANS AN INTERNATIONAL CAREER r Turyağ We are looking for promising product and assislant product managers for our promising brands to be employed in the Marketing Department of Turyağ, (ocated in izmir. Who arewe ? Turyoğ is among Turkey's leading producers of detergents such as Persil, Tursil, Tursilmarik, Vernd, Pril. Dixi, Somat, Wipp Express, and of margarines sucn as Yayla and is an affiliate of Henkd KGaA, Germanv, one of the world's largest monufacturers of chemicals and washing materials. Who is a Product Manager ? A product manager is the person who takes the responsibiliries ofpreparing and execuring marketing strategies and plansforhis/her brand (s) in coordınation with other departmenh of the company and advertising agencies after the completion or a certain orientation program, the duration of which will entirely depend on his/her knowledge and experience. Who are you ? • You are a young person with a very good command of vvritten and spoicen English and a BA in Marketing / Business Administration, as a second languoge German will be an asset • You are intelligent and analytical minded; quick in understanding, learning and coordinatina matters; cooperative and ambitious; energetic ana representaHve • You are willing to commence or continue a bright career in Marketing and to live in İzmir. Please apply enclosing a full C.V. with a recent photograph until January 31, 1991 to Turyağ A.Ş. Personnel Department P.K. 171 35212 İzmir. Applications will be treated as confidential. McDonald's is Seeking ASSISTANT PURCHASING MANAGER to Joln th«ir qualJfl©d team of prof«ssk>nals The poslilon Involves assistlng the follov/ up of commercial dealings with suppHors of food and packaging Items, and updatlng the purchaslng infofmation systetn. The candidate should • Be fluent in English • HotaJ a university degree • Be no oJder than 32 years of age • Have no milltary service obligattons • Have no obstacles for extensive travel The chosen applicant will be offered full training and a rewardlng career opportunity. Applications with a recent photograph must arrlve no lorter than 16 January 1991 to "Atttoant Purchasing Manager" Rumeli Caddesı. Zafer Sokak No. 68/3 Nişantaşı / Istanbul All applicaritons wıll be treated'in strict confidence and answered A Turkish-SovictJoint-Venture Trading Company Seeks The Following Staff: Manager and Assistant Manager (Expenenced w chm\cal]amgn trade) Assistant Accountant (3 vears erptnence) Secretary (lyear expenoıa) Secretary-Cashier (lyear ccpmence) Telephone Exchange Operator (1 year expencnce) Driver (3yearsexpenmu) For the posıtıons above Engltsh ıs a must OfficeBoy lnterested candıdates are kındly requested to send theır CV wıth recent photo ta SODE Group Dış Ticaret AŞ M e ş r u t ı y e t C a d N o 1 1 3 ' 7 B e v o ğ l u , I s t a n b u l T e l 1 5 2 4 6 0 0 ( 8 l ı n e s ) SANDOZ is looking for A FINANCIAL SYSTEMS EXPERT * Good knowledge of Fınance, Accounting, Cost Accounting * Programming experience with RPG/ 400 on IBM AS/400 * Fluency in English * Male candidates should have completed military obligation to be positioned in the INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT Ldcation: Beşiktaş / İSTANBCIL Candıdates futfilıng the above requirements should send theır C.V with a recent photograph not later than January 25,1991 All applications wifl be treated stnctiy confidential adidasMutlu ve başarılı olabileceğiniz bir ortamda çalışmak üzere sizi görüşmeye çağırıyoruz. •• •• VITRIN DEKORATORU • Yüksekokul mezunu • Konusunda deneyimli • Askerliğini yapmış • Seyahat edebilir • 30 yaşını aşmamış bay ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEKRETERİ • İyi derecede İngilizce bilen • En az kolej mezunu (tercihen yüksekokul) • Yazışma ve dosyalama bilgısı olan • Daktilo ve bilgisayar kullanabilen • Yoğun iş ortamında dûzenli ve disiplinlı çalışabilen • Görevinin gerektirdiği güçlü beşeri ıhşkilere sahip • 30 yaşını aşmamış dınamik ve deneyimli bayan Adayların en geç 10.1.1991 qünü akşamına kadar Personel Müdürü Sn. Erol Çakır'dan telefonla randevu almaları rica olunur. Tel: 130 49 24 ESEM PAZARLAMA AŞ. Cankurtaran Holdtng kuruluşudur. SANDOZ URÜNLERİ A.Ş. Personnel DepartmenT Barbaros Bulvan, No 83 80690 Beşiktaş / ISTANBUL UNION CARBIDE Sales Correspondant Unipn Carbide Turkey Inc. subsidiary of Union Carbide Corporation, a leading chemicals and plastics company has an openning for a challenging opportunity. A succesful female candidate should have: • University degree • Fluency in Englısh/Turkish • Preferably sales experience in chemical industry • VVilling to work in a challenging and creative organızation • High secreterial skills • Higrıly developed communication skills • Extensive knovvledge of PC, mainly Lotus 1,2,3 as a user • Ability to work under pressure/self initiative. If you meet above minimum requirements and have more to add to our existing activities please senâ your detailed CV with a recent photograph and day time telephone number, not later than January 12,1991 to P.K. 1007 Karaköy-lstanbul. Strict confidentiality will be respected. Roche v / Enstriimental. kimyasal ve fıziksel analizler için Kalıte Kontrol Laboratuannda görevlendirilmek üzere MİKR0Bİ0L0G ECZACI KİMYAGER veya KİMYA MÜHENDİSİ aramaktadır. • İngilizce ve / veya Almanca bilen • Askerliğini yapmış • Tercihan konusunda tecriibeli adayların özgeçmişlerini bır fotoğraf ile birlikte P.K. 16 - 80622 Levent adresıne göndermeleri rica olunur. YÖNETİM GELİÇTİRME MERKEZİ MANAGEMENT OEVELOPMENT CENTER Danışmanlığını yapmakta olduğumuz bir kuruluş için önemli yetki ve sorumlulukları üstlenebilecek yetenekli GENEL MÜDÜR SEKRETERİ« anyoruz. -Üniversite mezunu, - Çok iyi ingilizce, tercihan Fransızca'da bilen, - PC kullanabilen, - Deneyimli, -25-40 yaşlan arasında olan, adayların 174 88 48-49 no.lu telefonlardan görüşmek üzere randevu almaları rica olunur. Barbaros Bulvart No:20/2 Balmumcu-istanbul Tel: I74 88 48|2hat| MALİ İŞLER ELEMANI ARIYORUZ Konusunda lıder olmaya aday, yabancı sermaye or- taklığı olan şirketımiz, Malı İşler Dcpartmanı'nda çalış- tırmak üzere elemanlar aramaktadır Başvuru sahıplen maliyet hesaplan ve tıcarı ışJemler konusunda çalışacak- tır Aranan şartlar: • Üniversite mezunu olmak (İşletme, İktısat, İş İda- resi ve İşletme Mühendislığı bolümleri) • Erkek başvuru sahiplerinde askerlikle ilişiksiz ol- mak • Orta ya da yüksek öğrenimini Ingılizce egitim ve- ren kuruluşlarda yapmış olmak veya okuma yaz- ma. anlama ve konuşma derecesinde İngilizce bilmek tercih sebebidir İlgılenenlerin ozgeçmışlennı içeren bır yazıyı, son yıl- larda çekılmış bır resımlennı ekleyerek 15 1 1991 tarı- hıne kadar Malı İşler P K 140 Şişlı-İSTANBUL adresıne göndermeleri Önemli Not: Tum başvurular gızB tutuiacaktir ÖRYAYINCILIK ŞtRKETt tÇtN MUHASEBEVEBÛRO BLBMANI ARIYORUZ. İŞ DENEYİMİ OLAN. BİLGİSAYARLA ÇALIŞM1Ş, ZORUNLU HİZMET ENGEÜ BULUNMAYAN (KADIN VEYA ERKEK) ADAYLARA ÖNCEÜK TANINACAKTIR. ÖZGEÇMtŞtNtZt tSTEDİĞINIZ NET ÜCRETl VE DtĞER KOŞULLAR1 İÇEREN BAŞVURUNUZU RESMİNtZLE BtRLİKTE " PERSONEL" P.K.183, SİRKECİ (pJtodu 34432) İSTANBÜL ADRESİNE GÖNDERME^ftZİ RtCA EDERİZ. BAŞVURUNL'Z, GİZLİ TUTULACAICnR. M I M A R v e SATIŞ ELEMANI Şirketimiz bünyesinde, Askerlikle ılışkısı bulunmayan 30 yaşını geçmemış İngilizce bilen Genç ve yaratıoı MİMAR, Askerlikle ılışkısı bulunmayan Yolculuk yapmaya engelı olmayan Yüksek pnmle çalışacak, DinamHc ve gbişken SATIŞ ELEMANI görevlendirilecektır. \d,ı\l.ınn İM) >4 bl nu lu U'lclnnj tkiş\urnı.ıljn nt.ı olunur SEKRETER • ARıYOMJZ,., Tam hızmet reklam ajan^ında sekrctertik \apmanın . telefonlan vanıtlamak dakblo vazaNlmekıen daha fazlasını ıçerdığını bıkn - deneyım şart değıl - genç.dınamik «ekreter adaylanyla gonışmel ısti)oruz. m 1501095 WHATs an AU-PAIR m Enoland? Doû«ıOro (1)135 15 9S (51)2*75 34
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog